Weekly charts 27

Komentáře

Transkript

Weekly charts 27
RNDr. Petr Fiala, tel. 603 179 357
Brno, 11.10.2007
Analýza současné situace na kapitálových trzích
Tento krátký text je určen všem kdo mají zájem investovat na kapitálových trzích, ale nemají přehled o celkové
momentální situaci na trhu a nevědí, která odvětví jsou nejvíce perspektivní.
Pro Vás, kdo nemáte s trhem žádné zkušenosti, uvedu i pár základních informací. Navíc jim doporučuji přečíst
si přiložený text o trzích. Tento text mám sice jen rozpracovaný, ale přesto poskytne nováčkům spoustu cenných
informací.
Jak je známo, kapitálové trhy nerostou stále a plynule, ale čas od času procházejí korekcemi trvajícími řádově
několik týdnů (až měsíců). Někdy dokonce trhy absolvují velké dlouhodobé korekce trvající řádově mnoho
měsíců až roků a nazývajících se BEAR trhy (markets) .
Korekce vyrovnávají krátkodobé cenové excesy na akciových a jiných trzích, kdy cena aktiv většinou dosáhne
extrémního výkyvu vzhledem k douhodobému průměru a má tendenci se vrátit k tomuto průměru, který se
nejvíce blíží té "správné" vnitřní hodnotě cenného papíru.
BEAR markety vyrovnávají větší excesy vzniklé většinou dlouhodobým trvalým růstem akciových trhů. Díky
tomuto růstu vzniknou "cenové bubliny", kdy cena aktiv neodpovídá nejen vnitřní hodnotě aktiv, ale většinou je
déle neudržitelná díky například zhoršující se hospodářské makroekonomické situaci.
Příkladem BEAR marketu je období 1929 až 1947. Před tímto obdobím burza v USA vzrostla o 443% (Dow
Jones index) . Během dvou let akcie spadly o 89%. Úrovně před krizí dosáhl Dow Jones index až v roce 1954,
tedy 25 let později.
Druhý BEAR market v nedávné době, kterému předcházel extrémní růst akcií zejména technologického sektoru
v USA se uskutečnil v letech 2000- 2002. Během této doby index Nasdaq klesl o 85% své hodnoty . Investor,
který by v únoru 1999 investoval svoje peníze na burze Nasdaq (do indexu NDX), by dnes byl na nulovém zisku
(měl by zhruba ty peníze, které na počátku investoval). Investor, který by investoval do téhož indexu peníze v
březnu 2000, by dnes po 7,5 letech měl na svém účtu pouhých 53% své počáteční investice. To jen dokládá, že je
třeba být velmi opatrný, protože ztráty většinou vznikají daleko rychleji, než zisky.
Ceny akcií jsou výsledkem obchodování lidských jedinců , účastníků trhu, jejich vzájemných interakcí v režimu
neustále se rodící nabídky akcií a poptávky po akciích. Akciové trhy jsou zjednodušeně řečeno jedno obrovské
tržiště, kde namísto masa nebo zeleniny se prodávají akcie (nebo dluhopisy atd) a kupující s prodávajícím se také
musí domluvit na ceně. Díky obrovskému rozmachu krátkodobých spekulací a neustálému přílivu nových peněz
do systému kapitálových trhů vznikají cenové bubliny, kdy neustále noví a noví spekulanti se snaží vydělat na
tom, že cena akcií roste. Pak mohou akcie dosáhnout skutečně absurdních cen. Je to jako kdyby na tržišti stálo v
některý okamžik kilo banánů 150 Kč. Zákonitě musí taková cena jednoho dne začít padat dolů a to od okamžiku,
kdy už se nenajde žádný blázen, který by takové zboží koupil. Rozbor kapitálových trhů spočívá tedy v tom, aby
člověk dokázal posoudit, které akcie jsou podhodnocené, které naopak nadhodnocené. Další velmi podstatnou
věcí, kterou je třeba neustále mít na paměti, je fakt, že o růstu dané konkrétní akcie většinou nerozhoduje pouze
ekonomika dané akciové společnosti (jak je vydavatel akcie úspěšný). Rozhoduje o tom především celková
situace na kapitálovém trhu - jaká je nálada investorů a kam trhy směřují. Pokud trhy směřují ke korekci nebo
bear marketu, bude klesat cena zhruba 60 až 80% všech akcií bez ohledu na jejich kvalitu (statisticky vzato).
