atonik - Arysta LifeScience

Komentáře

Transkript

atonik - Arysta LifeScience
atonik®
Regulátor růstu a vývoje určený ke stimulaci výnosu
(rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem)
Účinné látky: 2 nitrofenol Na
4 nitrofenol Na
2-methoxy-5-nitrofenol Na
•
•
•
•
•
2 g/l;
3 g/l;
1 g/l
přípravek na ochranu rostlin
jedinečný mechanismus účinku
spolehlivý efekt i za nižších teplot
bezproblémové použití v kombinacích
prokazatelné výsledky z mnoha zemí celého světa
Upozornění
Účinné látky stimulátoru růstu Atonik, nitrofenoláty, jsou registrovány pro použití v přípravcích
na ochranu rostlin dle Nařízení 1107/2009. Distribuce, propagace a použití pomocných
rostlinných přípravků obsahujících nitrofenoláty registrovaných pouze dle zákona č.
156/1998 Sb. je v rozporu s harmonizovanou legislativou Evropské unie.
Obecné
Atonik je v praxi osvědčený stimulátor, který se aplikuje postřikem na listy rostlin, odkud
se snadno a rychle vstřebává do rostlinných pletiv. Jeho účinné látky výrazně urychlují
důležité transportní procesy v jednotlivých buňkách a tím celkově pochody v rostlinách. Po
aplikaci Atoniku se výrazně podpoří zejména tvorba nových kořenů a generativních orgánů
rostlin, příjem a transport živin, transport a ukládání asimilátů. Rostlina je také schopna
daleko lépe snášet nepříznivé klimatické podmínky.
Velmi vhodné je aplikovat Atonik v období, kdy rostliny procházejí určitým stresem (poškození
pozdními jarními mrazy, poškození herbicidními přípravky, nízké teploty u teplomilných
plodin, sucho v květu, poškození kroupami, letní přísušky).
Nové poznatky účinku
Fenolické látky z Atoniku způsobují navíc dodatečnou lignifikaci buněčné stěny – tím se zvyšuje
odolnost rostlin k napadení škůdci, houbovými chorobami a k poléhání. Ošetřené rostliny
řepky v době kvetení jsou odolnější k napadení bejlomorkou kapustovou Atonik je také
ideálním partnerem pro jakýkoliv fungicid, protože zpevněním buněčných stěn nepřímo
podporuje jeho účinnost.
Brzké jarní aplikace nezávislé na teplotě
Oproti spoustě rostlinných stimulátorů na trhu mají pouze fenolické látky z
Atoniku schopnost účinku i za nízkých teplot (i 0 °C), proto je právě jarní užití Atoniku za
účelem regenerace porostu tak účinné.
Použití
Plodina
Řepka
olejka
Pšenice
ozimá
insekticídy
Mák setý
Listová HnojivA
Kukuřice
reguLátory růstu
Cukrovka
Mák setý
Chmel
otáčivý
Brambor
Rajče
(venkovní
i skleník)
Paprika
zeleninová
polní
Mrkev
reguLátory růstu - sAdy
Okurka
polní
Rybíz
černý
Účel
použití
Aplikační dávka (l/ha, %)
OL
Počet
aplikací (dny)
Přípravku
Vody
0,6 l
dle
technologie
2x
0,6 l
300
2x
0,6 l
dle
technologie
2x
0,6 l
300
2x
60
0,6 l
150 – 400
2x
30
0,6 l
200–600
2x
30
0,5 l
1000 - 2500
4x
0,5 l
300
4x
stimulace
výnosu
0,3 - 0,5 l
500 – 800
3x
stimulace
výnosu
1,0 l
600
2x
0,5 l
500
3x
30
0,6 l
500
3x
3
0,6 l
500
2x
7
stimulace
výnosu
stimulace
výnosu
stimulace
výnosu
stimulace
výnosu
stimulace
růstu
stimulace
růstu
stimulace
výnosu
stimulace
výnosu
stimulace
výnosu
stimulace
výnosu
stimulace
výnosu
54
Poznámka
BBCH 21 – 49
interval 20–50 dní
BBCH 14 – 65
interval 14-21 dní
BBCH 12-30
nebo 5-7 dní
po aplikaci
herbidicu
BBCH 51-61
(1)
21
Jahodník
stimulace
výnosu
0,6 l
400–1000
3x
7
Maliník
stimulace
výnosu
0,6 l
500
4x
7
Jabloň
Hrušeň
stimulace
výnosu
0,6 l
400 – 1000
4x
7
Třešeň
Višeň
stimulace
výnosu
0,6 l
400-1000
3x
7
BBCH 30 – 69
BBCH 12 – 45
interval 7-30 dní
BBCH 12 – 75
interval 7 dní
BBCH 11- 75
interval 7-30 dní
od videtelného
květenství do
viditelných
zelených plodů
BBCH 59 – 75
interval 7-30 dní
od prvních
zelených listů do
velikosti plodu
60 mm
a ohýbání stopek
od začátku
rozkvětu do
vývoje odrůdové
barvy plodů
reguLátory růstu - sAdy
Cukrovka – snížení stresu
Atonik zvyšuje výnos, příznivě ovlivňuje cukernatost i technologickou jakost (nižší obsah
