Brožurka - Ochrana zdraví děložního čípku

Komentáře

Transkript

Brožurka - Ochrana zdraví děložního čípku
Ochrana zdraví
děložního čípku
MUDr. Juraj Minárik
ASC-US ASC-H LSIL HSIL
NOVINKA
Pro rychlé a účinné odstranění změn
na děložním čípku
v období čekání na kontrolní stěr použijte
vaginální gel na podporu remise po nejasných
cervikálních stěrech (ASC-US, ASC-H, LSIL NEBO HSIL)
Zeptejte se
svého gynekologa.
Zdravotnický prostředek
eshop.axonia.cz
Výrobce: DEFLAMED GmbH, Josef-Müller-Weg 6,
CH-6210 Sursee, Švýcarsko
Výhradní distributor pro ČR a SR: AXONIA, a.s., Bydžovská 185,
190 14 Praha 9, tel. 224 240 832, [email protected], www.axonia.cz.
Slovo úvodem
Vážené čtenářky,
dostává se Vám do rukou informační brožura se speciálním zaměřením
na oblast děložního čípku.
Tento materiál vznikl na základě požadavků praktických gynekologů, ale
i gynekologů specialistů. Srozumitelnou formou vysvětluje Vám ženám
základní pojmy, rizikové faktory a způsoby předcházení a léčení některých
gynekologických onemocnění.
Rakovina děložního čípku je nejzávažnějším onemocněním, které způsobují
lidské papilomaviry (HPV). Virem HPV je v průběhu života infikováno
až 80 % populace, což představuje poměrně vysokou pravděpodobnost
nákazy. V životě ženy existují období, kdy je riziko rozvoje této závažné
nemoci v souvislosti s HPV vyšší.
Ze statistik vyplývá, že rakovina děložního čípku je celosvětově druhou
nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor u žen. V České republice je
každoročně diagnostikováno zhruba 1000 nových případů a asi 400 žen
každým rokem v přímé souvislosti s tímto onemocněním umírá. Většině
takových případů lze předcházet. Důležité jsou pravidelné gynekologické
prohlídky, preventivní opatření a péče o intimní zdraví.
Věřím, že oceníte informace, které se k Vám touto formou dostaly a že
přispějí i k Vašemu zdraví a zdraví Vašich dospívajících dcer.
MUDr. Juraj Minárik
3
Základní pojmy
Děloha je ženský pohlavní orgán tvořený především svalovinou a vazivem.
Má tvar duté hrušky, která je obrácená širší částí do dutiny břišní a užší částí –
děložním hrdlem – směrem dolů k pochvě (vagině).
Děložní čípek je část dělohy, která se nachází na konci pochvy.
Je viditelný při gynekologickém vyšetření.
děložní dutina
Cervikální kanál je dutý prostor uprostřed děložního hrdla
spojující pochvu a děložní dutinu. Je vystlán jednou vrstvou
buněk obdélníkového tvaru.
Tato výstelka (epitel) se nazývá
cylindrický epitel. Některé
buňky tohoto epitelu produkují
hlen se zásaditým pH, jehož
funkcí je zabránění vstupu cizorodých látek do děložní dutiny.
děložní hrdlo
cervikální kanál
děložní čípek
pochva
Povrch děložního čípku je pokryt epitelem z buněk, které jsou uložené v mnoha vrstvách na sobě. Směrem k povrchu epitelu se buňky oplošťují a tvoří tak
výstelku, která je vysoce odolná jak vůči mechanickému poškození, tak i vůči
infekci. Za normálních okolností je hranice mezi dlaždicovým a cylindrickým
epitelem při ústí cervikálního kanálu. Cylindrický epitel se na pohled jeví jako
drobné uzlíčky, zatímco dlaždicový epitel je hladký a růžový.
