Rolnička č.75 - Společnost pro ranou péči

Komentáře

Transkript

Rolnička č.75 - Společnost pro ranou péči
ROLNIČKA
Zpravodaj pro rodiče
75
č.
červen 2011
Společnost pro ranou péči
Vydala Společnost pro ranou péči
Klimentská 2/1203, 110 00 Praha 1
e-mail: [email protected]
banka: ČSOB a.s. Praha 1, č.ú.:126905243/0300
Milí rodiče a příznivci Rolničky,
v březnu tohoto roku jsem po Terezii Hradilkové převzala štafetu v řízení Společnosti
pro ranou péči. Ráda bych touto cestou bývalé ředitelce poděkovala za to, že tuto
organizaci nejen založila, ale především z ní vybudovala profesionální pracoviště,
které může být hrdé na kvalitu poskytovaných služeb. Díky ní je Společnost pro ranou
péči respektovaným pracovištěm nabízejícím podporu rodinám dětí se zrakovým
postižením v České republice.
Před pár lety jsem Terezii Hradilkové k Vánocům napsala – jsem ráda, že jsi má ředitelka.
Dnes bych k tomu chtěla dodat - díky, že jsem se od tebe mohla učit!
S nadcházejícím létem bych Vám ráda popřála hodně nádherných dní a spokojených
úsměvů nejen při čtení Rolničky.
Martina Dunděrová
1
Slovo úvodem
Obsah
Vážení a milí rodiče, vážení a milí čtenáři Rolničky,
rádi bychom obsah našeho časopisu Rolnička ještě více přiblížili vám, kteří si v něm
pravidelně listujete a čtete – vašim zájmům a vašim potřebám. Rozhodli jsme se proto
rozšířit některé stávající „rubriky“ a přidat některé rubriky nové. Na co se můžete těšit?
Z praxe se opakovaně setkáváme se spoustou vašich skvělých nápadů. Umíte skloubit
své zkušenosti s tvořivostí, umíte v každodenní péči o děti, rodinu a domácnost najít
jednoduchá a originální řešení malých i větších problémů. Podělte se, prosím, o různé
triky a „fígle“, které využíváte k usnadnění náročné péče o vaše děti − třeba pomohou
i v dalších rodinách… Napište, co se vám osvědčilo, do naší rubriky „Příspěvky z rodin –
příběhy, zkušenosti, i triky a fígle, které platí na naše potomky“.
Motto další rubriky by mohlo znít: Každý něco umíme, ale málokdo umí sám sebe
pochválit… Možná i vás potěší téma: „Co nás baví“ aneb „Nejšikovnější mamka,
nejšikovnější taťka“. Bude zde místo na vaše (a třeba občas i naše) nejlepší recepty
na dobrůtky pro malé i velké labužníky. Můžete popsat a nafotit nejpovedenější „sezónní
výzdobu“ vašich příbytků a jejich okolí. Využijte prostor a podělte se o radost z oblíbených
činností a hrátek, které si užíváte se svými dětmi – i s těmi zdravými! Uvítáme vaše tipy
na výlet či dovolenou – vyzkoušené cíle a trasy, nápady kam, kdy a jak cestovat – kde se
vám líbilo, kde jste se setkali s přístupem a službami, které byly ohleduplné k potřebám
vaší rodiny. Tatínkové mohou poodhalit své tvůrčí myšlenky a předvést různá „kutítka“,
zlepšováky a vynálezy, které vám usnadňují život… Zkrátka pište do této rubriky o všem,
co vás zajímá a baví… Nejaktivnější „přispěvatele“ zařadíme do losování o „předplatné“
Rolničky na příští rok zdarma.
Poslední nová rubrika s názvem „Pro sestřičku, pro brášku“ bude určena zejména
zdravým sourozencům v rodinách. Budeme se snažit pro ně shromažďovat tipy na různé
hry, knížky, možnosti trávit volný čas… I tady uvítáme vaše nápady a zkušenosti…
K zasílání příspěvků do Rolničky můžete využít e-mail [email protected] nebo
můžete text a obrázky odeslat poštou do „svého“ střediska rané péče. Postaráme se pak o
to, aby se vše dostalo k osobám, které dané číslo časopisu připravují k vydání…
Těšíme se, že Rolnička díky vašim příspěvkům bude pro své čtenáře ještě vítanější
a milejší společnicí, která v pravou chvíli „vyzvoní“ to, co chcete slyšet.
Ivana Kudelová,
středisko Brno
AKCE
4
ZPRÁVY A SDĚLENÍ
Nové testy zrakové ostrosti
Jak spolupracujeme s pediatry v Ostravě
Televize v Ostravě!!!
Televize u mě doma!
Máme mnoho nových pomůcek k zapůjčení
Nové komunikační pomůcky ve středisku v Ostravě
Podpora Týdne rané péče
Můžeme děkovat
Videotrénink interakcí aneb „Jeden obraz je jako tisíc slov“
Poděkování
8
8
8
8
8
9
9
10
10
11
11
ZAJÍMAVÉ TIPY
11
PŘEDSTAVUJEME STŘEDISKA
Metodické centrum
12
12
HRAČKY, POMŮCKY A NÁPADY
Nápady Erikovi maminky
Tip na výrobu pomůcek od Svobodů
Tipy na zrakový trénink
Tipy na zrakovou stimulaci
Cucací váček
Jak naučit děti správně držet tužku
Tip na malování - fixy
Znovu na trhu
Kniha „Náročné mateřství“
Dojemné čtení v knize Milý Gabrieli
12
12
13
13
14
14
15
15
15
15
15
CO VÁS MŮŽE ZAJÍMAT
PEG.
Okluzor
Komunikace jako přirozená interakce
Další změny roku 2011, které se dotknou našich peněženek
Pokračujeme v „bazalkách“
16
16
16
17
18
19
PŘÍBĚHY NEJEN Z RODIN
Máme chlapečka, který přesně neví, k čemu slouží pusinka
My a lázně
Rehabilitace, Fyzio-Beskyd, Frýdek-Místek
20
20
21
21
INZERCE
22
PODĚKOVÁNÍ
23
2
3
Akce: Co proběhlo v regionech
Středisko rané péče
České Budějovice
Dne 19. března 2011 se ve Středisku
rané péče SPRP v Českých Budějovicích uskutečnilo letošní třetí setkání rodičů. Tématem byly zkušenosti z lázní
a léčebných zařízení. Na setkání se sešla
skupina rodičů, z nichž někteří již měli
zkušenosti z pobytu v Janských Lázních
nebo z léčebny Košumberk či z centra
ARPIDA. Na setkání rodiče měli možnost sdílet své zkušenosti a také je předat rodinám, které o odjezdu do lázní
zatím jen přemýšlejí. Nejvíce se rodiče zajímali o terapie, které jsou součástí pobytu, o ubytování, ale i o to, zda je
k dispozici školka pro zdravé sourozence apod. Z celého setkání vyplynulo,
že rodiče byli spokojeni s průběhem
terapií, personálem i službami a vřele
všem tyto pobyty doporučují.
Ludmila Matašovská,
středisko České Budějovice
Středisko rané péče
Olomouc
Středisko rané péče
Olomouc se prezentovalo na zlínském festivalu Skládanka
Dne 19. dubna vyrazily dvě poradkyně a koordinátorka sociálních služeb
na nultý ročník festivalu Skládanka do
Zlína. Cílem této akce byla prezentace neziskových organizací působících
ve Zlínském kraji – ano, i sem některé
poradkyně olomouckého (případně brněnského) střediska dojíždějí. Smyslem
celého festivalu bylo upozornit veřejnost na činnost neziskových organizací
netradiční formou. Zúčastněné organizace se mohly prezentovat formou stánků nebo vystoupením svých klientů přímo na pódiu, chráněné dílny se zapojily
také prodejem svých výrobků. A protože základem naší činnosti je hra, mohli si ve stánku našeho střediska příchozí s klapkami nebo simulačními brýlemi na očích vyzkoušet například poskládat hmatové pexeso, prohlédnout
hmatovou knížku nebo si hrát s ostatními hračkami, aniž by měli možnost si
je předem prohlédnout. Kromě stánků
byl součástí festivalu také bohatý program, k němuž patřila tombola a soutěže. Některé organizace také přispěly svým vystoupením na pódiu – ať už
s klienty (např. hraná pohádka, zpěv),
nebo samy svou produkcí toho, čemu
se věnují (bubnování a hra na nástroje,
ukázka polohování s canisterapeutickými psy apod). Vděčné publikum vítalo
nadšeně všechny účinkující, což přispívalo k příjemné atmosféře celého festivalu, jehož program trval až do odpoledních hodin. Doufáme, že prezentací našeho střediska jsme se zase trochu víc dostali do povědomí veřejnosti,
a že se tak informace o rané péči dozvědí i ti, kteří nás mohou potřebovat.
s počítačem. Byl velmi sdílný, co se
týká práce, školy i svého osobního
života – spolu s nevidomou manželkou
vychovávají nyní dvouletého syna. Snad
pro všechny zúčastněné rodiče bylo
zajímavé slyšet jeho osobní příběh,
největší diskuse se strhla u tématu
integrace versus speciální školství.
( Jen podotýkám, že obecných závěrů
jsme se nedobrali, prostě co se hodí
pro jednoho, nemusí být dobré pro
jiného.) S tak bohatým programem čas
utekl, dospělí by si snad ještě povídali,
ale dětem už zábava docházela.
Rozloučili jsme se tedy. Mnozí rodiče
si oddechli, že existuje služba, která
jednou pomůže jejich dětem zařadit se
do života co možná nejvíc normálního.
Eva Horáková,
středisko Olomouc
Eva Horáková,
středisko Olomouc
mluvící hodinky nebo váhu, pomůcky
pro psaní Braillova bodového písma
apod.), které mohou nevidomým
usnadnit život a cestu k samostatnosti.
O tomhle všem nám povídala
Mgr. Darina Horáková, vedoucí
pobočky, na setkání rodičů dne 28.
dubna. Provedla nás také celým
zařízením – zajímavá byla například
tréninková
kuchyň
uzpůsobená
potřebám zrakově postižených nebo
také oddělení hraček v prodejně
Tyflopomůcek. Pak slovo převzal
nevidomý
pracovník
Střediska
informatiky a digitalizace, který
zaškoluje zrakově postižené pro práci
Ve čtvrtek 24. 2. 2011 jsme byli v jedné budově, kde jsme výtahem jeli nahoru. Přivítala nás jedna příjemná paní,
která se ptala učitelů, co od návštěvy
očekávají. Zeptala se i nás dětí a pak
nám pustila na zdi film, který byl o jejich práci. Mluvilo se tam o jedné oční
vadě, kdy děti špatně vidí barvy a věci
kolem sebe, a chodila tam k nim paní,
která maminkám vysvětlovala, že potřebují pestré barvy a svítící hračky. Byl to
moc zajímavý film a pak nám dala na oči
černou škrabošku a my jsme měli poslepu dělat různé úkoly.
Klára,
studentka Soukromé základní školy
speciální pro žáky s více vadami,
Ostrava s.r.o.
Akce: Co pro vás chystáme
Středisko rané péče Brno
Středisko rané péče Olomouc
Vážené a milé rodiny,
Jako každý rok vás zveme na setkání
rodin při LETNÍM GRILOVÁNÍ.
Tento rok se bude konat 30. 8.
Místo a konkrétní čas vám dáme vědět
v pozvánkách.
Vítání léta ve středisku
Tým SRP Brno
4
Odezva na Den otevřených dveří ve středisku
v Ostravě
které ty děti potřebovaly na hraní. Byly
tam osvětlené kostičky, disko koule i taková tabule, která blikala, když jsi udělala zvuk. Nikol zařvala a to bliklo, paní
tleskla a dupla a zase to bliklo. Nejlepší tam byla taková elektrická koule.
Ta byla skvělá a pak jsme něco mohli napsat do sešitu. Něco tam napsali Jirka, Kačka a Nikolka a pak jsme šli
do školy. Celé to bylo opravdu skvělé
a moc se mi tam líbilo.
Já jsem měla oblékat panenku, takže
jsem nejdřív poznávala, co to je, a pak
jsem jí svlékla všechno oblečení a zpátky oblékla. Poslepu to šlo opravdu těžko, ale paní Hela mě chválila, ale opravdu to nešlo. Nejdřív jsem oblékala boty
a ponožky, to se celkem poznat dalo,
ale pak to bylo těžší, tam jsem musela
ohmatávat knoflíčky a rukávy. Nikolka zase měla zvukové pexeso a pak musela kostičky poskládat podle velikosti
a Kačka musela kostičky poskládat stejně, jako to bylo na levé straně. Pak jsme
práci ukončili a šli jsme po skupinkách
do malé místnosti, kde bylo zhaslé světlo, a tam nám paní ukazovala hračky,
Setkání v Tyfloservisu
Že nevíte, co to je Tyfloservis? Právě
proto jsme se rozhodli pro naše
klientské rodiny udělat v místní
olomoucké pobočce setkání. Pracovníci
Tyfloservisu mají podobnou práci
jako my, poradci rané péče. Rozdíl
je v tom, že jejich klienty jsou lidé se
zrakovým postižením starší patnácti
let. A pokud se takový člověk chce
samostatně (a přitom bezpečně)
naučit například chodit trasu do práce,
vařit jídlo nebo obsluhovat počítač,
pracovníci Tyfloservisu za ním dojíždí
a vyučují tyto dovednosti. Kromě toho
