freewarové řešení dicom serveru s nízkými nároky na hardwarové

Komentáře

Transkript

freewarové řešení dicom serveru s nízkými nároky na hardwarové
FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI
NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ
Daniel Smutek 1), Ludvík Tesař 2)
1)
2)
3. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha
Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd ČR, Praha
Anotace
Příspěvek popisuje freewarové řešení instalace DICOM serveru pro
získání digitalizovaného obrazu v DICOM (Digital Imaging and
Communications in Medicine) formátu z jakéhokoliv DICOM
kompatibilního zařízení bez nároku na náročný hardware.
Na počítač s procesorem Pentium 100 MHz s 64MB RAM a s operačním
systémem Windows XP byl nainstalován PacsOne Server, známý také
jako PACS Server In One Box. Jedná se o DICOM 3.0 kompatibilní
PACS (Picture Archive and Communication System) aplikaci, která
kombinuje DICOM server, PACS server a webový server. PacsOne
Server je v základní verzi freewarem a může být volně modifikován a
distribuován dle potřeb uživatele. PACS server používá open source
MySQL databázi, webový server používá open source Apache 2.0 HTTP
server a k uživatelskému rozhraní PHP skriptovací stroj. Jako operační
systém lze použít Linux s kernelem 2.6 nebo vyšším a všechny OS
Windows s podporou služeb.
Klíčová slova
Dicom, PACS, přenos obrazu, freeware
1. Úvod
V případě, že chceme dále digitálně zpracovávat, třídit, prohlížet či
upravovat obrazové výstupy u zobrazovacích zařízení vybavených
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) rozhraním,
ocitáme se před nelehkou volbou. Buď můžeme pořídit většinou drahý
profesionální produkt dodávaný výrobcem instalovaného zařízení anebo
máme možnost se poohlédnout po freewarovém či sharewarovém
řešení, avšak bez podpory dodavatele. Tento příspěvek popisuje, jak se
nám podařilo zautomatizovat získávání obrázků a sekvencí v Dicom
formátu z nově zakoupeného sonografického přístroje Philips Envisor
M254DA, bez jakýchkoliv dalších investic.
2. Freewarové řešení
Při vyhledávání Dicom serverů jsme narazili na PacsOne Server,
známý také jako PACS Server In One Box. Jedná se o DICOM 3.0
kompatibilní PACS (Picture Archive and Communication System)
aplikaci, která kombinuje DICOM server, PACS server a webový server.
PacsOne Server je v základní verzi freewarem a může být volně
modifikován a distribuován dle potřeb uživatele.
K ukládání dat PACS server používá open source MySQL
databázi. V našem případě jsme zvolili WinMySQL.
Jako rozhraní a k získání pohodlnějšího uživatelskému ovládání je
vhodné nainstalovat webový server. Rozhodli jsme se pro open source
Apache 2.0 HTTP server s PHP skriptovacím strojem.
3. Použití
Po úspěšné instalaci všech těchto součástí můžeme se systémem
začít pracovat:
Po úspěšném zalogování, máme možnost ověřit, zda jsou přístupné
naše zobrazovací zařízení:
Poté, co povolíme přístup k požadovaným zařízením, máme možnost
používat další funkce Dicom serveru – hledání, jednotlivých obrázků a
vyšetřených subjektů, dle různých kategorií, a to včetně těch, jež jsou
obsaženy v Dicom hlavičce:
Nakonec se dostáváme k obrazových a dalším datům jednotlivých
pacientů, kde můžeme pracovat jak s databázovými daty, tak ze systému
downloadovat jednotlivé obrázky:
Je možné použít i dávkové zpracování dat, protože jednotlivé obrázky
jsou uloženy jako soubory v Dicom formátu na disku v určeném adresáři.
4. Hardwarové řešení
Na naší klinice v současné době běží celým systém na počítači
procesorem Pentium 100 MHz s 64MB RAM. Jako operační systém jsme
zvolili Windows XP, ale bylo by možné použít i Windows 2000 (v
dokumentaci PacsOne serveru je popsána jeho funkčnost i s Windows
NT, ale nám se ani při opakovaných pokusech při různých konfiguracích
nepodařilo server s tímto operačním systémem nainstalovat.
V dokumentaci PacsOne serveru je udáváno, že systém je schopen
provozu i s unixovým OS GNU/Linux s kernelem 2.6 a vyšším.
5. Závěr
Popisovaný způsob získání digitální obrazové informace je
ideálním řešení pro malé počty zpracovávaných obrazů, kde další
zpracovaní a archivace dat probíhá dalšími aplikacemi.
MUDr. Ing. Daniel Smutek, Ph.D.
3. interní klinika 1.LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08 Praha 2
tel: 22496 2958
fax: 22491 9780
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

prezentace

prezentace • propojení s portály a společnou EDU bránou MEFANET • hotové řešení pro Telehematologii - ukázka • zobecnění na teleradiologii, … • otevřenost pro studenty (web) • ruční převody z edukačních PACSů...

Více

Obecně Model Materiály Světla Kamery

Obecně Model Materiály Světla Kamery pásu svou vlastní minci, která se jednoduše objevuje a mizí ve správný okamžik. Tím je ve výsledku dosaženo iluze spojitého pohybu. Každá operace na pásu včetně jeho posuvu trvá 70 snímků - proběhn...

Více

Stromy OK - Pavel Scheufler

Stromy OK - Pavel Scheufler A tyto snímky si také dovoluji používat při tvorbě mých Kvadrálů přírodních… Dle písemných vyjádření asi tak deset až patnáct procent sdělení návštěvníků ve výstavních pamětních knihách tento způso...

Více

DBS 18-2 iSP

DBS 18-2 iSP DBS 18-2 iSP je subwoofer s dvěma 18“ hlubokotónovými měniči; využívá fázovou inverzi, která ve spojení s několika inovativními technologiemi dovoluje poskytovat subwooferu stejnou výkonnost na nej...

Více

Česká republika

Česká republika potřebu a předávat společnosti TomTom kopie takovýchto upravených obsahů vytvořených uživatelem prostřednictvím technologií nebo jiných prostředků, které TomTom nabízí v rámci svých služeb pro obsa...

Více

Science Direct-manuál

Science Direct-manuál V seznamu se Vám zobrazí všechny dokumenty – podle ikony klíče (zelený klíč=plné texty, šedivý klíč=pouze abstrakty) poznáte, kam máme přístup. Ve sloupci Content type se Vám zobrazí, o jaký typ do...

Více

Otestovaná zařízení pro službu viphone break

Otestovaná zařízení pro službu viphone break Communications se obraťte na naši technickou podporu (tel. 222 500 500, e-mail: [email protected]). Technická podpora konfigurace zařízení zakoupených u jiných dodavatelů není poskytována společno...

Více

Návod k ResearcherID – zřízení, provázaní s publikacemi

Návod k ResearcherID – zřízení, provázaní s publikacemi publikací do programu ZOTERO a export do RIS formátu, který by měl jít načíst opět do ResercherID databáze. ZOTERO je volně dostupný software pro různé operační systémy: Windows, Mac, Linux, lze je...

Více