Bibliography - Faculty of Social Sciences

Komentáře

Transkript

Bibliography - Faculty of Social Sciences
PŘÍLOHA 6 – PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI1
A. VĚDECKÉ MONOGRAFIE
A1 – MONOGRAFIE
1. VESELÝ, A. (2010). Knowledge-driven development. Saarbrücken: Lambert
Academic Publishing. 154 s. ISBN 978-3-8383-6750-7.
2. VESELÝ, A. (2009). Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha:
Karolinum. 261 s. ISBN 978-80-246-1714-5.
3. VESELÝ, A. (2005). Vymezení problému ve veřejné politice. Metody a metodologie
strukturace, definice, modelování a formulace problému. Studie CESES. Praha:
CESES FSV UK. 48 s. ISSN 1801-1640.
4. VESELÝ, A. - DRHOVÁ, Z. - NACHTMANNOVÁ, M. (2005). Veřejná politika a
proces její tvorby: Co je ‚policy“ a jak vzniká. Studie CESES. Praha: CESES FSV
UK. 43 s. Studie CESES. 8. ISSN 1801-1640.
5. VESELÝ, A. - MARKOVÁ, J. - KALOUS, J. (2004). Kultivace vědění v klíčový
faktor produkce. Studie CESES. Praha: CESES FSV UK. 67 s.
6. VESELÝ, A. (2003). Knowledge-Driven Development. Conceptual Framework and
Its Application to the Czech Republic. Praha: CESES FSV UK. 124 s. ISBN 80-2391749-3.
A2 – EDITOVANÉ KNIHY
1. VESELÝ, A. - NEKOLA, M. - HEJZLAROVÁ, E. (eds.). (2015, in press). Policy
Analysis in the Czech Republic. Bristol: Policy Press.
2. STRAKOVÁ, J. - VESELÝ, A. (eds.). (2013). Předpoklady úspěchu v práci a životě.
Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Praha: Dům zahraniční
spolupráce.
3. VESELÝ, A. - DZÚROVÁ, D. (eds.). (2011). Substance Use in a Comparative
Perspective. The Case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia. Praha:
Karolinum. 273 s. ISBN 978-80-246-1891-3.
4. MATĚJŮ, P. - STRAKOVÁ, J. - VESELÝ, A. (eds.). (2010). Nerovnosti ve
vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství. 495 s. ISBN 97880-7419-032-2.
5. FRIČ, P., - VESELÝ, A. (eds.). (2010). Riziková budoucnost : devět scénářů vývoje
české společnosti. Praha: Matfyzpress. 93 s. ISBN 978-80-7378-110-1.
6. VESELÝ, A. - NEKOLA, M. (eds.). (2007). Analýza a tvorba veřejné politiky:
přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. 407 s. ISBN 978-80-86429-75-5.
7. KALOUS, J. - ŠTOČEK, J. - VESELÝ, A. (eds.). (2007). Educational Policy Studies
in the Czech Republic. Plzeň: Aleš Čeněk. 143 s. ISBN 978-80-7380-024-6.
8. KALOUS, J. - VESELÝ, A. (eds.). (2006). Vybrané problémy vzdělávací politiky.
1
U publikací, kde je více autorů, byl procentuální podíl Arnošta Veselého následující. 1) U článků a studií, kde je
uveden Arnošt Veselý na prvním místě, byl hlavním autorem a konceptorem práce. 2) U článku, kde jsou autoři
uvedeni dle abecedního pořadí, odpovídal podíl Arnošta Veselého podílu počtu autorů na článku se podílejících.
Tedy v případě dvou autorů 50 %, v případě tří autorů 33 % a v případě čtyř autorů 25 %.
1
Praha: Karolinum. 159 s. ISBN 80-246-1262-3.
9. KALOUS, J. - VESELÝ, A. (eds.). (2006). Teorie a nástroje vzdělávací politiky.
Praha: Karolinum. 172 s. ISBN 80-246-1260-7.
10. KALOUS, J. - VESELÝ, A. (eds.). (2006). Vzdělávací politika České republiky v
globálním kontextu. Praha: Karolinum. 181 s. ISBN 80-246-1261-5.
B. KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH
1. VESELÝ, A. (in preparation). Problem Delimitation: Goal Deliberation in Policy
Formulation. In HOWLETT, M. – MUKHERJEE, I. (eds.). Handbook of Policy
Formulation. Cheltenham: Edward Elgar.
2. VESELÝ, A. (in preparation). Policy Analysis in the Central Government In BRANS,
M. - GEVA-MAY, I. – HOWLETT, M. (eds.). Handbook of Comparative Policy
Analysis. London: Routledge.
3. KOHOUTEK, J. - NEKOLA, M. - VESELÝ, A. (in preparation). Policy work. In
COLEBATCH, H. – HOPPE, R. (eds.). Handbook of the Policy Process. Cheltenham:
Edward Elgar.
4. VESELÝ, A. - KOHOUTEK, J. - ŠTECH, S. (2016, in press). New Public
Management in Czech education: From the Side Road to the Highway? In GUNTER,
H. M. – GRIMALDI, E. – HALL, D. – SERPIERI, R. (eds.). New Public Management
and the Reform of Education: European lessons for policy and practice. London:
Routledge.
5. VESELÝ, A. - NEKOLA, M. (2015, in press). Conclusions: present and future of
policy analysis in the Czech Republic In VESELÝ, A. – NEKOLA, M. –
HEJZLAROVÁ, E. (eds.). Policy Analysis in the Czech Republic. Bristol: Policy
Press.
6. VESELÝ, A. - NEKOLA, M. (2015, in press). Policy analysis and policy work in the
central public administration. In VESELÝ, A. – NEKOLA, M. – HEJZLAROVÁ, E.
(eds.). Policy Analysis in the Czech Republic. Bristol: Policy Press.
7. VESELÝ, A. - HEJZLAROVÁ, E. - ZELINKOVÁ, A. (2015, in press). Public Policy
Programmes and Policy Analysis Instruction. In VESELÝ, A. – NEKOLA, M. –
HEJZLAROVÁ, E. (eds.). Policy Analysis in the Czech Republic. Bristol: Policy
Press.
8. VESELÝ, A. (2015, in press). Policy Analysis in the Czech Republic: The State of the
Art. In VESELÝ, A. – NEKOLA, M. – HEJZLAROVÁ, E. (eds.). Policy Analysis in
the Czech Republic. Bristol: Policy Press.
9. SEDLÁČEK, V. - VESELÝ, A. (2015, in press). Policy Analysis Outsourcing. In
VESELÝ, A. – NEKOLA, M. – HEJZLAROVÁ, E. (eds.). Policy Analysis in the
Czech Republic. Bristol: Policy Press.
10. NEKOLA, M. - VESELÝ, A. (2015, in press). Policy Analysis in Sub-National
Governments. In VESELÝ, A. – NEKOLA, M. – HEJZLAROVÁ, E. (eds.). Policy
Analysis in the Czech Republic. Bristol: Policy Press.
11. VESELÝ, A. (2013). Neekonomické efekty gramotnosti. In STRAKOVÁ, J. VESELÝ, A. (eds.). Předpoklady úspěchu v práci a v životě. Výsledky mezinárodního
2
výzkumu dospělých OECD PIAAC. Praha: Dům zahraniční spolupráce, s. 87-95.
12. VESELÝ, A. (2013). Dovednosti v sociodemografických souvislostech. In
STRAKOVÁ, J. – VESELÝ, A. (eds.). Předpoklady úspěchu v práci a v životě.
Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Praha: Dům zahraniční
spolupráce, s. 61-76.
13. STRAKOVÁ, J. - VESELÝ, A. (2013). Trendy ve výsledcích české populace. In
STRAKOVÁ, J. – VESELÝ, A. (eds.). Předpoklady úspěchu v práci a v životě.
Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Praha: Dům zahraniční
spolupráce, s. 97-105.
14. VESELÝ, A. (2013). Přístupy k analýze a explanaci sociální změny. In ŠUBRT, J.
(ed.). Soudobá sociologie V. Teorie sociální změny. Praha: Karolinum, s. 429-443.
ISBN 978-80-246-2219-4.
15. VESELÝ, A. (2012). Education and the Reproduction of Inequalities. In ERASGA, D.
(ed.). Sociological Landscape - Theories, Realities and Trends. Rijeka: InTech, p.
207-236.
16. VESELÝ, A. - VLK, A. - HIEKISCHOVÁ, M. (2011). Příklady úspěšné spolupráce
škol a sociálních partnerů - případové studie. In ŠNAJDROVÁ, L. (ed.). Odborné
školy a jejich sociální partneři. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, s. 16-42.
17. VESELÝ, A. - NEKOLA, M. - SPILKOVÁ, J. - LUSTIGOVÁ, M. (2011).
Environmental Factors as Determinants of Substance Use. In VESELÝ, A. –
DZÚROVÁ, D. (eds.). Substance Use in a Comparative Perspective. The Case of
Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia. Praha: Karolinum, p. 15-55. ISBN
978-80-246-1891-3.
18. VESELÝ, A. (2011). Výzva první: Prognostika. In POTŮČEK, M. (ed.). Poznávání
budoucnosti jako výzva. Praha: Karolinum, s. 11-26. ISBN 978-80-246-1897-5.
19. VESELÝ, A. (2011). Výzva třetí: Metodologie a metody. In POTŮČEK, M. (ed.).
Poznávání budoucnosti jako výzva. Praha: Karolinum, s. 46-54. ISBN 978-80-2461897-5.
20. VESELÝ, A. (2011). Veřejněpolitický a „klasický“ sociálněvědní výzkum :
podobnosti a odlišnosti. In NEKOLA, M. – GEISSLER, H. – MOURALOVÁ, M.
(eds.). Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum, s. 12-63.
ISBN 978-80-246-1865-4.
21. VESELÝ, A. - SIMONOVÁ, J. (2010). Strategické řízení vzdělávací politiky v České
republice : příklad Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá
kniha). In OCHRANA, F. (ed.). Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k
tvorbě politiky. Praha: Matfyzpress, s. 153-174. ISBN 978-80-7378-130-9.
22. VESELÝ, A. - MATĚJŮ, P. (2010). Vzdělávací systémy a reprodukce vzdělanostních
nerovností. In MATĚJŮ, P. – STRAKOVÁ, J. – VESELÝ, A. (eds.). Nerovnosti ve
vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství, s. 38-90. ISBN
978-80-7419-032-2.
23. VESELÝ, A. (2010). Dobré vzdělání jen pro někoho. In FRIČ, P. – VESELÝ, A.
(eds.). Riziková budoucnost : devět scénářů vývoje české společnosti. Praha:
Matfyzpress, s. 39-44. ISBN 978-80-7378-110-1.
24. VESELÝ, A. (2010). Metoda psaní scénářů budoucnosti v prognostice. In FRIČ, P. –
3
VESELÝ, A. (eds.). Riziková budoucnost : devět scénářů vývoje české společnosti.
Praha: Matfyzpress, s. 10-16. ISBN 978-80-7378-110-1.
25. VESELÝ, A. (2010). Pojem „kapitál“ v současné sociologické teorii. In ŠUBRT, J.
(ed.). Soudobá sociologie. IV, (Aktuální a každodenní). Praha: Karolinum, s. 133-156.
ISBN 978-80-246-1789-3.
26. STRAKOVÁ, J. - VESELÝ, A. - MATĚJŮ, P. (2010). Doporučení pro vzdělávací
politiku. In MATĚJŮ, P. – STRAKOVÁ, J. – VESELÝ, A. (eds.). Nerovnosti ve
vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství, s. 422-457. ISBN
978-80-7419-032-2.
27. STRAKOVÁ, J. - VESELÝ, A. (2010). Vzdělávací systémy a reprodukce
vzdělanostních nerovností. In MATĚJŮ, P. – STRAKOVÁ, J. – VESELÝ, A. (eds.).
Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství, s.
404-421. ISBN 978-80-7419-032-2.
28. VESELÝ, A. (2009). The National Programme for the Development of Education in
the Czech Republic – White paper. In POTŮČEK, M. (ed.). Strategic governance and
the Czech Republic. 1 vyd. Praha: Karolinum, s. 182–185. ISBN 978-80-246-1681-0.
29. VESELÝ, A. - MOURALOVÁ, M. (2009). Vzdělávání. In POTŮČEK, M. MAŠKOVÁ, M. (eds.). Česká republika – trendy, ohrožení, příležitosti. 1 vyd. Praha:
Karolinum, s. 220–257. ISBN 978-80-246-1655-1.
30. VESELÝ, A. (2008). Where Does Social Capital Come From? In LEWANDOWSKI,
J. D. - ZNOJ, M. (eds.). Trust and Transitions, Social Capital in a Changing World.
Cambridge: Cambridge Scholars Press, p. 183–212. ISBN 978-1-84718-905-9.
31. VESELÝ, A. (2008). Společnost vědění. In ŠUBRT, J. (ed.). Soudobá sociologie III.
(Diagnózy soudobých společností). Praha: Karolinum, s. 64–84. ISBN 978-80-2461486-1.
32. VESELÝ, A. - OČVÁR, L. (2008). Research and Evaluation. In SCHEFFLER, R. POTŮČEK, M. (eds.). Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics,
1989 to the Present. Praha: Karolinum, p. 225–250. ISBN 978-80-246-1466-3.
33. VESELÝ, A. (2008). Zdroje a kapitály. In POTŮČEK, M. - MUSIL, J. - MAŠKOVÁ,
M. (eds.). Strategické volby pro Českou republiku. Teoretická východiska. Praha:
SLON, s. 195–213. ISBN 978-80-86429-86-1.
34. VESELÝ, A. (2008). Approaches to Analysis and Explanation of Social Change.
Using Intergenerational Longitudinal Research Design to Link Individual and Societal
Change. In ŠČASNÝ, M. - BRAUN KOHLOVÁ, M. (eds.). Modelling of Consumer
Behaviour and Wealth Distribution. Praha: Matfyzpress, p. 43–56. ISBN 978-807378-039-9.
35. VESELÝ, A. - PATEROVÁ, H. - NEKOLA, M. (2007). „Vědění pro politiku“:
praktické přístupy k analýze a tvorbě politik. In VESELÝ, A. - NEKOLA, M. (eds.).
Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON, s. 42–66.
ISBN 978-80-86429-75-5.
36. VESELÝ, A. (2007). Veřejná politika. In VESELÝ, A. - NEKOLA, M. (eds.).
Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON, s. 13–41.
ISBN 978-80-86429-75-5.
37. NEKOLA, M. - VESELÝ, A. (2007). Sběr a analýza dat. In VESELÝ, A. - NEKOLA,
4
M. (eds.). Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON,
s. 157–190. ISBN 978-80-86429-75-5.
38. DRHOVÁ, Z. - VESELÝ, A. (2007). Identifikace variant řešení veřejněpolitických
problémů. In VESELÝ, A. - NEKOLA, M. (eds.). Analýza a tvorba veřejných politik:
přístupy, metody a praxe. Praha: SLON, s. 253–272. ISBN 978-80-86429-75-5.
39. NACHTMANNOVÁ, M. - VESELÝ, A. (2007). Klíčové dovednosti analytika veřejné
politiky. In VESELÝ, A. - NEKOLA, M. (eds.). Analýza a tvorba veřejných politik:
přístupy, metody a praxe. Praha: SLON, s. 87–120. ISBN 978-80-86429-75-5.
40. NEKOLA, M. - VESELÝ, A. - OCHRANA, F. (2007). Metody a metodologie v
analýze a tvorbě veřejných politik. In VESELÝ, A. - NEKOLA, M. (eds.). Analýza a
tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON, s. 141–156. ISBN
978-80-86429-75-5.
41. VESELÝ, A. (2007). Analýza a vymezení problému. In VESELÝ, A. - NEKOLA, M.
(eds.). Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON, s.
191–234. ISBN 978-80-86429-75-5.
42. VESELÝ, A. - DRHOVÁ, Z. - NACHTMANNOVÁ, M. (2007). „Vědění o politice“:
teoretické poznatky o tvorbě veřejných politik. In VESELÝ, A. - NEKOLA, M. (eds.).
Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON, s. 42–66.
ISBN 978-80-86429-75-5.
43. VESELÝ, A. - KALOUS, J. - NOVÁČEK, P. (2007). Sběr a analýza dat. In VESELÝ,
A. - NEKOLA, M. (eds.). Prognózování veřejných politik. Praha: SLON, s. 273–290.
ISBN 978-80-86429-75-5.
44. PATEROVÁ, H. - VESELÝ, A. - KALOUS, J. - NEKOLA, M. (2007). Přijetí a
implementace veřejné politiky. In VESELÝ, A. - NEKOLA, M. (eds.). Analýza a
tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON, s. 311–336. ISBN
978-80-86429-75-5.
45. VESELÝ, A. (2007). Approaches to Analysis and Making of Educational Policy. In
KALOUS, J. - ŠTOČEK, J. - VESELÝ, A. (eds.). Educational Policy as Scientific
Discipline. Plzeň: Aleš Čeněk, p. 13–28. ISBN 978-80-7380-024-6.
46. VESELÝ, A. - KALOUS, J. (2007). Approaches to Analysis and Making of
Educational Policy. In KALOUS, J. - ŠTOČEK, J. - VESELÝ, A. (eds.). Educational
Policy Studies in the Czech Republic. Plzeň: Aleš Čeněk, p. 29–40. ISBN 978-807380-024-6.
47. VESELÝ, A. (2006). Kdo a proč končí v učňovských oborech. In MATĚJŮ, P. STRAKOVÁ, J. (eds.). (Ne)rovné šance na vzdělání. Praha: ACADEMIA, s. 247–
281. ISBN 80-200-1400-4.
48. KALOUS, J. - VESELÝ, A. (2006). The National Context of Tertiary Education. In
ŠEBKOVÁ, H. (eds.) Tertiary Education in the Czech Republic. Country Background
Report for OECD Thematic Review of Tertiary Education. Praha: Centre for Higher
Education Studies, p. 15–18. ISBN 80-86302-37-7.
49. VESELÝ, A. (2006). Vzdělávací politika jako vědní obor. In KALOUS, J. - VESELÝ,
A. (eds.). Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, s. 7–22. ISBN 80246-1260-7.
50. VESELÝ, A. - KALOUS, J. (2006). Přístupy k analýze a tvorbě vzdělávací politiky.
5
In KALOUS, J. - VESELÝ, A. (eds.). Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha:
Karolinum, s. 23–32. ISBN 80-246-1260-7.
51. KALOUS, J. - VESELÝ, A. (2006). Transformace české společnosti a výzvy
společnosti vědění. In KALOUS, J. - VESELÝ, A. (eds.). Vzdělávací politika České
republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum, s. 23–32. ISBN 80-246-1261-5.
52. VESELÝ, A. - MAREŠ, P. - SEDLÁČKOVÁ, M. - SIROVÁTKA, T. et al. (2006).
The National Debate on Social Capital. In POTŮČEK, M. (ed.). Literature Review on
Civil Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic. Praha:
CESES FSV UK, s. 9–17. ISSN 1801-1659.
53. VESELÝ, A. (2006). Lidský, sociální a kulturní kapitál. In KALOUS, J. - VESELÝ,
A. (eds.). Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, s. 7–24. ISBN 80246-1262-3.
54. VESELÝ, A. (2005). Vzdělávací politika. In POTŮČEK, M. (eds.). Veřejná politika.
Praha: SLON, s. 283–314. ISBN 80-86429-50-4.
55. VESELÝ, A. (2005). Vzdělávání, výzkum a vývoj, informatizace. In POTŮČEK, M.
(eds.). Jak jsme na tom. A co dále? (Strategický audit ČR). Praha: SLON, s. 37–57.
ISBN 80-86429-45-8.
56. VESELÝ, A. (2004). Governance as Multidimensional Concept. In POTŮČEK, M. VESELÝ, A. - NEKOLA, M. (eds.). Understanding Governance: Theory,
Measurement and Practice. Praha: CESES FSV UK, s. 11–23. ISSN1801-1659.
57. VESELÝ, A. (2004). Budování společnosti a ekonomiky tažené věděním. In RAŠEK,
A. (ed.). Strategické tahy pro Českou republiku. Praha: FSV UK, s. 24–57. ISBN 807334-058-5.
58. VESELÝ, A. - MARKOVÁ, J. - KALOUS, J. (2003). Kultivace vědění v klíčový
faktor produkce. In POTŮČEK, M. (ed.). Putování českou budoucností. Praha:
Gutenberg, s. 84–118. ISBN 80-86349-09-8.
59. VESELÝ, A. - KALOUS, J. (2003). Vzdělávací systém a kompetence. In POTŮČEK,
M. (ed.). Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 2003. Praha: MJF, s. 37–44. ISBN
80-86284-33-6.
60. VESELÝ, A. - KALOUS, J. (2003). Educational System and Skills. In Human
Development Report. Czech Republic 2003, p. 40–48. ISBN 80-86284-34-4.
61. VESELÝ, A. (2003). Individuální časové orientace a orientace na budoucnost. In
FRIČ, P. (ed.). Češi na cestě za svojí budoucností. Budoucnost a modernizace v
postojích a očekávání obyvatelstva. Praha: G plus G, s. 176–201. ISBN 80-86103-714.
62. VESELÝ, A. (2002). Společnost vědění: vzdělávání, výzkum a vývoj, informatizace.
In POTŮČEK, M. (ed.). Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha:
Gutenberg, s. 164–190. ISBN 80-86349-06-3.
63. VESELÝ, A. - KOUCKÝ, J. (2000). Vzdělání. In POTŮČEK, M. (eds.). Vize rozvoje
České republiky do roku 2015. Praha: Gutenberg, s. 137–146. ISBN 80-86349-02-0.
64. VESELÝ, A. - KOUCKÝ, J. (2000). Problémy zaměstnanosti a zaměstnatelnosti. In
POTŮČEK, M. (ed.). Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Praha: Gutenberg, s.
146–152. ISBN 80-86349-02-0.
6
65. VESELÝ, A. (1999). Vlastnosti politiků a politické rozhodování v pohledu občanů. In
KŘÍŽOVÁ, E. - PURKRÁBEK, M. (eds.). Občané a centrální rozhodování v České
republice. Praha: ISS FSV UK, s. 41–68. ISBN 80-238-4331-1.
66. VESELÝ, A. (1999). Odborníci v politice: spása nebo tragédie? In PURKRÁBEK, M.
(ed.). Centrální politické rozhodování v České republice. 2. díl. Praha: ISS FSV UK, s.
100–117. ISBN 80-238-5082-2.
67. VESELÝ, A. (1997). Jak si vybrat „svoji“ teorii rozhodování. In PURKRÁBEK, M.
(ed.). Rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice v České republice.
Praha: ISS FSV UK, s. 58–80.
C. PŮVODNÍ VĚDECKÉ PRÁCE
C1. ČLÁNKY V ČASOPISECH S IMPAKT FAKTOREM
1. VESELÝ, A. - OCHRANA, F. - KLAZAR, S. (2016, in press). An analysis of
expenses for the outsourcing of policy advice on the level of the ministries of the
Czech Republic. Prague Economic Papers.
2. VESELÝ, A. - WELLSTEAD, A. - EVANS, B. (2014). Comparing sub-national
policy workers in Canada and the Czech Republic: Who are they, what do they do, and
why does it matter? Policy and Society, vol. 33, no. 2, p. 103-115. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.polsoc.2014.04.005