Cervikální kanál
– jednovrstevný
cylindrický epitel
tvořící cervikální hlen
Hranice mezi cylindrickým
a dlaždicovým epitelem
Hladký mnohavrstevný
dlaždicový epitel
Kolposkopický snímek
děložního čípku
4
Ektopie, nezralý epitel
Ektopie: Vzniká na děložním čípku vlivem zvýšené hladiny
estrogenů (ženských pohlavních hormonů) zejména v dospívání a těhotenství. Jsou to cylindrické buňky, které se
z nitra cervikálního kanálu dostaly na povrch děložního
čípku a vytěsnily původní dlaždicový epitel.
Nezralý metaplastický epitel: Vlivem nízkého pH
v pochvě se zahajuje proces dlaždicové metaplazie
– zpětné přeměny cylindrického epitelu ektopie na
dlaždicový epitel. Zpočátku vzniká nezralý dlaždicový
epitel složený z tzv. bazálních buněk. Jak buňky cylindrické, tak buňky bazální jsou velmi citlivé k infekci lidskými papilomaviry (HPV). HPV jsou původci dysplázií
(prekanceróz) a rakoviny děložního čípku.
Vytvoření
přirozené ochrany
může bez podpory
trvat i několik let.
Ektopie a nezralý metaplastický epitel = brána infekce HPV. Ektopie s cylindrickými buňkami a nezralý
dlaždicový epitel s bazálními buňkami na svém povrchu
snadno napadají HPV viry a jsou schopné je postupně
přeměnit na buňky nádorové.
Jako ochrana před možným vznikem karcinomu
děložního čípku je velmi důležité maximálně zkrátit
dobu vystavení cylindrických buněk ektopie a bazálních buněk nezralého epitelu možné infekci HPV.
Zralý metaplastický epitel: Je odolný vůči infekci HPV,
protože má na povrchu ploché dlaždicové buňky s malými jádry, které jsou vůči napadení HPV odolné. Tím
zároveň před infekcí HPV chrání bazální buňky, které jsou
uložené ve spodních vrstvách tohoto epitelu.
5
Další rizikové faktory vzniku
rakoviny děložního čípku
Nejvýznamnějším rizikovým faktorem předrakovinových změn a rakoviny
děložního čípku jsou lidské papilomaviry (HPV). Virem HPV je v průběhu
života infikováno až 80 % populace, pravděpodobnost nákazy je tedy
velmi vysoká.
Samotná infekce HPV nemusí vždy znamenat vznik karcinomu děložního
čípku. Faktory, které riziko karcinomu zvyšují jsou zejména:
1.
Dospívání a nízký věk první menstruace: Čím dříve začne dívka
menstruovat, tím déle je vystavena působení ženských hormonů. Tím větší
je pak rozsah ektopie a transformační zóny, kde dochází k infekci HPV.
2.
Rizikové sexuální chování: Čím dříve dívka zahájí pohlavní život a čím
více má sexuálních partnerů, tím větší je riziko infekce HPV a vzniku karcinomu děložního čípku.
3.
Dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce: Uživatelky hormonální
antikoncepce mohou být mylně přesvědčené, že je antikoncepce chrání
před pohlavně přenosnými nemocemi (např. HPV, HSV, HIV, chlamydie,
kapavka). Bývají proto více promiskuitní a v nižší míře používají kondom,
který infekci většinou brání.
4.
POZOR! K infekci HPV dochází obvykle pohlavím stykem s infikovaným partnerem. Bohužel jsou tyto viry mimořádně odolné
a mohou se dostat do pohlavních orgánů ženy i bez pohlavního
styku, například z rukou partnera.
Kouření cigaret zvyšuje riziko vzniku rakoviny děložního čípku, protože
škodlivé látky z cigaretového kouře poškozují buňky epitelu děložního
čípku a ty jsou tak náchylnější ke vzniku karcinomu.
6
Důležitost pravidelných
prohlídek u gynekologa
Přítomnost ektopie i nezralé metaplazie se snadno odhalí při pravidelném gynekologickém vyšetření. U mladých dívek a žen se jedná o zcela běžný nález, je
však vysoce rizikový! Děložní čípek není v této chvíli dostatečně chráněn před
pohlavně přenosnými infekcemi a především napadením HPV.
Důležité je také, aby i dívky, které se nechaly očkovat proti rizikovým typům HPV,
pravidelně absolvovaly preventivní gynekologickou prohlídku. I méně rizikové viry,
před kterými nechrání očkovací vakcíny, mohou způsobit změny epitelu děložního
čípku. Gynekolog při preventivní prohlídce kontroluje epitel děložního čípku kvůli
případné přítomnosti přednádorových změn (tzv. prekanceróz). U žen, které
pravidelně absolvují gynekologické prohlídky, objeví gynekolog tyto prekancerózy
zpravidla již v raném stádiu provedením tzv. cytologického stěru z povrchových
buněk epitelu děložního čípku. Materiál odebraný z epitelu se zasílá ke zpracování
a zhodnocení na pracoviště onkologické cytologie, kde zkušení pracovníci odhalí
přítomnost buněk s jasnými či nejasnými přednádorovými změnami.
Prekancerózy (dysplazie) jsou oblasti děložního čípku většinou napadené viry HPV,
ve kterých zatím nedošlo ke vzniku karcinomu, ale již jsou patrné změny, které by
mohli ke vzniku nádoru vést. K rozvoji rakoviny dochází zpravidla až v průběhu
několika let, uvádí se obvykle 5-15 let, může se však objevit již za jeden rok.
U dívek a mladších žen prekancerózy častěji vymizí spontánně působením jejich
vlastního imunitního systému a méně často se nález zhoršuje. Naopak u žen
středního a vyššího věku prekancerózy častěji přetrvávají delší dobu (i několik
let) a s vyšší pravděpodobností se z nich vyvinou pokročilejší stádia prekanceróz
a/nebo i karcinom děložního hrdla.
Cytologický stěr z děložního čípku
pomocí špachtle
Mikroskopický preparát z cytologického stěru
z děložního hrdla s přítomností atypických buněk
7
Klasifikace prekanceróz děložního hrdla
Je důležité si uvědomit, že cytologický stěr je metoda skríningová, ne
diagnostická. Sám o sobě nemůže potvrdit či vyloučit přítomnost nádoru.
Jeho výsledek však lékaři naznačí, zda je potřeba dalších vyšetření vedoucích
k potvrzení či vyloučení přítomnosti prekancerózy či karcinomu.
V cytologické laboratoři se nalezené změny epiteliálních buněk popisují
podle systému TBS (The Bethesda systém 2011):
• ASC-US (Atypical squamous cells of undetermined significance) – mírné
změny buněk, riziko vzniku karcinomu je malé, je však nutný kontrolní stěr po 3,
6 či 12 měsících pozorného vyčkávání (tzv. watchful waiting), aby se zjistilo, zda
se nález za tuto dobu zlepšil nebo zhoršil. Konkrétní postup u každé pacientky
záleží na jejím věku, těhotenství či plánovaném těhotenství, přidružených
onemocněních a výsledku případného testu na přítomnost viru HPV v stěru.
• AGC-NOS (Atypical glandular cells not otherwise specified) - je také nutný kontrolní stěr po 3-6 měsících watchful waiting. Vhodné je přeléčení
případné cervicitidy (zánětu děložního hrdla) – viz str. 17 této brožurky,
protože neléčený zánět se také může podílet na vzniku prekanceróz.
• LSIL (také LGSIL) (Low grade squamous intraepithelial lesion) – dysplazie s nízkým rizikem vzniku karcinomu, je nutný kontrolní stěr po několika
měsících watchful waiting. Konkrétní postup u každé pacientky záleží na jejím
věku, těhotenství či plánovaném těhotenství, přidružených onemocněních
a výsledku případného testu na přítomnost viru HPV v stěru. Pokud se
i v kontrolním stěru potvrdí nález LSIL, provádí se obvykle expertní kolposkopie, biopsie a histologie.
• HSIL (také HGSIL) (High grade squamous intraepithelial lesion) a ASC-H
(Atypical squamous cells – cannot exclude HSIL) – dysplazie s vysokým
rizikem vzniku karcinomu, je nutné další vyšetření specialistou (expertní
kolposkopie, biopsie či konizace a histologie).
