Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Komentáře

Transkript

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
International Postal and e-Communications Conference
Pardubice, 13. – 14. 9. 2016
Program mezinárodní konference IPoCC
„Role intelektuálního kapitálu ve spojích“
Pardubice 2016
Úterý, 13. září 2016
Univerzita Pardubice, posluchárna EB-E1
10:00 – 10:10
Zahájení konference
 IVO DRAHOTSKÝ (Univerzita Pardubice, CZ)
10:10 – 10:40
Videokonference se zahraničním hostem
Videokonference s vedoucím sekce pro záležitosti EU nizozemské pošty (PostNL)
 JAN BART HENRY (PostNL, NL): Nad čím přemýšlí tvůrci politiky EU?
10:40 – 12:30
Prezentace příspěvků
Aktuální výzvy sektoru poštovních služeb
 HANA HANKIEWICZOVÁ (Český telekomunikační úřad, CZ): Návrh
nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků a pohled regulátora na vybraná
ustanovení
 MARTIN DZÚR (Mediaservis, CZ): Pozice alternativního poštovního operátora
na českém poštovním trhu
 IVAN FENINEC (Česká pošta, CZ): Management znalostí v České poště, s.p.
v kontextu situace na trhu práce
 JANA LOUČKOVÁ (Slovak Post, SK): Moderné technológie menia podobu
vzdelávania a rozvoja zamestnancov SP, a. s.
 JOZEF FABUŠ (Regulatory Authority for Electronic Communications and
Postal Services, SK): Komparatívna analýza medzinárodných taríf v rámci krajín
Európskeho hospodárskeho priestoru
12:30 – 14:00
Oběd
14:00 – 15:30
Prezentace příspěvků
Rozvoj e-Commerce a role poštovních služeb
 MIROSLAV KRATOCHVÍL (Gebrüder Weiss, CZ): eFulfillment společnosti
Gebrüder Weiss
 LIBOR HUDEČEK (ZOOT, CZ): Delivering happiness – logistika, která získá
zákazníka
Úterý, 13. září 2016
 PETR BRANDÝSKÝ (Zásilkovna, CZ): Prognóza vývoje české e-Commerce
s dopadem na logistiku
 MOMCILO DOBRODOLAC (University of Belgrade, Serbia): A´WOT
analýza zavedení virtuálního obchodního centra Srbské pošty
 MARTIN SLEČKA (SATUM CZECH, CZ): Specifika pojištění malých zásilek
15:30 – 16:00
Přestávka
16:00 – 16:30
Videokonference se zahraničním hostem
Videokonference s náměstkem generálního inspektora poradního a výzkumného
ústavu americké pošty (USPS OIG)
 MOHAMMAD ADRA (USPS OIG, USA): Současná situace na poštovním trhu
USA s důrazem na univerzální poštovní službu a nové trendy e-Commerce logistiky
16:30 – 17:30
Diskuse u kulatého stolu
Logistika v e-Commerce
MODERÁTOR
 LIBOR ŠVADLENKA (Univerzita Pardubice, CZ)
DISKUTÉŘI
 LIBOR HUDEČEK (ZOOT, CZ)
 MARTIN DZÚR (IN TIME SPEDICE, CZ)
 VÍT BUKVIC (Česká pošta, CZ)
 ONDŘEJ VAŇHA (DPD CZ, CZ)
 PETR BRANDÝSKÝ (Zásilkovna, CZ)
Zámek Pardubice
19:00 – 23:00
Společenské setkání (včetně prohlídky zámeckých prostor)
Středa, 14. září 2016
Univerzita Pardubice, posluchárna EB-E1
09:00 – 10:30
Prezentace příspěvků
Aktuální trendy v technice a technologii poštovních služeb
 ROMAN HRUŠKA (Univerzita Pardubice, CZ): Načítání UHF pasivních tagů
H86A1W
 JURAJ VACULÍK, LIBOR HOFMANN (Žilinská univerzita v Žiline, SK):
Doručovací místo z pohledu automatické identifikace
 PETRA FUCHSÍKOVÁ (AutoCont CZ): Evidence vadných a poškozených
výrobků ve výrobě – OS&D SYSTEM
 TOMÁŠ KUBÍČEK (smart-TEC, RATHGEBER K.S., CZ): Inovační potenciál
RFID & NFC technologie – příklady a inspirace z existujících projektů
 MILAN DVOŘÁK (Česká pošta, CZ): e-Commerce v České poště – logistika
balíkových zásilek
10:30 – 11:00
Přestávka
11:00 – 12:40
Prezentace příspěvků
Aktuální výzvy sektoru poštovních služeb
 KAROL ACHIMSKÝ (Žilinská univerzita v Žiline, SK): Analýza nezávislosti
prepravnej doby poštových zásielok od rozlišovacích znakov zásielok
 KATARINA MOSTARAC (University of Zagreb, HR): Multikriteriální
rozhodovací model pro poskytování poštovních služeb
 SVETOSLAV DIMKOW (University of Telecommunications And Post,
BG): Metodologie pro odhad důvěryhodnosti poskytovatelů e-služeb
 KATEŘINA POJKAROVÁ (Univerzita Pardubice, CZ): Jednání ve stylu
výhra-výhra
 DALIBOR GOTTWALD (Univerzita Pardubice, CZ): Průzkum motivace
vstupu absolventů středních odborných škol do odvětví poštovních služeb
12:40 – 12:45
Závěr konference
12:45 – 13:45
Oběd
14:00 – 15:00
Prohlídka historického centra Pardubic (pro zájemce)

Podobné dokumenty