3. EVANS, B. - VESELÝ, A. (2014). Contemporary policy work in subnational
governments and NGOs: Comparing evidence from Australia, Canada and the Czech
Republic. Policy and Society, vol. 33, no. 2, p. 77-87. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.polsoc.2014.04.003
4. VESELÝ, A. (2013). Externalization of policy advice: Theory, methodology and
evidence. Policy and Society, vol. 32, no. 3, p. 199–209. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.polsoc.2013.07.002
5. VESELÝ, A. (2013). Accountability in Central and Eastern Europe: Concept and
Reality. International Review of Administrative Sciences, vol. 79, no. 2, p. 310-330.
ISSN 1461-7226.
6. VESELÝ, A. (2012). A conceptual framework for comparison of educational policies.
KEDI Journal of Educational Policy, vol. 9, no. 2, p. 323-347. ISSN2158-9232.
7. VESELÝ, A. (2012). Institucionalizace neodpovědnosti, efektivity, nebo konformity?
Reformy organizací veřejných služeb v teorii akontability. Sociologický časopis/Czech
Sociological Review, roč. 48, č. 4, s. 757-784. ISSN 0038-0288.
8. VESELÝ, A. - SMITH, M. L. (2008). Macro-Micro Linkages and the Role of
Mechanisms in Social Stratification Research. Sociologický časopis/Czech
Sociological Review, roč. 44, č. 3, s. 491–509. ISSN 0038-0288.
9. VEVERA, J. - PAPEŽOVÁ, H. - VESELÝ, A. - HUBBARD, A. (2005). Violent
Behaviour in Schizophrenia. Retrospective Study of Four Independent Samples from
Prague, 1949 to 2000. The British Journal of Psychiatry, vol. 187, no. 5, p. 426–430.
ISSN 0007-1250.
10. VESELÝ, A. (2004). Společnost vědění jako teoretický koncept. Sociologický časopis,
roč. 40, č. 4, s. 433–446. ISSN 0038-0288.
7
11. VESELÝ, A. (1996). Sociologie poznání, K. R. Popper a vědecká metoda.
Sociologický časopis, roč. 32, č. 3, s. 361–364. ISSN 0038-0288.
C2. ČLÁNKY V ZAHRANIČNÍCH RECENZOVANÝCH ČASOPISECH
1. VESELÝ, A. (2014). The Profile and Work of Officials in Central and Regional
Administration Compared: The Case of the Czech Republic. The NISPAcee Journal of
Public Administration and Policy, vol. 7, no. 1, p. 107-128.
C3. ČLÁNKY V ČESKÝCH RECENZOVANÝCH ČASOPISECH
1. VESELÝ, A. (2013). Conducting Large-N Surveys on Policy Work in Bureaucracies:
Some Methodological Challenges and Implications from the Czech Republic. Central
European Journal of Public Policy, vol. 7, no. 2, p. 88-113. ISSN 1802–4866.
2. VESELÝ, A. (2013). Vzdělávací reforma v Ontariu: kritické shrnutí a inspirace pro
vzdělávací politiku v ČR. Orbis Scholae, roč. 7, č.. 1, s. 11-28. ISSN 2336-3177.
3. VESELÝ, A. (2013). Vzdělávací politika: rozdílná vymezení, předpoklady a
implikace. Pedagogická orientace, roč. 23, č. 3, s. 279–297. ISSN 1805-9511.
4. VESELÝ, A. - PAVLOVSKÁ, V. - VORÁČ, M. (2012). Celostátní testování žáků v
českých denících v letech 1990-2011. Orbis Scholae, roč. 6, č. 3, s. 99-118. ISSN
2336-3177.
5. VESELÝ, A. (2011). Theory and Methodology of Best Practice Research: A Critical
Review of the Current State. Central European Journal of Public Policy, vol. 5, no. 2,
p. 90-117. ISSN 1802-4866.
6. VESELÝ, A. (2011). Konceptuální rámec pro analýzu vztahu vzdělávací politiky a
vzdělávacích výsledků. Orbis Scholae, roč. 5, č. 1, s. 23-52. ISSN 2336-3177.
7. VESELÝ, A. (2010). Teoretické a metodologické základy „výzkumu“ dobré praxe.
Aula, roč. 18, č. 3, s. 3-14. ISSN 1210-6658.
8. BASL, J. - STRAKOVÁ, J. - VESELÝ, A. (2009). Rozvoj občanské společnosti a
demokracie pohledem mladých Čechů. Pedagogika, roč. 59, č. 4, s. 365–379. ISSN
0031-3815.
9. VESELÝ, A. (2008). Problem Tree: A Problem Structuring Heuristic. Central
European Journal of Public Policy, vol. 2, no. 2, p. 68–81. ISSN 1802–4866.
10. VESELÝ, A. (2007). Problem Delimitation in Public Policy Analysis. Central
European Journal of Public Policy, vol. 1, no. 1, p. 80–100. ISSN 1802-4866.
11. VESELÝ, A. (2005). Co je a není společnost vědění. Aula, roč. 13, č. 3, s. 2–6. ISSN
1210-6658.
C4. EDITOR RECENZOVANÉHO SBORNÍKU
1. KABELE, J. - POTŮČEK, M. - PRÁZOVÁ, I. - VESELÝ, A. (eds.). (2004). Rozvoj
české společnosti v Evropské unii. 1. díl. Prognostika a správa. Praha: Matfyzpress.
433 s. ISBN 80-86732-35-5.
D. UČEBNICE A UČEBNÍ TEXTY
1. VESELÝ, A. - KOHOUTEK, J. (eds.). (2015, in press). Ekonomika vzdělávání. Brno:
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta.
8
E. RŮZNÉ ZÁVAŽNÉ PRÁCE
E1 – WORKING PAPERS
1. VESELÝ, A. - MOURALOVÁ, M. (2008). Vzdělávání v České republice : současný
stav a vývojové trendy. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika,
