mazar mazar

Komentáře

Transkript

mazar mazar
Düngemittel MAZAR LED fertilizer for your
growing
respektiert die unterschiedliche Anbauweise im Vergleich zum Anbau unter den klassischen Entladungsröhren, bei denen die überflüssige Wärme (ca. 80% der verbrauchten Energie) eine massive
Verdunstung verursacht. Das LED System produziert fast keine überflüssige Wärme, der Wasserkreislauf (Gießen - Absorption durch Wurzeln–Verdunstung von der Pflanzenoberfläche und Verdunstung
von dem Anbaumedium) ist wesentlich verlangsamt, und daran ist die Nährstoffzufuhr anzupassen.
Vor allem bei dem Wechsel vom Anbau unter den Entladungsröhren droht einem versierten Nutzer
die Gefahr, dass er die Blumen übergießt, was für die Pflanzenentwicklung und folgende Ernte fatale
Folgen hat.
Das Düngemittel MAZAR LED fertilizer for your growing – enthält Wachstums- und Blütenzusätze und bietet daher dem Nutzer eine bessere Kontrolle über das Wasserregime im Vergleich zu
anderen Mehrkomponentenmitteln.
Es enthält Humin- und Fulvo-Säuren (die wirksamste, in hochwertiger Schwarzerde enthaltene
Komponente des Naturhumus), die als Träger für andere biologisch aktive Stoffe, z. B. Aminosäure
und Polysacharide, tätig ist. Sie fördern kräftig die Bildung von Biomasse, Aktivität der Pflanzenenzyme und Bildung von natürlichen Phytohormonen. Ihre Wirkung vermeidet effektiv die Versalzung
des Substrats.
VITAMIN B1 (das sonst z. B. in Getreide, Hülsenfrüchten, Hefe und Nusskernen enthält ist) fördert
die Bildung eines reichen Wurzelsystems und beteiligt sich daher auf der Förderung der Zugänglichkeit von Nährstoffen. Diese Funktion hängt eng mit dem Nullanteil an Chlor im Guss zusammen. Es
vermeidet deutlich das Absterben von Wurzeln (Braunwerden, Schwarzwerden); die Wurzeln sind
stark, schön weiß und reich verzweigt.
OPTIMALE NÄHRSTOFFFORMEN
Alle durch das Düngemittel MAZAR an die Pflanzen gelieferten Nährstoffe befinden sich ausschließlich in einer Ionenform, in der diese Nährstoffe auch in der Natur in einer hochwertigen Erde vorkommen. Der Inhalt aller Nährstoffe in der Form, die durch die Pflanze direkt verwendbar ist, ermöglicht
auch die Verwendung als hochwirksame Düngung direkt auf die Blätter (z. B. beim Klonen oder
als Behandlungsdüngung) oder als Düngung in aeroponischen Systemen (z. B. RainForest) und in
NFT-Systemen. Das Mittel hat einen Null-Anteil an Chlor, das eine negative Auswirkung auf die
Entwicklung von chlorempfindlichen Pflanzen (hanfartige) hat.
Vorsicht! Die Dosierung ist mit Rücksicht auf die spezifischen Bedürfnisse des LED-Systems
optimalisiert bei der Anwendung in einem anderen Anbausystem droht dahingegen eine allmähliche
Überdüngung. Beim Anbau in Erde ist die halbe Konzentration (x/2) zu verwenden und für Bubbler
dann ein Drittel (x/3). Die endgültige EC hängt von der Qualität des verwendeten Wassers, es ist
daher die Verwendung von einem EC-Messgerät zu empfehlen.
Die Autokalibrierungsfunktion stellt meistens den pH-Wert von 5,9 ein. Sobald der Guss zu Ende
gemischt ist, ist eine Kontrollmessung durchzuführen und bei Bedarf sind die Mittel pH-up oder pHdown zu verwenden. Im Bezug auf die Qualität des Mittels ist kein regelmäßiges oder abschließendes
Flushing notwendig. Enthält das Wurzelstimulans Thiamin (B1). Durch Zugabe eines Stimulans auf
gleicher Basis kommt es zur Überdosierung und dadurch zur Gegenwirkung. Es ist keine chemische
Sauerstoffversorgung des Gusses durch Wasserstoffperoxid (H202) wegen Zersetzung der Biokomponenten zu empfehlen.
Die Verwendung ist ganz einfach; die Komponenten GROW, MICRO a BLOOM werden
in der Wachstumszeit im Verhältnis 3:2:1 und in der Blütezeit im Verhältnis 1:2:3 vermischt. Vor Gebrauch gründlich schütten! Das Sediment ist ein Zeichen des Naturproduktes und
wird gänzlich in dem Guss aufgelöst. Einzelne Komponenten sind in die abgemessene Wassermenge
zu schütten und gründlich zu mischen.
In der Tabelle sind Dosierungsbeispiele und ungefähre pH- und EC-Werte für Stadtwasser und für
reines Wasser (z. B. Regenwasser oder durch Reversosmose aufbereitetes Wasser) zu finden.
Vorgegebene Dosierung in ml/ 100 l Guss.
Beim Anbau in Erde ist die halbe Konzentration (x/2) zu verwenden und für Bubbler ein Drittel (x/3).
Es ist zu empfehlen, den pH-Wert von 5,8 zu halten.
Bei Bedarf sind die Mittel pH-up oder pH-down zu verwenden. Wechselweise (ca. 1x pro Woche) mit
reinem Wasser gießen, um die Versalzung des Substrates zu vermeiden.
Nawóz MAZAR LED fertilizer for your growing
przeznaczony do hodowli, która nie korzysta z klasycznego, intensywnego oświetlenia, w przypadku
którego nadmierne generowane ciepło (około 80% zużytej energii) powoduje ogromne odparowywanie. Ponieważ LED system niemal w ogóle nie generuje nadmiernego ciepła, a cyrkulacja wody
(podlanie – wchłanianie przez korzenie – odparowanie z powierzchni rośliny i odparowanie z urządzenia uprawowego) jest wyraźnie zwolniona, wymaga odpowiedniego dostosowania ilości substancji odżywczych dostarczanych roślinie. Zwłaszcza przy odchodzeniu od uprawy pod klasycznym,
intensywnym oświetleniem przy małym doświadczeniu hodowcy może dojść do przelania, które ma
najczęściej fatalne następstwa dla rozwoju rośliny i jakości zbiorów.
Nawóz MAZAR LED fertilizer for your growing - zawiera wzrostowe i wspomagające kwitnienie dodatki a przez to w przeciwieństwie do preparatów wieloskładnikowych umożliwia hodowcy
większą kontrolę nad gospodarką wodną w systemie uprawowym.
Zawiera kwasy humusowe i fulwowe (najskuteczniejszy składnik naturalnego próchna, zawarty w wysokiej jakości czarnoziemu), które działają jako nośnik dla innych aktywnych biologicznie
składników, np. aminokwasów, czy polisacharydów, a także znacząco zwiększają wzrost biomasy,
aktywność enzymów roślinnych i produkcję naturalnych fitohormonów. Kwasy te skutecznie przeciwdziałają przesoleniu podłoża.
WITAMINA B1 (zawarta min. w zbożach, roślinach strączkowych, drożdżach, czy jądrach orzechów) stymuluje rozwój systemu korzeniowego, na skutek czego zwiększa się dostępność substancji
odżywczych. Funkcja ta jest ściśle związana z zerowym poziomem chloru w zalewie. Witamina B1
skutecznie chroni przed obumieraniem korzeni (brązowienie, czernienie). Korzenie są silne, zdrowe,
białe i bogato rozgałęzione.
˙ W OPTYMALNEJ FORMIE
SUBSTANCJE ODZYWCZE
Wszystkie substancje odżywcze w nawozie MAZAR są dostarczane roślinom wyłącznie w jonowej
formie, czyli w tej samej, w której składniki te naturalnie występują w przyrodzie, w wysokiej jakości glebach. Występowanie wszystkich substancji odżywczych w formie bezpośrednio przyswajalnej
przez roślinę umożliwia wykorzystanie do wysoce skutecznego nawożenia bezpośrednio na liść (np.
przy klonowaniu, czy w nawożeniu leczniczym) lub nawożenia w systemach aeroponicznych (np.
Rain Forest) i systemach NFT. Preparat nie zawiera chloru, który w większym stężeniu nie sprzyja
rozwojowi roślin wrażliwych na chlor (konopiowate).
Uwaga! Dawkowanie jest optymalizowane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb systemów LED,
dlatego w przypadku zastosowania w innym systemie uprawowym istnieje niebezpieczeństwo przedawkowania nawozu. W przypadku hodowli w glinie należy użyć 50% stężenia, w przypadku bubblera stężenia 30%. Końcowe EC zależy od jakości wody, dlatego zalecamy użycie EC – metru.
W większości przypadków funkcja auto-kalibracyjna nastawi wartość pH na 5,9. Po wymieszaniu
zalewy należy wykonać pomiar kontrolny, a w razie potrzeby zalecamy użycie preparatu pH- up
lub pH -down. Ze względu na jakość preparatu nie ma potrzeby przeprowadzania regularnego ani
końcowego flushingu, czyli płukania gleby, w celu pozbycia się niepożądanych substancji chemicznych. Zawiera stymulant korzeniowy thiamin (B1). W przypadku dodania stymulanta na tej samej
bazie dojdzie do przedawkowania i destymulacji korzenia. Ze względu na możliwą degradację bio
składników nie zaleca się utleniania zalewy nadtlenkiem wodoru (H2O2).
èÜõÜí
GROW
MICRO
BLOOM
Zastosowanie: składniki GROW, MICRO a BLOOM w fazie wzrostu rośliny mieszamy w
stosunku 3:2:1, a w fazie kwitnienia w stosunku 1:2:3. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć.
Osad jest oznaką produktu naturalnego, ulega całkowitemu rozpuszczeniu w zalewie. Poszczególne
składniki należy nalać do odmierzonej ilości wody i dokładnie wymieszać.
W tabelce znajdują się przykłady dawkowania i przybliżone wartości końcowe pH i EC, odpowiednio
dla miejskiej i czystej wody (np. deszczówka lub woda przepuszczona przez filtry odwróconej osmozy).
Zalecone dawkowanie podano w ml/100 l zalewy.
Przy hodowli w glebie stosować 50% stężenie, w przypadku bubbleru 30% stężenie. Zalecamy utrzymywać pH na poziomie 5,8.
W razie potrzeby zalecamy użycie preparatów pH-up i pH-down. Zaleca się przemienne podlewanie
wodą (mniej więcej raz w tygodniu) w celu zapobiegnięcia przesoleniu podłoża.
Więcej na www.mazar.cz
Hnojivo optimalizováno pro LED SYSTÉMY
Fertilizer is optimized for LED systems
Mehr unter www.mazar.cz
0%
chlóru
chlorine
Für alle Anbaumedien geeignet,
Rockwool, Coco, Drip, Nft, Aero, Bubbler
˙
Do stosowania na wszystkich rodzajach podloza:
rockwool, coco, drip, NFT, aero, bubbler
B1
vitamín
vitamin
huminové
kyseliny
humic acids
èÜõÜí
epříznivě na vývoj rostlin citlivých na chlór např. čeleď Cannabaceae
odílí se tak na zvýšení dostupnosti živin.
nozemi. Výrazně zvyšují tvorbu biomasy, aktivitu rostlinných enzymů
dalších přípravků www.mazar.cz
hraňte před dětmi! Pozor koncentrát. Používejte ochranné pomůcky,
něte proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Likvidace zbytků
MAZAR
LED
fertilizer
Likvidace obalů:Hnojivo
Vyprázdněné vypláchnuté
PE obaly
doporučujeme
for your growing
GROW
respektuje odlišný způsob pěstování oproti pěstování pod klasickými výbojkami, kde přebytečné
teplo (cca 80% spotřebované energie) způsobuje masivní odpařování.
wing under
classic
discharge
lamps.
Fertilizer
optimized teplo,
for LED
LED
systém
neprodukuje
téměř
žádnéispřebytečné
koloběh vody (zalití-absorbce kořeny odpar
exclusivelyzinpovrchu
ionic form
in which
these
nutrients occur
in zpomalen a tomu je potřeba přizpůsobit
rostliny
a odpar
z pěstebního
média)injenature
výrazně
plant alsododávku
allows itsnutrientů.
use for high-effi
ciency
fertilization
by directpod
top výbojkami hrozí uživateli se zaběhnutou
Zejména
při přechodu
z pěstování
eroponic systems
(suchkteré
as RainForest)
NFT systems.
praxí přelití,
mívá fatálníand
následky
pro rozvoj rostliny a následnou sklizeň.
ng.
Hnojivo
MAZAR
fertilizer
for your growing
- obsahuje růstové a květové doplňky a tím
ased fertilizers
has an
adverseLED
effect
on the development
of plants
dává uživateli větší kontrolu nad vodním režimem oproti vícesložkovým přípravkům.
formation of a rich root system and thus contributes to increased
Obsahuje huminové a fulvo kyseliny (nejúčinnější složka přírodního humusu, obsažená
t of humusv kvalitní
contained
in high-quality muck soil. They significantly
černozemi), které působí jako nosič pro další biologicky aktivní látky, např. aminokyseliny
atural phytohormones.
a polysacharidy. Výrazně zvyšují tvorbu biomasy, aktivitu rostlinných enzymů a tvorbu přirozených
f our fertilizers
as well asJejich
otherpůsobení
preparations:
fytohormonů.
účinněwww.mazar.cz
zamezuje přesolení substrátu.
B1Careful
(jinak obsažený
například
v obilninách,
luštěninách, kvasnicích a jádrech ořechů) podut of reachVITAMIN
of children.
concentrate.
Use protective
devices.
kořenového
systému
a podílí
se tak na zvýšení dostupnosti živin. Tato funkce
t with eyesporuje
washtvorbu
under bohatého
running water
and seek
medical
attention.
úzce
souvisí
s
nulovou
hladinou
chloru
v
zálivce.
Výrazně
ver compost. Container disposal: We recommend to pass the emptybrání odumírání kořenů (hnědnutí, zčernání); kořeny jsou silné, krásně bílé a bohatě větvené.
h zum Anbau unter den klassischen Entladungsröhren. Das DünOPTIMÁLNÍ FORMY ŽIVIN
AR GROWVšechny
an die živiny
Pflanzen
gelieferten Nährstoffe befinden sich
dodávané rostlinám hnojivem MAZAR jsou výhradně v iontové formě, v jaké se tyto
einer hochwertigen
Erde vorkommen.
Inhaltpůdě.
aller Obsah
Nährstoffe
živiny vyskytují
v přírodě v Der
kvalitní
všechin živin ve formě přímo využitelné rostlinou
ndung als hochwirksame
Düngung
direktúčinné
auf diehnojení
Blätterpřímo
(z. B. beim
dovoluje i použití
na vysoce
na list (např. při klonování nebo jako léčebné
emen (z. B.hnojení),
RainForest)
und
in NFT-Systemen.
nebo
hnojení
v aeroponických systémech (např. RainForest) a systémech NFT. Přípravek
nulový obsah
ms- und má
Blütenzusätze
. chlóru, který ve větší koncentraci působí nepříznivě na vývoj rostlin, citlivých
na chlór (konopovité).
el auf Chloridbasis
wirken negativ auf die Entwicklung von chlorördert die Bildung eines reichen Wurzelsystems und beteiligt sich
Pozor!
Dávkování
je hochwertiger
optimalizovánoSchwarzerde
s ohledem na
specifické potřeby LED systému a při jeho apliie treten als die wirksamste, in
enthalkaci v der
jiném
pěstebním systému
hrozí provon
změnu
postupné přehnojení. Při pěstování v hlíně použij
masse, Aktivität
Pflanzenenzyme
und Bildung
natürlichen
duces virtually no excess heat. The water cycle (watering-absorption through the roots-evaporation
from the plant surface and evaporation from the growing medium) is significantly
slowed down and
Použití je jednoduché;
složky GROW, MICRO a BLOOM se míchají v době růstu v poměru 3:2:1 a v době květu v poměru 1:2:3.
also the amount of supplied nutrients has to be adjusted accordingly. Especially
when switching
Plněno dne
(spotřebujte
do 18 Dávkování
měsíců); date
of filling (use within
18 months);
Gefüllt
(innerhalb
Před použitím
důkladně from
protřepejte! Uvedené dávkování
v ml/
100 l zálivky.
je optimalizováno
s ohledem
na specifi
ckéam:
potřeby
LED
growing plants under discharge lamps, the user used to common practice
runs
a
risk
of
overwatering,
von 18 Monaten
napełniono(x/3).
(termin
ważności
produktustimulant
18 miesięcy)
systému. Při pěstování v hlíně použij poloviční koncentraci
(x/2) a verwenden);
pro bubbler třetinovou
Obsahuje
kořenový
thiamin (B1). Přidáním
which usually has fatal consequences for the development of the plant and subsequent harvest.
stimulantu na stejné bázi dojde k předávkování. Nedoporučuje se chemické okysličování zálivky peroxidem vodíku (H202) z důvodu degradace
biosložek.
MAZAR LED fertilizer for your growing - contains growth and flowering supplements and
Use is simple; mix the components GROW, MICRO and BLOOM at a ratio of 3:2:1 during the growth stage and 1:2:3 during
thus gives the user better control over the watering regime as opposed to multi-component preparaflowering.
tions.
Shake well before use! Indicated dosage in ml/ 100l of watering solution. The dosage is optimized with respect to the specific needs of the LED system
Contains humic and fulvic acids (the most effective component of humus, contained in highandsubstances
in case of application
in a different plant growing system there is, on the contrary, a danger of gradual over-fertilization. When growing plants in
quality muck soil), which acts as a carrier for other biologically active
such as amino
half of
theplant
concentration,
bubbler.
Contains
a root
stimulant
thiamin
(B1). By opakowania
adding a stimulant on the same basis,
Objemfornáplně;
volume
of the
contents;
Inhalt;
pojemność
acids and polysaccharides. It significantly increases creation of biomass,soil,
theuse
activity
enzymes one-third concentration
overdose
may
be
caused
and
and the production of natural phytohormones. Their action effectively prevents salinization of the the opposite affect may take place. Chemical aeration of the watering substance using hydrogen peroxide (H2O2) is not
1l 5l 10l 25l 50l
recommended due to degradation of the biocomponents.
substrate.
Die Verwendung
ganz einfach; die Komponenten GROW, MICRO und BLOOM werden in der Wachstumszeit im Verhältnis 3:2:1
VITAMIN B1 (otherwise contained for example in cereals, legumes, yeast
and nut meat) ist
promotes
und of
innutrients.
der Blütezeit
im Verhältnis 1:2:3 vermischt.
creation of a rich root system and thus contributes to increased availability
This function
Vor Gebrauch
gründlich
Vorgegebene Dosierung in ml/ 100 l Guss. Dávkování je optimalizováno s ohledem na specifické potřeby LED
is closely connected with zero level of chlorine in the watering. It significantly
prevents
dying ofschütten!
the
roots (browning, blackening); the roots stay strong, nice and white andsystému.
richly ramified.
Beim Anbau in Erde ist die halbe Konzentration (x/2) zu verwenden und für Bubbler ein Drittel (x/3). Enthält das Wurzelstimulans Thiamin
(B1). Durch Zugabe eines Stimulans auf gleicher Basis kommt es zur Überdosierung und dadurch zur Gegenwirkung. Es ist keine chemische Sauerstoffversorgung des Gusses durch Wasserstoffperoxid (H202) wegen Zersetzung der Biokomponenten zu empfehlen.
OPTIMAL FORMS OF NUTRIENTS
Zastosowanie: składniki GROW, MICRO i
prostředí
vegetativní fáze poměr coco, rockwool x
All nutrients supplied to the plants by the MAZAR fertilizer are exclusively
in w
ionic
form
in whichrośliny mieszamy
enviromment
BLOOM
fazie
wzrostu
rostliny
rate hlína soil
x/2 ml/100 litrů litres
these nutrients occur in nature in high-quality soils. The contents of all
a form adirectly
w nutrients
stosunkuin 3:2:1,
w fazie kwitnienia w pH
EC
G:M:B bubbler, nft
x/3
plant vegetative
exploitable by the plant also allows its use for high-efficiency fertilization by direct top dressing (for
stosunku 1:2:3.
phase
mS
example in cloning or as curative fertilization) or for fertilization in aeroponic systems (such as RainGROW MICRO BLOOM GROW MICRO BLOOM
Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć! Zalecone
Forest) and NFT systems. The preparation has zero content of chlorine which, when in higher con165
1,0
135
90
3:2:1
110
55
semena seeds
45
podano w ml/100 l zalewy. Dávkocentration, has adverse effect on the development of plants sensitive dawkowanie
to chlorine (Cannabaceae).
290
1,9
135
2:1:1
145
145
270
matky mother plants
135
vání je optimalizováno s ohledem na specifické
potřeby
Przyin hodowli w glebie
30
0,2
25
25
1:1:1
30
30
čerstvé řízky fresh cuttings
25
Attention! The dosage is optimized with respect to the specific needs
of theLED
LEDsystému.
system and
stężenie,
w przypadku bubbleru 5,9
case of application in a different plant growing system there is, on thestosować
contrary, a50%
danger
of gradual
165
1,4
55
135
90
3:2:1
110
sazenice young plants
45
30% (x/2)
stężenie.
Zawiera constymulant korzeniowy
over-fertilization. When growing plants in soil, use half the concentration
and one-third
255
1,6-1,8
85
225
150
3:2:1
170
růst grow
75
W We
przypadku
centration (x/3) for bubbler. The resulting EC depends on the qualitythiamin
of water(B1).
used.
thereforedodania stymulanta
na tej samej bazie dojdzie do przedawkowania
95
1,8-*
recommend to use ECmeter.
285
85
170
1:2:3
190
květ bloom
255
The auto-calibration function mostly sets pH to 5.9. After mixing thei destymulacji
watering solution,
carryZeout
korzenia.
względu na możliwą
měkká soft
tvrdá hard
verification measurement and use pH-up or pH-down preparations as
needed. bio
Given
the quality
degradację
składników
nie zaleca się utleniavoda water
of the preparation, there is no need to carry out regular or final flushing.
Contains
a root stimulant
nia zalewy
nadtlenkiem
wodoru (H2O2).
Hnojivo optimalizováno pro LED SYSTÉMY
Fertilizer is optimized for LED systems
poloviční koncentraci (x/2) a pro bubbler třetinovou (x/3). Výsledné EC závisí na kvalitě použité vody,
doporučujeme proto používání ECmetru.
men unserer Düngemittel sowie anderer Präparate: www.mazar.cz
Autokalibrační funkce většinou nastaví pH 5,9. Po namíchání zálivky proveď kontrolní měření
vor Kindern
Vorsicht
Schutzmittel
vera vaufbewahren!
případě potřeby
použijKonzentrat.
přípravky pH-up
nebo pH-down.
Vzhledem ke kvalitě přípravku není
aschen. Sind
die Augen
zufällig
Wasser über die
potřeba
pravidelný
anibetroffen,
závěrečnýsofort
flushing.Obsahuje
kořenový stimulant thiamin (B1). Přidáním
stimulantu na stejné
dojdeim
k předávkování
a tím kvon
opačnému účinku. Nedoporučuje se chemické
ung der Düngemittelreste:
mitbázi
Wasser
Mindestverhältnis
peroxidem vodíku
z důvoduzudegradace biosložek.
geleerte okysličování
und gespültezálivky
PE-Verpackungen
sind (H202)
zum Recycling
Použití je jednoduché; složky GROW, MICRO a BLOOM se míchají v době růstu v poměru
3:2:1 a v době květu v poměru 1:2:3. Před použitím důkladně protřepejte! Sediment je znakem
přírodního produktu a zcela se rozpustí v zálivce. Jednotlivé složky nalijte do odměřeného množství vody
a důkladně promíchejte.
jsou uvedeny
dávkování
výsledné hodnoty pH a EC pro městskou a pro
řebujte doV tabulce
18 měsíců);
date ofpříklady
filling (use
withina přibližné
18 months);
čistou
vodu (např.
dešťovou,napełniono
nebo vodu upravenou
reverzní osmózou).
halb von 18
Monaten
verwenden);
(termin ważności
sięcy)
Nawóz MAZAR LED fertilizer for your growing - zawiera wzrostowe i wspomagające kwitnienie dodatki.
0% chloru - Nadmiar chloru w wodzie razem z nawozami na bazie chlorków oddziałuje niekorzystnie na rozwój roślin wrażliwych na chlor np.
rodzina Cannabaceae (konopiaste). Witamina B1 - Stymuluje rozwój systemu korzeniowego, na skutek czego zwiększa się dostępność substancji
odżywczych. Kwasy humusowe - Są najskuteczniejszym składnikiem naturalnego próchna, zawartego w wysokiej jakości czarnoziemu. Znacząco
zwiększają wzrost biomasy, aktywność enzymów roślinnych i produkcję naturalnych fitohormonów
Udostępniamy sprawdzone informacje o składzie i sposobie działania naszych nawozów , jak również pozostałych preparatów: www.mazar.cz
Przechowywanie: +5/+25°C. Chronić przed mrozem i promieniami słonecznymi. Chronić przed dziećmi. Uwaga koncentrat. Stos wać rękawice
pro
LED SYSTÉMY
MAZAR LED fertilizer for your growing
ochronne, po pracy należy umyć ręce i rękawice wodą. WHnojivo
razie kontaktu optimalizováno
z oczami, należy wypłukać oczy
strumieniem
wody i skontaktować się z
lekarzem. Likwidacja pozostałości nawozu: rozmieszać w wodzie
w stosunku 1:50
jednostek wody a for
następnie
do kompostu. Likwidacja
Fertilizer
is optimized
LEDnalać
systems
respects a different way of growing when compared to growing under classic discharge lamps, where
opakowania: Opróżnione i opłukane opakowania zalecamy oddać do utylizacji. Nie palić.
excess heat (about 80% of the energy consumed) causes massive evaporation. A LED system pro-
0%
chlóru
Uvedené dávkování v ml/ 100 l zálivky.
thiamin (B1). By adding a stimulant on the same basis, overdose may be caused and the opposite
affect may take place. Chemical aeration of the watering substance using hydrogen peroxide (H2O2)
is not recommended due to degradation of the biocomponents.
Fertilizer N-P-K (2-1-6) in weight %
B1
huminové
Total nitrogen as N
Use is simple; mix thekyseliny
components GROW, MICRO a BLOOMNH4
at aNratio of 3:2:1 during
vitamín
the growth stage and 1:2:3 during flowering. Shake well before
NO3 use!
N Bottom sediment is
a sign of a natural product and will be entirely dissolved in watering solution.
Water-soluble phosphorus as P2O5
Table shows examples of dosage and approximate resulting pH and ECWater-soluble
values for urban
water as K2O
potassium
and for pure water (such as rainwater or water treated by reverse osmosis).
Water-soluble Mg
www.mazar.cz
www.mazar.cz
Při pěstování v půdě použijte poloviční koncentraci, pro bubbler třetinovou. Doporučujeme udržovat
pH 5,8.
V případě potřeby použijte přípravky pH-up a pH-down. Střídavě (cca. 1x týdně) zalévejte čistou
vodou, abyste zabránili zasolení substrátu.
Více na www.mazar.cz
Indicated dosage in ml/ 100l of watering solution.
Total S
2
0,25
1,75
1
6
0,5
1,01
Hnojivo N-P-K (2-1-6) v hm.
Celkový dusík jako N
NH4 N
NO3 N
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5
Vodorozpustný draslík jako K2O
Vodorozpustný Mg
Celková S
%
2
0,25
1,75
1
6
0,5
1,01
Fertilizer N-P-K (2-1-6) in weight %
Total nitrogen as N
NH4 N
NO3 N
Water-soluble phosphorus as P2O5
Water-soluble potassium as K2O
Water-soluble Mg
Total S
2
0,25
1,75
1
6
0,5
1,01
When growing plants in soil, use half the concentration, one-third concentration for bubbler.
We recommend to maintain pH 5.8.
If needed, use pH-up and pH-down preparations. Use pure water for watering by turns (about once a
week) to prevent salinization of the substrate.
For more info go to www.mazar.cz
Distribuce / Distributor:
MAZAR s.r.o.
Opálkova 1, 630 00 BRNO
ˇ 26220369
IC:
Vhodné pro všechny druhy pestebních médii,
rockwool, kokos, drip, nft, aeroponie, bubbler
Suitable for all plant growing media,
rockwool, coco, drip, nft, aero, bubbler
www.mazar.cz

Podobné dokumenty