25 25 25

Komentáře

Transkript

25 25 25
NORDIC WaLKING POLEs
hOLE NORDIC WaLKING
8
VLaD
8
VaGabOaRD
TREKKING POLEs
8
WOOD
9
CUbE
9
NEaTNEss
9
GREEN
TREKKINGOVÉ hOLE
10
FORREsT
aCCEssORIEs
PŘÍsLUŠENsTVÍ
12
TREK
10-11
10
sTREaM
TENTs
8-9
10
FRaME
11
TREKKER
11
baMbOO
11
ThOR
VERGE
12
12
CaLLOUs
12
FLaKE
12
sNOW FLaKE
sTaNY
13-18
13
JUMbO 3+
sLEEPING - baGs
11
14
ChINOOK III
15
ChINOOK II
16
ZEPhYR III
17
ZEPhYR II
18
CLOUD II
sPaCÁKY
20
shELTER
20-23
20
OUTLasT
23
MUNE II
CONTENTs
21
ULTRaLIGhT 800
23
PLUMP II
21
ULTRaLIGhT 600
23
FRIG II
22
KIDs
23
JOWL
22
ChILLY II
23
COZY
22
WINTRY II
23
sTODY
Obsah
3
baCKPaCKs
baTOhY
24-27
24
25
MasTERY
bORDER
26
sELF INFLaTING MaTs
28
sQUaT
28
FaTTY bLUE
LUE
28
FaTTY ORaNGE
NGE
29
29
hIbERNaTION
PICNIC bLaNKETs
29
sLEEPhIKER
29
CaMPREsT
29
DRIFTER
PIKNIKOVÉ DEKY
30
PICNIC RaINbOW
30-31
30
PICNIC TaRTaN
31
PICNIC ChECKERED
31
PICNIC sTRIPs
31
PICNIC COLOUR
hOUPaCÍ sÍTĚ
32
DOUbLE
32-34
32
bIGREsT
hEaRT RaTE MONITORs / PEDOMETERs
35
hEaRTY
4
28
KaRIMaTKY
29
haMMOCKs
CaPTOR
saMONaFUKOVaCÍ MaTRaCE
saVORY
sLEEPING PaDs
27
sPRINTER
28
sLOThh
RaMbLER
27
RaMbLER
26
shaDOWsUN
33
sLOWDaY
33
LaTTICE
34
bENCh
34
PaRaChUTE
PULsOMETRY/KROKOMĚRY
35
EChO
Obsah
33
36
sLIM
35-37
36
PEaRLY
36
MOONY
37
sPEaKER
37
ROCK
CONTENTs
PUMPIČKY
PUMPs
37
37
37
CaMPO
ThRUsT
FLashLIGhTs/COOLER baGs
bLOW
ČELOVKY/ChLaDÍCÍ TaŠKY
38
38
REFLECT
GaITERs
37
ILLUMIC
38
38
sLICK
38
DODGY
NÁVLEKY
39
39
sCOUT GRaY
39
sCOUT bLaCK
CaMP ChaRs/shOVELs
CUshIONs
39
sCOUT bLUE
INFaNTRY
TURIsTICKÉ KŘEsLa/LOPaTKY
40
aNGLER
39
40
FIshER GREEN
40
40
PaThOOK
40
sTEEL I
40
sTEEL II
POLŠTÁŘKY
41
41
41
aDDER
TUbE
PICTOGRaMs
PIKTOGRaMY
41
NaPE
41
aVIaTE bLUE
41
aVIaTE bLaCK
41
aVIaTE GRaY
Tento katalog byl připraven společnosti spokey sp. z o. o. a dle Občanského zákoníku se nejedná o obchodní nabídku. sortiment produktů se může měnit. skutečný vzhled výrobků se může lišit od obrázků
použitých v katalogu.
spokey sp z o.o. nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím informací obsažených v katalogu. Obchodní podmínky, minimální výše objednávky, termíny realizace objednávky, ceny produktů a dopravné jsou
stanoveny individuálně a prezentovány na internetových stránkách spokey.
This brochure has been prepared by spokey sp. z o.o. The brochure, however, does not form a commercial offer pursuant to the provisions of the Polish Civil Code. The products availability can be changed.
The actual image of the products can differ from the image shown in the photographs. spokey sp. z o.o. shall not be liable for any damages inflicted as a result of the use of the information provided
for herein. any commercial terms and conditions, including the minimum order volume, deadline for order execution, product prices or delivery cost shall be determined individually.
CONTENTs
Obsah
5
AKADEMIE SPOKEY
CO BY MĚL DOBRý
PRODEJCE
VĚDĚT
O HOLÍCH?
HOLE NORDIC WALKING A TREKKINGOVÉ HOLE – VNĚJŠÍ SYSTÉM
BLOKACE DÍLŮ HOLE
Výhody použití vnější blokace dílů hole
- odolný vůči nízkým teplotám
- velmi snadné uzamykání
- jednoduchá regulace utažení pomocí konstrukčního šroubu
- jednodušší blokování i odblokování hole (také v hrubých rukavicích)
- jednoduchá, spolehlivá konstrukce
Konstrukční šroub
Umožňuje zvětšení nebo zmenšení síly utažení
Vysoká upevňovací obruba
Zaručuje stabilitu upevnění
Páka
Slouží k uzavření a uvolnění zámku
HOLE NORDIC WALKING – ODPÍNATELNÁ RUKAVIČKA
Od teď není potřeba stahovat rukavičku před odložením hole
– připojení a odpojení se provádí pomocí jednoho kliknutí.
Pro větší pohodlnost jsou rukavičky popsány
stranami – pravá (R) a levá (L).
Rukavičky jsou navíc vybavené reflexními
bezpečnostními prvky (logo).
TREKKINGOVÉ HOLE – REGULACE DÉLKY PÁSKU V RUKOJETI
Díky použití systému regulace popruhu v rukojeti hole, je nastavení
pásku mnohem intuitivnější.
Nyní, pro prodloužení nebo zkrácení popruch, vystačí potáhnout
pásek potřebným směrem.
Díky použití technologie Fast Fit Strap, je možno dokonči regulaci
rovněž v hrubých, zimních rukavicích.
6
SPOKEY ACADEMY
WHAT EACH
SALES ASSISTANT
SHOULD KNOW
ABOUT POLES ?
NORDIC WALKING AND TREKKING POLES - EXTERNAL SECTION
LOCKING SYSTEM
Advantages of the external section locking system:
- resistance to low temperatures
- extremely easy fastening
- easy fastening strength adjustment with counter bolt
- easy blocking and unblocking of pole (also in winter gloves)
- simple and reliable mechanism
Counter bolt
Strengthens or releases the fastening
High unfastening flange
Ensures fastening stability
Lever
For closing and opening of the fastener
NORDIC WALKING POLES – DETACHABLE GLOVE
Now, you do not have to take off the glove to put down your
pole thanks to the „one-click” attachment/detachment
mechanism.
Right- and left-hand gloves have been marked
with (R) and (L) letters for improved ease of
use.
Additionally, the gloves now feature reflective
elements (logo) for improved user safety.
TREKKING POLES – STRAP LENGTH ADJUSTMENT IN THE HANDLE
Thanks to the strap adjustment system hidden in the pole’s handle,
strap length adjustment has become much more intuitive.
Now, in order to increase or reduce length of the loop, you just have to
pull the strap in the correct direction.
Thanks to the Fast Fit Strap technology, you can adjust your strap even
while wearing thick winter gloves.
VLaD
VaGabOaRD
831622
WOOD
831620
POZNÁMKA /NOTE
831621
POZNÁMKA /NOTE
POZNÁMKA/NOTE
25
25
25
PARAMETRY
Materiál
Počet dílů
Rukojeť
Zapínání rukavičky
Uzavření sekce hole
Tlumení nárazů
Hrot
Talířek
Váha (2 hole)
Délka
Délka po složení
aluminium 6061
3
Korek
Rychlé zapínání
Vnější
Ne
Vidiový
Vyměnitelný
440 g
105 – 135 cm
66 cm
aluminium 6061
2
Korek
Rychlé zapínání
Vnější
Ne
Vidiový
Integrovaný
435 g
105 – 140 cm
85 cm
aluminium 6061
2
Korek
Standartní
Vnitřní
Ano
Vidiový
Vyměnitelný
405 g
105 – 140 cm
85 cm
aluminium 6061
3
Cork
Easy Click Glove
External
No
Widia
Interchangeable
440 g
105 – 135 cm
66 cm
aluminium 6061
2
Cork
Easy Click Glove
External
No
Widia
Integrated
435 g
105 – 140 cm
85 cm
aluminium 6061
2
Cork
Standard
Internal
Yes
Widia
Interchangeable
405 g
105 – 140 cm
85 cm
PARAMETERS
Material
No. of sections
Handle
Glove fastener
Section Locking
Anti-shock system
Tip
Basket
Weight (2 poles)
Length
Length when assembled
8
hOLE NORDIC WaLKING
NORDIC WaLKING POLEs
CUbE
NEaTNEss
831619
GREEN
831623
POZNÁMKA/NOTE
831618
POZNÁMKA/NOTE
25
POZNÁMKA/NOTE
25
25
PARAMETRY
Materiál
Počet dílů
Rukojeť
Zapínání rukavičky
Uzavření sekce hole
Tlumení nárazů
Hrot
Talířek
Váha (2 hole)
Délka
Délka po složení
aluminium 6061
2
Korek
Standartní
Vnitřní
Ano
Vidiový
Vyměnitelný
415 g
105 – 140 cm
85 cm
aluminium 6061
2
Korková hmota
Standartní
Vnitřní
Ano
Vidiový
Integrovaný
490 g
105 – 140 cm
85 cm
aluminium 6061
2
PP
Standartní
Vnitřní
Ano
Vidiový
Integrovaný
440 g
105 – 140 cm
85 cm
aluminium 6061
2
Cork
Standard
Internal
Yes
Widia
Interchangeable
415 g
105 – 140 cm
85 cm
aluminium 6061
2
Cork mass
Standard
Internal
Yes
Widia
Integrated
490 g
105 – 140 cm
85 cm
aluminium 6061
2
PP
Standard
Internal
Yes
Widia
Integrated
440 g
105 – 140 cm
85 cm
PARAMETERS
Material
No. of sections
Handle
Glove fastener
