ZDE

Komentáře

Transkript

ZDE
Mobilová šifra
Tento filtr přebírá jako vstup nějaký text a do výstupu vkládá číslice tak, jak by se mačkali při
vkládání textové zprávy do mobilního telefonu. Tento filtr vlastně ani nepředstavuje žádnou
mi doposud známou šifru, ale přidal jsem ji sem proto, že by mohla alespoň někoho při hře
zaujmout.
Příklad:
zelenina
...
9999 33 555 33 66 444 66 2
Jak šifrovat:
Šifrování touto šifro je velice jednoduché. Každý, kdo již někdy posílal nějakou krátkou
textovou zprávu na mobilním telefonu, jistě poznal tento jednoduchý způsob. Každé
jednotlivé písmeno se šifruje tak, že se vždy napíše číslo tlačítka tolikrát, kolikáté je dané
písmeno na daném tlačítku zobrazené. Jako mezera se používá číslo 1.
Zdá se, že nutnou pomůckou pro šifrování i dešifrování je nutný samotný mobilní telefon,
nebo alespoň nějaký nákres, protože písmena na mobilním telefonu nejsou uspořádána nijak
pravidelně.
Jak dešifrovat:
Dešifrování je celkem jednoduché - pokud máte k dispozici mobilní telefon stačí podle šifry
mačkat jednotlivá tlačítka a zpráva se sama objeví (platí u starších mobilních telefonů). Nebo
jednoduše můžeme postupovat podle klávesnice nebo náčrtku.
Šifra Velký polský kříž
Velký polský kříž je jednou z nejjednodušších šifer, snadno ho vysvětlíte i nejmenším
světluškám. Někdy se mu také nesprávně říká Mřížka (což se však plete s mřížkou šifrovací).
Jak zapisovat Velký polský kříž
Základem této šifry je následující kódovací tabulka:
Jednotlivá písmena pak zapisujeme takto:
1. Vyhledáme si písmenko v kódovací tabulce
2. Obkreslíme tvar rámečku kolem něj
3. Uděláme tečku na místo, kde se písmenko v rámečku nachází (nalevo, napravo či do
středu)
Příklad zápisu
Slovo „Shaman“ zapsané pomocí Velkého polského kříže pak vypadá takto:
Braillovo písmo
Braillovo písmo je zvláštní způsob zápisu textu, umožňující čtení hmatem. Používají ho
hlavně slepci, ale může se hodit i pro šifrování (a to hned několika způsoby zápisu).
Jak funguje Braillovo písmo
Každý znak Braillova písma tvoří 6 bodů uspořádaných do obdélníku 2 x 3. Na každém
z těchto bodů může nebo nemusí být do papíru vytlačena hmatatelná tečka, v případě šifer
např. bílá/černá tečka, vyplněno/nevyplněno.
Historie Braillova písma
Braillovo písmo vytvořil francouzský učitel Louis Braille (1809-1852), který ve třech letech
oslepl následkem nehody. Ve dvanácti letech se setkal s vojákem Charlesem Barbiersem,
který mu ukázal tajnou vojenskou abecedou určenou ke čtení za tmy. Abeceda využívala
systém dvanácti vystouplých teček, byla však obtížně čitelná a tudíž nepoužitelná. Louis
Braille počet teček zredukoval na šest a během následujících třech let ji ještě zdokonalil (tou
dobou mu bylo teprve patnáct let!)
Semafor – signalizace s praporky
Semaforová abeceda je signalizační technika, určená k vysílání na větší vzdálenosti. Je
rychlejší než signalizace morseovkou, neboť každý znak je kódován pouze jednou polohou
rukou. Proti Morseově abecedě je však přijímání semaforu obtížnější, protože znaky
přijímáme zrcadlově – je náročnější je dekódovat (přeložit).
Aby byly jednotlivé polohy rukou snáze rozlišitelné, semafor se vysílá pomocí dvou
praporků (v každé ruce jeden). Na krátké vzdálenosti praporky nepotřebujeme. V noci lze
použít tři baterky.
Semafor vznikl pravděpodobně mezi námořníky.
Signály semaforové abecedy
Jednotlivá písmena semaforu vypadají takto: