Maxi DENTAL s.r.o. Ceník výrobků hrazených pacientem

Komentáře

Transkript

Maxi DENTAL s.r.o. Ceník výrobků hrazených pacientem
Maxi DENTAL s.r.o.
Soukromá stomatologická ambulance
Tel: +420 519 370 243 www.maxidental.cz e-mail: [email protected]
Ceník výrobků hrazených pacientem
platný od 01.07.2012
Cena pro pacienta
Kód
00000
00023
60006
60050
60051
60082
60300
60301
62914
70001
71041
71111
80001
80002
80004
80005
80011
80012
80019
80020
80031
81012
81013
81022
81023
81033
81034
81042
80051
80061
81002
81003
81041
81051
81052
81061
81073
81074
81101
81102
Text
Oprava keramické korunky
Rychlostní příplatek
Vystužovací mřížka – stříbrná-u celkových náhrad
Au - za 1g - Aurix L
Safibond BIO - kov
Remanium 2000 (250g)
Litá výztuž (Jen k 82001, 72001, 82002, 72002)
drátěná výstuž
Wirobond C - Kov
Studijní model s otiskem
Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá, litá
Korunka plášťová z plastu, preparace do ztracena
Studijní model s otiskem
Analýza modelů v okludoru
Diagnostická přestavba
Dělený model
Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci
Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci
výběr barvy z lab.
Individualizace barvy
Rekonstrukce mezičelistních vztahů skus.šablonami
Inlay dvouplošková nepřímá, litá
Inlay dvouplošková nepřímá, keramická
Inlay tří a víceplošková nepřímá, litá
Inlay tří a víceplošková nepřímá, keramická
Onlay keramická
Onlay celokovová
Inlay kořenová,jeden kanálek, přímá, litá
Sponová modelace - pilířová konstrukce
Frézování - pilířová konstrukce nebo člen můstku
Inlay jednoplošková nepřímá, litá
Inlay jednoplošková nepřímá, keramická
Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá, litá
Inlay kořenová, dva kanálky, přímá, litá
Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá
Inlay kořenová, tři a více kanálků, přímá, litá
Estetická faseta keramická lisovaná
Estetická faseta keramická - Procera Alumina
Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena
Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková
pojištěného
1 692,00 Kč
220,00 Kč
500,00 Kč
1 058,00 Kč
900,00 Kč
71,00 Kč
410,00 Kč
760,00 Kč
22,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
344,00 Kč
338,00 Kč
882,00 Kč
250,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
425,00 Kč
300,00 Kč
804,00 Kč
2 724,00 Kč
5 145,00 Kč
2 792,00 Kč
5 953,00 Kč
6 217,00 Kč
3 311,00 Kč
1 424,00 Kč
278,00 Kč
507,00 Kč
2 425,00 Kč
4 598,00 Kč
1 495,00 Kč
1 308,00 Kč
1 444,00 Kč
1 578,00 Kč
5 724,00 Kč
6 574,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
nepojištěného
1 692,00 Kč
220,00 Kč
500,00 Kč
1 058,00 Kč
900,00 Kč
71,00 Kč
687,00 Kč
760,00 Kč
22,00 Kč
238,00 Kč
1 375,00 Kč
2 430,00 Kč
344,00 Kč
470,00 Kč
1 038,00 Kč
250,00 Kč
219,00 Kč
236,00 Kč
425,00 Kč
300,00 Kč
994,00 Kč
2 724,00 Kč
5 145,00 Kč
2 792,00 Kč
5 953,00 Kč
6 217,00 Kč
3 311,00 Kč
2 020,00 Kč
362,00 Kč
612,00 Kč
2 425,00 Kč
4 598,00 Kč
1 845,00 Kč
1 677,00 Kč
2 110,00 Kč
2 007,00 Kč
5 724,00 Kč
6 574,00 Kč
2 716,00 Kč
3 153,00 Kč
Maxi DENTAL s.r.o.
Soukromá stomatologická ambulance
Tel: +420 519 370 243 www.maxidental.cz e-mail: [email protected]
Ceník výrobků hrazených pacientem
platný od 01.07.2012
Cena pro pacienta
Kód
81112
81115
81121
81122
81132
81134
81140
81201
81202
81203
81204
81205
81211
81212
81230
81231
81234
81235
81242
81251
81252
81261
81263
81301
81302
81311
81312
81314
81322
81401
81402
81411
81601
81611
81612
81621
82001
