Položky aukce 20 dne 3.6.2015 9HĝHMQë VH]QDP

Komentáře

Transkript

Položky aukce 20 dne 3.6.2015 9HĝHMQë VH]QDP
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
1
C-1761/8
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1709/4
29.5.2015 11:29
3 ks
1 ks
1 ks
8
1,70 g Prsten, briliant cca 0,2 ct.
585
9
1 ks
4,85 g 6PčVSĝtYčäHNSUVWHQ
585
10
2 ks
7,10 g 6PčV[SĝtYčäHN[ĝHWt]HN
2 ks
11
5,75 g Prsten, briliant cca 0,68 ct.
585
12
1 ks
44,00 g 5ĥ]QpäėĥUDNRUiOĥ
2 350,00.ÿ
4,30 g Prsten,
1 ks
13
6,60 g 3ĝtYčVHN
585
14
1 ks
350,00.ÿ
3 800,00.ÿ
3,25 g Prsten, briliant cca 0,10 ct.
580
15
1 ks
585
2 ks
200,00.ÿ
1 650,00.ÿ
3,90 g Prsten, pánský
OYtÿHN
4 950,00.ÿ
11,60 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
OYtÿHN
26,00 g Jiné,
Vyvolávací cena
Au
ÿHMNDO\UD
8,15 g 3ĝtYčVHNPDGRQND
Vyvolávací cena
Au
ÿHMND
3 800,00.ÿ
Vyvolávací cena
Nek
ODEXģ
1 400,00.ÿ
Vyvolávací cena
Au
ÿHMND
29 000,00.ÿ
Vyvolávací cena
Nek
ÿHMND
3 950,00.ÿ
Vyvolávací cena
Au
liška
2 700,00.ÿ
Vyvolávací cena
Au
C-1729/1
2 ks
OYtÿHN
4 700,00.ÿ
Vyvolávací cena
Nek
C-1736/1
$XNÿQtÿtVOR
585
7
C-1737/4
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1734/1
$XNÿQtÿtVOR
585
6
C-1743/2
12,35 g +RGLQN\]QDÿND'R[DIXQNÿQt
Vyvolávací cena
Au
C-1746/3
$XNÿQtÿtVOR
585
5
C-1746/1
1 ks
ÿHMND
5 900,00.ÿ
Vyvolávací cena
Au
C-1756/11
$XNÿQtÿtVOR
580
4
C-1761/3
9,25 g 6PčV[ĝHWt]HN[SĝtYčäHN
Vyvolávací cena
Au
C-1761/9
$XNÿQtÿtVOR
585
3
C-1761/10
4 ks
5 150,00.ÿ
Vyvolávací cena
Au
C-1761/1
$XNÿQtÿtVOR
585
2
C-1761/5
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
liška
12 700,00.ÿ
22,45 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHPSĝtYčVHNYHONpVUGFH
1 / 39
ODEXģ
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
16
C-1714/1
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1667/1
29.5.2015 11:29
585
23
4 ks
580
24
1 ks
585
25
2 ks
585
26
2 ks
585
27
2 ks
585
28
1 ks
800
29
13 ks
30
800
6 ks
1 ks
ODEXģ
2 000,00.ÿ
liška
4 500,00.ÿ
ÿHMND
4 800,00.ÿ
ÿHMND
2 700,00.ÿ
ÿHMND
2 350,00.ÿ
ÿHMND
5 300,00.ÿ
495,00 g 1iGREt[OætFH[NiYRYiOæLÿND[ORSDWNDQDGRUWYäHYHWXL
trojúhelník, selka
1 800,00.ÿ
180,00 g 1iGREt[NiYRYiOæLÿNDYHWXL
Vyvolávací cena
MET
2 800,00.ÿ
7,15 g Prsten,
Vyvolávací cena
Ag
ODEXģ
5,40 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHP
Vyvolávací cena
Ag
8 950,00.ÿ
7,90 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
12,85 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
1 850,00.ÿ
3,95 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
ÿHMNDODEXģ
5,45 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
10 950,00.ÿ
19,55 g Prsten, pánské
Vyvolávací cena
Au
C-1576/1
4 ks
ODEXģ
3,30 g 6PčV[QiXäQLFH[SĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1576/2
$XNÿQtÿtVOR
585
22
C-1779/2
3 ks
1 200,00.ÿ
26,65 g Prsten, pánské
Vyvolávací cena
Au
C-1720/2
$XNÿQtÿtVOR
585
21
C-1725/11
4 ks
ODEXģ
2,15 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1716/1
$XNÿQtÿtVOR
585
20
C-1726/1
3 ks
ODEXģ
1 950,00.ÿ
3,45 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
C-1709/10
$XNÿQtÿtVOR
585
19
C-1709/5
2 ks
7 150,00.ÿ
12,85 g 6PčV[ĝHWt]HN[QiUDPHN[QiXäQLFH
Vyvolávací cena
Au
C-1709/9
$XNÿQtÿtVOR
585
18
C-1709/6
5 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1709/11
$XNÿQtÿtVOR
585
17
C-1709/3
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
trojúhelník
30,00.ÿ
83,20 g Medaile,
2 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
31
C-1498/37
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
37
$XNÿQtÿtVOR
C-1474/6
29.5.2015 11:29
3 ks
585
39
1 ks
585
40
2 ks
585
41
1 ks
585
42
5 ks
580
43
1 ks
580
44
1 ks
585
45
1 ks
585
1 ks
2 100,00.ÿ
ÿHMND
1 450,00.ÿ
OYtÿHNODEXW
3 900,00.ÿ
labut
13 300,00.ÿ
ÿHMND
2 850,00.ÿ
liška
6 550,00.ÿ
11,65 g 1iUDPHNÿOiQNRYë
liška
7 850,00.ÿ
14,00 g ĜHWt]HNVLOQë
Vyvolávací cena
Au
$9ÿHMNDOYtÿHN
5,05 g ĜHWt]HNUR]WUæHQë
Vyvolávací cena
Au
2 850,00.ÿ
23,50 g Náramek, pevný kruh
Vyvolávací cena
Au
liška
7,05 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
5 150,00.ÿ
3,50 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
70,00.ÿ
3,75 g Náramek,
Vyvolávací cena
Au
liška
5,05 g Jehlice, kravatová
Vyvolávací cena
Au
2 000,00.ÿ
9,10 g Náramek,
Vyvolávací cena
Au
C-1486/1
$XNÿQtÿtVOR
585
38
C-1437/6
1 ks
AV
173,00 g Jiné, náhrdelník a náramek imitace perel
Vyvolávací cena
Au
C-1437/9
$XNÿQtÿtVOR
580
1 600,00.ÿ
3,60 g Brož,
Vyvolávací cena
Au
C-1439/14
$XNÿQtÿtVOR
2 ks
36
C-1439/17
1 ks
ÿHMNDO\UDOYtÿHN
2,75 g -LQpNQRIOtÿN\GROtPHÿNXYHWXL
Vyvolávací cena
Nek
C-1441/3
$XNÿQtÿtVOR
580
35
C-1439/12
2 ks
liška
3 900,00.ÿ
6,85 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1498/35
$XNÿQtÿtVOR
585
34
C-1508/1
5 ks
1 700,00.ÿ
1,85 g Jehlice, kravatová, briliant cca 0,12 ct.
Vyvolávací cena
Au
C-1439/19
$XNÿQtÿtVOR
585
33
C-1506/9
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1498/32
$XNÿQtÿtVOR
580
32
C-1513/3
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
OYtÿHN
2 250,00.ÿ
4,05 g Brož, vypadlý kámen
3 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
46
C-1487/8
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1415/7
29.5.2015 11:29
585
53
2 ks
585,Pt950
54
1 ks
585
55
2 ks
585
56
19 ks
585
57
1 ks
585
58
1 ks
585
59
1 ks
585
60
1 ks
585
1 ks
ODEXWOYtÿHN
27 500,00.ÿ
1 550,00.ÿ
labut
17 200,00.ÿ
labut
14 850,00.ÿ
labut
5 900,00.ÿ
OYtÿHN
500,00.ÿ
0,55 g Náušnice, briliant cca 0,05 ct.
ÿHMND
4 200,00.ÿ
7,05 g Medailon, lehce poškozený
Vyvolávací cena
Au
1 800,00.ÿ
3,15 g Prsten, briliant cca 0,23 ct.
Vyvolávací cena
Au
labut
26,50 g Náramek, zaklapovací
Vyvolávací cena
Au
4 650,00.ÿ
31,45 g 6PčV[SUVWHQ[QiXäQLFH[SĝtYčVHN[QiUDPHN
Vyvolávací cena
Au
ÿHMNDO\UD
3,15 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHPSĝtYčVHN]PXäOH
Vyvolávací cena
Au
3 500,00.ÿ
3,15 g Prsten, 9x briliant cca 0,91 ct.
Vyvolávací cena
Au
labut
3,60 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
1 650,00.ÿ
8,00 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHPPDGRQND
Vyvolávací cena
Au
C-1462/1
2 ks
35 000,00.ÿ
6,55 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1472/1
$XNÿQtÿtVOR
585
52
C-1466/2
3 ks
OYtÿHN
2,95 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHP
Vyvolávací cena
Au
C-1476/3
$XNÿQtÿtVOR
585,750
51
C-1384/1
2 ks
27 500,00.ÿ
33,90 g 0LQFH[Nÿ)-
Vyvolávací cena
Au
C-1504/1
$XNÿQtÿtVOR
585
50
C-1471/2
5 ks
OYtÿHNNRUXQD
4,20 g Brož, 7x briliant cca 1,05 ct.
Vyvolávací cena
Au
C-1499/6
$XNÿQtÿtVOR
900
49
C-1441/4
1 ks
47 000,00.ÿ
8,00 g Prsten, 38x briliant cca 1,87
Vyvolávací cena
Au
C-1415/19
$XNÿQtÿtVOR
585
48
C-1463/1
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1498/5
$XNÿQtÿtVOR
585,Pt950
47
C-1487/7
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
AV
19 500,00.ÿ
32,35 g Náhrdelník, 7xbriliant cca 0,1 ct.
OYtÿHN
4 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
61
C-1471/4
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1262/1
29.5.2015 11:29
585
68
1 ks
1 ks
585,750,A
g8
69
1 ks
585
70
2 ks
750
71
1 ks
585
72
14 ks
585
73
2 ks
585
74
1 ks
585
75
1 ks
585
2 ks
32 000,00.ÿ
2VYčGÿHQt
2 400,00.ÿ
labut
6 300,00.ÿ
lyra
14 200,00.ÿ
labut
2 200,00.ÿ
6,90 g 3ĝtYčVHN
lyra, labut
1 450,00.ÿ
2,75 g Jiné, špendlík, briliant cca 0,05 ct.
lyra
5 050,00.ÿ
9,05 g ĜHWt]HN
Vyvolávací cena
Au
labut
26,30 g 6PčV[SUVWHQ[SĝtYčVHN[ĝHWt]HN
Vyvolávací cena
Au
19 200,00.ÿ
5,00 g Prsten, 12xbriliant cca 0,17 ct.
Vyvolávací cena
Au
labut
4,35 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
15 250,00.ÿ
17,65 g Brož, Au, Ag800
Vyvolávací cena
Au
klas
34,25 g Náramek, 3 pruhy
Vyvolávací cena
Au
1 600,00.ÿ
27,25 g Náramek, zaklapovací
Vyvolávací cena
Au
30,00.ÿ
1,60 g Jehlice, briliant cca 0,075 ct.
Vyvolávací cena
Au
C-1324/24
46 000,00.ÿ
22,80 g Náhrdelník,
Vyvolávací cena
Au
C-1302/22
$XNÿQtÿtVOR
585
67
C-1474/3
1 ks
labut
44,60 g Brož, briliant cca 2,0 ct.,di routy, ametyst,synt. Korun
Vyvolávací cena
Au
C-1384/3
$XNÿQtÿtVOR
585
66
C-1415/27
16,95 g Náramek, pevný kruh
Vyvolávací cena
Au
C-1324/8
$XNÿQtÿtVOR
1 ks
65
C-1205/5
1 ks
kohout
9 500,00.ÿ
Vyvolávací cena
Nek
C-1487/10
$XNÿQtÿtVOR
Pd,Au300
64
C-1476/4
1 ks
13 100,00.ÿ
18,10 g Náramek,
Vyvolávací cena
Au
C-1476/6
$XNÿQtÿtVOR
585
63
C-1479/4
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1205/3
$XNÿQtÿtVOR
750
62
C-1448/2
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
labut
4 150,00.ÿ
7,35 g Prsten,
[ODEXģ
5 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
76
C-1415/32
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1355/12
29.5.2015 11:29
585
83
1 ks
1 ks
560,680
84
2 ks
585
85
2 ks
750
86
1 ks
585
87
3 ks
585
88
2 ks
900
89
5 ks
333
90
1 ks
580
1 ks
labut, st. Zboží
7 600,00.ÿ
ÿHMND
6 250,00.ÿ
kohout
2 250,00.ÿ
[ÿHMND
31 500,00.ÿ
3,55 g Náušnice, 4x briliant cca 1,35 ct.
OYtÿHN
33 700,00.ÿ
33,85 g 0LQFH[Nÿ)1 950,00.ÿ
18,75 g Hodinky, kapesní, pošk.
Vyvolávací cena
Au
4 400,00.ÿ
5,70 g Jiné, 2x náušnice, 1x prsten
Vyvolávací cena
Au
labut
7,90 g Prsten, 5xbriliant cca 0,025 ct.
Vyvolávací cena
Au
1 850,00.ÿ
15,65 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
labut
10,00 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHP
Vyvolávací cena
Au
4 250,00.ÿ
3,40 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
30,00.ÿ
7,60 g Brož,
Vyvolávací cena
Au
[ÿHMND
8,80 g 1iKUGHOQtNSRäNDXX]iYčU
Vyvolávací cena
Au
C-1378/2
1 ks
liška
2 350,00.ÿ
4,25 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHP
Vyvolávací cena
Au
C-1498/6
$XNÿQtÿtVOR
585
82
C-1375/1
1,60 g -LQpSUVWHQĝHWt]HNQiXäQLFHNQRIOtN\GRNRäLOH
Vyvolávací cena
Au
C-1392/1
$XNÿQtÿtVOR
585
81
C-1352/6
2 ks
labut
1 050,00.ÿ
Vyvolávací cena
Nek
C-1447/1
$XNÿQtÿtVOR
585
80
C-1351/23
2 ks
liška
4 300,00.ÿ
7,75 g ĜHWt]HN
Vyvolávací cena
Au
C-1352/5
$XNÿQtÿtVOR
580
79
C-1352/4
1 ks
33 000,00.ÿ
2,25 g Náušnice, 2x velký, 2x malý briliant cca 1,28 ct.
Vyvolávací cena
Au
C-1415/34
$XNÿQtÿtVOR
585
78
C-1463/2
2 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1437/16
$XNÿQtÿtVOR
580
77
C-1487/11
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
RVYčGÿHQt
4 350,00.ÿ
7,65 g 3ĝtYčVHNQDĝHWt]NX
liška
6 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
91
C-1415/26
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1312/13
29.5.2015 11:29
585
98
1 ks
585
99
1 ks
750
100
1 ks
1 ks
101
585
102
3 ks
580
103
1 ks
750
104
1 ks
800
105
6 ks
580
2 ks
11 900,00.ÿ
labut
12 500,00.ÿ
AV
6 200,00.ÿ
kohout
50,00.ÿ
2 300,00.ÿ
ÿHMNDO\UD
19 900,00.ÿ
liška
18 800,00.ÿ
21,25 g Brož, briliant 36 ks cca 0,71 ct.
kohout
1 050,00.ÿ
126,40 g -LQpOæLÿN\NiYRYp
Vyvolávací cena
Au
kohout
5,20 g Prsten, 21 ks briliant cca 0,60 ct.
Vyvolávací cena
Ag
4 500,00.ÿ
4,55 g 6PčV[QiXäQLFH[SUVWHQ
Vyvolávací cena
Au
ÿHMND
29,80 g Náramek,
Vyvolávací cena
Au
2 650,00.ÿ
7,20 g Prsten, briliant 22 ks cca 0,22 ct.
Vyvolávací cena
Au
portugal. Zn.
21,20 g 1iUDPHNOHKFHSRäNÿOiQNRYë
Vyvolávací cena
MET
1 750,00.ÿ
21,25 g Náhrdelník,
Vyvolávací cena
Au
kohout
5,45 g Prsten, 4xbriliant cca 0,06 ct.
Vyvolávací cena
Au
C-1417/10
1 ks
11 900,00.ÿ
5,80 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
C-789/9
$XNÿQtÿtVOR
750
97
C-1185/7
1 ks
RVYčGÿHQt
1,90 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1263/1
$XNÿQtÿtVOR
585
96
C-1218/2
1 ks
800,00.ÿ
6,95 g Prsten, 28xbriliant cca 0,34 ct
Vyvolávací cena
Au
C-789/15
$XNÿQtÿtVOR
800
95
C-1099/1
1 ks
labut
2,50 g Prsten, 3xbriliant cca 0,015 ct.
Vyvolávací cena
Au
C-1352/3
$XNÿQtÿtVOR
750
94
C-1324/28
1 ks
3 100,00.ÿ
4,85 g Prsten, 2xbriliant cca 0,04 ct.
Vyvolávací cena
Au
C-1476/7
$XNÿQtÿtVOR
333,680
93
C-1415/20
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1324/31
$XNÿQtÿtVOR
585
92
C-1324/27
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
diana
16 500,00.ÿ
23,90 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHPSĝtYčVHNNĝtæPDVLYQt
7 / 39
OLäND$9RVYčGÿHQt
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
106
C-1487/5
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1531/1
29.5.2015 11:29
1 ks
113
585
114
3 ks
585
115
4 ks
585
116
1 ks
750
117
1 ks
585
118
1 ks
585
119
8 ks
585
120
2 ks
585
1 ks
3 900,00.ÿ
10 300,00.ÿ
[ÿHMND
7 400,00.ÿ
[ODEXW[ÿHMND
3 500,00.ÿ
ÿHMND
4 900,00.ÿ
kohout
1 050,00.ÿ
klas
4 500,00.ÿ
8,05 g 6PčV[ĝHWt]HN[SĝtYčVHN
ODEXWOYtÿHN
5 050,00.ÿ
12,65 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
OYtÿHNODEXW
1,65 g Prsten, briliant cca 0,025 ct., poškozený
Vyvolávací cena
Au
1 050,00.ÿ
3,95 g Prsten, briliant cca 0,16 ct.
Vyvolávací cena
Au
liška
6,25 g ĜHWt]HNUXÿQt
Vyvolávací cena
Au
550,00.ÿ
13,25 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
liška
18,40 g Náramek, Pevný kruh
Vyvolávací cena
Au
1 900,00.ÿ
100,90 g Hodinky, zn. Tissot
Vyvolávací cena
Au
ÿHMNDODEXW
1,85 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1456/1
2 ks
1 100,00.ÿ
1,75 g Medailon,
Vyvolávací cena
MET
C-1527/12
$XNÿQtÿtVOR
585
112
C-1537/1
1 ks
ODEXģ
3,05 g Brož,
Vyvolávací cena
Au
C-1562/2
$XNÿQtÿtVOR
580
111
C-1548/10
1 ks
15 900,00.ÿ
1,90 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1550/2
$XNÿQtÿtVOR
580
110
C-1556/1
2 ks
labut
19,50 g Náramek, 4 ks briliant cca 0,4 ct.
Vyvolávací cena
Au
C-1673/1
$XNÿQtÿtVOR
585
109
C-1322/8
1 ks
14 900,00.ÿ
1,60 g Náušnice, 2x briliant cca 0,70 ct.
Vyvolávací cena
Au
C-1450/1
$XNÿQtÿtVOR
585
108
C-1205/11
2 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1324/14
$XNÿQtÿtVOR
585
107
C-1205/7
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
O\UDÿHMND
5 050,00.ÿ
9,00 g Náramek,
labut
8 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
121
C-1546/1
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1616/2
29.5.2015 11:29
585
128
1 ks
585
129
5 ks
Au
585
130
2 ks
585
131
3 ks
585
132
5 ks
585
133
4 ks
750
134
1 ks
585
135
1 ks
585
1 ks
labut
8 050,00.ÿ
ODEXģÿHMND
9 900,00.ÿ
labut
7 150,00.ÿ
ÿHMNDODEXW
4 200,00.ÿ
5x labut
4 650,00.ÿ
ÿHMNDODEXW
128 000,00.ÿ
41,40 g Hodinky, Patek Philippe, pánské, náramkové, kožený tah
NRQYHQÿQt]Q
6 500,00.ÿ
68,70 g Hodinky, kapesní, pánské v etui, fun.
Vyvolávací cena
Au
2 700,00.ÿ
8,35 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
OLäNDÿHMND
7,50 g 1iUDPHNĝHWt]NRYë
Vyvolávací cena
Au
3 850,00.ÿ
12,90 g 6PčV[SUVWHQ[ĝHWt]HN[SĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
OYtÿHNÿHMND
3,35 g Náušnice, 4x briliant cca 0,41 ct.
Vyvolávací cena
Au
2 350,00.ÿ
14,40 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
labut
4,85 g Náramek,
Vyvolávací cena
AV
2 050,00.ÿ
9,60 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
C-1576/3
2 ks
550,00.ÿ
4,25 g 6PčV[ĝHWt]HN[SĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1563/1
$XNÿQtÿtVOR
580, 585
127
C-1527/2
3 ks
kohout
3,65 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
C-1527/9
$XNÿQtÿtVOR
585
126
C-1529/1
2 ks
3 600,00.ÿ
103,00 g 3ĝtERU\[Qĥæ[OætFH[OæLÿND
Vyvolávací cena
Au
C-1544/2
$XNÿQtÿtVOR
585
125
C-1527/1
3 ks
[ODEXW[ÿHMND
3,90 g Prsten, briliant cca 0,08 ct.
