CARBON DETECTIVES - SEVER

Komentáře

Transkript

CARBON DETECTIVES - SEVER
Číslo 3, únor 2012
Newsletter projektu
CARBON DETECTIVES
Právě se k vám dostal elektronický občasník projektu CARBON DETECTIVES, který vám poskytne
informace o zajímavostech, novinkách a tipech převážně z oblasti změn klimatu. Doufáme, že pro vás bude
občasník přínosný a přejeme příjemné čtení.
CO ZAJÍMAVÉHO NALEZNETE
V TOMTO ČÍSLE:
-
Aktuální informace o průběhu soutěže
Zprávy a novinky z projektu i z dění ve
světě a v Česku
Nabídku seminářů
Odkazy na zajímavé stránky
SOUTĚŽNÍ INFORMATÓRIUM:
Uzávěrka soutěže „Ať je vaše škola CO2OL!“ se již blíží! Poslední termín, kdy můžete
přihlásit své aktivity, je 16.3.2012.
Všechny školy, které se soutěže zúčastní, získají za svůj podíl na snižování emisí CO2
certifikát „CO2OL školy“ a drobné ceny.
Pět nejúspěšnějších škol z obou věkových kategorií obdrží řadu cen (solární stavebnice,
pokusy a další ceny) a zúčastní se celostátní konference. První tři výherci v každé kategorii
obdrží navíc také finanční odměnu.
Výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději do 30.3.2012 na www.carbondetectives.cz a
školy budou také informovány e-mailem. Prvních pět nejúspěšnějších škol z obou kategorií se
následně zúčastní konference, která se bude konat na přelomu dubna a května!
Uvítáme, když nám napíšete, zda se do soutěže pustíte a jak v projektu postupujete!
Další informace k projektu i soutěži naleznete na www.carbondetectives.cz nebo můžeme
zkonzultovat telefonicky či emailem.
STÁLÁ NABÍDKA PRO VÁS:
-
-
Nabízíme vám osobní informační či metodickou konzultaci přímo ve vaší škole,
emailovou či telefonickou konzultaci, asistenci při nahrávání dokumentů do vašeho
školního profilu či pomoc s vytipováním vhodné činnosti, se kterou byste Vaši
školu do soutěže mohli zapojit.
Napište nám, jak v projektu postupujete, pošlete fotografie z vašich aktivit či vašich
„uhlíkových detektivů“ apod. Pokud máte zájem, vše také rádi zveřejníme
v dalším čísle newsletteru!
Vydává: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Úpická 146/18, 541 01 Trutnov, telefon:
739 454 755, e-mail: [email protected], www.carbondetectives.cz
ZPRÁVY, NOVINKY Z PROJEKTU:
Ve dnech 9. a 10.2. navštívila zástupkyně partnerské organizace z Maďarska Virag
Suhajda tři české školy, které se různou měrou zapojily do projektu Carbon Detectives: ZŠ
Habrmanova v Hradci Králové, ZŠ Machov a ZŠ Kocbeře. Hlavním výstupem návštěv bylo
získání zpětné vazby od škol, zmapování jejich zkušeností s realizací projektu a porovnání
specifik českých škol s ostatními zeměmi, kde projekt Carbon Detectives také probíhá.
Výsledky hodnocení budou k dispozici v květnu letošního roku.
ZPRÁVY, NOVINKY ZE SVĚTA I ČESKA:
Ministrovi průmyslu bude s energetickou koncepcí radit Drábová,
Pačes a Cílek
28.2.2012 17:30 | PRAHA (Ekolist.cz) | Licence | Volné dílo (public domain) |
Zdroj | ministerstvo průmyslu a obchodu
Poradní skupiny pro novou Státní energetickou koncepci
České republiky povedou společně Dana Drábová a Václav
Pačes, předseda Učené společnosti ČR. Vedle nich v orgánu
ministerstva průmyslu a obchodu zasedne mimo jiné i geolog
a esejista Václav Cílek.
„Vnímám svůj úkol v Energetické koncepci ČR tak, že k
velkým plánům týkajícím se jaderné energie řeknu rizika a
náklady," prohlásila při jmenování Dana Drábová. Ta prý pozitivně vnímá snahu ministra
Martina Kuby (ODS) o jisté "zlidštění" energetické koncepce.
