Jak zacházet s naší otevřeností

Komentáře

Transkript

Jak zacházet s naší otevřeností
Jak zacházet s naší otevřeností
Michael Brown
Ahoj, zdravím vás! Tohle je již třetí článek o cestě
do hloubi našeho designu, naší mapy, sebe sama.
V minulém článku jsme se věnovali
experimentování s vaší strategií a autoritou. Hráli
jsme si s rozhodováním podle našeho jedinečného
vnitřního nastavení. Jak vám to šlo? V tomto seriálu
se zabýváme základy žití podle našeho designu.
Dnes se podíváme na něco trochu pokročilejšího.
Chcete to zkusit?
V jistou chvíli si člověk uvědomí, že mysl je opice
sedící na našich zádech, která nás drží zaseknuté ve
starých vzorcích. Nabízí se otázka „Co vlastně
můžu se svou myslí dělat, když se zkouším rozhodovat podle své strategie a autority??“
Začněme s otevřenými centry. Pokud je centrum definované (neboli barevné), znamená to, že
je s dalším centrem propojené kanálem, který je také celý vybarvený. Tomu se říká definice,
protože nás to velmi silně definuje (určuje) a naše definice představuje dary, které můžeme
nabídnout světu. Naše definice nás činí jedinečným. Ale dnes se zaměříme na centra, která
jsou tzv. otevřená (bílá, nevybarvená). Tato otevřenost může být požehnáním i prokletím.
Otevřená centra nejsou zlá, ani prázdná, rozbitá či porouchaná. Pokusím se to vysvětlit tak
jednoduše, jak to jde. Otevřená centra jsou místa, kde jste otevření vnějším vlivům, energiím
a informacím od čehokoli a kohokoli, kdo je momentálně kolem vás – a to již od chvíle, kdy
jste se narodili. Každou sekundu po všechny dny vašeho života jste do sebe nasávali svět
kolem vás skrze ně – vše zdravé i nezdravé. Uvědomujete si, jak silně vás to ve vašem životě
ovlivnilo?
To je důvod, proč tolik v Human designu mluvíme o schopnosti žít svůj život. Můžete vidět,
jak náročné to je, když vás druzí tak silně ovlivňují. Vaše mysl je spojená s otevřenými centry
a říká vám věci o vás a všem životě, jako by byly naprosto pravdivé. Vtip je v tom, že
pravdivé nejsou, ale protože vaše mysl tyto myšlenky převaluje ve vaší hlavě stále dokola,
myslíte si „Tak to je, to je pravda“. Smutnou pravdou však je, že můžete žít život, který není
opravdu váš a který vám nepatří.
Všechna centra jsou jako knoflíky na rádiu, které jsou naladěné na jistou frekvenci. Solar
plexus je naladěný na emoce, centrum G na lásku, identitu a směr v životě atd. Jakub tato
centra dobře popisuje na jeho webu a jeho videích na Facebooku. Center je celkem devět, ale
některá mají silnější vliv než jiná. Nejnáročnější jsou centra Solar plexu a Ega. Pokud máte
jedno nebo obě tato centra otevřená, budou vás v životě velmi silně ovlivňovat.
Zde je naše hra: Sledujte své myšlenky během několika příštích dnů a zkoumejte, zda jsou
opravdu vaše. Chcete si zahrát tuto hru? Tak pojďme na to:
Otevřené centrum Ega: Kdykoli se cítíte, jako že něco musíte nebo byste měli udělat, je to
dobré znamení, že tato myšlenka přichází z vašeho otevřeného centra Ega. Je to známka, že
vás toto centrum nabádá, abyste dokázali svoji hodnotu / cenu. Vaše mysl vám neřekne, že se
necítíte dost dobří, pouze že byste měli dělat tohle nebo tamto, abyste se s tímto podvědomým
pocitem vypořádali. Zkuste to zachytit a nevyčítejte si to, pouze to sledujte. To stačí.
Otevřené centrum Solar plexu: Další těžkotonážník na seznamu je být milý, přijatelný a
přizpůsobovat své chování (málo či hodně) tak, abyste zapadli. Otevřený Solar plexus vás činí
velmi citlivým na pocity druhých lidí. Od chvíle kdy jste byli dětmi, jste se snažili
nevybočovat z řady, abyste se vyhnuli negativním emocím druhých, protože vás tak silně
ovlivňují. Sledujte, kdy se vás mysl snaží vést k tomu, abyste nevytvářeli vlny a nedělali
problémy.
Pokud máte obě tato centra definovaná (vybarvená), i tak můžete hru hrát. Podívejte se na
další centra, která máte ve své mapě otevřená. Začněte s centrem G, nebo Slezinou, a sledujte
jejich hlasy ve své mysli, tak jak je Jakub na webu a Facebooku popisuje.
Díky tomu se naše mysl stává spojencem v procesu zbavování se vnějších vlivů (anglicky
deconditioning). Je to velmi silné a může to být i jednoduché.
Takže zde protentokrát končím.
S přáním všeho nejlepšího,
Michael Brown
[email protected]
Dealing with Openness
Michael Brown
Hey there – this is our third installment in our journey of going deeper into your design. Last
time we experimented with getting in touch with your inner authority. You got to play with
decision-making in your own unique way. How’d it work out for you? Through this little
series we are working on the foundation of being able to live into your design. Important