Stejně tak pokud je kvalitní akcie v odvětví, které momentálně prožívá útlum, tak i tato akcie má špatné vyhlídky
na růst.
Komentář k celkové situaci:
Akciové trhy rostou s menšími korekcemi již od října 2002. Mnozí analytici se shodují v tom, že se jedná o jeden
z nejdelších dlouhodobě rostoucích trhů v historii. Většinou totiž zhruba každé 4 roky nastává větší korekce.
Vývoj cen v USA (i jinde ve světě, protože světové trhy jsou díky globalizaci vysoce vzájemně korelovány)
prochází tzv. prezidentským cyklem, kdy akciové trhy rostou nejvíce před volbami prezidenta v USA. Je to díky
tomu, že politické strany se snaží zavděčit voličům a slibují jim možné i nemožné. Díky tomu panuje mezi lidmi
optimismus, lidé utrácejí peníze a díky tomu firmy vydělávají- následně rostou i ceny jejich akcií. Prezidenstké
volby budou v USA příští rok. Po volbách se většinou situace zhoršuje. Trhy od roku 2002 rostly především díky
obrovské podpoře americké centrální banky FED, která ve snaze podpořit domácí průmysl, který
je postaven zejména na utrácení za spotřební zboží a nemovitosti, snižoval dva roky úrokové sazby. Díky tomu si
všechny vrstvy společnosti začaly nabírat úvěry, nakupovaly a neustále se zadlužovaly (občané, firmy i vláda). Z
toho důvodu vznikla další cenová bublina po technologické bublině z roku 2000 - a sice bublina nemovitostní.
Každý, kdo mohl, si v USA koupil jeden a více domů a ceny nomovitostí neustále rostly. Díky tomu občané
prosperovali přesto, že byli zadlužení. Banky ale stále potřebovaly příliv nových klientů. Protože bonitních
klientů je i v USA omezený počet, snížily banky své nároky na hypoteční úvěry a začaly půjčovat i
naprosto nemajetným občanům bez příjmů. Protože však ceny nemovitostí rostly, i tito občané byli motivování k
tomu, aby splátky úvěrů nějak zvládli.
Situace se však začala měnit od poloviny roku 2006. Tehdy začaly ceny nemovitostí v USA klesat a nabídka
nově postavených nemovitostí byla na maximu. Nové nemovitosti již neměl kdo kupovat. Od té doby ceny
nemovitostí v USA klesají a klesá i zájem o nově postavené domy. KLesá také zájem o hypoteční úvěry. Spousta
stavebních spoelčností se ocitla ve velkých problémech, některé banky začaly krachovat. Nemajetní klienti již
nejsou motivováni k tomu, aby spláceli hypoteční úvěry a to jen prohlubuje krizi. Přitom dno stavební krize je v
nedohlednu- ekonomové většinou předpokládají, že nejvíce nesplácených hypoték se objeví v průběhu roku
2008 a krize může pokračovat až do roku 2009. Stejné problémy se bohužel objevily i v Evropě, zejména ve
Velké Británii, Španělsku a Německu. Důsledkem byl run na pátou největší hypoteční banku v Anglii Northern
Rock, kterou její klienti vzali útokem (výběr vkladů) a kterou musela zachránit až anglická centrální banka.
