podzim 2014 - Obec Hodonice

Komentáře

Transkript

podzim 2014 - Obec Hodonice
Vítali jsme naši
budoucnost
Je něco krásnějšího
než narození dítěte?
Pro velkou většinu lidí
nic krásnějšího neexistuje a tak si tento
okamžik zasluhuje
naši pozornost. V naší
obci jsme měli v uplynulém čtvrtletí možnost přivítat více než
desítku nejmenších
občánků. Jak se dozvíte ve Vlaštovce, byla
mezi nimi hned dvoje
dvojčátka. Jim a všem
ostatním dětem
a jejich rodičům přejeme hodně zdraví a
krásnou budoucnost
v naší obci. Jaká bude
opravdu, záleží hodně
na nás.O tom, že v naší
obci žijí šikovní a pracovití lidé, svědčí i příspěvky, které najdete
uvnitř zpravodaje.
Vážení spoluobčané,
naposledy v tomto volebním
období Vám přestavujeme
podzimní vydání hodonické
Vlaštovky. Můžete si přečíst
informace o investičních akcích, které byly dokončeny,
právě probíhají, nebo jsou
plánovány. Uvádíme souhrn
dotací získaných pro naši obec
v posledních dvou letech, nechybí společenská kronika a informace o sportovních akcích.
Vzhledem k blížícím se komunálním volbám si můžete přečíst, kdo se v Hodonicích bude
ucházet o místo v jedenáctičlenném zastupitelstvu. Chtěl
bych Vás touto cestou pozvat
k volbám, které se konají v obřadní místnosti kulturního
domu ve dnech 10. a 11. října
2014 zároveň se senátními volbami. Věřím, že Vám není lhostejná budoucnost naší obce
a přijdete volit v hojném počtu,
jak je u nás zvykem. Dovolte
mi, abych Vám poděkoval jménem všech zastupitelů za projevenou důvěru, připomínky
a podněty. Závěrem bych rád
poděkoval všem zastupitelům,
zaměstnancům obecního úřadu a členům výborů a komisí
za odvedenou práci.
Petr Korger, starosta obce
MATEŘSKÁ ŠKOLKA A JEJÍ OKOLÍ
VYKVETE DO KRÁSY
O tom, že se bude něco dít i s budovou naší mateřské školy, jsme
vás již informovali. Její plášť bude
zateplen a s tím se můžeme zároveň těšit i na novou fasádu. Jak
bude vypadat, se můžete podívat už dnes. Celá investice vyjde
na 1.893.405,-, z toho 1.078.863,jsme získali na dotacích.
Proměnou projde i zahrada
u školky. Projekt na přírodní zahradu v MŠ Hodonice ve výběrovém řízení vyhrála společnost
„Kavyl, spol. s r.o. a Hřiště s.r.o.
s nabídnutou cenou
Slovo starosty
1.314.872,- Kč. Předpokládané
náklady přitom byly 1.326.247,a počítá se s dotacemi ve výši
1.193.621,-.
www.hodonice.cz
Jak bude zahrada
vypadat?
Podívejte se!
2
Stalo se
GOOUT GAMES bylo o přespolním běhu. Svou premiéru měl v sobotu 30. srpna v areálu Farské zahrady v Tasovicích. 1. závod přespolního běhu s názvem Goout Games. Své síly v něm
porovnalo celkem 9 týmů. V postupném vyřazovacím pavouku postoupily mezi „profesionály“
do finále brněnští Workout Unity a domácí Project Goout. Na třetím místě soutěže se umístili
Eagle Brothers – Street Workout Znojmo. Nejlepší výkon mezi jednotlivci na dané trase podal
Martin Beschorner. Zdolal ji v čase 3:03:87 min. a stanovil tak rekord trati.
V Hodonicích vyhrál Florbal open tým Čmeláci. FLORBAL OPEN 2014 proběhl v sobotu 9. srpna v prostoru areálu kurty Hodonice. Do hry se zapojilo celkem 7 týmů a asi 60 hráčů. Vyhráli Čmeláci pod vedením kapitánky Lenky Benešovské. Druhým byl tým Gamers a třetí místo obsadilo družstvo Excalibur.
