RoofJETT

Komentáře

Transkript

RoofJETT
Střešní ventilátor
Optimální řešení pro odsávání vzduchu
GEA RoofJETT
Projekční data
02/2013 (CZ)
GEA Heat Exchangers
Obsah
GEA RoofJETT
Obsah
Typový klíč .................................................................... 3
Základní popis................................................................4
Popis konstrukčních dílů ............................................. 7
Pokyny k projektování...................................................8
Technická data .............................................................10
Velikost 2022
Velikost 2025
Velikost 2528
Velikost 2531
Velikost 3135
Velikost 3140
Velikost 4045
Velikost 4050
Velikost 5056
Velikost 5063
Velikost 6371
Velikost 6380
...................................................................... 10
...................................................................... 12
...................................................................... 14
...................................................................... 16
....................................................................... 20
...................................................................... 24
...................................................................... 28
...................................................................... 31
...................................................................... 34
...................................................................... 38
...................................................................... 42
...................................................................... 45
Typový klíč příslušenství RoofJETT ........................ 47
Příslušenství................................................................ 48
Ovladače, regulace, čidla ........................................... 57
Schémata el. zapojení..................................................68
Montážní příklady........................................................ 77
2
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
RJ
4
B
2
0
Barevné provedení
4 0 .
Typ el. motoru
. 3 1
Elektrické vybavení
L
Póly motoru
V
Oběžné kolo
J
Připojení potrubí
R
Střešní ventilátor
GEA RoofJETT
Rozsah teplot
GEA RoofJETT
Provedení
Typový klíč
RoofJETT
Hlavice
V
N
S
Provedení s výklopnou hlavicí
Provedení s pevnou hlavicí
Provedení s tlumící hlavicí
Motor
Teplota odsávaného vzduchu v °C
L
Motor v proudu vzduchu
M
Motor mimo proud vzduchu
H
Motor mimo proud vzduchu - odtah kouře 1
-20 až +70 °C
-30 až +120 °C
-30 až +400 °C / 2 h
2
X
Motor v zajištěném provedení II 2G c IIB T3
Y
Motor - pevný závěr II 2G c IIB+H2 T4 3
-20 až +40 °C
Velikost
Potrubí 4
Oběžné kolo
2022
2025
2528
2531
3135
3140
4045
4050
5056
5063
6371
6380
Ø 200 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 250 mm
Ø 315 mm
Ø 315 mm
Ø 400 mm
Ø 400 mm
Ø 500 mm
Ø 500 mm
Ø 630 mm
Ø 630 mm
Ø 225 mm
Ø 250 mm
Ø 280 mm
Ø 315 mm
Ø 355 mm
Ø 400 mm
Ø 450 mm
Ø 500 mm
Ø 560 mm
Ø 630 mm
Ø 710 mm
Ø 800 mm
-20 až +40 °C
Elektrické vybavení
0
2
4
6
EC-motor
2-póly – 3000 min-1 – 50 Hz
4-póly – 1500 min-1 – 50 Hz
6-pólů – 1000 min-1 – 50 Hz
A
B
Svorkovnice ventilátoru
Spínač ventilátoru
1
2
4
D
Z
3~ 400 V – 1-stupňový
3~ 400 V – 2-stupňový 5
1~ 230 V – 1-stupňový 5
3~ 400 V – 2-stupňový – (YY/Y)
3~ 400 V – plynule řízené otáčky – (EC-motor)
Barevné provedení
0
9
RAL 9002 - šedobílá (standard)
RAL na přání (nutná specifikace v objednávce)
1 - Odtah kouře – třída F400 ČSN EN 12101-3, FIRES (1396-CPD-0002)
2 - Zajištěné provedení
ČSN EN 13463-1, ČSN EN 13463-5 ed. 2, ČSN EN 14986, 94/9EC - ATEX-certifikát FTZU 08 ATEX 0196
3 - Pevný závěr
ČSN EN 13463-1, ČSN EN 13463-5 ed. 2, ČSN EN 14986, 94/9EC - ATEX-certifikát FTZU 08 ATEX 0197
4 - Připojení potrubí
ČSN EN 12220
5 - Možnost napět´ové regulace otáček
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
3
Základní popis
GEA RoofJETT
Střešní ventilátor GEA RoofJETT
Osvědčená technologie k odsávání odpadního vzduchu, neagresivních plynů nebo par o teplotách +40 až +400°C.
Vhodné také pro použití se zvláštními požadavky jako na tichý provoz nebo na použití v prostorách s nebezpečím
výbuchu.
Zvláště tichý za provozu v kombinaci s tvarově pěkným designem splňuje RoofJETT všechny příslušné normy
a požadavky. Optimálně přizpůsobený speciálním požadavkům na design díky výběru barev zahrnujícím 160
použitelných odstínů RAL.
Ve spojení s regulačním systémem GEA MATRIX vhodná kombinace se směšovacími jednotkami SAHARA MAXX
(ideální při využití EC motorventilátorů). Tím jsou vzduchotechnická zařízení vzájemně harmonicky uvedena v soulad
zaručují hospodárný provoz.
RoofJETT (verze RJ‰H) může být použit speciálně k odsávání kouře (1-stupňové motory) nebo pro normální provoz
s přídavnou funkcí odkouření (2-stupňové motory).
Pro zvláště tichý provoz se doporučuje verze s tlumící výklopnou hlavicí RJS. Speciální materiál umožňuje optimální
absorpci hluku a snižuje intenzitu hluku na výdechové straně ventilátoru RoofJETT. Ke snížení na straně sání se doporučuje použití tlumících soklů, zde je třeba počítat se snížením množství vzduchu asi o 10 % (viz charakteristiky tlakových ztrát jednotlivých typů příslušenství).
Obr. 1:
4
Přehled výrobků GEA
PR-2009-0059-D • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Základní popis
Provedení ventilátoru / Použití
Standardní teplota (L)
Vysoká teplota
(M)
Max. teplota
odváděného -25°C … +70°C1) -25°C … +60°C1) -30°C … +120°C
vzduchu [°C]
Typ motoru
Velikost
Motor s vnějším Motor s vnějším
rotorem - AC
rotorem - EC
Přírubový el.
motor - AC
Odtah spalin
odkouření (H)
II 2G c IIB T3
(X)
II 2G IIB+H2T4
(Y)
-30°C ... +
400 °C /
2 hodiny
-20°C ... +40 °C
-20°C ... +40 °C
Přírubový el.
motor - AC
Přírubový el.
motor - AC
Přírubový el.
motor - AC
max. V
max. V
max. V
max. V
max. V
max. V
V N S
V N S
V N S
V N S
V N S
V N S
(m3/h)
(m3/h)
(m3/h)
(m3/h)
(m3/h)
(m3/h)
2022
940
2025
1 510
2528
1 230
2531
1 750
3135
2 710
3140
3 660
4045
5 220
4050
7 000
5056
6 270
5063
8 550
6371
12 780
6380
17 390
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Strana katalogu
Provedení ventilátoru RoofJETT:
-
– – –
–
– – –
–
– – –
–
– – –
–
– – –
10
–
– – –
–
– – –
–
– – –
–
– – –
–
– – –
12
–
– – –
1 210
–
– – –
–
– – –
–
– – –
14
–
– – –
1 780
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– –
1 490
• – –
16
– –
–
– – –
20
– –
–
– – –
24
– –
5 240
• – –
28
– –
–
– – –
31
• – –
– – 9 360 • – –
34
– –
–
– – –
42
– –
–
– – –
45
• • • 2 670
5 400 • • • 3 690
4 670
–
– – –
5 400
–
– – –
7 480
• • • 6 710
13 440 • • • 9 260
8 250
–
– – – 13 500
–
– – – 19 210
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1)
Podle typu elektromotoru ventilátoru
V
Provedení s výklopnou hlavicí
N
Provedení s pevnou hlavicí
S
Provedení s tlumící výklopnou hlavicí, snížení množství vzduchu o 10%
2 830
2 600
3 290
5 120
6 990
9 780
14 040
19 630
–
•
•
•
•
•
•
•
•
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– – –
•
2 640 •
3 350 •
5 170 •
7 160 •
6 480 •
9 170 •
12 990 •
17 530 •
1 450
– –
6 480
38
Tab. 1: Přehled provedení ventilátoru RoofJETT
Provedení pro standardní teploty (L)
– Motor v proudu vzduchu, elektromotory AC i EC
– Vhodný pro teploty sání od max. +40 °C do +70 °C (v závislosti na motoru a konstrukční velikosti).
Provedení pro vyšší teploty (M)
– Motor mimo proud vzduchu, elektromotor AC
– Vhodný pro teploty sání od max. +60 °C do +120 °C (v závislosti na motoru a konstrukční velikosti).
Provedení pro odkouření (H)
– Motor mimo proud vzduchu, elektromotor AC
– Vhodné pro odtah spalin (zplodin hoření) při max. +400 °C / 2 hod.
Provedení pro II 2G c IIB T3 (X)
– Motor mimo proud vzduchu, elektromotor AC
– Vhodný pro teploty sání do max. +40 °C (v závislosti na motoru a konstrukční velikosti).
– Zajištěné provedení v teplotní třídě T3 (= max. 200 °C povrchové teploty motoru).
Provedení pro II 2G c IIB+H2 T4 (Y)
– Motor mimo proud vzduchu, elektromotor AC
– Vhodný pro teploty sání do max. +40 °C (v závislosti na motoru a konstrukční velikosti).
– Pevný závěr v teplotní třídě T4 (= max. 135 °C povrchové teploty motoru).
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
5
Základní popis
GEA RoofJETT
Vlastnosti
Střešní ventilátory RoofJETT jsou určeny pro odsávání vzduchu bez prachu,neagresivních plynů a par. Ventilátor RoofJETT je k dispozici ve 12 výkonových velikostech pro vzduchové výkony od 500 do 19630 m3/h, pro maximální statické
tlaky do 1360 Pa. V rámci výrobkové řady RoofJETT existují různé typové řady s elektromotorem umístěným v proudu
odsávaného vzduchu (RJ‰L) a s elektromotorem mimo proud odsávaného vzduchu (RJ‰M, RJ‰X/Y, RJ‰H).
Konstrukce
Střešní ventilátor, který je ze vzduchotechnického hlediska optimalizován, má dva proti sobě ležící výstupní kanály pro
odvod vzduchu vertikálním směrem. V každém výstupním kanálu pro odvod vzduchu se nachází jedna integrovaná
samočinná uzavírací hliníková klapka. Krycí víko ventilátoru obsahuje ochrannou mříž, která zabraňuje dotyku rotujících částí ventilátoru dle ČSN EN ISO 13857. Typové řady RJV a RJS mají výklopné hlavice ventilátoru, umožňující
snadnou prohlídku a čištění případného vzduchotechnického kanálu. Typová řada RJS má na vnitřní straně hlavice
ventilátoru protihlukovou vrstvu, odolnou proti otěru, odpuzující vlhkost.
Ventilátory pro normální prostředí mají základovou desku, hlavice ventilátoru a krycí víko z ocelového pozinkovaného
plechu, lakovaného šedobílou barvou odstínu RAL 9002. Ventilátory v provedení RJ‰X a RJ‰Y mají základovou
desku z hliníku, který je lakován šedobílou barvou odstínu RAL 9002. Další RAL barvy je možno obdržet na objednávku.
Je dosahována třída C4 (vysoká) korozní odolnosti podle normy ČSN EN ISO12944-2. Střešní ventilátory RoofJETT
jsou vhodné pro montáž v průmyslové oblasti i v oblasti s mořským klimatem. Odolává stříkající vodě dle ČSN EN 60 068 2-18.
Radiální ventilátor
Tlakově stabilní, vysoce výkoný radiální ventilátor se zpětně zahnutými lopatkami. Provedení RJVH má oběžné kolo
vyrobené z ocelového pozinkovaného plechu, ostatní provedení z hliníkové slitiny. Komplet motoru a ventilátoru je
dynamicky vyvážen dle ČSN ISO 1940 - část 1, (jakost vyvážení G 6,3).
Elektromotory
Nabízíme jedno a víceotáčkové elektromotory s vnějším rotorem (RJ‰L) a EC-motory s plynulým řízením otáček,
s řídícím napětím 4,5 až 10V (RJ‰L). Elektromotory s kotvou nakrátko (RJ‰M, RJ‰H) podle normy ČSN EN 600341, v teplotní třídě F, s vyvedenými termokontakty. Elektromotory v zajištěném provedení II 2G c IIB T3 dle ČSN EN
13463-1 (RJ‰X) vybavené termistory a elektromotory s pevným závěrem II 2G c IIB+H2 T4 dle ČSN EN 13463-1
(RJ‰Y) také s termistory.
Technické údaje
RJ..L
Min. teplota odsáv. vzduchu
25°C1)
-
RJ..M
RJ..H
RJVX
RJVY
30°C1)
- 30°C
- 20°C
- 20°C
1)
+400°C / 2 hod.
+40°C
+40°C
Max. obsah prachu
5 mg/m
10 mg/m
10 mg/m
10 mg/m
10 mg/m
Min. teplota okolí
- 25°C
- 30°C
- 30°C
- 20°C
- 20°C
Max. teplota okolí
+ 45°C
+ 40°C
+ 40°C
+ 40°C
+ 40°C
s vněj. rotorem
(AC-motor nebo
EC-motor)
zavř. přírubový
(AC-motor)
zavř. přírubový
(AC-motor)
zavř. přírubový
(AC-motor)
zavř. přírubový
(AC-motor)
ANO
NE
NE
NE
NE
IP44 / IP 54
IP 55
IP 55
IP 55
IP 54
F
F
F
F
F
95% / 25°C
95% / 25°C
95% / 25°C
95% / 25°C
95% / 25°C
NE
NE
NE
Zajištěné
provedení "e"
Pevný závěr "d"
Max. teplota odsáv. vzduchu
+40 až +70°C
+50 až
+120°C1)
Používané elektromotory
Typ elektromotoru
Elektromotor umístěn
v proudu vzduchu
Krytí
Teplotní třída
Max. r. v. vzduchu
Typ ochrany proti výbuchu
1) podle typu elektromotoru ventilátoru
Tab. 2: Pracovní podmínky a technické údaje elektromotorů ventilátorů
Technická data
Množství vzduchu byla měřena podle normy ČSN 12 3061 při hustotě vzduchu ρ = 1,2 kg/m3. Hodnoty akustických
výkonů byly měřeny dle ČSN ISO 3741.
6
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Základní popis
Popis konstrukčních dílů
1:
8:
9:
10:
Základní deska se sací dýzou a sklonem pro odtok vody,
s uzavřenými rohy (výlisek z jednoho kusu plechu)
a s kabelovou průchodkou
Hlavice ventilátoru s optimalizovaným tvarem pro proudění
vzduchu
Krycí víko
Oběžné kolo radiálního ventilátoru se zpětně zakřivenými
lopatkami
Elektromotor s vnějším rotorem, umístěný v proudu vzduchu
nebo
Elektromotor umístěný mimo proud vzduchu
Samočinné uzavírací klapky proti komínovému efektu
Spínač ventilátoru obsahující svorkovnici nebo pouze
svorkovnice
Panty výklopné hlavice ventilátoru
Vzpěra výklopné hlavice ventilátoru
Držadlo výklopné hlavice ventilátoru
11:
12:
Vzduchotechnické potrubí kruhové
Ovladač ventilátoru
2:
3:
4:
5L:
5M:
6:
7:
Obr. 2
Montáž ventilátoru na střeše
Obr. 3
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
7
Pokyny pro projektování
GEA RoofJETT
Pokyny k projektování
Izolace
Součásti dodávky ventilátoru je samolepicí izolační páska, kterou je nutné nalepit na
horní plochu instalačního soklu tak, aby dokonale utěsnila šroubový spoj mezi základovou deskou ventilátoru a soklem.
Střešní izolace ze strany stavby by měla instalační sokl zcela zakrýt a měla by být
vytažena až pod lem základové desky, tzn. k horní hraně instalačního soklu (viz
příklady montáže na str. 79).
Tlumení hluku
Tlumit akustické hodnoty na straně sání je možné realizovat instalací prvků příslušenství (viz str. 48 - 56). Hodnoty útlumu jsou dle provedení v rozmezí 8 - 12 dB(A).
Použitím těchto prvků se snižuje výkon střešního ventilátoru. Je třeba přihlížet k charakteristikám jednotlivých prvků příslušenství.
Odtah spalin / Zplodiny hoření
Ventilátory RoofJETT řady RJVH umožňují odsávání zplodin hoření do teploty 400 °C
po dobu až 2 hodin. K ovládání se doporučuje ze strany stavby spojení s protipožárním
systémem.
Tento ventilátor RoofJETT řady RJVH může být také použit odsávání zplodin hoření
v nepřetržitém provozu do teploty max. 120 °C.
Hluk
U všech typů ventilátorů RoofJETT je uváděn akustický výkon a akustický tlak.
To usnadňuje přesné stanovení hluků na straně sání a výdechu ventilátoru.
ErP směrnice
Použité ventilátory vyhovují nařízení evropské komise (EU) č. 327/2011 z 30. 3. 2011
ke splnění směrnice 2009/125/ES (ErP – nařízení).
V jednotkách RJ‰L.3135, RJ‰L.3140, RJ‰L.5056 a RJ‰L.5063 jsou třístupňové AC
motory nahrazeny ventilátory s EC-motory.
Jednotky s elektromotory RJ‰M, RJ‰H, RJ‰X a RJ‰Y vyhovují směrnici, nebo se na
ně nařízení nevztahuje.
8
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Pokyny pro projektování
Převod akustického výkonu na akustický tlak
Vyzařování ze zdroje hluku bez odrazu
Kulové vyzařování
Půlkulové vyzařování
pouze teorie
praxe
Čtvrtkulové vyzařování
Vyzařování
Zdroj
hluku
Vyzařování
Zdroj
hluku
Zdroj
hluku
Vyzařování
Strop
Směrový faktor 1
Zeď
Strop
Směrový faktor 2
Směrový faktor 3
Příklad - velikost 2022
76 dB(A)
– 20 dB