PPF-035. 40 s. ISSN 1801-5999.
2. VESELÝ, A. (2007). Problem Delimitation in Public Policy. Pražské sociálně vědní
studie, PPF-026. 22 s. ISSN 1801-5999.
3. VESELÝ, A. (2007). Konceptuální rámec pro analýzu vzdělávací politiky. Pražské
sociálně vědní studie, PPF-030. 38 s. ISSN 1801-5999.
4. VESELÝ, A. (2006). Reproduction of Social Capital: How Much and What Type of
Social Capital Is Transmitted from Parents to Children? Scandinavian Working Papers
in Economics, no. 105. 37 p.
5. VESELÝ, A. (2006). Teorie mnohačetných forem kapitálů. Pražské sociálně vědní
studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-014. 21 s. ISSN 1801-5999.
6. VESELÝ, A. (2006). Analýza a vymezení problému ve veřejné politice. Pražské
sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-008. 31 s. ISSN 1801-5999.
7. VESELÝ, A. (2006). Veřejná politika a policy analysis. Pražské sociálně vědní studie.
Veřejná politika a prognostika, PPF-015. 26 s. ISSN 1801-5999.
E2 - ČLÁNKY VE SBORNÍCÍCH Z KONFERENCE
1. VESELÝ, A. (2004). Knowledge-Driven Development in a Broader Perspective: How
the Lack of Social Capital Can Undermine “Knowledge Revolution“. In KABELE, J. POTŮČEK, M. - PRÁZOVÁ, I. - VESELÝ, A. (eds.). Rozvoj české společnosti v
Evropské unii. 1. díl. Prognostika a správa. Praha: Matfyzpress, s. 354–369. ISBN 8086732-35-5.
2. VESELÝ, A. - KALOUS, J. (2005). Creating Knowledge Society in Europe: The Art
of Asking Right Quesions. In POTŮČEK, M. (ed.). The Second Prague Workshop On
Futures Studies Methodology. Praha: CESES FSV UK, p. 23–37. ISSN 1801-1659.
3. VESELÝ, A. (2004). Social Capital: The Neglected Aspect of the Czech Road
Towards Knowledge Society. In VALENČÍK, R. (ed.). Lidský kapitál a investice do
vzdělání. 7. ročník mezinárodní konference. Praha: Eupress, s. 28–44. ISBN 8086579-00-X.
4. VESELÝ, A. - SEGETHOVÁ, J. (eds). (2002). Vysoké školy: rozvoj myšlení versus
znalostní ekonomika? Praha: UK/MATFYZPRESS, s. 458–471.
5. VESELÝ, A. - SEGETHOVÁ, J. - KALOUS, J. (2002). Česká republika na cestě ke
společnosti vědění. In KONČELÍK, J. - KÖPPLOVÁ, B. - PRÁZOVÁ, I. (ed.).
Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a Evropské Unii II, Sociologie,
prognostika a správa, Média. Praha: Matfyzpress, s. 169–182. ISBN 80-86732-00-2.
6. VESELÝ, A. (2008). Process of Problem Structuring in Public Policy. In Teoretické a
praktické aspekty veřejných financí : XIII. ročník mezinárodní odborné konference :
Vysoká škola ekonomická v Praze, 11. –12. 4. 2008. Praha: Oeconomia, s. 65. ISBN
978-80-245-1378-2.
E3 - ČLÁNKY VE SBORNÍCÍCH Z KONFERENCE (CD)
1. VESELÝ, A. (2006). Where Does Social Capital Come from? Analysis of Family,
9
School and Peers Factors in PISA-L Dataset: ECSR Conference: European
Comparative Studies. Prague: 2006. Dostupné na:
http://www.soc.cas.cz/download/298/Vesely_Social_Capital_ECSR_061003.pdf
E4 – EXPERTIZY
1. STRAKOVÁ, J. - VESELÝ, A. - GREGER, D. - HAUSENBLAS, O. - CHVÁL, M. JANÍK, T. - SIMONOVÁ, J. (eds.). (2013). Návrh východisek a doporučení Strategie
vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Expertní podkladová studie pro MŠMT. Praha.
2. VESELÝ, A. (2012). New Forms of Governance, Decentralization and
Accountability: The Czech Experience Council of Europe Standing Conference of
Ministers of Education “Governance and Quality education”. 24th session. Helsinki,
Finland, 26-27 April 2013. Prague Forum on Governance and Quality Education.
Council of Europe.
3. VESELÝ, A. - HIEKISCHOVÁ, M. - VLK, A. (2010). Spolupráce škol a sociálních
partnerů: Případové studie dobré praxe. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání,
s. 69.
4. STRAKOVÁ, J. - VESELÝ, A. - GREGER, D. - KALOUS, J. et al. (2009). Národní
program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha). Analýza naplnění cílů v
oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání. Praha: Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, 2009, 42 s.
5. VESELÝ, A. (2008). Bílá kniha a strategické plánování ve vzdělávání v ČR. Praha:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2008.
6. VESELÝ, A. - BASL, J. - BENÁČEK, V. - BRZOBOHATÝ, T. et al. (2007). Analýza
souladu oborové struktury pražských středních a vyšších odborných škol s
regionálními specifiky hl. M. Prahy.: [E4]. Praha: Magistrát hlavního města Prahy,
2007, 78 s.
7. VESELÝ, A. (2007). Konceptuální rámec pro evaluaci vzdělávací politiky. Praha:
Magistrát hlavního města Prahy, 2007.
8. KOHLER, U. - DEKEULENAER, F. - FITZGERALD, R. - VESELÝ, A. et al.
(2006). Technical Assistance in Preparing Second European Quality of Life Survey.