mají k dispozici také široký sortiment
pomůcek (obyčejné i kamerové lupy,
Středisko rané péče
Ostrava
Dne 22. 6. se uskuteční na zahradě
olomouckého střediska setkání při
příležitosti vítání léta. Těšit se můžete
na klauny, kteří vám budou po celou
dobu dělat společnost, a především
na živého koně, který vás a vaše děti
povozí. Dále se vám představí firma
Coloroptic s nabídkou dětských
dioptrických, slunečních a speciálních
filtrových brýlí Multilens. Protože je
takové vítání léta náročné, proviant
bude zajištěn v podobě grilovaného
masa
připraveného
vedoucím
střediska v roli vrchního gril-mastera.
Více informací se včas dozvíte z našich
pozvánek a na webových stránkách.
Irena Matějková,
středisko Olomouc
5
Akce: Oznámení o zajímavých
akcích pořádaných jinými subjekty
Oční výcvik pro děti
Každým rokem se konají týdenní
pobyty zaměřené na oční výcvik
dětí v doprovodu rodičů. Pobyt je
zaměřen na ortoptické a pleoptické
Terapeutická rekreace pro malé vodníčky od 1 roku do 7 let
Terapeutická rekreace s vodníčky je tradiční akce pořádaná Českým svazem
zrakově postižených sportovců pod garancí PaedDr. Zbyňka Janečky, Ph.D.
a dalších odborníků. Cílem pobytu
je komplexní působení na rozvoj psycho- a senzomotoriky u dětí se zrakovou nebo kombinovanou vadou. Prostředky, kterými na děti působíme, jsou
plavání dle metodiky „Kiedroňové“,
skupinová i individuální muzikoterapie, individuální fyzioterapie a cvičení
pro rozvoj jemné motoriky, koordinace,
rovnováhy a zraková stimulace s využitím prvků snoozelenu. Terapeutickou
rekreaci koncipujeme jako komplexní
rodinnou terapii pro všechny členy rodiny včetně sourozenců. K tomu přispívají programy jak pro rodiče (programy
ve spolupráci s psychologem, pohybové
programy pro rodiče ve vhodném prostředí atp.), tak i programy pro sourozence (cvičení, plavání, hry). Tradičně
je pobyt zakončen karnevalem. V letošním roce pojedeme od 2. 10. do 8. 10.
2011. Pobyt se stejně jako v předchozích letech bude konat ve Velkých Losinách v hotelu Diana.
Tým pořadatelů
cvičení, která probíhají 2x denně a jsou
doporučeny pro děti od 3 let.Tento rok
už je k dispozici pouze jeden termín.
O podrobnější informace napište na
e-mail paní Mgr. Martiny Hamplové
[email protected] .
Petra Navrátilová,
středisko Olomouc
Týdenní pobyt dítČte s rodiþem
OýNÍ VÝCVIK v Rokytnici nad Jizerou
Sporthotel Bohemia
www.sporthotel-bohemia.cz
Termín: so 13.8. – so 20.8.2011
Místo: Rokytnice n. Jizerou v Krkonoších
Ubytování: dvou nebo tĜí lĤžkové pokoje se sprchou, WC a TV
Terapeutická rekreace
NOVANÝMI DċTMI
PRO RODINY S JINAK ZRAKOVċ DISPO
v hotelu
Cena: ort. a pleopt. cviþení hrazeno zdrav. pojišĢovnou, cena
DIANA ve Velkých Losinách
zahrnuje ubytování, stravu a doprovodný program, informaþní
materiál...
1. dítČ (pacient):
KDY:
(snída
NedČle 02.10.2010 (veþeĜe) – Sobota 08.10.2010
2. dítČ (sourozenec, do 15-ti let): 2. 950,- Kþ
- dítČ do 3 let zdarma!
nČ)
PODMÍNKY: Strava
SnídanČ formou švédského stolu
ObČd – výbČr z menu (kojenci – dle dohody)
- VeþeĜe – formou švédského stolu
Rodiþ (doprovod): 4. 950,- Kþ
-
Program
4. 250,- Kþ
individuální
program pro rodiþe s dČtmi –lekce plavání,
erapie,
fyziot
duální
indivi
ie,
oterap
muzik
duální
cviþení, indivi
rozvoj psycho a senzomotoriky
hernČ
- hlídání spících dČtí na pokoji a bdících dČtí v
psychomotorický
- beseda rodiþĤ s odborníky (psycholog,
vývoj, …) + sportovní zápolení
- akce pro rodiþe s dČtmi (Karneval, )
-
Program pro dČti – pacienty:
8.30 – 12.00: I. série cviþení: ortoptické a pleoptické cviþení s odb.
dohledem ortoptistĤ, cviþení se speciálními pĜístroji, kontrola korekce,
mČĜní dioptrií, pasivní a aktivní pleoptika
Veþer
ci, loutky,
veþerníþek (pohádky, ukolébavky, divadlo, maĖás
hlazení a masáže)
olog, beseda
- program pro rodiþe – semináĜe z odborníky (psych
Č
zrakov
jinak
vývoje
o
rickéh
omoto
psych
k odlišnostem
rodiþe…)
disponovaných dČtí, veþerní cviþení v bazénu pro
- veþerní hlídání dČtí zajištČno v programu
13.30 – 18.00: volný program (proti hotelu je zajištČn pĜístup do mateĜs
ké
školky, kde je dČtské hĜištČ a trampolína, za hotelem je nafukovací bazén
s þistou vodou)
-
19.00 – 20.00: II. série cviþení pod odborným dohledem ortoptistĤ
ovcĤ:
Informace ýeský svaz zrakovČ postižených sport
789
718
604
n
telefo
lní
mobi
Čk
Janeþka Zbyn
E mail: [email protected]
foto hotelu
www.diana-losiny.cz
Pro rodiþe jsou pĜipraveny dvČ odborné pĜednášky na téma –
Zrakové vady, diagnostika a léþba, ortoptická a pleoptická
cviþení a pomĤcky
6
7
Zprávy a sdělení
Nové testy zrakové ostrosti
Strastiplnou cestou až z Ameriky
dorazily do olomouckého střediska nové
testy a pomůcky k funkčnímu vyšetření
zraku dětí. Velkým pomocníkem
pro zjištění zrakové ostrosti pro děti
od 18 měsíců je test Cardiff. Tato věková
hranice je momentem, kdy se končí
s vyšetřením zrakové ostrosti pomocí
testu LH Gratings (proužkované
plácačky). Pokud dítě nepracuje
s obrázky, nedá se k tomuto účelu použít
Bust test (kartičky s dvojicí obrázků
např. – nůžky, brýle). Test Cardiff
nevyžaduje od dítěte komunikaci,
je založen na stejném principu jako
zmiňované proužkované plácačky
– jedná se o rozlišení šedé plochy
od plochy s obrázkem na standardní
vzdálenost do 50 cm nebo do 100 cm.
Obrázky jsou umístěné v horní nebo
ve spodní části karty. Sledováním
pohybů očí dítěte zjišťujeme, který
obrázek ještě dítě vidí, a tím určujeme
aktuální zrakovou ostrost. Výsledek
můžeme srovnat s normou zrakové
ostrosti daného věku. Tento test zjistí
jen orientační zrakovou ostrost, jelikož
nejde zatím o rozlišení detailů a tvarů.
Test a ostatní pomůcky jsme mohli
nakoupit díky Evropským sociálním
fondům.
Petra Navrátilová,
středisko Olomouc
Televize u mě doma!
Chtěla bych se s vámi podělit o malý
zážitek z natáčení pro Českou televizi do
pořadu KDE PENÍZE POMÁHAJÍ.
Během natáčení jsem se snažila ukázat
a sdělit, jak a v čem nám pomáhá raná
péče a pomůcky a hračky od nich
zapůjčené.
Dcera Terezka má Downův syndrom
a vadu zraku. Chodí do školky, má 4 roky
a je to pěkný čert. Ve spolupráci s naší
poradkyní jsme se snažily ukázat, jak si
hrajeme a přitom trénujeme Terezčin
zrak. Dne 7. března, když odbyla 11.
hodina, zazvonil zvonek a k nám domů
přišlo 5 chlapíků s kamerami, světly,
stojany atd. Z dětského pokojíčku se
stalo rázem natáčecí studio. Měla jsem
trochu obavy, jak to Terka zvládne,
ale musím ji pochválit, byla skvělá. Pánů
z televizního štábu se vůbec nebála.
Naopak miluje lidi, takže byla ve svém
živlu. Nejprve si natočili Terezku při
hře a pak jsem jen slovy doplnila, v čem
nám tyto speciální hračky a pomůcky
pomáhají. Byla to skvělá zkušenost,
mluvit před kamerou. Myslím si
a doufám, že za perfektní asistence
a pomoci pánů z ČT to nedopadlo
nejhůř!!
Petra a Terezka,
klienti střediska Ostrava
Jak spolupracujeme
s pediatry v Ostravě
Máme mnoho
nových pomůcek
k zapůjčení!
V letošním roce poprvé realizujeme
projekt „Zaškolení pediatrů ve vyšetřování funkcí zraku u nejmenších dětí“.
Každý pediatr na území města Ostravy
může využít nabídky našich instruktorek stimulace zraku v oblasti vyšetřování nejmenších dětí. Setkáte-li se u pediatra s černobílou „plácačkou“ či brožurami „Vidí vás vaše dítě správně“, má je
lékař od nás.
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava.
Díky projektu „Lépe vidět svět“
financovaného Nadačním fondem
Evraz jsme mohli zakoupit mnoho
nových pomůcek a hraček ke stimulaci
zraku, vybavili jsme v nových prostorech
dětský koutek a knihovnu novými
knihami.
Spolupráce s Nadačním fondem
Evraz však nekončí, hned začínáme
nakupovat pomůcky nové, tentokrát
určené na rozvoj pohybového vývoje,
jemné motoriky, komunikace.
Martina Dunděrová,
středisko Ostrava
Martina Dunděrová,
středisko Ostrava
Televize v Ostravě !!!
Jak jste se dočetli v minulém čísle
Rolničky, naše ostravské středisko
realizuje projekt „Vybavení pracoviště
rané péče pomůckami a hračkami“,
který je financován Nadací rozvoje
občanské společnosti ze sbírkového
projektu Pomozte dětem! Naším
cílem bylo rozšířit půjčovnu pomůcek
tak, aby měli všichni klienti možnost
otestovat si vhodnost vybrané pomůcky
před samotným případným pořízením.
Hračky a pomůcky jsou již plně v oběhu
a na to, jak pomáhají, se přijela podívat
i Česká televize.
Natáčení proběhlo ve třech rodinách.
Zvládli jsme to v jeden den. Televizními
hvězdami se staly jak děti, tak i jejich
maminky. Byl to nevšední zážitek pro
všechny zúčastněné.
Tímto všem rodinám, které nás nechaly
nahlédnout s televizním štábem
do svých domovů, moc děkujeme.
V případě, že jste tento pořad nezhlédli
a chtěli byste se podívat, určitě jej
naleznete v televizním archivu pod
názvem „Kde peníze pomáhají“ ze dne
24. 4. 2011 v 18.30.
Romana Chalupová,
středisko Ostrava
8
MID BIG
Je to velkoplošná klávesnice s klávesami o rozměrech 40 x 40 mm. Umožní
psaní na počítači i dětem, které by to
s normální klávesnicí nezvládly. Součástí je propojovací kabel s výstupem PS/2
a osmikolíkem. Na klávesách jsou písmena, čísla a znaky o velikost cca 1 cm
x 0,6 cm. Dají se však upravit a zvětšit
pomocí dodané papírové tabulky, kde
jsou o velikosti 2 cm x 2 cm. Jsou k vystřihnutí a připevnění na klávesy pomocí krytu z plexiskla. Klávesy jsou i barevně zvýrazněny.
BIG POINT
BOARDMAKER –
ACTIVITY PAD
Je to taková „mluvící krabička“
o velikosti 8x8 cm. Můžete do ní nahrát
až 30 sekund dlouhou zprávu. Vyrábí se
v různých barvách (oranžová, zelená,
modrá, červená, fialová). Napájení
pomocí 3x AAA baterií. Může se
připevnit i na stěnu. Na horní plochu
můžete dát i obrázek, pro rozlišení
nahraného vzkazu.
Nové komunikační pomůcky ve středisku
v Ostravě
Středisko rané péče SPRP Ostrava
zakoupilo v rámci projektu Vybavení
pracoviště rané péče pomůckami
a hračkami, který je financován
Nadací rozvoje občanské společnosti
ze sbírkového projektu Pomozte
dětem!, několik nových pomůcek, které
mohou usnadnit komunikaci mezi
rodiči a dětmi. Postupně vám je chceme
prostřednictvím Rolničky představit.
Také se zmíníme o CD-romech
Tento komunikátor umožňuje interaktivní způsob používání v různých situacích a s různým stupněm obtížnosti. Jedinečnost komunikátoru spočívá
v tom, že zvukový záznam a další potřebné informace o komunikační tabulce jsou uloženy přímo v oboustranné šabloně, která se vkládá do přístroje. V šabloně mohou být dvě tabulky, z každé
strany jedna. K jednotlivým obrázkům
v tabulce se dají nahrát vzkazy (na každou šablonu lze nahrát až 4 minuty záznamu pro 32 různých obrázků). Můžete mít až 12 komunikačních tabulek. Děti si stiskem jednotlivých obrázků mohou přehrát odpovídající vzkazy.
Přístroj umožňuje i používání volných
formátů (obrázkový časopis, komiks,
fotografie, pohlednice atp.). Po vložení takovéto volné šablony stačí pomocí přístroje definovat jednotlivé oblasti
na obrázku a nahrát k nim odpovídající vzkazy.
s různými programy, které si v našem
středisku můžete rovněž zapůjčit.
9
GO TALK BUTTON DĚTSKÝ KOUTEK 1 − 5 Podpora Týdne rané
