česky - Dratovky

Komentáře

Transkript

česky - Dratovky
171
570
1170
1883 (bez ATC)
2054 (s lineárním ATC)
100
600
Nová řada EDM hloubiček
s lineárním motorem
2315
Pohled z boku
600
13
Pohled zepředu
2315
Specifikace AD3L
(83)
1955
600
570
(83)
1170
13
171
100
1955
600
1883 (bez ATC)
2054 (s lineárním ATC)
205
500
Velikost pracovního stolu (S x H)
600 x 400 mm
Vnitřní rozměry pracovní nádrže
(S x H x V)
925 x 555 x 300 mm
1170
100
300 x 250 x 250 mm
Maximální hmotnost obrobku
550 kg
Maximální hmotnost elektrody
50 kg
0.45 – 0.65 MPa
685
Množství vzduchu
100 l/min
Celkový příkon
3-fázový 50/60Hz, 11 KVA
250
323
1580
Zásobník dielektrika
energy
Energeticky úsporná
řešení všech produktů
firmy Sodick zmenšují
zatížení životního prostředí
AD3
Standardní vlastnosti
500
810
LN Asistent
Lineární zásobník elektrod ATC
Vnější rozměry (S x H x V)
800 x 1,705 x 2,125 mm
Hmotnost prázdné nádoby
840 kg včetně elektrického napájení
Obvod SVC Celkový objem dielektrika
400 L
Obvod SGF
15" dotyková obrazovka
Metoda filtrace dielektrika
2 vyměnitelné papírové filtry
(MF-2400)
Jednotka chlazení dielektrika
Automatický regulátor napětí
Papírový filtr (2)
Hasicí přístroj
Myš
Lineární odměřování (osy X. Y. Z)
USB port
Souprava nářadí a nástrojů
Připojení LAN
Pracovní osvětlení
V důsledku probíhajícího výzkumu může dojít ke změnám specifikací i bez
předchozího upozornění.
saving
1955
2,500 kg
Tlak vzduchu
2900
Hmotnost stroje
1705
2,700 x 3,000 mm
645
1,895 x 2,240 x 1,960 mm
Prostor stroje (S x H)
155
1883 (bez ATC)
2054 (s lineárním ATC)
2800
900 mm
Rozměry stroje (S x H x V)
700
(330)
155
250
323
700
Přívod vzduchu
Vzdálenost od podlahy k horní části stolu
(H=1135)
810
AD3
500
205
Pojezdy os X-/Y-/Z-
600
1453/4B
L
Odtok
(H=100)
(330)
470
350
1955
2900
685
1580
900
492
430
Objemová kapacita pracovní nádrže
1705
645
AD3L
Hladina kapaliny v pracovní
Napájecí kabel AC200/220V(50/60 Hz)
120 ~ 250 mm
nádrži (min. až max.)
(H=300)
492
350
Přívod vzduchu
(H=1135)
500
Zastavěný prostor
470
430
Stroj
Napájecí kabel AC200/220V(50/60 Hz)
(H=300)
100
1170
600
Odtok 3/4B
900
(H=100)
1883 (bez ATC)
2054 (s lineárním ATC)
2800
Dálkové ovládání
Na obrázku je stroj ve specifikaci CE
Nová řada EDM hloubiček
s lineárním motorem
SGF obvod pro malé
opotřebení elektrod
Velká pracovní vana
Řídící systém s dotykovou
obrazovkou
create your future
Sodick CZ s.r.o.
Prague West Business Center
Chrášťany u Prahy 207
CZ - 252 19 Praha – West
Tel: +420 257 221 952
Fax: +420 257 221 950
Sodick Kontakt
Mail
Web
[email protected]
www.sodick.cz
Oficiální distributor pro ČR
Zenit, spol. s.r.o.
Tiskařská 8a/620
108 01 Praha 10
Tel: +420 234 70 70 27
Fax: +420 234 70 70 88
www.zenit.cz
Oficiální distributor pro SK
ZENIT SK, s.r.o.
Košovská cesta 24
971 31 Prievidza
Tel: +421 465 43 07 71
Fax: +421 465 42 02 40
Nano&Solution
NEW Tech
LN řízení s dotykovou 15“ obrazovkou
1
Lineární pohon vyvinutý firmou Sodick
Lineární motor vyvinutý firmou Sodick používá přímý pohon bez
vibrací, který má bezkonkurenční zrychlení a přesnost polohování
bez vůle. Jeho velká dynamika, stabilita přesnosti obrábění a výkon
se nesnižují s časem a motor zůstává bezúdržbový. Lineární motor
dosahuje ještě lepšího výkonu díky kontroleru pohybu (K-SMC),
který firma Sodick během let ještě zdokonalila.
Generátor typu “LN1“ je schopen obrábění při vysoké řezné rychlosti, s vysokou
přesností a účinností. Vynikající výkon generátoru je zajištěn moderním NC systémem