Ministr průmyslu a obchodu (MPO) Martin Kuba očekává od ustavené poradní komise
nadhled nad novou energetickou koncepcí bez známek jakékoli ideologie.
"Paní předsedkyně Dana Drábová je renomovanou odbornicí v oblasti jaderné energie a
profesor Václav Pačes už působil v Nezávislé energetické komisi. Proto si velice cením toho,
že oba přijali mou nabídku a usednou v sestavené poradní komisi," řekl ministr Kuba na
adresu obou jmenovaných.
Václav Pačes byl předsedou Nezávislé energetické komise, která posuzovala pro vládu
budoucí energetické potřeby země v letech 2007 až 2008. Na jejím základě vznikl návrh
energetické koncepce v roce 2009. Po několika letech odkladů přichází ministr Martin Kuba
se svou vizí možných variant Energetické koncepce ČR, kterými se bude zabývat nově
ustavená poradní komise. Celý článek naleznete zde.
Energie v domácnosti aneb jak ušetřit peněženku i životní prostředí
www.cenia.cz
V souvislosti s rozvojem techniky a elektroniky používáme při současném životním stylu čím
dál více spotřebičů, a s tím souvisí i vyšší spotřeba energie. Elektrickou energii
spotřebováváme doslova na každém našem kroku. Spotřebou energie však zvětšujeme svoji
ekologickou stopu, neboť tím současně spotřebováváme energetické suroviny, které jsou
nezbytně potřeba k její výrobě a dopravě ke konečnému spotřebiteli. 1 kWh elektrické
Vydává: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Úpická 146/18, 541 01 Trutnov, telefon:
739 454 755, e-mail: [email protected], www.carbondetectives.cz
přibližně 27m2 – plochy, která
energie odpovídá
v
ČR
znázorňuje zdroje potřebné k jejímu vyrobení.
Je proto nutné spotřebovávat energii uvážlivě, snažit se jí neplýtvat, při vytápění a používání
elektrických spotřebičů dbát i na jejich úspornost. Šetřením energie v domácnostech šetříme i
své vlastní peníze.
Několik zajímavých čísel:
•
spotřeba elektřiny a tepla v domácnostech tvoří 27% celkové spotřeby energie v České
republice,
•
výroba elektřiny a tepla úzce souvisí se zatížením životního prostředí – emisemi
znečišťujících látek a negativními dopady těžby paliv,
•
přibližně 85% energie se v domácnostech spotřebuje na vytápění a ohřev teplé vody,
•
s potřebu energie v domácnostech lze snadno a významně snížit uvážlivým
používáním elektrických spotřebičů, vytápění a upřednostňováním úsporných spotřebičů.
Celý článek naleznete zde.
Počátek věku recyklace CO2?
Publikováno 9.1.2012 | Autor: Michal Andrle | http://21stoleti.cz/
Chemici z University od Southern Kalifornia v Los Angeles
nedávno představili nový materiál, který má šanci napomoci
lidstvu s jedním z jeho nejvýznamnějších problémů. A
dokonce zabije 2 mouchy jednou ranou. Látka může sloužit k
vylepšení filtrování nebo dokonce vychytávat oxid uhličitý
přímo z atmosféry. Ten pak může být teoreticky znovu
využit k výrobě paliva.
Ať už si o vlivu CO2 na oteplování atmosféry myslíte cokoliv,
jedno je jisté: jeho nadbytek v atmosféře jistě není z dlouhodobého hlediska zcela příznivý.
Kromě vlivu na oteplování přispívá i k okyselování oceánů, což může mít pro celou planetu
nedozírné důsledky. Na boj s ním se proto vydávají vědci z nejrůznějších oborů.
Vědci pod vedením Alaina Goepperta se zaměřili hlavně na to, aby byl nový materiál snadno
a lacině vyrobitelný. Základ proto tvoří běžný polymer polyethylenimin (PEI), který je
potažen “pěnou” z oxidu křemičitého, známou jako “fumed silica”. Výsledný materiál
adsorbuje (nikoliv absorbuje) CO2 – jeho molekuly se pouze uchycují na povrchu materiálu
působením mezipovrchových přitažlivých sil, aniž by pronikaly do jeho vnitřku.