Recommendations for the Methodology of EQLS-2. Berlin: 2006.
9. KOHLER, U. - DEKEULENAER, F. - FITZGERALD, R. - VESELÝ, A. et al.
(2006). Technical Assistance in Preparing Second European Quality of Life Survey.
Interim Methodological Review. Berlin: 2006.
10. VESELÝ, A. - KALOUS, J. - MARKOVÁ, J. - VESELÁ, M. (2005). Zmapování
podpory začínajících pracovníků výzkumu (do 35 let) v ČR. Praha: Úřad vlády České
republiky, 2005, 52 s.
11. VESELÝ, A. - VLK, A. (2002). Uplatnění absolventů Vysoké školy chemickotechnologické v praxi. Praha: VŠCHT, 2002, 20 s.
12. VESELÝ, A. (2001). Lidské zdroje pro výzkum a vývoj [Studie externího experta k
průřezovému panelu „Lidské zdroje pro výzkum a vývoj“ projektu Návrh Národního
programu orientovaného výzkumu a vývoje]. Praha: Technologické centrum, 2001, s.
1–34.
13. VESELÝ, A. (2000). Evangelická akademie očima studentů. Anketa o spokojenosti
10
studentů EA na škole. Praha: Evangelická akademie, 2000, s. 1–12.
14. VESELÝ, A. - ČERMÁK, V. (1999). Quo vadis české vědy v pohledu zúčastněných:
analýza výzvy 3+3. Praha: Rada vlády pro výzkum a vývoj, 1999.
E5 – ENCYKLOPEDIE
1. VESELÝ, A. (2007). Skill. In DARITY, W. A. (ed.). International Encyclopedia of
the Social Sciences. 2nd Edition. New York: Macmillan Reference USA. Sv. 7, p.
523–525. ISBN 978-0-028-65965-7.
2. VESELÝ, A. (2007). Knowledge Society. In DARITY, W. A. (ed.). International
Encyclopedia of the Social Sciences. 2nd Edition. New York: Macmillan Reference
USA. Sv. 4, p. 283–286. ISBN 978-0-028-65965-7.
E6 – PŘEKLADY
1. LEVIN, B. (2014). Celoplošné zlepšení vzdělávacího systému (A. Veselý, Trans.).
Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. ISBN 978-80-87404-51-5.
E7 – RECENZE
1. VESELÝ, A. (2010). The governance of problems : puzzling, powering and
participation, by Robert Hoppe. Critical Policy Studies, vol. 4, no. 4, p. 435-437.
E8 – PŘÍSPĚVKY NA VÝZNAMNÝCH ZAHRANIČNÍCH KONFERENCÍCH
1. VESELÝ, A. (2014). Bureaucrats, Analysts, or Brokers? Who Officials in Central and
Regional Government Are and What They Do. Paper presented at International
Research Society for Public Management Conference (IRSPM). April 9, 2014 – April
11, 2014. Carleton University, Ottawa.
2. VESELÝ, A. (2013). Policy workers’ profiles at sub-national level: comparison of the
Czech Republic’s regions with Canadian provinces and territories. Paper presented at
1st International Conference on Public Policy. 26–28 June, 2013, Grenoble.
3. VESELÝ, A. (2012). Policy advisory system in the Czech Republic: From state
monopoly to hollowing out? Paper presented at 22nd World Congress of Political
Science. July 8-12, 2012, Madrid.
F. PŘEDNÁŠKY TYPU INVITED
SPEAKER (JEN POSLEDNÍ 3 ROKY, NEZAHRNUJE VYSTOUPENÍ NA
ČISTĚ ODBORNÝCH KONFERENCÍCH)
1. VESELÝ, A. 2014. Vystoupení v panelu „Jakou Národní radu pro vzdělávání
potřebujeme“, SKAV a EDUIN, Praha, 20. 11. 2014.
2. VESELÝ, A. 2014. Keynotespeaker v rámci konference Změnou svého pohledu
měníme systém vzdělávání, Praha, 5. 6. 2014 (DZS MŠMT).
3. VESELÝ, A. 2014. Keynotespeaker v rámci konference „Vzdělávací politika pro
příští generace v regionu Liberec“, Liberec, 21. 1. 2014 (Open Society Fund).
4. VESELÝ, A. 2014. Keynotespeaker v rámci konference „Vzdělávací politika pro
příští generace v regionu Ústí nad Labem“, Ústí nad Labem, 9. 1. 2014 (Open Society
Fund).
5. VESELÝ, A. 2013. Keynote speaker na konferenci „Kvalitní výuka pro každé dítě v
každé škole“, pořádaném MŠMT, Praha 14. 6. 2013.
6. VESELÝ, A. 2013. Keynotespeaker v rámci konference „Vzdělávací politika pro
příští generace v regionu Vysočina“, Jihlava, 7. 10. 2013.
11
7. VESELÝ, A. 2013. Keynotespeaker v rámci zasedání Asociace ředitelů základních
škol, Loučeň, 15. 11. 2013.
8. VESELÝ, A. 2013. Vystoupení na konferenci k výsledkům mezinárodního výzkumu
OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky, Praha, 27.
11. 2013.
9. VESELÝ, A. 2012. Key-note speaker. New Forms of Governance, Decentralization
and Accountability: The Czech Experience. Vyžádaná přednáška v rámci Prague
Forum on Governance and Quality Education. Council of Europe Prague, the Czech
Republic, 18-19 October 2012.
10. VESELÝ, A. 10. 1. 2012, Jak má vypadat Národní program vzdělávání? Panelová
diskuse, Praha. SKAV a EDUIN.
11. VESELÝ, A. 2012. Key-note speaker. Systém hodnocení vzdělávání v České
republice. Zpráva OECD v širším kontextu tvorby vzdělávací politiky v ČR. 15. 3.
2012, Česká školní inspekce, MŠMT. Praha.
12. VESELÝ, A. 2012. Keynote speaker. Teachers in the Czech Republic. 28. 3. 2012,
