F Bi Sekunda ČJL AJ NJ ŠJ M FJ

Komentáře

Transkript

F Bi Sekunda ČJL AJ NJ ŠJ M FJ
Sekunda
Předmět Titul
ČJL
AJ
Doložka
STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk pro 7. roč.: Praha, SPN a.s.
ano
SOUKAL, Josef. Čítanka 7 : Praha, SPN a.s.
ano
BIČÍKOVÁ, Vladimíra a kol. Český jazyk s Tobiášem - pracovní
sešit pro 7. ročník : Havlíčkův Brod, Tobiáš.
ano
PYE, D. - STYRING, J. - TIMS, N. - WETZ, B. English Plus 1;
Students Book : Oxford University Press
ano
PYE Diana - STYRING James - TIMS Nicholas - WETZ Ben.
English Plus 1; Worbook : Oxford University Press
ano
KOPP, G. Planet 1 Kursbuch : Hueber, 2011
ano
hradí žáci
KOPP, G. Planet 1 Arbeitsbuch : Hueber, 2011
ano
SAMSON, Colette. Amis et compagnie: 1 livre de l´éléve : CLE
ano
FJ
hradí žáci
SAMSON, Colette. Amis et compagnie: 1 Cahier d'activités : CLE
M
F
Bi
hradí žáci
hradí žáci
NJ
ŠJ
Poznámka
ano
PALOMINO, M. A. Chicos Chicas 1 Libro del alumno . Madrid : povoleno
Edelsa
rozhodnutí
m ředitele
PALOMINO, M. A. Chicos Chicas 1 Cuaderno de ejercicios .
školy
Madrid : Edelsa
HERMAN, Jiří a kol. Matematika sekunda - hranoly : Praha,
Prometheus.
ano
HERMAN, Jiří a kol. Matematika sekunda - výrazy 1 : Praha,
Prometheus.
ano
HERMAN, Jiří a kol. Matematika tercie - úměrnosti : Praha,
Prometheus.
ano
HERMAN, Jiří a kol. Matematika tercie - kruhy a válce : Praha,
Prometheus.
ano
KOLÁŘOVÁ, Růžena - BOHUNĚK, Jiří a kol. Fyzika pro 7.
ročník ZŠ .: Praha, Prometheus.
ano
KVASNIČKOVÁ, Danuše. Ekologický přírodopis pro 7. ročník 1. díl. Praha :Fortuna
ano
KVASNIČKOVÁ, Danuše. Ekologický přírodopis pro 7. ročník 2. díl. Praha : Fortuna
ano
KVASNIČKOVÁ, Danuše. Ekologický přírodopis pro 7. ročník pracovní sešit. Praha : Fortuna
ano
hradí žáci
hradí žáci
D
VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 7 středověk a raný novověk pro
základní školy. Praha : SPN a.s.
ano
DVOŘÁK, Jiří a kol. Zeměpis 7. Plzeň : Fraus.
ano
Kol. autorů. Zeměpis 7 - pracovní sešit. Plzeň : Fraus.
ano
hradí žáci
ano
Učebnice nejsou
poskytovány žákům
domů, vyučující je přináší
do hodiny, jednu do
lavice
Z
OV
Kol. autorů. Občanská výchova - Rodinná výchova 7, učebnice
pro ZŠ a VLG. Plzeň :Fraus

Podobné dokumenty

F Ch Bi Septima AJ ŠJ FJ ČJL NJ M

F Ch Bi Septima AJ ŠJ FJ ČJL NJ M Septima Všechny učebnice hradí žáci Předmět Titul

Více

Učebnice a sešity pro sekundu 2014/2015

Učebnice a sešity pro sekundu 2014/2015 SPN 95 Kč 520, not.s. Hudební v.a DH Charalambidis Hudební výchova pro 7.r.ZŠ Výtvarná v.a

Více

F Ch Bi ČJL NJ M Septima AJ ŠJ

F Ch Bi ČJL NJ M Septima AJ ŠJ Septima Všechny učebnice hradí žáci Předmět Titul

Více