stuff to be able to do. Today I wanted to tackle something a little more advanced. Wanna try
it out?
At some point you are going to realize that your mind is the monkey on your back in keeping
you stuck in old patterns. So the question becomes – what the heck do I do with my mind
while I’m practicing all this strategy and authority stuff? This is one of the more abstract
areas of human design but important because it saves time in helping you grow into your
authentic self. As usual – I want to make this real simple and play with it.
Let’s start with the centers. The centers serve as both our greatest gifts and greatest places to
learn about life and the other. If a center is defined (or colored in) then it means that it’s
connected to another center via a channel. This is called definition and this is one of the gifts
you bring to the world. This is what makes you unique and special.
That’s all well and good – but I want to dive into the essence of what makes living your
design so challenging. The centers that are open (not colored in) are the crux of what we are
going to focus on today. Openness can be a blessing and a curse – until you really get the
hang of how it works.
It’s not the open centers that are bad – it’s how they work in your life. Let me try and explain
this as simply as possible so that you can experiment with this yourself. The centers that are
open take in energy and information from everyone and everything around you – from the
moment you were born. That means every second of every day of your life you’ve been
taking in the world around you through your open centers. Can you grasp how deeply
impacting this is on your life? It means you take in all the healthiness and unhealthiness of
everyone and everything around you.
It’s why we talk so much about being able to live your life as yourself. You can begin to
grasp how challenging that can be if you are taking in the other so deeply. So how does the
mind figure into this dynamic? Your mind has a direct connection to the open centers and
begins to tell you things about your life as if it were absolutely true. The kicker is that it’s not
true – but since your mind is rolling these thoughts around in your head - you think, “It must
be true”. The sad truth is that you may be living a life that’s not really the one you are meant
to be living.
Let’s get to the basics and we’ll get to our game for this month. Each of your centers is like a
radio dial that’s attuned to specific frequency. The solar plexus is tuned into emotions. The
G-center is tuned to love and direction in life. Jakub does a good job of explaining each of
these on his website and his new Facebook videos. Listen in and learn from the Master
himself!
There are nine centers – but some have a bigger affect than others. The two most challenging
centers to have open are the Ego/Heart center and the Solar Plexus center. If you have one or
both of them open they are going to have an impact on your life in a big way.
Here’s the game – begin to watch your thoughts over the next few days with your ‘observer
self’ to see if these thoughts are truly you. Do you want to play this month’s game? Here we
go:
Open Ego - Anytime you feel like you “have to or should do” something – it’s a good sign
that this thought is coming from your open ego and means that you are trying to prove your
worth. Your mind doesn’t tell you are feeling unworthy – you just hear the thought that you
should be doing this or that so you can deal with this hidden feeling. Try and catch this – it’s
a real doozie! Don’t beat yourself up if you catch yourself doing it – just notice. That’s
enough.
Open Solar Plexus - The next biggie on the list is “playing nice” and “altering your
behavior in small and big ways to fit in”. If you have an open solar plexus you are deeply
sensitive to other people’s feelings. From the time you were a baby you’ve been learning to
fit in so you can avoid other people’s negative feelings because it impacts you so deeply.
Notice where your mind starts looking for ways to act so your don’t cause any waves.
If you have both of these centers defined - colored in – you can still play. Look at your other
centers starting with the open G-center or your open spleen center and see the specific voices
these have in your mind from Jakub’s website.
What we are doing here is helping your mind become an ally in your Deconditioning process.
This is really powerful – and can be simple.
Alright – I’m signing off for now. I’m wishing you a Happy 2011 in your experimenting and
noticing!
Blessings,
Michael Brown
[email protected]

Podobné dokumenty