Z hlediska realitní krize v USA je ale postižen celý svět. Investiční fondy, banky a hedge fondy totiž ve svých
portfoliích drží cenné papíry navázané na americké nekvalitní hypotéky - tzv. hypoteční zástavní listy, a deriváty
těchto listů, které hypoteční banky prodaly na volném kapitálovém trhu. Hodnota těchto cenných papírů je
blízká nule a nikdo je nechce, nikdo je ani nechce přijmout jako zástavu za úvěry, které by tito držitelé
potřebovali, aby přežili krizi. Celkový objem špatných hypoték se odhaduje až na 900 mld. USD. Protože si
banky mezi s sebou nechtějí půjčovat (nemají jistotu, zda potenciální dlužník nedrží tyto "toxické" cenné
papíry), musely zasahovat centrální banky téměř všech světových velmocí a poskytnout trhu potřebné finanční
zdroje (likviditu). Pouze za dva dny nejhorší krize v polovině srpna nasypala evropská a americká cenrtální
banka do finančního systému přes 300 mld EUR. JInými slovy centrální banky zachraňují ty, kteří svou
chamtivostí , touhou po stále vyšších ziscích vše způsobili- spekulanti v podobě největších světových
investičních bank a hedge fondů. Na vše doplatí běžní občané, kteří mají na svých účtech uloženy peníze těchto
zemí- jejich hodnotu jim totiž užírá velmi rychle inflace. Vlády totiž získávají peníze na záchranu finančních
spekulantů ne z nějakých vlastních úspor, ale prostě tím, že potřebné množství vytisknou. Inflace se projevuje
všude- i v České republice- vidíme to na neustálých vyhlášeních různých firem o budoucím růstu cen.
A proč vlády a centrální banky chrání spekulanty? Protože politici jsou také jen lidé (a mají své finance
nainvestovány v těchto firmách) a neradi vidí, že se jim jejich investice do kapitálových trhů znehodnocují. Další
podstatnou roli hraje fakt, že americká centrální banka FED není státní bankou USA, ale soukromou bankou,
kterou založily velké americké investiční a komerční banky.
Tyto banky mají tedy největší zájem na tom, aby se zachránily z peněz amerických daňových poplatníků.
GUvernér americké centrální banky je tak pouhou loutkou v rukou velkých spekulantů. Jeho vyhlášení o tom, že
nízká inflace je cílem FEDU, jsou pouhou proklamací. Problém nemovitostí a hypotečního trhu v USA je velmi
vážný proto, že spotřebitelský sektor v USA představuje cca 70% veškeré ekonomiky USA a je podstatnou
složkou vznikajícího hrubého domácího produktu. Bez prosperujícího stavebnictví a navazujících odvětví
(vybavení domácností atd) bude výkonnost ekonomiky dále klesat, důsledkem budou nižší mzdy, růst
nezaměstnanosti, růst státního dluhu na financování důchodů a zdravotnictvé (méně se vybere na daních). Tato
hrozba nad USA dnes skutečně leží.
Dalším podstatným velmi negativním faktorem je to, že USA a její občané jsou prakticky nejzadluženější zemí
světa spolu s Japonskem (druhá nejsilnější světová ekonomika). Díky této kombinaci uvedených skutečnosti
(vysoký dluh USA, krize ekonomiky, neradostná perspektiva) začal rychle klesat americký dolar. Investoři, kteří
dostávali US dolar za své produkty , které dodávají do USA, se začali těchto dolarů v uplynulých týdnech
zbavovat. Jedná se zejména o Čínu a další asijské země. Někteří ekonomové očekávají úplný kolaps dolaru,
který se již nyní obchoduje na absolutně nejnižších úrovních za posledních 40 let. Kolaps dolaru by mohl
stáhnout ke dnu i Evropu , protože americký tzrh je pro evropské firmy nejvýznamějším odbytištěm. Pokud
by dále klesala kupní síla dolaru, produkty evropských výrobců by se zdražily a tyto prukty by neměl kdo
kupovat. Ekonomický růst je ve světě alespoň zajišťován asijskými ekonomikami a dalšími zeměmi, které těží z
růstu cen komodit (důsledek celosvětové inflace).
Pokud by jste po přečtení předchozího textu nabyli dojmu, že za takové situace se již trhy měly dávno zhroutit,
nejste daleko od pravdy. To stejné si myslí spousta fundovaných nezávislých ekonomů. Někteří ekonomové
dokonce přirovnávají současnou situaci ke stavu před velkým krachem v roce 1929, jiní k situaci před krachem
v roce 1987, kdy za jeden den akciové indexy v USA spadly až o 20%. Je to paradox, ale za této
makroekonomické situace dosahují trhy neustále nových a nových maxim. Vysvětlení tohoto
jevu je především v nebývalé podpoře trhů centrálními bankami, které si prostě žádnou korekci nepřejí a raději
doslova zasypávají trhy penězi , díky kterým trhy rostou. Otázkou je , zda-li tento trend je udržitelný.
