CENÍK ROK 2013

Komentáře

Transkript

CENÍK ROK 2013
CENÍK
ROK 2013
NOVINKY PRO LETOŠNÍ ROK
CENÍK 2013
Pluh pro úpravu štěrkového lože do profilu SSP 110 SW
2 z 11
CENÍK 2013
KOLEJOVÁ MECHANIZACE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lokomotivy ř. 702; 721; 740
Osvědčené řady lokomotiv umožňují vedení vlastních
vlaků a zajištění posunu při
stavebních pracích.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pluh SSP 110 SW
Osvědčený pluh na úpravu štěrkového lože do
profilu umožňuje práci jak v koleji, tak i ve výhybkách.
Svými parametry je vhodný k zařazení do strojních
linek s nejmodernějšími stroji.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUV 69 s HR Palfinger PK 45 000
Ojedinělé zvedací zařízení na MUV 69 sloužící
k manipulaci s různými břemeny o hmotnosti do 15t.
Kromě prací na železničním svršku a stavbách
železničního spodku je vhodný pro stavbu PHS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kolejový jeřáb Gottwald GS 150.14 TR tento stroj provozujeme jako jediní v ČR
Vysokovýkonný kolejový jeřáb o nosnosti 80 t
vhodný pro použití jak v železničním, tak i v mostním
stavitelství. V případě potřeby jej lze nasadit i při
odstraňování následků mimořádných událostí.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PKP 25/20.1H
Tradiční technologie pro snášení a pokládku
kolejových polí v délkách do 25m.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PKP 25/20.1i
Inovovaný pokladač kolejových polí, který díky
své konstrukci zefektivňuje práci v obloucích o
malých poloměrech. Pohyb pracovních částí je zajištěn
hydraulicky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podvozky vz. 53 (77) a vozíky ZPK 56
Podvozky vzor 53 (77) se používají při přepravě
kolejových polí. Vozíky ZPK 56, známe jako
„Mamatěje“ slouží k přepravě kolejnic a díky
dvoucestnému provedení také po štěrkové pláni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 z 11
CENÍK 2013
PTH 350 tuto technologii provozujeme jako jediní v ČR
Technologie umožňuje zřizování kolejového
roštu montáží v ose všech běžně používaných
soustavách železničního svršku, v obloucích o
poloměru od 250m, na. Pokladač lze využít i při
předmontáži, snášení a pokládce kolejových polí.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MPR-M - zařízení pro pokládání kolejnic
Zařízení sloužící na postupné boční přemístění
kolejnicových pasů např. při zřizování kolejového
roštu technologií PTH 350 nebo výměně kolejnic.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASP 400.1
Traťová ASP střední výkonové kategorie.
Vhodná pro úpravu GPK menších rozsahů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASP Unimat 09-16/4S
Univerzální strojní podbíječka určená pro
úpravu kolejí i výhybek. Konstrukce stroje umožňuje
jak krokový tak i kontinuální provoz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MHS; O&K a New Holland
Dvoucestné bagry je možné vybavit svahovací
lžíci, drapákem, bouracím kladivem, zametacím
zařízením na štěrk a podbíjecím agregátem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vozy Res; Faccs
Železniční vozy osvědčených řad Res
(plošinové) a Faccs (výsypné) vhodné k různým
přepravám v rámci provádění staveb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORA 3500
Pojízdná rampa slouží k usnadnění skládání
dlouhých kolejnicových pasů z plošinových vozů.
Kolejnice jsou při skládání naváděny do středu koleje.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kolejový přepravník KOP 12/40
Speciální železniční vůz demontovatelný na tři
díly, možnost přepravy na místo určení nákladním
automobilem, velmi vhodný pro přepravu silničních a
speciálních vozidel po kolejích do míst nepřístupných
po pozemních komunikacích.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 z 11
CENÍK 2013
SILNIČNÍ MECHANIZACE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T 815 S3
Tradiční nákladní automobil na přepravu
různých nákladů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAN TGA 6x6 sklápěčkový
Kromě přepravy různých nákladů umožňuje
v soupravě s podvalníkem přepravu
mechanizace
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAN TGL s HR Palfinger
Valník vhodný na přepravu různých nákladů
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tahač MAN s podvalníkem Nooteboom
Souprava vhodná na přepravu stavebních strojů
a kontejnerů, umožňuje přepravu dvou dvoucestných
bagrů současně.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
autojeřáby AD 30
Tradiční autojeřáby tuzemského výrobce,
ve dvojici schopné pokládat např. výhybky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
válec ASC 90 D a VH 170
Válec střední kategorie,
a válec vhodný pro práce
menšího rozsahu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nakladač Kramer Allrad 318
Univerzální kolový nakladač
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grejdr New Holland
Grejdr je vybaven laserovou nivelací LEICA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 z 11
CENÍK 2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kaiser S2-2 Knickfuss 4x4