Akustický výkon Lwa3
Půlkulové vyzařování
Vzdálenost 4 m
– 56 dB(A) Akustický tlak Lp
Příklad - velikost 2022
76 dB(A)
– 17 dB
Akustický výkon Lwa3
Čtvrtkulové vyzařování
Vzdálenost 4 m
– 59 dB(A) Akustický tlak Lp
Půlkulové vyzařování
Čtvrtkulové vyzařování
Kulové vyzařování
Vzdálenost od zdroje hluku
Hladina akustického výkonu: Měřitelná, ale ne vnímatelná. Jako topný výkon topného tělesa.
Hladina akustického tlaku: Měřitelná a vnímatelná. Jako zvýšení teploty místnosti působením topného tělesa.
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
9
Technická data
GEA RoofJETT
Velikost 2022
R J ‰L . 2022 . 4 ‰4 ‰
0 RAL 9002 - šedobílá
9 Barva RAL dle přání
A Svorkovnice
B Spínač ventilátoru
V Provedení s výklopnou hlavicí
N Provedení s pevnou hlavicí
S Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
Lpa3
Lpa8
kW/
(m³/s)
Lwa8
A
Lwa3
Jmenovitý proud
kW
Krytí
Příkon
°C
Ochrana motoru
TK = Termokontakt
TM = Termistor
Max. teplota odsávaného
vzduchu
m³/h
Napětí / Frekvence
Max. množství vzduchu
min-1
SFP
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
V / Hz
TK / TM
IP
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
RJ‰L - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ‰L.2022.4‰4‰
1
1430
510
+50
0,08
0,45
0,56
1~ 230/50
TKN*
IP 44
61
64
46
44
RJ‰L.2022.2‰4‰
1
2500
940
+50
0,15
0,68
0,59
1~ 230/50
TKN*
IP 44
77
80
62
60
RJSL - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.2022.4‰4‰
1
1430
470
+50
0,08
0,45
0,61
1~ 230/50
TKN*
IP 44
60
59
45
39
RJSL.2022.2‰4‰
1
2500
870
+50
0,15
0,68
0,64
1~ 230/50
TKN*
IP 44
76
75
61
54
Tab. 3: Technická data pro velikost 2022
TKN* – Termokontakt není vyveden
Lpa3 – Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování), 200 m2 Sabin.
Lpa8 – Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování).
Lwa3 – Hladina akustického výkonu na straně sání
Lwa8 – Hladina akustického výkonu na straně výdechu
SFP – Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu.
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
63 Hz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
-9
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
-5
1
-3
-4
-12
-13
-16
Strana výdechu (Lwa8)
-9
-3
4
3
-3
-7
-8
-14
Tab. 4: Korekce pro hladinu akustického výkonu (Lwokt=Lwa+Kokt)
10
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu
1
Ps [Pa]
Ps [Pa]
1
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
2
2
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰L.2022.2‰4‰
2 RJ‰L.2022.4‰4‰
1 RJSL.2022.2‰4‰
2 RJSL.2022.4‰4‰
Obr. 4:
Obr. 5:
RJ‰L.2022
RJSL.2022
Hmotnost a rozměry
Hmotnost cca. 18 kg
Obr. 6:
Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
11
Technická data
GEA RoofJETT
Velikost 2025
R J ‰L . 2025 . 2 ‰4 ‰
0 RAL 9002 - šedobílá
9 Barva RAL dle přání
A Svorkovnice
B Spínač ventilátoru
V Provedení s výklopnou hlavicí
N Provedení s pevnou hlavicí
S Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
kW/
(m³/s)
IP
Lpa8
TK / TM
Lpa3
V / Hz
Lwa8
A
Lwa3
Jmenovitý proud
kW
Krytí
Příkon
°C
Ochrana motoru
TK = Termokontakt
TM = Termistor
Max. teplota odsávaného
vzduchu
m³/h
Napětí / Frekvence
Max. množství vzduchu
min-1
SFP
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technische Daten
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
RJ‰L - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ‰L.2025.4‰4‰
1
1400
790
+40
0,05
0,25
0,23
1~ 230/50
TK
IP 44
65
69
50
49
RJ‰L.2025.2‰4‰
1
2720
1510
+40
0,24
1,05
0,57
1~ 230/50
TK
IP 44
82
86
67
66
RJSL - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.2025.4‰4‰
1
1400
690
+40
0,05
0,25
0,26
1~ 230/50
TK
IP 44
63
61
48
41
RJSL.2025.2‰4‰
1
2720
1310
+40
0,24
1,05
0,66
1~ 230/50
TK
IP 44
80
78
64
58
Tab. 5: Technická data pro velikost 2025
Lpa3 – Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování), 200 m2 Sabin.
Lpa8 – Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování).
Lwa3 – Hladina akustického výkonu na straně sání
Lwa8 – Hladina akustického výkonu na straně výdechu
SFP – Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu.
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
63 Hz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
-7
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
-1
-2
-3
-4
-10
-12
-19
Strana výdechu (Lwa8)
-6
-1
3
-1
-4
-8
-10
-20
Tab. 6: Korekce pro hladinu akustického výkonu (Lwokt=Lwa+Kokt)
12
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
1
Ps [Pa]
Ps [Pa]
1
2
2
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰L.2025.2‰4‰
2 RJ‰L.2025.4‰4‰
1 RJSL.2025.2‰4‰
2 RJSL.2025.4‰4‰
Obr. 7:
Obr. 8:
RJ‰L.2025
RJSL.2025
Hmotnost a rozměry
Hmotnost cca. 21 kg
Obr. 9:
Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
13
Technická data
GEA RoofJETT
Velikost 2528
R J ‰L . 2528 . 4 ‰4 ‰
0 RAL 9002 - šedobílá
9 Barva RAL dle přání
A Svorkovnice
B Spínač ventilátoru
V Provedení s výklopnou hlavicí
N Provedení s pevnou hlavicí
S Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
Lwa8
Lpa3
Lpa8
A
Lwa3
Jmenovitý proud
kW
Krytí
Příkon
°C
Ochrana motoru
TK = Termokontakt
TM = Termistor
Max. teplota odsávaného
vzduchu
m³/h
Napětí / Frekvence
Max. množství vzduchu
min-1
V / Hz
TK / TM
IP
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
1~ 230/50
TK
IP 44
66
69
51
49
66
69
50
49
60
63
44
43
65
63
49
43
64
62
49
42
58
56
43
36
SFP
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
kW/
(m³/s)
RJ‰L - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ‰L.2528.4‰4‰
RJ‰L.2528.4‰2‰
1
1370
1230
2
1330
1190
1
1060
950
+50
+70
0,13
0,60
0,38
0,07
0,14
0,21
0,05
0,08
0,19
3~ 400/50
TK
IP 44
RJSL - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.2528.4‰4‰
RJSL.2528.4‰2‰
1
1370
980
2
1330
950
1
1060
760
+50
+70
0,13
0,60
0,48
0,07
0,14
0,27
0,05
0,08
0,24
1~ 230/50
TK
IP 44
3~ 400/50
TK
IP 44
3~ 400/50
TK
IP 55
66
69
51
49
TK
IP 55
64
62
49
42
RJ‰M - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ‰M.2528.4‰1‰
1
1350
1210
+120
0,06
0,20
0,18
RJSM - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.2528.4‰1‰
1
1350
960
+120
0,06
0,20
0,22
3~ 400/50
Tab. 7: Technická data pro velikost 2528
Lpa3 – Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování), 200 m2 Sabin.
Lpa8 – Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování).
Lwa3 – Hladina akustického výkonu na straně sání
Lwa8 – Hladina akustického výkonu na straně výdechu
SFP – Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu.
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
Strana sání (Lwa3)
Strana výdechu (Lwa8)
63 Hz
-4
-3
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
8
-2
-3
-6
4
0
-1
-2
2 kHz
-8
4 kHz
-13
8 kHz
-24
-6
-11
-22
Tab. 8: Korekce pro hladinu akustického výkonu (Lwokt=Lwa+Kokt)
14
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Charakteristiky
2
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
3
Ps [Pa]
Ps [Pa]
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu
1
2
1
V [m³/h]
1 RJ‰L.2528.4‰2‰, Stupeň ot. 1
2 RJ‰L.2528.4‰2‰, Stupeň ot. 2
3
V [m³/h]
3 RJ‰L.2528.4‰4‰
Obr. 10: RJ‰L.2528
1 RJSL.2528.4‰2‰, Stupeň otáček 1 3 RJSL.2528.4‰4‰
2 RJSL.2528.4‰2‰, Stupeň otáček 2
Obr. 11: RJSL.2528
und
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
Ps [Pa]
Ps [Pa]
1
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰M.2528.4‰1‰
1 RJSM.2528.4‰1‰
Obr. 12: RJ‰M.2528.4‰1‰
Obr. 13: RJSM.2528
Hmotnost a rozměry
Hmotnost cca. 20 kg
Obr. 14:
Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
15
Technická data
GEA RoofJETT
Velikost 2531
R J ‰L . 2531 . 4 ‰4 ‰
0 RAL 9002 - šedobílá
9 Barva RAL dle přání
A Svorkovnice
B Spínač ventilátoru
V Provedení s výklopnou hlavicí
N Provedení s pevnou hlavicí
S Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
IP
1~ 230/50
TK
IP 44
Lpa8
TK / TM
Lpa3
V / Hz
kW/
(m³/s)
Lwa8
A
Lwa3
Jmenovitý proud
kW
Krytí
Příkon
°C
Ochrana motoru
TK = Termokontakt
TM = Termistor
Max. teplota odsávaného
vzduchu
m³/h
Napětí / Frekvence
Max. množství vzduchu
min-1
SFP
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
RJ‰L - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ‰L.2531.4‰4‰
RJ‰L.2531.4‰2‰
1
1310
1710
2
1330
1750
1
1080
1420
+50
+70
0,15
0,66
0,32
0,13
0,27
0,27
0,09
0,15
0,23
3~ 400/50
TK
IP 44
69
71
54
70
72
55
51
52
64
66
49
46
69
66
53
46
64
61
49
41
69
66
54
46
RJSL - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.2531.4‰4‰
RJSL.2531.4‰2‰
1
1310
1660
2
1080
1700
1
1330
1380
+50
+70
0,15
0,66
0,33
0,13
0,27
0,34
0,09
0,15
0,19
1~ 230/50
TK
IP 44
3~ 400/50
TK
IP 44
3~ 400/50
TK
IP 55
70
72
55
52
3~ 400/50
TK
IP 55
70
67
54
47
3~ 400/50
TK
IP 54
66
68
51
48
85
87
70
67
67
69
52
49
71
73
56
53
72
74
56
54
RJ‰M - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ‰M.2531.4‰1‰
1
1350
1780
+120
0,09
0,29
0,18
RJSM - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.2531.4‰1‰
1
1350
1720
+120
0,09
0,29
0,19
RJVH - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJVH.2531.4B1‰
RJVH.2531.2BD‰
1
1350
1370 +400 / 2 h
0,14
0,42
0,37
2
2780
2830
1,42
2,40
1,81
1
1385
1410
0,36
0,61
0,92
+400 / 2 h
3~ 400/50
TK
IP 54
RJVX - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
RJVX.2531.4‰1‰
1
1430
1450
+40
0,21
0,50
0,52
3~ 400/50
TM
IP 54
RJVY - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - pevný závěr II 2G c IIB+H2 T4
RJVY.2531.4‰1‰
1
1470
1490
+40
0,18
0,62
0,43
3~ 400/50
TM
IP 54
Tab. 9: Technická data pro velikost 2531
Lpa3 – Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování), 200 m2 Sabin.
Lpa8 – Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování).
Lwa3 – Hladina akustického výkonu na straně sání
Lwa8 – Hladina akustického výkonu na straně výdechu
16
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
RJVL, M, X, Y
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
-6
4
0
-3
-7
-8
-10
-21
Strana výdechu (Lwa8)
2
4
4
1
-3
-6
-9
-20
RJVH
63 Hz
63 Hz
125 Hz
125 Hz
250 Hz 500 Hz 1 kHz
250 Hz 500 Hz 1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
-1
4
0
-3
-7
2 kHz
-8
-10
-21
Strana výdechu (Lwa8)
4
5
5
1
-1
-3
-6
-14
Tab. 10: Korekce pro hladinu akustického výkonu (Lwokt=Lwa+Kokt)
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu
Ps [Pa]
Ps [Pa]
1
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰L.2531.4‰4‰
1 RJSL.2531.4‰4‰
Obr. 15: RJ‰L.2531.4‰4‰
Obr. 16: RJSL.2531.4‰4‰
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
2
2
Ps [Pa]
Ps [Pa]
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu
1
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰L.2531.4‰2‰, Stupeň otáček 1
1 RJSL.2531.4‰2‰, Stupeň otáček 1
2 RJ‰L.2531.4‰2‰, Stupeň otáček 2
2 RJSL.2531.4‰2‰, Stupeň otáček 2
Obr. 17: RJ‰L.2531.4‰2‰
Obr. 18: RJSL.2531.4‰2‰
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
17
Technická data
GEA RoofJETT
1
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
1
Ps [Pa]
Ps [Pa]
Přírubový el. motor mimo proud
odsávaného vzduchu
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰M.2531.4‰1‰
1 RJSM.2531.4‰1‰
Obr. 19: RJ‰M.2531.4‰1‰
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (400°C / 2 hod.)
Obr. 20: RJSM.2531.4‰1‰
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (400°C / 2 hod.)
2
Ps [Pa]
Ps [Pa]
1
1
V [m³/h]
1 RJVH.2531.4B1‰
V [m³/h]
1 RJVH.2531.4BD‰, Stupeň otáček 1
2 RJVH.2531.4BD‰, Stupeň otáček 2
1
Obr. 22: RJVH.2531.4BD‰
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu - pevný závěr II 2G c IIB+H2 T4
1
Ps [Pa]
Ps [Pa]
Obr. 21: RJVH.2531.4B1‰
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJVX.2531.4‰1‰
1 RJVY.2531.4‰1‰
Obr. 23: RJVX.2531.4‰1‰
Obr. 24: RJVY.2531.4‰1‰
18
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Hmotnost a rozměry
Hmotnost cca. 33kg
Obr. 25:
Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
19
Technická data
GEA RoofJETT
Velikost 3135
R J ‰L . 3135 . 4 ‰4 ‰
0 RAL 9002 - šedobílá
9 Barva RAL dle přání
A Svorkovnice
B Spínač ventilátoru
V Provedení s výklopnou hlavicí
N Provedení s pevnou hlavicí
S Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
IP
1~ 230/50
TK
IP 54
Lpa8
TK / TM
Lpa3
V / Hz
kW/
(m³/s)
Lwa8
A
Lwa3
Jmenovitý proud
kW
Krytí
Příkon
°C
Ochrana motoru
TK = Termokontakt
TM = Termistor
Max. teplota odsávaného
vzduchu
m³/h
Napětí / Frekvence
Max. množství vzduchu
min-1
SFP
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
RJ‰L - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ‰L.3135.4‰4‰
RJ‰L.3135.4‰2‰
1
1390
2710
2
1340
2650
1
1060
2100
+50
+70
0,27
1,3
0,36
0,26
0,49
0,35
0,19
0,30
0,33
3~ 400/50
TK
IP 54
76
78
61
75
78
60
58
58
69
72
54
52
RJ‰L - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, EC (řídící napětí: min. 4,5 V, max. 10 V)
RJ‰L.3135.0‰Z‰
min.
1070
1930
max.
2520
4670
+60
0,13
0,37
0,23
1,33
2,12
0,96
3~ 400/50
TK
IP 54
63
67
48
47
84
89
69
69
74
72
59
52
74
71
59
51
68
65
52
45
RJSL - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.3135.4‰4‰
RJSL.3135.4‰2‰
1
1390
2570
2
1340
2520
1
1060
1990
+50
+70
0,27
1,3
0,38
0,26
0,49
0,37
0,19
0,30
0,34
1~ 230/50
TK
3~ 400/50
TK
IP 54
IP 54
RJSL - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice, EC (řídící napětí: min. 4,5 V, max. 10 V)
RJSL.3135.0‰Z‰
min.
1070
1840
max.
2520
4440
+60
0,13
0,37
0,25
1,33
2,12
1,08
61
60
46
40
82
82
67
62
IP 55
75
78
60
58
TK
IP 55
74
71
59
51
TK
IP 54
74
77
59
57
75
77
59
57
56
59
41
39
75
78
60
58
3~ 400/50
TK
IP 54
3~ 400/50
TK
3~ 400/50
3~ 400/50
RJ‰M - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ‰M.3135.4‰1‰
1
1400
2670
+90
0,25
0,80
0,34
RJSM - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.3135.4‰1‰
1
1400
2530
+90
0,25
0,80
0,36
RJVH - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJVH.3135.4B1‰
RJVH.3135.4BD‰
1
1400
2550 +400 / 2 h 0,25
0,80
0,35
2
1380
2600
0,50
1,28
0,69
1
680
1280
0,10
0,57
0,28
+400 / 2 h
3~ 400/50
TK
IP 54
RJVX - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
RJVX.3135.4‰1‰
1
1400
2640
+40
0,37
0,72
0,50
3~ 400/50
TM
IP 54
Tab. 11: Technická data pro velikost 3135
Lpa3 – Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování), 200 m2 Sabin.
Lpa8 – Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování).
Lwa3 – Hladina akustického výkonu na straně sání
Lwa8 – Hladina akustického výkonu na straně výdechu
SFP – Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu.
20
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
-4
4
-2
-3
-6
-7
-12
-18
Strana výdechu (Lwa8)
-3
3
2
0
-3
-6
-11
-16
RJVL, M, X
63 Hz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
-6
4
0
-3
-7
-8
-10
-21
Strana výdechu (Lwa8)
2
4
4
1
-2
-3
-6
-14
RJVH
63 Hz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
4
-1
6
3
1
-2
-6
-7
Strana výdechu (Lwa8)
-1
-6
1
-2
-4
-7
-11
-12
RJVL - EC
63 Hz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
Tab. 12: Korekce pro hladinu akustického výkonu (Lwokt=Lwa+Kokt)
