18.15 _ Otec Gabriel - sv. Lukáš. Výklad patrona kostelíku sv

Komentáře

Transkript

18.15 _ Otec Gabriel - sv. Lukáš. Výklad patrona kostelíku sv
Koste! sv.Lukáše ve Svárově ......,.,............,,.info: http://www,nockostelu.czlindex.php?pg=kost2802
18.00 -Zvony _ nový zvon sv. Lukáše požehnaný L,P,2013 zdraví první své návštěvníky.
18.05 - Přivítání místním duchovním správcem farnosti otcem Gabrielem a starostou obce
panem lvanem Zetkem.
18.15 _ Otec Gabriel - sv. Lukáš. Výklad patrona kostelíku sv. Lukáše ve Svárově.
19.00 - Sbor Doremila + DD Unhošt'- písně + Peter Heuer - kytara.
Vystoupen í zahájí Peter Heuer-drobné skladby pro ne/klasickou kytaru, následuje sbor
DOREMlLA a soubor z Domova dětí Unhošť.
20.00 - Houslový koncert Jaroslava Bohdala. Houslový recitál mistra JarosIava Bohdala, kteryi
přednesá své nové skladby. Jedná se o světovou premiéru jeho nové tvorby Čtyn pražské
impresse a Kašperskohorské íantazie, a jako přídavek bude provedena ukázka z jeho díla
věnovaného kostelu sv.Lukáše na Svárově, které bude mít premiéru v říjnu 2015, při
příležitosti oslav svátku sv.Lukáše.
21.00 - Divadelní představení pro celou rodinu ale hlavně pro děti - "O tureckém rybáři",
Loutkovo-kejklířské Divadlo Basta-fidli Pepína vod Dráčka, jarmarečně loutková komédie.
Poslyšte kus O turkovi a jeho žené,která chce víc a víc, až pro svou chamtivost nemá nic.
Pimplata máme turecká!!! Pobaví tat'ku, mamku i děcka!!!
22.00 - Noění koncert skupiny REDD. Závěreční část Noci kostelů s hudebnískupinou REDD.
okolo 22.00 - zapálení ohně u kostela
23.00 - Zvony a krátké slovo. Zakončení kolem 24,oo..,
V prostoru před kostelem budeme mít v nabídce pro poutníky NK např.: domácí mazance, buchty, chleba
a domácísádlo se škvarkami, spolkové utopenece, buřty, ochutnávku svátečníhopiva Svárovský zvon,...,......
o'Jarní
setkání obrazů a jazzlt" , kterou si ještě můžete
SoučástíNoci kostelů 2015 bude i zakončenívýstavy
prohlédnout instalovanou v prostorách kostela sv.Lukáše ve Svárově
Spolek svárovského zvonu - platforma spolupráce občanů,obecních úřadůa církví,
prosp ívaj íc í pa mátká m a přírodě...www,s polek-svarovskeho-zvon u. cz

Podobné dokumenty

22.10.2014 - NaPlachetnici.cz

22.10.2014 - NaPlachetnici.cz zaměřená na historii dobývání železné rudy. Na akci se nudit nebudou ani děti. www.spolek-svarovskeho-zvonu.cz

Více

NA HRAT)

NA HRAT) INDIANA JoNES A KRÁLovSTvÍ

Více

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Dodaná zpráva - Detail zprávy Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu na úcet soudního exekutora c. 130208707/0300, vedeného u Ceskoslovenské obchodní banky, a.s., variabilní symbol 59507. Je nutné d...

Více

PDF - Kabaret Caligula

PDF - Kabaret Caligula „obludné nádheře". Hamlet: Přání zabít je navíc pikantně štiplavou, peprně kořeněnou soudobou pochoutkou pro všechny divadelníky a milovníky popkultury a bizarní literatury. Jeho text totiž neobsah...

Více

článek ve formátu pdf ke stažení zde (formát PDF

článek ve formátu pdf ke stažení zde (formát PDF a běžecké pásy. Je nutné cvičit pri správné tepové frekvenci - o to se postara]í specÍáInÍ programy nastavené ve strojÍ, a tak dlouho, abyste vÍce energie vydali neŽ pŤijali z jídla a pití. Více tuku

Více

detsky program_2012_final_LF_HOTOVO_CENY_1

detsky program_2012_final_LF_HOTOVO_CENY_1 s plyšovým y yšovým zvířátkem víířátkem m a plyšovým y yšovým m povrchem ov vrchem m

Více

Kraisl<ý úřad Středočesl<ého kraie

Kraisl<ý úřad Středočesl<ého kraie dalŠÍchzákonŮ, v platném znénía Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje uPozorňuje, Že ztextu PoPisujícímnakládání s odpady na str. l5 není zcela zíejmé,které odpady budou vznikat Při rea...

Více

Page 1 1. so L9:00 Slavnostní zahájení sezony gaIavečer 3. po 1.9

Page 1 1. so L9:00 Slavnostní zahájení sezony gaIavečer 3. po 1.9 dobro. První uvedení opery v březnu 1B57 se nesetkalo s pochopením divárkÉ obce' AŽ po přepracování a druhém uvedení v mi|ánské La ScaIe v roce 1BB1 se opera dočkaIa zasIouŽeného Úspěchu. Dí|o uvád...

Více