Prof. Ing. Juraj Leško, CSc. - FMMI

Komentáře

Transkript

Prof. Ing. Juraj Leško, CSc. - FMMI
Prof. Ing. Juraj Leško, CSc.
Vzdělání:

1967 Inženýr chemie, obor Jaderná chemie, FTJF ČVUT Praha.

1973 CSc. obor Chemická metalurgie, VŠB Ostrava.

1993 Docent, obor Anorganická chemie Př.f. OU Ostrava.

1998 Profesor, obor Chemická metalurgie VŠB-TU Ostrava.
Odborná praxe:
 1968-1980
Výzkumný pracovník – katedra chemie VŠB Ostrava
 1980-1992
Vědecký pracovník, vedoucí oddělení iontových tavenin, ÚTHP ČSAV
 od 1992
Katedra chemie VŠB TU, OA (1992), docent 1993, profesor (1998)
Pedagogická činnost:

Obecná chemie (bac), FMMI, VŠB-TU Ostrava

Anorganická chemie (bac), FMMI, VŠB – TU a Ostravská univerzita Ostrava


Chemie životního prostředí (Mgr.), FMMI, VŠB-TU Ostrava
Ekologie energetických a chemických procesů (Mgr.), FMMI, VŠB-TU Ostrava

Pokročilá anorganická chemie (PhD.), FMMI, VŠB-TU Ostrava

Elektrochemie (PhD.), FMMI, VŠB-TU Ostrava
Vědecko-výzkumná činnost

chemie životního prostředí, charakterizace a recyklace strusek z hlediska hydrometalurgie a
pyrometalurgie


elektrochemie roztavených solí a oxidových tavenin
termická analýza, kinetika a mechanizmus reakcí za neizotermických podmínek
Členství v odborných institucích a organizacích:

Člen České společnosti chemické
Vybrané publikace:
Učební texty:
Leško J., Tržil J., Štarha R.: Anorganická chemie, Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2011, 254 s.
Leško J., Tržil J.,Ullrych J..: Obecná chemie, Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2011, 168 s.
Posledních 10 publikací v impaktovaných časopisech
1. Langová Š.,Leško J., Kovalčíková T.: Electrochemical measurement of oxygen in liquid Fe-O-S
system, Electrochimica Acta 36, (1991) 1027-1031.
2. Kostura,B., Kulveitová, H., Leško,J.: Chemical speciation of phosphorus in steelmaking sludge,
Acta Metallurgica Slovaca 7 ( 2001) 115 – 119.
3. Vallová, S., Slovák, V., Leško, J.: The influence of selected oxides and carbonates on thermal
oxidation of coke , Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 71 (2003) 875-881.
4. Kostura, B., Kulveitová, H., Leško, J. Blast furnace slags as sorbents of phosphate from water
solutions, Water Research 39 (2005) 1795-1802.
5. Šušák, P., Vallová, S., Leško, J. Simulation of biomass cofiring with coal by adition of cellulose
and lignin, Acta Geodynamica et Geomaterialia 3 (2006) 57-60.
6. Kolat, P., Čech, B., Juchelková, D., Raclavská, H., Leško, J.: Utilization of alternative fuels in
fluidized - Bed boilers , Acta Geodynamica et Geomaterialia 3 (2006) 71-78.
7. Kostura, B., Kovanda, F., Valášková, M., Leško, J.: Rehydration of calcined Mg-Al hydrotalcite
in acidified chloride-containing aqueous solution, Collection of Czechoslovak Chemical
Communications 72 (2007) 1284-1294.
8. Langová, Š., Leško, J., Matýsek, D.: Selective leaching of zinc from zinc ferrite with
hydrochloric acid , Hydrometallurgy 95 (2009) 179-182.
9. Kostura, B., Matýsek, D., Leško, J.: Mechanismy sorpce fosfátů z vodných roztoků kalcinovanou
formou Mg-Al-CO3 hydrotalcitu, Chemicke Listy 105 (2011) 874-878.
10. Kostura, B., Matýsek, D., Kukutschová, J., Leško, J.: Phosphate interaction with calcined form of
Mg-Al-CO3 hydrotalcite in aqueous solutions , Annales de Chimie: Science des Materiaux 37
(2012) 11-20.

Podobné dokumenty

doc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D - FMMI

doc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D - FMMI prvky pro předměty teoretického základu studia, 2006, ISBN 80-248-1201-0

Více

Informátor 15

Informátor 15 19. Zelenka P., Šrámek J., 1997. Železité konkrece v kĜídových pískovcích na Letovicku. - Acta Musea Moraviae, Sci. Nat., LXXXI (1996): p. 85-91, Brno. V: 0. ______________________________________...

Více

Table of contents - Transactions of the VŠB

Table of contents - Transactions of the VŠB FORMATION MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ V KUŽELU A VZNIK KAVITACE Vladislav KŘIVDA .........................................................................................................................195...

Více

představení - Katedra fyzikální chemie

představení - Katedra fyzikální chemie pro měření, samotné měření a zpracování naměřených dat:

Více

Ceník likvidace odpadů

Ceník likvidace odpadů 17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená ...

Více

Studenti zdravotních škol z Písku a Tábora budou po stážích v

Studenti zdravotních škol z Písku a Tábora budou po stážích v Podmínkou výběru účastníků listopadové odborné stáže byla výborná znalost němčiny a absolvování obdobné praxe v České republice. Z těchto důvodů byli vybíráni studenti vyšších ročníků (3. a 4. ročn...

Více

Kovy - maturitní otázka z chemie

Kovy - maturitní otázka z chemie www.studijni-svet.cz / Otázky z biologie a chemie - http://biologie-chemie.cz

Více