Jednoduchý komunikátor, kde můžete Dětský koutek 1 − Než půjdeme do péče
nahrát jeden vzkaz o délce 10 sekund.
Má malý rozměr (průměr 50 mm)
a je vybaven magnetem, takže jej
můžete přichytit třeba na ledničku
nebo na jiný kovový předmět. Využití
komunikátoru: pozdravení, přivolání
někoho, sdělení jednoduchého přání
nebo potřeby (mám hlad, mám žízeň,
potřebuji nočník...).
školy. Pohádky, omalovánky, školička
a hry. Rozeznávání číslic, písmen, barev
a tvarů.
Dětský koutek 2 − Svět myšáka
Bonifáce. Sada pohádek, omalovánky,
pexesa, písničky, hry, rozpočitadla, část
věnovaná procvičení pojmů prostorové
orientace (před, za, nad, pod, vlevo,
vpravo, mezi).
Dětský koutek 3 − Čeština pro
nejmenší. Výuka českého jazyka a čtení.
Úkoly jsou rozděleny do tří kategorií
podle věku dětí (předškoláčci, prvňáčci,
druháčci).
CD-romy
TO NEJLEPŠÍ PRO DĚTI
Je to výběr nejzajímavějších herních
a vzdělávacích částí titulů edice
Dětský koutek. Doplněný angličtinou
a němčinou. CD má 4 části:
Učíme se − procvičení barev, orientace
v prostoru, pojmy např. za, pod, nad,
vedle, hned před, vlevo, vpravo..., názvy
a vlastnosti cizokrajných zvířátek,
interaktivní slabikář s básničkami.
Hrajeme si – pohádky, písničky
doplněné o obrázky.
Mnoho zábavy – pexesa na procvičení
paměti, logických a kombinačních
schopností. Barvy, detaily, názvy zvířat,
zvuky zvířat. Hra Super MEMO
– varianta Kimovy hry procvičuje
paměť. Dále jsou zde omalovánky
s pohádkovými motivy.
Dětský koutek 4 − Alenka a věci
kolem nás. Řada jednoduchých
říkadel, básniček, veršovaných pohádek
a písniček. Obrázky z básniček
a pohádek ke složení jako puzzle. Dále
sada her a výuková část zaměřená
na určování částí lidského těla a na
rozšíření znalostí o ovoci a zelenině.
Dětský koutek 5− Martínkova
zvířátka. Svět zvířátek, kde děti prožijí
zajímavá dobrodružství a získají
mnoho nových vědomostí. Celé CD je
protkáno stovkami krásných fotografií
a desítkami videozáběrů ze života
zvířátek. Na CD opět nechybí řada her
a děti na něm naleznou i svou první
encyklopedii zvířat.
Doufám, že jsem vás inspirovala.
Pokud budete mít zájem o zapůjčení
a předvedení, kontaktujte svou
poradkyni. V dalším čísle Rolničky
budeme v představování pomůcek
určitě pokračovat.
Kamila Vašutová,
středisko Ostrava
V letošním roce ostravské středisko již
pilně pracuje na přípravách regionálních
akcí, které proběhnou v rámci Týdne
rané péče. Nápadů na to, jak veřejnost
v rámci této kampaně informovat,
máme hned několik, ale patrně by
zůstaly jen nápady, kdyby nás v jejich
uskutečnění nepodpořilo statutární
město Ostrava. Právě díky jeho finanční
podpoře můžeme Týden rané péče
realizovat.
Martina Dunděrová,
středisko Ostrava
Můžeme děkovat
Ačkoli je letošní rok velmi chudý
na dotace, můžeme děkovat.
Jako každý rok realizujeme i letos
projekt s názvem Rozvoj zrakového
vnímání u dětí se zrakovým postižením.
Jedná se o program stimulace zraku, se
kterým se pravidelně setkává většina
z vás. Díky Nadačnímu fondu Českého
rozhlasu, sbírce Světluška se můžete
obracet na instruktory stimulace
zraku, můžete využívat ambulantních
konzultací v SPRP Ostrava.
Projekt je realizován s pomocí
nadačního příspěvku „Nadačního
fondu Českého rozhlasu ze sbírky
Světluška“.
Martina Dunděrová,
středisko Ostrava
Videotrénink
interakcí aneb
„Jeden obraz je
jako tisíc slov“
Ve dnech 9.–11. března se konal
Úvodní kurz videotréninku interakcí.
Sešli jsme se na něm s kolegyní Terezou
Šimečkovou z olomouckého střediska.
S touto metodou práce jsme se již setkali
při jiných příležitostech, a možná
i proto byla naše očekávání veliká.
Ráda bych vám teď přiblížila, v čem
tato metoda spočívá a jaké je její využití.
Jde o metodu, při které je hlavním
pomocníkem, jak už napovídá název,
videokamera. Vznikla v 80. letech
20. století v Nizozemí a dnes se používá
v mnoha zemích Evropy i v USA jako
„progresivní metoda intervence užívaná
při poruchách interakce mezi aktéry
komunikace“. Člověk si hned pomyslí,
co se asi pod touto krkolomnou definicí
vlastně skrývá. Pokud to převrátíme,
tak lze říci, že je to metoda podporující
úspěšnou komunikaci. Pokusím se
to vysvětlit na příkladu. Maminka si
neustále stěžuje, že její chlapeček vůbec
neposlouchá a že už neví jak na něj.
Videotrenér přijede do rodiny a udělá
asi desetiminutovou nahrávku. Při jejím
rozboru hledá momenty v komunikaci,
kdy chlapeček maminku poslechne,
kdy komunikace mezi nimi funguje.
Největší zbraní v tomto případě je
čas, který lze na videu stopnout.
Je to něco úžasného, to, co vlastním
okem nepostřehnete, je zachyceno
v záznamu a vy najednou máte možnost
se na všechno podívat, zpomalit či znovu
přehrát. Člověk vidí věci, které mu byly
do této chvíle v běžné komunikaci
skryty. Tyto momenty videotrenér
mamince nejen ukáže, ale také si hodně
povídají o tom, co tam fungovalo a proč.
Následně se domlouvají, co maminka
bude zkoušet. Teď už mluvím o zásahu
či intervenci. Takže v podstatě tu
krkolomnou definici lze volně přeložit
jako podpůrný zásah videotrenéra
v rodině, když se objeví nějaký problém
v porozumění mezi dvěma či více
osobami.
A jaké je využití v rané péči? Obrovské
!!! Například v momentě, kdy vás
napadají otázky či myšlenky typu:
Rozumíme tomu našemu Pepíčkovi
10
Poděkování
Na tomto místě většinou děkujeme
dárcům, kteří nám dali desítky tisíc…
ale dnes bychom chtěli poděkovat
především rodině Horázných, která
již řadu let finančně podporuje
naše středisko. Moc si toho vážíme!
A také rodině Kopečkových, která
nám nakoupila řadu hraček, které mají
vyzkoušené a protože se jim osvědčily,
tak je koupili i pro naše středisko. A my
je nyní můžeme vozit do dalších rodin.
Paní Kopečková vždy měla „dobré
oko“ na hračky, a tak u ní můžeme stále
čerpat inspiraci.
Ještě jednou moc děkujeme!
Petra Samcová,
Středisko České Budějovice
Zajímavé tipy
www.detskymozek.cz
www.nadacnifondjt.cz
Tato nadace byla založena roku
1992 a po celou dobu své existence
podporuje osoby s postižením
centrální nervové soustavy. Pokud
chcete tuto nadaci oslovit a požádat
o finanční příspěvek, je třeba vyplnit
dotazník (dotazník pro rodiče žadatele o příspěvek nebo dotazník
pro dospělé žadatele o příspěvek).
Dotazníky naleznete přímo na
stránkách nadace.
Hlavním posláním nadačního fondu je pomoc dětem v náhradní rodinné péči, lidem nemocným a s handicapem, dále sociálně slabým rodinám
s dětmi. Nadace podporuje především příspěvky na nákup standardního vybavení domácnosti (pěstounské rodiny) a organizací (např. domy
na půl cesty, chráněné dílny aj.), příspěvky na rekonstrukce a bezbariérové úpravy, příspěvky na nákup standardních kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a příspěvky na nákup automobilu pro pěstounské rodiny a pro přepravu lidí s handicapem.
www.avevia.cz
„Společnost AveVia je skupina lidí,
kteří se dobrovolně a bez nároku
na odměnu rozhodli dělat něco
pro druhé“. Tato věta vás přivítá
hned na úvodní stránce společnosti.
Máte zde možnost vytvořit vlastní
projekt, na který lidé přispívají na
základě příběhu dítěte či rodiny.
Veškeré postupy jsou zde vysvětleny
a popsány.
Vendula Bartoňová a Irena
Matějková, středisko Olomouc
dobře? Kdy mě Pepíček poslouchá?
Sděluje nám něco? Potřebuji s ním něco
natrénovat. Potřebuji vědět, co dělám
dobře a proč se někdy věci nedaří.
Co říci závěrem? Kurz byl úžasný,
naše očekávání byla naplněna
a nezbývá než se těšit, že se v průběhu
let objeví v řadách pracovnic rané péče
nějaký videotrenér, který absolvoval
dvouletý výcvik v organizaci SPIN
(http://www.spin-vti.cz), která se
výukou této metody zabývá.
Romana Chalupová,
středisko Ostrava
11
Představujeme střediska
Metodické centrum
Metodické centrum je pracoviště,
se kterým se jako klienti SPRP
moc často nesetkáváte. Je zázemím
naší organizace, koordinuje práci
regionálních pracovišť, podporuje
a kontroluje výkonnou i odbornou
činnost Společnosti pro ranou péči.
Metodické centrum také organizuje
vzdělávací akce pro pracovníky SPRP
a řídí každoroční kampaň Týden rané
péče.
Metodické centrum sídlí v Praze
a působí zde od založení Společnosti
pro ranou péči.
Ještě nedávno řídila metodické centrum
vám známá Terezie Hradilková,
zakladatelka Společnosti pro ranou
péči a po dlouhé roky ředitelka SPRP.
Ta od března tohoto roku zastává pozici
metodika. Metodicky vede odborné
pracovníky při nejasných situacích,
které mohou při poskytování služby
nastat, je jim podporou a odborně se
podílí na tvorbě metodických materiálů
Společnosti pro ranou péči.
V současné době je nadřízenou
Metodickému
centru
Martina
Dunděrová, která se v březnu stala
výkonnou ředitelkou Společnosti
pro ranou péči. V SPRP působí od
roku 1995, byla poradkyní rané péče,
instruktorkou stimulace zraku a poté
vedoucí Střediska rané péče SPRP
Ostrava.
Vedoucí metodického centra je Lenka
Klopcová. Je zodpovědná za vnitřní
komunikaci regionálních pracovišť
SPRP, jejich vedoucích a Metodického
centra a za realizaci celorepublikových
aktivit SPRP.
Koordinátorkou
celorepublikových
aktivit je Laura Kaválková. U ní se
scházejí všechny zprávy z Kurzu pro
rodiny, má přehled o setkávání rodin
ve všech regionálních střediscích,
zpracovává
statistiku
činnosti
jednotlivých pracovišť.
Dalšími kolegyněmi v Metodickém
centru, které pracují ve Společnosti
od roku 2006, jsou Anna Berná,
koordinátorka pro finanční a správní
agendu. Má na starosti rozpočty
celorepublikových projektů, sledování
plnění
rozpočtů,
komunikaci
se sponzory a vše kolem čísel
na celorepublikové úrovni.
Personalistka
Ing.
Bohuslava
Suchánková vede personální agendu
Společnosti pro ranou péči, připravuje
podklady k vyplácení mezd.
Hračky,
pomůcky
a nápady
Pro stimulaci Erika vyrobila maminka
také pruhovanou desku s použitím
barevných lepících pásek. Jako podklad
zvolila alobal a celou desku pak
přelepila širokou izolepou tak, že je
možné pomůcku omývat.
Nápady Erikovi
maminky
Paní Peková se snaží pro svého
dvouletého syna Erika zajišťovat takové
pomůcky, které se mu líbí a na které
dobře reaguje.
Protože měl u Erika úspěch šustivý
ptáček od firmy Lamaze, rozhodla se
maminka, že jednoho takového vyrobí,
aby ho pro Erika měla vždy po ruce.
Na křídla použila nejrůznější barevné
látky a dovnitř křídel zašila rozmanité
drobné předměty vydávající zvuk
(kousek šustivého igelitového sáčku,
slupky od oříšků, knoflíky…). Malý Erik
má tak oblíbenou pomůcku stále doma
a původní ptáček zapůjčený z herny
může putovat k dalším dětem.
Tip na výrobu
pomůcek od
Svobodů
Maminka Adélky Svobodové je
kreativní a vymyslela jednoduché
pomůcky pro svoji dceru. Z kartónu
vystřihla různé tvary, např. houby, dala
je na suchý zip a s Adélkou je sbírají do
košíčku, který mají umístěný na druhé
straně plochy. Tato hra se dá různě
obměňovat, např. ryby do vody apod.
Marie Jurenková,
středisko Brno
12
V olomouckém středisku se nám
k rozvoji grafomotoriky, k cílenému
cvičení s okluzí a k všestrannému rozvoji
dítěte předškolkového věku osvědčily
