PDF - 645.74 kB - Arthouse Hejtmánek

Komentáře

Transkript

PDF - 645.74 kB - Arthouse Hejtmánek
Bohumil Kubišta 2015
Galerie Kodl 24. 5. 2015, Arthouse Hejtmánek 28. 5. 2015
Text Skřivánek Jan
Datum 22.05.2015
V příběhu českého moderního umění zaujímá centrální místo a ve výčtech osobností moderny bývá
většinou uváděn na prvním místě. Následovat by logicky mělo, že jen těžko si lze představit kvalitní
sbírku, ve které by chyběl. Opak je však pravdou – obrazy Bohumila Kubišty jsou na trhu
extrémně vzácné, neboť většina jeho stěžejních děl je ve veřejných sbírkách.
Bohumil Kubišta:
Zátiší / 1909
olej na plátně /
66 × 82,5 cm /
cena: 18 490 000 Kč /
1. Art Consulting
12. 5. 2013
V loňském roce uplynulo sto třicet let od Kubištova narození a za tři roky si budeme připomínat sté výročí
jeho předčasného úmrtí. Když krátce po konci první světové války zemřel, bylo mu pouhých třicet čtyři
let. Za sebou měl pestrý a dynamický umělecký vývoj, ve kterém osobitým způsobem reflektoval podněty
moderního světového malířství od postimpresionismu a expresionismu po kubismus a futurismus. „Každý
Kubištův obraz z let 1907–1915 je událost. Kubišta nerozmnožoval a nevarioval, nepracoval v souborech,
či řadách. Dokončený obraz byl vždy zastavením na cestě, stal se uzavřeným celkem, po němž následoval
další, o vlastní estetické hodnotě a vnímatelný bez souvislostí s okolím,“ charakterizuje malířovo dílo v
loni vydané monografii Karel Srp.
Podle databáze ART+ českými aukcemi v posledních patnácti letech prošlou pouhých deset Kubištových
obrazů, některé z nich opakovaně. Cenový rekord drží Zátiší z roku 1909, které bylo v květnu 2013 na
aukci společnosti 1. Art Consulting vydraženo s čtyřmilionovým nárůstem za 18,5 milionu korun. Obraz
se přitom na trh vrátil po pouhých dvou letech. V červnu 2011 byl na aukci sbírky Hascoe v Londýně
vydražen v přepočtu za 11,7 milionu korun, což odpovídalo spodní hranici předaukčního odhadu. Manželé
Hascoeovi obraz sami získali v roce 2000 za tehdy rekordních 5,15 milionu korun. Cenový posun z 5 na
18 milionů korun by šel vyjádřit také tak, že po dobu třinácti let cena obrazu rostla tempem jeden milion
za rok.
Druhým opakovaně nabízeným dílem je obraz Včelín pocházející ze sbírky historika umění Antonína
Matějčka. Tato expresivní malba na kartonu z doby kolem roku 1908 však již dvakrát nenašla kupce – v
roce 2010 byla nabízena za 4,8 milionu, loni za 6 milionů korun. Důvodem neúspěchu mohla být vysoká
cena, skutečnost, že jde o práci na papíře, i stav dochování malby. Úspěch naopak loni slavily hned tři
jiné, stylově velmi různorodé obrazy – za 992 tisíc, dvojnásobek minimálního podání, Arthouse
Hejtmánek v květnu vydražil drobný takřka pointilistický portrét Antonína Procházky z roku 1905, za
vyvolávací cenu 2,16 milionu se o měsíce později na aukci Galerie Pictura prodala nově objevená olejová
skica Arno z roku 1907 a v listopadu za vyvolávací cenu 1,68 milionu korun na aukci Galerie Art Praha
změnil majitele obraz Vesnická chalupa, vcelku realistická malba let z 1904–05.
Bohumil Kubišta:
Žena s kočárkem / 1908
olej na plátně / 50 × 66 cm
vyv. cena: 9 000 000 Kč
(bez 20% aukční provize)
Obraz Žena s kočárkem, olej na plátně středního formátu z roku 1908, je vedle onoho rekordního zátiší
dosud nejkvalitnějším Kubištovým nabízeným dílem. Na své květnové aukci jej bude dražit Galerie Kodl,
přičemž cena bude startovat na 9 milionech korun (bez aukční provize). Obraz se vyznačuje sytou
barevností a pastózní malbou. Patří do souboru několika děl z téhož roku – například Interiér v Národní
galerii –, ve kterých se Kubišta vyrovnával s podněty díla Vincenta van Gogha. „Poutavý divácký dojem
je podtržen použitou technikou a razantním energickým zpracováním s akcentem na zachycení
bezprostřednosti okamžiku, přičemž právě na tomto plátně je evidentní, že autor zcela svobodně použil
odvážné malířské postupy, a to především dramatickým hnětením barvy do vysokého reliéfu barevných
past, díky čemuž plátno působí neobyčejně plasticky a je možné na něj nahlížet hned z několika
ekvivalentních úhlů,“ popisuje obraz aukční katalog. Sám malíř o jiném z obrazů ze stejné doby v dopise
své přítelkyni Anně Hladíkové napsal: „Barvy jest ale naneseno tak tlustě, že by se mohla škrábat nožem,
maloval jsem prstem, palcem, špachtlí, ale ne štětcem. Nakonec se mi to líbilo, nevím ale, co bys Ty tomu
řekla. Je to nejsmělejší věc, kterou jsem dosud udělal.“
Veřejnost měla možnost Ženu s kočárkem naposled vidět na malířově retrospektivě Zářivý krystal, kterou
pro Galerii výtvarného umění v Ostravě kurátorsky připravil Karel Srp. V již zmiňované doprovodné
publikaci uvádí, že obraz původně patřil fyzikovi Václavu Posejpalovi (1874–1935), který malíře učil na
gymnáziu v Hradce Králové a později se stal profesorem experimentální fyziky na Univerzitě Karlově.
Posejpal Kubištu podporoval v jeho experimentech s optickými přístroji a otáčivými barevnými terči, jimž
se malíř věnoval ve snaze dobrat se zákonitostí míšení barev a jejich účinku. „Znala jsem Kubištu z
Hradce, v Paříži v roce 1909 několikrát jsem se s ním sešla. Tehdy jsem poznala, jak mého muže si vážil.
Můj muž ho měl rád, rozuměl mu a rozhodně měl velký vliv na jeho vývoj. Často se v Paříži scházeli,“
cituje Srp ze vzpomínek fyzikovy manželky. Kubišta Posejpala také v letech 1909 a 1911 dvakrát
portrétoval – obrazy jsou dnes ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě a Národní galerie.
Bohumil Kubišta: Pohled
na moře
u Puly / 1913–1915
olej na plátně /
62 x 98,7 cm /
vyv. cena:
1 400 000 Kč
(bez 24% provize)
Jen pár dní po aukci Galerie Kodl bude společnost Arthouse Hejtmánek dražit další Kubištův obraz,
tentokrát jde o dílo ze závěrečného období malířovy tvorby. Nově objevený Pohled na moře u Puly je
jednou z série mořských krajin, které Kubišta vytvořil mezi lety 1913 až 1915. Kubišta v Pule v letech
1905-06 absolvoval vojenský výcvik a i v následujícíh letech sem jako záložák zajížděl na cvičení. Poté,
co se na jaře 1913 znovu přihlásil do aktivní služby, byl poslán právě na Istrii. „Dříve jsem byl nucen si
vypůjčovat, nyní mohu vypůjčené vrátit, z negativního se stává pozitivní, a proto s důvěrou vpřed! Vím,
že se blíží čas, kdy mi vše bude vynahrazeno a všechna má námaha odměněna,“ vysvětlil své pohnutky v
dopise strýci.
Krajiny, které prodával ostaním důstojníkům jako suvenýr z Puly, Kubišta sám označoval za práce
„okrajového významu“ a s jejich výstavní prezentací nepočítal. Karel Srp tyto obraz, jimiž je dnes malíř
zastoupen v řadě veřejných sbírek, do jisté míry rehabilituje a srovnává je s krajinami Zdeňka Sýkory,
které v jeho díle rovněž představují svébytnou skupinu, rozvíjenou paralelně ke geometrické abstrakci.
„Kubištovy obrazy s istrijským pobřežím by se daly označit za empirický realismus se stopami moderní
malby, odkazující spíše k impresionistickým obrazům ze šedesátých let 19. století a k fauvismu. Smyslové
zážitky se znovu přihlásily o slovo po mnoha letech jejich odmítání,“ píše Srp. Mahulena Nešlehová v
posudku k nabízenému obrazu vyslovuje hypotézu, že vzhledem k velkému formátu malby by mohlo jít o
jeden ze čtyř obrazů, jimiž Kubišta vyzdobil slavnostní sál námořnického kasina.
Obraz bude vyvoláván za 1,4 milionu korun (bez aukční provize), což je polovina ceny, za kterou byla
před rokem a půl společností European Arts vydražena mnohem menší Krajina u moře. Rekord v tomto
žánru drží pestrobarevné Skalnaté pobřeží, které se před osmi lety na aukci 1. Art Consulting prodalo za
3,66 milionu korun (více o obou obrazech zde).