využívajícím teoretické poznatky v praxi. Řídící panel typu LN používá operační
systém Windows a je konstruován ergonomicky, což umožňuje provoz stroje bez
stresového zatížení obsluhy.
NEW Tech
Jednotka
NC
Kontrolér
pohybu
Sodick
Pohon
motoru
Lineární
motor
Obrobek
Kontroler pohybu Sodick
2
Větší rozměry nové pracovní nádrže umožňují obsluze pracovat
s maximální velikostí obrobku o rozměrech 925 x 555 x 300mm.
Ručně ovládané dveře pracovní nádrže poskytují lepší přístup pro
nastavení v pracovním prostoru.
Encoder
Motor
Kuličkový
šroub
Elektroda
Zvětšená pracovní nádrž
925 x 555 x 300 mm
Jednotka
NC
Detekce odstupu
Výzkum firmy Sodick v inovacích EDM elektroerozivních strojů s použitím 3D konstrukčních systémů,
nejnovějších technologií CAE a numerické simulace jí umožnily vyvinout nejnovější základní konstrukci
stroje s optimalizovaným žebrovým uspořádáním, které zvyšuje tuhost stroje přibližně o 70%. Tento typ nové
konstrukce stroje AD3L minimalizuje deformace a umožňuje optimální výkon vysokorychlostních lineárních
motorů s velkou akcelerací. Originální konstrukce nezávislých os X a Y s efektivním uspořádáním stroje výrazně
zvětšuje délky zdvihu, zkracuje stopu a zlepšuje schopnosti obrábění s velkou přesností.
Technologie firmy Sodick přispívají k cenově
příznivému obrábění
Detekce odstupu
Nové vlastnosti přispívají k cenově
příznivému obrábění
Elektroda
Obrobek
Konvenční pohon s
kuličkovým šroubem
Keramické komponenty
Model AD3L je zkonstruován za použití keramických komponentů
pro pracovní stůl a kritické části, které jsou všechny vlastní výroby,
aby byla zajištěna velká přesnost obrábění se zlepšenou elektrickou
izolací, odolnosti proti otěru a tuhosti. Keramické komponenty jsou
ideální pro dosažení velké přesnosti obrábění vzhledem k nízké
hodnotě koeficientu tepelné roztažnosti (méně než jedna třetina
hodnoty tohoto parametru pro litinu), vysoké hodnotě tuhosti a
odolnosti proti stárnutí.
C-osa
NEW Tech
Jednotka vybíjení “SGF“ pro
velmi malé opotřebení elektrod
3
Jednotka generátoru je vybavena vybíjecím obvodem “SGF“. Obvod “SGF“
minimalizuje opotřebení grafitové elektrody, maximalizuje řeznou rychlost a
umožňuje dosáhnout vysokého výkonu, při kterém je možné obrábět s “nulovým“
opotřebením. S obvodem “SGF“ je možné na hrubování i dokončování použít
pouze jedinou grafitovou elektrodu. Toto řešení odstraňuje požadavek na použití
více elektrod a proto redukuje výrobní čas.
NEW Tech
Kompletní řešení pro obrábění
SEC10 nabízí standardní rozlišení
1/1,000,000. C osa umožňuje
indexování s vysokou přesností
pomocí přímého pohonu a spojitého
otáčení (20 ot/min), což rozšiřuje
možnosti obrábění.
4
C osa, lineární zásobník elektrod ATC, externí USB a chladicí zařízení
dielektrika jsou jako standard.
LN Asistent maximalizuje
schopnosti lineárních motorů
LN Asistent nabízí široký rozsah aplikovatelných vzorů a
tvarů hloubení s cílem vyhovět nejrozmanitějším potřebám
obrábění. Pro každý vzor obrábění jsou dostupné optimální
podmínky obrábění a pohybu os. Různé druhy obrábění
mohou být prováděny pomocí jednoduchých operací
nezávisle na dovednosti a zkušenosti obsluhy. V
případě, že je například vybrána jednoduchá elektroda
válcového tvaru, jsou automaticky zobrazeny nejvhodnější
podmínky obrábění a požadované pohyby os. Součástí
LN Asistenta je rovněž nabídka pro vyhledání vhodných
parametrů grafitových elektrod.
Lineární zásobník
elektrod
Lineární zásobník elektrod ATC je k
dispozici jako standardní příslušenství,
