NABÍDKA LEKTORSKÝCH TÉMAT

Komentáře

Transkript

NABÍDKA LEKTORSKÝCH TÉMAT
NABÍDKA LEKTORSKÝCH TÉMAT
Ing. Libor Michalák, CSc. (1947)
Vysokoškolský učitel marketingových
disciplín s 20tiletou praxí
(Fakulta ekonomická ZČU v Plzni)
tel. byt (večer) 354 422 410
e-mail: [email protected]
mobil: 737 842 273
1. Neverbální komunikace (2x 2 hodiny)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utváření prvního dojmu
Co si sdělujeme a jak si to sdělujeme
Mimika – čím hovoří naše tvář
Proxemika – vzdálenosti, které při komunikaci dodržujeme
Haptika – komunikace dotekem
Posturologie – řeč držení těla
Gesta
Řeč očí a pohledů
Kinezika – řeč našich pohybů
Úprava zevnějšku
2. Vývoj a počátky jazzu (2x 2 hodiny)
Doprovázeno dobovými obrázky
a zvukovými ukázkami
• Africké bubny
• Import otroků do Ameriky, work songy, spirituály
• Blues
• Pochodový jazz, dixieland
3. Vývoj francouzského šansonu (2 hodiny)
Životopisy umělců, doprovázeno dobovými obrázky a zvukovými ukázkami, možnost
sledovat český překlad některých šansonů
• Počátky šansonu – Francois Villon
• Lidový šanson
• Vznik kabaretů
• Edith Piaf
• Maurice Chevalier
• Léo Ferré
• Jacques Brell
• Yves Montand
• Jean Gabin
• Gilbert Bécaud
• Charles Aznavour
• Juliette Gréco
• Hana Hegerová
4. Vývoj české populární hudby (1 hodina)
Doprovázeno dobovými obrázky a zvukovými ukázkami
• Kabaret Monmartre v Praze, Otakar Theer,
Josef Waltner
• Karel Hašler
• Ferenc Futurista
• Červená sedma dr. Červeného
• R.A. Dvorský
• Sestry Allanovy, Jiřina Salačová, Arnošt Kavka,
Karel Vlach
• Kocourkovští učitelé
• Werich, Voskovec, Ježek
• E.F. Burian a jeho Červené eso
5. Sovětská písňová tvorba (1 hodina)
Doprovázeno dobovými obrázky a zvukovými ukázkami,
českými překlady textů
•
•
•
Alexander Gradskij
Bulat Okudžava
Vladimír Vysockij
6. Historie koledy Tichá noc (20 minut)
Doprovázeno fotografiemi a zvukovou ukázkou
7. Impresionismus (3x 2 hodiny)
Životopisy umělců, doprovázeno fotografiemi, reprodukcemi
a písněmi Radůzy
• Vznik impresionismu, Manet a Monet
• Cézanne
• Gauguin
• Toulouse-Lautrec
• Modigliani a Renoir
• Rousseau
• Gogh
8. Historie knihy (2 hodiny)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Co je kniha
O písmu
Rozmanitost knih
Opisování knih
Filigrány a ebotteury
Vynález knihtisku
Psací materiály a nástroje
O písařích
Vývoj evropských písem
Výzdoba manuskript
Přehled liturgických knih
•
•
Druhy a prvky knižní vazby
Současní knihaři
9. Práce knihkupce a úloha knihoven (2 hodiny)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Možnosti propagace a knižní kultury knihkupcem
Knihkupcovy nástroje komunikace se zákazníkem
Úloha výkladní skříně, zásady jejího řešení
Knižní veletrhy
Poslání knihoven
Národní knihovna
Odborné knihovny
Veřejné knihovny
Úloha knihoven v moderním světě podle Zelené knihy
Manifest IFLA/UNESCO
Dostupná média a gramotnost
Úloha veřejných knihoven podle Kodaňské deklarace (Copenhagen Declaration)
Intelektuální svoboda (Intellectual Freedom)
10. Propagace dárcovství krve (2 hodiny)
•
•
•
•
•
•
Případová studie: 17 let chebského
Kýblu akademické krve na Fakultě ekonomické ZČU
Proč lidé dávají krev (výsledky výzkumu motivací
2000 dárců krve)
Proč lidé nechtějí dávat krev (výsledky průzkumu
z bakalářských prací na 5 okresech)
Měření „strachu“ před prvním odběrem a psychického
uvolnění po něm (výsledky psychologického testu SUPOS 7 na 90 studentech.
Stejným testem byl hodnocen kosmonaut Remek před startem a po přistání z vesmíru.
Jde o subjektivní posouzení psychického stavu před neznámou, dosud neprožitou
zátěží)
Výsledky průzkumu názorů dárců na jejich společenské ohodnocení, na prodej
darované krve, na pracovní dobu odběrů.
8 minutová fotografická instruktáž Jak se to dělá – popis všech úkonů, jimiž dárce
projde od vstupu na transfuzní stanici až po odchod z ní.
10. 11 zločinů reklamy dle Oliviera Toscaniho (Benetton)
1. Zločin nesmírného plýtvání prostředky
2. Zločin společenské neužitečnosti
3. Zločin lži
4. Zločin vůči rozumu
5. Zločin podněcování nekalých myšlenek
6. Zločin zbožnění hlouposti
7. Zločin výlučnosti a rasismu
8. Zločin vůči občanskému míru
9. Zločin vůči jazyku
10. Zločin vůči tvůrčímu myšlení
11. Zločin loupeže
Dále lze sjednat jakékoliv téma z oboru marketingu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Marketingové prostředí a jeho analýzy
Segmentace trhu a stanovení pozice produktu
(značky) na trhu
Marketingový výzkum
Dotazování a zásady tvorby dotazníku
Marketingová komunikace (propagace)
Výstavy a veletrhy (libreto, scénář, projekt, realizace,
vyhodnocení po akci)
Zásady efektivní komunikace
Marketing soukromého lékaře
Marketing kulturních zařízení (galerie, muzea, hrady, zámky)
Art marketing – specifika výtvarného díla jako zboží
Marketing neziskových organizací
KURZ RUČNÍ KNIŽNÍ VAZBY – alespoň 2 půldny
Vhodné pro rehabilitační střediska jako léčba prací
(některé moje knížky si lze prohlédnout na adrese www.sweb.cz/miniart pod rubrikou
Aprílové knížky).
Libor Michalák: „Knižní vazba“

Podobné dokumenty

Usnesení - EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 5

Usnesení - EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 5 podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat. Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 tel: 251 560 686, 255 702 060-3, e-podate...

Více

oficiální výsledková listina mistrovství ceské republiky - Weltcup-B

oficiální výsledková listina mistrovství ceské republiky - Weltcup-B SKL Nové Mesto n.M. CZE SKL Nové Mesto n.M. CZE LSK Lomnice n.P. CZE LSK Lomnice n.P. CZE SC Sohland GER Ski klub Harrachov CZE WSV 08 Johanngeorgenstadt GER Graf Ski POL SKL Nové Mesto n.M. CZE VS...

Více

POZOR POZOR POZOR :O)))) Na letošním 6. ročníku setkání přátel

POZOR POZOR POZOR :O)))) Na letošním 6. ročníku setkání přátel přátel bostonka jsme pro vás připravili možnost vyšetření vašich bostonků veterinářem - specialistou na posuzování luxace patel, která je častým problémem u malých plemen psů. Bez včasné prohlídky ...

Více