V sobotu 26. července se na hasičském hřišti v Tasovicích konal 1. ročník
soutěže Mladých hasičů v požárním útoku - O pohár starosty obce Hodonice. Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka
Šimíka.
Hodonický debl vyhrál Šatov.
Sobota 16. srpna patřila v Hodonicích II. ročníku tenisového turnaje čtyřher s názvem
HODONICKÝ DEBL. Svoje tenisové umění zde předvedlo
12 dvojic. Nakonec zvítězila
dvojice Luboš Artim a Davis
Šuler ze Šatova. Stříbro získali Rolf Brabenetz a Rudolf
Raab, třetí byli Oto Heimel
a Jan Procházka.
Vodákům na výlet pršelo. Tradiční vodácký výlet Mlýnská strouha 2014
v sobotu 30. srpna tak trochu zmokl. Akci připravila TJ Hodonice a TOM
Proud . Jelo se do Krhovic, pak přes Strachotice a Micmanice až do Slupi.
Během plavby se nikdo „necvaknul“, jen tři účastníci se při zdolávání vodácky záludných míst ocitli po ramena ve vodě. Ve Slupi se vodáci koukli
do vodního mlýna. FOTO: JP
Zpravodaj obce Hodonice - podzim 2014 - č. 17
STALO SE
3
Byli jste u toho?
V Tasovicích vařili guláš i hodoničtí. V sobotu 30. srpna vonělo
tasovické fotbalové hřiště gulášem. Byla tu Soutěž ve vaření
guláše. Své umění zde předvedlo
celkem 18 družstev. Nejlépe oceněné družstvo získalo od Obce
Tasovice uzenou vepřovou kýtu
a výrobci dalších nejvýše ohodnocených kulinářských výrobků
obdrželi sud piva od Pohostinství Na hřišti a kolekci vín od Zemědělského družstva Hodonice.
S prázdnou ale neodcházeli ani
další „kuchtíci“, kteří se umístili
nejhůře na 15. místě.
Přivítali jsme nové občánky
Foto vlevo zleva:
Eva
Stuchlíková,
Hodonice
a Martina
Michálková,
Tasovice
Foto vpravo:
Tereza
Kučerová,
Hodonice
Adam Svoboda, Filip Viktorin, Kateřina Roman Bukáček, Štěpán Miléř a opět dvojčata
Polášková a dvojčata Julie a Eliška Fortelní, Romana a Ema Bílkovi, všichni z Tasovic.
všichni z Hodonic.
Zpravodaj obce Hodonice - podzim 2014 - č. 17
Zleva: Viktorie Straková z Ho­
donic, Marek Čermák z Tasovic
a Adam Klučiar z Hodonic.
OÚ INFORMUJE
4
Krátce:
Na 44. zasedání zastupitelstva
obce bylo schváleno, že dosavadní místostarosta Jan Rožnovský, který vykonával svou
funkci jako uvolněný člen zastupitelstva, bude od 23.9. 2014
místostarostou neuvolněným.
Důvodem k tomuto kroku byla
nespokojenost koaličních i opozičních zastupitelů s jeho prací
v posledních měsících. Místostarosta se mimo jiné nezúčastňoval jednání zastupitelstva, nekomunikoval se starostou a jednal bez vědomí obecního úřadu.
Jak daleko je regenerace ploch
sídelní zeleně, neboli výsadby
dřevin v obci, se podrobně dozvíte na stránkách obce, najdete
tu i plánky.
Nové dětské hřiště, které vznikne na ulici Panská provede firma
Mukov s.r.o. z Vysokých Popovic, která nabídla cenu za dílo
407.168,- Kč. Hřiště má být hotovo do 10. 10. 2014.
Máme schválené dotace ve výši
80.000,- Kč od Jihomoravského
kraje na pořízení nové požární
stříkačky, předpokládané náklady jsou ve výši 250.000,- Kč.
„O tyto dotace jsme požádali
ve spolupráci s místními hasiči. Byli bychom rádi, kdyby ji
nepotřebovali k zásahům, ale
jen na soutěže, kde hlavně mládež úspěšně reprezentuje naši
obec, “přeje si starosta obce
Petr Korger.