brožury z firmy Ditipo. Brožury jsou
vyrobené z lesklého papíru, a tudíž
na ně jde opakovaně kreslit fixem.
Prodává je každé dobré papírnictví
nebo se dají objednat na internetu
na www.zabavneuceni.cz.
A na závěr
zá ěr to nejdůležitější – zajištění
správné polohy. Maminka ušila pro
Erika pevného hada z kusů látek, který
díky našité „spojovací“ látce dobře drží
v potřebném tvaru písmene „U“. Ještě
myslíme na doplnění opěrky pro hlavu,
aby byl Erikův pasivní sed pohodlně
a plně zajištěn. Polohovací pomůcku lze
použít i pro polohy vleže.
Na jedné z letošních konzultací jsme
také zjistily, že Erik dobře zachycuje
lesklejší plochy. Maminka neváhala
a příští konzultaci jsem už mohla
obdivovat nový výrobek, pro který
maminka využila nepotřebný plastový
box od CD. Ten uvnitř polepila
kousky lesklých ploch a vložila do něj
průhledné korálky.
Tým Metodického centra
Tipy na zrakový
trénink
Zuzka Chramostová,
středisko Brno
Výborným pomocníkem pro děti, které
se učí rozpoznávat obrázky, udržet linii
řádku a pracovat se znaky ve skupině
(tzv. crowding fenomén), jsou knížky
s textem pohádek, básniček a příběhů
doplněných obrázky, které nahrazují
některá slova. Dítě může nejenom
poslouchat čtený text, ale i se přímo
zapojit do děje poznáváním obrázků.
Těchto knížek sice není na trhu mnoho,
ale zato jsou velice pěkně zpracované.
Obrázky jsou jednoduché a reálně
13
vypadající. V textu jsou obrázky buď
jednotlivě nebo ve skupinkách, takže je
možno volit i různé stupně náročnosti.
Podobné texty jsou zařazovány
i v některých dětských časopisech.
Tipy na zrakovou
stimulaci
Určitě to znáte také: je potřeba trénovat
zrak a nápady na hračky docházejí.
Uvádím několik vyrobených pomůcek
olomouckého střediska, kterými se
můžete inspirovat.
1.)
Stimulační stan z krabice od
LC televize polepený lesklou a výraznou
tapetou, na kterou se dají zavěsit
různé nepotřebné věci z domácnosti
− navlečené vršky od PET lahví
na gumičce, vánoční řetězy, klíče,
rolničky, CD a jiné zajímavé věci.
Dle potřeby můžeme vnitřní stranu
stanu nasvětlit baterkou, lampičkou.
Výhodou takového stanu je jeho
velikost (do malého bytu nevýhoda),
ještě roční dítě si v něm může spokojeně
použít ji k motivaci pohybu na bříšku.
3.)
Nasvětlené kameny znáte již
z dřívějšího čísla Rolničky. Jejich užití
je opět pestré. My jsme je opatřily
nalepovacím suchým zipem a připnuli
je tak na vystřižený koberec. Po
několikahodinovém nasvětlení denním
světlem pak ve tmě pěkně svítí a dítě
může trénovat orientaci na ploše nebo
vyhledávání v prostoru.
Petra Navrátilová,
středisko Olomouc
Cucací váček
pohrát.
2.)
Reflexní karimatka vyrobená
ze sluneční clony do automobilu. Opět
se dají na ni umístit různé „poklady“
dle libosti každého dítěte. Použití je
variabilní. Karimatku lze zavěsit do
postýlky, na zeď, položit na zem a
Cucací váček je určený pro děti
od 6 měsíců. Je vhodný na cucání,
žužlání, kousání – bez rizika
jakéhokoliv zaskočení sousta, zalknutí
nebo dušení. Máte-li doma dítě
na tekuté či mixované stravě, kterému
nechutná mrkvička, rajče, hrozno,
nechce zeleninku nebo ovoce, toto
kousátko zaručuje ochutnání všech
možných plodů a chutí. Padne do každé
malé ručičky. Velice snadná je i údržba.
U prořezávajících se zoubků lze vložit
do váčku chlazené ovoce či led. Když
se dítě do váčku zakousne, vyteče mu
z něj jen šťávička a rozmačkaná dřeň.
Ještě před půl rokem byl k dostání
jen z dovozu z Anglie, ale dnes už ho
můžete nalézt na internetu i v našich
internetových obchodech od ceny
cca 130 Kč. Stačí do vyhledávače zadat
heslo „cucací váček“
Výrobce: MUNCHKIN, CANPOOL
BABIES
Lucie Šánová,
maminka z Českých Budějovic
14
Jak naučit děti
Znovu na trhu: Walter Strassmeier – 260
správně držet tužku? cvičení pro děti raného věku
Pro děti s nedokonalým
úchopem tužky jsem v rodině
Ondry Brožíka narazila na
výborný tip. Jedná se o výrobky
firmy Stabilo. Tato firma má
široký sortiment. Najdete zde
tužky a pastelky, které na sobě
mají důlky přímo v místech, kde
se správně mají držet. Tyto důlky
„nepustí“ prstíky Vašeho dítěte
jinam, než kam na tužce patří.
Najdete zde psací potřeby pro
praváky i leváky. Na podobném
principu vyrábí i pera, která
jsou však pro větší děti. Tyto
„vychytávky“ najdete v různých
obchodech. Celý sortiment si
můžete prohlédnout na http://
www.stabilo.com/pages-cz/
index.php
Zuzka Chramostová,
středisko Brno
Tip na malování −
fixy
Na jedné z konzultací u Barunky
Doležalové jsem narazila na výborné
fixy od firmy Colorexpress. Tyto
fixy jsou na bázi vody, jako hrot mají
houbičku a při tlaku na ni z ní vytéká
barva. Na stránce www.hobbymoment.
cz najdete další inspirace pro Vaše
malé malíře. Stránka je dobře členěna,
a to i podle věku, takže se lehce
zorientujete a najdete vše, co budete
potřebovat.
Zuzka Chramostová,
středisko Brno
Ráda bych čtenáře Rolničky upozornila
na nové vydání díla doktora Waltera
Strassmeiera, které bylo dlouho na
českém trhu vyprodáno a těžko se
shánělo. Přitom se jedná o publikaci
zajímavou a svým stylem originální –
posuďte dále.
Autor je docentem Institutu speciální
pedagogiky mnichovské univerzity
a zároveň také pracuje jako ředitel
ve speciální škole pro děti s tělesným
a mentálním postižením. Ze zkušeností,
které zde nabyl, vznikla kniha
260 cvičení pro děti raného věku,
která je souborem námětů a činností
určených pro aktivní podporu vývoje
dítěte. Prostřednictvím her a různých
aktivit lze nejen zjišťovat úroveň
v jednotlivých vývojových oblastech
(jemná motorika, hrubá motorika,
řeč, myšlení, sociální vývoj), ale také
podporovat další rozvoj dětí. Nejprve
nás Strassmeier seznámí se strukturu
svého programu a s metodikou, kterou
můžeme uplatnit, dále se pak zabývá již
jmenovanými oblastmi vývoje a uvádí
celou řadu činností, které lze s dětmi
pro podporu jejich vývoje provádět.
Nemusíte se ale obávat, nejde o nic
složitého. U jednotlivých cvičení je
popsán cíl, postup i odkaz na další
cvičení, která navazují nebo předcházejí
tomuto stadiu. Rodič (nebo i poradce
rané péče) se tak může inspirovat
novými tipy a konkrétními náměty pro
činnosti, které mohou dítě smysluplně
rozvíjet vhodnou formou. Kniha je
dostupná ve vybraných elektronických
knihkupectvích.
Eva Horáková,
středisko Olomouc
Kniha „Náročné mateřství“
V roce 2009 vyšla na knižním trhu
publikace s názvem Náročné mateřství,
jejíž podtitul Být matkou postiženého
dítěte naznačuje, co je obsahem.
Kniha je jakýmsi výsledkem výzkumu,
který autorky dělaly především
s matkami dětí, které mají dětskou
mozkovou obrnu, mentální postižení
nebo Downův syndrom. Autorky
v něm pokládaly maminkám otázky,
které se týkají témat, jako jsou např.
„reakce na narození postiženého dítěte
a zvládání této situace“, „postoj matky
k postiženému dítěti a jeho výchově“,
„podpora prarodičů“ nebo „pomoc,
kterou považovaly matky postižených
dětí za důležitou“.
Je možné, že na první pohled či na
první přečtení by se kniha mohla jevit
jako výčet grafů a nejrůznějších čísel,
jaký počet matek mělo ty konkrétní
pocity a jaký počet matek ty jiné.
Rodiče, kteří již svůj život s dítětem
s postižením nějakým vyrovnanějším
způsobem promítají, se však mohou
hlouběji v knize srovnávat s odpověďmi
těch, jejichž věty jsou zde zaznamenány
a autorkami popsány. Je možné,
že pro jiné rodiče by mohla být kniha
přínosem v tom, jak některé své reakce,
myšlenky či pocity lépe pochopit, pro
další rodiče může být zase nepříjemným
se navrácením do pocitů, které pro ně
představují určitou bolest.
Touto publikací si mohou pomoci
i odborníci, kteří s rodinami pracují,
a to minimálně ti, kteří jako pomáhající
pracovníci pro rodiny dětí s postižením
začínají.
Lucie Rainerová,
SRP Brno
Dojemné čtení v
knize Milý Gabrieli
Naše bývalá kolegyně Daniela
Nykodýmová nás neustále zahrnuje
doporučeními na pomůcky a literaturu
pro klientské rodiny. Jedno z těchto
doporučení bylo přečíst si knihu Milý
Gabrieli. Kniha je prvotinou Halfdana
W. Freihowa. Jedná se o dopis, který
píše otec svému autistickému synovi.
Autor v knize popisuje konkrétní
zkušenosti s vnímáním jeho syna. Otec
se prostřednictvím tohoto dopisu snaží
sám pochopit synovo jednání a zároveň
mu tímto vysvětluje jeho odlišnosti
od ostatních dětí.
Kniha je velice příjemně psaná, přečetla
jsem ji, jak se říká, jedním dechem.
Zuzka Chramostová,
středisko Brno
15
Co vás může zajímat
PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie)
PEG je umělý vývod (hadička), který je
vyveden ze žaludku na venek přes břišní
stěnu a slouží k podání výživy přímo
do žaludku dítěte v případě, že není
schopné přijímat potravu ústy nebo ji
nepřijímá v dostatečném množství. Je
vhodným řešením pro ty, kteří nemohou
potravu přijímat dlouhodobě, většinou
déle než 4−6 týdnů. PEG se zavádí při
výkonu zvaném gastroskopie. Při tomto
výkonu lékař zavádí ústy ohebnou
trubici do jícnu
a dále do žaludku. Výkon není bolestivý,
trvá přibližně 5−15 minut, provádí
se vleže na boku. Lékař při něm
najde v žaludku optimální místo pro
zavedení a z jednoho vpichu přes stěnu
žaludku a břišní stěnu zvenku vsune
do žaludku PEG. Pro výživu je možno
používat běžnou stravu, ale je nutno ji
předem rozmixovat, aby bez problémů
procházela sondou. Další možností
je enterální výživa. To je nutričně
kompletní strava speciálně vyrobená
pro tyto účely. Tato strava obsahuje
veškeré pro tělo potřebné živiny − tuky,
cukry, bílkoviny, vitamíny, minerální
látky a stopové prvky, a to v optimálním
poměru. Do PEG je možné aplikovat
denní potřebnou dávku enterální výživy
i tekutin. PEG je samozřejmě nutné
ošetřovat, a to pravidelně v rozmezí
1–3 dnů. Místo v okolí vpichu se očistí
desinfekcí (např. Betadin ), poté se
přiloží prodyšná náplast.
Informace týkající se PEGu naleznete:
http://www.postizenedeti.cz/content/
peg, http://www.vyzivavnemoci.cz/
SRP České Budějovice
OKLUZOR
Dnes lékař předepsal vašemu dítěti ne
brýle, ne léky, ale okluzor.
Proč? Po narození je náš zrak hodně
nedokonalý a vyvíjí se v průběhu
prvních let života. Obě oči se učí
spolupracovat, dívat se společně,
až se postupně dozraje k dokonalému
prostorovému neboli stereoskopickému
vidění. Pokud se jedno oko nevyvíjí
stejně jako druhé, má např. refrakční
vadu ( potřebuje + nebo – dioptrie),
mozek zeslabuje vidění jednoho oka
(je to nepohodlné vidět nestejně nebo
je obraz dvojitý). Výrazně oslabenému
vidění jednoho oka říkáme tupozrakost.
Anglický název je lazy eye = líné oko.
Co s tím? Lékař předepíše okluzor.
Okluzor slouží k zakrytí oka. Pozor,
okluzorem se zakrývá oko, které
vidí dobře. Cílem této pomůcky je
rozkoukat oko slabší, které se při
společném koukání obou očí „vypíná“.
Dítěti se právem zpočátku okluzor
nelíbí, vidí hůře, nevidí trojrozměrně,
může narážet do předmětů při pohybu,
nemá přesný odhad vzdálenosti. Lékař
předepíše častost nošení okluzoru.
Jaké jsou okluzory? Základem je
rozlišení okluzorů podle velikosti.
Lékař na poukaz předepisuje typ
okluzoru, který určuje i velikost.