V případě nálezu přednádorových změn ASC-US, ASC-H,
LSIL a HSIL se doporučuje v období několika měsíců čekání
na kontrolní stěr (tzv. watchful waiting) absolvovat léčbu
vaginálním gelem DeflaGyn®, který vícero účinky podporuje
rychlou normalizaci – viz dále.
8
Vyšetřovací a léčebné metody v rámci
managementu prekanceróz děložního hrdla
Kolposkopie je vyšetření, které probíhá stejně jako
běžné gynekologické vyšetření s použitím gynekologických zrcadel. Gynekolog však vyšetřuje děložní
čípek pomocí kolposkopu, což je přístroj, který
zůstává vně těla pacientky, vypadá jako mikroskop
a umožňuje lékaři vyšetřit povrch děložního čípku při
několikanásobném zvětšení.
kolposkop
děloha
poševní
zrcadlo
děložní
hrdlo
Závažné prekancerózy viditelné na děložním čípku při kolposkopickém vyšetření
(Punch-, Mini-, Knips-) biopsie – odštípnutí malé části povrchu děložního
čípku z oblasti podezřelé z přítomnosti prekancerózy či karcinomu za účelem
následného histologického vyšetření zkušeným patologem.
Popis histologických řezů odebraného vzorku epitelu:
• CIN I (Cervical intraepithelial neoplasia grade I) – většinou odpovídá cytologickému nálezu LSIL. Abnormální buňky se nacházejí jen v malé části
epitelu. CIN 1 většinou spontánně vymizí, ale může to trvat i několik let.
• CIN II (Cervical intraepithelial neoplasia grade II) – většinou odpovídá cytologickému nálezu HSIL. Abnormální buňky se nacházejí ve většině epitelu.
• CIN III (Cervical intraepithelial neoplasia grade III) – většinou odpovídá
cytologickému nálezu HSIL. Abnormální buňky mohou prostupovat celou
vrstvou epitelu.
• CIS (Carcinoma in situ) – nález karcinomu děložního čípku, který se zatím
nešíří mimo epitel do okolí.
V současnosti se CIN II a CIN III považují společně za dysplazie závažného stupně
a jsou odstraňovány tzv. konizací (viz dále). CIN III může někdy zahrnovat i CIS.
9
DeflaGyn® aplikační sada pro případ
nejasných nálezů na děložním čípku ASC-US,
ASC-H, LSIL nebo HSIL
DeflaGyn® vaginální gel je inovativní zdravotnický prostředek třídy IIa s obsahem částic vysoce dispergovaného mikronizovaného oxidu křemičitého
(SiO2). Navíc obsahuje Deflamin® – patentovanou a vysoce antioxidační kombinaci biologicky aktivního selenu a kyseliny citronové.
DeflaGyn® vaginální gel umožňuje, aby se zvýšila šance na obnovu normálního
epitelu děložního čípku v období tzv. watchful waiting (pozorné vyčkávání) po
nálezu ASC-US, ASC-H, LSIL nebo HSIL v cytologickém stěru z děložního čípku.
Použití vaginálního gelu DeflaGyn® je v souladu s Konsenzem pro řešení
abnormálních nálezů ve skríningu cervikálních karcinomů v období watchful waiting, tzn. v období mezi nálezem abnormálního epitelu a kontrolním
stěrem z děložního čípku pro onkologickou cytologii. Toto období může trvat
obvykle od 3 měsíců až do 1 roku.
10
Klinická studie
– prekancerózy děložního čípku
DeflaGyn®
DeflaGyn®
Pacientky bez prekancerózy
na děložním čípku po 3 měsících léčby
Rychlé uzdravení epitelu děložního čípku DeflaGynem®
při nálezu prekanceróz typu ASC-US, ASC-H, LSIL nebo HSIL
Bez léčby DeflaGyn®
LSIL a HSIL
Bez léčby DeflaGyn®
ASC-US a ASC-H
n = 307
p < 0,0001
V klinické studii provedené na Univerzitě Sigmunda Freuda ve Vídni (Rakousko) bylo
zahrnuto celkem 307 žen, z toho 186 žen s ASC-US a ASC-H a 119 žen s LSIL a HSIL.