Vyvolávací cena
Au
C-1537/2
$XNÿQtÿtVOR
800
124
C-1543/5
1 ks
9 400,00.ÿ
16,70 g Prsten,
Vyvolávací cena
Ag
C-1543/6
$XNÿQtÿtVOR
750
123
C-1560/1
4 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1570/8
$XNÿQtÿtVOR
585
122
C-1562/3
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
AV
8 450,00.ÿ
15,25 g Náramek, pevný kruh
ÿHMND
9 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
136
C-1544/6
$XNÿQtÿtVOR
MET
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1521/1
29.5.2015 11:29
585
143
1 ks
1
144
2 ks
585
145
3 ks
750
146
1 ks
4 400,00.ÿ
4 200,00.ÿ
1
147
8 ks
1
148
2 ks
8 050,00.ÿ
14,50 g Prsten,
700
149
1 ks
10,25 g Prsten,
585
150
4 ks
30,00.ÿ
30,00.ÿ
42,00 g 3ĝtYčVHNNKRGLQNiP
580
2 ks
40,00.ÿ
7,30 g Medaile, muzeum Kremnica
7 400,00.ÿ
15,85 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
kohout
50,00 g Mince, Dvoufrank, medaile
Vyvolávací cena
Au
[ÿHMND
7 550,00.ÿ
Vyvolávací cena
Ag
labut
200,00.ÿ
Vyvolávací cena
MET
lyra
3 150,00.ÿ
Vyvolávací cena
MET
[ODEXW[ÿHMND
51,00 g Hodinky, Lorenz
Vyvolávací cena
Au
ÿHMND
5,60 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
2 350,00.ÿ
5,60 g Prsten,
Vyvolávací cena
MET
C-1601/2
1 ks
4x labut
7,90 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHP
Vyvolávací cena
Au
C-1557/1
$XNÿQtÿtVOR
750
142
C-1604/7
4 ks
3 300,00.ÿ
4,25 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1584/2
$XNÿQtÿtVOR
585
141
C-1562/1
1 ks
ÿHMND[ODEXW
5,90 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHP
Vyvolávací cena
Au
C-1616/5
$XNÿQtÿtVOR
585
140
C-1544/7
4 ks
4 050,00.ÿ
7,30 g ĜHWt]HN
Vyvolávací cena
Au
C-1553/3
$XNÿQtÿtVOR
585
139
C-1521/2
3 ks
600,00.ÿ
71,00 g Hodinky, Bentime
Vyvolávací cena
Au
C-1527/10
$XNÿQtÿtVOR
585
138
C-1527/4
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1527/11
$XNÿQtÿtVOR
1
137
C-1527/8
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
[ÿHMND
7 100,00.ÿ
2,10 g Náušnice, 4x briliant cca 0,35 ct.
liška
10 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
151
C-1604/6
$XNÿQtÿtVOR
MET
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1697/11
29.5.2015 11:29
12 400,00.ÿ
1 ks
1 ks
585
158
2 ks
580
159
1 ks
585
160
2 ks
333,710,3
75
161
2 ks
950,Au75
0
162
2 ks
333,585,7
10
163
1 ks
460,585
164
1 ks
750
1 ks
24 500,00.ÿ
ODEXģ
2 600,00.ÿ
liška
3 000,00.ÿ
ODEXģ
2 350,00.ÿ
staré nižší
10 000,00.ÿ
5,35 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHPNĝtæHN[EULOLDQWFFDFW
RVYčGÿHQt
17 750,00.ÿ
32,30 g 1iUDPHNVSĝtYčVN\
ODEXģVWDUpQLæät
11 100,00.ÿ
20,85 g Náramek, s uzlem, poškozený, dutý
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
4,30 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
10 500,00.ÿ
4,65 g 6PčV[SUVWHQ[SĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
kohout
4,35 g Prsten, zásnubní, 1 kámen chybí briliant cca 0,075 ct.
Vyvolávací cena
Pt
4 900,00.ÿ
40,00 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHPSĝtYčVHNVUGFH[EULOLDQWFFDFW
Vyvolávací cena
Au
trojúhelník, zajíc
18,90 g ĜHWt]HN
Vyvolávací cena
Au
280,00.ÿ
5,55 g Prsten, briliant cca 0,10 ct.
Vyvolávací cena
Au
lyra
21,50 g Brož,
Vyvolávací cena
Au
C-1498/30
$XNÿQtÿtVOR
585
157
C-1697/14
3 ks
kohout
22,15 g Náramek,
Vyvolávací cena
Au
C-1697/8
$XNÿQtÿtVOR
750
156
C-1697/13
6,00 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1668/1
$XNÿQtÿtVOR
900
155
C-1498/26
1 ks
4 350,00.ÿ
Vyvolávací cena
Ag
C-1612/1
$XNÿQtÿtVOR
585
154
C-1527/13
1 ks
40,00.ÿ
30,90 g 0HGDLOH3DSHæ3DYHO,,YSRX]GĝH
Vyvolávací cena
Au
C-1575/1
$XNÿQtÿtVOR
750
153
C-1617/6
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1616/7
$XNÿQtÿtVOR
1
152
C-1553/2
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
staré nižší
3 300,00.ÿ
4,45 g 3ĝtYčVHNPDGRQND
kohout
11 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
165
C-1669/17
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1646/24
29.5.2015 11:29
585,750,7
20
172
4 ks
2 ks
585
173
2 ks
585
174
3 ks
585
175
32 ks
585
176
6 ks
710
177
1 ks
585
178
12 ks
585
179
2 ks
585
13 ks
RVYčGÿHQt
4 800,00.ÿ
ODEXģNRKRXW
5 900,00.ÿ
AV
3 500,00.ÿ
3x labut
15 650,00.ÿ
ODEXģ
30 000,00.ÿ
ODEXģ
16 200,00.ÿ
8,00 g Prsten, 3x briliant cca 0,58 ct.
ODEXģ
31 900,00.ÿ
58,25 g 3ĝtYčVHN
ODEXģ
4 450,00.ÿ
8,20 g Náramek,
Vyvolávací cena
Au
3 650,00.ÿ
54,05 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
OLäNDRVYčGÿHQt
28,65 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
1 500,00.ÿ
6,25 g 6PčV[SUVWHQ[ĝHWt]HN[SĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
OYtÿHN
6,45 g Manžetový knoflík, 2x briliant cca 0,2
Vyvolávací cena
Au
500,00.ÿ
7,80 g 3ĝtYčVHN[EULOLDQWFFDFW
Vyvolávací cena
Au
RVYčGÿHQt
6,55 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHPVUGFHNRWYDNĝtæ
Vyvolávací cena
Au
16 900,00.ÿ
2,45 g Jehlice, kravatová
Vyvolávací cena
Au
C-1646/25
2 ks
trojuhelník
0,90 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
C-1646/20
$XNÿQtÿtVOR
585
171
C-1697/1
2 ks
200,00.ÿ
10,70 g 1iKUGHOQtNVWLSĝtYčVN\
Vyvolávací cena
Au
C-1646/9
$XNÿQtÿtVOR
580,750
170
C-1646/18
1 ks
ODEXģ
22,00 g Brož,
Vyvolávací cena
Au
C-1596/2
$XNÿQtÿtVOR
585
169
C-1498/31
3 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1697/16
$XNÿQtÿtVOR
585
168
C-1506/15
7,00 g 6PčV[SUVWHQ[SĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1498/36
$XNÿQtÿtVOR
800,900
167
C-1587/3
2 ks
2 850,00.ÿ
Vyvolávací cena
Ag
C-1506/12
$XNÿQtÿtVOR
585
166
C-1585/5
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
ODEXģ
32 700,00.ÿ
62,90 g 3ĝtYčVHN
ODEXģ
12 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
180
C-1646/22
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1620/1
29.5.2015 11:29
585
187
18 ks
585
188
18 ks
585
189
2 ks
27 200,00.ÿ
23 750,00.ÿ
1 ks
190
710
191
1 ks
28 050,00.ÿ
585
192
16 ks
24 850,00.ÿ
680,750
193
1 ks
57 350,00.ÿ
585
194
18 ks
585
1 ks
50,00.ÿ
3 750,00.ÿ
ODEXģ
21 650,00.ÿ
39,45 g Náušnice,
ODEXģ
14 900,00.ÿ
14,30 g Prsten, 6x briliant cca 0,36 ct.
ODEXģ
18 500,00.ÿ
34,70 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
6,60 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
36,40 g Hodinky, náramkové, dámské, zn. Grovana
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
103,35 g Náramek,
Vyvolávací cena
Au
staré nižší
44,80 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
5 400,00.ÿ
Vyvolávací cena
MET
ODEXģ
51,10 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
14,40 g Náramek, kamínky vypadlé
Vyvolávací cena
Au
C-1646/12
1 ks
22 200,00.ÿ
42,80 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
C-1697/2
$XNÿQtÿtVOR
375
186
C-1646/15
8 ks
ODEXģ
52,15 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1697/5
$XNÿQtÿtVOR
585
185
C-1622/2
12 ks
11 650,00.ÿ
42,30 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1646/6
$XNÿQtÿtVOR
585
184
C-1646/14
12 ks
ODEXģ
22,15 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
C-1646/13
$XNÿQtÿtVOR
585
183
C-1697/9
32 ks
22 750,00.ÿ
43,45 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1646/11
$XNÿQtÿtVOR
585
182
C-1646/19
13 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1646/21
$XNÿQtÿtVOR
585
181
C-1646/17
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
ODEXģ
17 000,00.ÿ
30,45 g ĜHWt]HN
SODWQëÿ
13 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
195
C-1697/3
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1697/15
29.5.2015 11:29
585
202
3 ks
4 ks
203
585
204
4 ks
585
205
5 ks
585
206
3 ks
585
207
3 ks
585
208
2 ks
585
209
5 ks
500,585
4 ks
5 750,00.ÿ
ODEXWOYtÿHN
300,00.ÿ
20 450,00.ÿ
ODEXģ
99 250,00.ÿ
ODEXģ
14 900,00.ÿ
ODEXWÿHMND
5 050,00.ÿ
1 250,00.ÿ
3,50 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHPPDGRQND
labut
23 600,00.ÿ
47,50 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
labut
10,50 g 6PčV[SUVWHQ[QiXäQLFH
Vyvolávací cena
Au
6 550,00.ÿ
26,80 g 6PčV[QiUDPHN[ĝHWt]HN
Vyvolávací cena
Au
ÿHMND
178,80 g ĜHWt]HNPDVLYQt
Vyvolávací cena
Au
5 350,00.ÿ
36,75 g Náramek,
Vyvolávací cena
Au
ÿHMND
284,00 g Hodinky, zn. Bentime, Charles Delon, Bonviva, Cartini
Vyvolávací cena
Au
2 000,00.ÿ
10,30 g 6PčV[ĝHWt]HN[QiXäQLFH
Vyvolávací cena
Au
labut
11,80 g ĜHWt]HN
Vyvolávací cena
MET
C-1646/10
1 ks
14 600,00.ÿ
9,55 g 3ĝtYčVHN.DUHO,9
Vyvolávací cena
Au
C-1627/3
$XNÿQtÿtVOR
585
201
C-1697/18
1 ks
ODEXģ
4,55 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
C-1669/16
$XNÿQtÿtVOR
585
200
C-1646/2
2 ks
51 250,00.ÿ
26,30 g ĜHWt]HN
Vyvolávací cena
Au
C-1646/5
$XNÿQtÿtVOR
585
199
C-1673/2
1 ks
ODEXģ
92,35 g Náramek,
Vyvolávací cena
Au
C-1677/1
$XNÿQtÿtVOR
585
198
C-1663/1
2 ks
10 500,00.ÿ
11,80 g Prsten, 2x briliant cca 0,23 ct.
Vyvolávací cena
Au
C-1645/2
$XNÿQtÿtVOR
585
197
C-1622/1
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1691/1
$XNÿQtÿtVOR
720
196
C-1646/7
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
ODEXģ
2 000,00.ÿ
3,60 g Náušnice,
ODEXģVWDUpQLæät
14 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
210
C-1704/2
$XNÿQtÿtVOR
Ag
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1688/1
29.5.2015 11:29
585
217
1 ks
585
218
1 ks
8 ks
219
585
220
2 ks
585
221
2 ks
585
222
13 ks
585
223
6 ks
224
999
2 ks
126 ks
1 800,00.ÿ
ÿHMND
14 000,00.ÿ
ODEXģ
250,00.ÿ
20 500,00.ÿ
ODEXģ
11 000,00.ÿ
O\UDÿHMND
33 000,00.ÿ
ODEXģ
33 000,00.ÿ
59,40 g Prsten,
ODEXģ
650,00.ÿ
59,00 g Medaile, 1x panda, 1x Karel IV
Vyvolávací cena
MET
ÿHMND
60,30 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Ag
7 450,00.ÿ
19,80 g 6PčV[QiUDPHN[ĝHWt]HN
Vyvolávací cena
Au
liška
4,30 g Náušnice, briliant cca 0,70 ct.