Section Locking
Anti-shock system
Tip
Basket
Weight (2 poles)
Length
Length when assembled
NORDIC WaLKING POLEs
hOLE NORDIC WaLKING
9
sTREaM
FORREsT
831625
FRaME
831628
831631
POZNÁMKA/NOTE
POZNÁMKA/NOTE
25
POZNÁMKA/NOTE
25
POZNÁMKA/NOTE
25
PARAMETRY
Materiál
Počet dílů
Rukojeť
Pásek
Uzavření sekce hole
Tlumení nárazů
Hrot
Talířek
Váha (2 hole)
Délka
Délka po složení
Dodatečné prvky
aluminium 6061
3
Korek /pěnka EVA
QuickFit, odrazka
Vnější
Ne
Vidiový
Vyměnitelný
465 g
105 – 135 cm
66 cm
aluminium 6061
3
Korek /pěnka EVA
QuickFit, odrazka
Vnitřní
Ano
Vidiový
Vyměnitelný
510 g
105 – 135 cm
66 cm
aluminium 6061
3
pěnka EVA
Standartní, odrazka
Vnější
Ne
Vidiový
Vyměnitelný
465 g
105 – 135 cm
66 cm
Hole s rukojeti na foto
závit
aluminium 6061
3
Cork / EVA foam
FastFit, reflective logo
External
No
Widia
Interchangeable
465 g
105 – 135 cm
66 cm
aluminium 6061
3
Cork / EVA foam
FastFit, reflective logo
Internal
Yes
Widia
Interchangeable
510 g
105 – 135 cm
66 cm
aluminium 6061
3
EVA foam
Standard, reflective logo
External
No
Widia
Interchangeable
465 g
105 – 135 cm
66 cm
Poles with a camera
mount thread
PARAMETERS
Material
No. of sections
Handle
Strap fastener
Section Locking
Anti-shock system
Tip
Basket
Weight (2 poles)
Length
Length when assembled
Additional elements
10
TREKKINGOVÉ hOLE
TREKKING POLEs
TREKKER
baMbOO
831629
ThOR
831627
POZNÁMKA/NOTE
VERGE
831626
POZNÁMKA/NOTE
25
831630
POZNÁMKA/NOTE
25
POZNÁMKA/NOTE
25
25
aluminium 6061
4
pěnka EVA
FastFit, odrazka
Vnější
Ne
Vidiový
Vyměnitelný
460 g
105 – 125 cm
58 cm
aluminium 6061
3
Korek /pěnka EVA
Standartní
Vnitřní
Ano
Vidiový
Vyměnitelný
490 g
105 – 135 cm
66 cm
aluminium 6061
3
Korková hmota
Standartní
Vnější
Ne
Vidiový
Vyměnitelný
520 g
105 – 135 cm
66 cm
Fluoreskující
aluminium 6061
3
Protiskluzová hmota (PP/PPC)
Standartní
Vnitřní
Ano
Vidiový
Vyměnitelný
575 g
105 – 135 cm
66 cm
aluminium 6061
4
EVA foam
FastFit, reflective logo
External
No
Widia
Interchangeable
460 g
105 – 125 cm
58 cm
aluminium 6061
3
Cork / EVA foam
Standard
Internal
Yes
Widia
Interchangeable
490 g
105 – 135 cm
66 cm
aluminium 6061
3
Cork mass
Standard
External
No
Widia
Interchangeable
520 g
105 – 135 cm
66 cm
Fluorescent
aluminium 6061
3
Non-slip material (PP/PPC)
Standard
Internal
Yes
Widia
Interchangeable
575 g
105 – 135 cm
66 cm
TREKKING POLEs
TREKKINGOVÉ hOLE
11
TREK
84220
POUžITí:
Trekking
APPLICABLE FOR:
Trekking
Materiál: guma TPR odolná
vůči oděrům
Průměr otvoru: 11 mm
2 ks v blistru
Material: reduced abrasion
TPR rubber
Opening diameter: 11 mm
2 pcs. in a set
Balení: euroblistr na
zavěšení
Packaging: euro blister
with an opening for
hanging on a peg
Balení: 100 blistrů/kartón
DŮLEžITÉ/NOTE
Koncovky holí omezují
odírání hrotu na tvrdém
povrchu.
Tip protectors decrease
the level of tip abrasion
against solid surfaces.
Packing: 100 pcs/carton
CaLLOUs
84224
POUžITí:
Nordic Walking
APPLICABLE FOR:
Nordic Walking
Materiál: guma TPR odolná
vůči oděrům
Průměr otvoru: 11 mm
2 ks v blistru
Material: reduced abrasion
TPR rubber
Opening diameter: 11 mm
2 pcs. in a set
Balení: euroblistr na
zavěšení
Packaging: euro blister
with an opening for
hanging on a peg
Balení: 100 blistrů/kartón
DŮLEžITÉ/NOTE
Koncovky holí omezují
odírání hrotu na tvrdém
povrchu.
Tip protectors decrease
the level of tip abrasion
against solid surfaces.
Packing: 100 pcs/carton
FLaKE
84333
POUžITí:
Trekking, Nordic Walking
APPLICABLE FOR:
Trekking, Nordic Walking
Materiál: elastické PU
Závit je kompatibilní s
holemi Spokey
Vnější průměr: 84333: 49 mm
84334: 89 mm
2 ks v blistru
Balení: euroblistr na zavěšení
Material: flexible PU
Thread compatible with
Spokey poles
Diameter: 49 mm
2 pcs in a blister
Packaging: euro blister
with an opening for hanging on a peg
Balení: 100 blistrů/kartón
Packing: 100 pcs/carton
DŮLEžITÉ/NOTE
VŠIMNĚTE SI:
Talířky zamezují zapadnutí
hole mezi kameny nebo
v zemi.
Trekking baskets prevent
the pole from sinking in
between stones or soil.
sNOW FLaKE
84334
12
POUžITí:
Trekking, Nordic Walking
APPLICABLE FOR:
Trekking, Nordic Walking
Materiál: elastické PU
Závit je kompatibilní s
holemi Spokey
Vnější průměr: 84333: 49 mm
84334: 89 mm
2 ks v blistru
Balení: euroblistr na zavěšení
Material: flexible PU
Thread compatible with
Spokey poles
Diameter: 89 mm
2 pcs in a blister
Packaging: euro blister
with an opening for hanging on a peg
Balení: 100 blistrů/kartón
Packing: 100 pcs/carton
PŘÍsLUŠENsTVÍ
DŮLEžITÉ/NOTE
Talířky zamezují zapadení
hole ve sněhu a blátě.
Trekking baskets prevent
the pole from sinking in
snow or mud.
aCCEssORIEs
JUMbO 3 +
DŮLEžITÉ/NOTE
830603
Tropik se zvýšenou
pevností a voděodolnosti.
Snadné rozkládaní stanu
díky vnitřnímu
samonosnému rámu.
Baleno v pouzdře.
Flysheet with increased
durability and
waterproofing.
Putting up the tent is easier
thanks to the external
self-supporting frame.
Packed in a carry bag
120
80
PARAMETRY:
Dvouvrstvý stan pro tři osoby
Materiál:
Tropik: Polyester 185T 68D
Rám: laminát 8,5 mm
Podlaha: fólie PE (120 g/m2)
Voděodolnost:tropik: 3000 mm, podlaha:3000 mm
Podlepené švy
2 vstupy, 2 předsíně s podlahou
Provětrávací otvory, 6 kapes
Váha: 4 kg
1-2 osoby ke složení stanu
Rozměry složeného stanu: 65x19,5 cm
Navíc: reflexní lana, věšák
Balení: 4 ks/kartón
TENTs
190
ROZMĚRY/ DIMENSIONS:
225
240
POZNÁMKA/NOTE
80
PARAMETERS:
2-layer tent, three-person
Material:
Flysheet: Polyester 185T 68D
Frame: 8,5 mm fiberglass
Floor: PE film (120 g/m2)
Waterproof: flysheet - 3000 mm, floor - 3000 mm
Taped seams
2 entrances, 2 vestibules with an integrated floor
Air vents, 6 pockets
Weight: 4 kg
1-2 people to fold a tent
Tent size (after folding): 65x19,5 cm
Extra: reflecting ropes and guys, inside hanger
Packing: 4 pcs./ carton
sTaNY
13
ChINOOK III
DŮLEžITÉ/NOTE
831819
Prostorná ložnice –
umožňuje pohodlný
odpočinek třem osobám.
Balono v pouzdře.
Spacious bedroom –
ensures comfortable rest
for three persons.
Packed in a carry bag
125
120
180
185
ROZMĚRY/ DIMENSIONS:
POZNÁMKA/NOTE
50
55
PARAMETRY:
Dvouvrstvý stan pro tři osoby
Materiál:
Tropik: Polyester 190T
Rám: laminát 7,9 mm
Podlaha: fólie PE (120 g/m2)
Voděodolnost: tropik: 2500 mm, podlaha:vodotěsná
Podlepené švy
1 vstup, 1 předsíň
Provětrávací otvory, věšák
Váha: 3,4 kg
1-2 osoby ke složení stanu
Rozměry složeného stanu: 59x16 cm
Balení: 6 ks/kartón
14
sTaNY
210
215
PARAMETERS:
2-layer tent, three-person
Material:
Flysheet: Polyester 190T
Frame: 7,9 mm fiberglass
Floor: PE film (120 g/m2)
Waterproof: flysheet: 2500 mm, waterproof floor
Taped seams,
1 entrance, 1 vestibule
Air vents, inside hanger
Weight: 3,4 kg
1-2 people to fold a tent
Tent size (after folding): 59x16 cm
Packing: 6 pcs./ carton
TENTs
ChINOOK II
DŮLEžITÉ/NOTE
831818
Velká ložnice – umožňuje
pohodlný odpočinek 2
osob
Balono v pouzdře.
Big bedroom – ensures
comfortable rest for two
persons.
Packed in a carry bag
115
110
50
55
PARAMETRY:
Dvouvrstvý stan pro dvě osoby
Materiál:
Tropik: Polyester 190T
Rám: laminát 7,9 mm
Podlaha: fólie PE (120 g/m2)
Voděodolnost: tropik: 2500 mm, podlaha:vodotěsná
Podlepené švy
1 vstup, 1 předsíň
Provětrávací otvory
Váha: 2,9 kg
1-2 osoby ke složení stanu
Rozměry složeného stanu: 55x14 cm
