(2)

Komentáře

Transkript

(2)
Kód DUM :
VY_42_INOVACE_M_II/1.24
Škola:
Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace
Polenská 162 / 4, 588 12 Dobronín
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3541
Název projektu:
Inovace a zkvalitnění výuky v ZMŠ Dobronín
Název šablony:
Inovace a zkvalitnění výuky v matematice
Název materiálu:
Dělitelnost – znaky dělitelnosti (2)
Autor materiálu:
Mgr. Miluše Wolfová
Datum :
18.1.2013
Ročník :
VI.
Stupeň vzdělávání:
Základní vzdělávání – II. stupeň
Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Číslo a proměnná
Klíčová slova :
dělitel, dělitelnost
Anotace:
Prezentace určená k výkladu nového učiva. Vysvětluje věty o
dělitelnosti 3 a 9, jejich odvození a procvičení na příkladech
Dělitelnost - znaky
dělitelnosti (2)
Matematika, 6. ročník
Znaky dělitelnosti třemi
 Úloha
1:
Ověřte dělením, které z těchto čísel je dělitelné
třemi: 2564, 2355, 894
 Řešení:
2564 : 3 = 854 2355 : 3 = 785 894 : 3 = 298
16
25
29
14
15
24
2
0
0
Znaky dělitelnosti třemi
Úloha 2:
Napište násobky tří od 3 do 30
 Řešení:
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 Úloha 3:
Sečtěte cifry v číslech z úlohy 1 (ciferný součet)
 Řešení:
2+5+6+4 = 17 nebylo dělitelné 3
2+3+5+5 = 15 bylo dělitelné třemi
8+9+4 = 21 bylo dělitelné třemi
Když je ciferný součet daného čísla násobkem tří, je
toto číslo dělitelné třemi

Znaky dělitelnosti třemi
Číslo je dělitelné třemi, jestliže jeho
ciferný součet je dělitelný třemi
Příklady:
 Rozhodněte
užitím pravidla o dělitelnosti, která z
těchto čísel jsou dělitelná třemi: 639, 132, 754, 942,
851
 Řešení:
6+3+9 = 18 je dělitelné třemi
1+3+2 = 6 je dělitelné třemi
7+5+4 = 16 není dělitelné třemi
9+4+2 = 15 je dělitelné třemi
8+5+1 = 14 není dělitelné třemi
 Doplňte místo hvězdičky číslice tak, aby daná čísla
byla dělitelná třemi:
62*, 3*0, 456*
Znaky dělitelnosti devíti
Úloha
1:
Ověřte dělením, zda jsou daná čísla
dělitelná devíti: 954, 861
 Řešení:
954 : 9 = 106
861 : 9 = 95
054
51
0
6
Znaky dělitelnosti devíti
 Úloha
2:
Vypočítejte ciferný součet čísel z úlohy 1 a
výsledky porovnejte s násobky devíti
 Řešení:
9 18 27 36 45 54 63 72 90
9+5+4 = 18 je dělitelné devíti
8+6+1 = 15 není dělitelné devíti
Když je ciferný součet daného čísla
násobkem devíti, je toto číslo dělitelné devíti
Znaky dělitelnosti devíti
Číslo je dělitelné devíti, jestliže jeho
ciferný součet je dělitelný devíti
Příklady:



Rozhodněte, která z těchto čísel jsou dělitelná devíti:
261, 4567, 6327, 585, 150
Vypočítáme ciferný součet těchto čísel:
2+6+1 = 9 je dělitelné devíti
4+5+6+7 = 22 není dělitelné devíti
6+3+2+7 = 18 je dělitelné devíti
5+8+5 = 18 je dělitelné devíti
1+5+0 = 6 není dělitelné devíti
Doplňte místo hvězdičky číslice tak, aby daná čísla byla
dělitelná devíti:
62*, 3*0, 456*
621
360
4563
Metodický list




Učitel odvodí společně se žáky znaky
dělitelnosti 3 a 9 na základě
uvedených úloh
Pravidlo formulují společně, pak si ho
žáci opíší do sešitu podle prezentace
Pravidlo si ověří dělením na náhodně
zvoleném čísle
Žáci pak řeší příklady, provádějí
kontrolu podle prezentace
Prohlášení

Použité příklady a úlohy jsou dílem autora

Použité znaky a obrázky jsou z kolekce sady
Office

Podobné dokumenty

8IS10M9 sčítání a odčítání algebraických výrazů

8IS10M9 sčítání a odčítání algebraických výrazů 8IS10M9 sčítání a odčítání algebraických výrazů

Více