Katalog MaR

Komentáře

Transkript

Katalog MaR
Katalog měření a regulace
Katalog měření a regulace
Katalog měření a regulace
1.
Obsah:
1.
Regulátory, řídící systémy, pokojové regulátory - klimatizace
2.
Armatury, ventily, pohony, elektromagnetické ventily, příslušenství str. 9
3.
Snímače, spínače, hladiny, vlhkost, tlak
str. 19
4.
Detektory plynu a par, zabezpečení
str. 27
5.
Přístroje pro měření, teplo, vodoměry, průtok
str. 31
Regulátory, řídící systémy, pokojové regulátory - klimatizace
str. 3
®
6.
Ostatní
str. 33
www.pumpa.cz
www.pumpa.cz
|
1
|
1. Regulátory, řídící systémy, pokojové regulátory - klimatizace
1. Regulátory, řídící systémy, pokojové regulátory - klimatizace
Ekvitermní regulátory řady RVS
Diferenční snímač tlaku + sondy a hadičky
Základní přístroj je samostatný regulátor vytápění nebo automatika tepelného čerpadla s vstupními a výstupními svorkami. Nemá k dispozici žádné ovládací prvky. Obsluha se provádí pomocí dodávaných doplňkových
přístrojů, které komunikují bezdrátově nebo jsou propojeny drátově se základním přístrojem. Rozšiřující modul
se používá k rozšíření o jednu směšovací skupinu a multifunkční výstupy. Základní přístroj může být rozšířen
maximálně o jeden topný okruh. Rozšiřující modul je připojen k základní jednotce plochým kabelem.
Nastavitelný diferenční snímač tlaku vzduchu nebo jiných nehořlavých a neagresivních plynů. Možnost použití:
kontrola vzduchových filtrů a ventilátorů, kontrola průmyslových vzduchových chladících systémů, kontrola
přehřátí ohřívačů vzduchu, kontrola proudění vzduchu v klimatizačních potrubích, regulace vzduchových
a protipožárních klapek, ochrana proti zamrznutí výměníku tepla.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 4
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 3
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Příložné čidlo teploty
Diferenční snímač tlaku + sondy a hadičky
Provedení: -30°C až +130°C
Provedení: membránové
Médium: vzduch, teplota: -40 až +80°C
Regulační rozsah: 20 až 300; 50 až 500 Pa; 0,1 až 1; 0,5 až 2; 1 až 5 kPa
Typ mikrospínače: přepínací kontakt 250 VAC, 5 A
Procesní připojení: na hadičku průměr 6,2mm, krytí: s krytem IP 54
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 4
Bližší technické informace žádejte na tel.: +420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 3
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Venkovní čidlo teploty
Termostat prostorový - příložný - do jímky
Provedení: -50°C až +70°C
Řada termostatů pracujících na bázi kapiláry o délce 100 mm až 1500 mm s možností využití na přiložení
k potrubí pomocí stahovací pásky, prostoru nebo zasunutí do jímky 100 mm. nastavení teploty pomocí
kolečka a možnost aretace v požadované teplotě.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 4
Bližší technické informace žádejte na tel.: +420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 3
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Protimrazová ochrana OPP-FRO
Termostat příložný
Protimrazová ochrana se skládá z plynem plněné kapiláry a ze spínacího mechanismu v jednom krytu. Při
klesající teplotě klesne tlak plynu v kapiláře a způsobí pohyb membrány spojené s přepínačem. Spínací bod
je možno nastavit. Kapilára je aktivní po celé délce a to i v krytu. Protimrazová ochrana je ve 2 provedeních
s automatickým nebo ručním resetem a se 3 různými délkami kapiláry.
Bimetalové kontaktní termostaty se nejčastěji používají v aplikacích, kde je kladen důraz na vzhled a jednoduchou obsluhu. Velmi často se používají pro spínání oběhového čerpadla u kotle. Mezi hlavní přednosti
patří jednoduchá obsluha, montáž a spolehlivost. Termostaty mají přepínací kontakt k spínání či rozpínání
elektrického okruhu. U termostatu typ THP je možné uživatelem nastavit diferenciaci spínání. Provedení
nastavení pod krytem a nad krytem.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 3
Bližší technické informace žádejte na tel.: +420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 3
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Uchycení protimrazové ochrany
Termostat příložný
Možnost navinutí kapiláry po celém objemu VZT jednotky
Rozsah 40 – 120°C. Nastavení pod krytem. Možnost vsunutí do jímky L 100mm.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 3
Bližší technické informace žádejte na tel.: +420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 3
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
www.pumpa.cz
www.pumpa.cz
|
1
|
1. Regulátory, řídící systémy, pokojové regulátory - klimatizace
1. Regulátory, řídící systémy, pokojové regulátory - klimatizace
Programovatelný termostat
Tělesa termostatických ventilů
Tento termostat je vybaven 9 programy, z nichž u 3 programů je možnost vlastního nastavení. Pracuje
s dvěmi teplotami, komfortní a úspornou. Teploty lze měnit po hodinách, termostat umožňuje nastavit na
každý den jiný program. Jednoduchá instalace i programování. Pomocí kolečka umístěného na levé straně
vedle displaye nastavujete komfortní nebo úspornou teplotu.
Různé provedení pro uchycení termostatických hlavic M30 x 1,5. Od DN10 až po DN25. Provedení přímé
a rohové.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 3
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Programovatelný termostat
Termostatické hlavice
Tento termostat je vybaven 9 programy, z nichž u 3 programů je možnost vlastního nastavení. Pracuje s dvěmi teplotami,
komfortní a úspornou. Teploty lze měnit po hodinách. Termostat umožňuje nastavit na každý den jiný program.
Jednoduchá instalace i programování. Rozsah teploty tohoto termostatu je 0,25°C což má za následek vysoce ekonomický provoz.
Termostatická hlavice, kapalinové teplotní čidlo, připojovací závit M30 x 1,5mm. S nulovou polohou, nastavitelný rozsah teplot 0 až 28°C, matné provedení.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 3
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Programovatelný termostat
Termostatická hlavice K s vestavěným čidlem
Digitální programovatelný termostat se sedmidenním programem.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 4
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Kapalinou plněné čidlo. Maximální a minimální teploty lze blokovat pomocí skrytých zarážek. Hlavice je vyráběna v bílém
provedení. Je vhodná k montáži na všechny radiátorové ventily HEIMEIER a na otopná tělesa typu Ventil kompakt, jež
jsou osazena ventilovými vložkami s připojovacím závitem termostatické hlavice M 30 x 1,5.
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Regulátor prostorové teploty pro jednotky fa-coil
Regulátory řada 90C
Regulátory se jednoduše obsluhují a instalují. Jednotlivé typy se používají buď pouze na regulaci vytápění
nebo chlazení a elektrický dohřev nebo jejich kombinaci.
Regulátor řady 90C je kompaktní ekvitermní regulátor s předpokládaným využitím ke směšovacím ventilům ESBE
dimenzí DN 15-150 mm. Regulátor 90C je vestavěný do servopohonu řady 90, je dodáván s napájecím kabelem délky
1,5 m, senzorem topné vody s kabelem délky 1m a senzorem teploty venkovního vzduch s kabelem o délce 15m.
Regulátor je také vybaven kabelem pro ovládaní čerpadla. Volitelně lze připojit pokojový termostat RT21, přiložena je
montážní sada na ventily ESBE.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 4