Většinou se jedná o okluzory, které
se na očko lepí. Poprosíme dítě, aby
zavřelo očka, pak správným natočením
okluzoru oko přelepíme. U holčiček je
lepší nejprve vlásky připnout sponkou,
aby se do okluzoru žádný nepřilepil.
Na správné použití okluzoru se zeptejte
při vyzvednutí této pomůcky na poukaz
již v oční optice. Existuje několik typů
lepicích okluzorů, některé mohou
vyvolat alergické reakce na kůži, jiné jsou
jemné v zalepování, takže se zase mohou
zejména v létě snadno odlepovat. Zde
jiná rada než vyzkoušení není. Existují
i jiné než nalepovací okluzory. Dříve se
ve větší míře používaly pryžové okluzory
s přísavkou, která se jednoduše uchytí
přímo na brýle. Tento typ okluzoru
upravuje individuálně na míru oční
optik, kde je možné tento okluzor
i zakoupit. Použití těchto okluzorů
je jednoduché, jsou omyvatelné, jen
v létě se pod nimi dítě více potí. Rovněž
je nutné kontrolovat, zda okluzor
na brýlích správně sedí a dítě nemá
skulinu pro nadkukování přes
okluzor. Poslední dobou je velký
zájem o okluzory látkové. V naší
republice existuje několik výrobců
těchto okluzorů, jsou ušity z různých
materiálů. Cena jednoho okluzoru
se pohybuje okolo 200 Kč a nejsou
hrazeny pojišťovnou. Tyto okluzory
jsou z velké části barevné s vyšitými
obrázky na přední straně. Okluzory je
nutné správně nasadit na brýle a opět
zkontrolovat, zda zde není skulinka
na švindlování při koukání. Některé
tyto okluzory jsou z materiálů, které
vyvolávají vyšší pocení u dětí v létě.
Na léto jsou vhodnější jemnější tkaniny.
Jak to zvládnout? Základem je vysoká
motivace dítěte ke koukání. Okluzor
dáváme nejprve u činností, které naše
dítě miluje. Odměny a pochvaly jsou
součástí zvykání nošení okluzoru.
Můžeme přelepit očko i oblíbené hračce,
panence či plyšákovi. Doba zvykání
na okluzor může být postupná, od pár
minut k hodinám tak, aby se zhruba
během 14 dní došlo k době používání
dle doporučení lékaře. Největší význam
má používání okluzoru u činností
na blízko, zde se rozvíjí potřebná
zraková ostrost.
Přeji vám všem hodně trpělivosti.
Nápady na činnosti s okluzorem vám
pomohou sestavit poradci rané péče,
instruktoři stimulace zraku, zrakové
terapeutky či ortoptické sestry.
U odborníků chtějte poradit a vytrvejte,
stojí to za to!
Pavla Prymusová,
zrakový terapeut, středisko Ostrava
16
Desatero při používání okluzoru
1. Přesvědčte se, zda má dítě správné a čisté (!) brýle a zda jste zakryli
správné (lépe vedoucí) oko.
2. Léčba tupozrakosti (amblyopie) je přímo závislá na pravidelnosti cvičení a
dodržování okluze.
3. Enormní zátěží pro dítě s těžkou tupozrakostí jsou první dny po zakrytí
lépe vidoucího oka, a proto dbejte na bezpečnost dítěte. Dítě tupozrakým
okem hůře vidí, proto hrozí riziko úrazu!
4. Opravdu dítěti okluzor správně doléhá, netlačí, neposunuje se, nepadá....?!
Zkontrolujte!
5. Poctivá celodenní okluze = velký předpoklad pro zlepšení.
6. Také dobré osvětlení je při cvičení velmi důležité.
7. I vzdálenost oka od pracovního stolu cca 30−40 cm je pro cvičení důležitá
– přísně dodržovat!
8. Každé cvičení je nutné správně motivovat!
9. Ani taková slova jako „musíš!“, „nesmíš!“, „dělej!“ při cvičení nepomohou.
Trpělivost je na místě.
10. !Dodržujte kontroly u lékaře!
zdroj: Česká asociace ortoptistek
Petra Navrátilová, středisko Olomouc
Komunikace jako přirozená interakce
– úvod do komunikace s dětmi s
duálním postižením sluchu a zraku
V minulých číslech Rolničky jste si
mohli všimnout, že se zaměřujeme
na způsoby komunikace u dětí,
které nevyužívají verbální řeč, nebo
alespoň ne v takové míře, aby byla
dostačující
pro
plnohodnotnou
konverzaci. Tento článek by vám měl
pomoci, jak začít cíleně pozorovat
a naučit se vnímat projevy dětí, které
často nepovažujeme za komunikační
signály. V případě dítěte se zrakovým
postižením jsme zmiňovali např.
předmětovou komunikaci, dověděli jste
se, jak si můžete vyrobit fotky určené
ke komunikaci s vašimi dětmi nebo
jaké existují elektronické pomůcky jako
např. spínače, komunikační tabulky
apod. Nahlédli jsme do komunikace
prostřednictvím obrázků. V případě
dítěte se sluchovým postižením asi
většinu z vás napadnou pojmy jako
znaková řeč, makaton, hmatové
symboly a mnohé další. Co ale dělat,
je-li dítě limitováno jak v oblasti zraku,
tak sluchu? Nastupuje další, neméně
důležitý smysl a tím je hmat. Možná jste
se již setkali s hmatovými pohádkami,
které vaše poradkyně přivezla k vám
domů, možná jste si zahráli hmatové
pexeso nebo jste zkoušeli s vašimi dětmi
rozpoznávat různé materiály třeba
v kuchyni při vaření, venku na
procházce nebo při oblékání. Během
všech těchto zdánlivě zanedbatelných
a naprosto běžně vykonávaných činností
učíte své dítě poznávat okolní svět,
a tím i komunikovat. Samozřejmě nejde
jen o děti s duálním postižením sluchu
a zraku, které mohou mít problém číst
naše signály. Jistě všichni máte zkušenost
s tím, jak důležité je dát dětem čas,
aby porozuměly tomu, co my očekáváme
a vnímáme jako samozřejmé. Pokud
je dítě neslyšící, spoléhá se na zrak
a opačně. Dítě s duálním postižením
nemá dostatečnou zrakovou kontrolu
nad situací a mnohdy /přestože má jen
částečnou ztrátu sluchu/ je to právě
mluvená řeč, které často nerozumí,
neboť ji vzhledem ke ztrátě sluchu není
schopno slyšet. Kam tímto mířím?
Ano, úplně na začátek. Chceme-li se
vzájemně dorozumět, musíme začít
tam, kde je porozumění možné na obou
stranách − tzn. musíme se přizpůsobit
úrovni a typu komunikace, kterou se je
dítě schopno vyjádřit a vnímat.
Vzhledem k tomu, že dítě s duálním
postižením může být značně omezeno
ve dvou ze smyslů, které nám umožňují
získávat většinu informací z okolí, je
tedy třeba rozvíjet nejen již zmíněný
hmat, ale také čich a chuť. Jakým
způsobem? Možná to bude snazší, než
byste očekávali. Tím nejdůležitějším,
čím bychom měli začít, je naslouchání
našim dětem a snaha zprostředkovat
jim okolí formou pro ně možnou –
zapojením pokud možno všech smyslů
/včetně těch, které jsou omezeny/.
Nezapomínejme na to, že nejen
my učíme děti, ale také ony učí nás.
Všímejme si toho, jak dítě dává najevo, co
se mu líbí a co ne, jak se projevuje, chceli naši pozornost, snažme se rozeznat,
co je pokus o navázání kontaktu a co
autostimulace projevená vydáváním
zvuků nebo pohyby. Snažme se vnímat
řeč těla dítěte, jeho dech, podráždění,
zklidnění, gesta, znaky /mnohdy mají
děti své vlastní, na nichž se dá stavět
dál/. Najděme si pohodlnou vzdálenost
pro navázání kontaktu. Sledujme,
do jaké míry dítě využívá zrak a sluch,
který z kompenzačních mechanismů /
využití ostatních smyslů, které nejsou
postiženy/ dítě preferuje.
Co říci závěrem? Naslouchejme
svým dětem, dejme jim čas a prostor,
aby se mohly vyjádřit „po svém“,
dopřejme jim komunikaci na úrovni,
na níž se nacházejí právě teď. Jedině
tak, budeme-li si vzájemně rozumět
/budeme schopni vnímat základní
signály dítěte a adekvátně na ně
reagovat/, můžeme začít s učením
dalšího a pomoci našim dětem v rozvoji
jejich komunikačních schopností
a dovedností. O jednotlivých metodách,
které můžeme využít, si povíme
v některém z dalších čísel. Přeji vám
úspěch při vašem vzájemném snažení
dorozumět se.
Tereza Odložilíková,
středisko Ostrava
17
Další změny roku 2011, které se
dotknou našich peněženek
Bydlení
Deregulace nájemného
Od ledna se uvolní nájmy pro prvních
450 tisíc domácností. To je 60 % těch,
co bydlí v obecních bytech nebo
u soukromého majitele za doposud
státem regulovaný nájem. Kolik
budou od ledna 2011 za byt platit, si
nájemníci musí domluvit s majitelem.
Pokud se neshodnou, bude o jejich
sporu rozhodovat soud. Nájmy se
mohou zvýšit v řádech tisícikorun
měsíčně.
Cena energií
Plyn podraží těm, kteří jej odebírají od
společnosti RWE (největší prodejce
v ČR), a to o 2 %. Společnost E.ON,
která plyn dodává na jihu Čech,
naopak ceny o 4,7 % sníží. Pražská
plynárenská ceny nemění.
Domácnostem od ledna zdraží
elektřina v průměru o 4,6 %.
Od ledna 2011 zdraží i voda.
V některých případech o jednotky
procent, například v Plzni ale ceny
vzrostou o více než třetinu.
Čištění komínů
Po desítkách let se mění pravidla pro
čištění komínů. Přibývá povinnost
nechat si jednou za rok vystavit
zprávu o výsledku kontroly nebo
čištění komína. Týká se to jak
rodinných domů, tak i chat a chalup.
Daně
Povodňová stovka
Snížení slev na dani o 100 korun
měsíčně pocítí všichni, kdo platí
daně z příjmů.
Stavební spoření
2000 Kč je maximální roční
příspěvek, který stát poskytne na
jednu smlouvu o stavebním spoření.
Pracující důchodci
Dobře vydělávajícím pracujícím
důchodcům stát zdaní penzi.
Senioři, kteří v důchodu vydělají
více než 70 000 Kč měsíčně nebo
840 000 Kč ročně, z něj budou
platit patnáctiprocentní daň, jako
z ostatních příjmů.
Solární energie
Solární elektrárny šest let od spuštění
nemusely platit žádné daně z příjmu
(19 %) – za období 2011 už zaplatit
budou muset. Z příjmů za výkup
solární energie budou provozovatelé
elektráren platit speciální daň 26 %.
A odpisy solárních panelů, měničů
a rozvaděčů se prodlouží na 20 let.
Důvod snížení úlev je ten, že výkupní
ceny solární elektřiny byly nastavené
příliš štědře, což se odráží v rostoucí
ceně elektřiny. Opatření má růst
alespoň zčásti omezit.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Firmy, které dnes zaměstnávají
pracovníky
se
zdravotním
postižením, přijdou o slevu na dani.
Podniky s více než 25 zaměstnanci
a většinou se zdravotním postižením
dodnes mohly uplatňovat poloviční
slevu na dani z příjmů.
Životní pojištění
Předčasný výběr životního pojištění
se vždy zdaní. Firmy je využívaly
jako způsob, jak zaměstnance
odměnit
(mohou
mu
přispět
až 24 tisíc ročně) a neplatit z toho
pojistné, navíc zaměstnanec z tohoto
benefitu neplatil daň. Nezdaněný
benefit si lidé čím dál více začínali
vybírat předčasně, čímž daňová
výjimka (spoření na stáří) ztratila
smysl.
Pokračujeme v „bazálkách“
Zdravotnictví
Nižší nemocenská
I za třetí týden nemoci od ledna
2011 dostávají zaměstnanci náhradu
mzdy od svého zaměstnavatele
a na nemocenskou od státu mají
nárok až od čtvrtého týdne nemoci.
Zaměstnavatel však náhradu vyplácí
jen za pracovní a ne za kalendářní
dny.
Financování nemocnic
Zdravotní
pojišťovny
pošlou
nemocnicím v roce 2011 o dvě
miliardy korun méně. Ty budou
muset šetřit. Pravděpodobné je,
že se u některých zákroků zkrátí
doba hospitalizace, a pokud to
bude možné, budou pacienti léčeni
ambulantně. Prodloužit se může také
čekací doba na neakutní operace.
Doplatky na léky, poplatky u
lékařů a v nemocnicích
Během roku může přijít několik
výkyvů, kdy budou doplatky na léky
klesat i stoupat. Jejich změny přináší
také pokračující revize cen léčiv.
Novela zákona také počítá s tím,
že pacienti by za den hospitalizace
v nemocnici platili místo dosavadních
60 korun 100. Kdy by měla nabýt
platnosti zatím není jasné.
Plánuje se také zvýšení poplatku za
návštěvu ambulantního specialisty,
pokud k němu přijde pacient bez
doporučení praktického lékaře. Ten
