Program ke stažení ()

Komentáře

Transkript

Program ke stažení ()
Výprava za poznáním
KČT, odbor Slovan Karlovy Vary
Pangeo tours a.s. České Budějovice
EURORANDO 2016
Švédsko - Helsingborg v provincii Skåne
TERMÍN:
8. až 18. září 2016
DOPRAVA:
Hotelbus Iveco Irisbus – Panngeo tours
UBYTOVÁNÍ:
V hotelbusu – samostatné kajuty pro jednoho nebo dva cestující.
STRAVOVÁNÍ: Ve vozidle na úrovni plné penze.
PRŮVODCE:
Bc. Eduard Novotný
TECHN. VED.: RNDr. František Wohlmuth
 +420 603 209 270;  [email protected]
POJIŠTĚNÍ:
Individuální – cestovní (léčebné výlohy, úrazové, odpovědnostní).
Pro účastníky povinné.
CENA:
18.300,- Kč,- pro členy TJ Slovan K. Vary. Ostatní + 200 Kč.
V ceně doprava, ubytování a strava v hotelbusu, 6x kemp, průvodce, lodní lístek na Helgoland. Cena neobsahuje vstupy, pojištění.
PLATBA:
16738341/0100 v.s. 4160908, k.s. 0008. Ve zprávě pro příjemce
uvést příjmení. 1. záloha 1.000 Kč při přihlášce. 2. záloha 9.000
Kč do 30. 4. 2016. Doplatek 8.300 Kč do 31. 7. 2016.
PŘIHLÁŠKY:
 603 209 270
 [email protected]
POZNÁMKA:
Turistická výprava je klubová akce pro členy KČT
Slovan K. Vary. Každý se účastní na vlastní riziko.
1
PROGRAM VÝPRAVY (změna vyhrazena):
1. den ve čtvrtek 8. 9. 2016
Německo: Hamburg
Odjezd z Ostrova nad Ohří z náměstí Míru v 5:00 hod. a v 5:30 hod. z Karlových Varů od Tržnice. Trasa
přes Cheb a Lipsko. Zastávky na osvěžení, občerstvení a toalety budou zpravidla po třech hodinách jízdy.
Hamburg: procházka centrální části města.
2. den v pátek 9. 9. 2016
Německo: Ostrov Helgoland
Z přístavu Büsum odplujeme lodí na ostrov Helgoland (UNESCO), opravdovou perlu v Severním
moři. Ostrov si oblíbil i F.
Kafka, H. Heine či J. Wolfgang Goethe. Přístav Unterland nás přivítá pestrobarevnými domky tzv.
„humří boudy“, můžeme
navštívit kostel sv. Mikuláše, případně i mořské
akvárium, možnost levných nákupů (ostrov leží v
bezcelní zóně). Pěší procházka ostrovem s vyhlídkami na nejzajímavější
skalní útvary, jejichž dominantou je Dlouhá Anna - Lange Anna, měřící 40 m, nejznámější útes z červeného pískovce. Celý pobyt
nás budou doprovázet bizardní strmé útesy, budeme mít možnost pozorovat obrovské množství racků a
zvláštností budou pak terejové. Odpoledne návrat lodí na pevninu.
3. den v sobotu 10. 9. 2016
Přejezd z Německa do Dánska
Flensburg: Nejsevernější německý přístav ve spolkové
zemi Šlesvicko-Holštýnsko asi 7 km od dánských hranic.
Žije tu přibližně 84 000 obyvatel a můžeme tu najít univerzitu s přístavem. Začíná zde severomořsko – baltský průplav.
Procházka historickou částí v přístavu (foto).
Kolding: Dánské město na konci fjordu Kolding. Staré
část města (Gamle Stan) s barevnými hrázděnými domky, cihlový kostel sv. Mikuláše. Severně od centra největší dominanta hrad Koldinghus, stojící na zeleném
vršku nad zámeckým jezírkem.
2
Nyborg: Město v blízkosti Odense leží u nájezdu na most
přes úžinu Storebaet. Najdeme zde nejstarší dánský amfiteátr (Nyborg Voldspil) u obranných valů, historické náměstí Torvert, sev. od něj zbytky hradu a 40m dlouhou
městskou bránu Landporten. Na jih od náměstí je k vidění
červený hrázděný domek Mads Lerchen Gard. Vých.ě stojí
kostel Vor Frue Kirche s vysokou originální věží. Jižně 3
km od města je krásné panské sídlo Holckenhavn.
