Písecký zpravodaj

Komentáře

Transkript

Písecký zpravodaj
Blahopřejeme – Składamy życzenia
jubilantům narozeným v září 2006
2006.
Písecký zpravodaj
Září - říjen 2006
Vydává Obecní úřad v Písku u Jablunkova pro informaci občanů o dění v obci
Září
Kawuloková Mara
Wróbel Jan
Bojko Karel
Kapsiová Anna
60 let
65 let
70 let
70 let
Michaliková Eva
Šmotková Terezie
Ćmiel Antonín
85 let
65 let
70 let
Upozornění
Upozorňujeme Všechny občany , kteří neuhradili místní poplatek ze psů
za rok 2006 a občany, kteří jsou napojení na veřejnou kanalizaci a
obecní vodovod a neuhradili poplatek , aby tak učinili do 15.10.2006
v pokladně Obecního úřadu Písek.
Vážení spoluobčané, dámy a pánové
Dne 11. září 2006 jsme slavnostně zahájili vyučování v nově
zrekonstruované základní škole. Všichni ještě máme v živé paměti
okamžik, kdy jsme v roce 2002 poklepávali na základní kámen přístavby
a rekonstrukce naší školy za účasti významných osobností České
republiky a Moravskoslezského kraje pana Karla Sehoře - poslance
parlamentu, pana Martina Římana - současného ministra průmyslu a
obchodu, paní Jaroslavy Wenigerové - náměstkyně hejtmana
Moravskoslezského kraje pro oblast školství, pana starosty a zastupitelů
naší obce.
Tehdy určitě málokdo věřil tomu, že už za rok budeme hotovi
s první částí rekonstrukce a zahájíme výuku v nových prostorách. Další
výstavba však byla zpomalena kvůli povodním. Čerpání finančních
prostředků pak probíhalo ve čtyřech etapách.
I tato úskalí jsme zvládli a dnes se můžeme poklonit všem, kteří
dokázali realizovat tak rozsáhlé dílo – panu starostovi, zastupitelům,
občanům, pracovníkům krajského úřadu, poslancům, senátorům,
stavbyvedoucím,
stavebnímu
dozoru,
dělníkům,
pedagogům,
pracovníkům školy, zkrátka všem, kdo přispěli ke zdaru díla.
Děkujeme všem, kteří stáli u zrodu této myšlenky a po celou dobu
ji podporovali. Pevně věříme, že i nadále budeme mít možnost tak skvělé
spolupráce. Panu starostovi, paní místostarostce, všem členům obecního
zastupitelstva ještě jednou děkujeme /velký dík/.
Mgr. Dagmar Adamová, ředitelky školy
Písecký zpravodaj vydává Obecní úřad Písek. Neprošlo jazykovou úpravou. Náklad 450ks
Komunální volby letos 20. a 21. října
Volby do zastupitelstva obce se konají v pátek 20.10 od 14.00 do 22.00
hod a v sobotu 21.10.2006 od 8.00 do 14.00 hod..
Pro volby do zastupitelstva obce Písek byly registračním úřadem, tj.
Městským úřadem Jablunkov zaregistrovány tyto volební strany:
Sdružení nezávislých kandidátu obce Písek
Česká strana sociálně demokratická
Coexistentia
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
V obci Písek je vytvořen jeden volební obvod.
Místem konání voleb je zasedací místnost Obecního úřadu v Písku.
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva Obce Písek
konané ve dnech 20. a 21. října 2006.
Název:
Sdružení nezávislých kandidátu obce Písek
1. Oldřich Rathouský
2. Ludmila Burdková
3. Karel Sikora
4. Jan Sadový
5. Adam Roženek
6. Jan Motyka
7. Josef Pieter
8. Vlastimil Ondovčák
9. Ing. Václav Grochol
Česká strana sociálně demokratická
1. Antonín Martynek
2. Eduard Byrtus
3. Anna Andělová
4. Jan Kobielusz
5. Vladislav Pilch
6. Karel Sikora
7. Tomáš Kulštejn
8. Jaroslav Cienciala
9. Eduard Byrtus
Coexistentia
1. Karel Michalik
2. Stanislav Kobielusz
3. Jan Bocek
4. Alois Woclawek
5. Rudolf Szmek
6. Terezie Byrtusová
7. Irena Brózdová
8. Jadwiga Kobielusz
9. Stanislav Kluz
Křesťanská a demokratická unie - Českolslovenská strana lidová
1. Ing. Jan Bojko
2. Libor Martynek
3. Ing. Vladislav Jakubik
4. Miroslav Waclawek
5. Stanislav Kapsia
6. Petr Krzyžanek
7. Josef Szkandera
8. Josef Brózda
9. Petr Minařík
*************************
AKCE
Autovrakoviště Czudek Návsí nabízí všem majitelům autovraku
EKOLOGICKOU LIKVIDACI
Tel. 558340074 , 731505577
Nové ceny 2006
BETONOVÉ VÝROBKY
sleva 10%
Firma Štourač
Obrubníky :
(u vybraných položek)
stará cena
nová cena
100 cm, výška 22 cm, váha 25 kg …………..74 Kč………...66,60 Kč
50 cm, výška 22 cm, váha 12,5 kg ………….37 Kč...……...33,30 Kč
Firma
Palisády svahové :
ø 12 cm, výška 50 cm, váha 12 kg ………….50 Kč………..….45 Kč
ø 12 cm, výška 80 cm, váha 22 kg ………….75 Kč………..67,50 Kč
ø 12 cm, výška 120 cm, váha 31 kg ……...…90 Kč……..…….81 Kč
Žlaby příkopové, půlkulaté :
45 x 30 x 4 cm, váha 15 kg …………….…….45 Kč………..40,50 Kč
Žlábky s plechovým roštem :
50 x 17 x 15 cm, váha 15 kg ……………..…210 Kč
Stud. skruže :
vnitřní ø 80 cm, výška 75 cm, …….........….800 Kč
vnitřní ø 100 cm, výška 50 cm, …...........….800 Kč
Kompletní budky na plyn HUP :
š. 69 cm, hl. 43 cm, v. 70 cm,..…............…2.200 Kč
VENDRYNĚ 590
558 350 328
Autorizovaný distributor Japonských ložisek
Vás zve do firemní prodejny.
Mimo širokou nabídku ložisek různých značek nabízíme také
gufera, řemeny, oleje a maziva Fuchs a další …
Můžete nás navštívit v naší prodejně
na ul. Polní 91 (u hřbitova)
od pondělí do pátku v době od 8:00 do 16:00
Kontakt na tel. +420 775 642 997
Tel/fax: +420 558 329 866
www.wafarex.com
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Podobné dokumenty