Domnívám se že ne, protože povede ke skutečnému kolapsu US dolaru vlivem inflace a následnému úniku
investorů z kapitálových trhů.
Jaký z uvedených skutečností učinit závěr?
1. Makroekonomická situace je spíše špatná a nepřející dlouhodobému růstu akciových trhů zejména v USA v
přístích 1 až 2 letech
2. Trhy přestou mohou růst díky masívním injekcím peněz ze strany centrálních bank
3. Díky masívním injekcím bude přetvrvávat vysoká inflace. Inflace bude přetrvávat také proto, že USA jako
největšímu světovému dlužníkovi nezbývá nic jiného, než aby ke splácení svých dluhů tiskl stále nové peníze (a
tak znehodnocoval dluh)
4. Za dané situace v USA budou podporovat inflaci i ostatní země, aby udržely poměr kursů jejich domácích
měn vzhledem k US dolaru, protože jinak by poškodily své exportéry.
5. Vysoká inflace se bude projevovat neustálým růstem cen zboží a zřejmě i cených papírů.
6. Růst cenných papírů však nebude trvalý, důsledkem špatného stavu ekonomik bude vysoká kolísavost
(volatilita)
7. Nemovitostní trh v USA i Evropě představuje spíše riziko, kterému je třeba se vyhnout. Díky vysoké
provázanosti světových nemovitostních trhů a závislosti jednotlivých cenových vývojů mohou vedle špatných a
nekvalitních cenných papírů klesat ceny akcií i těch dobrých nemovitostních fondů , jako je např.
IMMOFINANZ. Nemovitostní fondy totiž velkou část nemovitostí pořizují na úvěr. Díky bankovní krizi,
snížené likviditě bank (nižší dostupnosti zdrojů pro úvěry) a vysoké inflaci se dá předpokládat, že
dlouhodobé úrokové sazby z úvěru , které nemovitostní fondy používají k financování nákupu nemovitostí ,
porostou. Tím, jak porostou jejich náklady na úvěry, bude klesat jejich zisk.
8. Je třeba se vyhnout investicím v US dolaru
9. Nejlepší měnou zůstává Česká koruna, naše ekonomika je stabilní. Další perspektivní měny jsou měny,
jejichž státy jsou velkými vývozci nerostných surovin, jako je australský dolar a kanadský dolar.
10. Odvětvím, které může ze současné situace těžit, jsou všechna odvětví navázané na těžbu surovin- ropy,
zemního plynu, uhlí, zlato stříbro , platina, uran a další kovy. Suroviny (komodity) totiž představují jedinou
ochranu před znehodnocováním měn vlivem inflace.
11. Je třeba se vyhnout investicím do dluhopisů. Pokud porostou dlouhodobé úrokové sazby, bude cena
dluhopisů klesat, navíc jejich výnos je znehodnocován inflací.
Následující obrázek je převzat ze stránek americké centrální banky a představuje růst peněžní zásoby v USA tedy to, jak FED podporuje inflaci neustálým tisknutím nových peněz. Růst je enormní.
Co by tedy potenciální investor měl udělat?
Nakoupit komodity nebo akcie těžebních společností. Dlouhodobé investice do komodit a
akcií těžebních společností mají v dnešní době několik výhod:
1. Spotřeba energií a dalších komodit ve světě neustále roste a dále poroste. Například
pouze v Číně přibývá ročně zhruba 3 mil. aut. Čína plánuje v budoucnu výstavbu až 60-ti
jaderných elektráren - díky tomu bude obrovská poptávka po uranu. Některé odborné studie
předpokládají, že rostoucí poptávku po surovinách bude svět schopen uspokojit pouze do let
2025 -2035, poté bude výtěžnost neustále klesat. Čeho je ale nedostatek, to roste na ceně.