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
Ps [Pa]
1
Ps [Pa]
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰L.3135.4‰4‰
1 RJSL.3135.4‰4‰
Obr. 26: RJ‰L.3135.4‰4‰
Obr. 27: RJSL.3135.4‰4‰
2
1
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
Ps [Pa]
Ps [Pa]
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu
2
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰L.3135.4‰2‰, Stupeň otáček 1
1 RJSL.3135.4‰2‰, Stupeň otáček 1
2 RJ‰L.3135.4‰2‰, Stupeň otáček 2
2 RJSL.3135.4‰2‰, Stupeň otáček 2
Obr. 28: RJ‰L.3135.4‰2‰
Obr. 29: RJSL.3135.4‰2‰
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
21
Technická data
GEA RoofJETT
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu - EC
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice) - EC
5
4
Ps [Pa]
Ps [Pa]
5
4
3
2
3
2
1
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰L.3135.0‰Z‰, říd. napětí 4,5V 4 RJ‰L.3135.0‰Z‰, říd. napětí 8,7V
2 RJ‰L.3135.0‰Z‰, říd. napětí 6V 5 RJ‰L.3135.0‰Z‰, říd. napětí 10V
1 RJSL.3135.0‰Z‰, říd. napětí 4,5V
2 RJSL.3135.0‰Z‰, říd. napětí 6V
3 RJ‰L.3135.0‰Z‰, říd. napětí 7,5V
3 RJSL.3135.0‰Z‰, říd. napětí 7,5V
Obr. 30: RJ‰L.3135.0‰Z‰
Obr. 31: RJSL.3135.0‰Z‰
Přírubový el. motor
mimo proud odsávaného vzduchu
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰M.3135.4‰1‰
1 RJSM.3135.4‰1‰
Obr. 32: RJ‰M.3135.4‰1‰
Obr. 33: RJSM.3135.4‰1‰
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (400°C / 2 hod.)
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (400°C / 2 hod.)
2
1
Ps [Pa]
Ps [Pa]
5 RJSL.3135.0‰Z‰, říd. napětí 10V
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
Ps [Pa]
Ps [Pa]
1
4 RJSL.3135.0‰Z‰, říd. napětí 8,7V
1
V [m³/h]
1 RJVH.3135.4B1‰
V [m³/h]
1 RJVH.3135.4BD‰, Stupeň otáček 1
2 RJVH.3135.4BD‰, Stupeň otáček 2
Obr. 34: RJVH.3135.4B1‰
22
Obr. 35: RJVH.3135.4BD‰
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
Ps [Pa]
1
V [m³/h]
1 RJVX.3135.4‰1‰
Obr. 36: RJVX.3135.4‰1‰
Hmotnost a rozměry
Hmotnost cca. 33kg
Obr. 37:
Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
23
Technická data
GEA RoofJETT
Velikost 3140
R J ‰L . 3140 . 4 ‰4 ‰
0 RAL 9002 - šedobílá
9 Barva RAL dle přání
A Svorkovnice
B Spínač ventilátoru
V Provedení s výklopnou hlavicí
N Provedení s pevnou hlavicí
S Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
kW/
(m³/s)
IP
TK
IP 54
Lpa8
TK / TM
Lpa3
V / Hz
Lwa8
A
Lwa3
Jmenovitý proud
kW
Krytí
Příkon
°C
Ochrana motoru
TK = Termokontakt
TM = Termistor
Max. teplota odsávaného
vzduchu
m³/h
Napětí / Frekvence
Max. množství vzduchu
min-1
SFP
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
RJ‰L - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ‰L.3140.4‰4‰
RJ‰L.3140.4‰2‰
1
1360
3660
2
1340
3610
1
1060
2850
+50
+40
0,52
2,20
0,51
0,46
0,85
0,46
0,31
0,49
0,39
1~ 230/50
3~ 400/50
TK
IP 54
77
80
62
77
79
62
60
59
71
73
56
53
RJ‰L - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, EC (řídící napětí: min. 4,5 V, max. 10 V)
RJ‰L.3140.0‰Z‰
890
2220
max. 2110
min.
5400
+60
0,12
0,36
0,20
1,41
2,24
0,93
3~ 400/50
TK
IP 54
63
66
48
46
84
89
69
69
76
73
61
53
75
73
60
53
69
67
54
47
RJSL - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.3140.4‰4‰
RJSL.3140.4‰2‰
1
1360
3380
2
1340
3330
1
1060
2640
+50
+40
0,52
2,20
0,55
0,46
0,85
0,50
0,31
0,49
0,42
1~ 230/50
TK
3~ 400/50
TK
IP 54
IP 54
RJSL - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice, EC (řídící napětí: min. 4,5 V, max. 10 V)
RJSL.3140.0‰Z‰
890
2060
max. 2110
min.
5030
+60
0,12
0,36
0,21
1,41
2,24
1,01
60
60
45
40
82
82
67
62
IP 55
77
80
62
60
TK
IP 55
76
74
61
54
TK
IP 54
75
78
60
58
76
78
60
58
57
60
42
40
76
79
61
59
3~ 400/50
TK
IP 54
3~ 400/50
TK
3~ 400/50
3~ 400/50
RJ‰M - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ‰M.3140.4‰1‰
1
1370
3690
+90
0,37
1,07
0,36
RJSM - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.3140.4‰1‰
1
1370
3410
+90
0,37
1,07
0,39
RJVH - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJVH.3140.4B1‰
RJVH.3140.4BD‰
1
1370
3280 +400 / 2 h 0,37
1,07
0,41
2
1380
3290
0,50
1,28
0,55
1
680
1630
0,10
0,57
0,22
+400 / 2 h
3~ 400/50
TK
IP 54
RJVX - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
RJVX.3140.4‰1‰
1
1400
3350
+40
0,50
1,04
0,54
3~ 400/50
TM
IP 54
Tab. 13: Technická data pro velikost 3140
Lpa3 – Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování), 200 m2 Sabin.
Lpa8 – Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování).
Lwa3 – Hladina akustického výkonu na straně sání
Lwa8 – Hladina akustického výkonu na straně výdechu
SFP – Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu.
24
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
-6
4
1
-1
-8
-10
-13
-17
Strana výdechu (Lwa8)
1
3
2
1
-4
-6
-11
-16
RJVL, M, X
63 Hz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
-6
4
1
-1
-8
-10
-13
-17
Strana výdechu (Lwa8)
1
4
3
1
-1
-3
-7
-14
RJVH
63 Hz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
4
2
6
5
1
-2
-6
-7
Strana výdechu (Lwa8)
-2
-3
1
-1
-4
-8
-11
-12
RJVL - EC
63 Hz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
Tab. 14: Korekce pro hladinu akustického výkonu (Lwokt=Lwa+Kokt)
Charakteristiky
1
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
1
Ps [Pa]
Ps [Pa]
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰L.3140.4‰4‰
1 RJSL.3140.4‰4‰
Obr. 38: RJ‰L.3140.4‰4‰
Obr. 39: RJSL.3140.4‰4‰
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
2
1
Ps [Pa]
Ps [Pa]
2
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰L.3140.4‰2‰, Stupeň otáček 1
1 RJSL.3140.4‰2‰, Stupeň otáček 1
2 RJ‰L.3140.4‰2‰, Stupeň otáček 2
2 RJSL.3140.4‰2‰, Stupeň otáček 2
Obr. 40: RJ‰L.3140.4‰2‰
Obr. 41: RJSL.3140.4‰2‰
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
25
Technická data
GEA RoofJETT
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu - EC
3
1
4
5
Ps [Pa]
Ps [Pa]
5
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice) - EC
2
3
1
4
2
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰L.3140.0‰Z‰, říd. napětí 4,5V 4 RJ‰L.3140.0‰Z‰, říd. napětí 8,7V
2 RJ‰L.3140.0‰Z‰, říd. napětí 6V 5 RJ‰L.3140.0‰Z‰, říd. napětí 10V
1 RJSL.3140.0‰Z‰, říd. napětí 4,5V
2 RJSL.3140.0‰Z‰, říd. napětí 6V
3 RJ‰L.3140.0‰Z‰, říd. napětí 7,5V
3 RJSL.3140.0‰Z‰, říd. napětí 7,5V
Obr. 42: RJ‰L.3140.0‰Z‰
Obr. 43: RJSL.3140.0‰Z‰
1
5 RJSL.3140.0‰Z‰, říd. napětí 10V
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
1
Ps [Pa]
Ps [Pa]
Přírubový el. motor
mimo proud odsávaného vzduchu
4 RJSL.3140.0‰Z‰, říd. napětí 8,7V
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰M.3140.4‰1‰
1 RJSM.3140.4‰1‰
Obr. 44: RJ‰M.3140.4‰1‰
Obr. 45: RJSM.3140.4‰1‰
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (400°C / 2 hod.)
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (400°C / 2 hod.)
1
Ps [Pa]
Ps [Pa]
2
1
V [m³/h]
1 RJVH.3140.4B1‰
V [m³/h]
1 RJVH.3140.4BD‰, Stupeň otáček 1
2 RJVH.3140.4BD‰, Stupeň otáček 2
Obr. 46: RJVH.3140.4B1‰
26
Obr. 47: RJVH.3140.4BD‰
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Ps [Pa]
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
1
V [m³/h]
1 RJVX.3140.4‰1‰
Obr. 48: RJVX.3140.4‰1‰
Hmotnost a rozměry
Hmotnost cca. 36kg
Obr. 49:
Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
27
Technická data
GEA RoofJETT
Velikost 4045
R J ‰L . 4045 . 4 ‰2 ‰
0 RAL 9002 - šedobílá
9 Barva RAL dle přání
A Svorkovnice
B Spínač ventilátoru
V Provedení s výklopnou hlavicí
N Provedení s pevnou hlavicí
S Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
IP
3~ 400/50
TK
IP 54
Lpa8
TK / TM
Lpa3
V / Hz
kW/
(m³/s)
Lwa8
A
Lwa3
Jmenovitý proud
kW
Krytí
Příkon
°C
Ochrana motoru
TK = Termokontakt
TM = Termistor
Max. teplota odsávaného
vzduchu
m³/h
Napětí / Frekvence
Max. množství vzduchu
min-1
SFP
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
RJ‰L - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ‰L.4045.4‰2‰
2
1360
4760
1
1110
3370
+40
0,76
1,55
0,58
0,54
0,92
0,58
80
83
65
63
71
74
56
53
RJSL - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.4045.4‰2‰
2
1360
4600
1
1110
3260
+40
0,76
1,55
0,60
0,54
0,92
0,59
79
77
64
57
70
68
55
48
IP 55
83
86
68
66
TK
IP 55
83
80
67
60
TK
IP 54
82
85
67
65
82
84
67
64
64
66
48
46
82
85
67
65
83
85
68
65
3~ 400/50
TK
IP 54
3~ 400/50
TK
3~ 400/50
3~ 400/50
RJ‰M - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ‰M.4045.4‰1‰
1
1380
5400
+90
0,75
1,98
0,50
RJSM - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.4045.4‰1‰
1
1380
5220
+90
0,75
1,98
0,52
RJVH - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJVH.4045.4B1‰
RJVH.4045.4BD‰
1
1380
5120 +400 / 2 h 0,75
1,98
0,53
2
1380
5060
0,70
1,75
0,50
1
680
2510
0,15
0,77
0,21
+400 / 2 h
3~ 400/50
TK
IP 54
RJVX - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
RJVX.4045.4‰1‰
1
1410
5170
+40
0,91
1,87
0,63
3~ 400/50
TM
IP 54
RJVY - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - pevný závěr II 2G c IIB+H2 T4
RJVY.4045.4‰1‰
1
1430
5240
+40
0,90
1,68
0,62
3~ 400/50
TM
IP 54
Tab. 15: Technická data pro velikost 4045
Lpa3 – Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování), 200 m2 Sabin.
Lpa8 – Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování).
Lwa3 – Hladina akustického výkonu na straně sání
Lwa8 – Hladina akustického výkonu na straně výdechu
SFP – Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu.
28
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
1
5
1
-3
-6
-9
-12
-18
Strana výdechu (Lwa8)
1
5
2
0
-3
-6
-12
-16
RJVL, M, X, Y
63 Hz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
1
5
1
-3
-6
-9
-12
-18
Strana výdechu (Lwa8)
1
5
2
1
-2
-4
-10
-15
RJVH
63 Hz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
Tab. 16: Korekce pro hladinu akustického výkonu (Lwokt=Lwa+Kokt)
Charakteristiky
2
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
Ps [Pa]
Ps [Pa]
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu
2
1
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰L.4045.4‰2‰, Stupeň otáček 1
2 RJ‰L.4045.4‰2‰, Stupeň otáček 2
1 RJSL.4045.4‰2‰, Stupeň otáček 1
2 RJSL.4045.4‰2‰, Stupeň otáček 2
Obr. 50: RJ‰L.4045.4‰2‰
Obr. 51: RJSL.4045.4‰2‰
1
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
Ps [Pa]
Ps [Pa]
Přírubový el. motor
mimo proud odsávaného vzduchu
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰M.4045.4‰1‰
1 RJSM.4045.4‰1‰
Obr. 52: RJ‰M.4045.4‰1‰
Obr. 53: RJSM.4045.4‰1‰
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
1
29
Technická data
GEA RoofJETT
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (400°C / 2 hod.)
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (400°C / 2 hod.)
2
Ps [Pa]
Ps [Pa]
1
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJVH.4045.4B1‰
1 RJVH.4045.4BD‰, Stupeň otáček 1
2 RJVH.4045.4BD‰, Stupeň otáček 2
Obr. 54: RJVH.4045.4B1‰
Obr. 55: RJVH.4045.4BD‰
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
1
Ps [Pa]
Ps [Pa]
1
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu - pevný závěr II 2G c IIB+H2 T4
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJVX.4045.4‰1‰
1 RJVY.4045.4‰1‰
Obr. 56: RJVX.4045.4‰1‰
Obr. 57: RJVY.4045.4‰1‰
Hmotnost a rozměry
Hmotnost cca. 69kg
Obr. 58:
30
Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Velikost 4050
R J ‰L . 4050 . 4 ‰2 ‰
0 RAL 9002 - šedobílá
9 Barva RAL dle přání
A Svorkovnice
B Spínač ventilátoru
V Provedení s výklopnou hlavicí
N Provedení s pevnou hlavicí
S Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
kW/
(m³/s)
IP
3~ 400/50
TK
IP 54
Lpa8
TK / TM
Lpa3
V / Hz
Lwa8
A
Lwa3
Jmenovitý proud
kW
Krytí
Příkon
°C
Ochrana motoru
TK = Termokontakt
TM = Termistor
Max. teplota odsávaného
vzduchu
m³/h
Napětí / Frekvence
Max. množství vzduchu
min-1
SFP
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
RJ‰L - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ‰L.4050.4‰2‰
2
1400
7000
1
1230
5410
+45
1,30
2,70
0,67
1,00
1,60
0,67
85
87
69
67
78
80
63
60
RJSL - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
2
1400
6660
1
1230
5150
+45
1,30
2,70
0,70
1,00
1,60
0,70
83
81
68
61
77
74
61
54
IP 55
86
89
71
69
TK
IP 55
85
83
70
63
3~ 400/50
TK
IP 54
3~ 400/50
TK
RJSM - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
1
1420 7110
+80
1,10 2,64
0,56
3~ 400/50
RJSM.4050.4‰1‰
RJSL.4050.4‰2‰
RJ‰M - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ‰M.4050.4‰1‰
1
1420
7480
+80
1,10
2,64
0,53
RJVH - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJVH.4050.6B1‰
1
910
4200
+400 / 2 h
0,25
0,83
0,21
3~ 400/50
TK
IP 54
71
74
56
54
RJVH.4050.4B1‰
1
1415
6990
+400 / 2 h
1,10
2,64
0,57
3~ 400/50
TK
IP 54
85
87
69
67
2
1380
6810
2,00
3,30
1,06
84
87
69
67
1
700
3460
0,77
1,80
0,80
66
69
51
49
85
88
70
68
RJVH.4050.4BD‰
+400 / 2 h
3~ 400/50
TK
IP 54
RJVX - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
RJVX.4050.4‰1‰
1
1450
7160
+40
1,38
2,72
0,69
3~ 400/50
TM
IP 54
Tab. 17: Technická data pro velikost 4050
Lpa3 – Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování), 200 m2 Sabin.
Lpa8 – Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování).
Lwa3 – Hladina akustického výkonu na straně sání
Lwa8 – Hladina akustického výkonu na straně výdechu
SFP – Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu.
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
31
Technická data
GEA RoofJETT
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
1
5
1
-3
-6
-9
-12
-18
Strana výdechu (Lwa8)
1
5
2
0
-3
-6
-12
-16
RJVL, M, X, Y
63 Hz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
1
5
1
-3
-6
-9
-12
-18
Strana výdechu (Lwa8)
1
5
2
1
-2
-4
-10
-15
RJVH
63 Hz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
Tab. 18: Korekce pro hladinu akustického výkonu (Lwokt=Lwa+Kokt)
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
2
1
Ps [Pa]
Ps [Pa]
2
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰L.4050.4‰2‰, Stupeň otáček 1
1 RJSL.4050.4‰2‰, Stupeň otáček 1
2 RJ‰L.4050.4‰2‰, Stupeň otáček 2
2 RJSL.4050.4‰2‰, Stupeň otáček 2
Obr. 59: RJ‰L.4050.4‰2‰
Obr. 60: RJSL.4050.4‰2‰
Přírubový el. motor
mimo proud odsávaného vzduchu
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
1
Ps [Pa]
Ps [Pa]
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰M.4050.4‰1‰
1 RJSM.4050.4‰1‰
Obr. 61: RJ‰M.4050.4‰1‰
Obr. 62: RJSM.4050.4‰1‰
32
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (400°C / 2 hod.)
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (400°C / 2 hod.)
Ps [Pa]
Ps [Pa]
1
2
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJVH.4050.4B1‰
1 RJVH.4050.4BD‰, Stupeň otáček 1
2 RJVH.4050.6B1‰
2 RJVH.4050.4BD‰, Stupeň otáček 2
Obr. 63: RJVH.4050.‰B1‰
Obr. 64: RJVH.4050.4BD‰
Ps [Pa]
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
1
V [m³/h]
1 RJVX.4050.4‰1‰
Obr. 65: RJVX.4050.4‰1‰
Hmotnost a rozměry
Hmotnost cca. 76kg
Obr. 66:
Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
33
Technická data
GEA RoofJETT
Velikost 5056