82002
82011
82014
Text
Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková
Korunka plášťová keramická, preparace schůdková
Korunka fasetová - plast, preparace do ztracena
Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková
Korunka fasetovaná - metalokeramika - samostatná
Schůdková preparace – laboratoř 002
kontrola kontaktů na sec. modelu
Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena
Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková
Korunka plášťová keramická, preparace schůdková
Celokeramika Cercon- Zircon oxid Bílý
Celokeramika Cercon Color
Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena
Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková
Korunka/můstek celokeramická/ CAD systém - ZirkonKorunka fasetovaná - metalokeramika v rámci můstku
Schůdková prepparace kemetalokeramické korunce
Margin -/keramický krček/- příplatek
Inlay jako pilíř můstku
Kořenová čepička, jeden kanálek
Kořenová čepička, dva kanálky
Teleskopická korunka celokovová
Teleskopická korunka faserovaná - kompozitní plast
Člen můstu celokovový
Člen můstku fasetovaný plast
Člen můstku keramický
Člen můstku fasetovaný - metalokeramika
Gingiva z keramiky, nebo Laser-svár fixní náhrady
Opěrný třmen prefebrikovaný
Attachment, zásuvný spoj - patrice
kovové pouzdro na matrici
Attachment, zásuvný spoj - matrice
Provizorní ochranná korunka z plastu
Provizorní ochranný můstek z plastu - do 6 zubů
Provizorní ochranný můstek z plastu - 7 a více zubů
Oprava fixní náhrady s otiskem - nová faseta
Snímatelný mezerník - Č.S.N. s jednoduchými retenčními prvky - do 6 zubů
Č.S.N. s jednoduchými retentč. prvky - 7 a více zubů
Č.S.N. s litými kotevními prvky - do 6 zubů
Č.S.N. s litými kotevními prvky - 7 a více zubů
pojištěného
0,00 Kč
6 050,00 Kč
2 839,00 Kč
3 336,00 Kč
4 309,00 Kč
130,00 Kč
660,00 Kč
1 714,00 Kč
2 138,00 Kč
6 245,00 Kč
7 315,00 Kč
7 590,00 Kč
2 551,00 Kč
2 982,00 Kč
6 795,00 Kč
4 351,00 Kč
130,00 Kč
400,00 Kč
2 951,00 Kč
1 468,00 Kč
1 479,00 Kč
2 310,00 Kč
2 376,00 Kč
1 099,00 Kč
2 485,00 Kč
7 403,00 Kč
3 361,00 Kč
642,00 Kč
900,00 Kč
1 568,00 Kč
866,00 Kč
1 535,00 Kč
783,00 Kč
1 751,00 Kč
2 415,00 Kč
1 310,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4 383,00 Kč
4 502,00 Kč
nepojištěného
2 770,00 Kč
6 795,00 Kč
3 400,00 Kč
3 928,00 Kč
4 870,00 Kč
130,00 Kč
660,00 Kč
2 529,00 Kč
3 005,00 Kč
6 795,00 Kč
7 315,00 Kč
7 590,00 Kč
3 070,00 Kč
3 532,00 Kč
6 795,00 Kč
4 870,00 Kč
130,00 Kč
400,00 Kč
2 951,00 Kč
2 065,00 Kč
2 141,00 Kč
2 310,00 Kč
2 376,00 Kč
1 569,00 Kč
2 806,00 Kč
7 724,00 Kč
3 682,00 Kč
642,00 Kč
900,00 Kč
1 568,00 Kč
866,00 Kč
1 535,00 Kč
1 065,00 Kč
2 430,00 Kč
3 344,00 Kč
1 518,00 Kč
3 235,00 Kč
3 728,00 Kč
6 393,00 Kč
6 648,00 Kč
Maxi DENTAL s.r.o.
Soukromá stomatologická ambulance
Tel: +420 519 370 243 www.maxidental.cz e-mail: [email protected]
Ceník výrobků hrazených pacientem
platný od 01.07.2012
Cena pro pacienta
Kód
82021
82022
82031
82032
82033
82104
82105
82106
82114
82115
82116
82201
82202
82203
82204
82205
82211
82213
82214
82301
82311
82320
82331
82332
82341
82351
82352
82353
82354
85006
85007
PR001
PR002
PR006
PR008
PR009
PR010
PR013
PR014
PR015
Text
Č.S.N. Dolní s litou stab. - spoj. deskou - 7 a více zubů
Č.S.N. Horní s litou patrovou deskou - 7 a více zubů
Částečná imediátní náhrada - do 4 zubů
Částečná imediátní náhrada do 9 zubů
Částečná imediátní náhrada - 10 a více zubů
Horní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky
Horní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků
Horní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky
Dolní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky
Dolní skeletová náhrada - 3 a více kotevích prvků
Dolní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky
Celková náhrada horní
Celková náhrada horní nebo dolní - zuby z kompozitu.
Celková náhrada horní s litou patrovou deskou
Celková náhrada horní hybridní
Celková náhrada horní - imediátní
Celková náhrada dolní
Celková náhrada dolní hybridní
Celková náhrada dolní - imediátní
Oprava - zubu vypadlého z náhrady
Oprava na modelu - prasklá, zlomená náhrada
Oprava retenčních prvků náhrady
Oprava - rozšíření baze náhrady - do 4 zubů
Oprava - rozšíření baze náhrady - 5 a více zubů
Oprava skeletové náhray - spájení, bodování
Rebaze částečné snímatelné náhrady bez otisku v ordinaci
Rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem
Rebaze celkové náhrady bez otisku - v ordinaci
Rebaze celkové náhray s otiskem, funkční rámování
Fóxie Bruxizmus komfort 1,5 mm
fólie u bruxismu tloušťka 3 mm
Růžová keramika -za člen
Laboratorní analog-/lab. paušál
Přenosový klíč k implantátům (na zub)
Metalokeramická korunka na implantát
Korunka (suprastructura nesena implantátem) CAD/CA
Korunka (suprastructura) nesena implantátem šroubovaná
Výměna 1 ks. pouzdra zásuvného spoje
Výměna 2 ks. pouzder zásuvného spoje
Oprava metalokeramické náhrady v labo.
pojištěného
3 280,00 Kč
3 518,00 Kč
4 768,00 Kč
4 720,00 Kč
5 326,00 Kč
7 611,00 Kč
8 210,00 Kč
9 196,00 Kč
7 625,00 Kč
8 260,00 Kč
9 196,00 Kč
0,00 Kč
8 402,00 Kč
10 858,00 Kč
8 046,00 Kč
5 556,00 Kč
0,00 Kč
8 021,00 Kč
5 853,00 Kč
612,00 Kč
1 035,00 Kč
671,00 Kč
1 299,00 Kč
1 429,00 Kč
1 314,00 Kč
2 138,00 Kč
1 353,00 Kč
2 317,00 Kč
1 765,00 Kč
1 074,00 Kč
1 091,00 Kč
647,00 Kč
735,00 Kč
482,00 Kč
5 278,00 Kč
5 428,00 Kč
4 110,00 Kč
1 143,00 Kč
1 791,00 Kč
1 688,00 Kč
nepojištěného
5 770,00 Kč
6 020,00 Kč
4 768,00 Kč
4 720,00 Kč
5 326,00 Kč
8 871,00 Kč
9 605,00 Kč
9 196,00 Kč
8 871,00 Kč
9 605,00 Kč
9 196,00 Kč
6 011,00 Kč
8 402,00 Kč
12 389,00 Kč
9 372,00 Kč
5 556,00 Kč
5 615,00 Kč
9 372,00 Kč
5 853,00 Kč
776,00 Kč
1 260,00 Kč
1 034,00 Kč
1 886,00 Kč
2 029,00 Kč
2 190,00 Kč
2 491,00 Kč
2 293,00 Kč
2 722,00 Kč
2 887,00 Kč
1 074,00 Kč
1 091,00 Kč
647,00 Kč
735,00 Kč
485,00 Kč
5 278,00 Kč
5 428,00 Kč
4 110,00 Kč
1 143,00 Kč
1 791,00 Kč
1 688,00 Kč
Maxi DENTAL s.r.o.
Soukromá stomatologická ambulance
Tel: +420 519 370 243 www.maxidental.cz e-mail: [email protected]
Ceník výrobků hrazených pacientem
platný od 01.07.2012
Cena pro pacienta
Kód
PR016
PR017
PR019
PR020
PR021
PR022
PR023
PR024
PR025
PR026
PR027
PR028
Text
Kapna pro syn-cone 1 ks
Provizorní Abutment Straumann
Laboratorní manipulační implantát/ pro Straumann
Matrice pro hybridní náhrady s implantáty Ankylos.
Straumann -abutment rovný
Straumann,abutment angulovaný
Dentis,abutment.
Dentis, dočasný abutment
Dentis,labor. analog.
šroubovaný můstek -pilíř /na impl. Straumann/
mezičlen-šroubovaný můstek mezičlen-do 5 členů
mezičlen-šroubovaný můstek nad 5 členů
pojištěného
4 158,00 Kč
1 320,00 Kč
990,00 Kč
990,00 Kč
5 200,00 Kč
6 300,00 Kč
1 602,00 Kč
1 186,00 Kč
890,00 Kč
10 095,00 Kč
4 158,00 Kč
4 422,00 Kč
nepojištěného
4 158,00 Kč
1 320,00 Kč
990,00 Kč
990,00 Kč
5 200,00 Kč
6 300,00 Kč
1 602,00 Kč
1 186,00 Kč
890,00 Kč
10 095,00 Kč
4 158,00 Kč
4 422,00 Kč