necukrů v řepě).
1.termín aplikace v raných fázích - doporučuje se tankmix kombinace s T2 nebo T3
herbicidním ošetřením, zvláště jedná-li se o razantnější kombinace.
2.termín aplikace - v tankmix kombinaci s posledním herbicidním ošetřením nebo později
s fungicidním ošetřením, případně listovou výživou (Samppi).
Atonik v tankmix kombinaci s fungicidy proti skvrnatičce a padlí zvyšuje účinnost
fungicidního ošetření.
Velmi vhodné je také použití Atoniku na urychlení regenerace listové plochy po krupobití,
je doporučeno ale 2-3 dny počkat a následně poté aplikovat Atonik.
Pomocné Látky
Doporučené použítí Atoniku v kombinaci s regulátorem růstu Vertico (trinexapac-ethyl)
v době odnožování až druhého kolénka významně zlepšuje stav porostu, jeho výšku a
odolnost k polehnutí.
Listová HnojivA
U jarních obilnin se Atonik aplikuje během odnožování na celkové posílení porostu
a zvýšení jeho odolnosti ke stresovým vlivům – především suchu. Aplikace před metáním
a později se nedoporučuje u sladovnického ječmene, poněvadž podporuje tvorbu bílkovin.
Velmi vhodná je naopak z tohoto důvodu pro zvýšení kvality pšenice.
reguLátory růstu
Letní aplikace - jakostní parametry potravinářské pšenice mohou být negativně ovlivněny
stresem kolem doby kvetení – Atonik aplikovaný do květu s fungicidem proti klasovým
chorobám eliminuje tyto stresy a podporuje tak stabilitu kvalitativních parametrů.
insekticídy
Obilniny – nové poznatky
V ozimých obilninách aplikace Atoniku na jaře do konce odnožování výrazně podpoří tvorbu
kořenové soustavy a urychlí nástup porostu do plné vegetace. Každoroční pokusy (Ditana,
ZS Kroměříž) aplikací ihned po zimě nám dokazují pozitivní přinos fenolických látek pro
dobrou regeneraci, nebo potom pozdější aplikace kolem prvního kolénka obilniny, vhodné
i v kombinaci s CCC přináší vysokou návratnost ve vyrovnanosti porostu a udržení právě
silných odnoží. Vhodné jsou zde i kombinace Atoniku s močovinou (DAMem) v koncentraci
cca 2 %.
fungicídy
Během kvetení aplikací Atoniku významně zpevňujeme vytvářející se šešule. To
znesnadňuje kladení vajíček bejlomorce kapustové a výrazně tak snižuje napadení řepky
tímto nejnebezpečnějším šešulovým škůdcem. Atonik použitý v tuto dobu také oddaluje
předčasné dozrávání, což je důležité zvláště u hustých porostů.
Herbicídy
Řepka – praktické použití
Brzy z jara aplikací Atoniku (např. v kombinaci s insekticidem proti krytonoscům nebo
s kapalným hnojivem DAM) urychlujeme obnovení jarního růstu, aplikace omezuje stresové
vlivy způsobené přezimováním, podporuje větvení řepky, násadu květů a šešulí. Atonik
je spolehlivě přijímán a funguje i za nižších teplot běžných v tomto období - je to jeho
významná přednost oproti stimulačním látkám na bázi prekurzorů růstových hormonů
(auxinů), které vyžadují pro správnou funkci spíše vyšší teploty. Rovněž regenerační listová
hnojiva jsou při teplotách pod 15o C rostlinami ještě špatně přijatelná.
Herbicídy
fungicídy
Mák – podpora proti herbicidnímu stresu
Aplikace Atoniku v tankmix kombinacích s postemergentními herbicidy nebo následně po
jejich použití snižuje retardační působení těchto přípravků, rostliny máku rychleji obnovují
růst, čímž se zvyšuje výnos semene i makoviny o 10 – 25 %. Rovněž preemergentní herbicidy
značně brzdí mák po dlouhou dobu jeho vývoje. Nasazení Atoniku s prvním vstupem do
porostu (insekticid, listová výživa), případně v sólo aplikaci, znatelně urychlí růst herbicidem
stresovaných rostlin máku. Pozdější použití Atoniku má příznivý vliv na průběh kvetení
a zdravotní stav porostu.
1.aplikace - ve fázi 5 – 6 listů
2.aplikace - ve fázi dlouživého růstu až fázi háčkování poupat. Lze použít v kombinaci
s insekticidem, fungicidem nebo listovou výživou zinkem.
reguLátory růstu - sAdy
Pomocné Látky
Listová HnojivA
reguLátory růstu
Brambory