umožňuje bezobslužný provoz.
171
570
1170
1883 (bez ATC)
2054 (s lineárním ATC)
100
600
Nová řada EDM hloubiček
s lineárním motorem
2315
Pohled z boku
600
13
Pohled zepředu
2315
Specifikace AD3L
(83)
1955
600
570
(83)
1170
13
171
100
1955
600
1883 (bez ATC)
2054 (s lineárním ATC)
205
500
Velikost pracovního stolu (S x H)
600 x 400 mm
Vnitřní rozměry pracovní nádrže
(S x H x V)
925 x 555 x 300 mm
1170
100
300 x 250 x 250 mm
Maximální hmotnost obrobku
550 kg
Maximální hmotnost elektrody
50 kg
0.45 – 0.65 MPa
685
Množství vzduchu
100 l/min
Celkový příkon
3-fázový 50/60Hz, 11 KVA
250
323
1580
Zásobník dielektrika
energy
Energeticky úsporná
řešení všech produktů
firmy Sodick zmenšují
zatížení životního prostředí
AD3
Standardní vlastnosti
500
810
LN Asistent
Lineární zásobník elektrod ATC
Vnější rozměry (S x H x V)
800 x 1,705 x 2,125 mm
Hmotnost prázdné nádoby
840 kg včetně elektrického napájení
Obvod SVC Celkový objem dielektrika
400 L
Obvod SGF
15" dotyková obrazovka
Metoda filtrace dielektrika
2 vyměnitelné papírové filtry
(MF-2400)
Jednotka chlazení dielektrika
Automatický regulátor napětí
Papírový filtr (2)
Hasicí přístroj
Myš
Lineární odměřování (osy X. Y. Z)
USB port
Souprava nářadí a nástrojů
Připojení LAN
Pracovní osvětlení
V důsledku probíhajícího výzkumu může dojít ke změnám specifikací i bez
předchozího upozornění.
saving
1955
2,500 kg
Tlak vzduchu
2900
Hmotnost stroje
1705
2,700 x 3,000 mm
645
1,895 x 2,240 x 1,960 mm
Prostor stroje (S x H)
155
1883 (bez ATC)
2054 (s lineárním ATC)
2800
900 mm
Rozměry stroje (S x H x V)
700
(330)
155
250
323
700
Přívod vzduchu
Vzdálenost od podlahy k horní části stolu
(H=1135)
810
AD3
500
205
Pojezdy os X-/Y-/Z-
600
1453/4B
L
Odtok
(H=100)
(330)
470
350
1955
2900
685
1580
900
492
430
Objemová kapacita pracovní nádrže
1705
645
AD3L
Hladina kapaliny v pracovní
Napájecí kabel AC200/220V(50/60 Hz)
120 ~ 250 mm
nádrži (min. až max.)
(H=300)
492
350
Přívod vzduchu
(H=1135)
500
Zastavěný prostor
470
430
Stroj
Napájecí kabel AC200/220V(50/60 Hz)
(H=300)
100
1170
600
Odtok 3/4B
900
(H=100)
1883 (bez ATC)
2054 (s lineárním ATC)
2800
Dálkové ovládání
Na obrázku je stroj ve specifikaci CE
Nová řada EDM hloubiček
s lineárním motorem
SGF obvod pro malé
opotřebení elektrod
Velká pracovní vana
Řídící systém s dotykovou
obrazovkou
create your future
Sodick CZ s.r.o.
Prague West Business Center
Chrášťany u Prahy 207
CZ - 252 19 Praha – West
Tel: +420 257 221 952
Fax: +420 257 221 950
Sodick Kontakt
Mail
Web
[email protected]
www.sodick.cz
Oficiální distributor pro ČR
Zenit, spol. s.r.o.
Tiskařská 8a/620
108 01 Praha 10
Tel: +420 234 70 70 27
Fax: +420 234 70 70 88
www.zenit.cz
Oficiální distributor pro SK
ZENIT SK, s.r.o.
Košovská cesta 24
971 31 Prievidza
Tel: +421 465 43 07 71
Fax: +421 465 42 02 40
Nano&Solution
NEW Tech
LN řízení s dotykovou 15“ obrazovkou
1
Lineární pohon vyvinutý firmou Sodick
Lineární motor vyvinutý firmou Sodick používá přímý pohon bez
vibrací, který má bezkonkurenční zrychlení a přesnost polohování
bez vůle. Jeho velká dynamika, stabilita přesnosti obrábění a výkon
se nesnižují s časem a motor zůstává bezúdržbový. Lineární motor
dosahuje ještě lepšího výkonu díky kontroleru pohybu (K-SMC),
který firma Sodick během let ještě zdokonalila.
Generátor typu “LN1“ je schopen obrábění při vysoké řezné rychlosti, s vysokou
přesností a účinností. Vynikající výkon generátoru je zajištěn moderním NC systémem