Balení: 8 ks/kartón
TENTs
210
215
ROZMĚRY/ DIMENSIONS:
150
155
POZNÁMKA/NOTE
PARAMETERS:
2-layer tent, two-person
Material:
Flysheet Polyester 190T
Frame: 7,9 mm fiberglass
Floor: PE film (120 g/m2)
Waterproof: flysheet: 2500 mm, waterproof floor
Taped seams
1 entrance, 1 vestibule
Air vents
Weight: 2,9 kg
1-2 people to fold a tent
Tent size (after folding): 55x14 cm
Packing: 8 pcs./ carton
sTaNY
15
ZEPhYR III
DŮLEžITÉ/NOTE
831817
Voděodolnost – tropik 2000
mm, podlepené švy
Nízká váha – usnadňuje
dopravu stanu
Balono v pouzdře.
Waterproof –
flysheet: 2000 mm,
taped seams.
Lightweight – easy transport
Packed in a carry bag.
110
180
185
ROZMĚRY/ DIMENSIONS:
POZNÁMKA /NOTE
210
215
PARAMETRY:
Jednovrstvý stan pro 3 osoby
Materiál:
Tropik: Polyester
Rám: laminát 7,9 mm
Podlaha: fólie PE (120 g/m2)
Voděodolnost: tropik: 2000 mm, podlaha:vodotěsná
Podlepené švy
1 vstup
Provětrávací otvory. 1 kapsa
Váha: 2,5 kg
Rozměry složeného stanu: 60x14 cm
1 osoba ke složení stanu
Balení: 8 ks/kartón
16
sTaNY
PARAMETERS:
1-layer tent, three-person
Material:
Flysheet: Polyester
Frame: 7,9 mm fiberglass
Floor: PE film (120 g/m2)
Waterproof: flysheet: 2000 mm, waterproof floor
Taped seams
1 entrance
Air vents, 1 pocket
Weight: 2,5 kg
1-2 people to fold a tent
Tent size (after folding): 60x14 cm
Packing: 8 pcs./carton
TENTs
DŮLEžITÉ /NOTE
ZEPhYR II
831816
Voděodolnost –
tropik:2000 mm,
podlepené švy
Nízká váha – usnadňuje
dopravu stanu
Balono v pouzdře.
Waterproof – flysheet: 2000
mm, taped seams.
Lightweight – easy
transport
Packed in a carry bag.
110
210
215
PARAMETRY:
Jednovrstvý stan pro 2 osoby
Materiál:
Tropik: Polyester
Rám: laminát 7,9 mm
Podlaha: fólie PE (120 g/m2)
Voděodolnost: tropik: 2000 mm, podlaha:vodotěsná
Podlepené švy
1 vstup
Provětrávací otvory, 1 kapsa
Váha: 2,3 kg
1 osoba ke složení stanu
Rozměry složeného stanu: 56x12 cm
Balení: 10 ks/kartón
TENTs
ROZMĚRY/ DIMENSIONS:
120
125
POZNÁMKA /NOTE
PARAMETERS:
1-layer tent, two-person
Material:
Flysheet: Polyester
Frame: 7,9 mm fiberglass
Floor: PE film (120 g/m2)
Waterproof: flysheet: 2000 mm, waterproof floor
Taped seams
1 entrance
Air vents, 1 pocket
Weight: 2,3 kg
1 person to fold a tent
Tent size (after folding): 56x12 cm
Packing: 10 pcs./carton
sTaNY
17
CLOUD II
DŮLEžITÉ/NOTE
831815
Velmi nízká váha – pouze
1,1 kg, praktické pro cestu
na pláž
Ochranné funkce – paravan
je vodotěsný, chrání před
větrem a sluncem.
Nezbytný během
odpočinku s dětmi.
Extremely lightweight –
only 1.1 kg; perfect during
a walk to the beach
Protection – the beach
screen is waterproof,
protects from wind and
sun Indispensable during
holidays with children.
18
120
ROZMĚRY/DIMENSIONS:
POZNÁMKA/NOTE
100
220
120
PARAMETRY:
Materiál:
Tropik: Polyester 170T
Rám: laminát: 6,9 mm
Podlaha: fólie PE (110 g/m2)
PARAMETERS:
Material:
Flysheet: Polyester 170T
Frame: 6,9 mm fiberglass
Floor: PE film (110 g/m2)
Vodotěsná podlaha
2 kapsy
Váha: 1,1 kg
1 osoba ke složení paravanu
Waterproof floor
2 pockets
Waga: 1,1 kg
1 person to fold a tent
Rozměry složeného paravanu: 56x8 cm
Tent size (after folding): 56x8 cm
Balení: 10 ks/kartón
Packing: 10 pcs./carton
PLÁžOVý PaRaVaN
bEaCh sCREEN
AKADEMIE SPOKEY
VYBÍRÁME SPACÁK
Správný výběr spacího pytle je důležitý pro pohodlné nocování během turistiky a kempování. Na co
si dát pozor, aby jste si vybrali co nejlépe?
PRODEJCE
JAK TO FUNGUJE?
Teplota spacího pytle vychází z jeho izolačních vlastností: úkolem spacáku je udržení co největšího
množství tepla vytvořeného tělem člověka. Toho je dosaženo díky mikropoduškám vzduchu vznikajícími mezi vlákny výplně. Čím víc pružnější a neliniově uspořádané (načechrané) vlákna, tím více
polštářků vzduchu, lepší izolace a větší pohodlí a teplo.
CO BY MĚL DOBRý
VĚDĚT
O SPACÁCÍCH?
Vnější vrstva
Vnitřní vrstva
Přešití
Držení tepla
Výplň
Vzduchové polštářky
VýPLNĚ SPACÍCH PYTLŮ – TYPY VLÁKEN A VRSTVY
HOLLOWFIBRE
Výplň na základě vláken z mikrofibry – mikrovlákno. Vlákna jsou konstruovány ve tvaru trubek (duté
uvnitř). Díky vysoké pružnosti a nízké tepelné vodivosti zaručuje velmi dobrou tepelnou izolaci.
4 HOLE MICROFIBRE
Varianta Hollowfibre: každá trubička uvnitř obsahuje 4
samostatné mikrokanálky, což maximalizuje její účinnost
izolovat.
JEDNOVRSTVÁ SKLADBA
Výplň je uložená v jedné vrstvě. Spacák je přešitý
což znemožňuje pohyb výplně.
DVOUVRSTVÁ SKLADBA
Výplň je rozložená v několika vrstvách umístěných jedna
na druhou. Každá vrstva je přešitá a spojená s jinou části
spacáku tak, že výplň se pohybuje rovnoměrně.
2 vrstvy snižují rizio vzniku tepelných mostů v materiálu a
zvyšují pružnost.
Teplotní rozsah: -3 / +29
Teplotní rozsah: -9 / +15
SPOKEY ACADEMY
HOW TO CHOOSE THE SLEEPING BAG YOU WANT?
The decision you make while choosing your sleeping bag determines how comfortable you are
(or not) when hiking or camping. Which details to pay attention to in order to make the right choice?
SALES ASSISTANT
HOW DOES IT WORK?
Heat comfort of a sleeping bag results from its insulation characteristics: each sleeping bag is to keep
as much of the heat generated by your body as possible inside. The objective can be achieved thanks
to micro air cushions between fibres of the filling. The more flexible the fibres and the more nonlinear (fluffy) their arrangement, the greater the number of air cushions and thus the better thermal
insulation, which translates into improved thermal comfort.
SLEEPING BAGS ?
outer material
WHAT EACH
SHOULD KNOW ABOUT
inner material
sitching
heat absorption/reflection
filling
air cushions
SLEEPING BAG FILLING – FIBRE TYPES AND LAYERS
HOLLOWFIBRE
Microfibre based filling. Fibres resemble tubes
(hollow inside). Thanks to high resilience and
low thermal conductivity value ensures excellent
thermal insulation.
4 HOLE MICROFIBRE
Hollowfibre variety: each tube has 4 separate
microchannels inside, which maximises its insulation
efficiency.
ONE-LAYER SLEEPING-BAG
The filling forms a single layer. The sleeping bag’s
stitching enables moving the filling.
TWO-LAYER SLEEPING-BAG
The filling forms two layers placed one over the other.
Each layer has stitching connected with another section
of the sleeping bag in such a manner as to ensure parallel
movement of the filling.
2 layers eliminate the risk of formation of thermal bridges
within the material and improve its fluffiness.
Temperature rating: -3 / +29
Temperature rating: -9 / +15
shELTER
831300
POZNÁMKA/NOTE
80
0cm
cm
23
m
55c
15˚C
7˚C
-1˚C
-9˚C
BALENí: KOMPRESNí OBAL
COMPRESSION BAG
PARAMETRY
PARAMETERS
Typ
Váha
Rozměry po složení
Vnější materiál
Vnitřní materiál
Výplň
3-sezónní
Type
1750 g
Weight
38x24 cm
Dimensions when folded
230T DIAMOND RIPSTOP
Outer material
210T SOFT MICROFIBRE
Inner material
350G/M2 H4 (4-HOLE MICROFIFilling
BRE) 2 vrstvý
Tvar mumie
Shape
Zapínání Pravá strana
Zipper
Balení 8 ks/kartón
Packing
3-season
1750 g
38x24 cm
230T DIAMOND RIPSTOP
210T SOFT MICROFIBRE
350G/M2 H4 (4-HOLE
MICROFIBRE), 2-LAYER
Mummy
Right-hand side
8 pcs./ carton
OUTLasT
831340
POZNÁMKA/NOTE
75
0cm
cm
22
m
75c
15˚C
10˚C
5˚C
-3˚C
BALENí: KOMPRESNí OBAL
COMPRESSION BAG
20
sPaCÁKY
PARAMETRY
Typ
Váha
Rozměry po složeníVnější
materiál
Vnitřní materiál