Vyvolávací cena
Au
9 000,00.ÿ
19,70 g 6PčV[SĝtYčVHN[SUVWHQ[]XESĝtYčVN\PDMt$X]iYčVRXäNR
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
4,00 g Prsten, briliant cca 0,5 ct.
Vyvolávací cena
Au
112 650,00.ÿ
3,85 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Nek
ODEXģ
13,40 g Náramek, pevný kruh
Vyvolávací cena
Au
C-1631/2
1 ks
100 750,00.ÿ
16,10 g ĜHWt]HNNURXFHQë:DOOLV
Vyvolávací cena
Au
C-1646/8
$XNÿQtÿtVOR
585
216
C-1646/23
1 ks
ODEXģ
203,15 g ĜHWt]HN
Vyvolávací cena
Au
C-1704/1
$XNÿQtÿtVOR
580
215
C-1664/2
5 ks
93 400,00.ÿ
181,50 g ĜHWt]HN
Vyvolávací cena
Au
C-1697/22
$XNÿQtÿtVOR
585
214
C-1664/1
5 ks
AV, 2x zajíc
170,05 g ĜHWt]HNPDVLYQt
Vyvolávací cena
Au
C-1696/1
$XNÿQtÿtVOR
585
213
C-1697/17
5 ks
300,00.ÿ
30,70 g Náramek,
Vyvolávací cena
Au
C-1669/15
$XNÿQtÿtVOR
585
212
C-1646/3
3 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1646/4
$XNÿQtÿtVOR
800
211
C-1646/1
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
450,00.ÿ
358,00 g 0LQFHVPčVSODWQëFKDQHSODWQëFK
15 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
225
C-1631/3
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
228
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1743/3
29.5.2015 11:29
1 ks
1 ks
333
233
1 ks
585
234
3 ks
585
235
1 ks
585
236
1 ks
750
237
1 ks
Au
750
238
2 ks
585,375
239
4 ks
750
1 ks
ODEXģ
1 500,00.ÿ
ODEXģ
34 900,00.ÿ
ODEXģ
12 000,00.ÿ
14,15 g Prsten, masivní, briliant cca 0,1 ct.
kohout
5 450,00.ÿ
7,20 g 3ĝtYčVHN
kohout
10 100,00.ÿ
20,50 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
3 450,00.ÿ
3,65 g Prsten, briliant cca 0,72 ct.
Vyvolávací cena
Au
staré zboží
2,75 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
ODEXģ
1 000,00.ÿ
6,10 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
4 300,00.ÿ
6,60 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
3,10 g Prsten, 5xbriliant cca 0,17 ct., 2x vypadlý
Vyvolávací cena
Au
2 650,00.ÿ
5,80 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
1 700,00.ÿ
34,00 g Mince,
Vyvolávací cena
Au
C-1725/4
$XNÿQtÿtVOR
585
232
C-1725/3
3 ks
5,00.ÿ
21,80 g 0LQFHKDONÿSHQQ\
Vyvolávací cena
Au
C-1783/1
$XNÿQtÿtVOR
585
231
C-1725/21
450,00.ÿ
31,50 g 0LQFHUĥ]QpGUREQpPLQFH
Vyvolávací cena
Au
C-1778/1
$XNÿQtÿtVOR
700
230
C-1725/5
44,00 g Mince, 2x 50 dinár, 1x 20 dinár
Vyvolávací cena
Ag
C-1800/1
$XNÿQtÿtVOR
3 ks
229
C-1799/1
13 ks
350,00.ÿ
Vyvolávací cena
MET
C-1720/3
$XNÿQtÿtVOR
Ag, MET
950,00.ÿ
5,95 g Medaile, 1x K. Kafka, 1xLeonardo da Vinci v plast. obalu
Vyvolávací cena
Ag
C-1617/7
$XNÿQtÿtVOR
3 ks
227
C-1652/1
2 ks
Vyvolávací cena
Ag
C-1645/24
$XNÿQtÿtVOR
999
226
C-1645/21
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
[ODEXģ[VWDUp]E
1 500,00.ÿ
1,40 g Prsten, briliant cca 0,075 ct.
kohout
16 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
240
C-1725/6
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1719/19
29.5.2015 11:29
4 ks
585
247
3 ks
750,900
248
1 ks
585,986
249
1 ks
250
Ag 700,
ob. k.
45 ks
251
3 ks
252
20 ks
253
5 ks
22 ks
[NRKRXW[ODEXģ
41 750,00.ÿ
[ODEXģ
11 500,00.ÿ
kohout
4 350,00.ÿ
ODEXģ
150,00.ÿ
20,00.ÿ
40,00.ÿ
96,00 g 0LQFHVPčVDQJOLFNëFKPLQFt
40,00.ÿ
30,00 g Mince, 5x desetišilink
Vyvolávací cena
MET
29 600,00.ÿ
6,70 g Mince, 50 groš, 20 centim, arab.
Vyvolávací cena
MET
ODEXģ
173,00 g 0LQFHUĥ]QpPLQFH
Vyvolávací cena
MET
3 600,00.ÿ
5,80 g Prsten, prsten s mincí - jednodukát
Vyvolávací cena
MET
kohout
13,35 g 3ĝtYčVHNPHGDLOHVY-Lĝt(OL]DEHWD
Vyvolávací cena
Ag
10 150,00.ÿ
75,20 g Náramek,
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
49,50 g ĜHWt]HN
Vyvolávací cena
Au
1 150,00.ÿ
6,10 g Brož,
Vyvolávací cena
Au
C-1794/4
$XNÿQtÿtVOR
585,700,7
50
246
C-1719/20
1 ks
staré zboží
18,15 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHPNXODWë
Vyvolávací cena
Au
C-1780/1
$XNÿQtÿtVOR
585
245
C-1719/18
2 ks
2 000,00.ÿ
2,35 g 3ĝtYčVHNNĝtæ
Vyvolávací cena
Au
C-1720/5
$XNÿQtÿtVOR
750
244
C-1709/7
1 ks
ODEXģ
2,30 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1725/2
$XNÿQtÿtVOR
585
243
C-1725/1
1 ks
4 100,00.ÿ
4,40 g 3ĝtYčVHNVMHGQRGXNiWHP
Vyvolávací cena
Au
C-1709/8
$XNÿQtÿtVOR
530
242
C-1785/1
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1725/7
$XNÿQtÿtVOR
585,986
241
C-1725/18
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
120,00.ÿ
119,00 g Mince, DM, Fr., Sfr, šilinky
17 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
254
C-1756/21
$XNÿQtÿtVOR
Ag
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1828/13
29.5.2015 11:29
1 ks
261
585
262
3 ks
4 500,00.ÿ
585
263
2 ks
5 ks
264
50,00.ÿ
200,00.ÿ
93,00 g Hodinky, zn. Q+Q
4 200,00.ÿ
7,50 g 6PčVSUVWHQQiXäQLFHSiU
2 450,00.ÿ
1 ks
265
81,00 g 6PčV[SĝtYčäHN[QiUDPHN[]iYčV
40,00.ÿ
30,00 g Náramek,
Vyvolávací cena
MET
1 ks
266
585
267
3 ks
750
268
1 ks
900
4 ks
ODEXģ
5 500,00.ÿ
7,55 g Prsten,
Vyvolávací cena
Ag
2 400,00.ÿ
4,55 g 6PčVGYčQiXäQLFHSĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
80,00.ÿ
90,00 g Hodinky,
Vyvolávací cena
Au
OLäNDÿHMND
200,00.ÿ
Vyvolávací cena
MET
ÿHMND
4,40 g 1iKUGHOQtNVSĝtYčVNHP
Vyvolávací cena
MET
RVYčGÿHQt
6,00 g 5ĥ]QpRG]QDN
Vyvolávací cena
Au
RVYčGÿHQt
22,70 g +RGLQN\NDSHVQtSĝHGčODQpQDQiUDPHNPtUQčSRäNäYëFDUVNp
Vyvolávací cena
Au
C-1828/1
6,55 g Náramek, motiv 2 žen
Vyvolávací cena
MET
C-1805/12
$XNÿQtÿtVOR
1 ks
260
C-1816/1
1 ks
RVYčGÿHQt
3 200,00.ÿ
Vyvolávací cena
MET
C-1834/2
$XNÿQtÿtVOR
585
259
C-1819/3
1 ks
300,00.ÿ
17,80 g Hodinky, kapesní, lehce. pošk.,
Vyvolávací cena
Au
C-1813/4
$XNÿQtÿtVOR
585
258
C-1814/2
1 ks
20,00.ÿ
15,70 g Medaile, Monako
Vyvolávací cena
Au
C-1811/1
$XNÿQtÿtVOR
800
257
C-1762/5
54,00 g 0LQFH[Nÿ[Nÿ[NÿVPčVRNPLQFt
Vyvolávací cena
Ag
C-1719/8
$XNÿQtÿtVOR
1 ks
256
C-1794/1
12 ks
20,00.ÿ
Vyvolávací cena
MET
C-1763/4
$XNÿQtÿtVOR
500,MET
255
C-1750/2
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
lira
250,00.ÿ
17,40 g 6PčV[ĝHWt]HN[SĝtYčVHN
18 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
269
C-1805/4
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1861/11
29.5.2015 11:29
585
276
1 ks
2 ks
580
277
1 ks
50,00.ÿ
4 500,00.ÿ
2 600,00.ÿ
2 ks
278
1,85 g 3ĝtYčVHN
585
279
2 ks
700,00.ÿ
580
280
1 ks
1 100,00.ÿ
585
281
2 ks
585
282
2 ks
2 ks
283
580
1 ks
ODEXģ
15 700,00.ÿ
liška
5 000,00.ÿ
12,55 g Prsten,
ÿHMND
8 700,00.ÿ
15,80 g Prsten,
labut, lyra
20,00.ÿ
103,00 g Hodinky, náramkové
Vyvolávací cena
Au
1 950,00.ÿ
28,20 g ĜHWt]HNGORXKëĝHWč]
Vyvolávací cena
MET
50,00.ÿ
3,75 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
liška
61,00 g +RGLQN\VĝHWt]NHPNDSHVQt
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
1,85 g 5ĥ]QpMH]GHF
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
1,25 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
liška
1 050,00.ÿ
Vyvolávací cena
MET
ÿHMND
4,60 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
C-1865/1
1 ks
OYtÿHN
7,60 g Náušnice, celozlaté
Vyvolávací cena
Au
C-1839/25
$XNÿQtÿtVOR
585
275
C-1839/12
2 350,00.ÿ
318,00 g 5ĥ]QpÿiVWPDNHW\GčOD
Vyvolávací cena
Au
C-1808/4
$XNÿQtÿtVOR
580
274
C-1805/6
2 ks
ODEXģ
4,90 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
C-1866/2
$XNÿQtÿtVOR
585
273
C-1861/16
1,25 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
C-1805/2
$XNÿQtÿtVOR
1 ks
272
C-1805/11
1 ks
750,00.ÿ
Vyvolávací cena
MET
C-1861/12
$XNÿQtÿtVOR
585
271
C-1839/20
2 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1864/2
$XNÿQtÿtVOR
585
270
C-1808/6
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
16 000,00.ÿ
27,45 g ĜHWt]HNPDVLYQt
liška
19 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
284
C-1839/22
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
289
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1861/4
29.5.2015 11:29
2 ks
585
292
1 ks
585
293
2 ks
585
294
3 ks
800
295
1 ks
585
296
2 ks
1 ks
297
585
298
1 ks
580
1 ks
ÿHMND
4 900,00.ÿ
lyra
3 200,00.ÿ
OYtÿHN
6 750,00.ÿ
ÿHMND
100,00.ÿ
AV
2 150,00.ÿ
ÿHMND
150,00.ÿ
37,00 g Hodinky, zn. Tissot, kožený tah
1 400,00.ÿ
4,00 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
3 400,00.ÿ
3,80 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
OYtÿHNÿHMND
21,00 g Hodinky, nefun, dámské, kapesní
Vyvolávací cena
MET
6 050,00.ÿ
16,45 g 6PčV[SUVWHQ[QiXäQLFH
Vyvolávací cena
Au
liška
7,30 g Prsten,
Vyvolávací cena
Ag
12 000,00.ÿ
8,75 g 1iUDPHNÿOiQNRYë
Vyvolávací cena
Au
1 300,00.ÿ
6,10 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHP
Vyvolávací cena
Au
AV
10,80 g 1iUDPHNÿOiQNRYëNURXFHQë
Vyvolávací cena
Au
C-1808/8
$XNÿQtÿtVOR
585
291
C-1863/2
2 ks
850,00.ÿ
20,25 g Náramek, kroucený, masivní
Vyvolávací cena
Au
C-1839/18
$XNÿQtÿtVOR
585
290
C-1837/15
1 ks
trojúhelník
18,75 g 1iKUGHOQtNäQĥUDNRUiOĥ
Vyvolávací cena
Au
C-1839/11
$XNÿQtÿtVOR
580
850,00.ÿ
98,70 g Hodinky, kapesní, nefunk.
