NÁVOD K POUŽITÍ Název výrobku: DYNA MESH

Komentáře

Transkript

NÁVOD K POUŽITÍ Název výrobku: DYNA MESH
NÁVOD K POUŽITÍ
Název výrobku:
DYNA MESH – SIS MINOR
Počet stran:1/5
Gynekologie - G
Katalogové číslo
26.212.10.060
Popis výrobku:
DynaMesh®-SIS Minor je síťkový implantát pro posílení struktur pojivové tkáně a vazů.
DynaMesh®-SIS Minor nemá žádný vlastní farmakologický účinek a je netoxický.
DynaMesh®-SIS Minor je pletený z nevstřebatelného monofilního vlákna biostabilního
polyvinylidenfluoridu.
Třídimenzionální
konce
pásky
zajišťují
implantát
v
jeho
konečné
poloze.
Nejsou stanovena žádná doporučení o další fixaci stehy nebo jinými fixačními prostředky
jako jsou klipy nebo staplery. Speciálně vyvinutá pletená struktura a optimální velikost ok
(porozita) DynaMesh ®-SIS Minor zajišťují dokonalé uzpůsobení místu jeho aplikace.
katalogové číslo:
26.212.10.060
název výrobku
SIS Minor
rozměry (cm)
1x6
Oblast použití:
DynaMesh®-SIS Minor slouží k podpoře a stabilizaci struktur pojivové tkáně a vazů.
DynaMesh®-SIS Minor se používá jako suburetrální tahuprostý závěs pro léčbu ženské
stresové inkontinence způsobené uretrální hypermobilitou a / nebo nedostatečností vnitřního
svěrače.
Volba implantační techniky a nastavení konečné pozice pásky je ponecháno na rozhodnutí
chirurga.
Operace by měla být
prováděna v celkové, místní
nebo regionální
anestezii.
Po uvedení pacienta do operační polohy, zaveďte uretrální katétr a vyprázdněte močový
měchýř.
Katétr nechte v močovém měchýři během celé operace.
DynaMesh®-SIS Minor může být implantován jak ve směru retrosymfyzární tak i ve směru
transobturatorní pásky.
DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
[email protected], www.dahlhausen.cz
NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!
NÁVOD K POUŽITÍ
Název výrobku:
DYNA MESH – SIS MINOR
Počet stran:2/5
Gynekologie - G
Katalogové číslo
26.212.10.060
Zahájení výkonu je shodné pro oba přístupy.
Proveďte cca. 1 - 2 cm dlouhou sagitální kolpotomii cca. 1 cm pod ústím močové trubice
a místo pro vložení implantátu připravíte disekcí na pravou a levou stranu od řezu,
disekujte opatrně zaoblenými nůžkami v perineálním směru.
Pro retrosymfyzární umístění pásky si chirurg srovná a zavede nůžky v úhlu
45° ke spodnímu okraji stydké kosti a mírně rozevře a zároveň vytahujte nástroj zpět.
DynaMesh®-SIS Minor nyní rozbalte ve sterilních podmínkách a umístěte pomocí peánu
tahuprostě ve tvaru písmene U pod močovou trubici.
Tří-dimenzionální
struktura
konců
pásky
umožňuje
korekci
umístění.
Pro transobturatorní umístění pásky nůžky veďte téměř vodorovně od dolního okraje stydké
kosti směrem do vnitřní strany obturatorní membrány. Také zde stačí tupá atraumatická
disekce. Opět zajistěte rozbalení pásky ve sterilních podmínkách a umístitěte pásku tahuprostě
pomocí peánu.
DynaMesh®-SIS Minor musí být vždy implantována tahuprostě,
nastavení kontaktu mezi páskou a uretrou věnujte nejvyšší pozornost.
Po umístění implantátu, uzavřete kolpotomii.
Kontraindikace:
DynaMesh®-SIS Minor by neměl být použit, pokud existují náznaky infekce močových cest
nebo v případě, že pacientka je v současné době těhotná nebo má v úmyslu otěhotnět,
pro ženy, které stále rostou nebo u pacientů podstupujících antikoagulační terapii.
Upozornění:
DynaMesh®-SIS Minor je určen pouze k jednorázovému použití.
DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
[email protected], www.dahlhausen.cz
NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!
NÁVOD K POUŽITÍ
Název výrobku:
DYNA MESH – SIS MINOR
Počet stran:3/5
Gynekologie - G
Katalogové číslo
26.212.10.060
Opakované použití může způsobit funkční, imunologické, toxikologické nebo hygienické
poškození.
Uživatel by měl být obeznámen s technikou pro implantaci suburetrálních tahuprostých pásek
před použitím DynaMesh®-SIS Minor.
Pokud bude DynaMesh®-SIS Minor použit v kontaminované ráně, jsou možné další infekce
a mohou vyžadovat odstranění materiálu.
Při implantaci DynaMesh®-SIS Minor může dojít k poškození cév, nervů nebo močového
měchýře vyžadující okamžitou chirurgickou léčbu.
V případě podezření na poranění močového měchýře nebo močové trubice musí být
provedena ve všech případech cystoskopie. Obecně mohou při použití pásky vzniknout
následující komplikace: seroma, hematomy, infekce, píštěle, záněty nebo eroze.
Celý výkon až do konce implantace se musí provádět za přísně sterilních podmínek.
Aplikace musí být prováděny pouze v aseptických podmínkách. Poškozené implantáty se již
nesmí
používat.
Zejména
je
třeba
se
vyhnout
kontaktu
s
ostrými
předměty.
DynaMesh®-SIS Minor nesmí být implantován jestliže:
 uplynula doba použití
 je obal poškozen
 je důvodné podezření, že obal byl poškozen
Implantát je zabalen ve sterilním dvojitém balení. Vnitřní obal by neměl být
otevřen až do okamžiku použití pásky.
Doporučuje se, aby se s páskou manipulovalo pouze ve sterilních, nepudrovaných rukavicích
a čistými nástroji.
DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
[email protected], www.dahlhausen.cz
NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!
NÁVOD K POUŽITÍ
Název výrobku:
DYNA MESH – SIS MINOR
Počet stran:4/5
Gynekologie - G
Chirurg
je
zodpovědný
za
komplikace
Katalogové číslo
26.212.10.060
vyplývající
z
nesprávné
indikace,
nedostatečné operační techniky nebo za nezajištění sterilních podmínek.
Ve všech případech se doporučuje, aby výkon byl doprovázen odpovídajícím následným
pozorováním.
Pacientka by měl být poučena, že fyzické činnosti jako jsou zvedání těžkých břemen, jogging,
jízda na koni nebo pohlavní styk by měly být možné až po konzultaci s lékařem.
Vedlejší účinky:
V literatuře neexistují žádné poznatky, že použitý polyvinylidenfluorid má nepříznivé vedlejší
účinky. Jako u všech cizích těles, DynaMesh®-SIS Minor může mít negativní vliv na
předcházející infekci a může vést k dočasnému lokálnímu podráždění.
Sterilita:
Výrobek je sterilizován ethylenoxidem.
Není přípustná resterilizace DynaMesh®-SIS Minor
Výrobek nesmí být použit v případě, že obal byl poškozený nebo pokud byl otevřený.
Otevřené výrobky je třeba nepoužité zlikvidovat!
Podmínky skladování:
Doporučené podmínky skladování jsou následující:
 Skladujte v suchu při pokojové teplotě
 Chraňte před vlhkostí a přímým účinkem tepla
 Uchovávejte pouze v původním obalu
 Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti!
Balení:
1 ks
DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
[email protected], www.dahlhausen.cz
NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!
NÁVOD K POUŽITÍ
Název výrobku:
DYNA MESH – SIS MINOR
Počet stran:5/5
Gynekologie - G
Katalogové číslo
26.212.10.060
Označení:
0481
Revize č. 1 :22.9.2011
Výrobce:
Distributor:
FEG Textiltechnik
Dahlhausen CZ spol. s r.o.
Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Knínická 1577
Juelicher Strasse 338a
664 34 Kuřim
D-52070Aachen/Germany
Česká republika
www.dyna-mesh.com
www.dahlhausen.cz
DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
[email protected], www.dahlhausen.cz
NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