Výplň
Tvar
PARAMETERS
Jaro-léto
Type
1650 g
Weight
37x22 cm
Dimensions when folded
210T RIPSTOP POLYESTER
Outer material
210T SOFT MICROFIBRE
Inner material
250G/M2 HOLLOWFIBRE
Filling
mumie /deka, zajišťuje
Shape
volný pohyb
Zapínání Pravá strana
Zipper
Balení 8 ks/kartón
Packing
Spring & summer
1650 g
37x22 cm
210T RIPSTOP POLYESTER
210T SOFT MICROFIBRE
250G/M2 HOLLOWFIBRE
Mummy/Envelope
Ensures flexibility of movements
Right-hand side
8 pcs./ carton
sLEEPING-baGs
ULTRaLIGhT 800
831342
POZNÁMKA/NOTE
80
0cm
21˚C
16˚C
7˚C
2˚C
m
50c
PARAMETRY
Typ
Váha
Rozměry po složení
Vnější materiál
Vnitřní materiál
Výplň
PARAMETERS
Jaro-léto
760 g
31x 15 cm
300T DIAMOND RIPSTOP
210T MICROFIBRE
150G/M2 3D MICROFIBRE
Tvar mumie
Zapínání Pravá strana
Balení 10 ks/kartón
Type
Weight
Dimensions when folded
Outer material
Inner material
Filling
Spring & summer
760 g
31x 15 cm
300T DIAMOND RIPSTOP
210T MICROFIBRE
150G/M2 3D MICROFIBRE
cm
22
BALENí: KOMPRESNí OBAL
COMPRESSION BAG
Shape Mummy
Zipper Right-hand side
Packing 10 pcs./ carton
ULTRaLIGhT 600
831298
POZNÁMKA/NOTE
75
0cm
60c
m
PARAMETRY
PARAMETERS
Typ
Váha
Rozměry po složení
Vnější materiál
Vnitřní materiál
Léto
Type
560 g
Weight
24x12 cm
Dimensions when folded
260T DIAMOND RIPSTOP
Outer material
210T SOFT MICROFIBRE
Inner material
80G/M2 3D MICROFIBRE
Filling
mumie /deka, zajišťuje
Shape
volný pohyb
Pravá strana
Zipper
10 ks/kartón
Packing
Výplň
Tvar
Zapínání
Balení
sLEEPING baGs
Summer
560 g
24x12 cm
260T DIAMOND RIPSTOP
210T SOFT MICROFIBRE
80G/M2 3D MICROFIBRE
Mummy/Envelope
Ensures flexibility of movements
Right-hand side
10 pcs./ carton
cm
21
29˚C
21˚C
11˚C
7˚C
BALENí: KOMPRESNí OBAL
COMPRESSION BAG
sPaCÁKY
21
KIDs
KIDs
831341
POZNÁMKA/NOTE
45
0cm
cm
16
m
65c
15˚C
10˚C
5˚C
-2˚C
PARAMETRY
BALENí: KOMPRESNí OBAL
COMPRESSION BAG
Typ
Váha
Rozměry po složení
Vnější materiál
Vnitřní materiál
Výplň
Tvar
Zapínání
Balení
PARAMETERS
Jaro-léto, pro děti
850 g
34 x 20 cm
190T POLYESTER
210T SOFT MICROFIBRE
300G/M2 HOLLOWFIBRE
mumie
Pravá strana
10 ks/kartón
Type Spring & summer
For kids
Weight 850 g
Dimensions when folded 34 x 20 cm
Outer material 190T POLYESTER
Inner material 210T SOFT MICROFIBRE
Filling 300G/M2 HOLLOWFIBRE
Shape Mummy
Zipper Right-hand side
Packing 10 pcs./ carton
ChILLY II
MOžNOST SPOJENI
JOINING OPTION
WINTRY II
831654
831653
POZNÁMKA/NOTE
80
5cm
cm
21
55c
m
18˚C
14˚C
7˚C
3˚C
BALENí: KOMPRESNí OBAL
COMPRESSION BAG
PARAMETRY
Typ
Váha
Rozměry po složení
Vnější materiál
Vnitřní materiál
Výplň
PARAMETERS
Jaro-léto
1100 g
38 x 20 cm
190T POLYESTER
65% POLYESTER 35%COTTON
200G/M2 HOLLOWFIBRE
Tvar Mumie
Zapínání Levá strana (CHILLY II)
Pravá strana (WINTRY II)
Balení 10 ks/kartón
22
sPaCÁKY
Type
Weight
Dimensions when folded
Outer material
Inner material
Filling
Spring & summer
1100 g
38 x 20 cm
190T POLYESTER
65% POLYESTER 35%COTTON
200G/M2 HOLLOWFIBRE
Shape Mummy
Zipper Left-hand side (CHILLY II)
Right-hand side (WINTRY II)
Packing 10 pcs./ carton
sLEEPING-baGs
MUNE II
831652
KOLEKCE/COLLECTION
PLUMP II
831650
BALENí: KOMPRESNí OBAL
COMPRESSION BAG
FRIG II
831651
PARAMETRY
Typ
Váha
Rozměry po složení
Vnější materiál
Vnitřní materiál
Výplň
Tvar
Zapínání
Možnost spojení
Balení
PARAMETERS
Léto
1100 g
37 x 19 cm
190T POLYESTER
T/C 65% POLYESTER, 35%
COTTON
200G/M2 HOLLOWFIBRE
Deka
Pravá strana
Se spacáky typu deka o
délce 190 cm
10 ks/kartón
Type
Weight
Dimensions when folded
Outer material
Inner material
Filling
Shape
Zipper
Joining option
Packing
Summer
1100 g
37 x 19 cm
190T POLYESTER
T/C 65% POLYESTER, 35%
COTTON
200G/M2 HOLLOWFIBRE
Envelope
Right-hand side
With 190 cm long envelopeshaped sleeping bags
10 pcs./ carton
ROZMĚRY/ DIMENsIONs
NOWY ROZMIAR
NEW SIZE
JOWL
89798
KOLEKCE/COLLECTION
COZY
89797
BALENí: KOMPRESNí OBAL
COMPRESSION BAG
sTODY
89799
PARAMETRY
Typ
Váha
Rozměry po složení
Vnější materiál
Vnitřní materiál
Výplň
Tvar
Zapínání
Možnost spojení
Balení
sLEEPING-baGs
PARAMETERS
Léto
800 g
35 x 18 cm
190T POLYESTER
T/C 65% POLYESTER, 35%
COTTON
190g/m2 HOLLOWFIBRE
Deka
Pravá strana
Se spacáky typu deka o
délce 180 cm
10 ks/kartón
Type
Weight
Dimensions when folded
Outer material
Inner material
Filling
Shape
Zipper
Joining option
Packing
Summer
800 g
35 x 18 cm
190T POLYESTER
T/C 65% POLYESTER, 35%
COTTON
190G/M2 HOLLOWFIBRE
Envelope
Right-hand side
With 180 cm long envelopeshaped sleeping bags
10 pcs./ carton
ROZMĚRY/ DIMENsIONs
sPaCÁKY
23
MasTERY
DŮLEžITÉ/NOTE
83495
Dostatečná ventilace
zad zvyšujej pohodlnost
užívání
Dobrý rozklad zátěže –
správný nosný system
Efficient back ventilation
- ensures
comfort of usage
Good load distribution –
flexible
carrying system.
MasTERY
MasTERY
83496
KOLEKCE/COLLECTION
83497
24
PARAMETRY:
Objem 45 l
Nosný systém: nastavitelné ramenní popruhy, hrudní a
bederní pás, 1 předělená hlavní komora s přístupem
ze tří stran, 4 kapsy
Vývod na vodu a MP3
Vodotěsný
Materiál: Nylon 420D
Váha: 1,2 kg
Bezpečnost - batoh je vybaven pomocnou píšťalkou a
reflexními prvky
PARAMETERS:
Capacity: 45 l
Back system: regulated suspenders, chest belt, hip belt
1 divided main chamber with three sides’ access
4 pockets
Waterbag and MP3
Waterproof
Material: Nylon 420D
Weight: 1,2 kg
Reflecting elements in the rucksack front and back; an
emergency whistle
URČENO PRO:
Vícedenní výlety, trekking, turistika
Balení: 10 ks/kartón
APPLICABLE FOR:
Longer hiking, trekking, tourism
Packing: 10 pcs./ carton
baTOhY
POZNÁMKA /NOTE
SOS
baCKPaCKs
bORDER
DŮLEžITÉ/NOTE
83492
Nízká váha a dobrý rozklad
zátěže – pouze 0,9 kg,
široký bederní pás a hrudní
pás odlehčují ramenům a
umožňují lepší rozložení
zátěže.
Low weight and good load
distribution – only 0.9 kg, a
wide hip belt and chest belt
allowing to reduce the load
on the shoulders and better
distribute the rucksack
weight.
bORDER
bORDER
83494
83493
KOLEKCE/COLLECTION
POZNÁMKA /NOTE
SOS
baCKPaCKs
PARAMETRY:
Objem 35 l
Nosný systém: nastavitelné ramenní popruhy, hrudní a
bederní pás, 1 hlavní komora, 4 kapsy
Vývod na vodu a MP3
Vodotěsný
Materiál: Nylon 420D
Váha: 0,9 kg
PARAMETERS:
Capacity: 35 l
Back system: regulated suspenders, chest belt, hip belt
1 main chamber, 4 pockets
waterbag and MP3
Waterproof
Material: Nylon 420D
Weight: 0,9 kg
Bezpečnost - batoh je vybaven pomocnou píšťalkou a
reflexními prvky
Reflecting elements in the rucksack front and back; an
emergency whistle
URČENO PRO:
jedno až dvoudenní výlety, městský
Balení: 10 ks/kartón
APPLICABLE FOR
One- and two-day hikes, town
Packing: 10 pcs./ carton
baTOhY
25
RaMbLER
DŮLEžITÉ/NOTE
83489
Nízká váha a dobrý rozklad
zátěže – pouze 0,6 kg.
Low weight and good load
distribution – only 0.6 kg.
RaMbLER
RaMbLER
83490
KOLEKCE/COLLECTION
83491
26
PARAMETRY:
Objem 25 l
Nosný systém: nastavitelné ramenní popruhy, hrudní
pás, 1 hlavní komora, 4 kapsy
Vývod na vodu a MP3
Vodotěsný
Materiál: Nylon 420D
Váha: 0,6 kg
PARAMETERS:
Capacity 25 l
Back system: regulated suspenders, chest belt.
1 main chamber, 4 pockets
Waterbag and MP3
Waterproof
Material: Nylon 420D
Weight: 0,6 kg
Bezpečnost - batoh je vybaven pomocnou píšťalkou a
reflexními prvky
Reflecting elements in the rucksack front and back; an
emergency whistle
URČENO PRO:
Jednodenní výlety, městský
Balení: 10 ks/kartón
APPLICABLE FOR
One-day trekking, town
Packing: 10 pcs./ carton
baTOhY
POZNÁMKA /NOTE
SOS
baCKPaCKs
sPRINTER
sPRINTER
831780
PARAMETRY:
Objem 5 l
Nosný systém: regulovatelné ramenní
popruhy, hrudní a bederní pás
1 hlavní komora, 4 kapsy
Vývod na vodu a MP3
Vodotěsný
Materiál: Diamond ripstop
Váha: 0,39 kg
Bezpečnost - batoh je vybaven reflexními
prvky ze zadní strany
DŮLEžITÉ/NOTE
Ultralehký – pouze 395 g – ideální
pro běhání a jízdu na kole.
URČENO PRO:
běh, cyklistika
Balení: 10 ks/kartón
Ultralight – only 395 g, perfect for
running or cycling.
CaPTOR
80093
DŮLEžITÉ/NOTE
Ultralehký – pouze 420 g – ideální
pro běhání a jízdu na kole.
Ultralight – only 420 g, perfect for
running or cycling.
baCKPaCKs
POZNÁMKA /NOTE
831781
PARAMETERS:
Capacity 5 l
Back system: suspenders, hip belt
chest belt,
1 main chamber, 4 pockets
Waterbag and MP3
Waterproof
Material: Diamond ripstop
Weight: 0,39 kg
Reflecting elements in the rucksack back
INTENDED USE
Running, cycling, hiking
Packing: 10 pcs./ carton
CaPTOR
POZNÁMKA /NOTE
80094
PARAMETRY:
Objem 2 l
Nosný systém:
regulovatelné ramenní popruhy, hrudní
a bederní pás, 1 hlavní komora, 5 kapes
Vývod na vodu a MP3
Vodotěsný
Materiál: Nylon 420D
Váha: 0,420 kg
Bezpečnost - batoh je vybaven reflexními prvky z
přední i zadní strany
URČENO PRO:
běh, cyklistika
Balení: 10 ks/kartón
PARAMETERS:
Capacity 2 l
Back system: suspenders, hip belt, chest belt
1 main chamber, 5 pockets
Waterbag and MP3
Waterproof
Material: Nylon 420D
Weight: 0,42 kg
Reflecting elements in the rucksack front and
back
APPLICABLE FOR
Running, cycling, hikes
Packing: 10 pcs./ carton
baTOhY
27
sLOTh
saVORY
89811
DŮLEžITÉ/NOTE
89812
Jednoduché pumpování –
k napumpování není
potřeba žádné pumpičky –
matrace automaticky nabírá
vzduch.
Vysoké pohodlí –
amonafukovací matrace
jsou alternativou karimatek
– jsou značně výhodnější,
zachovávají podobné
tepelné vlastnosti
Easy inflating – no pump
required – the mat inflates
automatically
High use comfort – selfinflating mats are an alternative to carrimats – they
are much more comfortable
and offer similar thermal
characteristics
PARAMETERS:
Material: Polyester 190T
Weight: 0,9 kg
Inflating time: 60 seconds
PVC valve
Packing: 12 pcs./ carton
2,5cm
53
cm
cm
185
ROZMĚRY
DIMENSIONS
PARAMETRY:
Materiál: Polyester 190T
Váha: 0,9 kg
Doba pro vyplnění: 60 s
Ventil PVC
Balení: 12 ks/kratón
DŮLEžITÉ/NOTE
FaTTY bLUE
FaTTY ORaNGE
831879
Matrace o tloušťce 5 cm –
zajišťuje optimální pohodlí.
Alternativa klasických
nafukovacích matrací.
831878
Jednoduché pumpování –
k napumpování není
potřeba žádné pumpičky –
matrace automaticky nabírá
vzduch.
5 cm mat – provides
comfort of use similar to
that offered by inflatable
mattress
Easy inflating – no pump
required – the mat inflates
automatically.
28
PARAMETERS:
Material: Polyester 190T
Weight: 1,34 kg
Inflating time: 90 seconds
PVC valve
Packing: 8 pcs./ carton
saMONaFUKOVaCÍ MaTRaCE
5cm
53
cm
m
185c
sELF INFLaTING MaTs
WYMIARY
DIMENSIONS
PARAMETRY:
Materiál: Polyester 190T
Váha: 1,34 kg
Doba pro vyplnění: 90 s
Ventil PVC
Balení: 8 ks/kratón
sQUaT
ROZMĚRY/ DIMENSIONS
831302
50 cm
190 cm
PARAMETRY:
perforovaná, dvouvrstvá
pěnka EVA,
Tloušťka: 1,2 cm
Váha: 0,33 kg
Balení: 10 ks/kratón
PARAMETERS:
Material: perforated,
two-layer EVA foam
Thickness: 1,2 cm
Weight: 0,33 kg
Packing: 10 pcs./ carton
ROZMĚRY/ DIMENSIONS
50 cm
hIbERNaTION
82984
180 cm
PARAMETRY:
Materiál: pěnka EVA,
hliník
Tloušťka: 1,2 cm
Váha: 0,33 kg
Balení: 15 ks/kratón
PARAMETERS:
Material: EVA foam,
Aluminium
Thickness: 1,2 cm
Weight: 0,33 kg
Packing: 15 pcs./ carton
ROZMĚRY/ DIMENSIONS
sLEEPhIKER
82983
50 cm
180 cm
PARAMETRY:
Materiál: dvouvrstvá pěnka
EVA s protiskluzovým
povrchem
Tloušťka: 1,2 cm
Váha: 0,24 kg
Balení: 10 ks/kratón
PARAMETERS:
Material: two-layer,
anti-slippery EVA foam
Thickness: 1,2 cm
Weight: 0,24 kg
Packing: 10 pcs./ carton
CaMPREsT
ROZMĚRY/ DIMENSIONS
82982
50 cm
180 cm
PARAMETRY:
Materiál: dvouvrstvá pěnka
EVA
Tloušťka: 1,2 cm
Váha: 0,24 kg
Balení: 10 ks/kratón
PARAMETERS:
Material: two-layer EVA
foam
Thickness: 1,2 cm
Weight: 0,24 kg
Packing: 10 pcs./ carton
DRIFTER
ROZMĚRY/ DIMENSIONS
50 cm
PARAMETRY:
Materiál: Pěnka EVA,
Tloušťka: 0,7 cm
Váha: 0,18 kg
Balení: 15 ks/kratón
sLEEPING PaDs
82981
180 cm
PARAMETERS:
Material: EVA foam
Thickness: 0,7 cm
Weight:0,18 kg
Packing: 15 pcs./ carton
KaRIMaTKY
29
PICNIC RaINbOW
ROZMĚRY/ DIMENSIONS
831332
210cm
180cm
DŮLEžITÉ/NOTE
Hliníková fólie – použití hliníkové fólie na spodní straně
deky zajišťuje dodatečnou tepelnou izolaci a voděodolnost
(možno rozložit i na mokré trávě)
Velký rozměr – deka je ideální pro piknik s rodinou a přáteli
Tkanina polar fleece s vysokou gramáží – velmi měkká a
jemná na dotek.
Aluminium foil layer – increases thermal insulation and water
resistance (can be placed even on wet grass)
Large dimensions – the blanket is perfectly suitable for use at
picnics with your family and friends.
Fleece fabric with higher GSM – extremely soft and nice in
touch
PARAMETRY:
Materiál:
100% polar fleece (180 g/m2)
2 mm pěnka PVC
hliníková fólie
Balení: 20 ks/kratón
PICNIC TaRTaN
PARAMETERS:
Material:
100% polar fleece (180 g/m2)
2 mm PVC foam
aluminium foil
Packing: 20 pcs./ carton
ROZMĚRY/ DIMENSIONS
85043
180cm
150cm
DŮLEžITÉ/NOTE
Hliníková fólie – použití hliníkové fólie na spodní straně
deky zajišťuje dodatečnou tepelnou izolaci a voděodolnost
(možno rozložit i na mokré trávě).
Aluminium foil layer – increases thermal insulation and
water resistance (can be placed even on wet grass)
PARAMETRY:
Materiál:
100% polar fleece (160 g/m2)
2 mm pěnka PVC
hliníková fólie
Balení: 20 ks/kratón
30
PIKNIKOVÉ DEKY
PARAMETERS:
Material:
100% polar fleece (160 g/m2)
2 mm PVC foam
aluminium foil
Packing: 20 pcs./ carton
PICNIC bLaNKETs
ROZMĚRY/ DIMENSIONS
PICNIC ChECKERED
180cm
81778
150cm
DŮLEžITÉ/NOTE
Pěnka a fólie – použití pěnky jako spodní vrstvy deky zvětšuje
pohodlí při zachování dobré izolace od země a voděodolnosti
(možno rozložit i na mokré trávě).
A foam and foil layer – increases comfort while maintaining
good insulation from the ground and water resistance (can be
placed even on wet grass).
PARAMETRY:
Materiál: 100% polar fleece (160
g/m2)
2 mm pěnka PVC
fólie
Balení: 20 ks/kratón
PARAMETERS:
Material: 100% polar fleece
(160 g/m2)
2 mm PVC foam
foil
Packing: 20 pcs./ carton
PICNIC sTRIPs
DŮLEžITÉ/NOTE
85041
Hliníková fólie – použití hliníkové fólie na spodní straně deky
zajišťuje dodatečnou tepelnou izolaci a voděodolnost (možno
rozložit i na mokré trávě).
Aluminium foil layer – increases thermal insulation and water
resistance (can be placed even on wet grass).
PARAMETERS:
Material: 100% polar fleece
(160 g/m2)
2 mm PVC foam
aluminium foil
Packing: 20 pcs./ carton
ROZMĚRY/ DIMENSIONS
150cm
130cm
PARAMETRY:
Materiál: 100% polar fleece
(160 g/m2)
2 mm pěnka PVC
hliníková fólie
Balení: 20 ks/kratón
DŮLEžITÉ/NOTE
PICNIC COLOUR
83017
Pěnka a fólie – použití pěnky jako spodní vrstvy deky zvětšuje
pohodlí při zachování dobré izolace od země a voděodolnosti
(možno rozložit i na mokré tárvě).
A foam and foil layer – increases comfort while maintaining
