C2100 Anorganická chemie – laboratorní cvičení

Komentáře

Transkript

C2100 Anorganická chemie – laboratorní cvičení
C2100 Anorganická chemie – laboratorní cvičení
1. ročník – Bakalářský studijní program Chemie, Biochemie a Aplikované biochemie (JS 2007)
1. týden
Kolokvium:
Úloha:
2. týden
Kolokvium:
Úloha:
Úvod, bezpečnost práce, laboratorní deník. Vzorový výpočet stechiometrie a
ředění roztoků. Chemická literatura a její použití v preparativní anorg. chemii.
KHSO4, alkalimetrická titrace.
Test 1
Kritéria pro výběr reakcí.
Rozpustnost sloučenin, srážecí reakce.
FeSO4
3. týden
Kolokvium:
Úloha:
Metody přípravy oxidů.
CuSO4, CuI
Mohrova sůl
4. týden
Kolokvium:
Test 2
Metody přípravy oxidů a hydroxidů.
SnI4
H3BO3
Úloha:
5. týden
Kolokvium:
Úloha:
Metody přípravy kyselin.
Cr2O3, K2CrO4
Mohrova sůl, manganometrická titrace
6. týden
Kolokvium:
Test 3
Metody přípravy kyselin.
[Co(H2O)6]Cl2
Kontrola čistoty K2CrO4 jodometrickou titrací.
Úloha:
7. týden
Kolokvium:
Úloha:
Metody přípravy solí.
[Co(NH3)6]Cl3, [Co(NH3)5Cl]Cl2
K3CrO8
8. – 13. týden (kolokvium + úlohy č. 8-14):
Kolokvium
8. týden
9. týden
10. týden
11. týden
12. týden
13. týden
Test 4. Metody přípravy solí.
Metody přípravy halogenidů.
Test 5. Metody přípravy halogenidů.
Metody přípravy koordinačních sloučenin.
Test 6 (zápočtový).
Umývání skla, úklid laboratoře.
Úlohy
Úloha č. 8
Úloha č. 9
Úloha č. 10
Úloha č. 11
Úloha č. 12
Úloha č. 13
Úloha č. 14
Dvě z 6 preparací M(acac)n, M = Cr, Cu, Mn, Co, Fe, Al; tenkovrstvá chromatografie.
CaWO4
Krystalové struktury základních anorganických sloučenin.
KClO3
[Co(NH3)5X]Cl2, X = NO2, ONO
B2O3, B(OCH3)3
(NH4)2MoS4
K2S2O7, KSO3OCH3
Vakuová sublimace SnI4.
Bi2O3, příprava Bi redukcí Bi2O3 a) vodíkem
b) šťavelanem
Fe2O3, aluminotermická reakce.
K2S2O8, jodometrické stanovení čistoty K2S2O8.
Analýza KHSO4.bK2SO4 alkalimetrickou titrací.

Podobné dokumenty

Stánek České astronomické společnosti

Stánek České astronomické společnosti Masarykova střední škola chemická, Praha  manganometrická titrace  katalyzátor burel  soutěž sloučeniny manganu

Více

Úloha č. 11 Manganometrická titrace

Úloha č. 11 Manganometrická titrace Úloha č. 11 Manganometrická titrace

Více

Kationy IV. třídy - Gymnázium Vysoké Mýto

Kationy IV. třídy - Gymnázium Vysoké Mýto Ba  2CH 3COO   CH 3COO 2 Ba

Více

Katalýza a autokatalýza

Katalýza a autokatalýza Po chvíli do jedné z kádinek přilijeme 5 cm3 50% roztoku kyseliny sírové. Po ukončení vývoje kyslíku upozorníme žáky, že oxid manganičitý již v této kádince není možné pozorovat. V sousední kádince...

Více

Stanovení celkové acidity ovocných šťáv

Stanovení celkové acidity ovocných šťáv Stanovení celkové acidity ovocných šťáv Úkol Proveďte alkalimetrickou titraci s vizuální a potenciometrickou indikací modelového vzorku citronové kyseliny a ovocné šťávy. Princip Celková acidita ov...

Více

Chemie 8, procvičování 31

Chemie 8, procvičování 31 V jakém množství vody musíme rozpustit 130 g látky, aby vznikl 16% roztok? a) oxid měditý b) CrO2 c) bromid cíničitý d) Fe2O3 e) jodid draselný f) AlCl3 g) bromid železitý h) Cl2O5 i) sulfid želez...

Více

Stanovení železa

Stanovení železa Návody na laboratorní cvičení z analytické chemie Název úlohy: Úkol:

Více

Úloha č. 6

Úloha č. 6 Klasická metoda stanovení obsahu vápníku v krvi byla manganometrická: nejprve se Ca vysráží jako CaC2O4 (s), sraženina se po filtraci a promytí rozpustí v H2SO4 a uvolněná kyselina šťavelová, jejíž...

Více