Vyvolávací cena
Au
C-1837/3
$XNÿQtÿtVOR
1 ks
288
C-1839/29
1 ks
ÿHMND
97,00 g 3XGĝHQND
Vyvolávací cena
MET
C-1808/7
$XNÿQtÿtVOR
800
287
C-1837/5
1 ks
11 850,00.ÿ
20,90 g 6PčV[QiKUGHOQtN[QiXäQLFH
Vyvolávací cena
Ag
C-1839/9
$XNÿQtÿtVOR
900
286
C-1861/34
3 ks
Vyvolávací cena
Ag
C-1861/9
$XNÿQtÿtVOR
585
285
C-1861/37
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
ÿHMND
2 100,00.ÿ
3,40 g Prsten,
liška
20 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
299
C-1808/3
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1805/3
29.5.2015 11:29
1 ks
306
585
307
1 ks
585
308
3 ks
585
309
2 ks
585
310
7 ks
585
311
2 ks
585
312
2 ks
585
313
1 ks
585
2 ks
3 450,00.ÿ
OYtÿHN
4 600,00.ÿ
lyra
3 700,00.ÿ
ÿHMND
2 450,00.ÿ
ODEXģ
3 750,00.ÿ
ODEXWÿHMND
1 800,00.ÿ
3,85 g Náušnice,
ODEXģ
5 200,00.ÿ
9,30 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
200,00.ÿ
7,75 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
OLUDOYtÿHN
4,30 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
2 700,00.ÿ
6,70 g Prsten, celozlaté
Vyvolávací cena
Au
ÿHMND
7,75 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
2 550,00.ÿ
6,25 g 1iUDPHNÿOiQNRYë
Vyvolávací cena
Au
AV
30,00 g Náhrdelník,
Vyvolávací cena
Au
3 700,00.ÿ
9,40 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHP
Vyvolávací cena
Au
C-1839/26
2 ks
liška
4,25 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Nek
C-1805/1
$XNÿQtÿtVOR
585
305
C-1839/17
2 ks
5 200,00.ÿ
19,35 g Hodinky, jeptišky, nefun.
Vyvolávací cena
Au
C-1805/15
$XNÿQtÿtVOR
585
304
C-1839/13
1 ks
AV
9,20 g Náramek,
Vyvolávací cena
Au
C-1839/24
$XNÿQtÿtVOR
585
303
C-1839/33
1 ks
400,00.ÿ
9,05 g 1iKUGHOQtNäQĥUDNRUiOĥ
Vyvolávací cena
Au
C-1808/16
$XNÿQtÿtVOR
580
302
C-1828/3
1 ks
3 300,00.ÿ
3,60 g 3ĝtYčVHNSĝtYčVHNPDGDUVNiGHVHWLNRUXQD
Vyvolávací cena
Au
C-1839/15
$XNÿQtÿtVOR
585
301
C-1837/12
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1808/5
$XNÿQtÿtVOR
900
300
C-1861/31
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
lyra
1 450,00.ÿ
2,60 g Náušnice,
ODEXģ
21 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
314
C-1839/3
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1842/1
29.5.2015 11:29
580
321
1 ks
585
322
1 ks
585
323
4 ks
580
324
1 ks
585
325
2 ks
580
326
1 ks
585
327
2 ks
585
328
2 ks
585
3 ks
7 850,00.ÿ
liška
4 900,00.ÿ
AV
3 650,00.ÿ
labut
3 400,00.ÿ
liška
1 500,00.ÿ
labut
8 750,00.ÿ
5 400,00.ÿ
13,65 g Prsten,
ÿHMNDNODV
4 050,00.ÿ
7,30 g ĜHWt]HN
Vyvolávací cena
Au
ÿHMND
15,05 g 1iKUGHOQtNÿOiQNRYë
Vyvolávací cena
Au
2 750,00.ÿ
2,65 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
OYtÿHN
5,80 g Medailon,
Vyvolávací cena
Au
800,00.ÿ
7,50 g 6PčVVRXSUDYD[QiXäQLFH[SUVWHQ[SĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
AV
26,35 g Hodinky, kapesní, dámské, fun.
Vyvolávací cena
Au
2 600,00.ÿ
14,05 g 1iUDPHNÿOiQNRYë
Vyvolávací cena
Au
ÿHMND
4,95 g Náramek, pevný kruh
Vyvolávací cena
Au
C-1805/13
1 ks
2 400,00.ÿ
1,20 g Prsten, briliant cca 0,03 ct.
Vyvolávací cena
Au
C-1839/16
$XNÿQtÿtVOR
585
320
C-1839/10
1 ks
ÿHMND
4,30 g 3ĝtYčVHNPHGDLORQ
Vyvolávací cena
Au
C-1835/2
$XNÿQtÿtVOR
585
319
C-1839/5
1 ks
4 200,00.ÿ
5,40 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
C-1835/1
$XNÿQtÿtVOR
585
318
C-1839/4
2 ks
OYtÿHN
6,65 g 3ĝtYčVHN[PDGRQND
Vyvolávací cena
Au
C-1839/8
$XNÿQtÿtVOR
585
317
C-1837/6
2 ks
4 200,00.ÿ
2,10 g Prsten, briliant cca 0,15 ct.
Vyvolávací cena
Au
C-1861/1
$XNÿQtÿtVOR
585
316
C-1861/21
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1839/14
$XNÿQtÿtVOR
585
315
C-1839/23
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
ODEXģ
1 700,00.ÿ
3,50 g 6PčV[QiXäQLFH[SĝtYčVHN
ÿHMND
22 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
329
C-1839/38
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1837/10
29.5.2015 11:29
585
336
1 ks
585
337
1 ks
416
338
1 ks
585
339
1 ks
585
340
1 ks
585
341
2 ks
585
342
1 ks
585
343
1 ks
585
1 ks
ODEXģ
6 200,00.ÿ
staré nižší
4 000,00.ÿ
ODEXģ
1 750,00.ÿ
ODEXģ
1 550,00.ÿ
ODEXģ
900,00.ÿ
1,80 g Prsten, pletený
ODEXģSORPED
4 950,00.ÿ
9,50 g Náramek, Wallis
Vyvolávací cena
Au
5 000,00.ÿ
3,35 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
3,50 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
5 450,00.ÿ
6,75 g Prsten, briliant cca 0,10 ct.
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
13,05 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
5 100,00.ÿ
2,45 g Prsten, briliant cca 0,20 ct.
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
10,70 g Náramek, pevný kruh
Vyvolávací cena
Au
2 600,00.ÿ
11,05 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
C-1839/37
2 ks
ODEXģ
5,10 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
C-1861/29
$XNÿQtÿtVOR
585
335
C-1853/1
2 ks
kohout
5 200,00.ÿ
16,40 g 6PčV[SUVWHQ[SĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1838/1
$XNÿQtÿtVOR
585
334
C-1851/1
3 ks
RVYčGÿHQt
4 500,00.ÿ
6,75 g 6PčVVHW[QiXäQLFH[ĝHWt]HN[SĝtYčVHN[SUVWHQ
Vyvolávací cena
Au
C-1861/24
$XNÿQtÿtVOR
585
333
C-1856/1
5 ks
RVYčGÿHQt
6 400,00.ÿ
58,50 g Hodinky, kapesní, dvoupláštové, zn. Favorit, funk.
Vyvolávací cena
Au
C-1861/30
$XNÿQtÿtVOR
750
332
C-1839/51
1 ks
4 500,00.ÿ
48,80 g +RGLQN\NDSHVQtNOtÿRYpQHIXQNDSHVQt
Vyvolávací cena
Au
C-1839/41
$XNÿQtÿtVOR
585
331
C-1839/39
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1837/2
$XNÿQtÿtVOR
750
330
C-1861/6
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
ODEXģ
2 550,00.ÿ
4,90 g Brož, špendlík
ODEXģ
23 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
344
C-1837/9
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1839/46
29.5.2015 11:29
585
351
1 ks
585
352
1 ks
585
353
1 ks
585
354
1 ks
585
355
1 ks
585
356
1 ks
585
357
1 ks
585,986
358
2 ks
585,986
1 ks
ODEXģ
1 900,00.ÿ
ODEXģ
2 600,00.ÿ
ODEXģ
8 700,00.ÿ
ODEXģ
2 100,00.ÿ
ODEXģ
1 400,00.ÿ
RVYčGÿHQt
1 750,00.ÿ
3,40 g Prsten,
RVYčGÿHQt
10 500,00.ÿ
18,20 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHPSĝtYčVHNPLQFH)-
Vyvolávací cena
Au
1 500,00.ÿ
0,55 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
4,80 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
1 130,00.ÿ
3,25 g Prsten, brilianty cca 0,38 ct.
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
5,45 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
7 700,00.ÿ
2,05 g Prsten, 1x bril. cca 0,1ct, 2x leukosafír
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
4,00 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
24 500,00.ÿ
2,30 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
C-1837/11
2 ks
ODEXģ
14,75 g Náramek,
Vyvolávací cena
Au
C-1861/5
$XNÿQtÿtVOR
585
350
C-1842/3
1 ks
kohout
5 100,00.ÿ
47,00 g ĜHWt]HN:DOOLV
Vyvolávací cena
Au
C-1810/1
$XNÿQtÿtVOR
585
349
C-1833/1
2 ks
900,00.ÿ
3,50 g Prsten, briliant cca 0,15 ct.
Vyvolávací cena
Au
C-1828/4
$XNÿQtÿtVOR
585
348
C-1822/2
1 ks
ODEXģ
1,10 g 3ĝtYčVHNVUGtÿNREULOLDQWFFDFW
Vyvolávací cena
Au
C-1826/1
$XNÿQtÿtVOR
585
347
C-1808/11
1 ks
3 000,00.ÿ
5,80 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
C-1829/3
$XNÿQtÿtVOR
750
346
C-1839/36
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1839/2
$XNÿQtÿtVOR
585
345
C-1837/16
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
ODEXģÿHMND
5 900,00.ÿ
9,25 g 3ĝtYčVHNVPLQFt)-MHGQRGXNiW
24 / 39
ODEXģ
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
359
C-1839/47
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1864/7
29.5.2015 11:29
1 ks
366
3,75 g Prsten, topas
585
367
2 ks
3 000,00.ÿ
1 ks
368
369
700, ob.k.