Kompostárna je hotová,
čeká na zelený odpad
Stavba naší
kompostárny,
o které jsme
vás informovali
v minulých
číslech Vlaštovky,
byla převzata
po dokončení
v předposlední
den prázdnin,
30.srpna.
Konečná cena je
1.898.413,- Kč.
Věříme, že bude
brzy plně využita.
FOTO : archiv obce
Nově v obci
Komunikace na Panské už září novotou
Oprava
komunikace
na Panské nad sklepy byla
už dokončena. „Z komunikace byly odstraněny
panely, místo kterých byl
udělán asfaltový povrch.
Vše bylo na náklady obce
a zakázku ve výběrovém
řízení získala firma Colas.
Předpokládaná cena stavby je 1.093.647,49 Kč včetně DPH,“ přiblížil starosta
obce Petr Korger.
Máme schválené dotace na zateplení naší školky ve výši
1.078.863,- Kč. Nyní chystáme
podklady pro výběrové řízení,
které bylo zveřejněno už v září.
FOTO : archiv obce
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své životní jubileum oslaví v jednotlivých měsících:
Říjen 2014
Vlasta Žáková
Anna Burianová
Anežka Dohnalová
Vlasta Madejová
Dagmar Lefnarová
Marie Macháčková
Marie Suchánková
Listopad 2014
89 let
77 let
84 let
76 let
71 let
84 let
71 let
Alžběta Dlouhá
Ludmila Lipová
Stanislav Miléř
Vladimír Lattner
Jaroslav Šmíd
Zdeňka Přikrylová
Ludvík Budný
Karel Schlesinger
Vlasta Šubrtová
Prosinec 2014
94 let
88 let
70 let
78 let
81 let
75 let
77 let
81 let
Srdečně blahopřejeme!
Josef Novotný
František Rožnovský
Hedvika Šulová
Josef Hrabec
Jana Tomášková
Růžena Grillowitzerová
Marie Jarolíková
Anastázie Novotná
Vladimír Kružík
Vladimír Jaroš
Ludvík Kratochvíl
Františka Medková
Jiřina Nováková
Josef Procházka
Zpravodaj obce Hodonice - podzim 2014 - č. 17
rozloučili jsme se:
80 let
70 let
77 let
73 let
71 let
81 let
92 let
80 let
74 let
73 let
72 let
76 let
82 let
89 let
Jiřina Dlouhá
1951
1956
Hana Hronová
1968
Jan Šeďa
1932
Anna Bacílková
Marie Šabatková
1941
1948
narodili se:
Marvin Malík
12.6.2014
Štěpán Dvořák
24.6.2014
Marie Chlubnová
Adam Svoboda
Kateřina Polášková
Viktorie Straková
Marek Alois Eliáš
Matyáš Chromý
Michal Čeman
13.6.2014
4.7.2014
7.7.2014
22.7.2014
21.8.2014
30.7.2014
30.7.2014
OÚ INFORMUJE
5
Zateplení DPS
probíhá podle plánu
Po chodnících v obci
jako po parketu
Jak se na vlastní oči
může
přesvědčit
každý, zateplování
budovy DPS probíhá podle plánu.
Letošní zima tak
jistě bude na nákladech levnější. Celý
projekt bude stát
2.102.184 Kč, z toho
1.338.478 Kč
bude
zaplaceno z dotace.
V červnu 2014 byla dokončena rekonstrukce chodníků
na levé straně hřbitova.
Biocentra a biokoridory
nám už rostou
V našem katastru již probíhají výsadby
v biocentrech a v biokoridoru, vše je zaplaceno z dotací. Jedná se o tři lokality, a to
v severní části směrem na Bantice, v biokoridoru pod zatáčkou před Krhovicemi
a u „Panského rybníka“.
Ty naše chodníky...
Také oprava chodníků na ulici
Krhovická byla dokončena, ta
v měsíci září.