U dvou žen stupeň dysplazie nebyl dostupný. Bez léčby došlo k spontánní remisi nálezu
prekancerózy po 3 měsících pouze u 6 % a 11 % pacientek ze 124. U pacientek léčených
DeflaGynem® došlo v tom samém časovém období k vymizení prekanceróz u 77 % a
71 % žen ze 183.
Huber J, Pötsch B, Gantschacher M, Templ M: Prevention and Routine Treatment of Cervical Cytological Cell
Changes – An Assessment of Primary and Secondary Prevention and Routine Treatment Data in the Context of an
Anonymous Data Collection from Practicing Gynaecologists; an Academic, Non-Interventional Study. Geburtshilfe
und Frauenheilkunde 2016; 76: in press.
11
Tři hlavní kroky v účinku DeflaGynu®
proti patogenům, které mohou způsobit
prekancerózu a rakovinu děložního čípku
Účinek
ADSORBČNÍ
Účinek
VÁZACÍ
Účinek
ANTIOXIDAČNÍ
3. krok
2. krok
1. krok
• DeflaGyn® adsorbuje (vytáhne a pohltí) patogeny (viry, bakterie,
kvasinky a zbytky buněk) z povrchu děložního čípku díky obsahu vysoce
dispergovaného mikronizovaného oxidu křemičitého.
• DeflaGyn® naváže tyto patogeny a zabrání tak jejich šíření v děložním čípku
a v pochvě.
• DeflaGyn® svým mohutným antioxidačním účinkem neutralizuje škodlivé
oxidační účinky patogenů na okolní zdravé buňky.
Díky třístupňovému účinku je podrážděný
epitel čípku zklidněn, což zlepšuje
podmínky pro spontánní remisi
Odstranění neutralizovaných
patogenů
12
Jak DeflaGyn® funguje?
Vysoce dispergovaný mikronizovaný oxid
křemičitý (SiO2)
Antioxidační Deflamin® – patentovaná
kombinace biologicky aktivního selenu
a kyseliny citronové
Částice vysoce dispergovaného mikronizovaného oxidu křemičitého (SiO2) adsorbují patogeny (viry, bakterie, kvasinky
a zbytky buněk) z povrchu děložního čípku
Oxid křemičitý naváže tyto patogeny
a zabrání tak jejich šíření v děložním čípku
a v pochvě
Jakmile jsou tyto patogeny pohlceny do
DeflaGynu®, jejich potenciální škodlivé
oxidační působení je neutralizované
antioxidačním účinkem kombinace selenu
a kyseliny citronové (Deflamin®)
13
Jak používat DeflaGyn®
Vaginální gel DeflaGyn® by se měl používat pouze
po poradě s lékařem.
Na celou dobu léčby (3 × 28 dní) je potřeba zakoupit 3 balení vaginálního
gelu DeflaGyn®.
Nemenstruující pacientky
DeflaGyn® by se měl používat po dobu 3 × 28 dnů. Po 28 dnech léčby přerušte
používání vaginálního gelu DeflaGyn® na dobu 3 dnů. Pak pokračujte v léčbě
po dobu dalších 28 dnů a přestaňte na další 3 dny. Poté pokračujte ve třetím
léčebném cyklu.
Menstruující pacientky
Nepoužívejte vaginální gel DeflaGyn® během menstruace (cca 3–5 dní za
cyklus). Není nutné přerušovat léčbu na další 3 dny, protože menstruace se již
počítá jako přestávka v léčbě.
Při používání lokálních intravaginálních (léčebných a/nebo čišticích a/nebo
antikoncepčních) přípravků dodržte časový odstup nejméně 2 hodin před a/nebo
po použití vaginálního gelu DeflaGyn®. Před použitím láhev dobře protřepejte!
1
2
1. Umístěte láhev DeflaGynu® na rovný povrch.
Odšroubujte uzávěr láhve. Nasaďte špičku aplikátoru
na ústí láhve.