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 15
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Prostorové termostaty pro vytápění a chlazení
Regulátor VSE-2
Verze s dvoustavovou PID a třípolohovou PI regulací, s týdenním a polotýdenním programem, telefonní
kontakt pro dálkové ovládání, verze v bezdrátovém provedení, verze s komunikací, Open Therm pro modulované kondenzační kotle.
Regulátor řady VSE-2 je kompaktní ekvitermní regulátor vestavěný do těla servopohonu řady 60. Předpokládané využití
je ke směšovacím 3-cestným ventilům ESBE do dimenze DN 40. Regulátor VSE-2 je dodáván se síťovým napájecím
adaptérem. Senzor teploty vody je připojen ke kebelu délky 2 m a senzor venkovní teploty ke kabelu délky 15 m. Volitelně
lze připojit pokojový termostat, přiložena je montážní sada k připojení na rotační ventily ESBE.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 4
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 15
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
www.pumpa.cz
www.pumpa.cz
|
1
Komplexní systémy pro domovní techniku
a technické zařízení budov
Firma Oventrop nabízí pro oblast domovní techniky a technického
zařízení budov vysoce kvalitní systémová řešení, ve kterých jsou jednotlivé armatury a komponenty systémů účelně propojené a optimálně vzájemné přizpůsobené.
Katalog měření a regulace
2.
|
Armatury, ventily, pohony, elektromagnetické ventily, příslušenství
Systémy firmy Oventrop jsou spolehlivé díky vysoké kvalitě a rozsáhlým zárukám. Snaha o hospodárné, energeticky úsporné a ekologické propojení armatur, regulátorů a komponentů pro všechny oblasti
domovní techniky je filozofií firmy Oventrop.
Zásluhou komplexností systémů vznikají řešení s vyšším výkonem.
2
Oblasti domovní techniky, kde je možno využít armatury Oventrop.
F. W. OVENTROP GmbH & Co. KG
Jan Kadleček – technické zastoupení v ČR
P.O. Box č. 159
Tel./Fax: 261 122 186
Tel.: 261 122 326
e-mail: [email protected]
Budějovická 3 (vchod 3a)
140 21 Praha 4
www.oventrop.cz
www.pumpa.cz
10
|
2. Armatury, ventily, pohony, elektromagnetické ventily, příslušenství
2. Armatury, ventily, pohony, elektromagnetické ventily, příslušenství
Otočný pohon bez zpětné pružiny
Uzavírací kulový kohout
Pro přestavování vzduchotechnických klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov
• velikost klapky do cca 1 m2
• kroutící moment 5 Nm
• napájecí napětí AC 100 ... 240 V
• ovládání: otevř. - zavř. nebo 3bodové
Otevřeno-zavřeno kulové kohouty, 2cestné, s vnitřním závitem
• pro otevřené a uzavřené systémy studené a teplé vody
• pro uzavírací funkci a 2bodovou regulaci v zařízeních pro úpravu vzduchu a topných systémech na straně vody
• vzduchotěsné
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 7
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 8
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Otočný pohon se zpětnou pružinou
Rozdělovací kulový kohout s pohonem
Pro přestavování vzduchotechnických klapek s havarijní funkcí v technických zařízeních budov
• velikost klapky do cca 0,4 m2
• kroutící moment 2 Nm
• napájecí napětí AC/DC 24 V
• ovládání: spojité DC 0...10 V
Otevřeno-zavřeno kulové kohouty, 3 cestné, s vnitřním závitem pro otevřené a uzavřené systémy studené
a teplé vody.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 9
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 8
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Otočný pohon se zpětnou pružinou
Otočný pohon
Dvoupolohový pohon (AC/DC24V). Nastavení pomocí jednopólového kontaktu. Přestavování větracích klapek s havarijní funkcí (např. ochrana proti mrazu a kouři, hygiena). Pohon LF... uvádí klapku za současného
napnutí zpětné pružiny do provozní polohy. Přerušením napájecího napětí se klapkou pomocí energie pružiny
dostává zpět do bezpečnostní polohy.
Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických klapek.
• velikost klapky do cca 2 m2
• kroutící moment 10 Nm
• napájecí napětí AC 100...240 V
• ovládání: otevř.-zavř. nebo 3bodové
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 7
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 6
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Otočný pohon
Otočný pohon
Pro 2 a 3 cestné regulační kulové kohouty
• kroutící moment 10 Nm
• napájecí napětí AC 100 ... 240 V
• ovládání: otevřeno-zavřeno nebo 3bodové
Otevřeno-zavřeno otočný pohon s havarijní funkcí pro 2 a 3cestné kulové kohouty
• kroutící moment 2 Nm
• napájecí napětí AC/DC 24 V
• ovládání: otevřeno-zavřeno
• TRF24: bez proudu NC
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 7
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 6
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Otočný pohon
Zdvihový ventil
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné regulační kulové kohouty DN 10 a pro 2 a 3 cestné otevřeno-zavřeno kulové
kohouty. Přestavování kulových kohoutů.
Trojcestný ventil s vnějším závitem
• pro otevřené a uzavřené systémy studené a teplé vody
• pro spojitou regulaci na straně vody v zařízeních na úpravu vzduchu a topných systémech
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 8
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 9
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
www.pumpa.cz
www.pumpa.cz
|
11
2
12
|
2. Armatury, ventily, pohony, elektromagnetické ventily, příslušenství
2. Armatury, ventily, pohony, elektromagnetické ventily, příslušenství
Zdvihový ventil
Otočný pohon
Dvoucestné, příruba PN16
• pro uzavřené systémy horké vody a páry v podkritickém rozsahu
• pro spojitou regulaci na straně vody v zařízeních na úpravu vzduchu a topných systémech
Otočný pohon pro uzavírací klapky
• kroutící moment 35 Nm
• napájecí napětí AC 230 V
• ovládání: otevřeno-zavřeno nebo 3bodové
• pomocný spínač
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 9
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 10
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Zdvihový pohon
Otočný pohon
Zdvihový pohon pro 2 a 3 cestné zdvihové ventily DN 15...80. Spojitý pohon (AC/DC 24 V). Ovládání DC 0…10 V.
Přestavování zdvihových ventilů. Ovládání se provádí spojitě normovým řídicím signálem 0...10 V.
Otočný pohon pro uzavírací klapky
• kroutící moment 90 Nm
• napájecí napětí AC 230 V
• ovládání: otevřeno-zavřeno nebo 3bodové
• pomocný spínač
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 10
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 10
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Uzavírací klapka
Ventil RV 111 COMAR
Škrtící funkce v otevřených a zavřených systémech studené a teplé vody. Připojení a odpojení více tepelných
nebo chladících zdrojů. Otevřený zpětný chladič.
Regulační armatury kompaktní konstrukce s vnějšími připojovacími závity. Vyznačují se minimálními stavebními rozměry a hmotností, kvalitní regulační funkcí a vysokou těsností v zavřeném stavu. Díky jedinečné
průtočné charakteristice LDMspline®, optimalizované pro regulaci termodynamických dějů, jsou ideální
pro použití ve vytápěcích a klimatizačních zařízeních. Vzhledem k propracované konstrukci vnitřních dílů
a vysoké životnosti ucpávky splňují veškeré požadavky potřebné pro dlouhodobý bezúdržbový provoz.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 10
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 10