Roskilde: Historické město z časů Vikingů láká
k návštěvě zejména proslulou katedrálou Domkirche,
která s dvojicí věží je první gotickou postavenou z cihel.
Druhou významnou atrakcí města představuje jedinečné
Muzeum vikinských lodí (Vikingeskibsmuseet) na břehu
fjordu. Budova bývalé radnice v novogotickém stylu má
věž z 15. stol. K nedalekému krásnému baroknímu zámečku Ledreborg s parkem vede 6 km dlouhá lipová
alej.
4. den v neděli 11. 9. 2016
Dánsko: hlavní město Kodaň
Symbolem hlavního města Dánska města je Malá mořská víla, kterou také navštívíme během celodenní
prohlídky. Dalšími cíly budou mimo jiné Radniční náměstí s masivní Radnicí, pěší zóna Stroget, Čapí kašna,
úchvatný přístav Nyhavn, královský palác Christiansborg, věhlasný zábavný park Tivoli, zámek Rosenborg,
Mramorový kostel, zvedací most Knippelsbro a mnoho jiných.
3
5. den v pondělí 12. 9. 2016
Dánsko: Hillerod, Helsingor
Hillerod: Nádherný renesanční zámek Frederiksbork
(foto) představuje hlavní, a možná i jediný důvod, proč
se sem vydat. Monumentální stavba, obklopená příkopem, vznikla na třech ostrůvcích uprostřed zámeckého
jezera Slotso. Kolem se rozkládá barokní zahrada a
romantický krajinářský park. Zámek je ve stylu holandské renesance z červených cihel, pískovcové fasády a měděných střech. Zřícenina kláštera Aebelhot
asi 5 km západně představuje zbytky největšího augustiniánského kláštera v severní Evropě.
Helsingor: Přitahuje davy
turistů díky majestátnímu
hradu Kronborg. Zde pronesl
dán-ský kralevic Hamlet své „
Být, či nebýt“. Staré centrum
si uchovalo historický šarm:
trhové náměstí, středověké
uličky, hrázděné domy i pozdější cihlové. Nejvyšší budovu
města představuje katedrála
sv. Olafa. Karmelitánský
klášter patří mezi nejzachovalejší ve Skandinávii. Dalším zámkem je severně od města položený Marienlyst. Kolem se rozprostírá pěkný
krajinářský park s výhledy na úžinu.
6. den v úterý 13. 9. 2016
Švédsko: Helsingborg - Eurorando
Helsingborg je půvabné švédské město, kde
můžete obdivovat historickou i moderní architekturu. Přístavní stotisícové město bylo
v minulosti častým dějištěm bojů mezi Dány a
Švédy, dokud v roce 1710 nebylo Dánsko definitivně poraženo a Helsingborg se stal švédským městem. Na náměstí Stortorget se nachází neogotická radnice Rådhuset, která na barevných skleněných vitrážích zobrazuje výjevy
z historie města. Poté lze vykročit do schodů
věže Kärnan, která se dochovala jako jediný
pozůstatek ze středověkého hradu, který jinak
padl za oběť švédsko-dánským válečným výbojům. Dalším historickým skvostem je cihlový kostel Mariakyrkan z 15. století s impozantním interiérem, moderní architekturu naopak reprezentuje budova domu kultury Dunkers Kulturhaus. Na sv. centra města můžeme shlédnout výjimečný skanzen Fredriksdal Friluftsmuseum, sestávající z asi 200 let starého sídla, historických domů, muzea grafiky, farmy pro děti. Kulturní události se odehrávají v otevřeném francouzském barokním divadle. Zhruba pět kilometrů od města
můžeme zhlédnout rezidenci Sofiero, jež dříve sloužila jako letní královské sídlo. V zámeckém parku, obklopeni záplavou rododendronů, se lze ponořit do ovzduší dávného okázalého světa šlechty.
4
7. den ve středu 14. 9. 2016
Švédsko: Turistika na polostrovech Bjärehalvön a Kullaberg
Přírodní rezervace na pobřeží Baltského moře s fascinujícími skalními útvary nabízí kromě nádherných
pohledů i nejedno setkání s rozmanitými úkazy švédské fauny a flóry. Nejznámější lokalita Hovs hallar se
nachází na jihovýchodě Švédska, konkrétněji na severním cípu poloostrova Bjärehalvön v regionu Skåne.