využívajícím teoretické poznatky v praxi. Řídící panel typu LN používá operační
systém Windows a je konstruován ergonomicky, což umožňuje provoz stroje bez
stresového zatížení obsluhy.
NEW Tech
Jednotka
NC
Kontrolér
pohybu
Sodick
Pohon
motoru
Lineární
motor
Obrobek
Kontroler pohybu Sodick
2
Větší rozměry nové pracovní nádrže umožňují obsluze pracovat
s maximální velikostí obrobku o rozměrech 925 x 555 x 300mm.
Ručně ovládané dveře pracovní nádrže poskytují lepší přístup pro
nastavení v pracovním prostoru.
Encoder
Motor
Kuličkový
šroub
Elektroda
Zvětšená pracovní nádrž
925 x 555 x 300 mm
Jednotka
NC
Detekce odstupu
Výzkum firmy Sodick v inovacích EDM elektroerozivních strojů s použitím 3D konstrukčních systémů,
nejnovějších technologií CAE a numerické simulace jí umožnily vyvinout nejnovější základní konstrukci
stroje s optimalizovaným žebrovým uspořádáním, které zvyšuje tuhost stroje přibližně o 70%. Tento typ nové
konstrukce stroje AD3L minimalizuje deformace a umožňuje optimální výkon vysokorychlostních lineárních
motorů s velkou akcelerací. Originální konstrukce nezávislých os X a Y s efektivním uspořádáním stroje výrazně
zvětšuje délky zdvihu, zkracuje stopu a zlepšuje schopnosti obrábění s velkou přesností.
Technologie firmy Sodick přispívají k cenově
příznivému obrábění
Detekce odstupu
Nové vlastnosti přispívají k cenově
příznivému obrábění
Elektroda
Obrobek
Konvenční pohon s
kuličkovým šroubem
Keramické komponenty
Model AD3L je zkonstruován za použití keramických komponentů
pro pracovní stůl a kritické části, které jsou všechny vlastní výroby,
aby byla zajištěna velká přesnost obrábění se zlepšenou elektrickou
izolací, odolnosti proti otěru a tuhosti. Keramické komponenty jsou
ideální pro dosažení velké přesnosti obrábění vzhledem k nízké
hodnotě koeficientu tepelné roztažnosti (méně než jedna třetina
hodnoty tohoto parametru pro litinu), vysoké hodnotě tuhosti a
odolnosti proti stárnutí.
C-osa
NEW Tech
Jednotka vybíjení “SGF“ pro
velmi malé opotřebení elektrod
3
Jednotka generátoru je vybavena vybíjecím obvodem “SGF“. Obvod “SGF“
minimalizuje opotřebení grafitové elektrody, maximalizuje řeznou rychlost a
umožňuje dosáhnout vysokého výkonu, při kterém je možné obrábět s “nulovým“
opotřebením. S obvodem “SGF“ je možné na hrubování i dokončování použít
pouze jedinou grafitovou elektrodu. Toto řešení odstraňuje požadavek na použití
více elektrod a proto redukuje výrobní čas.
NEW Tech
Kompletní řešení pro obrábění
SEC10 nabízí standardní rozlišení
1/1,000,000. C osa umožňuje
indexování s vysokou přesností
pomocí přímého pohonu a spojitého
otáčení (20 ot/min), což rozšiřuje
možnosti obrábění.
4
C osa, lineární zásobník elektrod ATC, externí USB a chladicí zařízení
dielektrika jsou jako standard.
LN Asistent maximalizuje
schopnosti lineárních motorů
LN Asistent nabízí široký rozsah aplikovatelných vzorů a
tvarů hloubení s cílem vyhovět nejrozmanitějším potřebám
obrábění. Pro každý vzor obrábění jsou dostupné optimální
podmínky obrábění a pohybu os. Různé druhy obrábění
mohou být prováděny pomocí jednoduchých operací
nezávisle na dovednosti a zkušenosti obsluhy. V
případě, že je například vybrána jednoduchá elektroda
válcového tvaru, jsou automaticky zobrazeny nejvhodnější
podmínky obrábění a požadované pohyby os. Součástí
LN Asistenta je rovněž nabídka pro vyhledání vhodných
parametrů grafitových elektrod.
Lineární zásobník
elektrod
Lineární zásobník elektrod ATC je k
dispozici jako standardní příslušenství,