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Uzavírací klapka s otočným pohonem
Elektrický pohon ANT5
Škrtící klapka je otočným pohonem uzavírána nebo plně otevírána. Otočné pohony jsou řízeny běžnými
regulátory nebo řídící jednotkou 2 vodičově. Kroutící moment 20 Nm, napájecí napětí AC/DC 24 V.
Elektrické pohony ANT5 jsou elektromechanické pohony určené pro ovládání regulačních ventilů LDM řady
RV 111 COMAR line. Konstrukce připojení na ventil zajišťuje nulovou vůli mezi táhlem pohonu a ventilu
a tím je dána dokonalá regulační schopnost i při minimálních změnách polohy. Pohony jsou samoadaptivní,
krajní polohy jsou omezeny vlastním zdvihem ventilu.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 10
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 11
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Otočný pohon
Elektrický pohon
Otočný pohon pro 2 a 3 cestné (regulační) kulové kohouty.
• kroutící moment 20 Nm
• napájecí napětí AC 100 ... 240 V
• ovládání: otevř.-zavř. nebo 3bodové
Servopohon s tříbodovým řídícím signálem pro trojcestné směšovací ventily PN 16, zdvih 5,5mm s možností
ručního ovládání, doba přeběhu 150 s, kabel 1,5 m.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 10
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 11
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
www.pumpa.cz
|
13
2
www.pumpa.cz
14
|
2. Armatury, ventily, pohony, elektromagnetické ventily, příslušenství
2. Armatury, ventily, pohony, elektromagnetické ventily, příslušenství
Elektrický pohon
Termostatický směšovací ventil
Servopohon s přestavovací sílou 300N zdvih 5,5 mm, možnost ručního ovládání, pro ventily V..P45.
Termostatické směšovací ventily poskytují dokonalou regulaci pro aplikace teplé užitkové vody, kde nejsou
použity žádné další ventily pro kontrolu teploty. Rychlá reakce termostatu a tlakově vyvážené řízení ventilů
zajišťují minimální změny teplot bez závislosti na tlakových podmínkách. Ventily také zajišťují ochranu před
opařením.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 11
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 14
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Elektrický pohon
Otočný pohon pro směšovací ventily
Tento termostat je vybaven 9 programy, z nichž u 3 programů je možnost vlastního nastavení. Pracuje
s dvěmi teplotami, komfortní a úspornou. Teploty lze měnit po hodinách, termostat umožňuje nastavit na
každý den jiný program. Jednoduchá instalace i programování. Pomocí kolečka umístěného na levé straně
vedle displaye nastavujete komfortní nebo úspornou teplotu.
Servopohony řady ARA600 jsou určeny k motorizování otočných směšovacích ventilů dimenzí DN 15 – 50.
Řady ARA6X1 až X5 mají 3-bodový řídící signál a jsou určeny pro směšovací aplikace. Servopohony mají
operační úhel 90° a ventil může být v případě potřeby jednoduše ovládán manuálně díky vytahovacímu
knoflíku na čelní straně servopohonu.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 11
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 15
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Směšovací ventil přírubový
Otočný pohon pro směšovací ventily
Kompaktní otočné směšovací ventily řady F, vyrobeny z litiny, určené pro systémy vytápění a chlazení jsou
k dispozici v dimenzích od 20 do 50 mm s přírubovým připojením. Ventily jsou opatřeny pákou pro ruční
ovládání, pro automatickou regulaci lze použít servopohony řad ARA 600 a 90. Stupnice je potištěna oboustranně, může být libovolně otočena podle aktuální pozice ventilu v aplikaci. Operační úhel ventilu je 90°.
Servopohony řady 90 jsou určeny k motorizování otočných směšovacích dimenzí DN 15 50 mm. Jsou vybaveny nastavitelnými vačkami, které umožňují zvolit operační úhel v rozmezí 30 – 180°, což velmi zvyšuje
variabilitu a aplikovatelnost. Servopohony jsou reverzibilní. Jsou opatřeny pákou pro manuální ovládání
a indikátorem aktuální polohy na čelní straně. Jsou napájeny 24 V a řízeny proporcionálním signálem
s různou dobou běhu podle potřeby.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 12
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 15
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Směšovací ventil závitový
Kompaktní směšovací ventily jsou vyrobeny z mosazi typu DZR s ochranou proti vyluhování zinku s možností
použití pro aplikace jak topení a chlazení tak rozvody pitné vody. Pro jednodušší a pohodlnější ovládání jsou
ventily opatřeny protiskluzovými knoflíky s měkkým povrchem a nastavitelnými koncovými spínači s akčním
rozsahem max. 90°. Stupnice před knoflíkem může být umístěna libovolně po dráze otáčení srdce klapky
v závislosti k orientaci ventilu v aplikaci.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 12
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Vyvažovací ventil
Vyvažovací ventily řady Hydrocontrol umožňují přesné a spolehlivé hydronické vyvažování soustav, s přesným
nastavením a měřením průtoků včetně možnosti zablokování nastavení. Podle provedení je možné použít
i vypouštěcí ventil pro napouštění, vypouštění i proplachování soustavy. Ventily lze použít jak pro systémy
vytápění, tak chlazení, rozsah provozních teplot od -20°C do +150°C podle provedení, nabízí se v širokém
spektru dimenzí ( DN 10 - DN 400 ) a různém provedení připojení ( závit vnitřní, vnější, příruby apod. ).
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 16
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Plnicí ventil
Směšovač
Kompaktní termostatické ventily jsou koncipovány k ochraně kotlů před nízkou teplotou ve zpátečce. Konstantní udržování vyšší teploty zpátečky znamená vyšší účinnost kotle, minimalizací dehtování a maximální
prodloužení životnosti kotle. Ventil lze instalovat buď na zpátečce ke kotli, popřípadě k plnění akumulačních
nádob.
Směšovače třícestné MIX a čtyřcestné DUOMIX jsou základním prvkem regulačních systémů teplovodního
ústředního vytápění. Společnou funkcí třícestných i čtyřcestných směšovačů je regulace teploty topné
vody směšováním. Čtyřcestné směšovače DUOMIX jsou určeny pro všechny topné systémy, u kterých je
nutné zvyšovat teplotu vratné vody před jejím vstupem do kotle. Tím chrání kotle před nízkoteplotní korozí
a v případě kotlů na pevná paliva i před dehtováním.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 14
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 16
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
www.pumpa.cz
www.pumpa.cz
|
15
2
16
|
2. Armatury, ventily, pohony, elektromagnetické ventily, příslušenství
2. Armatury, ventily, pohony, elektromagnetické ventily, příslušenství
Servopohon
Kondenzační smyčka
Obě typové řady servopohonů KOMEXTHERM – MK-C, MK-D jsou určeny především k pohonu směšovačů
MIX nebo DUOMIX. Po příslušné úpravě je možné servopohony využívat i k jiným účelům nebo pro pohon
směšovačů jiných výrobců. Spojení se směšovači KOMEXTHERM je pro všechny typy jednotné bez ohledu
na rok výroby. To umožňuje nahradit nejstarší typy servopohonů novými typy a zároveň nové typy servopohonů použít na směšovače vyrobené před dvaceti i více lety.
K připojení a ochraně tlakoměrů před škodlivými účinky nebo vysokou teplotou měřené provozní tekutiny,
pro pracovní tlaky 25 Mpa a teploty 400°C. Kondenzační smyčky je možno montovat do libovolné polohy.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 17