2. Nákupem akcií komoditních společností se jistíme proti inflaci
Potenciálním rizikem pro současný BULL market v komoditách je to, že pokud by došlo k další výrazné korekci
akciového trhu, nezůstanou zřejmě ušetřeny ani komodity. Je to z těchto důvodů:
1. Při poklesu akciových trhů většina velkých investorů (bank a fondů) přesouvá své investice do
krátkodobých dluhopisů, především amerických státních pokladničních poukázek, protože americká vláda stále
ještě přes vše špatné je pokládána za nejjistějšího dlužníka. Díky těmto investicím roste poptávka po US dolaru
(dluhopisy americké vlády jsou prodávány za US dolary) a roste kurs dolaru. Když roste kurs dolaru, většinou
klesá cena všech komodit, které jsou na mezinárodních trzích kótovány v USD (ropa, zlato atd).
2. V okamžiku, kdy dojde ke krizi likvidity bank a fondů (tyto instituce nemají peníze na splácení svých
závazků, protože cenné papíry držené v jejich portfoliích ztratily na hodnotě), tyto instituce vyprodávají všechna
aktiva, které lze rychle zpeněžit.
Díky tomu nabídka těchto cenných papírů vysoce převýší poptávku a cena klesne dolů.
Přes uvedená rizika se domnívám, že riziko znehodnocování vkladů v bankách vlivem inflace je vyšší, než riziko
poklesu cen komodit. Dlouhodobě totiž komoditám a akciím těžebních společností nezbývá nic jiného, než růst,
protože inflace ve světě je nevyhnutná a nevratná vzhledem k vysokému zadlužení největších světových
mocností. Proto jsem připravil některé vhodné investiční tipy. K výběru vhodných investičních příležitostí jsem
použil nástroje technické analýzy akcií. Jedině technická analýza vývoje akciového kursu umožňuje správné
načasování nákupu, makroekonomická analýza může pouze říci, kterým odvětvím se je nutno vyhnout.
Nezávazné doporučení:
Moje doporučení není jistotou, že konkrétně tyto doporučené tituly porostou na ceně. O tom, zda investor
nakoupí tyto konkrétní tituly, se musí rozhodnout sám.
Tak tedy:
Velkou perspektivu vidím v růstu cen zemního plynu a uhlí, z toho budou těžit akcie těžebních společností těchto
komodit. Na burze lze obchodovat přímo i ETF akcie představující zemní plyn (i ropu /symbol USO/ , zlato
/symbol GLD/, a stříbro /symbol SLV/). Akcie zemního plynu má symbol UNG. Zemní plyn dosáhl svého
maxima v prosinci 2005, kdy vystoupil na cenu 15.50 USD. Od té doby neustále cena klesala, až dosáhla minima
4,40 USD v říjnu 2006. V letošním roce cena byla na maximu v květnu - 8,40, nyní je 6.84 USD. Ceny zemního
plynu v USA mají pravidelný sezónní rytmus s velkým růstem od podzimu do jara. Je to proto, že ve vyspělých
světových zemích začíná topná sezóna (stejný rytmus se týká i dalších paliv). Pokud k začínající topné sezóně
přičteme obavy z inflace a pokles USD, pak je velká šance zhodnotit svoje úspory do jara 2008 investováním do
akcií těžebních společností .
Vybral jsem tedy společnosti těžící zemní plyn a dále společnosti těžící uhlí. Pokud se někdo rozhodne do těchto
firem investovat, měl by to udělat v dohledné době. Jinak cena může rychle vzrůst. Není však ani vyloučena ještě
jedna korekce zemního plynu a tím i příslušné skupiny akcií směrem dolů, ale to je vždy riziko jakéhokoliv
investování. Vybral jsem takové společnosti, jejichž dlouhodobý cenový vývoj výrazně svědčí spíše pro růst v
období nejen příštích několika měsíců, ale spíše let. Proto i případný pokles by neměl znamenat fatální riziko
nenávratné ztráty. Ideální pro rozložení rizika by bylo nakoupit co nejvíce těchto společností. Avšak díky
vysokým poplatkům za nákup akcií u SAXOBANK to není úplně možné (cca 30 EUR za
nákup). Proto vybírejte akcie dle Vašeho uvážení. Každý obrázek představuje graf, kde v horní části je zachycen
cenový vývoj akcie pomocí tzv. candlesticks, svíček. Každá svíčka představuje cenu za jeden týden nebo měsícmaximální kurs, minimální, uzavírací a otvírací kurs. Protože však cenový vývoj není rovnoměrný a sám o sobě
nám mnoho neřekne o tom, jaký je potenciál dalšího růstu , používají se různé indikátory, které cenový vývoj
analyzují. Tyto indikátory jsou v podstatě filtry, které mají odstranit veškerý "šum" a ponechat podstatu - trendtedy to, kam akcie svojí cenou směřuje. Znázorněné indikátory představují absolutně nejlepší filtry ze zhruba
150_ti otestovaných filtrů a obchodních strategií, které jsem testoval na 40-leté řadě dat. Měly
by být tedy značně spolehlivé, i když nic není nikdy 100%-tní, protože cenový vývoj vzniká díky interakcím
účastníků trhu, jejich jednání je někdy iracionální (lidská psychika je emocionální v době, kdy člověk vydělává
nebo naopak prodělává velké peníze, rozum jde někdy stranou).