umožňuje bezobslužný provoz.
NEW Tech
LN řízení s dotykovou 15“ obrazovkou
1
Lineární pohon vyvinutý firmou Sodick
Lineární motor vyvinutý firmou Sodick používá přímý pohon bez
vibrací, který má bezkonkurenční zrychlení a přesnost polohování
bez vůle. Jeho velká dynamika, stabilita přesnosti obrábění a výkon
se nesnižují s časem a motor zůstává bezúdržbový. Lineární motor
dosahuje ještě lepšího výkonu díky kontroleru pohybu (K-SMC),
který firma Sodick během let ještě zdokonalila.
Generátor typu “LN1“ je schopen obrábění při vysoké řezné rychlosti, s vysokou
přesností a účinností. Vynikající výkon generátoru je zajištěn moderním NC systémem
využívajícím teoretické poznatky v praxi. Řídící panel typu LN používá operační
systém Windows a je konstruován ergonomicky, což umožňuje provoz stroje bez
stresového zatížení obsluhy.
NEW Tech
Jednotka
NC
Kontrolér
pohybu
Sodick
Pohon
motoru
Lineární
motor
Obrobek
Kontroler pohybu Sodick
2
Větší rozměry nové pracovní nádrže umožňují obsluze pracovat
s maximální velikostí obrobku o rozměrech 925 x 555 x 300mm.
Ručně ovládané dveře pracovní nádrže poskytují lepší přístup pro
nastavení v pracovním prostoru.
Encoder
Motor
Kuličkový
šroub
Elektroda
Zvětšená pracovní nádrž
925 x 555 x 300 mm
Jednotka
NC
Detekce odstupu
Výzkum firmy Sodick v inovacích EDM elektroerozivních strojů s použitím 3D konstrukčních systémů,
nejnovějších technologií CAE a numerické simulace jí umožnily vyvinout nejnovější základní konstrukci
stroje s optimalizovaným žebrovým uspořádáním, které zvyšuje tuhost stroje přibližně o 70%. Tento typ nové
konstrukce stroje AD3L minimalizuje deformace a umožňuje optimální výkon vysokorychlostních lineárních
motorů s velkou akcelerací. Originální konstrukce nezávislých os X a Y s efektivním uspořádáním stroje výrazně
zvětšuje délky zdvihu, zkracuje stopu a zlepšuje schopnosti obrábění s velkou přesností.
Technologie firmy Sodick přispívají k cenově
příznivému obrábění
Detekce odstupu
Nové vlastnosti přispívají k cenově
příznivému obrábění
Elektroda
Obrobek
Konvenční pohon s
kuličkovým šroubem
Keramické komponenty
Model AD3L je zkonstruován za použití keramických komponentů
pro pracovní stůl a kritické části, které jsou všechny vlastní výroby,
aby byla zajištěna velká přesnost obrábění se zlepšenou elektrickou
izolací, odolnosti proti otěru a tuhosti. Keramické komponenty jsou
ideální pro dosažení velké přesnosti obrábění vzhledem k nízké
hodnotě koeficientu tepelné roztažnosti (méně než jedna třetina
hodnoty tohoto parametru pro litinu), vysoké hodnotě tuhosti a
odolnosti proti stárnutí.
C-osa
NEW Tech
Jednotka vybíjení “SGF“ pro
velmi malé opotřebení elektrod
3
Jednotka generátoru je vybavena vybíjecím obvodem “SGF“. Obvod “SGF“
minimalizuje opotřebení grafitové elektrody, maximalizuje řeznou rychlost a
umožňuje dosáhnout vysokého výkonu, při kterém je možné obrábět s “nulovým“
opotřebením. S obvodem “SGF“ je možné na hrubování i dokončování použít
pouze jedinou grafitovou elektrodu. Toto řešení odstraňuje požadavek na použití
více elektrod a proto redukuje výrobní čas.
NEW Tech
Kompletní řešení pro obrábění
SEC10 nabízí standardní rozlišení
1/1,000,000. C osa umožňuje
indexování s vysokou přesností
pomocí přímého pohonu a spojitého
otáčení (20 ot/min), což rozšiřuje
možnosti obrábění.
4
C osa, lineární zásobník elektrod ATC, externí USB a chladicí zařízení
dielektrika jsou jako standard.
LN Asistent maximalizuje
schopnosti lineárních motorů