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Elektromagnetický 2/2-cestný ventil
Tlakoměrový kohout a ventil
2/2 cestné přímo a nepřímo ovládané ventily jsou vhodné pro průmyslové aplikace, pro vodu, olej, stlačený
vzduch a podobná neutrální média. Diferenční tlak až 30 bar, průtok média až 160m³/ hod.
Také v přírubové verzi DN 65-100 .
Tlakoměrový čepový kohout a ventil s nátrubkovou přípojkou je určen jako speciální uzavírací armatura
k tlakoměrům s plochým těsněním, pro pracovní tlaky a teploty, které jsou uvedeny v tabulce. Použití je
omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny. Těleso je kované. Na vstupní straně má závitový
čep, upravený na ploché těsnění. Na výstupní straně má nátrubkovou přípojku pro připojení tlakoměru.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 17
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Elektromagnetický 2/2-cestný ventil
Elektrický pohon
Tyto ventily jsou určeny pro dvoupolohovou regulaci průtoku studených a horkých vodních médií. Tento
typ elektromagnetického ventilu je normálně bez přívodu napájecího napětí zavřený. Za těchto podmínek
membrána dosedá na leštěné sedlo ventilu a uzavírá průtok média. Tyto ventily jsou konstruované na
nepřetržitý provoz.
Elektrický servopohon pro ovládání regulačních ventilů 24V, 230V. Používá se pro přestavování zdvihových
ventilů. Poloautomatické spojení mezi táhlem ventilu a zdvihovou hřídelí. Pohon lze na krčku ventilu natáčet
o 360°.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 17
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Elektropohon AHP
Pojistný ventil
Elektropohony série QT jsou navrženy a zkonstruovány pro ovládání armatur s pracovním úhlem 90° v náročných podmínkách. Spolehlivý výkon a funkčnost jsou zajištěny motorovou jednotkou, nastavitelnými
koncovými a signalizačními kontakty, momentovými vypínači proti přetížení, ručním ovládáním, systémem
automatického vypnutí ručního ovládání, spodní přírubou pro mechanické připojení dle ISO5211.
Výfukový ventil řady „B“ slouží pro vypouštění vody, která vzniká během zahřívání zásobníku vody
v přípravníku TUV. Vždy je použita jedna oddělovací membrána, proto není mokrá horní část ventilu.
Tím se zamezí korozi a vápenným usazeninám na pružině. Oddělovací membrána a těsnící pryž nejsou
kombinovány, protože tyto díly podléhají zcela rozdílnému namáhání. Kuželka ventilu je na obvodu vybavena
vystupujícím okrajem, který brzdí počáteční volné proudění.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 17
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Uzavírací klapka AHP
Redukční ventil
Tento druh centrické uzavírací klapky je využíván ve vytápěcích a chladících systémech,
vodárenství, potravinářství, farmaceutickém a chemickém průmyslu.
Redukční ventily D06F chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před nadměrným mechanickým
namáháním. V rozsahu jejich parametrů je lze také použít pro průmyslové a komerční aplikace.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 17
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
www.pumpa.cz
www.pumpa.cz
|
17
2
Katalog měření a regulace
3.
|
19
Snímače, spínače, hladiny, vlhkost, tlak
3
www.pumpa.cz
20
|
3. Snímače, spínače hladiny, vlhkosti a tlaku
3. Snímače, spínače hladiny, vlhkosti a tlaku
Manometry standardní
Univerzální snímač
Spodní a zadní přípoj, průměry 40, 50, 63, 80, 100, 160 mm
Použití - Manometry standardní řady se nejčastěji používají pro jednoduché měření tlaku kapalin, par a plynů, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi a bez vysoké viskozity media. Jsou vhodné do podmínek, kde
nejsou kladeny vysoké nároky na manometr.
Univerzální snímač pro méně náročné aplikace s výměnnými snímacími sondami. Provedení: nástěnné,
kanálové, kabelové, farmaceutické, dvousondové (samostatně RV a T). Snímací prvek může být vyroben
se speciálním povlakem pro zvýšení chemické odolnosti.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 19
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 21
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Teploměry bimetalové
Prostorový snímač
Průměr 60, 100 a 120 mm, spodní, zadní přípoj, celonerezové provedení. Technické teploměry s dvojkovým
měřícím systémem jsou univerzálně použitelné přístroje k měření místních teplot v téměř všech průmyslových odvětvích. Teploměry je možno použít k měření teplot v jakékoliv poloze. Hlavice teploměru může být
umístěna do prostředí jednoduchého podle ČSN 330300 v rozmezí -30 až +110°C. Dovolená tolerance pro
všechny rozsahy je 2% z celého rozsahu. Teploměry jsou vyráběny s různými délkami stonků.
Prostorový snímač CO2, teploty a vlhkosti pro vnitřní obytné prostory. Měření je založeno na infračerveném principu. Patentovaná autokalibrační procedura kompenzuje stárnutí infračerveného zdroje a zajišťuje
výjimečnou dlouhodobou stabilitu. Prověřená technologie senzorů E+E je základem pro volitelné měření
vlhkosti. EE80 může mít analogový (0 - 5/10V resp. 4 – 20mA) nebo spínací výstup.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 19
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 21
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Průmyslový snímač tlaku
Teplotní spínač KP prostorový
Snímač tlaku DMP 343 slouží k měření velmi malých přetlaků a podtlaků od 10 mbar, médií jako jsou plyny,
stlačený vzduch, také nízkoviskózní, neagresivní kapaliny. Základním prvkem snímače tlaku DMP 343 je
křemíkový sensor DSP 201, tento je osazen na keramické podložce tak, že médium je v kontaktu pouze
s pasivní stranou piezoresistivního křemíkového sensoru. Snímač DMP 343 se vyznačuje vynikající stabilitou
při změnách teploty, jakož i výbornou dlouhodobou stabilitou.
Prostorové termostaty KP 75 a KP 77 Danfoss se používají k regulaci, monitorování a jako výstražné systémy
v průmyslu. Termostaty jsou vybaveny jednopólovým přepínačem / SPDT /.
Termostaty jsou vhodné pro max. provozní teplotu 80ºC.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 20
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 21
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Tlumič tlakových rázů
Teplotní spínač KP kapilárový
Tento termostat je vybaven 9 programy, z nichž u 3 programů je možnost vlastního nastavení. Pracuje
s dvěmi teplotami, komfortní a úspornou. Teploty lze měnit po hodinách, termostat umožňuje nastavit na
každý den jiný program. Jednoduchá instalace i programování. Pomocí kolečka umístěného na levé straně
vedle displaye nastavujete komfortní nebo úspornou teplotu.
Termostaty KP Danfoss se používají k regulaci, monitorování a jako výstražné systémy v průmyslu, jsou
vybaveny jednopólovým přepínačem / SPDT /. Termostat KP může být připojen k motorům s jednofázovým
střídavým proudem až do 2kW. Termostaty jsou vhodné pro max. provozní teplotu 200ºC.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 21
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 21
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Snímače teploty a vlhkosti s výstupy
Regulátor tlaku KPI
Programovatelné snímače vlhkosti a teploty vzduchu jsou vybaveny sensory relativní vlhkosti a teploty.
Měřené veličiny jsou dále přepočítávány na další vyjádření vlhkosti – teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii. Snímače jsou dodávány v prostorovém,