good insulation from the ground and water
resistance (can be placed even on wet grass).
PICNIC bLaNKETs
PARAMETERS:
Material: 100% polar fleece
(160 g/m2)
2 mm PVC foam
foil
Packing: 20 pcs./ carton
ROZMĚRY/ DIMENSIONS
150cm
130cm
PARAMETRY:
Materiál: 100% polar fleece
(160 g/m2)
2 mm pěnka PVC
fólie
Balení: 20 ks/kratón
PIKNIKOVÉ DEKY
31
DOUbLE
Made of natural material – cotton. For two – the appropriate width (150 cm) and
reinforced construction (maximum load 180 kg) allow two persons to relax.
Packing: 12 pcs./ carton
210cm
150cm
DŮLEžITÉ/NOTE
Vyrobeno z přírodních materiálů – bavlna.
Pro dva – odpovídající šířka (150 cm) a zpevněná konstrukce (maximální zátěž
180 kg) umožňuje relaxaci dvoum osobám.
Balení: 12 ks/katón
ROZMĚRY/ DIMENSIONS
89759
180kg
bIGREsT
32
Made of natural materials – organic cotton and wood
Improved load endurance – up to 150 kg, wider
Pillow included
Packing: 6 pcs./ carton
hOUPaCÍ sÍTĚ
200cm
120cm
DŮLEžITÉ/NOTE
Vyrobeno z přírodních materiálů – ekologická bavlna a dřevo.
Zvýšená pevnost na zátěž do 150 kg, větší šířka.
V balení polštářek.
Balení: 6 ks/katón
ROZMĚRY/ DIMENSIONS
831335
150kg
haMMOCKs
shaDOWsUN
200cm
Made of natural materials – organic cotton and wood
Packing: 12 pcs./carton
80cm
Vyrobeno z přírodních materiálů – ekologická bavlna a dřevo.
Balení: 12 ks/kartón
ROZMĚRY
DIMENSIONS
DŮLEžITÉ/NOTE
83006
120kg
sLOWDaY
200cm
Made of natural materials – organic cotton and wood
Packing: 12 pcs./carton
80cm
Vyrobeno z přírodních materiálů – ekologická bavlna a dřevo.
Balení: 12 ks/kartón
ROZMĚRY
DIMENSIONS
DŮLEžITÉ/NOTE
83009
120kg
LaTTICE
200cm
Made of natural materials – 5 mm cotton rope and wood
Packing: 12 pcs./carton
haMMOCKs
80cm
Vyrobeno z přírodních materiálů –bavlněné lanko 5 mm a dřevo
Balení: 12 ks/kartón
ROZMĚRY
DIMENSIONS
DŮLEžITÉ/NOTE
83036
120kg
hOUPaCÍ sÍTĚ
33
bENCh
89758
80cm
Made of natural material – cotton
Seat – a hammock modelled on a garden swing, allows to assume a comfortable, sitting position.
Packing: 12 pcs./carton
100cm
ROZMĚRY/ DIMENSIONS
DŮLEžITÉ/NOTE
Vyrobeno z přírodních materiálů – ekologická bavlna a dřevo.
Sedátko – síť ve stylu zahradní houpačky dovoluje pohodlnou relaxaci v sedě.
Balení: 12 ks/katón
120kg
PaRaChUTE
34
Trekking hammock – for fans of hiking
Light and handy – weights only 400 g after folding, the hammock can be
stored in a bag.
Packing: 40 pcs./carton
hOUPaCÍ sÍTĚ
280cm
145cm
DŮLEžITÉ/NOTE
Trekkingová houpací síť – pro fanoušky turistiky.
Lehká a příruční – váha pouze 400 g, po složení sítě možno zabalit do kapsy
Balení: 40 ks/kartón
ROZMĚRY/ DIMENSIONS
831334
120kg
haMMOCKs
hEaRTY
DŮLEžITÉ/NOTE
89756
Srdeční monitor – poměr pulsu za pomocí prsního pásu (bezdratové připojení), údaje o maximální a průměrné tepové frekvenci
srdce.
Certifikát CE, RoHS
Heart rate monitor – pulse measuring by a chest belt (wireless
connection); showing maximum and average heart beat frequency
CE, RoHS certificates.
CAL
30M
PARAMETRY:
Materiál:
PARAMETERS:
Material:
HODINKY:
Sklíčko: Akrylové
Obal, tlačítka: ABS
WATCH:
Glass: Acrylic
Casing, buttons: ABS
HRUDNí PÁS:
Obal: ABS
Pásek: elastický polyuretan
Balení: 25 ks/kartón
CHEST BELT:
casing: ABS
Belt: elastic Polyurethane
Packing: 25 pcs./carton
EChO
DŮLEžITÉ/NOTE
831398
Srdeční monitor – poměr pulsu za pomocí prsního pásu (bezdratové připojení), údaje o maximální a průměrné tepové frekvenci
srdce.
Certifikát CE, RoHS
Heart rate monitor – pulse measuring by a chest belt (wireless connection); showing maximum and average heart beat frequency
CE, RoHS certificates
CAL
30M
PARAMETRY:
Materiál:
PARAMETERS:
Material:
HODINKY:
Sklíčko: Akrylové
Obal, tlačítka: ABS
WATCH:
Glass: Acrylic
Casing, buttons: ABS
HRUDNí PÁS:
Obal: ABS
Pásek: elastický polyuretan
Balení: 25 ks/kartón
CHEST BELT:
casing: ABS
Belt: elastic Polyurethane
Packing: 25 pcs./carton
hEaRT RaTE MONITORs
PULsOMETRY
35
sLIM
DŮLEžITÉ/NOTE
84798
Digitální detektor pohybu – přesnější měření oproti mechanickým
krokoměrům. Ultratenký, ultralehký - při váze 18 g nezaznamenáte, že u sebe
nosíte pedometr. Dotykový panel – moderní, snadná obsluha.
Digital movement sensor – more accurate than mechanical sensors. Ultrathin
and ultralight – only 18 g, which means, you will not even feel it on you.
Touch pad – modern, easy to use.
CAL
PEaRLY
STOPER
PARAMETRY:
Poměr celkové doby cvičení
Čas
Rychlost
Paměť: 7 dní
Váha: 18 g
PARAMETERS:
Calculation of total workout
time
Speed
Memory: 7 days
Weight: 18 g
Balení: 50 ks/kartón
Packing: 50 pcs./carton
DŮLEžITÉ/NOTE
84799
Digitální detektor pohybu – přesnější měření oproti mechanickým
krokoměrům, citlivěji rozpozná chod a běh, eliminuje počítání kroků během
jízdy např. Autem. Klips – zaručuje pohodlně připevnění pedometru.
Digital movement sensor – more accurate than mechanical sensors, improved
walking/running recognition, pedometer function is paused e.g. when driving.
Clip – ensures comfortable fastening of the pedometer.
CAL
MOONY
STOPER
PARAMETRY:
Poměr celkové doby cvičení
Rychlost
Paměť: 7 dní
Klipsa pro připnutí krokoměru
Váha: 32 g
PARAMETERS:
Calculation of total workout time
Speed
Memory: 7 days
A clip to fasten pedometer
Weight: 32 g
Balení: 50 ks/kartón
Packing: 50 pcs./carton
DŮLEžITÉ/NOTE
84797
Digitální detektor pohybu – přesnější měření oproti mechanickým krokoměrům,
citlivěji rozpozná chod a běh, eliminuje počítání kroků během jízdy např. autem.
Nízká váha - při váze 26 g nezaznamenáte, že u sebe nosíte pedometr.
Klips – zaručuje pohodlně připevnění pedometru
Digital movement sensor – more accurate than mechanical sensors, improved
walking/running recognition, pedometer function is paused e.g. when driving.
Clip – ensures comfortable fastening of the pedometer.
CAL
36
DIGITÁLNÍ KROKOMĚRY
STOPER
PARAMETRY:
Poměr celkové doby cvičení
Rychlost
Paměť: 7 dní
Klipsa pro připnutí krokoměru
Váha: 26 g
PARAMETERS:
Calculation of total workout time
Speed
Memory: 7 days
A clip to fasten pedometer
Weight: 26 g
Balení: 50 ks/kartón
Packing: 50 pcs./carton
DIGITaL PEDOMETERs
DŮLEžITÉ/NOTE
ZWRÓĆ UWAGĘ:
NOTE:
Rádio AM/FM – stálý kontakt se světem .
Senzor pohybů– sensor chůze/běhu. Certifikát CE
sPEaKER
831825
AM/FM radio – stay in touch with the world.
Movement sensor – walking/running sensor. CE Certificate
CAL
PARAMETRY:
Dvojitý klips pro nastavení
úhlu displaye
V balení sluchátka
Balení: 50 ks/kartón
STOPER
PARAMETERS:
Double clip to adjust
display position
Headphones in a set
Packing: 50 pcs./carton
ZWRÓĆ UWAGĘ:
NOTE:
DŮLEžITÉ/NOTE
Senzor pohybů– sensor chůze/běhu. Certifikát CE
ROCK
83510
Movement sensor – walking/running sensor CE Certificate
CAL
PARAMETRY:
Dvojitý klips pro nastavení
úhlu displaye
Balení: 50 ks/kartón
STOPER
PARAMETERS:
Double clip to adjust
display position
Packing: 50 pcs./carton
PARAMETRY:
Maximální tlak: 160 PSI/11,03 BAR
Napětí: 12 V
Vestavěná baterie: 3,2 Ah
Max proud: 10 A
PARAMETERS:
Pressure max. 160 PSI / 11,03 BAR
Rated voltage: 12 V
Built-in battery: 3,2 Ah
Maximum power rate: 10 A
Možnost zapojení do zásuvky 230 V i
nabíjení v autě
The option to connect to both 230V
power source as well as a car socket
Balení: 4 ks/kartón
Packing: 4 pcs./carton