R J ‰L . 5056 . 6 ‰2 ‰
0 RAL 9002 - šedobílá
9 Barva RAL dle přání
A Svorkovnice
B Spínač ventilátoru
V Provedení s výklopnou hlavicí
N Provedení s pevnou hlavicí
S Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
IP
3~ 400/50
TK
IP 54
Lpa8
TK / TM
Lpa3
V / Hz
kW/
(m³/s)
Lwa8
A
Lwa3
Jmenovitý proud
kW
Krytí
Příkon
°C
Ochrana motoru
TK = Termokontakt
TM = Termistor
Max. teplota odsávaného
vzduchu
m³/h
Napětí / Frekvence
Max. množství vzduchu
min-1
SFP
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
RJ‰L - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ‰L.5056.6‰2‰
2
880
6270
1
720
4280
+40
0,65
1,40
0,37
0,44
0,80
0,37
75
77
60
57
65
67
50
47
RJ‰L - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, EC (řídící napětí: min. 4,5 V, max. 10 V)
RJ‰L.5056.0‰Z‰
min.
530
3510
max.
1230
8230
+40
0,13
0,35
0,13
1,40
2,22
0,65
3~ 400/50
TK
IP 54
62
63
47
43
84
86
69
66
RJSL - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.5056.6‰2‰
2
880
5820
1
720
3970
+40
0,65
1,4
0,40
0,44
0,80
0,40
3~ 400/50
TK
IP 54
74
71
58
51
64
61
48
41
RJSL - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice, EC (řídící napětí: min. 4,5 V, max. 10 V)
RJSL.5056.0‰Z‰
min.
530
3310
max.
1230
7770
+40
0,13
0,35
0,14
1,40
2,22
0,65
58
56
43
36
82
79
67
59
IP 55
77
79
62
59
TK
IP 55
75
72
60
52
TK
IP 54
87
89
72
69
87
89
72
69
69
71
53
51
76
78
61
58
76
78
61
58
3~ 400/50
TK
IP 54
3~ 400/50
TK
3~ 400/50
3~ 400/50
RJ‰M - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ‰M.5056.6‰1‰
1
910
6710
+70
0,55
1,99
0,30
RJSM - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.5056.6‰1‰
1
910
6230
+70
0,55
1,99
0,32
RJVH - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJVH.5056.4B1‰
RJVH.5056.4BD‰
1
1420
9780 +400 / 2 h 2,20
4,63
0,81
2
1400
9640
2,50
4,80
0,93
1
700
4820
0,65
2,90
0,49
+400 / 2 h
3~ 400/50
TK
IP 54
RJVX - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
RJVX.5056.6‰1‰
1
940
6480
+40
0,78
1,72
0,43
3~ 400/50
TM
IP 54
RJVY - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - pevný závěr II 2G c IIB+H2 T4
RJVY.5056.6‰1‰
1
940
6480
+40
0,78
1,56
0,43
3~ 400/50
TM
IP 54
Tab. 19: Technická data pro velikost 5056
Lpa3 – Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování), 200 m2 Sabin.
Lpa8 – Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování).
Lwa3 – Hladina akustického výkonu na straně sání
Lwa8 – Hladina akustického výkonu na straně výdechu
SFP – Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu.
34
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
4
4
2
-3
-6
-10
-16
-22
Strana výdechu (Lwa8)
7
5
4
1
-2
-8
-14
-19
RJVL, M, X, Y
63 Hz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
4
4
2
-3
-6
-10
-16
-22
Strana výdechu (Lwa8)
7
5
4
2
-1
-6
-12
-17
RJVH
63 Hz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
2
8
4
0
-5
-7
-1
-8
Strana výdechu (Lwa8)
-1
5
2
-2
-7
-9
-3
-10
RJVL - EC
63 Hz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
Tab. 20: Korekce pro hladinu akustického výkonu (Lwokt=Lwa+Kokt)
Charakteristiky
2
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
Ps [Pa]
Ps [Pa]
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu
2
1
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰L.5056.6‰2‰, Stupeň otáček 1
1 RJSL.5056.6‰2‰, Stupeň otáček 1
2 RJ‰L.5056.6‰2‰, Stupeň otáček 2
2 RJSL.5056.6‰2‰, Stupeň otáček 2
Obr. 67: RJ‰L.5056.6‰2‰
Obr. 68: RJSL.5056.6‰2‰
El. motor s vnějším rotorem v proudu
odsávaného vzduchu (tlumící hlavice) - EC
3
1
4
5
2
Ps [Pa]
Ps [Pa]
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu - EC
2
1
3
5
4
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰L.5056.0‰Z‰, říd. napětí 4,5V 4 RJ‰L.5056.0‰Z‰, říd. napětí 8,7V
2 RJ‰L.5056.0‰Z‰, říd. napětí 6V 5 RJ‰L.5056.0‰Z‰, říd. napětí 10V
1 RJSL.5056.0‰Z‰, říd. napětí 4,5V 4 RJSL.5056.0‰Z‰, říd. napětí 8,7V
2 RJSL.5056.0‰Z‰, říd. napětí 6V 5 RJSL.5056.0‰Z‰, říd. napětí 10V
3 RJ‰L.5056.0‰Z‰, říd. napětí 7,5V
3 RJSL.5056.0‰Z‰, říd. napětí 7,5V
Obr. 69: RJ‰L.5056.0‰Z‰
Obr. 70: RJSL.5056.0‰Z‰
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
35
Technická data
GEA RoofJETT
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
1
Ps [Pa]
Ps [Pa]
Přírubový el. motor
mimo proud odsávaného vzduchu
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰M.5056.6‰1‰
1 RJSM.5056.6‰1‰
Obr. 71: RJ‰M.5056.6‰1‰
Obr. 72: RJSM.5056.6‰1‰
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (400°C / 2 hod.)
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (400°C / 2 hod.)
2
Ps [Pa]
Ps [Pa]
1
1
V [m³/h]
1 RJVH.5056.4B1‰
V [m³/h]
1 RJVH.5056.4BD‰, Stupeň otáček 1
2 RJVH.5056.4BD‰, Stupeň otáček 2
Obr. 73: RJVH.5056.4B1‰
Obr. 74: RJVH.5056.4BD‰
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu - pevný závěr II 2G c IIB+H2 T4
1
Ps [Pa]
Ps [Pa]
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJVX.5056.6‰1‰
1 RJVY.5056.6‰1‰
Obr. 75: RJVX.5056.6‰1‰
Obr. 76: RJVY.5056.6‰1‰
36
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Hmotnost a rozměry
Hmotnost cca. 73kg
Obr. 77:
Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
37
Technická data
GEA RoofJETT
Velikost 5063
R J ‰L . 5063 . 6 ‰2 ‰
0 RAL 9002 - šedobílá
9 Barva RAL dle přání
A Svorkovnice
B Spínač ventilátoru
V Provedení s výklopnou hlavicí
N Provedení s pevnou hlavicí
S Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
IP
3~ 400/50
TK
IP 54
Lpa8
TK / TM
Lpa3
V / Hz
kW/
(m³/s)
Lwa8
A
Lwa3
Jmenovitý proud
kW
Krytí
Příkon
°C
Ochrana motoru
TK = Termokontakt
TM = Termistor
Max. teplota odsávaného
vzduchu
m³/h
Napětí / Frekvence
Max. množství vzduchu
min-1
SFP
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
RJ‰L - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ‰L.5063.6‰2‰
2
850
8550
1
640
6440
+40
1,05
2,10
0,44
0,65
1,15
0,36
78
81
63
61
71
74
56
54
RJ‰L - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, EC (řídící napětí: min. 4,5 V, max. 10 V)
RJ‰L.5063.0‰Z‰
min.
540
5790
max.
1230
13450
+60
0,23
0,55
0,12
2,59
3,94
0,75
3~ 400/50
TK
IP 54
65
68
50
48
87
89
72
69
RJSL -el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.5063.6‰2‰
2
850
8450
1
640
6360
+40
1,05
2,10
0,45
0,65
1,15
0,37
3~ 400/50
TK
IP 54
78
76
63
56
71
69
56
49
RJSL - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice, EC (řídící napětí: min. 4,5 V, max. 10 V)
RJSL.5063.0‰Z‰
min.
540
5450
max.
1230
12610
+60
0,23
0,55
0,12
2,59
3,94
0,74
63
61
48
41
85
82
70
62
IP 55
80
83
65
63
TK
IP 55
80
78
65
58
TK
IP 54
93
96
77
76
93
96
77
76
74
77
59
57
82
85
66
65
82
85
67
65
3~ 400/50
TK
IP 54
3~ 400/50
TK
3~ 400/50
3~ 400/50
RJ‰M - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ‰M.5063.6‰1‰
1
890
9210
+80
1,10
3,00
0,43
RJSM - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.5063.6‰1‰
1
890
9090
+80
1,10
3,00
0,44
RJVH - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJVH.5063.4B1‰
RJVH.5063.4BD‰
1
1440
14040 +400 / 2 h
4,60
8,10
1,18
2
1435
13990
4,62
8,00
1,19
1
710
6920
1,64
4,50
0,85
+400 / 2 h
3~ 400/50
TK
IP 54
RJVX - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
RJVX.5063.6‰1‰
1
940
9170
+40
1,33
2,65
0,52
3~ 400/50
TM
IP 54
RJVY - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - pevný závěr II 2G c IIB+H2 T4
RJVY.5063.6‰1‰
1
960
9360
+40
1,42
3,00
0,55
3~ 400/50
TM
IP 54
Tab. 21: Technická data pro velikost 5063
Lpa3 – Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování), 200 m2 Sabin.
Lpa8 – Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování).
Lwa3 – Hladina akustického výkonu na straně sání
Lwa8 – Hladina akustického výkonu na straně výdechu
SFP – Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu.
38
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
4
5
2
-3
-6
-9
-15
-20
Strana výdechu (Lwa8)
5
5
3
0
-3
-8
-14
-19
RJVL, M, X, Y
63 Hz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
2
5
2
-3
-6
-9
-15
-20
Strana výdechu (Lwa8)
5
5
4
2
-1
-6
-12
-18
RJVH
63 Hz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
2
8
4
0
-5
-7
-1
-8
Strana výdechu (Lwa8)
-1
5
2
-2
-7
-9
-3
-9
RJVL - EC
63 Hz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
Tab. 22: Korekce pro hladinu akustického výkonu (Lwokt=Lwa+Kokt)
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
2
Ps [Pa]
Ps [Pa]
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu
2
1
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰L.5063.6‰2‰, Stupeň otáček 1
1 RJSL.5063.6‰2‰, Stupeň otáček 1
2 RJ‰L.5063.3‰2‰, Stupeň otáček 2
2 RJSL.5063.6‰2‰, Stupeň otáček 2
Obr. 78: RJ‰L.5063.6‰2‰
Obr. 79: RJSL.5063.6‰2‰
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice) - EC
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu - EC
4
3
2
5
Ps [Pa]
Ps [Pa]
5
4
3
1
1
2
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰L.5063.0‰Z‰, říd. napětí 4,5V 4 RJ‰L.5063.0‰Z‰, říd. napětí 8,7V
2 RJ‰L.5063.0‰Z‰, říd. napětí 6V 5 RJ‰L.5063.0‰Z‰, říd. napětí 10V
1 RJSL.5063.0‰Z‰, říd. napětí 4,5V
2 RJSL.5063.0‰Z‰, říd. napětí 6V
3 RJ‰L.5063.0‰Z‰, říd. napětí 7,5V
3 RJSL.5063.0‰Z‰, říd. napětí 7,5V
Obr. 80: RJ‰L.5063.0‰Z‰
Obr. 81: RJSL.5063 .0‰Z‰
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
4 RJSL.5063.0‰Z‰, říd. napětí 8,7V
5 RJSL.5063.0‰Z‰, říd. napětí 10V
39
Technická data
GEA RoofJETT
Přírubový el. motor
mimo proud odsávaného vzduchu
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
1
Ps [Pa]
Ps [Pa]
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰M.5063.6‰1‰
1 RJSM.5063.6‰1‰
Obr. 82: RJ‰M.5063.6‰1‰
Obr. 83: RJSM.5063.6‰1‰
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (400°C / 2 hod.)
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (400°C / 2 hod.)
2
Ps [Pa]
Ps [Pa]
1
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJVH.5063.4B1‰
1 RJVH.5063.4BD‰, Stupeň otáček 1
Obr. 84: RJVH.5063.4B1‰
Obr. 85: RJVH.5063.4BD‰
2 RJVH.5063.4BD‰, Stupeň otáček 2
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu - pevný závěr II 2G c IIB+H2 T4
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
Ps [Pa]
Ps [Pa]
1
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJVX.5063.6‰1‰
1 RJVY.5063.6‰1‰
Obr. 86: RJVX.5063.6‰1‰
Obr. 87: RJVY.5063.6‰1‰
40
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Hmotnost a rozměry
Hmotnost cca. 154kg
Obr. 88:
Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
41
Technická data
GEA RoofJETT
Velikost 6371
R J ‰L . 6371 . 6 ‰2 ‰
0 RAL 9002 - šedobílá
9 Barva RAL dle přání
A Svorkovnice
B Spínač ventilátoru
V Provedení s výklopnou hlavicí
N Provedení s pevnou hlavicí
S Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
kW/
(m³/s)
IP
3~ 400/50
TK
IP 54
Lpa8
TK / TM
Lpa3
V / Hz
Lwa8
A
Lwa3
Jmenovitý proud
kW
Krytí
Příkon
°C
Ochrana motoru
TK = Termokontakt
TM = Termistor
Max. teplota odsávaného
vzduchu
m³/h
Napětí / Frekvence
Max. množství vzduchu
min-1
SFP
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
RJ‰L - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu
RJ‰L.6371.6‰2‰
2
870
12780
1
670
10340
+50
1,95
3,60
0,55
1,25
2,20
0,44
85
88
69
67
79
82
64
62
RJSL - el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSL.6371.6‰2‰
2
870
12530
1
670
10140
+50
2,00
3,60
0,56
1,25
2,20
0,44
84
82
69
62
79
77
63
57
IP 55
86
89
71
69
TK
IP 55
86
84
70
64
TK
IP 54
101
104
85
84
101
104
85
84
82
85
67
65
90
93
75
73
3~ 400/50
TK
IP 54
3~ 400/50
TK
3~ 400/50
3~ 400/50
RJ‰M - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ‰M.6371.6‰1‰
1
940
13500
+90
2,82
5,20
0,75
RJSM - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.6371.6‰1‰
1
940
13240
+90
2,82
5,20
0,77
RJVH - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJVH.6371.4B1‰
RJVH.6371.4BD‰
1
1455
19690 +400 / 2 h
9,10
15,10
1,66
2
1455
19690
8,60
14,50
1,57
1
720
9740
1,27
4,00
0,47
+400 / 2 h
3~ 400/50
TK
IP 54
RJVX - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
RJVX.6371.6‰1‰
1
960
12990
+40
2,07
4,39
0,57
3~ 400/50
TM
IP 54
Tab. 23: Technická data pro velikost 6371
Lpa3 – Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování), 200 m2 Sabin.
Lpa8 – Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování).
Lwa3 – Hladina akustického výkonu na straně sání
Lwa8 – Hladina akustického výkonu na straně výdechu
SFP – Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu.
42
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
3
8
3
-5
-8
-10
-11
-20
Strana výdechu (Lwa8)
4
5
4
0
-4
-10
-14
-21
RJVL, M, X, Y
63 Hz
2 kHz
4 kHz
8 kHz
Strana sání (Lwa3)
3
8
3
-5
-8
-10
-11
-20
Strana výdechu (Lwa8)
4
5
4
0
-4
-10
-14
-21
RJVH
63 Hz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
Tab. 24: Korekce pro hladinu akustického výkonu (Lwokt=Lwa+Kokt)
Charakteristiky
El. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
Ps [Pa]
Ps [Pa]
El. motor s vnějším rotorem
v proudu odsávaného vzduchu
2
1
2
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰L.6371.6‰2‰, Stupeň otáček 1
1 RJSL.6371.6‰2‰, Stupeň otáček 1
2 RJ‰L.6371.6‰2‰, Stupeň otáček 2
2 RJSL.6371.6‰2‰, Stupeň otáček 2
89:
Obr.
Obr. 90: RJSL.6371.6‰2‰
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
Ps [Pa]
Ps [Pa]
Přírubový el. motor
mimo proud odsávaného vzduchu
1
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰M.6371.6‰1‰
1 RJSM.6371.6‰1‰
Obr. 91: RJ‰M.6371.6‰1‰
Obr. 92: RJSM.6371.6‰1‰
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
43
Technická data
GEA RoofJETT
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (400°C / 2 hod.)
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (400°C / 2 hod.)
2
Ps [Pa]
Ps [Pa]
1
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJVH.6371.4B1‰
1 RJVH.6371.4BD‰, Stupeň otáček 1
2 RJVH.6371.4BD‰, Stupeň otáček 2
Obr. 93: RJVH.6371.4B1‰
Obr. 94: RJVH.6371.4BD‰
Ps [Pa]
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
1
V [m³/h]
1 RJVX.6371.6‰1‰
Obr. 95: RJVX.6371.6‰1‰
Hmotnost a rozměry
Hmotnost cca. 178kg
Obr. 96:
44
Rozměry v mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Technická data
Velikost 6380
R J ‰L . 6380 . 6 ‰1 ‰
0 RAL 9002 - šedobílá
9 Barva RAL dle přání
A Svorkovnice
B Spínač ventilátoru
V Provedení s výklopnou hlavicí
N Provedení s pevnou hlavicí
S Provedení s tlumící výklopnou hlavicí
kW/
(m³/s)
TK / TM
IP
3~ 400/50
TK
IP 54
88
91
76
69
TK
IP 54
83
85
71
63
86
88
74
66
Lpa3
Lpa8
V / Hz
Lwa8
A
Lwa3
Jmenovitý proud
kW
Krytí
Příkon
°C
Ochrana motoru
TK = Termokontakt
TM = Termistor
Max. teplota odsávaného
vzduchu
m³/h
Napětí / Frekvence
Max. množství vzduchu
min-1
SFP
Otáčky el. motoru
Stupeň otáček
Technická data
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
RJ‰M - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu
RJ‰M.6380.6‰1‰
1
950
18690
+75
4,97
9,40
0,96
RJSM - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, tlumící hlavice
RJSM.6380.6‰1‰
1
950
18610
+75
4,97
9,40
0,96
3~ 400/50
RJVX - přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