Podobné dokumenty

PROTETICKÉ OŠETŘENÍ - KOMPLETNÍ CENÍK kód Text kódu

PROTETICKÉ OŠETŘENÍ - KOMPLETNÍ CENÍK kód Text kódu Celková náhrada horní hybridní Celková náhrada horní - imediátní Celková náhrada dolní Celková náhrada dolní s litou bazí Celková náhrada dolní hybridní Celková náhrada dolní - imediátní Transparen...

Více

Zubní laboratoř Ceník

Zubní laboratoř Ceník Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci Sponová modelace-pilířová konstrukce Drátěnná výstuž

Více

ceník výkonů stomatologické péče - Fakultní nemocnice u sv. Anny v

ceník výkonů stomatologické péče - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Inlay tří a víceplošková nepřímá, kompozitní plast

Více

zde

zde Horní skeletová náhrada, 3 a více kotevních prvků Horní skeletová náhrada, nesponové kotevní prvky Dolní skeletová náhrada, 2 kotevní prvky Dolní skeletová náhrada, 3 a více kotevních prvků Dolní s...

Více

Ceník stomatologických výrobků - PROFI

Ceník stomatologických výrobků - PROFI Jana Sigmunda 87 Lutín 783 49 Tel.: 585 652 588 777 817 287 – Pavla 608 622 828 – Dana www.profi-lab.cz e-mail: [email protected] Skype: Profi-lab zubní laboratoř

Více

CENÍK

CENÍK Člen můstku celokovový Člen můstku fasetovaný-plast Člen můstku fasetovaný-kompozitní plast Člen můstku fasetovaný, GRADIA Člen můstku-celokeramický ZIRKON (CAD/CAM) Člen můstku-celokeramický preso...

Více

katalog_sace_tmax_cz_novy

katalog_sace_tmax_cz_novy v menším instalačním prostoru. Více aplikací do 630 A. Snazší výběr přístroje a příslušenství. Optimální návrh instalace a lepší ochrana kabelů, přípojnicových kanálů a nosníků. Potřeba menšího pro...

Více

Ceník výrobků - BHM dent a labor sro

Ceník výrobků - BHM dent a labor sro Celková náhrada horní Celková náhrada horní s litou patrovou deskou Celková náhrada horní hybridní Celková náhrada horní - imediátní (+individuální lžíce se připočítává)

Více