doc. RNDr. Kulveitová Hana, Ph.D. - FMMI

Komentáře

Transkript

doc. RNDr. Kulveitová Hana, Ph.D. - FMMI
Doc. RNDr. Hana KULVEITOVÁ, Ph.D.
Vzdělání:






1959
1969
1984
1986
1999
2005
Vyšší průmyslová škola chemická, Ostrava
Přírodovědecká fakulta Univerzity J.E.Purkyně v Brně, obor analytická chemie odborná
PGS VŠ pedagogiky Filozofické fakultě UP v Olomouci
RNDr. z analytické chemie na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně
Ph.D. v oboru Metalurgie - úsek Chemická metalurgie, FMMI VŠB-TU Ostrava
Doc. v oboru Metalurgie - úsek Chemická metalurgie, FMMI VŠB-TU Ostrava
Odborná praxe:
 1959 – 1961
 1961 – 1969
 1969 – 2005
 2006 – dosud
VŽKG, záv.1- Alfeni, technik – laborant
technik na VaV, kat.chemie, VŠB Ostrava
odborný asistent kat.chemie, VŠB – TU Ostrava
docent kat.chemie, VŠB – TU Ostrava
Pedagogická praxe:








Analytická chemie pro 2. - 4. ročníky různých studijních oborů FMMI a HGF
Analytická chemie v ŽP pro 3. ročník HGF a 4. ročník FMMI
Analýza odpadů a hutnických materiálů pro 4. ročník FMMI
Instrumentální chemická analýza pro 4. ročník FMMI.
Základy hydrochemie a analýza vod pro 3. roč. HGF
Základy chemie pro 1. roč. HGF
Chemie pro 1. roč. HGF, FMMI a FBI
Chemie I a II pro 1. ročník HGF, specializace THV
Vědecko-výzkumná činnost:
 dělení prvků vzácných zemin na iontoměničích a jejich analytické stanovení
 stopové analýza metalurgických materiálů.
 studium, analýza a zpracování metalurgických odpadů
 klasická analýza kovů ve vzorcích intermetalik „mokrou cestou“
Publikace
 Učební texty
1. Tomík, B., Kulveitová,H., Novosadová, D., Veselá, S.: Rozbory ocelí a rud. Skripta VŠB,
Ostrava 1988, 71 s.
2. Orlíková, K., Ullrych, J., Kozubek, E., Kulveitová,H., Otoupalíková, H.: Cvičení z chemie pro
horníky. Skripta VŠB, Ostrava 1991, 255 s.
3. Kozubek, E., Tržil, J., Kulveitová,H.: Ullrych, J., Otoupalíková, H.: Chemie pro strojní obory.
Skripta VŠB, Ostrava 1992, 171 s.
4. Kalousková, G., Kulveitová,H.: Chemie pro přípravu k přijímací zkoušce na VŠB-TU Ostrava,
Skripta VŠB-TUO, 1995, 60 s.
5. Tržil, J., Ullrych, J., Kulveitová,H., Kalousková, G.: Chemie pro distanční přípravný kurz 1 –
3, Skripta VŠB-TUO, 1996, 170 s.
6. Kozubek, E., Ullrych, J., Tržil, J., Kulveitová,H. Otoupalíková, H.: Základy chemie. Skripta
VŠB - TUO, Ostrava 1999, 152 s.
7. Kulveitová,H.: Chemie II, elektron. skripta v i-tutoru a pdf, VŠB-TUO, 2007, 151 s.
 Vybrané publikace
1. Kostura, B., Kulveitová, H., Leško, J.: Blast furnace slags as sorbents of phoshate from water
solutions, Water Research, (2005), vol. 39, pp. 1795 – 1802; IF 4,97
2. Rusz, S., Kraus, M., Schindler, I., Kawulok, P., Legerski, M., Kulveitová, H. Effect of
previous annealing upon strain-hardening curves of carbon steel C55. Hutnické listy, 2010,
Vol. 63, Issue 6, pp. 32-36.
3. Rusz, S., Schindler, I., Kraus, M., Kawulok, P., Legerski, M., Sojka, J., Kulveitová, H., Jurko,
V. Influence of Finish-rolling Temperature and Cooling Conditions on Properties of Ti-IF
Steel Strip. Hutnické listy, 2010, Vol. 63, Issue 4, pp. 82-85.
4. Legerski, M., Plura, J., Schindler, I., Rusz, S., Kawulok, P., Kulveitova, H., Hadasik, E., Kuc,
D., Niewielski, G. Complex Flow Stress Model for a Magnesium Alloy AZ31 at Hot Forming.
High Temperature Materials and Processes, 2011, Vol. 30, Issue 1-2, pp. 63-69. IF 0,351
5. Schindler, I., Kawulok, R., Kulveitová, H., Kratochvíl, P., Šíma, V., Knapiňski, M.: Activation
Energy in Hot Forming of Selected Fe_40at.%Al Type Intermetallic Compounds, Acta Physica
Polonica A, (2012), vol. 122, No.3, pp. 610 – 613
Účast na řešení projektů
1. 2295/93 MŽP ČR - „Využití projektu PHARE pro analytické posouzení problémových odpadů
ostravsko-karvinské aglomerace“,
2. MPO PZ -01/30/97 a PZ - 01/30/98 „Komplexní výzkum jemnozrnných hutních odpadů“,
3. MŠMT LN 00B029 – „Materiálově technologické centrum“,
4. MSM 273 500016 – „Enviromentální problémy hornické a průmyslové krajiny“,
5. MSM 273 600001 „Vlastnosti intenzivně tvářených materiálů“,
6. GAČR 106/01/0371 „Strukturní aspekty přímého válcování tenkých ocelových bram“
7. GAČR 106/03/0521 – „Výzkum možností recyklace metalurgických olověných odpadů.
Aktivity v oblasti organizace a řízení:
 1990 Šetřící a posléze rehabilitační komise na FMMI. Zástupce vedoucího katedry.
 1992 – 1996 a 1999 – 2005 tři funkční období předsedkyně Akademického senátu
FMMI VŠB-TU Ostrava, členka AS VŠB – TU Ostrava
 2002 – 2005 místopředsedkyně AS VŠB – TU Ostrava
 2005 – 2008 předsedkyně AS VŠB – TU Ostrava.

Podobné dokumenty

LETNÁ AKCIA

LETNÁ AKCIA Rychlá a reproducibilní lyze vzorku za méně než 40 sekund pomocí přístroje FastPrep™ Rychlá izolace genomové DNA z fekálního materiálu Odstraňuje organické kontaminanty jako jsou huminové kyseliny ...

Více

letní akce

letní akce Přístroj FastPrep™-24: Extrémně rychlá a dokonalá homogenizace

Více

Prof. Ing. Juraj Leško, CSc. - FMMI

Prof. Ing. Juraj Leško, CSc. - FMMI Leško J., Tržil J., Štarha R.: Anorganická chemie, Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2011, 254 s. Leško J., Tržil J.,Ullrych J..: Obecná chemie, Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2011, 168 s. Posledních 10 pub...

Více

Program Kalsem 2014 Pondělí 20.00 Úterý

Program Kalsem 2014 Pondělí 20.00 Úterý Vliv struktury polymerního materiálu na tvar termogramu

Více

VÝSLEDKY BRANNÉHO ZÁVODU 2014 4. a 5. třída

VÝSLEDKY BRANNÉHO ZÁVODU 2014 4. a 5. třída VÝSLEDKY BRANNÉHO ZÁVODU 2014 4. a 5. třída DĚVČATA

Více