Podobné dokumenty

Návod k montáži Kal-fire

Návod k montáži Kal-fire ovládání (viz odstavec 5.2). To znamená, že nebudete moci krb Fairo ECO-line po dobu 24 hodin používat. Toto bezpečnostní opatření slouží k Vaší vlastní bezpečnosti. Pro zařízení na propan-butan/ b...

Více

Jak si vybrat pracovní rukavice?

Jak si vybrat pracovní rukavice? Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. Ochranné rukavice proti chemickým rizikům PLNOHODNOTNÉ. Ochranné rukavice proti chemickým rizikům JEDNODUCHÉ. Ochranné rukavice proti bakteriologickým r...

Více

Vyšetřovací a ochranné rukavice

Vyšetřovací a ochranné rukavice EN 455. Test na proteiny v latexu u latexových nepudrovaných rukavic trvale vykazuje nízký obsah proteinů (<30 µg/g).

Více

Uložit - Precizia

Uložit - Precizia kůží, který může ovlivnit tvar rtu. Výhodou je, že se jedná o vlastní tkáň. Stejně tak lze použít vysušením speciálně upravenou kůži lidských dárců (Alloderm). Efekt se považuje za trvalý, nicméně ...

Více

Gynekologie - DAHLHAUSEN

Gynekologie - DAHLHAUSEN jsou urãeny zejména pro chirurgickou léãbu prolapsÛ pánevních orgánÛ souvisejících s urgentní moãovou inkontinencí, která se provádí podle konkrétní operaãní techniky, kterou je speciální technika ...

Více

programový sborník

programový sborník Gynekologicko porodnická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha Jedním z příznaků formujících obraz syndromu hyperaktivního močového měchýře (OAB) je i nykturie. Nykturie představuje nutnost přeru...

Více

stáhnout

stáhnout 240 dnů v roce, jedná se o 144 000 sušicích cyklů ročně. A commercial enterprise with 200 workers. If each person goes to the toilet three times every day on the average 240 days a year, that spell...

Více