LN Asistent nabízí široký rozsah aplikovatelných vzorů a
tvarů hloubení s cílem vyhovět nejrozmanitějším potřebám
obrábění. Pro každý vzor obrábění jsou dostupné optimální
podmínky obrábění a pohybu os. Různé druhy obrábění
mohou být prováděny pomocí jednoduchých operací
nezávisle na dovednosti a zkušenosti obsluhy. V
případě, že je například vybrána jednoduchá elektroda
válcového tvaru, jsou automaticky zobrazeny nejvhodnější
podmínky obrábění a požadované pohyby os. Součástí
LN Asistenta je rovněž nabídka pro vyhledání vhodných
parametrů grafitových elektrod.
Lineární zásobník
elektrod
Lineární zásobník elektrod ATC je k
dispozici jako standardní příslušenství,
umožňuje bezobslužný provoz.
171
570
1170
1883 (bez ATC)
2054 (s lineárním ATC)
100
600
Nová řada EDM hloubiček
s lineárním motorem
2315
Pohled z boku
600
13
Pohled zepředu
2315
Specifikace AD3L
(83)
1955
600
570
(83)
1170
13
171
100
1955
600
1883 (bez ATC)
2054 (s lineárním ATC)
205
500
Velikost pracovního stolu (S x H)
600 x 400 mm
Vnitřní rozměry pracovní nádrže
(S x H x V)
925 x 555 x 300 mm
1170
100
300 x 250 x 250 mm
Maximální hmotnost obrobku
550 kg
Maximální hmotnost elektrody
50 kg
0.45 – 0.65 MPa
685
Množství vzduchu
100 l/min
Celkový příkon
3-fázový 50/60Hz, 11 KVA
250
323
1580
Zásobník dielektrika
energy
Energeticky úsporná
řešení všech produktů
firmy Sodick zmenšují
zatížení životního prostředí
AD3
Standardní vlastnosti
500
810
LN Asistent
Lineární zásobník elektrod ATC
Vnější rozměry (S x H x V)
800 x 1,705 x 2,125 mm
Hmotnost prázdné nádoby
840 kg včetně elektrického napájení
Obvod SVC Celkový objem dielektrika
400 L
Obvod SGF
15" dotyková obrazovka
Metoda filtrace dielektrika
2 vyměnitelné papírové filtry
(MF-2400)
Jednotka chlazení dielektrika
Automatický regulátor napětí
Papírový filtr (2)
Hasicí přístroj
Myš
Lineární odměřování (osy X. Y. Z)
USB port
Souprava nářadí a nástrojů
Připojení LAN
Pracovní osvětlení
V důsledku probíhajícího výzkumu může dojít ke změnám specifikací i bez
předchozího upozornění.
saving
1955
2,500 kg
Tlak vzduchu
2900
Hmotnost stroje
1705
2,700 x 3,000 mm
645
1,895 x 2,240 x 1,960 mm
Prostor stroje (S x H)
155
1883 (bez ATC)
2054 (s lineárním ATC)
2800
900 mm
Rozměry stroje (S x H x V)
700
(330)
155
250
323
700
Přívod vzduchu
Vzdálenost od podlahy k horní části stolu
(H=1135)
810
AD3
500
205
Pojezdy os X-/Y-/Z-
600
1453/4B
L
Odtok
(H=100)
(330)
470
350
1955
2900
685
1580
900
492
430
Objemová kapacita pracovní nádrže
1705
645
AD3L
Hladina kapaliny v pracovní
Napájecí kabel AC200/220V(50/60 Hz)
120 ~ 250 mm
nádrži (min. až max.)
(H=300)
492
350
Přívod vzduchu
(H=1135)
500
Zastavěný prostor
470
430
Stroj
Napájecí kabel AC200/220V(50/60 Hz)
(H=300)
100
1170
600
Odtok 3/4B
900
(H=100)
1883 (bez ATC)
2054 (s lineárním ATC)
2800
Dálkové ovládání
Na obrázku je stroj ve specifikaci CE
Nová řada EDM hloubiček
s lineárním motorem
SGF obvod pro malé
opotřebení elektrod
Velká pracovní vana
Řídící systém s dotykovou
obrazovkou
create your future
Sodick CZ s.r.o.
Prague West Business Center
Chrášťany u Prahy 207
CZ - 252 19 Praha – West
Tel: +420 257 221 952
Fax: +420 257 221 950
Sodick Kontakt
Mail
Web
[email protected]
www.sodick.cz
Oficiální distributor pro ČR
Zenit, spol. s.r.o.
Tiskařská 8a/620
108 01 Praha 10
Tel: +420 234 70 70 27
Fax: +420 234 70 70 88
www.zenit.cz
Oficiální distributor pro SK
ZENIT SK, s.r.o.
Košovská cesta 24
971 31 Prievidza
Tel: +421 465 43 07 71
Fax: +421 465 42 02 40
Nano&Solution