by měl stoupnout ze stávajících
30 Kč na 90 Kč. Není ale jisté, zda
se tak stane ještě před koncem
roku 2011, nebo až spolu s dalšími
změnami v roce 2012.
Novinky pro řidiče
Ve voze musíte mít nově vybavenou
lékárničku i reflexní vestu. Pro
kamiony
se
zvyšuje
mýtné,
na dálnicích o 25 %.
Eva Šupčíková,
středisko Olomouc, pracoviště 2
18
V tomto čísle Rolničky se blíže podíváme na jednu ze základních oblastí Konceptu bazální stimulace, a to na somatické stimulace. Jelikož jsem se mnoho
let věnovala tomuto konceptu při práci s dětmi a dospělými s těžkým kombinovaným postižením, budu nyní popisovat své zkušenosti a poznatky převážně z této oblasti. Mnoho prvků
se využívá také ve zdravotnické péči,
ale ty mají svá specifika a určité odlišnosti, jimiž se v tomto článku nebudu
zabývat.
Somatická stimulace nám umožňuje
vnímat prostřednictvím kůže. Jednoduše řečeno, jde o vše, co vnímáme nebo
můžeme vnímat prostřednictvím kůže
na celém těle.
Nejdůležitějším
„zprostředkovatelem“ těchto stimulací je dotek. Řekneme si dotek, to je přece jasné, není
o čem přemýšlet. Ale zkusme se přece jenom zamyslet. Pokusme se uvědomit si, jaký dotek (letmý, dlouhotrvající, s velkou intenzitou, opakovaný, rytmický) je nám příjemný/nepříjemný?
Je pro nás důležité, kdo se nás dotýká? Jsou místa, kde se nás nesmí dotýkat nikdo, nebo jen ti nejbližší? Chceme vůbec, aby se nás někdo dotýkal, objímal nás? To jsou otázky, nad kterými
se nejspíš často nezamýšlíme, protože
si jednoduše dokážeme říct, co chceme
a co ne. Ale co když nemůžeme nebo
to neumíme??? Jsou situace, kdy většina z nás dokáže beze slov zcela intuitivně a správně určitým dotekem (pohlazením, objetím) vycítit, co ten druhý potřebuje, čím ho utišit, potěšit, vyjádřit mu lásku, ale jsou také doteky
(podněty), které „my zdraví“ přijímáme zcela automaticky a neuvědomuje-
me si, jak by nám chyběly, kdyby nebyly.
A také o tom jsou somatické stimulace: naučit se všímat si i drobností a
umět je zprostředkovat těm, kteří to
sami nedokáží. Zahrnují také systém cílených doteků, které mohou přispět ke
zklidnění nebo naopak k zaktivování,
ke snížení svalového napětí nebo mohou být nápomocné ke zlepšení dýchání.
A nyní již prakticky.
Dovolte mi, abych vám napsala jednu
svoji zkušenost. Jednou jsme se rozhodli, že si prakticky vyzkoušíme, jaké to je,
když se člověk nemůže samostatně pohybovat nebo může, ale jen omezeně.
Probíhalo to následovně. Lehli jsme si
na karimatku a měli jsme za úkol se celých 40 minut vůbec nehýbat a nijak
jsme to nesměli ani slovně komentovat,
prostě jen a jen ležet. Říkali jsme si fajn,
aspoň si odpočineme, ale už po pěti
minutách jsme měli různé choutky po
změně. Jeden se chtěl poškrábat, druhý otočit na bok, třetímu začínala být
zima, ale „nemohli“ jsme. Těsně před
koncem vyměřeného času − na místě je
napsat, že někteří to prostě nevydrželi
a vzdali to − jsme si měli všimnout, jak
cítíme svoje tělo. Uvědomit si, jestli cítíme, kde máme ruku, nohu, prsty, koleno, ucho atd. Nebudu vás napínat, necítili jsme vůbec nic, pocitově bylo naše
tělo jako velký flek a můžu vám říct, že
to není dobrý pocit. A teprve tehdy
jsem si plně uvědomila, jak se cítí člověk,
který se sám nemůže pohybovat, nemůže se rukou nebo nohou o něco opřít,
aby cítil, že ji má, nemůže se zakrýt,
když je mu zima. Je jednoduše odkázaný na pozornost druhých a na jejich
schopnost vnímat, co on potřebuje.
Tato má osobní zkušenost mě přinutila si více všímat a dělat „malé“ i „větší“
věci, aby se mí přátelé, kteří nemají to
štěstí pohybu, cítili lépe a mohli si užívat co nejvíc.
Zkušenost číslo 1 − Dobré napolohování, polovina úspěchu
V Konceptu bazální stimulace se mluví
o následujících formách polohování:
Hnízdo, mumie (dodat obrázek)
– jedná se o napolohování, kdy je
člověk ohraničen kolem dokola
dekou smotanou do rourky, různými
oblíbenými
plyšovými
hračkami
podlouhlého tvaru nebo hadem
naplněným kuličkami. Toto „omotání“
má několik variant, ale hlavním
rozdílem od tzv. „mumie“ je to, že
omotání nevede za hlavu, hlava je zcela
volná. Toto polohování lze provádět
vleže, na boku, ale i vsedě na židli,
v křesle, v Arisce atd. Tím, že je tělo
ohraničeno dekou nebo hadem, je na
něj vyvíjen tlak a člověk cítí, že má tělo,
malým pohybem se na oporu může
natlačit a hned tu má změnu ve vnímání.
Také umožňuje odlehčení, vypodložení
těch částí těla, které jsou nějakým
způsobem postiženy. Má opravdu velké
využití v mnoha oblastech, ať se jedná
o polohování pro pracovní činnost,
příjem jídla nebo relaxaci.
Mikropolohování je polohování, při
kterém stačí opravdu málo, a umožníme
druhému vnímat mnoho podnětů.
Jedná se například o propletení prstů na
rukou (ihned cítíme, že máme prsty),
19
položení rukou na hrudník, břicho
(vnímání srdečního tlukotu, škrundání
v břiše, vnímání dechu), překřížení
dolních končetin, polohování na různě
tvrdých a měkkých matracích apod.
Zkušenost číslo 2 –
stimulování nade vše
Techniky, o kterých budu nyní
psát, nebyly původně masážemi,
ale koupelemi. Modifikovala jsem si je
pro potřeby dětí v rámci jejich stimulace
na činnost nebo naopak na relaxaci.
Zklidňující masáž
Každý chloupek je u kořene obklopený
nervovou pletení, která registruje jeho
pohyb a tuto informaci dodává dále
do mozku. Pohyby ve směru chloupků
podávají jasnou informaci a působí
zklidnění.
Pro zklidňující masáž můžeme použít
mnoho druhů materiálu – žínky,
ručníky, králičí kožky, prachovky,
kožešinky atd. Na hrudníku provádíme
stimulaci ve směru od středu trupu
k zevní straně hrudníku. Horní
končetiny stimulujeme ve směru růstu
chloupků (od ramene, ke konečkům
prstů). Dolní končetiny stimulujeme
od pánve ke konečkům prstů. Záda
stimulujeme směrem od páteře k zevní
straně trupu.
Povzbuzující masáž
Pro aplikaci povzbuzující masáže
můžeme využít podobných materiálů
jako při zklidňující masáži. Někdo
preferuje materiály s drsnějším
povrchem (např. hrubší froté ručník,
jemný písek apod.).
U povzbuzující masáže postupujeme
následovně.
Na
končetinách
postupujeme ve směru proti růstu
chloupků, tj. od konečků prstů
směrem k rameni. Na hrudníku
začínáme na stranách trupu a končíme
ve středu hrudníku. Dolní končetiny
stimulujeme také proti růstu chloupků,
tj. od konečků prstů směrem k pánvi.
Záda stimulujeme ve směru od stran
k páteři. Obličej stimulujeme pokud
možno asistovaně (s pomocí rukou
masírovaného), a to ve směru od brady
k čelu.
Obě tyto masáže můžeme provádět
pouze na některých částech těla,
nebo jako celkovou masáž. Můžeme
si ji zpříjemnit relaxační hudbou,
aromalampou a prostě si tuto
vzájemnou chvilku krásně užít.
V konceptu bazální stimulace jsou
zahrnuty další možnosti somatické
stimulace, ale ty již vyžadují odborný
zácvik pod vedením, proto je do tohoto
seznámení neuvádím. Doufám, že tento
praktický nástin pro vás byl přínosný
a v příštím čísle Rolničky se budu těšit
s pokračováním.
zdroje: K. Friedlová, Skriptum pro
akreditovaný vzdělávací program
Základní kurz bazální stimulace,
Základní modul I
Lenka Šmerdová,
středisko Olomouc – pracoviště 2
Příběhy nejen z rodin
Máme chlapečka, který přesně neví, k čemu slouží pusinka
Po narození náš Jáchymek (kromě řady jiných problémů) nesál.
Z nemocnice nás propouštěli
po 7 týdnech s krabičkou sond
a stříkaček. 6x denně jsem odsávala mléko a malého sondovala přes nůsek s úzkostí, že tomu svému miminku působím hrozné utrpení. Moc jsme se snažili nacvičovat polykání, trochu se nám za
velkého úsilí dařilo jíst mléko lžičkou,
ale bez sondy jsme se stejně neobešli.
Když byl Jáchymkovi rok, dostali jsme
se do Motola na oddělení ORL. Důvodem bylo vyšetření sluchu. Ale odcházeli jsme mimo jiné i se zavedeným PEGem. Do té doby jsem snad
(kromě četby jedné anglické brožury)
ani nevěděla, že by pro nás existovala taková možnost. Přestože jsme
za první rok Jáchymkova života prošli rukama řady odborníků, nikdo nás
neinformoval. (Opravdu jsem si tenkrát myslela, že pokud Jáchyma nenaučím jíst, budeme ho asi muset sondovat
pořád.) Operaci PEGu jsem obrečela.
Díra do bříška mi přišla jako něco hroz-
ného. Pořád jsem alespoň lpěla na představě, že je to jen dočasná záležitost.
PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie) je tedy docela tenká trubička
zavedená do bříška kousek od pupíku.
Uvnitř žaludku je trubička ukončena
diskem, aby nevypadla. Zvenku je těsně u bříška jakási “brzdička“, která fixuje PEG těsně k bříšku. V případě ucpání nebo poškození se PEG dá vyměnit
jen operativně.
Brzy po operaci jsme museli uznat,
že PEG byl pro nás velkým přínosem. Odpadly stresy se zaváděním sondy a Jáchymek dokonce trochu přibral na váze. Do PEGu jsme dávali celkem běžnou stravu − mixovanou a dostatečně ředěnou, aby sondou prošla. Trochu vznikal problém
v rovnováze toho, kolik je třeba,
aby Jáchym „snědl“, a toho, kolik naředěné potravy snesl objem Jáchymkova bříška. První PEG sloužil Jáchymkovi dobře až nadprůměrně dlouho − 4 roky. Pak se ucpal (jak to tak
bývá − zrovna když jsem se poprvé
od malého odvážila na týden vzdálit),
a tak operační výměnu museli zvládnout s tátou sami.
Za pár měsíců nás ale čekala fundoplastika (operace, která řešila Jáchymův reflux) a při té příležitosti došlo i na výměnu našeho PEGu. Rozdíl je teď v
tom, že naše nová trubička je výměnná sonda, která se bez problémů asi po
3 měsících nebo např. v případě ucpání vyměňuje. Jáchymovi ji vyměňují při
kontrole v nemocnici nebo i my běžně
doma. Sonda má uvnitř žaludku malý
balónek, který zabraňuje vypadnutí a
který se dá zvenku vypustit, a tedy
i vyjmout. Sonda je také širší než naše
původní a projde jí i hustší potrava.
Jáchym jí téměř všechno, co my, chodí do bazénu, do vířivky. Pro mě je zatěžující neustále myslet na to, zda odpovídá množství připravené stravy době, po kterou budeme mimo domov. Cestujeme stále s ponorným mixérem a sadou lahviček. Nepřišla jsem
20
na nic kromě naředěné přesnídávky, jogurtu nebo instantní kaše, co by šlo v
případě nouze rychle koupit. (Lze sehnat speciální jídlo do sondy − Nutrini,
ale mám zkušenosti, že shánění receptů a objednávání mi přišlo dost komplikované a také drahé. A také mi normální jídlo přijde přirozenější… (Zajímalo by mě, jakou zkušenost mají jiné
maminky.) Zpočátku mi také dělalo potíže malého krmit na veřejnosti,
ale dnes už si s tím hlavu nelámu (i
když se snažím dělat to trochu diskrétně). V restauraci prosíme ohřát naše
přinesené jídlo v mikrovlnce. (Většinou nám ho pak přinesou na talířku se lžičkou.) Jednou, když jsme byli
ve velké nouzi, jsme Jáchymovi objednali polévku a nechali ji rozmixovat a
také to šlo. Poslední dobou mi vyhovuje připravovat jídlo s sebou hustší a těsně před podáváním ho naředit horkou
vodou z termosky. Osvědčilo se to dobře teď v zimě. Problém máme stále s objemem jídla. Přestože si myslím, že dostává dost, s přibíráním na váze je to slabé. Nevím přesně, kolik by si toho ještě
dal, jen tuším, že větší objem by mu již
činil potíže. Nenašli jsme stále nikoho,