kanálovém a tyčovém provedení a v provedení se sondou vlhkosti a teploty na kabelu.
Používá se k regulaci, monitorování a jako výstražný systém v průmyslu. Má široký regulační rozsah. Možnost
použití u čerpadel. Omezuje opotřebení na absolutní minimum a zvyšuje spolehlivost.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 21
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 21
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
www.pumpa.cz
www.pumpa.cz
|
21
3
22
|
3. Snímače, spínače hladiny, vlhkosti a tlaku
3. Snímače, spínače hladiny, vlhkosti a tlaku
|
23
Tlaková vodivostní sonda
Tlakový snímač
V kotelnách a výměníkových stanicích nepřetržitě reguluje teplotu a průtok vody v souladu se skutečným
místním zatížením. Tlakový snímač MBS 3000 používá technologii piezo-resistivních sensorů.
Tlaková přetížitelnost až 6x, max. 1500 bar.
Tlakové vodivostní sondy do návarku nebo příruby s G1/2 nebo G3/4“ závitem pro snímání hladiny vodivých
kapalin v tlakových i beztlakých nádobách. Vodivostní sondy v provedení do víka s prodloužením lze použít
pro snímání hladin vodivých kapalin u netlakových nádob otvorem ve víku nebo upevněním nad otevřenou
nádobu.
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 23
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Plovákový spínač
Teploměr bimetalový
Snímání spodní úrovně hladiny chladiva, snímání hladiny paliva nebo oleje, výstraha při snížení hladiny v kotli,
sledování hladiny roztoku. Vodorovné, svislé a pravoúhlé plovákové spínače nabízí kombinaci univerzálnosti
a spolehlivosti jazýčkového spínače. Magnet, umístěný v plováku, slouží pro aktivaci jazýčkového spínače
buď při stoupání nebo klesání hladiny kapaliny a konstrukce umožňuje nastavení stavu spínače jednoduše
otočením spínače nebo magnetu o 180°.
Průměr 60, 100 a 120 mm, spodní, zadní přípoj, celonerezové provedení. Technické teploměry s dvojkovým
měřícím systémem jsou univerzálně použitelné přístroje k měření místních teplot v téměř všech průmyslových odvětvích. Teploměry je možno použít k měření teplot v jakékoliv poloze. Hlavice teploměru může být
umístěna do prostředí jednoduchého podle ČSN 330300 v rozmezí -30 až +110°C.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 21
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 23
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
3
Elektronické snímače hladiny
Manometr sdružený
Ochrana chodu třífázových čerpadel na prázdno. Snímání hladiny vody ve studních, vrtech, jímkách atd. Při
připojení dvou sond automatické ovládání čerpadla, vzdálenost sond určuje spínací diferenci.
Spodní a zadní přípoj, průměry 63, 80 mm. Termomanometry slouží k současnému měření teploty a tlaku.
Přístroje jsou opatřeny automatickým uzavíracím ventilem, čímž je možná výměna přístroje bez nutnosti
vypouštění topného systému.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 21
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Elektronické snímače hladiny
Plovákový spínač
Snímání hladiny vody nebo vodivé kapaliny pomocí vodivostních sond. Při použití ponorných vodivostních
sond můžeme snímat hladinu v jímkách, studních, vrtech, odpadových jímkách apod. Při použití tlakových
vodivostních sond do návarků či přírub těles můžeme snímat hladinu v expanzních a napájecích nádržích,
nádržích kondenzátů, nízkotlakých a středotlakých kotlích apod.
Levný polypropylenový plovákový snímač s hermeticky uzavřenou dvojitou komorou, bezrtuťový s mikrospínačem. Přímé ovládání čerpadel do 1,1kW, nastavitelná spínací hysterze, malá váha plovoucího tělesa,
závaží.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 22
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 24
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Ponorné vodivostní sondy
Snímač teploty
Jsou určené pro snímání hladiny vodivých kapalin v jímkách, nádržích, studních, vrtech. Elektrody sond
jsou chráněny proti zanešení a zkratu vzduchovým polštářem.
Snímače dodávané včetně plastového držáku je možné použít pro měření teploty ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Snímače je možné použít pro všechny řídicí systémy, které jsou kompatibilní s typy
čidel nebo výstupními signály. Tyto odporové snímače jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných
látek. Snímače jsou tvořeny kovovým měřicím stonkem a plastovou hlavicí. Snímače jsou určeny pro provoz
v chemicky neagresivním prostředí.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 22
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 24
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
www.pumpa.cz
www.pumpa.cz
24
|
3. Snímače, spínače hladiny, vlhkosti a tlaku
Snímač teploty se stonkem
Tyto odporové snímače jsou určeny pro kontaktní měření teploty kapalných nebo plynných látek. Snímače
jsou tvořeny kovovým měřicím stonkem a plastovou hlavicí. Všechny kovové části jsou z nerez oceli třídy
17 240. Základní délky měřicích stonků jsou 70, 120, 180 a 240 mm. Plastová hlavice je opatřena kabelovou
vývodkou (v hlavici je umístěna svorkovnice) nebo konektorem.
3. Snímače, spínače hladiny, vlhkosti a tlaku
|
25
Manometry standardní
Spodní a zadní přípoj, průměry 63, 100, 160 mm
Použití - Manometry standardní řady se nejčastěji používají pro jednoduché měření tlaku kapalin, par a plynů,
které nepůsobí korozivně na slitiny mědi a bez vysoké viskozity media. Jsou vhodné do podmínek, kde nejsou
kladeny vysoké nároky na manometr.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 25
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 27
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Snímač teploty s kabelem
Regulátor teploty prostorový
Snímače teploty s kabelem jsou určeny pro kontaktní měření teploty pevných, kapalných nebo plynných
látek v různých odvětvích průmyslu, např. v potravinářství, chemickém průmyslu, chladírenství atd. Snímače
se skládají z kovového pouzdra, ve kterém je umístěno odporové čidlo teploty, a přívodního kabelu.
Hlavní použití je pro jednoduchou regulaci a signalizaci teplot v prostoru, např. haly.
Teplota prostředí
-40 až +60°C-N,T
-20 až +40°C-Ex
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 25
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 27
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
3
Snímač teploty
Regulátor teploty kapilárový
Standardní snímače teploty s odporovým a analogovým (4 – 20 mA; 0 – 10V) výstupem.
Odporové snímače teploty patří v současnosti mezi nejrozšířenější prostředky pro měření teploty. Jsou hojně
využívány ve všech odvětvích průmyslu např. ve strojírenství, v automobilovém průmyslu, v chemickém
průmyslu, v potravinářství atd. Ale tím jejich možnosti použití zdaleka nekončí. Používají se např. i jako
etalony pro kalibraci všech dalších druhů snímačů či teploměrů.
Hlavní použití je pro regulaci a signalizaci teplot s možností umístění vlastního regulátoru mimo regulované
medium. Na objednávku je možno dodat jímky v mosazném nebo nerezovém provedení.
Teplota prostředí
-40 až +60°CC-N,T
-20 až +40°C-Ex
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 25
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 27
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Párový snímač teploty
Regulátor tlaku a podtlaku vlnovcový
Párované snímače teploty se používají jako samostatné podsestavy měřidel tepla. Splňují požadavky