Flexibilní rypadlo vhodné do těžkého terénu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čistička štěrku SRM 2000
Jednoduchá čistička štěrku vhodná pro menší
objemy čištěného materiálu, např. při rekonstrukci
nebo obnově přejezdů, výhybek. Na místo nasazení je
přepravována nákladním autem nebo železničním
vozem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nakladač B 961 „Bobek“
Víceúčelový nakladač vhodný pro přemísťování
materiálů menších objemů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traktorbagr JCB 4CX Sitemaster
Univerzální stroj využitelný v mnoha oblastech
stavebnictví
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 z 11
CENÍK 2013
GJW Praha s.r.o. je stavební firmou s dlouholetou zkušeností v oblasti stavebnictví,
zejména výstavby a rekonstrukcí železničních tratí. Dvacet let působení na trhu dalo
dostatečný základ pro náš mechanizační park a jeho obsluhu.
V naší nabídce se nacházejí jak starší, osvědčené a ověřené, tak i zcela nové a
perspektivní stroje, se kterými jsme schopni zajistit různé požadavky kladené ve
stavebnictví.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na případnou spolupráci. Pro více
informací a objednání mechanizace kontaktujte prosím naše zkušené pracovníky:
p. Pavel Kvíz, výrobně technický ředitel
tel.: 602 480 845; e-mail: [email protected]
Ing. Václav Krauman, náměstek VTŘ
tel.: 602 104 070; e-mail: [email protected]
potřebné informace naleznete také na
www.gjw-praha.cz
7 z 11
CENÍK 2013
CENÍK
KOLEJOVÁ MECHANIZACE
Stroj
Kč/hod práce
Loko ř. 702
1000
Loko ř. 721
2400
Loko ř. 740
2500
PKP 25/20.1H**
Kč/den
Kč/km
Poznámka
8000
PKP 25/20.1i**
SSP 110 SW
9000
160 (přeprava)
9200
160 (přeprava)
GS 150.14 TR*
DONELLI PTH350 *
ASP 400.1
ASP 09-16/4S
22000 výhybky
190 (přeprava)
18000 trať
MPR-M
MHS
10000
1500
PORA 3500
1300
Plošinový vůz Res
860
Výsypný vůz Faccs
650
Podvozek Mamatěj
200
Přívěsný vozík PV
600
Podvozek vz. 53
500
MUV 69 s HR
Včetně obsluhy + doprava
3000
PK 45 000
KOP 12/40
3000
+ přepravné viz MAN
Poznámky
* - cena se odvíjí od konkrétní zakázky
** - montáž stroje 50 000 Kč včetně nákladů na autojeřáby
- demontáž stroje 50 000 Kč včetně nákladů na autojeřáby
8 z 11
CENÍK 2013
SILNIČNÍ MECHANIZACE
Stroj
Kč/km
T 815
35
Kč/hod
práce
520
MAN sklápěč
37
550
MAN tahač
37
550
MAN s HR Palfinger
35
420
Jeřáb AD 30
50
850
Kč/den
Vibrační válec vedený
1100
Válec VH 170
800
Válec ASC 90 D
900
Vibrační deska
700
Nakladač KRAMER
550
Grejder New Holland
1750
Rypadlo Kaiser S2-2
1400
Traktorbagr JCB 4CX
675
Nakladač B 961
520
Čistička štěrku SRM 2000
8000
Podvalníky Nooteboom*
16
Podvalník Goldhofer*
16
Poznámka
Včetně obsluhy + doprava
Poznámky
* - pouze v kombinaci s T 815 nebo MAN
** - cena se odvíjí od konkrétní zakázky
SLUŽBY
Měření GPK vozíkem KRAB 5 Kč/m resp. 220 Kč/výhybková jednotka
Min. denní sazba 4990 Kč + doprava 11 Kč/km
Měření APK systémem Geotel 7 resp. 11 Kč/m jedno resp. dvoukolejná trať
Min. denní sazba 10000 Kč + doprava 15 Kč/km
Svary S 49; R 65; UIC 60
cena se odvíjí od konkrétní zakázky
Pražcové kotvy
cena se odvíjí od konkrétní zakázky
9 z 11
CENÍK 2013
DONELLI – ZŘIZOVÁNÍ KOLEJOVÉHO ROŠTU MONTÁŽÍ V OSE
Naše společnost od roku 2004 nabízí také technologii DONELLI určenou pro
zřizování kolejového roštu montáží v ose při využití portálových jeřábů PTH 350.
Pokladač je možné použít i při pokládce nebo snášení kolejových polí. Rovněž jej lze
využít při předmontáži kolejových polí.
Výkon při pokládce pražců se pohybuje kolem 100 m/hod. Samotné zřízení roštu
probíhá rychlostí 60-100 m/hod a je závislé na konkrétních podmínkách.
Mezi hlavní výhody technologie patří:
• jednoduchost
• nižší náklady oproti jiným technologiím
• minimalizace inventárních kolejnic
• manipulace s pražci pouze v nevyhnutelné míře
• zkrácení výlukových časů
Od zavedení této technologie u naší společnosti bylo tímto
způsobem zřízeno na tratích SŽDC a ŽSR více než 100km kolejí na
tratích jedno i dvoukolejných, v železničních stanicích, se svrškem
soustavy S 49 i UIC 60.
10 z 11
CENÍK 2013
KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR
Kolejový jeřáb Gottwald GS 150.14 TR se svými parametry řadí mezi nejvýkonnější
kolejové jeřáby v Evropě. Jeho konstrukce umožňuje manipulaci s břemeny, které
v našich podmínkách doposud vyžadovaly součinnost dvou jeřábů nebo jiné
technologické řešení. Otevírá nové možnosti jak v železničním, tak i mostním stavitelství.
Jeřáb umožňuje pokládat všechny typy dnes u SŽDC i ŽSR používaných tvarů
výhybek, včetně výhybek 1:26,5-2500. Kromě snášení starých nebo kladení nových
mostních konstrukcí jej lze využít také při odstraňování následků železničních nehod, kde
lze naplno využít schopnosti moderního kolejového jeřábu umožňujícího manipulaci
s břemeny o hmotnosti a při vyložení podstatně příznivějším než současně používané
jeřáby.
Základní technické údaje:
Délka přes nárazníky:
28,2 m
Hmotnost:
217,0 t
Max. vyložení:
20,0 m
Max. vybočení ramene od osy koleje:
10,0 m
Nosnost:
80,0 t
Nosnost při max. vyložení:
38,0 t
Max. převýšení při práci:
160 mm
Max. výška zdvihu:
10 m
Min. výška výložníku v pracovní poloze:
4,65 m
11 z 11

