A Ak kv vá ár ri iu um z za al l. 1 18 89 99 X Xi i p p h h o o M Mo

Komentáře

Transkript

A Ak kv vá ár ri iu um z za al l. 1 18 89 99 X Xi i p p h h o o M Mo
A
A k
k v
v á
á r
r ii u
u m z
z a
a l
l . 1
1 8
8 9
9 9 Býv. První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze právní nástupce, tvůrce a pokračovatel tradic KCHŽR z let 1979 – 1990
a Č
Č e
e s
s k
k o
o m
m o
o rr a
a v
v s
s k
k á s
s p
p o
o ll e
e č
č n
n o
o s
s t X
X ii p
p h
h o
o ­­ M
M o
o ll ll y ve sp po ol lu up pr rá ác ci i s s B Bo ot ta an ni ic ck ko ou u z za ah hr ra ad do ou u P Př řF F­ ­U UK K, , P Pr ra ah ha a v e s vyhlašují 3. kolo 13. Mistrovství Evropy X
X ii p
p h
h o – M
M o
o ll ll y
y , P
P rr a
a h
h a
a , 2
2 0
0 1
1 2 Termín: !!! 20. – 23. září 2012 !!! Místo: Botanická zahrada PřF­UK, Praha Na Slupi 16; 120 00 Praha 2 Příjem ryb: Posuzování: Vernisáž: Otevřeno pro veřejnost: Úterý Středa Čtvrtek denně Zasílání přihlášek: do 31. 8. 2012 na adresu Ing. Karel Krček (vedoucí výstavy XM) Petra Bezruče 923/29, 182 00 Praha 8 telefon: 00420 284 687 510 mobil: 00420 603 744 027 e­mail: [email protected] Adresa zásilek: Zásilky vlakem: Letecké zásilky: Ing. Karel Krček (po předchozí dohodě) Masarykovo nádraží nebo Wilsonovo nádraží ­ Praha Praha – Ruzyně 18. 9. 2012 19. 9. 2012 20. 9. 2012 20. – 23. 9. 2012 09:00 –17:00 09:00 –17:00 10:00 10:00 –18:00 Výstavní a soutěžní instrukce: 1. Výstava je součástí 13. Mistrovství Evropy (3., závěrečné kolo) v chovu ryb rodů Xiphophorus a Poecilia (Molly) pro rok 2012. 2. Vystavovaná kolekce je reprezentovaná párem (samec + samice); hodnotí se podle mezinárodního standardu ISXM 01 a jeho doplňku č. 1. 3. Kolekce jsou zařazeny do kategorií: § Xiphophorus helleri § Xiphophorus maculatus § Xiphophorus variatus § Poecilia sphenops § Poecilia latipinna § Poecilia velifera
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Výstavy a soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i skupiny chovatelů s podmínkou, že vystavované ryby jsou výsledkem jejich vlastních odchovů. Vystavovatelé neplatí žádné poplatky. Pro všechny vystavované kolekce budou zajištěny následující podmínky: ­ individuální nádrže 10 litrů (20x20x25 cm) ­ jemné provzdušnění ­ krycí skla ­ barva pozadí šedo – modrá ­ osvětlení denní (resp. jednotné umělé) ­ parametry vody: DGH cca 12, pH cca 7 ­ teplota 24 o C (min. 22 °C) Pořádající organizace zajistí vystavovaným rybám maximálně možnou péči. Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit do výstavy ryby nemocné, slabé a neodpovídající platným standardům, případně i nadměrné množství ryb jednotlivého vystavovatele. Každý vystavovatel obdrží výsledkovou listinu a diplom. Poháry obdrží vítězové jednotlivých kategorií dle bodu 3. a to za umístění ve 3. kole a za celkové umístění v ME XM 12. Pořadatel si vyhrazuje právo ocenit i další vystavovatele. Rozhodnutí jury je nenapadnutelné, rozhodující a konečné. Vystavené kolekce se nevracejí – pořadatel s nimi naloží podle vlastního rozhodnutí. Výjimky musí být mezi vystavovatelem a pořadatelem dohodnuty předem. Náklady spojené se zasláním ryb hradí vystavovatel. Zaslání ryb je spojeno s rizikem vystavovatele. Doručením kolekcí vystavovatel vyjadřuje souhlas s podmínkami uvedenými v těchto instrukcích. Důležitá upozornění: Výše vyhlášená výstava v Praze je třetím a současně závěrečným kolem ME XM 12. První kolo ME XM 12 se konalo 16. 5. až 20.5.2012 v německých Drážďanech; druhé kolo ME XM 12 se uskuteční 6.9. až 16.9.2012 v německém Bretnigu. Úspěšné dokončení soutěže předpokládá absolvování všech tří vyhlášených kol. Odvoz soutěžních kolekcí z ČR pro účast ve 2. kole je plánována na 6.9.2012 ráno z Prahy. Zájemci o společný převoz ryb (zdarma) musí v předstihu kontaktovat Ing. Krčka na shora uvedenou adresu. Mezinárodní jury pro 3. kolo ME XM 12 bude složena z kolegů z ČR, Německa a Polska. Kolegové ze Slovenska (SZCH) pro opakované zanedbávání svých kolegiálních závazků nebyli do této jury pozváni. Poslední den výstavy (neděle 23. 9. 2012) bude většina vystavovaných kolekcí zájemcům nabídnuta k odkoupení. Současně s 3. kolem 13. ME XM 2012 v Praze je plánována i široká prezentace halančíků, divokých živorodek, šlechtěných gupek, terčovců, skalárů, labyrintek, cichlid, teter, kaprovitých, sumců, raků a ostatních akvaristicky zajímavých rybek a vodních bezobratlých živočichů. Opět budou předvedena zařízená akvária, sladkovodní i mořská. Přítomni budou odborníci pro konzultace a prodejci ryb, rostlin, krmiv, odborné literatury a ostatního akvaristického zboží. Praha 31. 7. 2012 RNDr. Roman Slaboch Ing. Karel Krček předseda AKV zal. 1899 předseda ČMSXM