Atonik v bramborách zvyšuje výnos a snižuje podíl drobných hlíz, což je důležité zejména
u odrůd, které hodně nasazují (např. Saturna). Doporučuje se použití ve 2 – 3 dávkách
v tankmix kombinacích s fungicidní ochranou nebo listovou výživou (InCa, Samppi).
Chmel
Atonik zvyšuje výnos chmele a obsah alfa hořkých kyselin v chmelových hlávkách. Oddaluje
též nežádoucí předčasný nástup kvetení. Ve chmelu se doporučuje aplikovat 3 – 4 krát:
1) fáze dlouživého růstu; 2) po 7 – 10 dnech po prvním ošetření; 3) před květem; 4) po
odkvětu chmele. Atonik je vhodné použít např. s přípravky proti peronospoře, mšicím nebo
s listovou výživou (Samppi). Pozn.: poslední aplikace Atoniku může prodloužit dozrávání
chmele o 5 – 7 dní.
Jádroviny a peckoviny
Při nižším nasazení květů jsou vhodné aplikace v období kvetení, které zabezpečí
spolehlivější opylení a vyšší násadu plodů. Letní aplikace Atoniku, např. v kombinaci
s listovými hnojivy, stimulují asimilaci i za zhoršených podmínek – sucho, vysoké teploty.
Umožní se tím soustavný nárůst plodů i v těchto stresových situacích.
Slunečnice
Atonik aplikovaný v nejranějších vývojových fázích slunečnice pomáhá rostlinám velmi
rychle překonat stres způsobený herbicidy nebo chladem. V kombinaci s 1 – 2% roztokem
močoviny je ideálním prostředkem pro rychlou regeneraci a nastartování růstu. Porosty se
pak rychleji zapojí a nehrozí jejich zaplevelování. Další použití Atoniku je vhodné směrovat
do kombinací s fungicidním ošetřením.
Réva vinná
Časné nasazení Atoniku v révě má vliv především na zdárný průběh kvetení a počáteční
vývoj bobulí. Proto je doporučována série 3 – 4 aplikací, kdy první se provede před květem
a následující vždy v odstupu přibližně 14 dnů. Významného efektu je dosahováno
především u odrůd náchylných ke sprchávání. Osvědčilo se použití Atoniku k podpoře
růstu a asimilace za nedostatku vláhy a extrémních letních teplot nebo na regeneraci vinic
poškozených krupobitím – dochází k velmi rychlému zacelení ran a obnově listové plochy.
Pravidelné používání Atoniku ve vinici prodlužuje asimilační aktivitu listů a jejich životnost.
Podporuje rovněž lignifikaci a vyzrávání letorostů – větší počet oček na letorostu může
úspěšně přezimovat.
Jahody
Aplikace Atoniku v jahodách přináší výrazný nárůst celkové sklizně a díky zpevnění
buněčných stěn i mírně vyšší odolnost plodů k otlakům a napadení plísní šedou. Finanční
efekt z použití Atoniku v tak intenzivní plodině, jakou jsou jahody, je vůbec nejvyšší.
Obdobně lze Atonik využít i v ostatním drobném ovoci.
Cibule
Atonik aplikovaný v cibuli v raných fázích vývoje má pozitivní vliv na regeneraci rostlin
po ošetření kontaktními herbicidy, jeho pozdější aplikace, např. s fungicidem proti plísni
cibulové nebo listovou výživou (Samppi), zpevňuje cibule a zlepšuje jejich skladovatelnost.
Odstup srážek od aplikace
Většina účinných látek přípravku je přijata už do 1 hodiny po aplikaci, po 3 hodinách již není
efekt srážkami ovlivněn.
Mísitelnost
Aplikace Atoniku je jednoduchá – lze jej kombinovat se všemi registrovanými přípravky
na ochranu rostlin i listovými hnojivy, a proto není třeba provádět samostatný postřik. Při
aplikacích v plodinách s hůře smáčitelnými listy (řepka, mák, hrách, cibule) doporučujeme
přidat smáčedlo (Evoque). Smáčedlo nepřidáváme do kombinací Atoniku s herbicidy.
Balení: 1 l; 5 l; 10 l; 20 l; 200 l sud
insekticídy
Rajčata, paprika, okurky
Paprika se ošetřuje na začátku kvetení a poté za 14 dnů po první aplikaci.
Rajče se ošetřujte v termínech: 1) po výsadbě; 2) ve fázi butonizace (tvorba květních
poupat); 3) na začátku kvetení prvního vijanu.
Atonik u teplomilných plodových zelenin výrazně podporuje růst, kvetení a nasazování
plodů zejména tehdy, pokud nedosahuje okolní teplota a intenzita slunečního svitu pro
tyto plodiny potřebných hodnot.