S žádostmi o dotace jsme uspěli
Žádosti o dotace v roce 2013
Podaná žádost na:
Dětské hřiště Na Vinici
Vybavení kompostárny
Svozové auto na bioodpad
Kompostéry do domácností
Výsadba v biokoridorech
v biocentru
Oprava litinového kříže
Dětské hřiště na Panské
Zametací vůz
Zateplení obec. bud. Daren
Zateplení DPS
Výsadba dřevin v obci
Výsadba dřevin v obci
+ herní prvky a lavičky
Zateplení mateřské školy
Celkem:
předpokládané schválené
nákladydotace
375.353,-
1.026.900,-
2.071.440,-
837.900,-
zamítnuto
921.375,1.861.546,751.274,-
28.736.497,-28.736.497,506.910,-
83.321,380.916,-
zamítnuto
2.467.311,-
2.220.579,1.078.487,-
770.460,2.102.184,-
1.338.478,1.306.069,-
979.551,6.089.550,-
1.893.405,-
zamítnuto
1.078.863,-
48.872.922,-38.741.944,-
Loňský i letošní rok byl pro naši obec z pohledu žádostí o dotace úspěšným. U některých projektů jsme získali maximum
možného, jinde alespoň poměrnou část. Posuďte sami:
Žádosti o dotace v roce 2014
Podaná
žádost na:
předpokládanéschválené
náklady
dotace
Dětské hřiště na Panské
Přírodní zahrada v MŠ
Pořízení požární stříkačky
550.963,-
1.326.247,-
250.000,- Celkem:
2.127.210,-1.273.621,-
Celkem
za rok 2013 a 2014:
51.000.132,-
zamítnuto
1.193.621,80.000,-
40.015.565,-
Při předání úřadu dne 5.5. 2011 bylo na účtech
obce celkem 18 milionů korun a k 15. 9. 2014
máme
28 milionů korun.
Zpravodaj obce Hodonice - podzim 2014 - č. 17
Jistě nejeden chodec ocení
komfort chození po takové
ploše.
DĚJE SE...
6
Hodoničtí indiáni
obsadili Bojanovice
Klub přátel TZ Bojanovice pila uspořádal
koncem srpna letní
dětský tábor
pro 48 účastníků.
Námětem celotáborové hry byl život
indiánů a jejich hry
pro děti. Tábor proběhl v naprosté pohodě a děti s ním byly
spokojeny a plně se
zapojily do hry.
FOTO:
archiv pořadatelů
Nově v obci
Budeme zateplovat
Příkop na Krhovické Zateplení obecního domu Daren
definitivně zmizel
Úprava příkopu na Krhovické se blíží ke konci. Jsou
potřeba jen nějaké dodělávky. Pak už jen zeleň a ….
V říjnu proběhne druhé výběrové řízení na firmu,
která provede zateplení budovy, výměny oken,
opravu vazby, výměny krytiny a sanaci budovy.
Takto by měla budova vypadat:
Zpravodaj obce Hodonice - podzim 2014 - č. 17
komunální volby
KOMUNÁLNÍ VOLBY
do zastupitelstva obce
10. a 11. října 2014
Kandidátní listina: PŘÍVĚTIVÉ HODONICE
č. příjmení, jméno, tituly
věk
povolání
1 Korger Petr 38 starosta obce
2 Bořilová Jitka Ing. 28 zahradní manažer
3 Mejzlík Milan Ing. 68 důchodce
4 Seidl Vítězslav 27 obchodní zástupce
5 Jurková Pavlína Mgr. 47 pedagog
6 Viktorín Miroslav Ing. 36 technik
7 Hora Vladimír 42 elektrotechnik
8 Prodělalová Alena 39 koordinátor
9 Korgerová Tereza Mgr. 37 asistent pěstounských rodin
10 Nováková Bohumila 65 důchodkyně
11 Suchánková Marie 70 důchodkyně
Kandidátní listina: „Sdružení nestraníků“
č. příjmení, jméno, tituly
věk
povolání
1 Rožnovský Jan 55
místostarosta
2 Klíčník Jan 41
OSVČ
