Bakterie Legionella pneumophila a legionářská nemoc

Komentáře

Transkript

Bakterie Legionella pneumophila a legionářská nemoc
Bakterie Legionella pneumophila a legionářská nemoc
Bakterie Legionella se zkoumá již od roku 1976, kdy v USA ve Filadelfii došlo k velké hromadné nákaze
právě bakterií Legionella. Stalo se tak vinou nečištěné klimatizace. Pod pojmem Legionella je myšleno
40 typů různých bakterií. Přibližně 20 z těchto bakterií je velmi nebezpečných.
Jako každá bakterie, potřebuje i legionella k množení určité podmínky. Zásadní je teplota vody.
Ideální rozmezí teplot pro legionellu je 20-45°C. Při vyšších teplotách než cca 72°C legionella
nepřežívá. Pokud je teplota vody nižší než 20°C, bakterie se prakticky nerozmnožuje, ale může se
ponořit do „spánku“ ve kterém přetrvá tak dlouho, než je teplota voda opět vyšší. Rozmnožovací
perioda bakterie je 4 hodiny. Za čtyři hodiny se rozdělí na dvě nové bakterie. Dále má ráda dostatek
živin a zejména přítomnost určitých kovů, dobře se jí daří a množí se ve vrstvách vodních úsad v
teplovodních potrubích, boilerech a klimatizacích.
Příznaky tzv. legionářské nemoci
Za onemocnění je tedy zodpovědná bakterie, která žije ve vodním prostředí. Největší riziko nákazy
vdechnutím hrozí v uzavřených sprchových koutech, koupelnách, bazénech, uměle zavlažovaných
sklenících, v blízkosti průmyslových chladicích věží a podobně. Dalším rizikem je také požití
kontaminované vody.
Inkubační doba legionelly je 2 – 10 dní. Potom se rozvine akutní zápal plic. Onemocnění se projevuje
malátností, zvýšenou teplotou a bolestí hlavy, kašlem. Dále se objevuje bolení na hrudi, nemocný
může i omdlévat. Mohou přijít i halucinace a celková zmatenost. Bolesti břicha, zvracení a průjem
mohou být dalším nepříjemným projevem. Je znám i výskyt bez zápalu plic.
Pokud onemocnění pokračuje, může postihnout i orgány jako jsou ledviny, játra, mozek, mícha a
trávicí soustavu. Při oslabené imunitě může onemocnění skončit smrtí.
Prevence
1. Jako u mnoha chorob, tak i u legionelly je efektivní obranou prevence, která spočívá v udržování
dobrého fyzického stavu a tedy silného imunitního systému jednotlivce.
2. Dalším preventivním opatřením je čistota vodovodního systému:
2.1. Při úpravě pitné vody v čističce a při dopravě vody ke spotřebiteli by měla být dodržována
přísná pravidla, která mají kontaminaci vody zabránit.
2.2. Udržování rozvodu vody v objektu spotřebitele v čistotě a bez usazenin.
Anticalc
Tam, kde jsou obavy z výskytu této nebezpečné bakterie, jednoznačně doporučujeme na vstup vody
do systému rozvodu vody konečného spotřebitele zabudovat fyzikální úpravnu vody ANTICALC.
Čistota systému, kterou ANTICAL zajistí, je základním opatřením proti nebezpečné bakterii. Protože
ideální teplota k výskytu bakterie Legionella pneumophylis v systému je 25 - 50 st. C, musí se úprava
vody tedy zaměřit i na rozvody teplé.
Výskyt legionelly
O tom, že se jedná o reálné nebezpečí hrozící našemu zdraví, svědčí výskyt legionelly i v tak
sledovaném rozvodu vody jako je ten pražský (září 2015 – Prosek, leden 2016 – Letňany, únor 2016 –
Černý Most atd.).
Legionella pneumophila
15.3.2016

Podobné dokumenty

Co je Legionella Pneumophylis?

Co je Legionella Pneumophylis? 7. Je bezpečné se osprchovat? Ano, je. Legionářské nemoci lze snadno zabránit. Bakterie se mohou množit v potrubí teplé vody a v teplovodních systémech akumulačních nádrží (např. kotlů). Je-li tepl...

Více