2. Otočte láhev DeflaGynu® s vloženým aplikátorem dnem
vzhůru (o 180°). Natáhněte 5 ml gelu pomalým tahem
pístu aplikátoru, dokud nedosáhne značky 5 ml. Otočte
láhev a položte jí zpátky na rovný povrch. Vytáhněte z ní
naplněný aplikátor.
3
4
3. Lehněte si na záda s polštářem pod pánví. Vložte aplikátor hluboko do pochvy (dokud nedosáhne děložního
čípku). Nejjednodušší je to udělat s pokrčenými koleny. Jakmile jste umístila aplikátor do správné polohy,
pomalu tiskněte píst, abyste vytlačila gel a pak aplikátor
vytáhněte z pochvy.
4. Zůstaňte vleže po dobu přibližně 1 minuty. Ujistěte se,
že vaše pánev je pořád zvednutá. Tím se zajistí řádné
pokrytí děložního čípku vaginálním gelem.
14
Možnosti ochrany před infekcí HPV a tím
spojeným rizikem karcinomu děložního čípku
Nejznámější možností preventivní ochrany před vznikem rakoviny děložního
čípku a infekcí HPV je očkování. To se provádí nejlépe před započetím
pohlavního života. V současné době jsou dostupné dvě vakcíny proti
nejrizikovějším typům HPV.
Některé karcinomy děložního čípku však způsobují další typy HPV. Proti
těmto typům zatím žádná vakcína neochrání. Jedinou přirozenou ochranu
tak představuje zralý dlaždicový epitel.
U mladých žen a dívek je relativně častý nález ektopie a nezralé metaplazie.
U některých žen se s tímto nálezem gynekolog setkává opakovaně po dobu
mnoha měsíců a dokonce let. Po celou tuto dobu je pak tato žena vystavená
vysokému riziku infekce HPV, dokonce i když je očkovaná.
Tato dlouhodobě nepříznivá situace může být způsobená tím, že:
a. Hlenové buňky v cylindrickém epitelu ektopie produkují zásaditý hlen,
který brání zahájení procesu dlaždicové metaplazie.
b. V pochvě není dostatečně nízké pH, které je nutné k transformaci cylindrického epitelu na dlaždicový procesem metaplazie.
Zahájení procesu metaplazie a zajištění jejího rychlého a nepřerušovaného
průběhu je možné podpořit ve třech krocích:
1.
2.
3.
Vaginální výplach Aflovag®
Odplaví z povrchu ektopie zásaditý hlen a umožní tak kyselému pH
v pochvě zahájit dlaždicovou metaplazii.
Vaginální krém VITAgyn C®
Nastoluje a udržuje v pochvě a na děložním čípku přirozeně kyselé pH
a stimuluje tak zahájení procesu dlaždicové metaplazie.
Vaginální čípky Cicatridina®
Přímým stimulačním účinkem na dlaždicové buňky urychluje zrání
epitelu. Zkracuje tak dobu, po kterou jsou buňky nezralé metaplazie
vystaveny možné infekci.
15
Klinická studie – zrání dlaždicového epitelu
Léčba čípky Cicatridina® stimuluje zrání dlaždicového
epitelu – přirozené ochrany před infekcí
z
oc výše
hr n
an í p
y p řir
ře oze
d H né
PV
Stupeň zralosti dlaždicového epitelu
44,4
4,1
před léčbou
po 8 týdenní léčbě
V klinické studii bylo pozorováno celkem 21 žen, kterým byly každý den podávány
vaginální čípky CICATRIDINA®. Před zahájením podávání čípků CICATRIDINA® a po
8 týdnech užívání byla provedena cytologická analýza za účelem zjištění stupně
zralosti dlaždicového epitelu. V průběhu studie došlo k 10ti násobnému zvýšení
indexu zralosti dlaždicového epitelu z 4,1 na začátku studie na 44,4 po 8 týdnech
podávání vaginálních čípků CICATRIDINA®.5
16
Zánět děložního hrdla
Zánět děložního hrdla (cervicitis) se projevuje hnisavým anebo hlenohnisavým
výtokem z děložního čípku a z pochvy, zvýšeným prokrvením a křehkostí cév
čípku, což může způsobovat krvácení po pohlavním styku, bolestivý pohlavní
styk a pocity tlaku a bolesti v podbřišku.