norem ČSN IEC 751 a ČSN EN 1434 a mají Certifikát ES přezkoušení typu č. TCM 321/07-4530. Snímače
jsou vyráběny s čidly teploty Pt 100, Pt 500 a Pt 1000 a skládají se z pouzdra, ve kterém je umístěn měřicí
odpor a přívodního kabelu bez stínění se silikonovou izolací. Pouzdra snímačů jsou z nerez oceli třídy 17240.
Zapojení měřicích odporů je dvouvodičové nebo čtyřvodičové.
Hlavní použití je pro regulaci a signalizaci tlaku plynů a kapalin do teploty regulovaného media maximálně
120°C. Druh regulátoru se volí podle regulovaného media (pro plynná paliva a agresivní media se používá
provedení s nerez vlnovcem).
Teplota prostředí: -40 až +60°C
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 28
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Digitální teploměr + sonda
Regulátor výšky hladiny
Digitální teploměry SENSITEST 204C a 2004C ve spojení s teplotními sondami jsou určeny pro měření teploty
pevných, kapalných a plynných látek. Teploměry jsou tvořeny plastovou krabičkou s 3 a 1/2 místným LCD
displejem. Teplotní sondy jsou k přístroji připojeny přes konektor CINCH. K přístroji je možné připojit sondy
na bázi Ni 1000/6180 třídy přesnosti A. U varianty SENSITEST 204C je teplota měřena s rozlišením 0,1°C,
u varianty SENSITEST 2004C s rozlišením 1°C.
Regulátor výšky hladiny vody ve studních pro čerpadla s třífázovým elektromotorem. Regulátor RHV 05 je určen k ochraně
odstředivých čerpadel před zavzdušněním nebo také k ochraně prostor před zaplavením. Přístroj vyhodnocuje změnu elektrického odporu mezi elektrodami při jejich spojení vodou. Je vybaven stykačem pro ovládání třífázového elektromotoru
čerpadla. Sepnutí i zaplavení elektrod indikují diody LED. Přístroj je odolný proti rušení a nevyžaduje nastavení citlivosti.
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
www.pumpa.cz
www.pumpa.cz
Katalog měření a regulace
Vyrábí a dodává:
- stacionární detektory plynu
- jednoúčelové přenosné detektory plynu
- multifunkční přístroje pro servisní a revizní pracovníky v oboru plynárenství
- doplňkové prvky detekčních systémů
4.
|
27
Detektory plynu a par, zabezpečení
Zaměření přístrojů:
- detekce hořlavých plynů jako např. metan, propan, butan, vodík
- páry hořlavých látek - benzín, ředidla, aceton apod.
- detekce jedovatých plynů - oxid uhelnatý, čpavek
- jednoduchá analýza spalin
- doplňkové funkce - měření tlaku nebo teploty
Pro zákazníky zajišťujeme:
- záruční a pozáruční servis a opravy přístrojů
- pravidelné kalibrační kontroly našich výrobků
- pomoc a konzultace v oblasti detekce plynu
4
J.T.O. System, s.r.o.
1. máje 823
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 571 843 343, mobil: 775 646 347
fax: 571 842 338
e-mail: [email protected]
www.jto.cz
www.pumpa.cz
28
|
4. Detektory plynu a par, zabezpečení
4. Detektory plynu a par, zabezpečení
Detektor hořlavých plynů
Napájecí zdroj
Dvoustupňový detektor hořlavých plynů DHP 4 umožňuje včasné zjištění uniklého plynu, automatickou
ventilaci objektu, uzavření přívodu plynu a varování obsluhy. Detektor při úniku plynu signalizuje zvukově
a světelně překročení nastavené hranice koncentrace plynu. Prostřednictvím přepínacích kontaktů relé pak
ovládá i zabezpečovaná zařízení - ventilaci, ventily apod.
Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožnuje také
zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která jsou obsažena na desce elektroniky zdroje zajišťují výkonové bezpotenciálové oddělení výstupu detektorů. U obou relé (pro I. i pro II. stupeň) lze volit klidový stav
- tj. zda kotva relé je v klidu přitažená nebo ne. Relé I. stupně je ovládáno ze samostatného vstupu, u relé
II. stupně jsou k dispozici dva nezávislé vstupy.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 29
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 29
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Snímač hořlavých plynů
Kompaktní detektor
Snímač je určen ke zjištění výskytu hořlavých plynů a výparů v ovzduší. Snímač nepracuje samostatně, je
určen pro připojení k ústředně detektoru plynu typu DHP 1 nebo DHP 3. Ústředna vyhodnocuje přijatý signál
a zabezpečuje výstupní funkce. Snímač je dvoustupňový - sleduje překročení dvou hodnot koncentrace
plynu a dále i neporušenost a provozuschopnost senzoru. Výstupním signálem snímače je konstantní proud
proudové smyčky 0-20 mA. Ke zjištění přítomnosti hořlavého plynu jsou použity polovodičové senzory.
Kompaktní detektor DEGA04, slouží k jedno nebo dvoustupňové signalizaci koncentrace detekovaného
plynu v prostředí. Svojí konstrukcí, způsobem instalace i obsluhy je určen především k použití v menších
provozech, v domácích kotelnách, garážích apod. Překročení BEZPEČNÉ KONCETRACE PLYNU je signalizováno opticky, akusticky interní sirénkou a přepnutím bezpotenciálových kontaktů relé tj. možnost napojit
detektor na další přídavná zařízení.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 29
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
|
29
Optický detektor kouře
Detektor plynu
Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako
jsou např. kotelny, technologické provozy, prostory pro přestavbu aut na LPG, kde je specifikováno prostředí
ZONA2. Detektory využívají pro měření koncentrace plynu čidlo pracující na principu absorpce infračerveného
záření. Signál z čidla je vyhodnocován v elektronice detektoru, která podle stavu čidla ovládá výstupy a
signalizační kontrolky. Výstupem je pak dvoustavový signál o překročení nastavené koncentrace.
Výrobek je určen k detekci vzniku požáru. Reaguje na výskyt kouře požárním poplachem. Pro lokální varování
má zabudovanou akustickou sirénku. Zabudované relé poskytuje výstup poplachového signálu. Detektor
provádí pravidelně interní autotest. K detekci kouře se využívá principu rozptylu infračerveného světla na
pevných částicích v optické komoře. Detektor je vybaven také volitelnou funkcí paměti poplachu. Detektor
velmi dobře reaguje na viditelný kouř, vznikající doutnáním např. dřeva, papíru, textilu apod.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 29
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 30
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Detektor oxidu uhelnatého ve vnitřních prostorech
Detektor hořlavých plynů
Detektory GIC40 a GIC40T jsou určeny pro detekci oxidu uhelnatého ve vnitřních prostorech jako jsou např.
hromadné garáže, kotelny, technologické provozy apod. Detektory využívají pro měření koncentrace plynu
žhavené polovodičové čidlo, jehož aktivní látka mění svou vodivost při přítomnosti CO. Signál z čidla je vyhodnocován v elektronice detektoru, která podle stavu čidla ovládá výstupní spínače a řídí funkci detektoru.
Detektor GS-130 slouží k indikaci úniku hořlavých plynů. Senzor detekuje všechny typy hořlavých plynů
(zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík, atd.) a reaguje ve dvou úrovních koncentrace. Napájení ze sítě 230V stř. Charakteristickými vlastnostmi výrobku jsou vynikající stabilita, vysoká citlivost,
dlouhá životnost, malé rozměry a napájení ze sítě. Přístroj signalizuje únik plynu opticky a akusticky. Je
také vybaven výstupním relé s volitelnou funkcí.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 29
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 30
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Detektor oxidu uhelnatého ve vzduchu