CaMPO
83553
TRUsT
bLOW
81643
PARAMETRY:
Kapacita 5 l
2 vyměnitelné koncovky
upevnění hadice: závit
Belení: 20 ks/kartón
PEDOMETERs/PUMPs
PARAMETERS:
Capacity: 5l
2 changeable tips
Fastening of inlet hose: skrew
thread
Packing: 20 pcs./carton
81642
PARAMETRY:
Kapacita 3 l
2 vyměnitelné koncovky
upevnění hadice: závit
Belení: 24 ks/kartón
PARAMETERS:
Capacity: 3l
2 changeable tips
Fastening of inlet hose: skrew
thread
Packing: 24 pcs./carton
KROKOMĚRY/PUMPIČKY
37
REFLECT
DŮLEžITÉ/NOTE
84357
Rozsah – rozsah svícení čelovky je až
200 m, srovnatelně s halogeny.
Beam distance - the headlamp’s
beam distance is up to 200m, which
is comparable to halogens lamps.
PARAMETRY:
Dioda CREE 3W, životnost do 100 000h
Váha bez baterií: 110g, baterie cca 70g
Voděodolná
3 fáze svícení: silný (100%), normální (60%), stroboskop
Rozsah: do 200m
Doba svícení: silný režim ok.35h, normální ok. 70h
Napájení 2x bateria AAA (nejsou součástí)
Balení: 60 ks/kartón
PARAMETERS:
CREE 3W diode, lifespan up to 100 000h
Weight without the battery: 110g, c. 70g batteries.
Waterproof
3 light modes: strong (100%), normal (60%), stroboscope
Beam distance: up to 200m
Run time: strong mode - c. 35h, normal - c. 70h
Power supply: 2x AAA battery
Packing: 60 pcs./carton
ILLUMIC
DŮLEžITÉ/NOTE
84358
Zoom – možnost nastavení úhlu a
rozsahu osvětlení (do 160 m).
Zoom – possibility to adjust the
angle and shooting beam (up to
160 m).
PARAMETRY:
Dioda CREE LED Q3, životnost do 100 000h
Váha bez baterií: 86g, baterie ok 35g
Voděodolná
3 fáze světla: silný (100%), normální (60%), stroboskop
Rozsah do 160m
Doba svícení: silný režim ok.24h, normální ok. 45h
Napájení 3x bateria AAA (nejsou součástí)
Balení: 60 ks/kartón
sLICK
DODGY
80283
PARAMETRY:
Materiál: Polyester 420d
Izolace: hliník
Objem: 12 l
Rozměry: 41x37x17 cm
Balení: 12 ks/kartón
38
PARAMETERS:
CREE Q3 diode, lifespan up to 100 000h
Weight without the battery: 86g, c. 35g batteries.
Waterproof
3 light modes: strong (100%), normal (60%), stroboscope
Beam distance: up to 160m
effective run time: strong mode – c. 24h, normal mode - c. 45h
Power supply: 3x AAA battery
Packing: 60 pcs./carton
80279
PARAMETERS:
Material: Polyester 420d
Thermic insulation: Aluminium
Capacity: 7 l
Dimensions: 26x22x19 cm
Packing: 24 pcs./carton
PARAMETRY:
Materiál: Polyester 420d
Izolace: hliník
Objem: 7 l
Rozměry: 26x22x19 cm
Balení: 24 ks/kartón
ČELOVKY/ChLaDÍCÍ TaŠKY
PARAMETERS:
Material: Polyester 420d
Thermic insulation: Aluminium
Capacity: 12 l
Dimensions: 41x37x17 cm
Packing: 12 pcs./carton
FLashLIGhTs/COOLER baGs
sCOUT GRaY
DŮLEžITÉ/NOTE
Reliability – reinforced
structure, rainproof
material and a flap
protecting the zipper,
which ensures reliability in
tough conditions.
PARAMETRY:
Materiál:
Ripstop – kotník,
Nylon 300D – lýtka
PARAMETERS:
Material:
Ripstop - ankle
Nylon 300D – calf
Nepropustnost
Váha: 0,2 kg
Výška: 40 cm
Waterproof
Weight: 0,2 kg
Height: 40 cm
Vyrobeno v Polsku.
Made in Poland
INFaNTRY
DŮLEžITÉ/NOTE
84166
PARAMETRY:
Materiál:
Nylon 300D
Nepropustnost
Váha: 0,12 kg
INFaNTRY
INFaNTRY
86774
84167
84168
PARAMETERS:
Material:
Nylon 300D
Výška: 40 cm
Waterproof
Weight: 0,12 kg
Height: 40 cm
Vyrobeno v Polsku.
Made in Poland
GaITERs
sCOUT bLUE
86773
KOLEKCE/COLLECTION
Jednoduchá a spolehlivá
konstrukce.
Simple and reliable
construction
sCOUT bLaCK
KOLEKCE/COLLECTION
Spolehlivost – zpevněná
konstrukce, nepromokavý
material a patka chránicí
zip zaručují spolehlivost v
náročných podmínkách.
86772
NÁVLEKY
39
FIshER GREEN
831778
aNGLER
PARAMETRY:
Materiál: Ocel
Sedátko:
Polyester 600D/300D Oxford,
impregnované
Váha: 2,03 kg
Rozměry: 84x54x81cm
Max váha uživatele: 120kg
Baleno v obale.
89760
Balení: 6 ks/kartón
POZNÁMKA/NOTE
PARAMETERS:
Material: Steel,
Seat: Polyester 600D/300D
Oxford, waterproof
Weight: 2,03 kg
Dimensions: 84x54x81cm
Max user weight: 120kg
Packed in a cover
Packing: 6 pcs./carton
PaThOOK
PARAMETRY:
Materiál: Ocel
Sedátko: polyester 600D/200D Oxford,
impregnované
Váha: 0,64 kg
Rozměry: 33x33x46 cm
Max váha uživatele: 100 kg
Balení: 24 ks/kartón
83025
PARAMETERS:
Material: Steel,
Seat: Polyester 600D/200D Oxford,
waterproof
Weight: 0,64 kg
Dimensions: 33x33x46 cm
Max user weight: 100kg
Packing: 24 pcs./carton
sTEEL I
sTEEL II
89782
PARAMETRY:
Materiál: Ocel, Carbon
Pojistka lopatky: ocelová, závit
Rozměry po rozložení: 57 cm
Rozměry po složení: 24 cm
Rozměry lopatky: 20,5x15 cm
Váha: 1,1 kg
Balení: 20 ks/kartón
40
89781
PARAMETERS:
Material: Carbon Steel
Locking cap: Steel
Dimensions: 57 cm
Dimensions after folding: 24 cm
Blade size: 20,5x15 cm
Weight: 1,1 kg
Packing: 20 pcs./carton
PARAMETRY:
Materiál: Ocel, Carbon
Pojistka lopatky: hliník
Rozměry po rozložení: 45 cm
Rozměry po složení: 20,5 cm
Rozměry lopatky: 17x12 cm
Váha: 0,73 kg
Balení: 20 ks/kartón
TURIsTICKÉ KŘEsLa/LOPaTKY
PARAMETERS:
Materiał: Stal Carbon
Blokada łopaty: aluminium
Wymiary po rozłożeniu: 45 cm
Wymiary po złożeniu: 20,5 cm
wymiary łopatki 17x12 cm
Waga: 0,73 kg
Packing: 20 pcs./carton
CaMP ChaIRs/shOVELs
aDDER
DŮLEžITÉ/NOTE
82604
Výplň – polštářek je vyplněn polyesterovými kuličkami.
Filling – a headrest filled with polystyrene balls.
PARAMETRY:
Rozměr: 29x28x7,6 cm
Materiál vnější: 85% nylon, 15%
spandex
Výplň: polyesterové kuličky
Belení: 20 ks/kartón
PARAMETERS:
Dimensions: 29x28x7,6cm
Material: Lining: 85% nylon,
15% Spandel
Filling: polystyrene balls
Packing: 20 pcs./carton
TUbE
DŮLEžITÉ/NOTE
82603
Snímatelny obal – u tohoto modelu se nafukuje pouze vnitřní část –
obal je možno kdykoliv sejmout a vyprat. Kapsa na telefón nebo mp3.
Removable cover –only the insert is inflated – the cover can be
removed and washed any time. A pocket for a telephone or an
mp3 player
PARAMETRY:
Rozměr: 48x29,2 cm
Materiál: PVC, polyester
Baleno v obale
Belení: 50ks/kartón
PARAMETERS:
Dimensions: 48x29,2 cm
PVC, Polyester
Packed in a cover
Packing: 50 pcs./carton
NaPE
DŮLEžITÉ/NOTE
82602
Dvě komory – dvě komory umožňují důkladnější vyplnění polštářků
vzduchem.
Two compartments – allow to inflate the pillow more precisely
PARAMETRY:
Rozměr: 44,7x30 cm
Materiál: Flokované PVC (semiš)
2 komory, voděodolný
Baleno v obale
Belení: 50ks/kartón
PARAMETERS:
Dimensions: 44,7x30 cm
Flocked PVC
2 compartments, waterproof
Packed in a cover
Packing: 50 pcs./carton
aVIaTE bLUE
DŮLEžITÉ/NOTE
831724
Ergonomický tvar – stabilní podepření krku a ramen.
Ergonomic shape – for stable support of the neck
and arms
PARAMETRY:
Rozměr: 45,2x28,45 cm
Materiál:Flokované PVC, voděodolný
Baleno v obale
Belení: 50ks/kartón
82600
aVIaTE GRaY
82601
PARAMETERS:
Dimensions: 45,2 x 28,45 cm
Flocked PVC, waterproof
Packed in a cover
Packing: 50 pcs./carton
CUshIONs
POLŠTÁŘKY
KOLEKCJa/COLLECTION
aVIaTE bLaCK
41
ROZMĚRY STOJANU BEZ KOŠE:
VýŠKA: 60 CM
ŠířKA: 67 CM
HLOUBKA: 45 CM
POČET MíST NA HOLE:: 12 KS.
ROZMĚRY KOŠE:
VýŠKA: 44-54 CM
ŠířKA: 59 CM
HLOUBKA: 20 CM
DISPLAY DIMENSIONS WITHOUT BASKET
HEIGHT: 60 CM
WIDTH: 67 CM
DEPTH: 45 CM
DISPLAY IS DESIGNED FOR 12 PAIRS OF POLES
BASKET DIMENSIONS:
HEIGHT: 44-54 CM
WIDTH: 59 CM
DEPTH: 20 CM
sTOJaN VYhRaZEN PRODUKTŮM SPOKEY ADVENTURE LINE
42
ThIs DIsPLaY Is DEsIGNED FOR SPOKEY ADVENTURE LINE PRODUCTs