14 ks
370
6 ks
371
50 ks
372
3 ks
373
60 ks
50 ks
20,00.ÿ
80,00.ÿ
80,00.ÿ
22,00 g 0LQFH[Nÿ
80,00.ÿ
125,00 g 0LQFHVPčVUĥ]QëFKPLQFt
Vyvolávací cena
MET
750,00.ÿ
113,00 g 0LQFHVPčVUĥ]QëFKPLQFt
Vyvolávací cena
MET
20,00.ÿ
22,00 g Mince, 1x pence, 3x 50hal., 2x 5hal.
Vyvolávací cena
MET
ÿHMND
117,00 g 0LQFH[Nÿ[Nÿ[Nÿ[Nÿ
Vyvolávací cena
MET
3 650,00.ÿ
111,00 g Medaile,
Vyvolávací cena
MET
10,00.ÿ
9,15 g Prsten,
Vyvolávací cena
Ag
ÿHMNDOYtÿHN
0,90 g 5ĥ]QpNiPHQ
Vyvolávací cena
MET
OYtÿHN
6,95 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHPWRSDV
Vyvolávací cena
Au
C-1864/8
2 ks
ODEXģ
1 550,00.ÿ
Vyvolávací cena
Nek
C-1861/46
$XNÿQtÿtVOR
585
365
C-1864/6
1 ks
ODEXģ
5 100,00.ÿ
7,00 g Prsten, s mincí FJ jednodukát (3,50 986+3,50 585)
Vyvolávací cena
Au
C-1861/52
$XNÿQtÿtVOR
585
364
C-1861/53
1 ks
ODEXģ
6 100,00.ÿ
9,75 g 3UVWHQVPLQFtNÿ)-
Vyvolávací cena
Au
C-1807/3
$XNÿQtÿtVOR
585,986
363
C-1839/19
1 ks
ODEXģ
4 600,00.ÿ
6,85 g 3ĝtYčVHNPHGDLOH(GZDUG9,,
Vyvolávací cena
Au
C-1852/1
$XNÿQtÿtVOR
585,900
362
C-1813/3
1 ks
4 700,00.ÿ
5,80 g 3ĝtYčVHNVPLQFt)-MHGQRGXNiW
Vyvolávací cena
Au
C-1813/1
$XNÿQtÿtVOR
585,917
361
C-1839/45
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1839/44
$XNÿQtÿtVOR
585,986
360
C-1839/48
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
250,00.ÿ
121,00 g 0LQFHVPčVUĥ]QëFKPLQFt
25 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
374
C-1861/45
$XNÿQtÿtVOR
MET
376
377
378
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1929/1
29.5.2015 11:29
38,40 g Mince, FJ jednodukát
1 450,00.ÿ
2,45 g Prsten,
900
383
2 ks
2 ks
384
4 ks
385
835
386
1 ks
800,900
387
3 ks
900
388
1 ks
585
1 ks
100,00.ÿ
kamzík
450,00.ÿ
$9WURMĥKHOQtN
2 100,00.ÿ
21,50 g 1iUDPHNOHKFHSRäNX]iYčU
Vyvolávací cena
Au
500,00.ÿ
33,00 g 1iUDPHNSHYQëNUXKOHKFHSURPiÿNOëÿOiQNRYë
Vyvolávací cena
Ag
1 200,00.ÿ
3,00 g Prsten,
Vyvolávací cena
Ag
zajíc
20,00 g 5ĥ]Qp[SĝtYčVHN[EURæ
Vyvolávací cena
Ag
300,00.ÿ
41,70 g 5ĥ]QpNRUiOH
Vyvolávací cena
MET
40,00.ÿ
3,25 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHP
Vyvolávací cena
MET
liška
58,00 g 5ĥ]QpNĝtæVNULVWHPDWUQRYiNRUXQD
Vyvolávací cena
Ag
C-1929/5
$XNÿQtÿtVOR
1 ks
382
C-1928/6
1 ks
36 000,00.ÿ
Vyvolávací cena
MET
C-1928/7
$XNÿQtÿtVOR
580
381
C-1928/5
11 ks
30,00.ÿ
62,00 g 0LQFHVPčVUĥ]QëFKPLQFt
Vyvolávací cena
Au
C-1928/4
$XNÿQtÿtVOR
986
380
C-1882/13
77,00 g Mince, mince, medaile
Vyvolávací cena
Au
C-1913/4
$XNÿQtÿtVOR
38 ks
379
C-1914/1
6 ks
750,00.ÿ
Vyvolávací cena
MET
C-1829/4
$XNÿQtÿtVOR
Ag 700,
ok
180,00.ÿ
160,00 g Mince, liry, fenik, marka, frank,
Vyvolávací cena
Ag
C-1864/5
$XNÿQtÿtVOR
38 ks
100,00.ÿ
66,00 g 0LQFHVPčVUĥ]QëFKRENPLQFt
Vyvolávací cena
MET
C-1805/21
$XNÿQtÿtVOR
25 ks
80,00.ÿ
40,00 g 0LQFHNÿ
Vyvolávací cena
MET
C-1809/4
$XNÿQtÿtVOR
5 ks
375
C-1861/54
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
zajíc
2 200,00.ÿ
2,15 g Prsten, briliant cca 0,075 ct.
ÿHMND
26 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
389
C-1929/7
$XNÿQtÿtVOR
Ag
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1937/15
29.5.2015 11:29
585
396
950,00.ÿ
2 ks
3 ks
2 ks
585
397
2 ks
1 750,00.ÿ
585
398
1 ks
375
399
1 ks
585
400
2 ks
1 200,00.ÿ
900
401
2 ks
900
402
1 ks
7,65 g 6PčV[SUVWHQ[SĝtYčVHN
900
403
2 ks
4,50 g 3ĝtYčVHN
900
1 ks
ÿHMND
1 100,00.ÿ
2,20 g Prsten,
lyra
4 100,00.ÿ
6,95 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHP
ÿHMND
500,00.ÿ
6,40 g Prsten,
zajíc
900,00.ÿ
19,70 g Náramek,
zajíc
700,00.ÿ
6,20 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Ag
lyra
1 600,00.ÿ
Vyvolávací cena
Ag
ÿHMND
4 050,00.ÿ
Vyvolávací cena
Ag
ÿHMND
2 400,00.ÿ
Vyvolávací cena
Au
ÿHMND
4,95 g 1iUDPHNVSĝtYčVNHPÿOiQNRYë
Vyvolávací cena
Au
800,00.ÿ
2,05 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
ÿHMND
1,35 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
liška
3,35 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
C-1937/14
1 ks
AV
1,50 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
C-1937/13
$XNÿQtÿtVOR
585
395
C-1937/12
1,35 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
C-1937/3
$XNÿQtÿtVOR
585
394
C-1937/11
2 ks
trojúhelník
1 000,00.ÿ
Vyvolávací cena
Au
C-1937/10
$XNÿQtÿtVOR
585
393
C-1937/7
26,70 g Náhrdelník, kroucený
Vyvolávací cena
Au
C-1937/5
$XNÿQtÿtVOR
580
392
C-1937/4
2 ks
320,00.ÿ
Vyvolávací cena
Au
C-1937/2
$XNÿQtÿtVOR
585
391
C-1937/1
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1928/1
$XNÿQtÿtVOR
900
390
C-1918/1
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
zajíc
700,00.ÿ
7,10 g Brož,
zajíc
27 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
404
C-1937/16
$XNÿQtÿtVOR
Ag
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
409
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1869/5
29.5.2015 11:29
500,00.ÿ
400,00.ÿ
100,00.ÿ
17,50 g Náramek, pevný kruh, zlacený
585
413
2 ks
585
414
1 ks
1 ks
415
580,585
416
1 ks
925
417
2 ks
250
418
1 ks
800,900
2 ks
900,00.ÿ
1 550,00.ÿ
liška, lyra
150,00.ÿ
8,50 g Prsten,
kamzík
950,00.ÿ
4,14 g Prsten,
Vyvolávací cena
Ag
lyra
2,55 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
MET
900,00.ÿ
3,20 g 3ĝtYčVHNPDGRQND
Vyvolávací cena
Ag
AV
6,00 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
900,00.ÿ
1,50 g Náušnice,
Vyvolávací cena
MET
150,00.ÿ
47,00 g Náhrdelník, korále
Vyvolávací cena
Au
50,00.ÿ
25,00 g 6PčVELæXWHULH[EURæ[SĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1869/3
$XNÿQtÿtVOR
1 ks
412
trojúhelník
47,00 g 1iKUGHOQtNNRUiOH$JX]iYčU
Vyvolávací cena
Nek
C-1869/4
$XNÿQtÿtVOR
2 ks
411
C-1882/2
700,00.ÿ
Vyvolávací cena
MET
C-1929/8
1 ks
1 ks
410
trojúhelník
1 ks 1 360,00 g 1iKUGHOQtNNRUiOH$JX]iYčU
Vyvolávací cena
Nek
C-1928/2
$XNÿQtÿtVOR
900
1 150,00.ÿ
71,60 g 3XGĝHQND
Vyvolávací cena
Nek
C-1938/1
$XNÿQtÿtVOR
925
408
C-1937/24
1 ks
zajíc
125,00 g 7DEDWčUND
Vyvolávací cena
Nek
C-1937/23
$XNÿQtÿtVOR
900
407
C-1937/22
1 ks
1 400,00.ÿ
9,10 g 6PčV[SUVWHQ[QiKUGHOQtN
Vyvolávací cena
Ag
C-1937/21
$XNÿQtÿtVOR
900
406
C-1937/20
2 ks
Vyvolávací cena
Ag
C-1937/18
$XNÿQtÿtVOR
900
405
C-1937/17
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
250,00.ÿ
19,60 g 6PčVSUVWHQQiUDPHN
lilie, zajíc
28 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
419
C-1869/6
$XNÿQtÿtVOR
Ag
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1873/9
29.5.2015 11:29
580
426
1 ks
585
427
2 ks
585
428
4 ks
900
429
2 ks
835
430
1 ks
925
431
65 ks
925
432
54 ks
585
433
3 ks
585
2 ks
ODEXģÿHMND
2 400,00.ÿ
OYtÿHN
150,00.ÿ
zajíc
200,00.ÿ
kamzík
2 600,00.ÿ
3 700,00.ÿ
205,00 g Prsten,
kamzík
4 550,00.ÿ
11,45 g 6PčV[QiXäQLFHSUVWHQ
Vyvolávací cena
Au
1 650,00.ÿ
147,00 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
liška
10,10 g Náramek,
Vyvolávací cena
Ag
1 000,00.ÿ
10,10 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHP
Vyvolávací cena
Ag
zajíc
4,45 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Ag
550,00.ÿ
2,70 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Ag
500,00.ÿ
1,80 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
700,00.ÿ
6,50 g 6PčVSUVWHQDSĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1873/8
1 ks
350,00.ÿ
29,00 g 6PčV[QiUDPHN[QiXäQLFH
Vyvolávací cena
Au
C-1869/1
$XNÿQtÿtVOR
900
425
C-1869/2
8 ks
kamzík
30,00 g 6PčV[QiXäQLFH[SĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Ag
C-1868/9
$XNÿQtÿtVOR
925
424
C-1868/8
12 ks
250,00.ÿ
18,50 g 6PčV[QiXäQLFH[]iYčV
Vyvolávací cena
Ag
C-1868/3
$XNÿQtÿtVOR
925
423
C-1868/2
5 ks
zajíc
20,00 g ĜHWt]HN
Vyvolávací cena
Ag
C-1868/1
$XNÿQtÿtVOR
925
422
C-1868/7
1 ks
60,00.ÿ
3,60 g Prsten,
Vyvolávací cena
Ag
C-1869/11
$XNÿQtÿtVOR
925
421
C-1869/10
1 ks
Vyvolávací cena
Ag
C-1869/8
$XNÿQtÿtVOR
900
420
