Podzimní setkání členů a příznivců PITu se konalo 13

Komentáře

Transkript

Podzimní setkání členů a příznivců PITu se konalo 13
Podzimní setkání členů a příznivců PITu
13.-14.října 2013, evangelická fara v Chrástu u Plzně
Účastni: K. Šimr, B.Baštecká, J.Sedláková, A. Krátká, J. Šestáková,B. Růžička, F.
Keller,. J. Weinfurter, J. Fictum.
Pro dopolední jednání v pondělí přijaly Karlovo pozvání:
Marcela Stárková (policistka působící v Týmu pro pomoc obětem trestných činů
v rámci Policie ČR), Monika Jelínková (z Bílého kruhu bezpečí), Eva Volrábová
(poradkyně pro pozůstalé), Zuzana Pousková a Mirka Šimková (zakladatelky
svépomocného sdružení Plzeňská Zastávka), Lída Lukášová (pracuje v TKS a IC
pod Diecézní Charitou v Plzni), Martina Pumrová (evang. vikářka) a Petra Špačková
(psycholožka na městském úřadě v Plzni, v současnosti na mateřské dovolené).
Neděle 13. října 2013
I.blok: IDENTITA a POSLÁNÍ PITu
Jednání dospělo k těmto formulacím:
Jsme společenství, které všímavostí /vnímavostí, uznáním, přijetím,
důvěrou, vírou a propojováním povzbuzuje vzájemnost a naději v neštěstích.
PIT = Pasivní ideový tým: Propojujeme-Informujeme-Tvoříme perspektivy
SLOGAN: Silou neštěstí v sílu společenství
/Vždy znovu věříme, že sílu neštěstí společně přetavíme v sílu společenství./
II.blok: POVODNĚ 2013 / A PIT/
Celkový dojem z povodní 2013: Bylo mnoho věcí jinak, dobře fungujících – lepší
proces, všichni mají zkušenost, reagují na ni.
Je důležitá fyzická pomoc s citlivostí
Klíčový je pojem sounáležitosti – jak chápeme? jakou sounáležitost podporujeme?
Kdo s kým, kde, kdy má být sounáležitý.
Pomoc dává smysl – to vždy, ale k čemu pomáhat (otázka cílů: jen individuální blaho,
nebo společenské?)
Co pro lidi "typu Filip“, kteří chtějí "otloukat" nebo dobrovolníky koordinovat na místě
může PIT udělat?
Dopis PITu: (Bendy: Nevím, proč bych ho měl dočíst do konce, měl jsem svých
starostí dost, ještě se po mně něco chce).
Nestačí napsat dopis, mělo by po něm něco následovat. Nebo jen jednoduché
vyjádření účasti, nementorovat.
Udělat seminář s Diakonií, využít Filipovu zkušenost – ocenit izolovanost aktivit, že
dělají fyzickou pomoc.
Využít studenty PsKP z ETF pro spolupráci s Diakonií.
Je potřeba dobrých a zkušených koordinátorů, kteří utáhnou dobrovolníky, kteří vždy
najedou...
V čem role a odbornost farářů? Jak bych se chtěl potkat s vnější pomocí jako místní
člověk, komunitní opora (např. farář)?
Z jednání vyplynulo rozhodnutí napsat příspěvek do Sborníku o povodních 2013.
Téma příspěvku do sborníku: Jaká pomoc podporuje sounáležitost?
Nezůstat u toho "být proti": podat celkový obraz. Vše je dobře, když je na svém místě
a vnímavé ke kontextu.
Každý věc uchopuje na svém místě: jinak ředitelka Charity, jinak koordinátor
Diakonie, jinak farář v "suché" farnosti. Popsat různé zkušenosti
III. blok FUNKCE A SPECIALIZACE
Diskusi facilituje Jana S., zpočátku se staví k tématu trochu odtažitě, jaká
specializace..? Bohumila pomáhá, pokud jde o účastníky faráře, otázkou: Co
z teologie a farářské práce je to, co souvisí s neštěstím? Postupně se sejdou tyto
nabídky:
Jitka Š.- novinářka: spolupráce s médii-informování.
Bendy- farář studující psychologii: co mě baví, jsou rituály, motivace,svoboda,
závislosti, stereotypy, předsudky
Anna K. -/pastorační/ a sociální pracovnice v krizové oblasti: jeden z úkolů výcviku –
potřeby, hodnoty, zdroje, síly
Filip K.-anglicky mluvící farář v oblasti dětí a mládeže:angličtina, orientovat a
vzdělávat ve věcech, které považuju za dobré pro svou práci- pastorační oblast;
literatura česká a anglická; neštěstí. Byl jsem farář pro mládež-sjezdy-tábory
s dětmi.Např. seminář:jak mluvit s dětmi o vyznání víryˇ?