RJVX.6380.6‰1‰
1
970
16610
+40
4,01
8,46
0,87
3~ 400/50
TM
IP 54
Tab. 25: Technická data pro velikost 6380
Lpa3 – Hladina akustického tlaku na straně sání, vzdálenost 4 m pod nasávacím otvorem, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování), 200 m2 Sabin.
Lpa8 – Hladina akustického tlaku na straně výdechu, vzdálenost 4 m, volné pole, směrový faktor 2 (půlkulové vyzařování).
Lwa3 – Hladina akustického výkonu na straně sání
Lwa8 – Hladina akustického výkonu na straně výdechu
SFP – Specific Fan Power - výkon ventilátoru v závislosti na odsávaném množství vzduchu.
Korekce pro hladinu akustického výkonu v oktávových pásmech
Strana sání (Lwa3)
Strana výdechu (Lwa8)
63 Hz
3
5
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
6
2
-5
-7
5
3
0
-3
2 kHz
-9
4 kHz
-10
8 kHz
-20
-9
-14
-21
Tab. 26: Korekce pro hladinu akustického výkonu (Lwokt=Lwa+Kokt)
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
45
Technická data
GEA RoofJETT
Charakteristiky
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu (tlumící hlavice)
1
Ps [Pa]
Ps [Pa]
Přírubový el. motor
mimo proud odsávaného vzduchu
1
V [m³/h]
V [m³/h]
1 RJ‰M.6380.6‰1‰
1 RJSM.6380.6‰1‰
Obr. 97: RJ‰M.6380.6‰1‰
Obr. 98: RJSM.6380.6‰1‰
Ps [Pa]
Přírubový el. motor mimo proud odsávaného
vzduchu - zajištěné provedení II 2G c IIB T3
1
V [m³/h]
1 RJVX.6380.6‰1‰
Obr. 99: RJVX.6380.6‰1‰
Hmotnost a rozměry
Hmotnost cca. 198kg
Obr. 100: Rozměry v mm
46
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Příslušenství
.
2
Příslušenství
O
H
X
Standard (L, M)
Teplota odsávaného vzduchu max. 400°C / 2 h (H)
II 2G c IIB T3 (X), II 2G c IIB+H2 T4 (Y)
10
11
12
Sokl izolovaný
Sokl izolovaný šikmý
Sokl izolovaný plastový (není pro provedení X)
13
Lišta
20*
20*
21*
21*
22*
31
32
33
34
35
36*
37
38
Sokl tlumící (bez redukce)
Sokl tlumící (s redukcí)
Sokl tlumící nízký (bez redukce)
Sokl tlumící nízký (s redukcí)
Vložka tlumící
Mřížka sací
Nástavec pružný
Nástavec pevný
Příruba
Dýza
Klapka servo (není pro provedení X)
Vložka horní
Vložka dolní
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Typ příslušenství
0
0
2
2
.
-------------------------
- ------- ------- ------- -------
---------
F
------------------------------------------------------------------------
Z
1
Oběžné kolo
RoofJETT
O
Připojení potrubí
RJ
Z
Provedení
J
Střešní ventilátor
R
Příslušenství
Typový klíč příslušenství RoofJETT
F
D
F
D
Průměr
Velikost
2022
2025
2528
2531
3135
3140
4045
4050
5056
5063
6371
6380
Potrubí
Ø 200 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 250 mm
Ø 315 mm
Ø 315 mm
Ø 400 mm
Ø 400 mm
Ø 500 mm
Ø 500 mm
Ø 630 mm
Ø 630 mm
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
Oběžné kolo
Ø 225 mm
Ø 250 mm
Ø 280 mm
Ø 315 mm
Ø 355 mm
Ø 400 mm
Ø 450 mm
Ø 500 mm
Ø 560 mm
Ø 630 mm
Ø 710 mm
Ø 800 mm
47
Příslušenství
GEA RoofJETT
Sokl izolovaný
RJZO10.‰‰‰‰ - pro RJ‰L, RJ‰M
RJZH10.‰‰‰‰ - pro RJ‰H
RJZX10.‰‰‰‰ - pro RJ‰X, RJ‰Y
– časově i nákladově úsporná montáž střešního ventilátoru
na plochou střechu nebo střechu se sklonem až 25°
– z ocelového pozinkovaného plechu s tepelnou izolací
– trubka pro protažení kabelů elektrického připojení střešního ventilátoru
– připravené svorníky pro jednoduchou montáž střešního ventilátoru
Velikost
2022, 2025, 2528
‰E [mm]
‰F [mm]
‰G [mm]
K
Hmotnost [kg]
330
376
700
M6
7
2531, 3135, 3140
490
536
860
M10
12
4045, 4050, 5056
730
775
1100
M12
19
5063, 6371, 6380
1050
1095
1420
M12
27
Obr. 101: Sokl izolovaný
Sokl šikmý
RJZO11.‰‰‰‰ - pro RJ‰L, RJ‰M
RJZH11.‰‰‰‰ - pro RJ‰H
RJZX11.‰‰‰‰ - pro RJ‰X, RJ‰Y
– z ocelového pozinkovaného plechu, prostup vyložen 50 mm
rohoží z minerální plsti třídy hořlavosti A2 dle
ČSN EN 13501-1
– pomocí přiložených montážních úhelníků je možno prostup střechou přizpůsobit
sklonu střechy max. 35 - 45° (podle velikosti)
– trubka pro protažení kabelů elektrického připojení střešního ventilátoru
– připravené svorníky pro jednoduchou montáž střešního ventilátoru
Velikost
2022, 2025, 2528
‰E [mm]
‰F [mm]
‰H [mm]
K
Hmotnost [kg]
330
376
750
M6
20
2531, 3135, 3140
490
536
750
M10
37
4045, 4050, 5056
730
775
1000
M12
66
5063, 6371, 6380
1050
1095
1000
M12
97
Obr. 102: Sokl šikmý
Sokl izolovaný plastový
RJZO12.‰‰‰‰ - pro RJ‰L, RJ‰M
–
–
–
–
–
plastový sokl s integrovanou tepelnou izolací (10 mm)
pro plochou střechu s maximálním sklonem 10°
otvor pro protažení kabelů
snadná montáž
nízká hmotnost, lehká manipulace, pro dopravu stohovatelný
Velikost
2022, 2025, 2528
‰E [mm]
‰F [mm]
‰G [mm]
KxL
Hmotnost [kg]
330
376
700
M6 x 17
6
2531, 3135, 3140
490
536
860
M10 x 22
8
4045, 4050, 5056
730
775
1100
M12 x 27
10
5063, 6371, 6380
1050
1095
1420
M12 x 27
13
Obr. 103: Sokl izolovaný plastový
48
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 03/2013
GEA RoofJETT
Příslušenství
Lišta
RJZO13.‰‰‰‰ - pro RJ‰L, RJ‰M
RJZH13.‰‰‰‰ - pro RJ‰H
RJZX13.‰‰‰‰ - pro RJ‰X, RJ‰Y
– z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu odstínu RAL 9002, k pevnému
a těsnému uchycení střešní izolační fólie (lepenky) k soklu RJZ‰11 nebo RJZ‰20
– dodáváno v sadě (jedna sada na celý sokl)
– upevňovací šrouby jsou součástí dodávky
Velikost
2022, 2025, 2528
Hmotnost [kg]
2531, 3135, 3140
1,0
4045, 4050, 5056
1,3
5063, 6371, 6380
1,7
0,8
Dachfolie
Obr. 104: Lišta
Sokl tlumící
–
–
–
–
–
z ocelového pozinkovaného plechu se 100 mm hluk tlumícím materiálem
hluk tlumící materiál má třídu hořlavosti B2 (nesnadno hořlavý) dle ČSN EN 13501-1
pro plochou střechu s maximálním sklonem 10°
praxi odpovídající hodnota tlumení hluku až 12 dB(A)
v provedení D (s redukcí) již integrována redukční deska s maticemi k připojení dle
ČSN EN 12220
– trubka pro protažení kabelů elektrického připojení střešního ventilátoru
– šrouby 4xK (viz tab. 27) k usnadnění montáže střešního ventilátoru RoofJETT
– při určování odsávaného množství vzduchu zohledněte vliv externí tlakové ztráty
a tlakové ztráty příslušenství
Velikost
63
Tlumení v dB při středních frekvencích [Hz]
125
250
500
1000
2000
4000
8000
2022, 2025, 2528
3
5
7
13
23
15
14
12
2531, 3135, 3140
3
5
10
11
14
17
21
19
4045, 4050, 5056
3
5
9
12
19
22
21
19
5063, 6371, 6380
3
5
9
14
16
15
14
13
RJZ‰20
Obr. 105: Tlakové ztráty RJZ‰20
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 03/2013
49
Příslušenství
Velikost
GEA RoofJETT
‰E
‰F
‰G
330
376
700
H
∅D
∅C
nxM
200
233
6 x M8
250
283
6 x M8
315
352
8 x M8
M12
400
438
8 x M8
M12
500
538
8 x M8
M12
630
670
12 x M8
4xK
2022
2025
M6
2528
700
2531
3135
490
536
860
730
775
1100
M10
3140
4045
4050
5056
950
5063
6371
1050
1095
1420
6380
Hmotnost [kg]
23
45
71
100
Tab. 27 Rozměry - sokl tlumící
Sokl tlumící - bez redukce
RJZO20.‰‰‰‰.F - pro RJ‰L, RJ‰M
RJZH20.‰‰‰‰.F - pro RJ‰H
RJZX20.‰‰‰‰.F - pro RJ‰X, RJ‰Y
kabelová prùchodka
RJZ‰20.‰‰‰‰.F
Obr. 106: Sokl tlumící - bez redukce
Sokl tlumící - s redukcí
RJZO20.‰‰‰‰.D - pro RJ‰L, RJ‰M
RJZH20.‰‰‰‰.D - pro RJ‰H
RJZX20.‰‰‰‰.D - pro RJ‰X, RJ‰Y
kabelová prùchodka
RJZ‰20.‰‰‰‰.D
Obr. 107: Sokl tlumící - s redukcí
Rozměry viz tab. 27 na str. 50
50
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 03/2013
GEA RoofJETT
Příslušenství
Sokl tlumící nízký - bez redukce
RJZO21.‰‰‰‰.F - pro RJ‰L, RJ‰M
RJZH21.‰‰‰‰.F - pro RJ‰H
RJZX21.‰‰‰‰.F - pro RJ‰X, RJ‰Y
Sokl tlumící nízký - s redukcí
RJZO21.‰‰‰‰.D - pro RJ‰L, RJ‰M
RJZH21.‰‰‰‰.D - pro RJ‰H
RJZX21.‰‰‰‰.D - pro RJ‰X, RJ‰Y
–
–
–
–
z ocelového pozinkovaného plechu s hluk tlumícím materiálem
hluk tlumící materiál má třídu hořlavosti B2 (nesnadno hořlavý) dle ČSN EN 13501-1
praxi odpovídající hodnota tlumení hluku až 8 dB(A)
v provedení D (s redukcí) již integrována redukční deska s maticemi k připojení dle
ČSN EN 12220
trubka pro protažení kabelů elektrického připojení střešního ventilátoru
šrouby 4xK (viz tab. 28) k usnadnění montáže střešního ventilátoru RoofJETT
tlumení v dB při středních frekvencích v Hz - viz str. 54
při určování odsávaného množství vzduchu zohledněte vliv externí tlakové ztráty
a tlakové ztráty příslušenství
–
–
–
–
RJZ‰21.‰‰‰‰.F
RJZ‰21
RJZ‰21.‰‰‰‰.D
Obr. 108: Sokl tlumící nízký
Velikost
Obr. 109: Tlakové ztráty RJZ‰21
‰A
‰E
‰F
‰G
280
330
376
965
H
4xK
2022
2025
2528
370
2531
3135
M6
340
490
536
1125
M10
579
730
775
1457
M12
3140
4045
4050
5056
500
5063
6371
899
1050
1095
6380
1777
M12
∅C
nxM
233
6 x M8
283
6 x M8
283
6 x M8
438
8 x M8
538
8 x M8
670
12 x M8
Hmotnost [kg]
24
47
74
105
Tab. 28: Rozměry - sokl tlumící nízký
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 03/2013
51
Příslušenství
GEA RoofJETT
Vložka tlumící
RJZO22.‰‰‰‰ (pro sokl RJZO10, RJZO11 a RJZO12) - pro RJ‰L, RJ‰M
RJZH22.‰‰‰‰ (pro sokl RJZH10 a RJZH11) - pro RJ‰H
RJZX22.‰‰‰‰ (pro sokl RJZX10 a RJZX11) - pro RJ‰X, RJ‰Y
– z ocelového pozinkovaného plechu s hluk tlumícím materiálem
– otvory 4x ∅d (viz tab. 29) k upevnění na šrouby 4xK (u RJZO10, RJZO11 nebo
RJZO20)
– s 50 mm hluk tlumícím materiálem
– kulisy z materiálu tlumící hluk, potažené antistatickou látkou
– praxi odpovídající hodnota tlumení hluku až 12 dB(A)
– redukční deska s maticemi k připojení dle ČSN EN 12220
– při instalaci izolovaného soklu (RJZ‰10) o výšce 300 mm, zasahuje vložka tlumící
550 mm do budovy (od horní hrany střechy)
– při určování odsávaného množství vzduchu zohledněte vliv externí tlakové ztráty
a tlakové ztráty příslušenství
Velikost
Obr. 110: Vložka tlumící
Velikost
63
Tlumení v dB při středních frekvencích v [Hz]
125
250
500
1000
2000
4000
2
4
6
10
19
15
14
13
2531, 3135, 3140
2
4
7
11
16
18
20
18
4045, 4050, 5056
2
4
7
11
19
18
16
15
5063, 6371, 6380
2
4
8
13
16
15
14
13
Obr. 111: Tlakové ztráty RJZ‰22
‰E
‰F
‰G
330
376
306
H
4x∅d
2022
2025
9
2528
2531
3135
490
536
466
3140
12
730
775
705
14
5056
5063
6371
∅D
∅C
nxM
200
233
6 x M8
250
283
6 x M8
315
352
8 x M8
400
438
8 x M8
500
538
8 x M8
630
670
12 x M8
Hmotnost [kg]
17
32
850
4045
4050
8000
2022, 2025, 2528
1050
1095
6380
1025
14
49
71
Tab. 29: Rozměry - vložka tlumící
52
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 03/2013
GEA RoofJETT
Příslušenství
Mřížka sací
RJZO31.‰‰‰‰ - pro RJ‰L, RJ‰M
RJZH31.‰‰‰‰ - pro RJ‰H
RJZX31.‰‰‰‰ - pro RJ‰X, RJ‰Y
– zabezpečení proti úrazu rotujícím oběžným kolem dle ČSN EN 13857
Velikost
2022, 2025
∅ D*
∅D
Hmotnost [kg]
200
233
0,1
2528, 2531
250
283
0,1
3135, 3140
315
352
0,1
4045, 4050
400
438
0,2
5056, 5063
500
538
0,2
6371, 6380
630
670
0,2
* nominální průměr potrubí
Obr. 112: Mřížka sací
Nástavec pružný
RJZO32.‰‰‰‰ - pro RJ‰L, RJ‰M
RJZH32.‰‰‰‰ - pro RJ‰H
RJZX32.‰‰‰‰ - pro RJ‰X, RJ‰Y
– rozměry příruby odpovídají ČSN EN 12220
– standardně použitelné pro teplotu až 120°C (až 400 °C pro RJZH32.‰‰‰‰)
– výška 135 mm (RJZX: 230 mm)
max
Velikost
2022, 2025
∅C
∅D
∅ Dmax
nx∅d
Hmotnost [kg]
233
200
263
6 x 9,5
0,8
2528, 2531
283
250
313
6 x 9,5
1,4
3135, 3140
352
315
378
8 x 9,5
1,9
4045, 4050
438
400
464
8 x 9,5
2,6
5056, 5063
538
500
564
8 x 9,5
3,4
6371, 6380
670
630
704
12 x 9,5
4,2
Obr. 113: Nástavec pružný
Nástavec pevný
RJZO33.‰‰‰‰ - pro RJ‰L, RJ‰M
RJZH33.‰‰‰‰ - pro RJ‰H
RJZX33.‰‰‰‰ - pro RJ‰X, RJ‰Y
– mezikus s připojovacími přírubami podle ČSN EN 12220 pro spojení s dalšími
potrubními díly
max
Velikost
2022, 2025
∅C
∅D
∅ Dmax
nx∅d
Hmotnost [kg]
233
200
263
6 x 9,5
2,4
2528, 2531
283
250
313
6 x 9,5
3,0
3135, 3140
352
315
378
8 x 9,5
3,8
4045, 4050
438
400
464
8 x 9,5
6,5
5056, 5063
538
500
564
8 x 9,5
8,4
6371, 6380
670
630
704
12 x 9,5
10,6
Obr. 114: Nástavec pevný
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 03/2013
53
Příslušenství
GEA RoofJETT
Příruba
RJZO34.‰‰‰‰ - pro RJ‰L, RJ‰M
RJZH34.‰‰‰‰ - pro RJ‰H
RJZX34.‰‰‰‰ - pro RJ‰X, RJ‰Y
– rozměry příruby odpovídají ČSN EN 12220
Velikost
2022, 2025
∅C
∅D
∅ Dmax
nx∅d
Hmotnost[kg]
233
200
263
6 x 9,5
0,3
2528, 2531
283
250
313
6 x 9,5
0,5
3135, 3140
352
315
378
8 x 9,5
0,6
4045, 4050
438
400
464
8 x 9,5
0,8
5056, 5063
538
500
564
8 x 9,5
1,1
6371, 6380
670
630
704
12 x 9,5
1,4
* nominální průměr potrubí
Obr. 115: Příruba
Dýza
RJZO35.‰‰‰‰ - pro RJ‰L, RJ‰M
RJZH35.‰‰‰‰ - pro RJ‰H
RJZX35.‰‰‰‰ - pro RJ‰X, RJ‰Y
– zlepší se podmínky vstupního proudění vzduchu a sníží se tlakové ztráty vzduchu
– vmontováním sací mřížky RJZ‰31 zabráníte nechtěnému dotyku s oběžným kolem
– rozměry příruby odpovídají ČSN EN 12220
Velikost
2022, 2025
∅C
H
nx∅d
Hmotnost [kg]
233
50
6 x 9,5
1,2
2528, 2531
283
60
6 x 9,5
1,8
3135, 3140
352
65
8 x 9,5
2,7
4045, 4050
438
75
8 x 9,5
4,2
5056, 5063
538
90
8 x 9,5
6,3
6371, 6380
670
110
12 x 9,5
8,6
Obr. 116: Dýza
54
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 03/2013
GEA RoofJETT
Příslušenství
Klapka servo
RJZO36.‰‰‰‰ - pro RJ‰L, RJ‰M
RJZH36.‰‰‰‰ - pro RJ‰H
– servomotor 230 V / 50 Hz
– oboustranné přírubové připojení
– při určování odsávaného množství vzduchu zohledněte vliv externí tlakové ztráty a
tlakové ztráty příslušenství
max
Velikost
2022, 2025
∅D
∅C
∅ Dmax
H
nx∅d
Hmotnost [kg]
200
233
263
200
6 x 9,5
2,2
2528, 2531
250
283
313
200
6 x 9,5
2,7
3135, 3140
315
352
378
200
8 x 9,5
3,0
4045, 4050
400
438
464
250
8 x 9,5
4,0
5056, 5063
500
538
564
300
8 x 9,5
6,6
6371, 6380
630
670
704
360
12 x 9,5
8,3
Obr. 117: Klapka servo
Obr. 118: Tlakové ztráty RJZ‰36 (v plně otevřeném stavu)
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 03/2013
55
Příslušenství
GEA RoofJETT
Vložka horní
RJZO37.‰‰‰‰ - pro RJ‰L, RJ‰M
RJZH37.‰‰‰‰ - pro RJ‰H
RJZX37.‰‰‰‰ - pro RJ‰X, RJ‰Y
– z ocelového pozinkovaného plechu
– s pomocí vložky RJZ‰38 je možno realizovat variabilní prostup střechou
(500 - 1000 mm)
– otvory 4x ∅d (viz tabulka) mohou sloužit k upevnění na šrouby 4xK (u RJZO10
nebo RJZO11)
Velikost
2022, 2025, 2528
‰E
‰F
‰J
nx∅d
Hmotnost [kg]
330
376
251
9
3,8
2531, 3135, 3140
490
536
411
12
6,3
4045, 4050, 5056
730
775
647
14
13,6
5063, 6371, 6380
1050
1095
967
14
20,7
Obr. 119: Vložka horní
Vložka dolní
RJZO38.‰‰‰‰ - pro RJ‰L, RJ‰M
RJZH38.‰‰‰‰ - pro RJ‰H
RJZX38.‰‰‰‰ - pro RJ‰X, RJ‰Y
– z ocelového pozinkovaného plechu
– s pomocí vložky RJZ‰37 je možno realizovat variabilní prostup střechou
(500 - 1000 mm)
– utěsnění gumovým profilem
nx∅d
Velikost
2022, 2025, 2528
‰E
‰F
‰J
Hmotnost [kg]
330
376
251
9
4,1
2531, 3135, 3140
490
536
411
12
6,6
4045, 4050, 5056
730
775
647
14
13,9
5063, 6371, 6380
1050
1095
967
14
21,1
Obr. 120: Vložka dolní
56
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 03/2013
GEA RoofJETT
Ovladače / Regulátory / Čidla
Jednoduchá plynulá
regulace pomocí potenciometru
Řídící modul ventilátoru 3
Plynulá elektronická regulace
s displejem, s nadproudovou
ochranou motoru
Plynulá elektronická regulace
bez displeje, s nadproudovou
ochranou motoru
Plynulá regulace pomocí
frekvenčního měniče
5-ti stupňové transformátorové
ovladače
Přepínač otáček s nadproudovou
ochranou motoru a přípojení pro
klapku servo
Přepínač otáček s nadproudovou
ochranou motoru
Jmenovitý proud (A)
Příkon (kW)
Typ elektromotoru (dle typ. klíče)
Póly motoru