C-1869/7
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
ÿHMND
2 700,00.ÿ
7,00 g Náušnice,
ODEXģ
29 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
434
C-1873/10
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1911/9
29.5.2015 11:29
800
441
1 ks
1 ks
1 ks
585
442
2 ks
750,00.ÿ
585
443
2 ks
2 950,00.ÿ
580
444
1 ks
2 450,00.ÿ
585
445
1 ks
585
446
1 ks
580
447
1 ks
800
448
1 ks
900
2 ks
ÿHMNDODEXģ
6 450,00.ÿ
ODEXģ
2 750,00.ÿ
liška
5 700,00.ÿ
4,10 g Prsten,
OYtÿHN
3 550,00.ÿ
6,40 g Náramek,
OYtÿHN
750,00.ÿ
1,20 g Prsten,
liška
500,00.ÿ
26,00 g Náramek,
Vyvolávací cena
Ag
3 500,00.ÿ
4,05 g Brož,
Vyvolávací cena
Ag
AV
12,40 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
100,00.ÿ
6,80 g ĜHWt]HN
Vyvolávací cena
Au
liška
1,85 g 3ĝtYčVHNPtUQčSRäNR]HQp
Vyvolávací cena
Au
AV
4,50 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
ÿHMND
5,45 g ĜHWt]HN
Vyvolávací cena
Au
ÿHMND
1,30 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1911/8
2 200,00.ÿ
Vyvolávací cena
Ag
C-1911/4
$XNÿQtÿtVOR
580
440
C-1911/3
1 ks
ODEXģ
6,50 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
C-1911/2
$XNÿQtÿtVOR
585
439
C-1911/1
2,55 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
C-1897/1
$XNÿQtÿtVOR
585
438
C-1879/3
1 ks
ÿHMND
1 050,00.ÿ
Vyvolávací cena
Au
C-1874/10
$XNÿQtÿtVOR
585
437
C-1874/8
1 ks
4 850,00.ÿ
11,70 g 6PčV[QiXäQLFH[SUVWHQ
Vyvolávací cena
Au
C-1874/2
$XNÿQtÿtVOR
585
436
C-1873/18
3 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1873/12
$XNÿQtÿtVOR
585
435
C-1873/11
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
trojúhelník
250,00.ÿ
5,60 g ĜHWt]HNVSĝtYčVNHP
zajíc
30 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
449
C-1911/14
$XNÿQtÿtVOR
MET
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1873/14
29.5.2015 11:29
1 ks
1 ks
456
113,00 g Hodinky, zn. Rotax
11 100,00.ÿ
20,70 g Náramek,
585
457
1 ks
3 900,00.ÿ
585
458
5 ks
585
459
1 ks
585
460
2 ks
585
461
1 ks
585
462
1 ks
585
463
1 ks
Au
585
1 ks
ÿHMND
2 300,00.ÿ
ÿHMND
2 400,00.ÿ
ÿHMND
1 650,00.ÿ
7,30 g Prsten,
ÿHMND
1 620,00.ÿ
2,95 g Prsten,
Vyvolávací cena
ÿHMND
2 150,00.ÿ
7,40 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
10 550,00.ÿ
6,20 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
ÿHMND
3,95 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
2 000,00.ÿ
19,20 g 6PčV[QDXäQLFH[ĝHWt]HN[SĝtYčäHN[SUVWHQ
Vyvolávací cena
Au
40,00.ÿ
4,85 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
14,00 g Brož,
Vyvolávací cena
Au
/DEXģ
7,25 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1873/7
1 ks
400,00.ÿ
Vyvolávací cena
MET
C-1873/6
$XNÿQtÿtVOR
585
455
C-1873/5
950,00.ÿ
31,00 g 6PčVNRUiOSĝtYčVHNDQiUDPHN
Vyvolávací cena
Au
C-1873/4
$XNÿQtÿtVOR
585
454
C-1873/2
13,50 g Brož,
Vyvolávací cena
Au
C-1873/1
$XNÿQtÿtVOR
1 ks
453
C-1880/2
100,00.ÿ
Vyvolávací cena
MET
C-1881/1
$XNÿQtÿtVOR
2 ks
452
C-1883/4
16,00 g Jiné, pero pozlacené
Vyvolávací cena
Nek
C-1883/3
$XNÿQtÿtVOR
1 ks
451
C-1901/1
100,00.ÿ
Vyvolávací cena
MET
C-1911/20
$XNÿQtÿtVOR
1 ks
450
C-1911/15
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
ÿHMND
2 000,00.ÿ
4,70 g Prsten,
ÿHMND
31 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
464
C-1873/16
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
471
C-1879/1
29.5.2015 11:29
2 ks
580, OK
472
1 ks
2 350,00.ÿ
1 ks
473
3,40 g Prsten,
1 ks
474
12,40 g 6PčV[QiXäQLFH[PDQæHWRYëNQRIOtN[EURæ
550,00.ÿ
13,80 g 6PčV[ĝHWt]HN[SĝtYčVHN
900
475
1 ks
28,50 g ĜHWt]HNĝHWt]HNNKRGLQNiP]ODWë2.NDUDELQNDSpURYëNURXæHN2N
585
476
1 ks
100,00.ÿ
50,00.ÿ
4,95 g 3ĝtYčVHN
585
477
1 ks
1 ks
478
585
1 ks
ÿHMND
2 400,00.ÿ
5,35 g Prsten,
ÿHMND
500,00.ÿ
191,00 g +RGLQN\KRGLQN\VĝHWt]NHP5HSOD\
Vyvolávací cena
Au
1 350,00.ÿ
2,50 g Prsten,
Vyvolávací cena
MET
80,00.ÿ
1,30 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
liška
10,60 g Brož,
Vyvolávací cena
Au
lvice, AV
14 850,00.ÿ
Vyvolávací cena
Ag
ÿHMND
4 200,00.ÿ
Vyvolávací cena
MET
ÿHMND
1 850,00.ÿ
Vyvolávací cena
MET
ÿHMND
4,50 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
C-1877/1
$XNÿQtÿtVOR
750, 900
lira
2 900,00.ÿ
Vyvolávací cena
Ag
C-1873/15
1 ks
5 ks
470
C-1880/1
1 ks
800,00.ÿ
7,05 g Prsten,
Vyvolávací cena
MET
C-1872/1
$XNÿQtÿtVOR
585
469
C-1875/1
1 ks
ÿHMND
2,00 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1874/6
$XNÿQtÿtVOR
585
468
C-1874/5
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1874/4
$XNÿQtÿtVOR
585
467
C-1874/1
2,50 g Prsten, briliant cca 0,075 ct.
Vyvolávací cena
Au
C-1873/21
$XNÿQtÿtVOR
585
466
C-1873/20
1 ks
2 900,00.ÿ
Vyvolávací cena
Au
C-1873/19
$XNÿQtÿtVOR
585
465
C-1873/17
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
3 800,00.ÿ
7,05 g Náhrdelník,
ÿHMND
32 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
479
C-1879/2
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1937/25
29.5.2015 11:29
585
486
1 ks
999
487
1 ks
999
488
1 ks
1 ks
489
986
490
2 ks
600
491
2 ks
1 ks
492
5 ks
493
500-700
8 ks
ÿHMND
500,00.ÿ
500,00.ÿ
5 500,00.ÿ
15 000,00.ÿ
250,00.ÿ
100,00.ÿ
19,50 g Medaile, FJ 1898
50,00.ÿ
32,00 g Mince, zlotý, marky, koruny
Vyvolávací cena
Ag
550,00.ÿ
24,00 g 0LQFH[Nÿ
Vyvolávací cena
MET
trojúhelník
6,95 g Mince, sv. Václav
Vyvolávací cena
MET
110,00.ÿ
6,45 g Mince, 20 frank
Vyvolávací cena
Ag
kamzík
43,00 g Mince, váha brutto
Vyvolávací cena
Au
350,00.ÿ
43,55 g Mince, Australský dolar, Elisabeth II.
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
0,95 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Ag
1 550,00.ÿ
6,80 g Prsten,
Vyvolávací cena
Ag
C-1906/1
1 ks
ODEXģ
27,50 g -LQpKĝHEtQHN
Vyvolávací cena
Au
C-1919/1
$XNÿQtÿtVOR
900
485
C-1929/10
1 ks
4 450,00.ÿ
2,80 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Ag
C-1929/9
$XNÿQtÿtVOR
900
484
C-1911/16
2 ks
1 450,00.ÿ
8,55 g ĜHWt]HN
Vyvolávací cena
Ag
C-1882/10
$XNÿQtÿtVOR
585
483
C-1870/2
1 ks
ÿHMND
3,15 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
C-1899/1
$XNÿQtÿtVOR
585
482
C-1888/3
1 ks
4 900,00.ÿ
9,45 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
C-1888/2
$XNÿQtÿtVOR
585
481
C-1889/1
ks
Vyvolávací cena
Au
C-1894/1
$XNÿQtÿtVOR
585
480
C-1893/1
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
700,00.ÿ
93,00 g 0LQFH[Nÿ[Nÿ[Nÿ
33 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
494
C-1934/1
$XNÿQtÿtVOR
MET
496
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1929/4
29.5.2015 11:29
3 ks
2 ks
585
502
2 ks
585
503
2 ks
585
504
1 ks
333
505
1 ks
585
506
1 ks
585
507
1 ks
585
508
1 ks
Au
585
1 ks
ODEXģ
2 450,00.ÿ
ODEXģ
950,00.ÿ
ODEXģ
5 750,00.ÿ
ODEXģ
350,00.ÿ
staré nižší
3 750,00.ÿ
7,20 g Náramek, pevný kruh
ODEXģ
7 200,00.ÿ
13,15 g 1iUDPHNÿOiQNRYë
ODEXģ
7 200,00.ÿ
13,50 g ĜHWt]HN
Vyvolávací cena
[ÿHMND[ODEXģ
2 050,00.ÿ
1,15 g 1iUDPHNĝHWt]HNVNXOLÿNDPL
Vyvolávací cena
Au
4 600,00.ÿ
11,05 g ĜHWt]HNPDVLYQtNURXFHQë
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
1,65 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
2 300,00.ÿ
4,55 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
[RVYčGÿHQt[
zajíc
3,40 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
400,00.ÿ
10,45 g 6PčV[QiXäQLFHÿHMNDSUVWHQODEXģ
Vyvolávací cena
Au
2VYčGÿHQt
4,10 g Náušnice,
Vyvolávací cena
Au
C-1882/7
$XNÿQtÿtVOR
585
501
C-1928/3
2 ks
200,00.ÿ
14,00 g %URæDSĝtYčVHNPHGDLORQ
Vyvolávací cena
Au
C-1882/11
$XNÿQtÿtVOR
585
500
C-1937/9
2 ks
2VYčGÿHQt
7,70 g Brož,
Vyvolávací cena
Au
C-1882/1
$XNÿQtÿtVOR
585
499
C-1868/5
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1876/1
$XNÿQtÿtVOR
900
498
C-1911/7
130,00 g 3XGĝHQND
Vyvolávací cena
Ag
C-1873/13
$XNÿQtÿtVOR
875
497
C-1868/6
1 ks
1 200,00.ÿ
Vyvolávací cena
Ag
C-1929/6
$XNÿQtÿtVOR