kdo by nám poradil. Nutriční odborníci nám „nefungují“.
Našemu synkovi je dnes 7,5 roku (nevzdala jsem se sice ještě naděje na zázrak, ale se lžičkou nám to nejde),
a tak s naší „trubičkou v bříšku“ budeme muset dál spolupracovat. Je to pro
nás jediná možnost, jak dát malému to,
co potřebuje. Jsem ráda, že tahle cesta
existuje.
Věra a Jáchym Dytrychovi
My a lázně
Syn Tadeáš měl 5 let. V lázních
jsme nikdy nebyli. Odborníci nám
je nabízeli, maminky-kamarádky
vychvalovaly. Tak teda pojedeme!
Paní doktorka nám napsala poukaz
do Velkých Losin, jiná paní doktorka
vřele doporučila, ještě jiná schválila.
Nemusím podotýkat, že všechny znají
stav syna velmi dobře. Těžká forma
DMO, hypotonie, nekompenzovaná
epilepsie s cca 15 záchvaty denně, těžká
zraková vada. Když mi i ve speciální
mateřské škole, kam syn dochází, lázně
chválili, doporučovali dát syna do
školičky, která se ozvala a poslala zápisní
lístek, začala jsem se i těšit. Ale tvrzení,
že si tam odpočinu, jsem z nějakého
důvodu moc nevěřila...
Zavolala jsem do lázní, domluvila
termín, který mi stejně posunuli – což
byl problém, protože chodím do práce,
doptala se, co všechno si máme s sebou
vzít. Na podzim, po skončení lázeňské
sezóny, jsme zaparkovali před krásnou
hlavní budovou. Zaplatili poplatky a šli
se ubytovat do pavilónu Šárka. Manžel
po zhlédnutí budovy uvnitř jenom
hlesl: „Tady se zastavil čas v padesátých
letech…“ Jediná vymoženost 21. století
byl výtah. K udání do chodu jste však
potřebovali dvě ruce. Ještě více jsem
znejistěla, když v pokoji byly dvě
stařičké válendy. Ale postýlku pro syna,
který se špatně, ale přece jenom hýbe,
mi donesli. To abych si mohla aspoň
v klidu zajít na záchod nebo udělat kafe.
Nebo v čase od 6.30 do 7.00 rychle
zaběhnout pro snídani.
Naše procedury obsahovaly plavání
v bazénu, koupele ve vířivce, společný
tělocvik, individuální cvičení podle
Bobath konceptu, vibrace plosek
nohou a jízdu na motomedu. Tak
hurá do bazénu! Syn z nějakého
pro mě nepochopitelného důvodu
reagoval velmi negativně. Už při vstupu
do bazénu plakal, křečovitě se mě držel
kolem krku. Po vstupu do vody to bylo
ještě horší. A tak místo toho, abychom
si užívali koupele v příjemně teplé vodě,
pobyt ve vodě se změnil v synův boj
o přežití – tak se bohužel začal chovat.
Škrábal, kousal, plakal, řval, nebyl
k utišení. Syn mívá různé stavy, ale toto
bylo opravdu zoufalé. Zkoušeli jsme to
překonat, ale bohužel. Vše bylo marné.
Tak jsme vynechali bazén. Ve vířivce
se rozzáchvatoval, tak jsme vynechali
vířivku. Paní doktorka nám přidala více
individuálního cvičení, což bylo úžasné,
na motomedu jsme jezdili někdy
i 3x denně, masírovali jsme plosky
nohou. A hlavně jsme si užívali
krásného podzimu na procházkách po
Velkých Losinách a okolí. Počasí nám
přálo, vyčistili jsme si plíce. Po dohodě
s neuroložkou jsme pobyt po 17 dnech
ukončili. Bohužel ani po vynechání
bazénu a vířivky se záchvatové stavy
neuklidnily.
A jak se na pobyt v lázních dívám
teď? Pořád mám problémy se
zády. Stařičká válenda ve spojení
s každodenní manipulací se synem
způsobila to, že jsem si přivodila
klasického housera. Až před nedávnem,
na jedné domácí konzultaci s poradkyní
ze střediska rané péče, jsem se dověděla,
že reakce syna na pobyt v bazénu byla
v podstatě normální – hluk ventilátorů,
pískot dětí, šplouchání vody, mluvení
maminek byly velkou hlukovou
směsí, kterou nebyl schopen pochopit
a přijmout. Do školičky nás nevzali.
Postižené děti mohly být ve školce
jenom s doprovodem. Předtucha, že si
neodpočinu, byla tedy správná.
Jednou si tak sedíme a koukáme na to
naše ztělesnění lásky. A náš statečný
bojovník začal lézt. Krásně střídal
nožky, ručky. No krása a nádhera.
Zázrak! Hm, anebo že by lázně? :o)
Maminka Tadeáše,
klientka střediska Ostrava
Rehabilitace,
Fyzio-Beskyd,
Frýdek-Místek
Maruška se narodila mezi 28. − 29.
týdnem. Těžký příchod na svět, dva
měsíce v inkubátoru s dýchačem
a neustálé prudké změny zdravotního
stavu zanechaly následky a diagnózu
DMO − kvadruspastická forma
kombinovaná s postižením zraku.
Asi pět let jsme cvičili Vojtovu metodu.
„Vojtu“ jsme cvičili doma, jezdili jsme
do Olomouce, na pobyty do Českého
Těšína, posléze do Metylovic. Maruška
cvičení neměla ráda, no, asi jako většina
dětí. Každé cvičení provázela pláčem, už
jen vysvlékání ji „rozhodilo“ a pokroky
byly malé.
Na doporučení paní Mgr. Jarolímové
a po poradě s neurologem jsme
začali cvičit naplno Bobath koncept.
Nejdřív jsme dojížděli do Ostravy do
Dětského rehabilitačního stacionáře,
pak jsme se vrátili zpět do Metylovic
na ambulantní cvičení. Když nám naše
paní fyzioterapeutka oznámila, že bude
mít miminko a nemá za sebe náhradu,
velmi nás tím zaskočila. Hned nám
ale doporučila soukromé rehabilitační
zařízení Fyzio-Beskyd ve FrýdkuMístku, kde jsme si domluvili konzultaci
a následně i pravidelné cvičení.
Naše Maruška vždy prožívala každou
změnu velmi intenzivně a zvlášť cvičení
a změny s ním spojené byly pro ni velmi
stresující. Měla jsem obavy, jak Maja
21
zvládne nové prostředí. Zbytečně.
Přístup Mgr. Veroniky Kristkové
byl od začátku skvělý, profesionální.
Hned pochopila, že když se Maja
u cvičení rozpláče nebo se začne zlobit,
nemá smysl ji napomínat, aby přestala.
Naopak se Marušku snažila nějakým
způsobem
(zpěvem,
foukáním,
pískáním apod.) upoutat a vrátit znovu
do (relativní) pohody.
Na začátku každého cvičení se „naše
teta na cvičení“ zajímá, jak nám cvičení
šlo přes týden, co se nám dařilo a co
ne. Vím, že Bobath není jen o cvičení
jako takovém, že je to vlastně způsob
celodenní péče o dítě, a díky Mgr.
Kristové už vím, na co se u Marušky
zaměřit, jak ji oblékat, na co si máme
dávat pozor, aby Maruška nezakláněla
hlavičku, nevtáčela nožky dovnitř atd.,
atd.
Mgr. Kristková se snaží konzultovat
Maruščin stav s lidmi, kteří Marušku
znají – s paní Mgr. Jarolímovou z SPC
Nový Jičín, ze začátku se informovala
i u naší předchozí fyzioterapeutky
Lenky Eliášové, DiS.
Prostě jsme velice spokojeni a vím,
že mohu mluvit i za Maju. Při
posledním cvičení už ani neplakala
a moc se snažila. A jako pokaždé dostala
po cvičení velkou pochvalu.
Fyzio-Beskyd je nestátní zdravotnické
zařízení ve Frýdku-Místku, které se
specializuje i na dětskou rehabilitaci
od nejútlejšího věku. Nabízí ambulantní
fyzioterapii, terapii v domácím prostředí
klienta (pouze za přímou platbu) a také
pobyty zpravidla 14denní (možno
delší i kratší) s intenzivní rehabilitací
(minimálně 2x denně).
Poděkování
www.fyzio-beskyd.cz/index.html
Všem bych přála, aby měli štěstí
na lidi jako my. Počínaje poradkyněmi
z rané péče Ostrava (Kamila Vašutová,
DiS. a spol.), které se nám neustále
věnují, přes lékaře, paní učitelky
v MŠ Naděje, které dělají svou práci
s láskou, zodpovědností a empatií,
až po sympatické fyzioterapeuty z FyzioBeskydu. Samozřejmě nejdůležitější
je rodinné zázemí a láska nejbližších,
a tu my zcela určitě máme.
Klienti střediska Ostrava
Inzerce
Společnost pro ranou péči o. s. děkuje za
finanční podporu na celorepublikové projekty
Prodám málo používané brýlečky bílé
barvy, ve velikosti pro miminko a batole.
Stačí pouze vyměnit sklíčka. PC 1350,NC 650,-. Informace na telelefonu
603 596 345.
Buršíkovi,
SRP Brno
za projevenou přízeň a podporu, a to nejen finanční, následujícím krajským úřadům, obcím, nadacím, fondům, dárcům, firmám i jednotlivcům:
Ministerstvu práce a sociálních věcí:
ESF
Státní správa:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na projekty:
• Kompetence rodině!
• Služby rané péče
Zahraniční nadace:
Krajský úřad Zlínského kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Statutární město Olomouc
Statutární město Zlín
Obecní úřad Halenkovice
Město Otrokovice
Obecní úřad Hostišová
Nadace Hilton/Perkins USA
Nadační fond Českého rozhlasu
Soukromé osoby:
projekt je realizován pomocí nadačního příspěvku „NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU“ ze sbírky SVĚTLUŠKA
Domácí nadace:
Nadační fond Českého rozhlasu
Nadace Leontinka
paní Daniela Filipiová
pan Jiří Lábus
pan Daniel Sittek
paní Zuzana Stelzerová
pan Jan Vrbata (březen 2011)
pan Karel Jan (březen 2011)
Inzerát obrub brýlí
Středisko rané péče SPRP Olomouc děkuje:
Nadace Charty 77
Nadace Leontinka
Občanskému sdružení Dobré místo pro
život
Našim patronů Anně a Břetislavu Gazdovým.
Soukromé subjekty:
Kompakt spol. s r. o. za zprostředkování „Sociálního automobilu“ a všem sponzorům a firmám,kteří
na tento vůz přispěli.
Firmě VNP s.r.o. Topolany
Firmě Alika a.s. Čelčice
PMS Energo Otrokovice
Mgr. Janě Hálkové za jazykovou korekturu časopisu Rolnička
Poděkování za celoroční spolupráci:
Fakultní nemocnice Olomouc
Univerzita Palackého Olomouc – Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého Olomouc – Fakulta tělesné
kultury
Prof. Ing. Jan Hálek, CSc.- přednosta Ústavu lékařské biofyziky a biometrie
MUDr. Lubomír Kantor, Ph.D. – primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc,
předseda Neonatologické společnosti
MUDr. Marta Neklanová
MUDr. Kateřina Špačková
Mgr. Martina Pastuchová
22
23
Středisko rané péče SPRP Ostrava děkuje za
finanční podporu těmto subjektům:
Městu Odry
Městu Třinec
Městu Havířov
Městu Karviná
Městu Nový Jičín
Městu Frýdlant n. O.
Statutárnímu městu Frýdek-Místek
Residenci Le Quattro Stagioni
Středisko rané péče SPRP České Budějovice
děkuje:
Ministerstvu práce a sociálních věcí:
Statutárnímu městu České Budějovice
Městu Veselí nad Lužnicí
Městu Borovany
Městu Dačice
Městu Třeboň
Městu Jindřichův Hradec
Městysu Lukavec
Obci Homole
Obci Okrouhlá Radouň
Obci Záboří
Obci Horní Pěna
Obce Pohorská Ves
Nadačnímu fondu Českého rozhlasu
Za poskytnutí nadačního příspěvku ze sbírky
Světluška ve výši 250 000 Kč
Nadaci Leontinka
Za dlouhodobé zapůjčení automobilu a za nadační
příspěvek ve výši 136 100 Kč
Nadaci Sirius
Za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši
432 036 Kč
Středisko rané péče SPRP Brno děkuje
Nadaci rozvoje občanské společnosti
Za poskytnutí nadačního příspěvku ze sbírky
Pomozte dětem ve výši 273 242 Kč
Ministerstvu práce a sociálních věcí:
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje
Krajskému úřadu Vysočina
Krajskému úřadu Zlín
Magistrátu města Brna
Městu Břeclav
Městu Uherské Hradiště
Městysi Ostrovačice
Magistrátu města Jihlavy
rodině Horázných
Obci Babice u Rosic
Obci Damnice
Obci Úsobrno
Obci Jámy
Obci Pustiměř
Obci Radostín nad Oslavou
Obci Lukov
Projekt Zraková stimulace
Světlo pro rodinu je realizován s pomocí nadačního
příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu ze
sbírky Světluška.
Nadaci Leontinka
Nadaci O2
Soukromým osobám za spolupráci:
Rodině Brbúchových za věnování hraček
24
ROLNIČKA
Zpravodaj pro rodiče
Redakce Rolničky
Společnost pro rannou péči
Klimentská 2/1203, 110 00 Praha1
Tel.: 224 826 858
www.ranapece.cz
Jazyková korektura
Mgr. Jana Hálková
Tisk:
Arealsystems s.r.o.
Vinařská 5c (blok A3), 603 00 Brno
Tel.: 777 967 567
Email: [email protected]
www.tisk.digi.cz

