Ing. Martin Schubert /SPOZ - Svaz cestujících ve veřejné dopravě

Komentáře

Transkript

Ing. Martin Schubert /SPOZ - Svaz cestujících ve veřejné dopravě
Ing. Martin Schubert /SPOZ/
1. místo na kandidátní listině Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
pro volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Odpovědi na otázky Svazu cestujících ve veřejné dopravě
1) Kraje jsou objednateli regionální veřejné dopravy – vlakové i autobusové. Jaké jsou
v tomto ohledu Vaše cíle nejen pro následující 4 roky? A jaká zlepšení pro cestující
v regionální dopravě chcete prosazovat?
Jasné cíle máme stanoveny jak ve vlakové, tak v autobusové přepravě. Prvně chceme nechat
všechny tratě a trasy projít potřebnou aktuální analýzou nejen využitelnosti, ale také
potřebnosti. Víme, že bez spojení malých měst a obcí s velkými destinacemi našeho kraje
vzniká mnoho problémů, zejména se zaměstnaností a uplatněním obyvatel těchto malých
měst a obcí na trhu práce. Proto ve spolupráci s jednotlivými starosty je potřebné se tímto
zabývat. Primárně chceme prosadit otevření dopravního trhu pro privátní přepravce,
zejména nově na železniční tratě. Věříme, že výsledkem bude nejen konkurence cenová, ale
také potřebná kvalita, včetně nových možností vedoucích k zlepšení dopravní dostupnosti.
2) Plánujete v regionální železniční dopravě otevřít trh pro všechny železniční dopravce a
vyhlásit výběrová řízení na provoz regionální osobní železniční dopravy ve Vašem kraji?
Ano, tak jak jsem již avizoval v předchozí odpovědi, tak toto je jeden z našich cílů. Konkrétně
jsme již zájem zjišťovali u některých soukromých přepravců a myslím si, že toto je jedna
z cest, jak ukončit současný monopol českých drah, který nepochybně škodí jen a jedině
zákazníkovi.
3) Moravskoslezský kraj je druhou největší aglomerací v ČR. Ale zatím co v okolí Prahy se
od roku 2002 rozvíjí systém příměstské železnice (ESKO) a dnes na nejvytíženějších tratích
jezdí osobní vlaky v intervalu 10 minut, v Moravskoslezském kraji příměstská železnice
zdaleka nevyužívá svůj potenciál. Je pro Vás rozvoj příměstských vlaků (ESKO) ve Vašem
kraji prioritou? Pokud ano, jakým způsobem chcete příměstskou železnici na Ostravsku
rozvíjet?
Nemyslíme si, že jde o něco nového. Příměstská železniční přeprava zde již byla, jen se takto
neoznačovala. My o tomto uvažujeme, zejména pak o řešení, které by bylo do budoucna
variabilní i s tramvajovou dopravou. Pro oblast železniční přepravy je garantem Ing. Miloslav
Fabian, dlouholetý předseda Sdružení pro rozvoj MSK a proto věřím, že do budoucna
budeme mít co v této oblasti nabídnout.
4) Jakým způsobem budete podporovat vytvoření systému vlakotramvaje na Ostravsku,
zejména pak výstavbu kolejového spojení Ostravy s Hlučínem a s Orlovou?
V tomto vidíme budoucnost. Ano, o tomto již dlouho hovoříme a věřím, že budeme
v budoucnu tyto nejen investice, ale také důležité služby pro obyvatele kraje realizovat.
5) Hovoří se o vzniku superregionu TRITIA na Česko-Slovensko-Polském pomezí, avšak
spojení pomocí veřejné dopravy zejména mezi ČR a Polskem je zcela neuspokojivé. Zvýšení
mobility pomůže odstranit pomyslnou hraniční barieru, která dnes brání rychlejšímu
rozvoji na obou stranách hranice - jakým způsobem budete usilovat o posílení přeshraniční
veřejné dopravy?
Tak toto je opravdový problém. Budeme – li hovořit o superregionu TRITIA a já věřím, že
tento projekt má velkou budoucnost, tak z pohledu tzv. regionální přepravy mezi
jednotlivými regiony v rámci TRITIA je stav v tuto chvíli nedostatečný. Zde vidíme obrovské
možnosti nejen v regionální přepravě po silnici a železnici, ale také v propojení v rámci vodní
cesty. Věřím, že současná podpora polských orgánů a zastoupení PL menšiny v podobě
jednoho starosty a místostarosty na naší KL je zárukou, že SPOZ je partnerem pro budoucí
spolupráci nejen mezi regiony v PL a ČR. Projekt TRITIA musíme společně využít zejména při
vyjednávání v Evropě a pak určitě dosáhneme velkých cílů.

Podobné dokumenty

03_Expertíza Roadmap_CZ_final

03_Expertíza Roadmap_CZ_final žádného z aktuálních přeshraničních výzkumných projektů Biologického centra AV ČR v. v. i. není zapojen partner z Horního Rakouska. Ohledně kvalifikovaných pracovních sil je dlouhodobě, především v...

Více

S T A N O V I S K O Asociace klinických logopedů České republiky

S T A N O V I S K O Asociace klinických logopedů České republiky nepříjemnými maily i SMS, kterým ( a nejen jim, ale všem klinickým logopedům) tato paní mgr. poškozuje u laické i odborné veřejnosti profesní i mediální obraz. Jí uváděná kvalifikace na jejích vlas...

Více

zpráva z výjezdního zasedání - Sdružení dopravních podniků ČR

zpráva z výjezdního zasedání - Sdružení dopravních podniků ČR nakonec je však dopravní podnik donutil ke spolupráci (byla to malá revoluce v zavedených zvycích na železnici). Vozidla musí vyhovovat oběma požadavkům – napájecí systém 750 V a 15 kV, oba typy sp...

Více

regio prosinec 2013:Sestava 1.qxd

regio prosinec 2013:Sestava 1.qxd činnosti. Pochopitelně máme v plánu, vám na stránkách novin i v dalších letech přinášet zajímavé informace či pobavení. Stejně tak i prostřednictvím internetového zpravodajského portálu iTeplice.cz...

Více

Naše Praha 8

Naše Praha 8 příliv nových obyvatel, který ji může navýšit až o dvojnásobek. Radnice podala na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR žádost o dotace na vybudování nástavby objektu MŠ U Sluncové a čtyř...

Více

Programy našich sousedů

Programy našich sousedů Vstupné: 100 Kč. Koná se v Husově domě. /Orlová 1/

Více

Bohoslužby o Vánocích

Bohoslužby o Vánocích kaple, Orlová – Lutyně, česky kaple, Orlová – Lutyně, polsky

Více