Jíra W.- farář a supervizor v oblasti pastorační a zdravotní. Umírání-pohřbybohoslužby při životních událostech. Umím pozvat do své tradice a rámce lidi, kteří
na to nejsou zvyklí. V oblasti pastorační –duchovní provázení v souvislosti s nemocí,
supervizní práce ve vikariátu- prošel jsem tím už v Holandsku.
Jiří Fictum-programátor,který umí přežití.(kurz pro pracovníky v SS se zaměřením na
duševní onemocnění). Co je můj obor, co můžu ostatním nabídnout, řeším
dlouhodobě. Venku se cítím sebejistě-přežití. Do původního záchranářského modelu
mě táhly tyhle dovednosti- slaňovat k někomu. Jdu dál. Práce v terap.komunitě pro
sch-sociální rehab.
Karel Š.,farář:komunitní intervence(co udělat pro to, aby si lidi pomohli sami).
Spirituální teologie – teologická reflexe víry. Z liturgiky politicko-diakonická
odpovědnost.
Bohumila – psycholožka
Jana S. –manažerka a soc. pracovnice. Nejvíc se mne dotýká komunitní intervence –
v síti pomáhajících podpor.
Je dobré vědět i to, jak jsme jazykově vybaveni.
V závěrečném probírání tématu ještě Bohumila dodává: specializace není nic jiného
než téma identity a poslání. A taky chci nabídnout vzdělávání- odolnost. Duchovní
zakotvenost bych nechala na jiných.
Do funkce koordinátora byl na další období zvolen Karel Šimr.
Večerní rituál připravil Jíra. Kolem jediného většího světla je množství malých
světélek, zatím nesvítí. Ale rozsvěcují se postupně, různými způsoby, od té větší i od
druhých malých, která už svítí – tak, jak je postupně zažehujeme… světélek je stále
víc a světla přibývá…
Pondělí 14. října 2013
Ranní rituál nachystal Karel. Z vázy na stole se naklání papírová „kytka“. Množství
úzkých, bílých proužků a na nich cosi napsáno. Postupně je z vázy vyndáváme a
nahlas čteme: pozdravy od všech, kteří se ozvali. Napsali, omluvili se, pozdravovali,
přáli úspěšné jednání, zmínili se, jak se jim daří, vzpomněli si…Vynořují se při tom
čtení před námi tváře, jména a je jich hodně… společenství?
Blok IV: TÝM PRO POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ V RÁMCI POLICIE ČR A
SPOLUPRÁCE NAVENEK
Anna Krátká moderuje – hezky vítá, čte se úryvek z knihy M. Šimkové „Devátý
dotek“.
Markéta Stárková. Přes dvacet let policistka, na operačním odboru. Krizový intervent
pro pomoc obětem trestních činů. Sedm let působila v Bílém kruhu bezpečí.
Koordinátorka antikonfliktního týmu….Starší je Tým posttraumatické intervenční
péče. Má odlišné zaměření, vznikl jako podpora kolegy kolegům. V naší republice
policisté nedůvěřují psychologům…Prioritně zaměřen na pomoc policistům, ale
nepůsobili pouze dovnitř. Antikonfliktní tým: Naše psycholožka začala školit členy
týmu. Je třeba, aby krizoví interventi byli vždy po ruce. Jako první byli vyškoleni
policejní vyjednavači, policisté výjezdových…vyšetřovatelé a dobrovolníci. Patřím
mezi dobrovolníky. U nás nastaveno- krizový intervent v civilu.Policista na místě má
vyhodnotit, zda nás zavolá, my máme čas zůstat několik hodin.
Monika Jelínková: koordinátora BKB, na 0,8 manager pro oběti trestných činů.
Významný posun proti dosavadní práce BKB, od Nového roku v republice 9
pracovníků takto. Hodně lidí k nám jezdí v KV kraje, kde služba není, o ně se dělíme
s Prahou. Edukace laické veřejnosti i odborníků.BKB může vyplnit bílá
místa…pracujeme se zranitelnými oběťmi trestých činů, znásilnění …
neoznámená.Můžeme zprostředkovat i psychoterapii-prvních 10sezení placených
námi.
Eva Volrábová:zdravotní sestra a poradce pro pozůstalé. Nevyužitá, veřejnost o tom
neví. Měli by se stát součástí nějakého týmu, zatím to nefunguje. Spolupracuje
s Plzeňskou Zastávkou, stránky běží. Starat se i před úmrtím, emočně podporovat.
Zuzana Pousková:profesí onkologická sestra, před dvěma lety jsem přišla o dceru.
Spolupracovala jsem s Dlouhou cestou, potřebovaly jsme jít trochu po svém. Začala
jsem spolupracovat s Mirkou Šimkovou. Nakontaktovaly jsme odborníky – i právníky.