Podobné dokumenty

Katalog kurzů - Sociální Akademie

Katalog kurzů - Sociální Akademie náhradní rodinnou péči, (částečně akreditované přes MPSV i neakreditované)

Více

iTeplice.cz

iTeplice.cz v říjnovém vydání našeho titulu se setkáte nejen se svými oblíbenými rubrikami a přílohami, ale snažíme se Vám přinášet i nové, zajímavé reportáže a články s různou tématikou. Pro ty z Vás, kteří s...

Více

Rozvijime dovednosti zrakoveho vnimani se SOP a TV lupou

Rozvijime dovednosti zrakoveho vnimani se SOP a TV lupou a rozpozná na tabuli informace, mŧţe na ně reagovat a mŧţe se interaktivně do výuky zapojit. Speciálními psací pomůcky, pouţívané na bílé, keramické nebo interaktivní tabuli zanechají tenčí stopu n...

Více

Rolnička č.74 - Společnost pro ranou péči

Rolnička č.74 - Společnost pro ranou péči ... ale nebudu vás nudit s vypočítáváním toho, co bude obsaženo ve Výroční zprávě SPRP za rok 2010. Vyjde v květnu 2011, budete si ji moci přečíst na webových stránkách nebo požádat vaše poradkyně/...

Více

Cvičením proti tupozrakosti

Cvičením proti tupozrakosti dodavatel oční náplasti Opticlude.

Více