Je-li “nasátý” materiál zahřát nad 1000C, dokáže molekuly CO2 opět uvolnit. To na jednu
stranu umožňuje jeho opětovné využijí, jednak koncentraci CO2 pohodlně na jednom místě.
Zachycený plyn pak může být využit k další výrobě paliva. Podle dalšího ze spoluautorů
studie, prof. G.K. Surya Prakashe může jít o počátek věku recyklace CO2.
Zdravé město Hlinsko se připojuje k "Paktu starostů a primátorů" mezinárodní úmluvě měst o ochraně klimatu
http://zdravamesta.cz
Iniciativa "Pakt starostů a primátorů" (Covenant of Mayors) má
za cíl pomáhat městům s realizací opatření, která v souladu s
klimatickým cílem Evropské unie sníží emise CO2, zvýší
energetickou účinnost a podpoří využívání obnovitelných zdrojů
energie. Dohodu již podepsalo více než 3500 signatářů z celé Evropy.
Prvním a dosud jediným městem v ČR, které se k Paktu starostů a
Vydává: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Úpická 146/18, 541 01 Trutnov, telefon:
739 454 755, e-mail: [email protected], www.carbondetectives.cz
primátorů připojilo, bylo město
Jeseník. Zdravé město Hlinsko se
k iniciativě připojuje právě v únoru tohoto roku.
Více informací o "Paktu starostů a primátorů" v češtině naleznete na stránkách www.paktstarostu.cz, v angličtině pak na stránkách www.eumayors.cz.
NABÍDKA SEMINÁŘŮ:
- CARBON DETECTIVES – seminář pro pedagogy ZŠ a nižších
gymnázií
Seminář nabízí prohloubení znalostí o změnách klimatu (včetně
jejich politických a sociálních souvislostí), o vlivu emisí oxidu
uhličitého a o důležitosti šetrného nakládání s energiemi.
Pedagogové se dozví, jak začlenit problematiku klimatických změn
do ŠVP a vyzkouší si řadu aktivit, které mohou zařadit do výuky.
V rámci semináře se pedagogové seznámí s možnostmi
mezinárodního školního projektu Carbon Detectives, včetně školní
soutěže „Make your school CO2OL!“ (Ať je vaše škola CO2OL!),
v rámci které mohou žáci navrhovat a realizovat pro svoji školu řešení vedoucí ke snižování
emisí CO2.
O aktuálních termínech seminářů, či možnosti realizace semináře přímo na škole se
informujete na telefonu 739 454 755, či e-mailu: [email protected]
- PASIVNÍ DOMY - seminář nejen pro pedagogy
Co jsou to pasivní a nízkoenergetické domy? Jaké jsou možnosti při stavbě a rekonstrukci
domů? Jak stavět z přírodních materiálů jako sláma, hlína a dřevo? A jaké jsou nové trendy ve
stavebnictví?
Přednášet budou:
Daniel Grmela – studuje doktorské studium na téma Šíření tepla a vlhkosti ve stavebních
konstrukcích ze slaměných balíků, pracuje jako projektant se zaměřením na nízkoenergetické
domy z přírodních materiálů. www.slamak.info
Viktor Karlík - předseda o.s.BAOBABY. Propaguje a inovuje nově vznikající obor přírodního
stavitelství. Vytváří projekty, které umožňují nastartování synergické mezioborové
spolupráce. www.baobaby.org
Rostislav Kubíček - hlavní stavební inženýr atelieru Vize Atelier, s.r.o., který je od roku 2008
členem sdružení Centra pasivního domu. Věnuje se projektování pasivních domů na základě
výpočtů a optimalizace v programu PHPP 2007. www.vizeatelier.eu
Jan Neuwirt – vedoucí projektu výstavby první energeticky pasivní administrativní budovy
OTAZNÍK. Specializuje se na pasivní domy a obnovitelné zdroje energie, rekonstrukce
objektů a jejich snižování energetické náročnosti. www.intoza.cz
Petr Skořepa – zabývá přírodním stavitelstvím a popularizací tohoto druhu staveb. Na svých
seminářích se věnuje se výhodám a nevýhodám různých stavebních a izolačních materiálů a
tvarů staveb. Poradí kde a proč postavit slaměný domek, nízkoenergetický nebo pasivní dům.
www.stastnedomy.cz
Více o místech a termínech konání zde.