Podobné dokumenty

CENÍK ROK 2014

CENÍK ROK 2014 výhybek, včetně výhybek 1:26,5-2500. Kromě snášení starých nebo kladení nových mostních konstrukcí jej lze využít také při odstraňování následků železničních nehod, kde

Více

CENÍK 2012

CENÍK 2012 Měření GPK vozíkem KRAB 5 Kč/m resp. 220 Kč/výhybková jednotka

Více

FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY I. Stroje pro čištění štěrkového lože II. Stroje pro úpravu geometrické polohy koleje a výhybek III. Stroje pro snímání a kladení kolejových polí IV. Stroje pro hutnění kolejového lože V. Stroje pr...

Více

2012-04 - COLAS CZ, a.s.

2012-04  - COLAS CZ, a.s. „„ Na čo ešte sa budeme zameriavať v roku 2013? Chcem zdôrazniť bezpečnosť práce. Opatrnosti totiž nikdy nie je dosť, o čom nás presvedčili aj nedávne tragické udalosti. Nie je akceptovateľné, ak z...

Více

JCB RÝPADLO NAKLADAČ MINI CX 4x4 SÉRIE II

JCB RÝPADLO NAKLADAČ MINI CX 4x4 SÉRIE II Kontrolky zapalování a pracovního osvětlení jsou na centrálním panelu. Dále je zde umístěn počítač motohodin, sdružený vypínač výstražného osvětlení a bzučák varující obsluhu při poruše stroje.

Více

jcb ý nakladač 1cx r padlo i

jcb ý nakladač 1cx r padlo i F Celková přepravní délka (lopata v pracovní poloze)

Více

Nabídka Autodoprava+Mechanizace

Nabídka Autodoprava+Mechanizace -oba možno s vlekem,sklápěcí,ložná plocha 4,8x2,4,nosnost 13t ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAN 18.240 nosič kont...

Více