Podobné dokumenty

AG40L/AG60L/AG80L - Sodick Europe Ltd.

AG40L/AG60L/AG80L - Sodick Europe Ltd. grafitové elektrody, maximalizuje obráběcí rychlost a umožňuje dosáhnout vysokého výkonu, při kterém je možné obrábět s „nulovým“ opotřebením. S obvodem „SGF Plus“ je možné na hrubování i dokončován...

Více

Stáhnout - PENTA TRADING sro

Stáhnout - PENTA TRADING sro zvlášť potěšitelné, je 100% úspěšnost v oblastech s vysokou přidanou hodnotou a řešeních na míru. K představitelům tohoto sortimentu patří v portfoliu firmy např. 7osá drátovka s CCD pozicováním, 7...

Více

K-Series

K-Series *= K1C je bez přívodu vzduchu a pracovní nádrže. K3HN nemá pracovní nádrž. Vzhledem k průběžnému vývoji se mohou technická data změnit bez předchozího oznámení.

Více

VL400Q/VL600Q - Sodick Europe Ltd.

VL400Q/VL600Q - Sodick Europe Ltd. „Generátory“, „řídící obvody“, „lineární motory“, „kontrolory pohybu“ a „keramické komponenty“ vyvinula firma Sodick jako pět klíčových technologií. K těmto hlavním technologiím firma Sodick přidal...

Více

Bojujeme s RESTem

Bojujeme s RESTem ○ Nastav slevu u všech majitelů z daného města ○ Vrať mi detail uživatelů s těmito ID

Více

Sazba 21.indd - Výzkum egyptské Západní pouště

Sazba 21.indd - Výzkum egyptské Západní pouště Egypta. Alexandrie se záhy stala novým centrem obchodu a vzdělanosti spojující zemi na Nilu s důležitými hospodářskými centry. Nicméně důvody, které Alexandra do země faraonů přivedly, ležely také ...

Více

Specifikace VZ300L/VZ500L

Specifikace VZ300L/VZ500L EDM drátová řezačka Pohon Lineárním motorem

Více