Podobné dokumenty

Ročníky 2010-2012

Ročníky 2010-2012 145341868114!815 _ZfxWd\`[pd][plg]e^[Zd[cZXY^gWn[^al[YWc€ 85935$9854347865-461 a]\]XYxZ_Wg[hw][qZfZXglŒqtef[_cWhg][ŽZj 5$3365$43476546761818 _k‹^...

Více

7 KATALOG

7 KATALOG Tímto stykem s uměleckým světem tříbil se jistě v inteligentní části obyvatelstva vkus a smysl pro uměni a podnícena byla snaha po hojném zakupování uměleckých děl na různých výstavách. A jest prot...

Více

Postroje - Munkaruha

Postroje - Munkaruha (PA lano splétané, ∅ 12 mm), šité oko s očnicí na jednom konci lana - 1,5 m s ocelovou karabinou s pojistkou – EN 362, EN 354, EN 358 – CE 0082 LB 10 – universal safety rope with adjuster (PA braid...

Více

NOVINKA NEW

NOVINKA NEW Packing: 20 pcs/carton

Více

Untitled

Untitled Tento katalog byl připraven společnosti Spokey sp. z o. o. a dle Občanského zákoníku se nejedná o obchodní nabídku. Sortiment produktů se může měnit. Skutečný vzhled výrobků se může lišit od obrázk...

Více

TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ INFORMACE – prostor je koncipován jako variabilní a poskytuje možností hraní v klasickém uspořádání – tzv. na kukátko, ale i podél delších stěn, nebo mezi diváky ve zcela uzavřené nebo třístranné aréně – k d...

Více