Podobné dokumenty

stáhnout - Lexicon sro

stáhnout - Lexicon sro které mají uplatnění nejen v sóji, ale i v dalších zemědělských plodinách. Cílem těchto pokusů je snížení vzniklých stresových vlivů při růstu a vývoji sóji. Významné znaky a vlastnosti, které pečl...

Více

i H f P r L r - s H HERBICIDY FUNGICIDY

i H f P r L r - s H HERBICIDY FUNGICIDY • nová, vylepšená formulace dvou účinných látek • široký záběr v celém plevelném spektru

Více

Stav a pohyb vody v rostlině

Stav a pohyb vody v rostlině .h a to je přibližně 260 g(H2O).m–2.h–1. Ve skutečnosti ovšem list na rostlině za hodinu neuschne, poněvadž má stálý přísun vody transpiračním proudem z kořenů a když tento nedostačuje, list přivře...

Více

13. Řepka ozimá

13. Řepka ozimá Použít systemický Calypso 480 SC (0,15-0,20 l/ha), lépe Biscaya 240 OD či Mospilan 20 SP (180 g/ha + pyretroid) a další (viz i 26 S - ne ale Nurelle!). Před květem lze sólo či TM aplikovat stimulát...

Více

váš průvodce polskými značkami - Polagra

váš průvodce polskými značkami - Polagra MTP [PMV] jsou členem organizací, které sdružují veletržní lídry z celého světa (UFI – Globální světová asociace veletržního průmyslu a Centrex – Mezinárodní unie pro veletržní statistiku). V roce ...

Více