Mirka Šimková: Podobné životní trauma- pomoci rodinám, kde zemřelo dítě, a
pomoci rodině, kde zemřel partner a zůstaly děti. Manžela zabil náklaďák. Své pocity
jsem sepsala do knížky Devátý dotek – rok a půl od nehody. Pomáhá lidem se
stejnou ztrátou – čas zčásti hojí a každý si najde cestu. Jdeme odspoda a
podporujeme sdílení. Můžeme nabídnout, že jsme si prošli něčím podobným. Viz
www.plzenskazastavka.cz
Lída Lukášová:pracuju v TKS a IC pod Diecézní Charitou v Plzni. Cílovka je různá.
Anna Krátká: někteří z našich klientů jsou spojeni s tématem oběti trestných činů.
Pod diakonickým střediskem Západní Čechy- v Rokycanech vznikla poradna pro
občany v nesnázích včetně pro oběti trestných činů- je tam vytvořen multidisciplinární
tým.
Petra Špačková: jsem tu částečně za sebe, částečně za Město Plzeň, kde
psycholožka, v současné době MD. Chci se zorientovat v tom, co chystáte,s čím
město Plzeň může vstoupit. Na městě mám za úkol hlavně výběr pracovníků pro
úřad. Spolupracuju s krizovým odborem Města Plzně – pozitivní spolupráce s Měst.
Policií.
Z diskuse: Policie- řeší se,zda je vhodné, aby např. muž jel k znásilnění,
nenecháváme bez pomoci ani viníka, M.Šimková vypráví,k jak byla policií
informována o nehodě manžela,říkala jsem jim „my máme děti, máme dceru na
vozíčku, nemůžu na ni být sama, Kdyby ta osoba byla v civilu, za hodinu bych ji třeba
pustila…v době po tragédii jí pomohla mladá žena ze sousedství, dala jí do dlaně
lísteček s telefonem, atˇ jí zavolá a rok jí potom pomáhala…Zákon o pomoci obětem
trestných činů – jak informovat, v jakém rozsahu, Intervent vysvětlí. Co se děje, proč
to trvá tak dlouho, předává informace o možnosti získat následnou péči, BKB –
formuláře, souhlas s předáváním základních informací.Člověk, který má čas a
informace- kdo-na jak dlouho-jaká návaznost? Prenatální a nové rituály-přesně daný
parametr,Tomáš Kotrlý- sdružení Tobit. Mrtvorozený –vs.biologický materiál.
Intervent u každé dopravní nehody…pomoc se rozvíjí zezdola i shora.
Závěrečné kolečko:
Jana S:Nabuzená- jedu dál.
Filip K.: Odjíždím s mnoha podněty k přemýšlení, obohacen, nakopnut, jsem rád, že
jsem tady byl.
Petra Š.: Ráda,že jsem mohla přijet, myšlenky se mi nasměrovaly způsobem, který
ráda, včera jsem přišla o věci, které by mě bavily víc, narazilo to na téma spolupráce
s měst. policií –má ambice vytvořit tým pro konfliktní věci, cesta ven je nazvat to jinak
než antikonfliktní tým –napadlo mě to, že diskuse se ztrácela do nikam- trochu se
konsolidovaly.
M.Pumrová: jsem ráda, spoustu nových myšlenek a dojmů, děje se něco důležitého,
ráda, že je u toho
Bendy R: rád za Filipa, že přijel, bolí mě, když někdo řekne “jsem ještě Pit nebo ne?“
–rád za pestrost.Výstup z rozhovoru: propojit, aby se lidi začali bavit spolu ne o sobě.
Jíra W.: Trochu jsem hibernoval-setkání oživující- dík za včerejší rozhovor, pomohl
ve srovnání- pohyboval
M.Šimková: udělala radost paní od policie, že už jinak-líbí se mi, co děláte- novináři
nahrnuli, nepříjemné,ale novinářů se nezbavíme,ani nechceme, mantinely, jak
spolupracovat. Ustanovit člověka, který se o novináře postará.
Zuzana P.: ráda, že mohly přijet- příjemný
Eva V.: Co je Pit neví, ale hlavu jak pátrací balón
Jiří F.: potěšen inspirován, nakopnut, radostně, odpovídá to i tomu, co se děje ve
společnosti, rád, že u toho.
Anna K: důležité se setkávat, zázemí
Jitka Š.: hluboce vděčná, že můžu prožívat – ve srovnání s politikou- jak se přístup
proměňuje k citlivějšímu, jemnějšímu –tragédie můžou vést, aby daly okolí možnost
žít.
Karel Š: znovuvyjádření Pitu sílu neštěstí do síly společenství.
Zapsala: B. Baštecká a K. Šimr, zpracovala: J. Šestáková

Podobné dokumenty