doc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D - FMMI

Komentáře

Transkript

doc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D - FMMI
doc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D.
Vzdělání:

1982 Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku – Místku,

1987 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha, obor chemie – fyzika,

1989 RNDr., obor Chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha,

2003 Ph.D., obor Chemická metalurgie, VŠB – TU Ostrava.

2009 docent, obor Chemická metalurgie, VŠB-TU Ostrava,
Odborná praxe:

1987 – 1988 středoškolský učitel, Gymnázium Bohumín,

1988 – 1996 středoškolský učitel, Střední průmyslová škola chemická akademika
Heyrovského, Ostrava – Zábřeh,

1996 – 2008 odborný asistent, katedra chemie, VŠB – TU Ostrava,

2009 – dosud, docent, katedra chemie, VŠB-TU Ostrava,

2011 – dosud, zástupce vedoucího Katedry chemie.
Pedagogická činnost:

Chemie – FBI, VŠB – TU Ostrava

Chemie I – FMMI, VŠB – TU Ostrava

Chemie II – FMMI, VŠB – TU Ostrava
Vědecko – výzkumná činnost:





Studium sorpčních mechanizmů fosfátů a těžkých kovů na jemnozrnných metalurgických
odpadech a struskách.
Sorpce organických polutantů (nonylfenoly) na jemnozrnných anorganických materiálech.
Příprava vrstevnatých jílových minerálů hydrotalcitového typu.
Chemická speciace fosforu a těžkých kovů.
Termická analýza.
Vybrané publikace:
Učební texty:

KOSTURA, B., GREGOROVÁ, M.: Základy chemie pro bakalářské obory. Skriptum
VŠB-TU Ostrava, 2000, ISBN 80-7078-821-6

KOSTURA, B., GREGOROVÁ, M.: Příklady z chemie pro bakalářské obory. Skriptum
VŠB-TU Ostrava, 2002, ISBN 80-248-0077-2

KOSTURA, B.: CHEMIE I (Obecná chemie), Skriptum VŠB-TU Ostrava, vytvořeno
v rámci projektu CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016 Studijní opory s převažujícími distančními
prvky pro předměty teoretického základu studia, 2006, ISBN 80-248-1201-0
Publikace v impaktovaných časopisech:

KOSTURA, B., KULVEITOVÁ, H., LEŠKO,: J. Blast furnace slags as sorbents of
phosphate from water solutions. Water Research, 2005, 39, pp. 1795 – 1802

KOSTURA, B., KOVANDA, F., VALÁŠKOVÁ, M., LEŠKO, J.: Rehydration of
calcined Mg-Al hydrotalcite in acidified chloride-containing aqueous solution. Collection
of Czechoslovak Chemical Communications, 2007, Vol. 72, No. 9, pp. 1284-1294

KOSTURA, B., MATÝSEK, D., LEŠKO, J.: Mechanizmy sorpce fosfátů z vodných
roztoků kalcinovanou formou Mg-Al-CO3 hydrotalcitu. Chemické listy, 2011, 105/ 11,
874-878

KOSTURA, B., MATÝSEK, D., KUKUTSCHOVÁ, J., LEŠKO, J.: Phosphate
interaction with calcined form of Mg-Al-CO3 hydrotalcite in aqueous solutions. Annales
de Chimie – Science des Matériaux, 2012, 37/1, pp. 11 – 20

KOHUTOVÁ, H., KOSTURA, B., KUKUTSCHOVÁ, J.: Oxyhumolite as a Sorbent of
Cu(II) from Phosphate-Containing Solutions. ChemPlusChem, 2012, 77 Issue 11, pp.1046
– 1050

KOHUTOVÁ, H., KOSTURA, B., KUKUTSCHOVÁ, J., MATÝSEK, D.: Oxyhumolite
influence on adsorption and desorption of phosphate on blast furnace slag in the process
of two-stage selective adsorption of Cu(II) and phosphate. Chemical Papers, 2013, DOI
10.2478/s11696-013-0508-4

Podobné dokumenty

Prof. Ing. Juraj Leško, CSc. - FMMI

Prof. Ing. Juraj Leško, CSc. - FMMI 6. Kolat, P., Čech, B., Juchelková, D., Raclavská, H., Leško, J.: Utilization of alternative fuels in fluidized - Bed boilers , Acta Geodynamica et Geomaterialia 3 (2006) 71-78. 7. Kostura, B., Kov...

Více

Informátor 15

Informátor 15 Kterákoliv þísla bodĤ mohou být uvedena v jedné Ĝádce v pĜípadech, kdy odpovČdi na nČ jsou nulové.

Více

Bremer Institut - zpráva 2

Bremer Institut - zpráva 2 Global Organic Textile Standard (GOTS) je mezinárodní pracovní skupina, která se skládá ze čtyř renomovaných členských organizací, a to OTA (USA), IVN (Německo), Soil Association (UK) a Joca (Japon...

Více

Studenti zdravotních škol z Písku a Tábora budou po stážích v

Studenti zdravotních škol z Písku a Tábora budou po stážích v Od 11. do 22. listopadu 2012 pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s rakouskou asociací Lebenswelt Heim, Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs, dvanáctid...

Více

představení - Katedra fyzikální chemie

představení - Katedra fyzikální chemie Možnosti využití difusně reflektančních spekter pevných materiálů - nová laboratorní úloha Peter Priecel, Šárka Botková, Libor Čapek Katedra fyzikální chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univer...

Více

Archeologia technica 26

Archeologia technica 26 V práci byla provedena charakterizace variability fázového složení, chemického složení jednotlivých fází a základních fyzikálních vlastností železářských strusek, získaných při pokusné tavbě Techni...

Více

doc. RNDr. Kulveitová Hana, Ph.D. - FMMI

doc. RNDr. Kulveitová Hana, Ph.D. - FMMI 2. Orlíková, K., Ullrych, J., Kozubek, E., Kulveitová,H., Otoupalíková, H.: Cvičení z chemie pro horníky. Skripta VŠB, Ostrava 1991, 255 s. 3. Kozubek, E., Tržil, J., Kulveitová,H.: Ullrych, J., Ot...

Více