Velikost, typ ventilátoru
Ovladače, regulátory
RJ‰L (max. 40°C … 70°C), 1-stupňový el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, 1~ 230 V / 50 Hz
2022
2
4
0,16
0,68
R-E-1,5G1
2025
2
4
0,24
1,05
R-E-1,5G*
2022
4
4
0,08
0,45
R-E-1,5G1
2025
4
4
0,05
0,25
2528
4
4
0,13
0,60
2531
4
4
0,14
0,62
3135
4
4
0,27
1,30
3140
4
4
0,52
2,20
4045
4
4
0,74
3,20
4050
4
4
1,30
5,70
-
-
V3.001.xx4
MC 301
MC 331
RET 2 KTG
-
PXET 6 Q PXET 6 AQ
RET 3,5 KTG
V3.051.xx4
RET 7,5 KTG
RJ‰L (max. 40°C … 70°C), 2-stupňový el. motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, 3~ 400 V / 50 Hz
2528
4
2
0,07
0,14
2531
4
2
0,13
0,27
3135
4
2
0,26
0,49
3140
4
2
0,46
0,85
4045
4
2
0,59
1,25
4050
4
2
1,22
2,80
5056
6
2
0,66
1,40
RDT 2 KTG
5063
6
2
1,05
2,10
RTRD 3 EKG
6371
6
2
1,95
3,60
RTRD 4 EK
6380
6
2
3,10
5,70
RTRD 7 EK
RDT 1 KTG
MC 302
MC 332
RDT 2 KTG
RTRD 3 EKG
-
PKDM 5
PKDM 5 AQ V3.101.xx4
PKDM 10 PKDM 10 AQ
-
-
RJ‰L (max. 40°C … 70°C), plynulý EC motor s vnějším rotorem v proudu odsávaného vzduchu, 3~ 400 V / 50 Hz
3135
0
Z
1,3
2,12
3140
0
Z
1,4
2,24
5056
0
Z
1,4
2,22
5063
0
Z
2,6
3,94
-
-
-
--
-
-
V3.E51.xx4 950EC1
RJ‰M (65°C … 120°C), 1-stupňový přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, 3~ 400 V / 50 Hz
2528
4
1
0,06
0,20
2531
4
1
0,09
0,29
3135
4
1
0,25
0,80
3140
4
1
0,37
1,07
4045
4
1
0,75
1,98
4050
4
1
1,10
2,64
5056
6
1
0,55
1,99
MRM 5056
5063
6
1
1,10
3,00
MRM 5063
6371
6
1
2,82
5,20
MRM 6371
6380
6
1
4,97
9,40
MRM 6380
MRM 4045
MC 301
MC 331
-
PKDM 5
PKDM 5 AQ
V3.051.xx4
MRM 4050
-
-
-
* Elektromotor ventilátoru s vyvedenými termokontakty, doporučuje se použít nadproudová ochrana motoru STET 10 B
1 Elektromotory bez vyvedených termokontaktů
3 Regulaci MATRIX V3.xxx.ZD použít pouze s modulem MATRIX.EM.
4 V závislosti na variantě vybavení jednotky bez ovladače (ZD), nebo s volně přiloženým ovladačem OP30 (HA), OP31 (IA), OP50 (LA), OP51 (MA)
je možné ovládání pomocí modulu MATRIX.EM.
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
57
Řídící modul ventilátoru
Jednoduchá plynulá
regulace pomocí potenciometru
Plynulá elektronická regulace
s displejem, s nadproudovou
ochranou motoru
Plynulá elektronická regulace
bez displeje, s nadproudovou
ochranou motoru
Plynulá regulace pomocí
frekvenčního měniče
5-ti stupňové transformátorové
ovladače
Přepínač otáček s nadproudovou
ochranou motoru a přípojení pro
klapku servo
GEA RoofJETT
Přepínač otáček s nadproudovou
ochranou motoru
Jmenovitý proud (A)
Příkon (kW)
Stupně otáček
Póly motoru
Velikost, typ ventilátoru
Ovladače / Regulátory / Čidla
-
-
RJVH (max. 400°C/2 hod.), 1-stupňový přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu, 3~ 400 V / 50 Hz
2528
4
1
0,14
0,42
3135
4
1
0,31
0,76
3140
4
1
0,60
1,20
4045
4
1
0,92
1,86
4050
6
1
1,32
2,65
4050
4
1
0,32
0,78
5056
4
1
2,68
4,90
5063
4
1
4,60
8,10
6371
4
1
9,10 15,10
MC 301
MC 331
-
997.210.3
-
-
-
-
RJVH (max. 400°C/2 hod.), 2-stupňový přírubový el. motor (zapojení Dahlander) mimo proud odsávaného vzduchu, 3~ 400 V / 50 Hz2
2531
2
D
1,42
2,40
3135
4
D
0,75
1,28
3140
4
D
0,75
1,28
4045
4
D
0,99
1,75
4050
4
D
2,00
3,30
5056
4
D
2,90
4,80
5063
4
D
4,62
8,00
6371
4
D
8,60 14,50
-
997.240.3
-
-
-
-
-
-
RJVX (max. 40°C), 1-stupňový přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu (zajištěné provedení II 2G c IIB T3),
3~ 400 V / 50 Hz2
2531
4
1
0,21
0,50
3135
4
1
0,37
0,72
3140
4
1
0,50
1,04
4045
4
1
0,91
1,87
4050
4
1
1,38
2,72
5056
6
1
0,78
1,72
5063
6
1
1,33
2,65
6371
6
1
2,07
4,39
6380
6
1
4,01
8,46
986.810.3
-
-
-
-
-
-
-
RJVX (max. 40°C), 1-stupňový přírubový el. motor mimo proud odsávaného vzduchu (pevný závěr II 2G c IIB+H2 T3/T4),
3~ 400 V / 50 Hz2
2531
4
1
0,18
0,62
4045
4
1
0,90
1,68
5056
6
1
0,78
1,56
5063
6
1
1,42
3,00
986.810.3
-
-
-
-
-
-
-
1 Elektromotory bez vyvedených termokontaktů
2 Regulace pro normální provoz. Při použití k odsávání kouře nutné připojit k elektrické požární signalizaci na straně stavby.
58
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Ovladače / Regulátory / Čidla
Ovládání ventilátorů RoofJETT v systémech se směšováním vzduchu
K regulaci množství odpadního vzduchu v halách a budovách jsou k dispozici pro ventilátory RoofJETT řídící moduly V3. Ve spojení se směšovacímí jednotkami
SAHARA MAXX, vybavenými regulací GEA MATRIX a modulem MATRIX EM, jsou
určeny pro systémy se směšováním vzduchu.
Jako ovládání ventilátorů RoofJETT s krytím IP54 jsou k dispozici:
Řídící modul
ventilátoru
Ovladač
Typ
ventilátoru
Typ elektromotoru
V3.E51.HA
OP30I
3~ 400 V,
5-stupňový
V3.E51.IA
OP31I
V3.E51.LA
OP50I
RJ‰L
0
V3.E51.MA
OP51I
3~ 400 V, plynulý
V3.E51.ZD
není*
V3.051.HA
OP30I
V3.051.IA
OP31I
3~ 400 V,
V3.051.LA
OP50I
RJ‰M
1
1-stupňový
V3.051.MA
OP51I
V3.051.ZD
není*
V3.101.HA
OP30I
V3.101.IA
OP31I
3~ 400 V,
V3.101.LA
OP50I
RJ‰L
2
2-stupňový
V3.101.MA
OP51I
V3.101.ZD
není*
V3.001.HA
OP30I
V3.001.IA
OP31I
1~ 230 V,
V3.001.LA
OP50I
RJ‰L
4
1-stupňový
V3.001.MA
OP51I
V3.001.ZD
není*
V3.051.HA
OP30I
V3.051.IA
OP31I
1~ 230 V,
V3.051.LA
OP50I
RJ‰L
4
1-stupňový
V3.051.MA
OP51I
V3.051.ZD
není*
Tab. 30: Řídící modul V3
* ovladač dodáván s jednotkou SAHARA MAXX
Rozsah
výkonu
[kW]
Rozměry
ŠxVxH
[mm]
< 5,5
430 x 190 x 94
< 5,5
430 x 190 x 94
< 2,5
430 x 190 x 94
< 0,5
430 x 190 x 94
< 3,0
430 x 190 x 94
GEA MATRIX.EM
Modul MATRIX.EM patří ke globálním modulům GEA a slouží k regulaci odpadního
vzduchu.
Modul MATRIX.EM zajištˇuje regulaci množství přiváděného a odváděného vzduchu.
Přitom lze volit mezi nastavením podle množství vzduchu nebo hlučnosti. Dále může
být zvolen poměr přiváděného / odváděného množství vzduchu.
Jako modul v síti zpracovává informace o aktuálním množství přiváděného vzduchu
ze všech skupin směšovacích jednotek a stanoví z toho potřebný stupeň otáček ventilátoru směšovacích jednotek.
Servisním programem (Servicesoftware MATRIX.PC) může být nastaveno, které
přístroje na odvádění vzduchu z určitých skupin mají být identifikovány a tím spuštěn
regulační proces:
– stanovení skupin ventilátorů RoofJETT
– optimalizace skupiny ventilátorů RoofJETT podle množství vzduchu nebo hlučnosti
– stanovení skupin ventilátorů směšovacích jednotek
– parametrizace každé skupiny ventilátorů směšovacích jednotek podle
směšovacího poměru přiváděného vzduchu
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
59
Ovladače / Regulátory / Čidla
GEA RoofJETT
GEA MATRIX.Net
Sítí GEA MATRIX.Net s modulem (V3.‰‰‰.ZD) může být propojeno až 16 ventilátorů
RoofJETT v jedné skupině. Maximálně lze jedním modulem GEA MATRIX.EM ovládat
16 skupin (pro přiváděný a odváděný vzduch). Každé skupině ventilátorů RoofJETT
mohou být přiřazeny jedna nebo více skupin směšovacích jednotek. Přiřazení se děje
pomocí servisního software GEA MATRIX.PC.
V3.‰‰‰.ZD
Obr. 121: GEA MATRIX.Net (s modulem EM a jednotkou SAHARA MAXX)
V3.‰‰‰.HA
V3.‰‰‰.IA
V3.‰‰‰.LA
V3.‰‰‰.MA
Obr. 122: GEA MATRIX.Net
Servisní software MATRIX.PC
Se servisním software MATRIX.PC jsou k dispozici rozsáhlé funkce v oblasti parametrizace, uvádění do provozu a záznamu dat regulačního systému GEA MATRIX.
Připojení servisního software se děje servisním rozhraním, které je integrováno
do všech obslužných zařízení, regulátorů, globálních modulů, spínacích hodin a komunikačních modulů.
U PC je třeba USB — rozhraní, přiložený adaptér tvoří spojení mezi PC a servisním
rozhraním.
60
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Ovladače / Regulátory / Čidla
V podstatě jsou k dispozici tyto funkce:
– online zobrazení modulových, stavových a sít´ových dat
– záznam a uložení průběhů teploty a spínacích stavů akčních členů se seřiditelnou
vzorkovací rychlostí
– offline parametrizace
– programování k tomu předpokládaných vstupů a výstupů (regulátory, globální
moduly)
– vymazání hlášení a sít´ových dat
– parametrizace funkcí regulátorů a obslužných zařízení
K rozsahu dodávky náleží vedle programového CD, návod k používání a modul
rozhraní k připojení na USB-port PC.
Přepínače otáček
MC3‰‰ Přepínač otáček s nadproudovou ochranou
Přepínače otáček jsou vhodné pro provoz jedno-, a dvoustupňových motorů ventilátorů
s ochranou vyvedenými termokontakty. Přepínačem je možno řídit až 4 motory ventilátorů současně. K připojení více ventilátorů je třeba použít pomocné mezisvorkovnice
981‰‰‰.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
maximální spínací výkon 4,3 kW; maximální odběr proudu 9 A
MC3‰1 = 1-stupňový
MC3‰2 = 2-stupňový
skříň pro připevnění na stěnu z plastu, odolného proti nárazu, elektrické krytí IP 54
přepínač počtu otáček ventilátoru
regulátor s nadproudovou ochrannou motoru s hlavním stykačem
signalizace provozu a poruchy
separátní prostor s přípojovací svorkovnicí
opětovné spuštění po vypnutí nebo po výpadku sítě
Reset se provede přepnutím otáček, případně přerušením napájecího napětí po vychladnutí el. motoru.
Obr. 123: MC3‰‰
Přídavné funkce pro přepínače řady MC3
Typ
MC301
MC302
MC301
MC331
MC332
MC331
Napětí Stupně
Typ
ŠxVxH
Hmotnost Schéma zapojení
[V]
otáček svorkovnice
[mm]
[kg]
na straně
3~ 400 V
0, 1
981.860
170 x 235 x 145
1,5
70
3~ 400 V 0, 1, 2
981.860
170 x 235 x 145
1, 6
71
1~ 230 V
0, 1
981.840
170 x 235 x 145
1,5
70
3~ 400 V
0, 1
981.865
170 x 235 x 145
1,6
70
3~ 400 V 0, 1, 2
981.865
170 x 235 x 145
1,7
71
1~ 230 V
0, 1
981.845
170 x 235 x 145
1,6
70
997.240.3
Přepínač 2-stupňových RJVH,
3~ 400 V se zapojením Dahlander a termokontakty
S přepínačem lze ovládat jeden ventilátor.
–
–
–
–
–
–
–
–
maximální spínaný výkon - 9 kW, maximální proud — 16 A
plastová skříň k připevnění na stěnu, stupeň krytí IP 54
přepínač otáček
jištění včetně dalších možností ovládání (el. schéma viz obr. 158)
kontrolka provozu a poruchy
vnitřní prostor se svorkovnicí
automatický rozeběh po výpadku proudu
stupeň krytí IP 54
Obr. 124: 997.240.3
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
61
Ovladače / Regulátory / Čidla
GEA RoofJETT
986.810.3
Spínač 1-stupňových RJVX a RJVY, 3~ 400 V
Montáž spínače je možná pouze do prostoru bez nebezpečí výbuchu - BNV (viz
obr. 161).
–
–
–
–
–
Max. spínací výkon 4 kW, max. odběr proudu 9 A
Krytí IP 54
Š x V x H: 270 x 220 x 150mm
Hmotnost 3 kg
možnost ovládat až 4 ventilátory současně, max. však do 9A. K připojení více ventilátorů je třeba použít pomocné svorkovnice
Obr. 125: 986.810.3
MC3‰‰EC Přepínač otáček s nadproudovou ochranou pro EC motory
Přepínač otáček EC motory se sledováním poruch. Přepínačem je možno řídit až 4
motory ventilátorů současně. K připojení více ventilátorů je třeba použít pomocné
mezisvorkovnice 981880.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Maximální spínací výkon 4 kW; maximální odběr proudu 9 A
MC301EC = plynulý (pouze přepínač otáček)
MC302EC = plynulý (pouze přepínač otáček, ovládání uzavírací klapky)
Skříň pro připevnění na stěnu z plastu, odolného proti nárazu, elektrické krytí IP 54
Hlavní vypínač
Regulátor s nadproudovou ochrannou motoru se stykačem
Signalizace provozu a poruchy
Separátní prostor s přípojovací svorkovnicí
Opětovné spuštění po vypnutí nebo po výpadku sítě
Restart po vypnutí nebo výpadku napájení
Mezisvorkovnice
981.8‰‰
– k propojení el. motorventilátorů (max. 4) a přepínače MC3‰‰
– Krytí IP 54.
Typ
Napětí
svorkovnice
[V]
Stupně otáček
Pro přepínač
ŠxVxH
[mm]
Hmotnost
[kg]
3~ 400
0, 1
MC301
270 x 220 x 105
1,5
981.860
3~ 400
0, 1, 2
MC302
270 x 220 x 105
1,6
981.840
1~ 230
0, 1
MC301
270 x 220 x 105
1,5
981.865
3~ 400
0, 1
MC331
270 x 220 x 105
1,6
981.865
3~ 400
0, 1, 2
MC332
270 x 220 x 105
1,7
981.845
1~ 230
0, 1
MC331
270 x 220 x 105
1,6
981.885
3~ 400 Z (plynulé řízení) MC301EC / MC302EC 315 x 245 x 120
1,8
981.880
3~ 400 Z (plynulé řízení)
1,7
981.860
MC301EC
315 x 245 x 120
Obr. 126:Mezisvorkovnice
62
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Ovladače / Regulátory / Čidla
5-stupňové transformátorové ovladače
R-ET, R-DT, RTRD – s nadproudovou ochranou
Nastavení stupňů se provádí manuálně, zabudovaným 5-stupňovým přepínačem.
– sekundární napětí transformátoru R-ET: 230 / 170 / 135 / 110 / 65 V
– sekundární napětí transformátoru R-ET: 230 / 170 / 135 / 110 / 65 V
– sekundární napětí transformátoru RTRD: 400 / 240/ 190/ 145 / 95 V
– plastová skříň s krytím IP 54 event. lakovaná ocelová skříň v krytí IP 21 (viz tabulka)
– signálka, provoz ventilátoru
– opětovné spuštění po vypnutí nebo po výpadku sítě
– při přehřátí motorventilátoru je motorventilátor vlivem integrovaných termokontaktů
vypnut. Po vychladnutí se motorventilátor znovu nerozeběhne.
Reset se provede přepnutím otáček, případně přerušením napájecího napětí
po vychladnutí motorventilátoru.
Pouze pro motorventilátory s vyvedeným termokontaktem
– přípustná teplota okolí -25 až +40°C
– připojení na pokojový termostat
– funkce ovládání uzavírací klapky
Obr. 127: R-ET a R-DT (IP 54)
Typ
Napětí
[V]
Proud
[A]
Krytí IP
ŠxVxH
[mm]
R-ET 2 KTG
Hmotnost Schéma zapo[kg]
jení na straně
1~ 230
2,0
54
166 x 230 x 118
2,3
72
R-ET 3,5 KTG 1~ 230
3,5
54
166 x 230 x 118
3,6
72
R-ET 7,5 KTG 1~ 230
7,5
54
240 x 284 x 132
6,1
72
1,0
54
240 x 284 x 131
4,7
72
R-DT 1 KTG
3~ 400
R-DT 2 KTG
3~ 400
2,0
54
240 x 284 x 131
7,5
72
RTRD 3 EKG
3~ 400
3,0
54
270 x 323 x 163
12,9
72
RTRD 4 EK
3~ 400
4,0
21
270 x 323 x 163
12,9
72
RTRD 7 EK
3~ 400
7,0
21
270 x 323 x 163
18,7
72
Obr. 128: RTRD (IP 21)
R-E – bez nadproudové ochrany
Pro jednofázové ventilátory, u kterých se řízení otáček dosahuje změnou napětí.
Nastavení stupňů otáček se provádí manuálně, zabudovaným 5-stupňovým
přepínačem.
–
–
–
–
sekundární napětí transformátoru: 230 / 170 / 135 / 110 / 65 V
plastová skříň s krytím IP 54
signálka, provoz ventilátoru
opětovné spuštění po vypnutí nebo po výpadku sítě
Reset se provede přepnutím otáček, případně přerušením napájecího napětí
po vychladnutí motorventilátoru.
– přípustná teplota okolí -25 až +40°C
– při přehřátí motorventilátoru je motorventilátor vlivem integrovaných termokontaktů
vypnut. Po vychladnutí se motorventilátor znovu rozeběhne.
Vhodné pro motory s nevyvedenými termokontakty
Typ
Napětí
[V]
Proud
[A]
Krytí IP
ŠxVxH
[mm]
R-E-1,5 G
1~ 230
2,0
54
150 x 180 x 98
Hmotnost Schéma zapojení
[kg]
na straně
2,0
73
Obr. 129: R-E-1,5 G
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
63
Ovladače / Regulátory / Čidla
GEA RoofJETT
STET – Nadproudová ochrana motoru pro jednofázové motory s vyvedeným
termokontaktem
Pro jednofázové ventilátory, u kterých se řízení otáček dosahuje změnou napětí.
Nastavení stupňů otáček se provádí manuálně, zabudovaným 5-stupňovým
přepínačem.
–
–
–
–
rozpětí jmenovitého proudu 0,4 až 10A
plastová skříň s krytím IP 54
opětovné spuštění po vypnutí nebo po výpadku sítě
přípustná teplota okolí – 25 až + 40 °C
Typ
Napětí
[V]
Proud
[A]
Krytí IP
ŠxVxH
[mm]
STET10B
1~ 230
max. 10
54
79 x 141 x 92
Hmotnost Schéma zapojení
[kg]
na straně
2,0
73
Frekvenční měnič MRM
