výstava prací členů unie výtvarných umělců plzeňské oblasti a

Komentáře

Transkript

výstava prací členů unie výtvarných umělců plzeňské oblasti a
Unie výtvarných umělců
plzeňské oblasti
Město Plzeň
Hornofalcký umělecký spolek Weiden
Město Weiden i.d. Oberpfalz
BBK Weiden i.d. Oberpfalz
Union der bildenden Künstler
der Region Pilsen
Stadt Pilsen
Oberpfälzer Kunstverein Weiden
Stadt Weiden i.d. Oberpfalz
BBK Weiden i.d. Oberpfalz
motto:
UMĚNÍ konečně BEZ HRANIC
Motto:
KUNST endlich ohne Grenzen
VÝSTAVA PRACÍ ČLENŮ
UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ
PLZEŇSKÉ OBLASTI
A HORNOFALCKÉHO
UMĚLECKÉHO SPOLKU WEIDEN
NOVÁ RADNICE WEIDEN
Vernisáž 20. března 2011 v 11 hodin
zasedací sál Nové radnice ve Weidenu
VYSTAVUJÍCÍ UMĚLCI / AUSSTELLENDE KÜNSTLER:
ARNETOVÁ ANNA • BAUMANN IRENA • BÍLEK JINDŘICH • BINDER
UDO • BOCKER JAROSLAV • COSCIN CHRISTINE • ČECH MILOSLAV
• DEGL JIŘÍ • DOLEJŠ JAN • ĎURIŠ MILAN • GILLITZER GERDA •
HARING JOSEF • HAUSNER JAROSLAV • HAUSNER MILOŠ •
HELUSOVÁ MILENA • HIERL BARBARA • HUBATOVÁ EVA • HYNČÍK
VÁCLAV • HYNKOVÁ MILADA • JANDOVÁ SLAVĚNA • KASALICKÁ
MARIE • KOCMAN BEDŘICH • KOZEL PETR • KRÁTKÝ JINDŘICH •
KURAN KLAUS • KUTEK PETR • KUTKOVÁ MILENA • LACIGOVÁ MARIE
• LADMAN DANIEL • MAUERMANN GÜNTER • MONHARTOVÁ KVĚTA
• NEDOROST JAROMÍR • OTTOVÁ HELENA • PERSAN JINDŘICH •
PLESKAL JAROSLAV • PLOCAR MILAN • SCHRAMEK RENATE •
SCHULZE HANS GEORG • SIKA VÁCLAV • SLÁMOVÁ IRINA •
ŠLECHTOVÁ VĚRA • STANĚK STANISLAV • SVĚTLÍK ZDENĚK • ŠMOLÍK
VÁCLAV • ŠTÍCHA KLEMENT • TÁZLER MIROSLAV • TODOROVIC
MELITA • VACKOVÁ JANA • VENDOVÁ HELENA • ZAJÍČKOVÁ MARIE •
ZAPLETAL JAROSLAV • ZEITLER INGRID • ŽILÁK PAVEL •
Otevřeno: po-čt 8–17, pá 8–14, so 10–17,
ne (svátky) 11–17 hodin
Výstava potrvá do 10. dubna 2011
NEUES RATHAUS WEIDEN
Vernissage am 20. März 2011 um 11 Uhr
im Sitzungssaal des Neuen Rathauses
Öffnungszeiten: Mo-Do 8–17, Fr 8–14, Sa 10–17,
So (Feiertage) 11–17 Uhr
Dauer der Ausstellung bis 10. April 2011
Výstava se koná v rámci
20. Bavorsko-českých kulturních dnů
ve Weidenu i. d. Oberpfalz
pod záštitou generálního konzula ČR v Mnichově,
pana Josefa Hlobila
Poděkování:
Město Plzeň
Město Weiden i. d. Oberpfalz
BBK Weiden i. d. Oberpfalz
KUNSTAUSSTELLUNG
DER UNION DER BILDENDEN
KÜNSTLER DER REGION PILSEN
UND OBERPFÄLZER KUNSTVEREIN
WEIDEN
Die Kunstausstellung findet im Rahmen
der 20. Bayerisch-Böhmischen Kulturtage statt
unter der Schirmherrschaft des tschechischen
Generalkonsuls in München,
Herrn Josef Hlobil
Mit freundlicher Unterstützung:
Stadt Pilsen
Stadt Weiden i. d. Oberpfalz
BBK Weiden i. d. Oberpfalz
GLAS KUNST ORTE
www.bbk-weiden.de
Stadt Weiden
www.uvu-plzen.cz
www.okv-weiden.de
Grafická úprava / Grafische Gestaltung: Jana Vacková, Helena Vendová
Tisk / Druck: Typografik centr, Plzeň

Podobné dokumenty