Poloostrov je situován směrem k Dánsku v úžině Kattegatt. Dnes tady podnikneme 20 km dlouhou pěší
túru podél pobřeží z městečka Bastad přes cíp Hovs hallar do městečka Torekov. Pak přejedeme busem na
jižněji položený poloostrov Kullaberg a z městečka Mölle podnikneme vycházku přírodní rezervací
k majáku Kullens fyr.
8. den ve čtvrtek 15. 9. 2016
Švédsko: Malmö a okolí
Landskrona: Město je situováno 25 km jižně od Helsingborgu. V centru se nachází pevnost Citadellet ze 16. stol.
Nejvyšší stavbou je stará vodárenská věž Gamla vattentornet z počátku 20. století. Do městského muzea je
bezplatný vstup, stejně jako do výstavní síně s parkem
Landeskrone konsthall a do muzea golfu Svenska golf
muzeum. Jižněji v městě městě Löddeköpinge blízko
kostela můžeme spatřit větrný mlýn z roku 1849, který
byl v provozu až do roku 1940. Nyní je zrekonstruovaný
do původního stavu a došlo i k instalaci nových křídel.
Lund: původně dánské město, je jedním z nejstarších měst ve Švédsku. Lund leží asi 15t km sv. od
Malmö. Je zde také jedna z nejstarších a největších
švédských univerzit a také známá katedrála Lunds
domkyrka. Románská stavba, upravena v 19. stol. V
sezoně probíhají bezplatné prohlídky katedrály s
průvodcem. V katedrále najdeme orloj z 15. století.
Další významnou stavbou z 15. stol. je původní
knihovna Liberiet v těsné blízkosti katedrály. Rovněž i zde je volný vstup do Lunds Konsthall.
5
Malmö: Třetí největší město Švédska, ležící na jihu země v regionu Scania (Skane). Malmö omývají vody
Oresundské úžiny, která odděluje Švédsko od Dánska a která také spojuje Baltské moře se Severním mořem.
Naproti Malmö leží přes Oresundskou úžinu dánské hlavni město Kodaň. Malmö, jenž je součástí regionu
Oresund, je přes Oresundskou úžinu spojeno s dánskou Kodani Oresundskym mostem. Nejvýznamnějšími
turistickými lákadly jsou: Cihlový gotický kostel a nejstarší budova ve městě Kostel sv. Petra (Sankt Petri
kyrka). Renesanční pevnost Malmohus (Malmohus slott), kterou najdeme u záp. časti Starého města. Nyní
se zde nachází několik muzeí a expozic. K pevnosti přiléhá zahrada Slottstradgarden a parky Slottsparken a
Kungsparken. Oresundsky most (Oresundsbron) most spojuje švédské Malmö s dánskou Kodani. Jde o
druhý nejdelší pevný most na světě. Samotný most je dlouhý 7845 metrů, cely přejezd přes úžinu Oresund
pak 16 km. Turning Torso 190 metrů vysoký mrakodrap, jenž je nejvyšší budovou Skandinávie.
Lilla Torg aneb „Malé náměstí“ je jedno z nejživějších míst v celém Malmö.
9. den pátek 16. 9. 2016
Švédsko: Jezero Östra Ringsjön a Söderásens nationalpark
Pěší výlet v délce 12
km podnikneme od
dálničního sjezdu u
Hurvy a po oranžové
značce dojdeme přes
Osbyholm do města
Hörby.
Jezero Ringsjön má
rozlohu
41
km2.
Západní a východní
části jezera, nazývané
Västra Ringsjön a
Östra Ringsjön jsou
od sebe odděleny
ostrohem. Jezera jsou
zdrojem pitné vody.
Mezipřistávají zde na
jaře jeřábi při své
cestě do severní částí Švédska. V zimě je Ringsjön vyhledávaným místem pro lední jachting. Zámek
Bosjökloster se nachází na břehu Ringsjön v golfovém areálu. Turistiku v oblasti Söderásens nationalpark
podnikneme od informačního centra Skälid nedaleko obce Röstanga v rozsahu podle situace na místě.
6
10. den v sobotu 17. 9. 2016
Švédsko: Helsingborg – slavnostní zakončení Euroranda
Helsingborg: Dopoledne volný program
14.00 Slavnostní zakončení Euroranda 2016
.
Večer noční přejezd přes Malmö a trajektem Gedser (Dánsko) – Rostock (Německo).
Příjezd do Karlových Varů během neděle 18. 9. 2016.
7
8

Podobné dokumenty