3 Kresan Petr 40 skladník
4 Pakostová Božena 69
důchodkyně
5 Kubík Jiří 39 směnový technik
6 Lefnar Martin 36 operátor
7 Fojtáchová Hana 42 řidička z povolání
8 Neunteufel Miloš 49 řidič z povolání
9 Dvořáková Zdeňka Mgr. 31 učitelka
10 Dlouhý Václav 58 elektromontér
11 Rožnovská Zdeňka 51 pečovatelka v DPS
Kandidátní listina: Nezávislí občané Hodonic
č. příjmení, jméno, tituly
věk
povolání
1 Matoušek Karel Bc. 37 2 Houšť Pavel Bc. 47 manažer provozu kanalizací
3 Houšť Petr Ing. et Bc. 45 právník Gen. ředitelství cel
4 Letocha Tomáš 37 jednatel společnosti
5 Albert Josef 44 OSVČ
6 Fortelný Vlastimil 27 mistr keramické výroby
7 Matoušková Veronika Mgr. 35 učitelka základní školy
státní zaměstnanec
8 Stuchlík Karel Bc. 28 státní zaměstnanec
9 Suchý Milan Ing. 40 výrobní ředitel
10 Bohátka Ivan Mgr. 35 učitel základní školy
11 Ryška Zdeněk 33 státní zaměstnanec
7
Kandidátní listina: Křesť. demokr. unie - Čs. strana lidová
č. příjmení, jméno, tituly
věk
povolání
1 Mitregová Miluše 39 účetní
2 Lattner Rostislav Ing. 51 úředník
3 Kodytek Radim 39 stavební technik
4 Letocha Jiří 53 podnikatel
5 Dítě Lukáš 29 podnikatel
6 Houšť František 64 důchodce
7 Sedlář Jiří Bc. 45 elektrotechnik
8 Borodáčová Jana 51 vedoucí stravování
9 Seidl Stanislav 56 živnostník
10 Vaculíková Helena Mgr. 34 účetní
11 Sedlář Jiří Bc. 24 student
Kandidátní listina: HODOŇÁCI
č. příjmení, jméno, tituly
věk
povolání
1 Procházka Jan 44 OSVČ
2 Hřebabecký Roman 37 OSVČ
3 Letocha Roman Bc. 40 státní zaměstnanec
4 Krupička Ladislav Ing. 60 oblastní vedoucí
5 Dvořák Petr 42 OSVČ
6 Brouček Bohumír 36 státní zaměstnanec
7 Mašterová Josefa 55 vedoucí prodejny
8 Pavlíček Josef 41 geodet
9 Koc František 36 vlakvedoucí
10 Semerádová Lenka 43 mistrová
11 Konečný Vladimír 46 OSVČ
Kandidátní listina: Česká strana sociálně demokratická
č. příjmení, jméno, tituly
věk
1 Kružíková Danuše 64 důchodkyně
2 Maštera Vladimír 30 zaměstnanec
3 Medek Stanislav 77 důchodce
4 Chytilová Jaroslava 60 OSVČ
5 Medková Tereza Mgr. 26 optička
6 Kopr Robert 42 OSVČ
7 Boudný Miloš 72 důchodce
8 Sedlář Pavel 63 důchodce
9 Prodělalová Jana 60 důchodkyně
10 Bartůšek František 55 brusič
11 Neunteufelová Jana 45 zaměstnanec
Úřední hodiny na OÚ:
pondělí
7.00 - 12.00
12.30 - 16.00
středa
čtvrtek
7.00 - 12.00
12.30 - 16.00
7.00 - 12.00
Po telefonické dohodě
je možný i v jiný termín.
Zpravodaj obce Hodonice - podzim 2014 - č. 17
povolání
Vlaštovka - léto 2014
vydala: Obec Hodonice
Obecní 287
671 25 Hodonice
www.hodonice.cz
redaktor: Anna Černá
grafika a tisk: Tomáš Bílý
www.primadesign.cz
8
www.hodonice.cz
Už jsou z nás prvňáci!
Školní rok je v plném proudu, jistě už mnohé děti potěšily své rodiče prvními jedničkami. Hodně jich určitě na svém kontě mají
i prvňáčci, kteří nastoupili do tasovické základní školy. Všem gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.
Zpravodaj obce Hodonice - podzim 2014 - č. 17

Podobné dokumenty