Kdo by chtěl více diverzifikovat, může nakoupit ETF akcie ropných společností XLE resp. OIH nebo ETF akcie
zlatých společností (těžebních společností) GDX. V těchto indexech jsou akcie řady společností. Výhodou je
jednoduchým způsobem dosažená diverzifikace, nevýhodou je, že nákupem indexu si kupujete akcie, z nichž
mnohé mají za sebou poměrně značný růst v blízké minulosti (od počátku roku 2007) a tedy již menší potenciál
k dalšímu růstu. Z tohoto důvodu indexy představují sice menší riziko, než nákupy jednotlivých akcií, ale mají
zase menší potenciál růstu.
Poslední možností a to velmi zajímavou, je investování do tzv. energy resp. royalty trusts, tedy společností, které
drží těžební práva v nalezištích, a za tato práva inkasují podíl na zisku společnosti ve formě vysoké dividendy.
Investor tak může vydělat peníze nejen na růstu ceny akcie na kapitálových trzích, ale i z dividendy. Společnosti
se však brání krátkodobým spekulacím tak, že datum ex-dividendy je stanoveno tak ,že výplata dividendy je
možná až v podstatě za rok držení akcií. Tyto akcie jsou dle mého názoru dobrou sázkou také proto, že v
nejistých dobách bude chtít více institucionálních investorů vsadit na jistotu dividendy a bude investovat do
těchto trustů, protože když už neroste kapitálový trh, investor dostane nezanedbatelnou dividendu, například u
mnou vytipovaných společností WTU 10% p.a. , a HGT potom 6,5% p.a. Uvedené dvě společnosti, jejichž grafy
jsou znázorněny v další části textu, nyní konzolidují a vytvářejí obě širokou základnu (bázi) pro další růst. Jedná
se o investici na roky, přičemž akcie mají značnou šanci již nyní růst.
Přeji úspěšné investování.
Váš Petr Fiala
nezávislý poradce
Graf společnosti Headwaters, symbol na burze HW
Graf společnosti Yamana Gold, symbol na burze AUY
Graf společnosti Peabody Energy , symbol BTU
akcie společnosti BTU jsou mým favoritem
Graf Central Fund of Canada, symbol CEF
Graf Massey Energy, symbol MEE
Graf společnosti NGAS Resources, symbol NGAS
Akcie NGAS jsou mým favoritem. Akcie začíná být nakupována fondy , což představuje pro cenu
podporu (za poslední kvartál cca 7,5% akcií).
Graf společnosti Newmont Mining, symbol NEM
Graf společnosti Quest Resources, QRCP
Graf společnosti Tri-Valley Corp. symbol TIV
u této akcie dochází ke značné akumulaci fondy, bylo nakoupeno 12% akcií za poslední kvartál. Navíc
dochází k tzv. insider trading, kdy akcie jsou nakupovány samotnými manažery firmy. To je vždy
dobrým znamením.
Graf společnosti Williams Coal Seam Gas Company (symbol WTU)
WTU je royalty trust dostávající vysokou dividendu za těžební práva od společnosti Williams
Production Company, která těží zemní plyn v USA a Mexiku.
Graf vývoje ceny akcií společnosti Hugoton Royalty Trust, symbol HGT
HGT drží práva k nalezištím , kde těží společnost XTO zemní plyn. Je to jeden z mých dlouhodobých
favoritů pro růst.
V Brně dne 1.10.2007
Petr Fiala

Podobné dokumenty