Vydává: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Úpická 146/18, 541 01 Trutnov, telefon:
739 454 755, e-mail: [email protected], www.carbondetectives.cz
- KURZ STAVĚNÍ Z NOSNÉ SLÁMY - seminář pro širokou veřejnost
Termín konání: 24.-29.4.2012
Místo konání: Chrástěnec u Litoměřic
Přijmutí možnosti stavění ze slámy vyžaduje radikální posun v myšlení, protože je příliš
odlišné od moderního způsobu výstavby. Dokonce i většina těch, kteří ze slámy dnes běžně
staví, ne zcela chápou podstatu slaměného stavění, a tudíž nedokáží využít všechny výhody,
jenž stavění z balíků poskytuje. Zatímco vývoj technologie čím dál více směřuje k používaní
balíků slámy pouze jako tepelně izolační výplně skeletových konstrukcí.
V rámci technologie nosné slámy jsou balíky využity v konstrukci beze zbytku - jako velké
superizolační nosné cihly nesoucí střechu a další podlaží. Je-li možné stavět ze slámy jako z
nosných cihel, jaký je potom důvod k jejich používání jako výplně jakéhosi dodatečného
skeletu? Zbytečný skelet znamená zbytečně vynaložené peníze, zbytečný čas, extra úsilí a
hlavně zbytečné plýtvání výrobními prostředky a tudíž zbytečné ničení životního prostředí.
Nosná sláma představuje metodu stavění domů s minimálním negativním dopadem na životní
prostředí, a proto je jednou z nejprogresivnějších metod stavění současnosti. Je
osvědčená více jak stoletou tradicí (viz. dochovalé domy z nosné slámy v Nebrasce, USA z
počátku minulého století). Nosná sláma je jednoduchá. Je všemk dispozici (je na dosah ruky)
a proto je potřeba ji studovat a správně používat.
Další informace naleznete zde.
KDE MÁTE MOŽNOST DÁLE SVÉ AKTIVITY ZÚROČIT:
- Program ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT
Posláním programu je vzdělávání v oblasti komunitního plánování a zapojení
žáků a veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního
prostředí. Podrobné informace naleznete na www.skolaprozivot.cz.
- Program EKOŠKOLA
Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je,
aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a
zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Podrobné informace naleznete na
www.ekoskola.cz.
Vydává: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Úpická 146/18, 541 01 Trutnov, telefon:
739 454 755, e-mail: [email protected], www.carbondetectives.cz
K TÉMATU:
Zde naleznete několik zajímavých odkazů:
- Biom - nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena s cílem podporovat
rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství
a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice - biom.cz/cz/
- Český hydrometeorologický ústav - základním účelem organizace je vykonávat funkci
ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost
vody, klimatologie a meteorologie - www.chmi.cz
- Česká informační agentura životního prostředí – www.cenia.cz
- Ekoporadna.cz - síť ekologických poraden - www.ekoporadna.cz
- Ekoporadny.cz - ekoporadenský portál MŽP - www.ekoporadny.cz
- EkoWAT - přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního
prostředí - www.ekowatt.cz
- Ekologickavychova.cz – portál zaměřený na ekologickou výchovu a ekoporadnství –
www.ekologickavychova.cz
- Energetika.cz - vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat - www.energetika.cz
- Hra o Zemi - Chcete něco udělat pro životní prostředí, ale nevíte jak? - www.hraozemi.cz
- Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz
- SEVEn, o.p.s. - středisko pro efektivní využívání energie, nabídka publikací - www.svn.cz
- STEP - síť ekologických poraden - www.ekoporadna.cz
- Showroom ekolo.cz – prodejce elektrokol – www.ekolo.cz
- Temelín.cz - zpravodajský portál o jaderné energetice - www.temelin.cz
- Úsporné spotřebiče v České republice - stránky obsahují množství informací o úsporách
energie při nákupu a využívání domácích elektrospotřebičů - www.uspornespotrebice.cz
- Změna klimatu - Kalkulačka uhlíkové stopy – www.zmenaklimatu.cz
Vydává: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Úpická 146/18, 541 01 Trutnov, telefon:
739 454 755, e-mail: [email protected], www.carbondetectives.cz

Podobné dokumenty