Oratoř pro děti a mládež - Salesiánské středisko mládeže SKM

Oratoř pro děti a mládež - Salesiánské středisko mládeže SKM „Plň si svoje povinnosti a zůstaň radostný“ sv. Jan Bosko

Více

Program v PDF

Program v PDF Daniel Musil - AITOM Digital Mailing je jeden z nejefektivnějších online prodejních kanálů. Nicméně celá řada firem posílá newslettery, málokdo však promyšlený mailing, který zákazníci ocení. V průb...

Více

Rozhodnut-S - prodlou-uen-S

Rozhodnut-S - prodlou-uen-S Městským úřadem Jablunkov, odborem životního prostředí a zemědělství, vodoprávním úřadem dne 18.04.2008, č.j.: ŽP-2043/07/08/Sk a nabylo právní moci dne 26.05.2008, následně prodlouženo rozhodnutím...

Více

rozhodnutí - Obec Písek

rozhodnutí - Obec Písek Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:v případě, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické ...

Více

Wychowawca

Wychowawca 28. října 24, Č. Těšín Gottwaldova 1, Č. Těšín Kostelní 9, Č. Těšín Marksova 22, Č. Těšín Alšova 5, Č. Těšín Frýdecka 31, Č. Těšín Frýdecká 31 Chotěbuz 49 Chotěbuz 130 Těrlicko 83 D. Žukov 87 Dimit...

Více

Zpravodaj Jabko 7/2013

Zpravodaj Jabko 7/2013 vé dítě dosahuje ve škole i lepších výsledků. Práce na projektu byla tak inspirující, že jsme se rozhodli napsat další projekt a dokonce jsme přizvali partnery ze současného projektu, kterým to leg...

Více

ke stažení zde

ke stažení zde Zimná Dana, Bukovec 215, 739 85 Bukovec. Zogata Antonín, Bukovec 163, 739 85 Bukovec. Zogatová Anna, Bukovec 163, 739 85 Bukovec. Zogata Karel, Bukovec 346, 739 85 Bukovec. Zogata Stanislav, Bukove...

Více