ZDE

Komentáře

Transkript

ZDE
Ph'loha c. II Narizeni EU c. 1169/2011
LATKY N E B O P R O D U K T Y V Y V O L A V A J I C I A L E R G I E N E B O N E S N A S E N L I V O S T
1.
Obiioviny obsahujici lepek, konkretne: psenice, zito, jecmen, oves, spalda, kamut nebo jejich
hybridnf odrudy a vyrobky z nich, krome:
a) glukozovych sirupu na bazi psenice, vcetne dextrozy;
b) maltodextrinu na bazi psenice;
c) glukozovych sirupO na bazi jecmene;
d) obilovin pouzitych k vyrobe alkoholickych destilatu, vcetne ethanoiu zemedelskeho puvodu
2.
Korysi a vyrobky z nich
3.
Vejce a vyrobky z nich
4.
Ryby a vyrobky z nich, krome:
a) rybi zelatiny pouzite jako nosic vitaminovych nebo karotenoidnich prfpravku;
b) rybi zelatiny nebo vyziny pouzite jako cii'ici prosti'edek u piva a vfna
5.
6.
Jadra podzemnice olejne (arasi'dy) a vyrobky z nich
Sojove boby a vyrobky z nich, krome:
a) zcela rafinovaneho sojoveho oleje a tuku;
b) pri'rodnf smesi tokoferolu ( E 3 0 6 ) , prirodni'ho d-alfa tokoferoiu, pfi'rodnfho d-alfa-tokoferolacetatu, prirodniho d-alfa-tokoferol-sukcinatu ze soji;
;
.
c) fytosterolu a esteru fytosterolu ziskanych z rostlinnych oleju ze soji;
d) esteru rostlinneho stanolu vyrobeneho ze steroid z rostlinneho oleje ze soji
7.
MIeko a vyrobky z nej {vcetne laktozy), krome:
a) syrovatky pouzite k vyrobe alkoholickych destilatu, vcetne ethanoiu zemedelskeho puvodu;
b) laktitolu
8.
Skorapkove plody, konkretne: mandle (Amygdalus communis I.), Ifskove orechy {Corylus
avellana),
vlasske orechy (Juglans regia), kesu oi'echy {Anacardium occidentale),
orechy (Carya illinoinensis
pekanove
(Wangenh.) K. Koch), para orechy (Bertholletia excelsa), pistacie
(Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a vyrobky z nich, krome ofechu pouzitych
k vyrobe alkoholickych destilatu, vcetne ethanoiu zemedelskeho puvodu
9.
Celer a vyrobky z nej
1 0 . Horcice a vyrobky z ni
1 1 . Sezamova semena a vyrobky z nich
1 2 . Oxid siricity a siricitany v koncentraci'ch vyssfch nez 1 0 mg/kg nebo 1 0 mg/l, vyjadreno jako
celkovy SO2 , ktere se propocitaji pro vyrobky urcene k prime spotfebe nebo ke spotrebe po
rekonstituovani podle pokynu vyrobce
1 3 . VIcf bob (lupina) a vyrobky z nej
1 4 . Mekkysi a vyrobky z nich