01.28.M-A28-7.r.-dělitelnost

Komentáře

Transkript

01.28.M-A28-7.r.-dělitelnost
01.28.M-A28-7.r.-dělitelnost-opakování
Anotace: procvičení učiva
Autor: Mgr. Alena Vlčková
Očekávaný výstup: procvičení a upevnění učiva
Speciální vzdělávací potřeby:
Druh učebního materiálu: pracovní listy
Cílová skupina: 7. ročník
Zdroj: vlastní invence
pracovní materiál tvoří pracovní list + list s řešením
Dělitelnost………7.r…………………………podpis………………..
1. Zakroužkuj složená čísla
12,8,11,49,45,1,23,57,22,4,7,19,46,72
2. Vyber čísla dělitelná třemi
125,45,261,458,49,137,75
3. Podtrhni násobky čtyř
45,98,568,1247,57822,364,300,148
4. Dopiš pravidla pro sudá čísla, čísla dělitelná pěti a deseti
5. Rozlož čísla na součin prvočísel
45
120
360
125
24
99
49
64
6. Napiš sedmiciferné číslo dělitelné šesti
7. Dopiš správně řadu čísel
6 12
- -
15
24
-
-
-
42
35
8. Zapiš a vypočítej sedminásobek 71, trojnásobek 82, třetinu 159
9. Babička má šesticiferné telefonní číslo. Víme, že je dělitelné třemi. Určete, jaké
číslo to je, když chybí jedna cifra 762 *34.
Dělitelnost………7.r……řešení
1. Zakroužkuj složená čísla
12,8,11,49,45,1,23,57,22,4,7,19,46,72
2. Vyber čísla dělitelná třemi
125,45,261,458,49,137,75
3. Podtrhni násobky čtyř
45,98,568,1247,57822,364,300,148
4. Dopiš pravidla pro sudá čísla, čísla dělitelná pěti a deseti
sudé- na konci číslice 2,4,6,8,0
pěti- končí číslicí 0 nebo 5
deseti- končí 0
5. Rozlož čísla na součin prvočísel
45 5.3.3
120 2.5.2.2.3
360 2.5.2.2.3.3
125 5.5.5
24
99
49
64
2.2.2.2.3
3.3.11
7.7
2.2.2.2.2.2
6. Napiš sedmiciferné číslo dělitelné šesti např. 7 777 777
7. Dopiš správně řadu čísel
6 12
5 10
18
15
24
20
30
25
36
30
42
35
8. Zapiš a vypočítej sedminásobek 71, trojnásobek 82, třetinu 159
497, 246, 53
9. Babička má šesticiferné telefonní číslo. Víme, že je dělitelné třemi. Určete,
jaké to číslo to je, když chybí jedna cifra 762 *34.
762 234, 762 534, 762 834
10.Najdi společné dělitele čísel
6,4
1,2
15,21
1,3
8,12
1,2,4
25,35
1,5
9,12,15
1,3
12,24,8
1,2,4
11. Vypočítej vždy tři společné násobky čísel
5,6
30,60,90
7,2
14,28,42
6,8
24,48,72
3,4,5
60,120,180
12.Urči početně všechny společné dělitele
48,60
1,2,3,4,6
52,36
1,2,4
4,3
3,5
12,8
2,4,5
12,24,36
15,30,45
24,48,72
20,40,60

Podobné dokumenty

Příprava na 3. čtvrtletní písemnou práci

Příprava na 3. čtvrtletní písemnou práci 20 a jejich počet byl dělitelný šesti. Kolik knih přečetl za rok? Milan za rok přečetl 18 knih. (4) Které číslo je větší a o kolik: pětinásobek čísla 162, nebo šestinásobek čísla 135? Obě čísla jso...

Více

Dělitelnost pracovní list Název školy: Základní škola Zaječí, okres

Dělitelnost pracovní list Název školy: Základní škola Zaječí, okres Pracovní list shrnuje, procvičuje a upevňuje učivo o dělitelnosti čísel - dělitel, násobek, znaky dělitelnosti, prvočísla, rozklad na součin prvočísel, největší společný dělitel a nejmenší společný...

Více