900
100,00.ÿ
411,00 g 0LQFHGHVHWLKDOpĝHNÿWLKDOpĝHDSiGHViWQtN\YiKDEWWR
Vyvolávací cena
Ag
C-1911/13
$XNÿQtÿtVOR
214 ks
495
C-1888/1
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
ODEXģ
1 150,00.ÿ
2,10 g 3ĝtYčVHNæHKOLÿND
ODEXģ
34 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
509
C-1882/4
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1847/1
29.5.2015 11:29
585
516
3 ks
580
517
1 ks
585
518
1 ks
750
519
1 ks
375
520
1 ks
585
521
1 ks
750
522
1 ks
585
523
3 ks
585
1 ks
ODEXģOYtÿHN
2 200,00.ÿ
2VYčGÿHQt
1 300,00.ÿ
ODEXģ
2 100,00.ÿ
kohout
620,00.ÿ
staré nižší
1 300,00.ÿ
ODEXģ
2 650,00.ÿ
4,00 g Prsten,
kohout
3 650,00.ÿ
8,80 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
1 350,00.ÿ
1,85 g Prsten, 1 kámen vypadlý
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
1,75 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
650,00.ÿ
2,95 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
ODEXģ
2,35 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
3 100,00.ÿ
3,20 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
2VYčGÿHQt
2,30 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
750,00.ÿ
1,00 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1868/4
1 ks
ODEXģ
5,35 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1929/3
$XNÿQtÿtVOR
585
515
C-1929/2
2 ks
450,00.ÿ
1,50 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1937/8
$XNÿQtÿtVOR
585
514
C-1937/6
1 ks
staré nižší
0,75 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
C-1882/5
$XNÿQtÿtVOR
720
513
C-1874/9
1 ks
ODEXģ
1 650,00.ÿ
3,05 g 3ĝtYčVHNNODPDYpU\]ÿ
Vyvolávací cena
Au
C-1882/9
$XNÿQtÿtVOR
585
512
C-1882/15
1 ks
4 200,00.ÿ
4,50 g 3ĝtYčVHNPLQFHYUiPHÿNXUiPHÿHN$X
Vyvolávací cena
Au
C-1911/6
$XNÿQtÿtVOR
500
511
C-1882/16
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1882/8
$XNÿQtÿtVOR
585,986
510
C-1882/6
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
[ODEXģ
1 300,00.ÿ
2,25 g Prsten, kamínky zasazeny do Pt
ODEXģ
35 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
524
C-1873/3
$XNÿQtÿtVOR
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
C-1911/12
29.5.2015 11:29
925
531
1 ks
835
532
2 ks
925
533
1 ks
800
534
1 ks
800
535
1 ks
Ag
875
536
1 ks
750
537
1 ks
800,925
538
2 ks
800, Ni
2 ks
400,00.ÿ
zajíc
350,00.ÿ
kamzík
400,00.ÿ
zajíc
500,00.ÿ
zajíc
130,00.ÿ
zajíc
100,00.ÿ
5,95 g 3ĝtYčVHN
lvice
150,00.ÿ
7,95 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Ag
kamzík
8,30 g Prsten,
Vyvolávací cena
Ag
200,00.ÿ
15,20 g Náramek,
Vyvolávací cena
Ag
AV,lvice
15,90 g Náramek,
Vyvolávací cena
ODEXģ
450,00.ÿ
32,20 g 1iUDPHNÿOiQNRYëILOLJUiQ
Vyvolávací cena
Ag
5 300,00.ÿ
28,00 g 6PčVEURæQiUDPHN
Vyvolávací cena
Ag
ODEXģ
12,50 g Prsten,
Vyvolávací cena
Ag
3 450,00.ÿ
5,80 g Náhrdelník,
Vyvolávací cena
Ag
C-1882/12
1 ks
ODEXģ
3,30 g Prsten, briliant cca 0,17 ct., zasazen do Pt
Vyvolávací cena
Ag
C-1874/7
$XNÿQtÿtVOR
750
530
C-1868/10
1 ks
2 400,00.ÿ
6,40 g Prsten,
Vyvolávací cena
Ag
C-1911/10
$XNÿQtÿtVOR
585
529
C-1874/3
1 ks
ODEXģ
6,00 g Prsten,
Vyvolávací cena
Au
C-1937/19
$XNÿQtÿtVOR
585
528
C-1868/11
1 ks
ODEXģ
4 500,00.ÿ
6,70 g Prsten, briliant cca 0,06 ct.
Vyvolávací cena
Au
C-1882/17
$XNÿQtÿtVOR
585
527
C-1883/5
1 ks
1 550,00.ÿ
2,50 g Prsten, perla, 2x briliant cca 0,01 ct
Vyvolávací cena
Au
C-1883/1
$XNÿQtÿtVOR
585
526
C-1884/1
1 ks
Vyvolávací cena
Au
C-1911/5
$XNÿQtÿtVOR
585
525
C-1883/2
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
kamzík, zajíc
150,00.ÿ
4,20 g 3ĝtYčVHN[Nĥė[VSHUOLÿNRX
$9[QH]QDÿHQR
(pokoveno Ni)
36 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
539
C-1911/11
$XNÿQtÿtVOR
Ag
Ag
543
544
$XNÿQtÿtVOR
548
$XNÿQtÿtVOR
549
$XNÿQtÿtVOR
550
$XNÿQtÿtVOR
551
$XNÿQtÿtVOR
552
$XNÿQtÿtVOR
553
29.5.2015 11:29
61 350,00.ÿ
59 250,00.ÿ
122,80 g 18-MateriálAu2-569,
51 700,00.ÿ
123,20 g 18-MateriálAu3-570,
Vyvolávací cena
Au
69 100,00.ÿ
117,80 g 17-MateriálAu9,
Vyvolávací cena
Au
56 600,00.ÿ
155,10 g 17-MateriálAu8,
Vyvolávací cena
Au
58 650,00.ÿ
117,05 g 17-MateriálAu7,
Vyvolávací cena
Au
56 900,00.ÿ
117,25 g 17-MateriálAu6,
Vyvolávací cena
Au
53 000,00.ÿ
119,55 g 17-MateriálAu5,
Vyvolávací cena
Au
56 700,00.ÿ
110,40 g 17-MateriálAu4,
Vyvolávací cena
Au
47 800,00.ÿ
119,60 g 17-MateriálAu3,
Vyvolávací cena
547
37 000,00.ÿ
105,15 g 17-MateriálAu2,
Vyvolávací cena
546
Slitek,
104,85 g 17-TavbaAu1,
Vyvolávací cena
545
kamzík
47 500,00.ÿ
90,60 g 17-MateriálAu1
Vyvolávací cena
Au
$XNÿQtÿtVOR
624
staré zboží
600,00.ÿ
7,05 g 3ĝtYčVHN
Vyvolávací cena
Au
$XNÿQtÿtVOR
583
542
Au
$XNÿQtÿtVOR
2 ks
200,00.ÿ
6,80 g 3ĝtYčVHNSĝtYčVHNRXäND
Vyvolávací cena
Au
$XNÿQtÿtVOR
925
541
Au
$XNÿQtÿtVOR
2 ks
Vyvolávací cena
Au
$XNÿQtÿtVOR
600,925
540
C-1882/14
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
51 000,00.ÿ
113,60 g 18-MateriálAu4-571,
37 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
554
Vyvolávací cena
Au
$XNÿQtÿtVOR
$XNÿQtÿtVOR
116,45 g 18-MateriálAu5-572,
555
Vyvolávací cena
Au
583
556
Vyvolávací cena
557
Vyvolávací cena
$XNÿQtÿtVOR
Au
562
563
564
565
250-585
566
567
568
55 400,00.ÿ
114,10 g 19-Materiál Au 3,
35 100,00.ÿ
67,30 g 19-Materiál Au 7,
Vyvolávací cena
250-585
52 300,00.ÿ
104,10 g 19-Materiál Au 4,
Vyvolávací cena
333-585
90 400,00.ÿ
196,30 g 19-Materiál Au 2,
Vyvolávací cena
250-650
53 900,00.ÿ
108,85 g 19-Materál Au 1,
Vyvolávací cena
Au
29.5.2015 11:29
585
43 500,00.ÿ
70,30 g 19-Tavba 3,
Vyvolávací cena
Au
$XNÿQtÿtVOR
333-750
132 750,00.ÿ
149,45 g 19-Tavba 2,
Vyvolávací cena
Au
$XNÿQtÿtVOR
674
114 250,00.ÿ
128,55 g 19-Tavba 1,
Vyvolávací cena
Au
$XNÿQtÿtVOR
999
21 400,00.ÿ
21,02 g 5ĥ]Qp]ODWëVOLWHN
Vyvolávací cena
Au
$XNÿQtÿtVOR
999
561
Au
$XNÿQtÿtVOR
1 ks
13 850,00.ÿ
15,25 g 5ĥ]Qp]ODWëVOLWHN
Vyvolávací cena
Au
$XNÿQtÿtVOR
889
560
Au
$XNÿQtÿtVOR
1 ks
Vyvolávací cena
Au
$XNÿQtÿtVOR
961
559
C-1850/1
$XNÿQtÿtVOR
Vyvolávací cena
Au
76 850,00.ÿ
149,85 g 18-MateriálAu6-577,
558
C-1850/2
40 700,00.ÿ
92,50 g 18-MateriálAu1-576,
Au
$XNÿQtÿtVOR
20 200,00.ÿ
38,60 g 18-TavbaAu1-573,
Au
$XNÿQtÿtVOR
51 000,00.ÿ
39 500,00.ÿ
155,00 g 19-Materiál Au 5,
38 / 39
3XQFRYQt~ĝDG
Položky aukce 20 dne 3.6.20159HĝHMQëVH]QDP
$XNÿQtÿtVOR
569
Vyvolávací cena
Ag
$XNÿQtÿtVOR
570
C-1847/2
$XNÿQtÿtVOR
Au
573
574
250-585
575
576
577
93 930,00.ÿ
201,90 g 20-MateriálAu.3,
4 233,00.ÿ
577,05 g 20-MateriálAg.1,
Vyvolávací cena
800-925
89 750,00.ÿ
201,20 g 20-MateriálAu.2,
Vyvolávací cena
700-925
98 020,00.ÿ
200,85 g 20-MateriálAu.1,
Vyvolávací cena
4 900,00.ÿ
553,00 g 20-MateriálAg.2,
Vyvolávací cena
MET
29.5.2015 11:29
250-750
35 235,00.ÿ
49,20 g 20-Tavba Au 1 Slitek,
Vyvolávací cena
Ag
$XNÿQtÿtVOR
250-585
20 915,00.ÿ
31,75 g Jiné, slitek
Vyvolávací cena
Ag
$XNÿQtÿtVOR
798
572
Au
$XNÿQtÿtVOR
1 ks
Vyvolávací cena
Au
$XNÿQtÿtVOR
734
571
Au
$XNÿQtÿtVOR
283,35 g 19-Materiál Ag 2,
Vyvolávací cena
Au
$XNÿQtÿtVOR
800-925
2 258,00.ÿ
50,00.ÿ
4 187,50 g 6PčVELæXWHULHDKRGLQN\
39 / 39
3XQFRYQt~ĝDG

Podobné dokumenty

Září – říjen

Září – říjen Medicine, která se někdy liší od dat v českých databázích lékových interakcí. Lékové interakce zobrazujeme i v detailu ke každému léku, takže uživatel může velmi rychle zjistit, zda náhodou není ko...

Více

double

double rozměry. Tak tomu ale není, jelikož každé velikosti rámu náleží pouze jeden rozměrově přesně definovaný úchyt. Také u Sunnu Kern S2 se setkáme rovněž s poměrně univerzálním posedem, který je ale o ...

Více

Stáhnout aktuální číslo Valašského chemika.

Stáhnout aktuální číslo Valašského chemika. PLQDQLQH]EêYiWROLNþDVX6H]iEDY QRXSRH]LtVHKRGQČVHWNiYiPQDQDUR ]HQLQRYêFKRVODYiFK/tEtVHPLPHOR GLþQRVWDEDUHYQRVWVORY3RH]LHUR]YtMt ĜHþDGČWVNRXIDQWD]LL6GFHURXVLUiG\...

Více