Sada skládající se z ORM a OSM, pro plynulou regulaci ventilátorů s třífázovými jednootáčkovými elekromotory. Změna otáček se dosahuje změnou frekvence el.proudu
pomocí ORM. Nastavení se provede manuálně pomocí OSM.
ORM (frekvenční měnič)
Technická data
Přípustná teplota okolí
Konstantní moment
Přetížení
-10°C až40°C
47-63 Hz
150 % kvadratického momentu po dobu 60 s
Skříň
Lakovaná kovová skříň a hlavní vypínač bez sínusového filtru
Krytí
IP 43
Rozměry (ŠxVxH)
400 x 500 x 200 mm
Obr. 130: ORM
OSM (ovládací skříňka plynulé regulace)
Technická data
Přípustná teplota okolí
0°C až 40°C
Potenciometr
0-10 V
Stupnicí opatřený regulátor pro snadnější ovládání
Spínač (0-1)
Signalizace provozu a tlačítko RESET
Skříň
Plastová skříň
Krytí
Rozměry (BxHxT)
IP 41
115 x 115 x 50 mm
Obr. 131: OSM
64
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Ovladače / Regulátory / Čidla
Regulátory bez displeje pro napět´ovou regulaci ventilátorů
Potenciometr
Pro plynulé nastavení požadovaných hodnot ventilátoru s EC motorem. Pro připojení
více ventilátorů se doporučuje použít mezisvorkovnici 981.880 (viz obr. 160).
– rozsah nastavení 0-10 kΩ
– skříň z plastu pro montáž na stěnu, krytí IP 54
– uvnitř skříně svorkovnice pro připojení kabelu
– rozměry 82 x 82 x 65mm (Š x V x H)
Obr. 132:Potenciometr
PXET 6Q 1 ~ 230 V – s nadproudovou ochranou – nástěnná montáž
Obr. 133:PXET 6Q (IP54)
Volba velikosti se musí odvíjet od maximálního proudu v rozsahu regulace. K jednomu
regulátoru lze připojit více motorů.
– ochrana motorů pomocí termokontaktů (TK)
– integrovaná pojistka pro jištění polovodičů
– hlavní vypínač s funkcí bypass (přemostění)
– otočný regulátor s integrovanou světelnou indikací provozních režimů prostřednictvím blikajícího kódu
– vstupní odpor Ri >100 k (pro řídící napětí 0 až 10 V)
– napětí 0-10 V; např. pro ovládání následného regulátoru otáček
– možnosti nastavení:
– ruční nastavení otáček pomocí vestavěného potenciometru
– automatické ovládání
– jmenovité napětí (vstup) 1~ 230 V/ 50 Hz
– výstupní napětí 0 až 230 V
– napájení +24 V (Imax = 250 mA), např. pro snímač tlaku
Typ
Napětí Jmenovitý proud Krytí IP
[V]
[A]
PXET 6Q 1~ 230
6,0
54
ŠxVxH
[mm]
223 x 200 x 131
Hmotnost Schéma zapojení
[kg]
na straně
1,3
74
PKDM 3 ~ 400 V – s nadproudovou ochranou motoru – nástěnná montáž
Obr. 134:PKDM (IP 54)
Volba velikosti se musí odvíjet od maximálního proudu v rozsahu regulace. K jednomu
regulátoru lze připojit více motorů.
– ochrana motorů pomocí termokontaktů (TK)
– integrovaná pojistka pro jištění polovodičů
– bezpotenciální výstup pro hlášení provozního režimu
– manuální přednastavení výstupního napětí pomocí integrovaného nebo externího
potenciometru nebo pomocí signálu 10 V DC.
– vstup pro externí odpojení
– jmenovité napětí (vstup) 3~ 400 V/ 50 Hz
– výstupní napětí 0 až 400 V
– napájení +24 V (Imax = 120 mA), např. pro snímač tlaku
Typ
PKDM 5
Napětí Jmenovitý proud Krytí IP
[V]
[A]
ŠxVxH
[mm]
Hmotnost Schéma zapojení
[kg]
na straně
3~ 400
5,0
54
240 x 284 x 163
2,4
74
PKDM 10 3~ 400
10,0
54
240 x 284 x 163
2,8
74
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
65
Ovladače / Regulátory / Čidla
GEA RoofJETT
Regulátory s displejem pro napět´ovou regulaci ventilátorů
PXET, PXDM – s nadproudovou ochranou – nástěnná montáž
– volba velikosti se musí odvíjet od maximálního proudu v rozsahu regulace. K jednomu regulátoru lze připojit více motorů
– přípustná teplota okolí 0°C až 40°C
– ochrana motoru termokontaktem
– integrovaná pojistka pro jištění polovodičů
– hlavní vypínač s funkcí bypass (přemostění)
– možnosti nastavení:
– ruční nastavení otáček pomocí vestavěného potenciometru
– automatické ovládání
– vstup skutečné hodnoty snímané teplotním čidlem TF
– vstup skutečné hodnoty snímané čidly se signálem 0 až 10 V, např. snímačem
tlaku DSG.
PXET 6 AQ 1 ~ 230 V
–
–
–
–
–
–
–
Obr. 135:PXET (IP 54)
napětí 1~ 230 V / 50 Hz
výstupní napětí 0 až 230 V
stručné informace na multifunkčním displeji
napájení pro čidla +24 V (Imax = 50 mA)
hlášení Provozu a Poruchy
bezpotenciální kontakty pro hlášení provozu a poruchy (programovatelné)
2 digitální vstupy (programovatelné)
Typ
Napětí
[V]
PXET 6 AQ
1~ 230
Proud Krytí IP
[A]
6,0
54
ŠxVxH
[mm]
Hmotnost
[kg]
Schéma zapojení
na straně
223 x 200 x 131
1,4
74
PXDM 3~ 400 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Obr. 136:PXDM (IP 54)
napětí 3~ 400 V / 50 Hz
nastavení v menu pomocí tří funkčních tlačítek
5-segmentový displej
externí blokování regulace (vzdálený signál VYP / ZAP pomocí bezpotenciálního
kontaktu)
napájení pro čidla +15 V a +24 V (Imax = 200 mA)
hlášení Provozu a Poruchy
připojení pro tlačítko RESET (návrat k výchozímu stavu) po poruše elektromotoru
(po ochlazení)
bezpotenciální kontakty pro hlášení provozu a poruchy (programovatelné)
Typ
Napětí
[V]
PXDM 5 AQ 3~ 400
66
Proud
[A]
Krytí IP
ŠxVxH
[mm]
5,0
54
240 x 284 x 131
Hmotnost Schéma zapojení
[kg]
na straně
2,7
74
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Ovladače / Regulátory / Čidla
Čidla
Snímač diferenčního tlaku DSG pro napět´ové regulátory a frekvenční měniče
Obr. 137:DSG (IP 65)
Snímač diferenčního tlaku pro plynná neagresivní média.
– snímače v optimalizovaném provedení pro techniku do čistých prostorů a pro klimatizační techniku
– výstup 0 - 10 V proporcionálně k měřícímu rozsahu snímače
– změna polohy membrány je snímána diferenčním senzorem a pomocí elektroniky
je tato změna přeměněna na výstupní signál 0 - 10 V.
– napájení napětím 15 V … 30 V stejnosm. nebo 24 V stříd. ± 15 % (cca 12 mA)
– výstupní napětí 0 - 10 V (I max = 2 mA)
– délka připojovacích kabelů cca 0,5 m, připojovací hrdla (“+ a -“), vnitřní průměr
hadičky ∅ 5 mm
– přípustná teplota okolí 0 až 50 °C
– rozměry ∅ 70 mm, výška 50 mm, krytí IP 65
- odchylka nulového bodu ± 0,75 %
- suma linearity a hysterese u DSG 50: ± 1,0 %, od DSG 200: ± 0,5 %
– vliv teploty: nulový bod ± 0,3 % / 10K, měřící rozsah ± 0,2 % / 10 K
Typ
Měřící rozsah
[Pa]
Vstupní napětí
max. [V DC] max. [V AC]
Výstupní napětí
[V DC]
IP
DSG 50
0 až 50
15 až 30
24
0 až 10
65
DSG 200
0 až 200
15 až 30
24
0 až 10
65
DSG 500
0 až 500
15 až 30
24
0 až 10
65
DSG 1000
0 až 1000
15 až 30
24
0 až 10
65
Čidlo teploty pro napět´ové regulátory a frekvenční měniče
PTC křemíková teplotní čidla v různém provedení
– zabudovaná ochrana proti přepětí, R20 cca 1,9 kΩ (KTY 10-6)
– TFW prostorová čidla pro obytné, suché místnosti, krytí IP 20
– TFR průmyslová prostorová čidla, v odbočné krabici, krytí IP 54
Obr. 138:TFW (IP 20)
Typ
Měřící rozsah [°C]
IP
B x H x T [mm]
TFW
-20 až +60
20
84 x 84 x 22
TFR
-20 až +60
54
75 x 75 x 37
Obr. 139:TFR (IP 54)
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
67
Schémata el. zapojení
GEA RoofJETT
Schémata el. zapojení
Motor přírubový
3-fázový motor (3~ 400 V)
1-stupňový
Uspořádání svorek
Připojení
Barvy
U1, U2
V1, V2
W1, W2
oranžová
černá
červená
Připojení
Barvy
U1
U2
V1
V2
W1
W2
hnědá
červená
modrá
šedá
černá
oranžová
Uspořádání svorek
Připojení
Barvy
s vyvedenými TK
U1
U2
Z1
Z2
hnědá
modrá
černá
oranžová
bez TK
U1
U2
Z
modrá
černá
hnědá
Motory s vnějším rotorem
3-fázový motor (3~ 400 V)
2-stupňový
Uspořádání svorek
II vyšší otáčky
Schéma vinutí
I nižší otáčky
1-fázový motor (1~ 230 V)
1-stupňový
68
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
3-fázový motor (3~ 400 V)
plynulý EC
Schémata el. zapojení
Uspořádání svorek
Připojení
Barvy
řídícího napětí:
10V, GND, E1
napájení 3x 400 V:
L1, L2, L3
Zapojení motoricky ovládané uzavírací klapky
Uspořádání svorek
Připojení
Barvy
1, 2, 3
černá
Obr. 140: Zapojení motoricky ovládané uzavírací klapky
POZOR: Vždy je nutná zapojená nadproudová ochrana.
Vyžaduje-li instalace použití proudového chrániče pro EC-motory, je nutné použít typy senzitivní pro všechny
proudy (typ B nebo B+, proud 300mA, se zpožděním).
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
69
Schémata el. zapojení
GEA RoofJETT
Schémata zapojení ovladačů
MC3x1
Jištění 2A
POZOR:
Propojit svorku U1 se
svorkou W1 na řídící
jednotce
Externí
jištění
max. 16A g1
-- NEBO --- NEBO -Ventilátor s termokontaktem
1 x 230V
Ventilátor s termokontaktem
3 x 400V
Externí
jištění
max. 16A g1
Obr. 141: MC3x1
Možný prostorový
termostat nebo
rozpojovací kontakt
Termokontakt
ventilátoru
MC301
Porucha
motoru
Provoz
připraven
Hlavní jistič
Ac3 4kW/9A
Obr. 142: MC301
MC331
Motor
žaluzie
(příslušenství)
Termokontakt
ventilátoru
Možný prostorový
termostat nebo
rozpojovací kontakt
S1: Volič
otáček
otevřeno
zavřeno
*) Při zapojení
odstranit
přemostění
Motorová
ochrana
jednotky
Porucha
motoru
Verze pro MC331
Provoz Hlavní jistič
připraven AC1 2,2kW/9A
Obr. 143: MC331
70
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Schémata el. zapojení
MC3x2
Jištění 2A
Externí
jištění
max. 16A g1
Ventilátor s termokontaktem
Obr. 144: MC3x2
Termokontakt
ventilátoru
MC302
Možný prostorový
termostat nebo
rozpojovací kontakt
Porucha
motoru
Provoz
připraven
Hlavní jistič
Ac3 4kW/9A
Obr. 145: MC302
MC332
Motor
žaluzie
(příslušenství)
Termokontakt
ventilátoru
Možný prostorový
termostat nebo
rozpojovací kontakt
zavřeno
S1: Volič
otáček
otevřeno
*) Při zapojení
odstranit
přemostění
Motorová
ochrana
jednotky
Porucha
motoru
Verze pro MC331
Provoz Hlavní jistič
připraven AC1 2,2kW/9A
Obr. 146: MC332
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
71
Schémata el. zapojení
GEA RoofJETT
Zatížení kontaktu max. 230V / 1A
Zatížení kontaktu max. 230V / 2A
R-ET
1~ 230V 50/60Hz
1~ motor
se zabudovaným
termokontaktem
ON/OFF
Obr. 147: R-ET
R-DT
Prostorový
termostat
Protimrazová
ochrana
3~ 400V 50/60Hz/N
Motor 3~
se zabudovaným
termokontaktem
Obr. 148: R-DT
RTRD 3-14
pouze RTRD...EKG
max. 250V/1A
Indikátor
poruchy
230V/1A
3~ 400V 50/60Hz/N
3~ 230V 50/60Hz bez N
3~ motor
se zabudovaným
termokontaktem
Prostorový
termostat
Servomotor
Protimrazová
ochrana
Obr. 149: RTRD 3-14
72
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Schémata el. zapojení
STET
Pomocný kontakt
Obr. 150: STET
RE
1~ 230V 50/60Hz
Motor 1~
Obr. 151: RE
PASTE
Regulovaný režim
Přímý režim
Kontakt max.
5A / 250V AC
Vstup
(Ri>100k)
Potenciometr
1~ 230V 50/60Hz
1~ motor se
zabudovaným
termokontaktem
Vstup 0...10V
Výstup
0...10V
(max. 10mA)
Obr. 152: PASTE
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
73
Schémata el. zapojení
GEA RoofJETT
PKDM
Kontakt max.
5A / 250V AC
Teplotní
čidlo
Výstup 0...10V
(max. 10mA)
3~ 208V...400V
50/60Hz
čidlo tlaku
2-žilové připojení
Zap./Vyp.
Vstup
(Ri>100k)
3~ motor se
zabudovaným
termokontaktem
Obr. 153: PKDM
PXET
Kontakt max.
5A / 250V AC
1* Když je funkce nepotřebná,
terminál musí být přemostěn
1~ 230V 50/60Hz
Výstup 0...10V
(max. 10mA)
Vstup
0...10V (Ri>100k)
0...20mA
4...20mA
KTY10-6
(-8...+43°C)
Vstup
0...10V (Ri>100k)
0...20mA
4...20mA
KTY10-6
(-8...+80°C)
1~ motor se
zabudovaným
termokontaktem
Obr. 154: PXET
PXDM
Kontakt max.
5A / 250V AC
3~ 208V...400V
50/60Hz
3~ motor se
zabudovaným
termokontaktem
Výstup
Vstup
0...10V
0...10V
(max. 10mA)(Ri>100k)
0...20mA
4...20mA
KTY10-6
Vstup
0...10V (Ri>100k)
0...20mA
4...20mA
KTY10-6
Obr. 155: PXDM
74
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Schémata el. zapojení
986.810.3
Jištění 2A
Obr. 156: 986.810.3
997.210.3
Jištění 2A
Kontakty
hlavního
jističe
Externí jištění
Kontakty
hlavního
jističe
Obr. 157: 997.210.3
997.240.3
Jištění 2A
Kontakty
hlavního
jističe
Externí jištění
Kontakty
hlavního
jističe
Obr. 158: 997.240.3
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
75
Schémata el. zapojení
GEA RoofJETT
Schéma zapojení snímače tlaku
DSG
Tlakové připojení
hnědá
žlutá
Výstup
0...10V DC
Napětí
bílá
Obr. 159: DSG
Schéma zapojení potenciometru
Poz. 1: Napájení 3~ 400 V / 50 Hz,
počet žil: 4
Poz. 2: Ovládání ventilátoru 0 .. 10 V
počet žil: 3
Poz. 3: Mezisvorkovnice 981.880
Poz. 4: Potenciometr
Obr. 160: Zapojení potenciometru
Schéma zapojení spínače otáček 986.810.3 (pro RJVX a RJVY)
Poz. 1: Napájení 3~ 400 V / 50 Hz,
počet žil: 4
Poz. 2: Termistor
počet žil:2
Poz. 3: Prostorový termostat
počet žil: 2
Poz. 4: Mezisvorkovnice 981.860
Mimo BNV
BNV
Poz. 5: Spínač otáček 986.810.3
Obr. 161: Zapojení spínače otáček 986.810.3
76
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Příklady montáží
RoofJETT - střešní ventilátory mohou volně nasávat nebo být připojeny na systém kanálů.
2022
2025
2528
2531
3135
3140
4045
4050
5056
5063
6371
6380
X
276
276
320
336
385
385
575
575
575
895
895
895
Y1
310
310
310
470
470
470
710
710
710
1030
1030
1030
Z2
270
270
320
320
385
385
475
475
575
575
715
715
P
430
430
430
590
590
590
830
830
830
1150
1150
1150
*1 Při použití modulu pro tlumení zvuku RJZ‰22. Použít rozměr ‰Y pro otvor ve střeše (stropu).
*2 Při připojení systému kanálů použít rozměr Z pro otvor ve střeše (stropu).
Střešní ventilátor s plastovým soklem pro plochou střechu, sání z volného prostoru
RJZ‰31
RJZ‰37
Střešní
izolace
RJZ‰12
RJZ‰38
Obr. 162: S plastovým soklem pro plochou střechu, nasávání z volného prostoru
RJZ‰12 – Sokl izolovaný plastový (ne pro RJVX a RJVY)
RJZ‰31 – Mřížka sací
RJZ‰37 – Vložka horní
RJZ‰38 – Vložka dolní
Střešní ventilátor se soklem pro plochou střechu a s modulem pro tlumení zvuku
RJZ‰10
Střešní
izolace
RJZ‰22
RJZ‰32
Obr. 163: Se soklem pro plochou střechu a s modulem pro tlumení zvuku
RJZ‰10 – Sokl izolovaný
RJZ‰22 – Vložka tlumící
RJZ‰32 – Nástavec pružný
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
77
GEA RoofJETT
Střešní ventilátor se soklem pro plochou střechu, připojeným na systém
vzduchotechnických kanálů
RJZ‰32
RJZ‰10
RJZ‰33
Střešní
izolace
Obr. 164: Se soklem pro plochou střechu, připojeným na systém vzduchotechnických kanálů
RJZ‰10 – Sokl izolovaný
RJZ‰32 – Nástavec pružný
RJZ‰33 – Nástavec pevný
Střešní ventilátor se soklem pro šikmou střechu, sání z volného prostoru
RJZ‰31
Střešní
izolace
Obr. 165: Se soklem pro šikmou střechu, nasávání z volného prostoru
RJZ‰11 – Sokl šikmý
RJZ‰31 – Mřížka sací
78
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
GEA RoofJETT
Střešní ventilátor se soklem pro tlumení zvuku napojeným na systém vzduchotechnických
kanálů
RJZ‰20...
(RJZ‰21...)
Střešní
izolace
RJZ‰32
Obr. 166: se soklem pro tlumení zvuku napojeným na systém vzduchotechnických kanálů
RJZ‰20.D – Tlumící sokl s redukcí (vyšší rozměr), pro připojení vzduchotechnického systému podle EN 12220
RJZ‰32 – Nástavec pružný
Střešní izolace
Tmeleno
Poz. 1: Povrch střechy (izolace)
Poz. 2: Pomocný klín
Poz. 3: Základová deska ventilátoru
Poz. 4: Těsnění (součástí dodávky)
Poz. 5: Matice (součástí dodávky)
Poz. 6: Připevňovací šroub
Poz. 7: Těsnící profil
Poz. 8: Sokl tlumící
Obr. 167: Příklad montáže střešního ventilátoru GEA RoofJETT namontovaného na izolovaném soklu RJZ#10 (vlevo)
nebo na soklu tlumícím RJZ#20 (vpravo)
PR-2009-0059-CZ • Změny vyhrazeny • K5 - 02/2013
79

Podobné dokumenty

RoofJETT - PS

RoofJETT - PS Schémata připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Montážní příklady

Více

ILTO R80

ILTO R80 dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci na stěnu (fixační prvky jsou součástí dodávky), anebo přímo do kuchyňské linky nad diges...

Více

rr3oNgsny"z - Spiritismus

rr3oNgsny 1 .E'l.'.l- lsnpz^o ^ .-;uedl1n n Á1ua19Á14 :1t91n1 ]c.n ! -_:--:z; {u9qrld aleuliez .ÁIlole^ollelo Á{u!uodz^ 'uazoizi:ouz !r U?cll-C 'IcpJA aS iAulrl :- . I - ) . 1- :- ...'! .:].:j:].:: :::'i1otr...

Více

Vytápěcí jednotky SAHARA MAXX

Vytápěcí jednotky SAHARA MAXX které splňují parametry prostředí ve třídě IE 12 dle ČSN 60 721-3-1.

Více

Flex-Geko Basic - PS

Flex-Geko Basic - PS Ventily s reversibilním pohonem (230 V~) /3-bodová regulace ........................ 30 Ventily s termoelektrickým pohonem (230 V~)/2-bodová regulace .................. 31 Škrtící ventil..............

Více

sahara hg - PS

sahara hg - PS s integrovanou ochrannou mřížkou proti dotyku dle ČSN EN ISO 13857 je určen pro normální tlakové a hlukové požadavky. Oběžné kolo s hliníkovými širokými lopatkami je vyvážené ve výrobním závodě a n...

Více

Gateway B2+ - Macmillan.cz

Gateway B2+ - Macmillan.cz velmi snadný (dosl. snadný jako abeceda) úplně čerstvý (dosl. čerstvý jako sedmikráska) lehký jako pírko rychlý jako blesk tichý jako myška

Více