Praha. Konference Inovace výuky.
13. VESELÝ, A. 2012. Keynote speaker. Testováním ke kvalitě vzděláván. Cíle a využití
celostátního testování žáků v povinném vzdělání. 31. 5. 2012. Praha, VŠE SCIO.
14. VESELÝ, A. Keynote speaker. 7. 6. 2012. Mental health workforce in Europe: what
the data (will not) tell us. Dubrovník.
15. VESELÝ, A. Keynote speaker. Vyžádaná přednáška v rámci workshopu. The concept
of accountability in Central and Eastern Europe: theoretical developments and
possible empirical applications. Oxford, Oxford University. 17. 12. 2011.
J. HABILITAČNÍ PRÁCE A DISERTAČNÍ PRÁCE
1. VESELÝ, A. (2009). Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha:
Karolinum. ISBN 978-80-246-1714-5.
2. VESELÝ, A. (2003). Knowledge-Driven Development. Conceptual Framework and
Its Application to the Czech Republic. Doctoral Dissertation. Praha: FSV UK.
L. ÚČAST NA ŘEŠENÍ GRANTŮ
1. 1/2012 – 12/2014 – Analytici politiky v ústřední státní správě České republiky:
praktiky, profesní hodnoty a identita, Grantová agentura České republiky
P404/12/0725 (Hlavní řešitel)
2. Grant UC Berkeley „Finance and Delivery of Mental Health Services in Central and
Eastern Europe“ (Fogarty International Center – 5D43TW005810-07); Vedoucí
týmového projektu „Social Determinants of Mental Health“; 2008–2009.
3. Výzkumný záměr FSV UK „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a
rizika“ (MŠMT – MSM0021620841); Vedoucí týmového projektu „Metody a
metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik“; 2005–2010.
4. Grant Sociologického ústavu Akademie věd „Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich
rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení“; (MPSV – 1J 005/04DP2); člen týmu a spoluautor a editor publikací; 2004–2009.
5. Grant Sociologického ústavu Akademie věd „Ekonomické, sociální a kulturní zdroje
12
vzdělanostních nerovností a determinanty životního úspěchu“ (GA ČR 403/03/340);
člen týmu a spoluautor publikací; 2003–2006.
6. Grant VSP FSV UK „Rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice“
(GA ČR GA403/97/0743); člen týmu a spoluautor publikací. 1997–1999.
M. OSTATNÍ PUBLIKACE
1. VESELÝ, A. (2015). Potřebujeme Národní radu pro vzdělávání? Řízení školy, roč. 12,
č. 1, s. 5-8. ISSN1214-8679.
2. VESELÝ, A. (2014). Vzdělávací reforma v Ontariu: Co se z ní můžeme naučit? Řízení
školy, roč. 11, č. 7, s. 11-15. ISSN1214-8679.
3. VESELÝ, A. (2013). Cíle vzdělávání v České republice. Řízení školy, roč. 10, č. 6, s.
8-12. ISSN1214-8679.
4. VESELÝ, A. (2011). Cíle a využití celostátního testování žáků v povinném vzdělání.
Řízení školy, roč. 8, č. 8, s. 21-25. ISSN1214-8679.
5. VESELÝ, A. (2011). Vzdělávací standardy: správný krok špatným směrem aneb
standardy nejsou standardizace. Učitelské noviny, 8. 3. 2011. ISSN 1883-1939.
6. VESELÝ, A. (2010). České státní maturity: hledá se smysl. Právo, 12. 11. 2010, s. 9.
ISSN 1211-2119.
7. VESELÝ, A. (2006). Sociální aspekty tvořivosti. Socioweb, č. 7, s. 5–7. ISSN 12141720.
8. VEVERA, J. - PAPEŽOVÁ, H. - VESELÝ, A. - HUBBARD, A. (2005). Violent
Behavior in Schizophrenic Patients: Follow-Back of Four Prague Samples from 1949,
1969, 1989 and 2000. The Journal of Mental Health Policy and Economics, vol. 8,
Supplement 1, March. ISSN 1091-4358.
9. VESELÝ, A. - KREIDL, M. - VLK, A. (2002). Terciární vzdělávání v ČR – kudy,
kam a jak? Parlamentní zpravodaj, roč. 8, č. 2, s. 36–39. ISSN 1211-037X.
Podpis:
13

Podobné dokumenty

Využití kresby jako prostředku evaluace programu na

Využití kresby jako prostředku evaluace programu na Pokud dokážeme identifikovat faktory podporující environmentální senzitivitu, nabízí se otázka, jakým způsobem tyto poznatky využít v praxi environmentální výchovy. Požadavek opakovaného a dlouhodo...

Více

- Liga lidských práv

- Liga lidských práv Chceme-li zvýšit odpovědnost státu za dodržování základních práv a svobod, potřebujeme najít objektivní způsob, jak tyto nezákonné zásahy označovat a pojmenovávat. Nezřídka jde přitom spíše o inst...

Více

Příručka o evropských právních předpisech v oblasti azylu, hranic a

Příručka o evropských právních předpisech v oblasti azylu, hranic a Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje, s výjimkou reprodukce pro komerční účely.

Více

Preference výběru partnera - Fakulta sociálních studií

Preference výběru partnera - Fakulta sociálních studií genderovou strukturaci těchto rozdílů. Východiskem pro tyto analýzy bude pojetí genderu v jeho symbolické rovině, jak jej do teorie přinesla S. Hardingová. (1986) Nakonec naše zjištění zasadíme do ...

Více