Podobné dokumenty

Číslo: 3/2012

Číslo: 3/2012 Ta ale možnost navýšit svoji půALBI:  846.000 Kč/rok vodní nabídku od Rady nedostala!! Gastro Classic 1.000 000 Kč/rok, TOP 09 se před časem obrátila Josef Pěnkava 1.140 000 Kč/rok HUK Service 1...

Více

Preference výběru partnera - Fakulta sociálních studií

Preference výběru partnera - Fakulta sociálních studií výrazně strukturovaným principem, který ovlivňuje partnerskou volbu, nicméně jeho empirické uchopení je problematické. Fyzická atraktivita žen a mužů je silně spojena s genderově odlišnými normami ...

Více

Pictura verba cupit_obsah / content

Pictura verba cupit_obsah / content as a “second Helena”. The iconography of the decoration of the chapel of the Holy Cross in the château in Rastatt 271�278

Více

toulky krajinou hradu bouzova

toulky krajinou hradu bouzova Třebůvky až k Jevíčku, byl založen počátkem 14. století patrně rodem pánů z Bouzova, z nichž Búz byl v letech 1317-1339 prvním známým držitelem hradu. Ještě v průběhu 14. stol. změnil hrad několikr...

Více

Vnitřní zrak - Centrum pro teoretická studia

Vnitřní zrak - Centrum pro teoretická studia (čidel), když jsme jich sobě osvědomili, slují čitím, jsouce příčina názorův. Slouce názor sice od zření pochází, nicméně všeliké čití naše znamenati má. Názorové u nás zplozují představy. Existuje...

Více

sběratelské+noviny

sběratelské+noviny Medek byl prvním autorem poválečného umění, jehož díla v aukci pokořila hranici jednoho milionu korun. Obraz Vyhřezlá matka z roku 1949 byl na aukci Dorothea vydražen za 2,5 milionu korun (všechny ...

Více