Název výrobku: TL150 Typ výrobku

Komentáře

Transkript

Název výrobku: TL150 Typ výrobku
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBKU
KELCOM International spol. s r.o.
Tomkova 142a
Hradec Králové
IČO: 150 61 680
Jako distributor níže uvedených výrobků prohlašujeme, že výrobce nebo jeho
pověřený zástupce před uvedením na společný trh EU osvědčil shodu s nařízeními a
směrnicemi EU vydáním ES prohlášení o shodě. Deklaroval tím, že vlastnosti
výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad, požadavky
technických předpisů a výrobky jsou za obvyklého použití bezpečné. Jako osvědčení
shody byla na výrobky umístěna značka CE.
Název výrobku: TL150
Typ výrobku:
WEB server pro monitoring stavu objektu a
TCP/IP komunikátor pro přenos událostí na
PCO pro ústředny DSC
Typová řada:
Deklarovaná shoda:
Podle směrnic EU:
89/336/ES
93/68/ES
73/23/ES
Podle norem:
EN 61000-6-3:2001
EN 50130-4:1995+A1:1998
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995/A1:2001
EN 60950-1:2000
Obvyklé užití:
součásti systému EZS
Místo vydání:
Hradec Králové
Datum vydání:
4.4. 2013
Odpovědná osoba:
Ing. Martin KOUPIL
technický zástupce