Detektor v těžkém provedení
Detektor GHD70 je elektronický přístroj určený k detekci oxidu uhelnatého (CO) a par hořlavých látek a plynů
ve vzduchu. Detektor nepracuje kontinuálně, provádí přepínání mezi oběma druhy plynu. Oblast použití sahá
od malých a středních kotelen, objektů pro garážování a přestavby automobilů na LPG, až po různé sklady
nebo technologické provozy využívající hořlavé plyny nebo látky, u kterých je možný vznik oxidu uhelnatého
při nedokonalém spalování.
Detektory řady GDS a GDE jsou dvouúrovňové detektory s dvěma logickými výstupy, řešenými jako
otevřený kolektor tranzistoru typu NPN. V obvodu kolektoru je zařazen odpor, který chrání tranzistor proti
případnému poškození vnějším napětím. V klidovém stavu poskytuje detektor proud 10 - 15 mA, který při
dosažení nastavené úrovně koncentrace klesne na nulu. Jako měřicí prvek je použit polovodičový (GDS)
nebo elektrochemický (GDE) senzor.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 30
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
www.pumpa.cz
www.pumpa.cz
4
Katalog měření a regulace
5.
|
31
Přístroje pro měření, teplo, vodoměry, průtok
®
5
www.pumpa.cz
32
|
Katalog měření a regulace
5. Přístroje pro měření tepla a průtoku - vodoměry
Průmyslové vodoměry
Průmyslové vodoměry na teplou a studenou vodu. Vodoměry DN 15-500, PN 16, 25/40 vodorovná i svislá
montáž, studená voda do 30°C u typu WARF do 60°C, metrologická třída B, vícevtokové, jednovtokové
verze s impulsním výstupem.
6.
|
33
Ostatní
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Bytové vodoměry
Bytové vodoměry na teplou a studenou vodu s bezkonkurenčními antimagnetickými vlastnosti, dvouložiskové
safírové uložení. Vodoměry DN 15-20, PN 10, studená voda do 30°C, teplá voda do 90°C, metrologická
třída B.
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Magneticko-indukční průtokoměr
Magneticko-indukční průtokoměr do potrubí světlosti DN 10 až DN 1000. V sestavě se nachází řídící jednotka
(plastové provedení) a oddělený přírubový nebo speciální snímač
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Ultrazvukový průtokoměr
Ultrazvukový průtokoměr pro otevřené měrné profily. V sestavě se nachází řídící jednotka (plastové provedení) a oddělený 1 nebo 2 snímače.
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Ultrazvukový hladinoměr
Ultrazvukový hladinoměr pro bezkontaktní, spojité snímání. V sestavě se nachází řídící jednotka (plastové
provedení) a oddělený 1 nebo 2 snímače.
6
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
www.pumpa.cz
www.pumpa.cz
34
|
6. Ostatní
|
6. Ostatní
Jímky k teploměrům
Spínací napájecí zdroj 6 W
Jímky jsou součásti, které jsou obvykle zašroubovány nebo zavařeny do potrubí. Jsou určeny k ochraně
měřicí části snímačů proti vlivům měřené tekutiny. Umožňují výměnu snímačů za provozu technologického
zařízení. Kromě standardních délek uvedených v katalogových listech se jímky vyrábějí i v délkách nestandardních.
Spínací napájecí zdroj AC/DC s maximálním výstupním výkonem 6W, vysokou účinností a stabilizovaným
výstupním napětím, určený pro napájení měřících a řídících systémů. Mechanické provedení k montáži
na lištu DIN35. Indikace provozu zelenou LED.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 31
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 31
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Návarky, redukce
Tlakové spínače
Standardně jsou opatřeny závity 61/2“, M20 x 1,5, M27 x 2, případně jinými.
Materiál: mosaz, ocel, nerez.
Nastavitelný diferenční snímač tlaku vzduchu nebo jiných nehořlavých a neagresivních plynů. Možnost použití:
kontrola vzduchových filtrů a ventilátorů, kontrola průmyslových vzduchových chladících systémů, kontrola
přehřátí ohřívačů vzduchu, kontrola proudění vzduchu v klimatizačních potrubích, regulace vzduchových
a protipožárních klapek, ochrana proti zamrznutí výměníku tepla.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 31
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
35
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Univerzální přijímač
Tlumič tlakových rázů
Tento termostat je vybaven 9 programy, z nichž u 3 programů je možnost vlastního nastavení. Pracuje
s dvěmi teplotami, komfortní a úspornou. Teploty lze měnit po hodinách, termostat umožňuje nastavit na
každý den jiný program. Jednoduchá instalace i programování. Pomocí kolečka umístěného na levé straně
vedle displaye nastavujete komfortní nebo úspornou teplotu.
Přijímač je schopen komunikovat s ústřednami řady JA-8x, bezdrátovými detektory JA-8x, bezdrátovými
termostaty TP-8x a dálkovými ovladači RC-8x. Napájí se ze sítě 230 V a má dvě výstupní relé. V kombinaci
s ústřednami řady JA-8x jeho výstupní relé kopíruje příslušný programovatelný výstup ústředny. Spolupráce
s detektory řady JA-80 umožňuje automatizovat některé činnosti v objektu, jako je rozsvěcení světel při
aktivaci detektoru, spuštění ventilace a podobně.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 31
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Spínací napájecí zdroj 15 W
Univerzální přijímač
Spínací napájecí zdroj AC/DC s maximálním výstupním výkonem 15W, s širokým rozsahem vstupního napětí,
vysokou účinností a stabilizovaným výstupním napětím, určený pro napájení měřících a řídících systémů.
Mechanické provedení pro montáž na lištu DIN35.Indikace provozu zelenou LED.
Přijímač je schopen komunikovat s ústřednami řady JA-6x, bezdrátovými detektory řady JA-6x a dálkovými
ovladači RC-xx. V kombinaci s ústřednami řady JA-6x jeho výstupní relé kopírují programovatelné výstupy
ústředny. UC-216 umožňuje přiřazení bezdrátových detektorů do drátových vstupů jiných ústředen, případně
pouhou aktivaci těchto detektorů. Přijímač dokáže signalizovat poplachový stav detektoru, narušení tamperu,
slabou baterii a dokonce ztrátu komunikace.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 31
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Spínací napájecí zdroj 150 W
Termostatický ventil
Spínací napájecí zdroj AC/DC vybavený aktivním PFC, s maximálním výstupním výkonem 150W, vysokou
účinností a stabilizovaným výstupním napětím, určený pro napájení měřících a řídících systémů. Mechanické provedení k montáži na lištu DIN35. Indikace provozu zelenou LED a bezpotenciálovým výstupem.
Nastavitelné výstupní napětí. Možnost paralelního řazení více zdrojů.
Termostatický ventil pro chladící smyčku typu BVTS je navržený k ochraně kotlů, zejména kotlů na biomasu. Poskytuje ochranu před přehříváním tak, že odvádí vodu ze zdroje tepla, kondenzační smyčky nebo
výměníku tepla.
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 31
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
Označení jednotlivých variant zařízení a ceny naleznete v příloze na str. 21
Bližší technické informace žádejte na tel.:+420 602 737 441 nebo na e-mail: [email protected]
www.pumpa.cz
www.pumpa.cz
6
e-mail: [email protected]
www.pumpa.cz
BRNO
U Svitavy 1, 618 00 Brno
Tel.: 548 422 611
Fax: 548 422 612
[email protected]
PRAHA
U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
Tel.: 272 011 611
Fax: 272 011 616
[email protected]
Volejte
zdarma
800100763
OLOMOUC - tech. kancelář
Střední Novosadská 10/18, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 226 892
Fax: 585 229 180
[email protected]

Podobné dokumenty

rotační ventily

rotační ventily Řada UTC317 UTC317 Čerpadlová příruba+Venkovní závit, PN10 Sestáva s : Plnící ventil VTC317, otvírací teplota: _________________60 °C a plnící ventil VTC318, otvírací teplota: _________________45 °...

Více

Fakulta elektrotechnická - FEL

Fakulta elektrotechnická - FEL zachycení co největšího množství vysílačů. Z tohoto důvodu výpadek příjmu signálu z některých vysílačů v různých zeměpisných polohách a časech není na závadu. Hluboké úniky mohou být naopak prospěš...

Více

Regulátor KOMEXTHERM RVT 07 DUO

Regulátor KOMEXTHERM RVT 07 DUO dovolené se regulátor automaticky přepne do hlavního časového programátoru. Při volbě "prázdninového" programu se začátek a konec určuje na konkrétní datum. Tak je možné tuto volbu provést s časový...

Více

SENSIT katalog výrobků 2014 - 2015

SENSIT katalog výrobků 2014 - 2015 Od roku 2001 je součástí společnosti SENSIT s.r.o. Autorizované metrologické středisko, které je autorizováno Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) pro ověřování stanovený...

Více

Journal číslo 2 2007

Journal číslo 2 2007 které mohou strojek naprosto zničit. V případě chronometru je podobných otvorů v pouzdru ještě víc – kromě korunky jsou to ovladače pro spuštění měření času a nastavování různých ostatních funkcí. ...

Více

manometry, teploměry a příslušenství

manometry, teploměry a příslušenství • Příplatek za nastavitelnou červenou ručička • Provedení pro teplotu media do 200°C, rozsahy 0/6, 0/10, 0/16, 0/25 bar ____________________________________________________________________________

Více

UN|YERsÁINí NApÁJEcÍ lonroÁr

UN|YERsÁINí NApÁJEcÍ lonroÁr Agregát APs.'5!ú je urěen l 1) Pro napáJ ení st ejnosmě:né voz1ďLové sítě boJoqýcb vozld]rl při používání stab1llzátoru a j1nýcb aglegáttl (gpotřobtěů) na rnístě, aby nenusol být epouštěo notor voz...

Více

ecoNET300 - EkoScroll

ecoNET300 - EkoScroll lokální síti, bez přístupu na internet, spolupráce s externím serverem www.econet24.com, díky kterému je možný vzdálený přístup do regulátoru přes internet, obsluha přes bezdrátovou síť WiFi, nebo ...

Více

Belimo Regulační kulové kohouty

Belimo Regulační kulové kohouty TR24-SR, AC/DC 24 V LR24-SR, AC/DC 24 V NR24-SR, AC/DC 24 V NRY24-SR, AC/DC 24 V

Více