Zánět hrdla děložního způsobený infekcí
Chlamydia trachomatis s hnisavým
výtokem
Zvýšené prokrvení cév čípku při zánětu
hrdla děložního bývá příčinou krvácení
po pohlavním styku
Neléčený zánět se může podílet i na vzniku prekanceróz a rakoviny děložního
čípku, protože zánětem poškozené povrchové buňky dlaždicového epitelu
umožní lidským papilomavirům, aby napadly pod nimi uložené bazální buňky.
Příčinou zánětu mohou být jak pohlavně přenosné infekce, tak i neinfekční
důvody jako nitroděložní tělíska, pesary a menstruační kalíšky. Může být
způsoben také alergickou reakcí na spermicidy či latex kondomů.
Nejčastější infekční příčinou cervicitidy jsou chlamydie, trichomonády, původce
kapavky, HSV a další.
Léčba spočívá v podání antibiotik či antivirotik zároveň s podáním vaginálních čípků CICATRIDINA® pro rychlejší zhojení poškozeného epitelu. Rychlejší
a účinnější hojení epitelu se projeví nižším výskytem krvácení po pohlavním
styku. Při dlouhotrvajícím zánětu nereagujícím na standardní léčbu se používá
i konizace (viz dále).
17
Klinická studie – zánět děložního hrdla
Snížení výskytu krvácení při léčbě zánětu
děložního hrdla čípky Cicatridina®
% pacientek bez krvácení po pohlavním styku
100 %
Cicatridina®
bez léčby
68 %
28 %
čas
0%
po 5 týdnech
V klinické studii prováděné v České republice bylo pozorováno celkem 47 žen
léčených pro zánět děložního čípku. Jedné skupině žen byly spolu s léčbou
podávány vaginální čípky CICATRIDINA®, druhá skupina tyto čípky nedostala.
Urychlení hojení sliznice děložního čípku se projevilo již pět týdnů od zahájení
léčby, kdy došlo k významnému omezení a vymizení krvácení po pohlavním
styku až u 68 % pacientek užívajících čípky CICATRIDINA®, zatímco ve druhé
skupině k tomu došlo pouze u 28 % pacientek.4
18
Konizace děložního čípku (excize kličkou)
Konizace je odborný název pro operační zákrok na děložním čípku, který
spočívá v odstranění dysplazie nebo jiných změn epitelu děložního čípku
podezřelých z možného vývoje karcinomu.
V současnosti je nejčastěji prováděným způsobem konizace metoda LEEP,
pro kterou se používá také název radiofrekvenční klička, excize kličkou či
elektrokonizace. Zákrok se provádí v celkové anebo lokální anestézii a trvá
5–10 minut (někdy i déle).
děloha
děloha
Možné komplikace
konizace
Zkrácení děložního hrdla
může způsobit problém
s udržením následného
těhotenství
cca 2 cm
0,5–2 cm
cervix
klička
vagína
vagína
Podezřelá cervikální
dysplázie (prekanceróza)
Spodina kráteru na děložním
čípku po excizi kličkou
19
Srůsty a zúžení
cervikálního kanálu
(stenóza branky)
Krvácení či
infekce, nedokonalé
zhojení spodiny kráteru
po konizaci
Odstraněná tkáň se odesílá na histologické vyšetření pro potvrzení diagnózy.
Po konizaci se doporučuje šest týdnů nekoupat (pouze sprchovat), nemít
pohlavní styk a nepoužívat tampóny.
Po konizaci se někdy může vyskytnout špinění, krvácení, narůstá riziko infekce,
mohou se objevit srůsty a zúžení cervikálního kanálu. S rozsáhlou konizací je
spojené riziko neudržení následného těhotenství.
Hojení děložního čípku
Při konizaci a jakémkoliv operačním zákroku v pochvě či na děložním čípku
dochází k většímu či menšímu poškození tkání.
Spontánní proces hojení může být velmi zdlouhavý (až několik měsíců) a nemusí vždy vést k úplnému a nekomplikovanému zhojení ran. Během procesu
hojení se mohou vyskytnout tyto obtíže:
• bolestivost v podbřišku
• špinění a krvácení z rodidel
• bolestivý pohlavní styk
• krvácení po pohlavním styku
• zúžení cervikálního kanálu
Rychlého, úplného a nekomplikovaného zhojení je možné docílit užíváním
vaginálních čípků Cicatridina® po jakémkoliv operačním zákroku na děložním
čípku a v pochvě.
20
Klinická studie – hojení po konizaci
Vaginální čípky Cicatridina® významně urychlují
a zlepšují výsledky hojení po konizaci děložního čípku
87 %
Cicatridina®
bez léčby
% pacientek se zhojenou ránou
100 %
0%
56 %
čas
6. týden
V této klinické studii bylo pozorováno celkem 32 pacientek po konizaci děložního
čípku pro CIN 1–3. Jedné skupině byly po zákroku podávány vaginální čípky
CICATRIDINA®, druhá skupina čípky nedostala. Při kontrolním kolposkopickém
vyšetření provedeném 6 týdnů po konizaci byla rána po zákroku zhojena u 87 %
pacientek užívajících čípky CICATRIDINA®, zatímco ve druhé skupině to bylo pouze
56 % pacientek. Tři měsíce po zákroku došlo k úplnému zhojení u všech pacientek
užívajících čípky CICATRIDINA® , ale pouze u 89 % pacientek bez léčby.2
21
Použitá literatura:
1. Boselli F, Vezzani C, Chiossi G. Terapia topica con acido ialuronico doppo trattamaneto elettrochirurgico della cervice uterina. La Colposcopia in Italia Anno. 18(2): 25–28. 2. Markowska J,
Markowska A, Madry R. Evaluation of Cicatridina efficacy in healing and repairing process of
uterine cervix, vagina and vulva – open non-randomized clinical trial. Ginekol Pol 2008;79:494–
498. 3. Markowska J, Madry R, Markowska A. The Effect of the hyaluronic acid (Cicatridine) on
healing and regeneration of the uterine cervix and vagina and vulvar dystrophy therapy. Eur J
Gynaec Oncol 2011;32(1):65–68. 4. Šula J. Cervicitis – léčba a její možnosti. New EU Magazine
of Medicine 2012;(7)1-2:5–9. www.neumm.cz. 5. Ekin M, Yaoar L, Savan K, et al. The comparison of hyaluronic acid vaginal tablets with estradiol vaginal tablets in the treatment of atrophic
vaginitis: a randomized controlled trial. Arch Gynecol Obstet 2011 Mar;283(3):539–43. 6. www.
konizace.info. 7. Sláma J. Průvodce žen při onemocnění děložního hrdla. Mladá fronta 2011.
8. Sláma J. Prevence karcinomu děložního hrdla: kdy můžeme očekávat vliv na populační data?
Actual Gyn 2009;2:9–11. 9. www.cervix.cz. 10. Ondruš J. Klinické projevy infekce lidskými papilomaviry, léčba a prognóza. Zdravotnické noviny. Lékařské listy 8/2008.
Všechny kolposkopické snímky pořídil a laskavě zapůjčil prof. Giovanni Miniello, Univerzita Bari, Itálie
Intimní hygiena zdravé moderní ženy
• odstraňuje zásaditý hlen
• navozuje zdravé prostředí
Objednávejte na
eshop.axonia.cz
Výhradní distributor: Axonia, a.s.,
Bydžovská 185, 190 14 Praha 9 Česká republika
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
× × × × × ×
×
×
×
×
×
×
×
×
× × × × × ×
×
Aflovag vaginální výplach (ráno)
×
Cicatridina vaginální čípky (na noc)
×
1. týden
2. týden
3. týden
4. týden
5. týden
Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne
×
×
×
×
×
Cicatridina vaginální čípky (na noc)
Antibiotikum, antiseptikum, antimykotikum
Antibiotikum
×
1. týden
2. týden
3. týden
4. týden
5.–7. týden
Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne
×
× × × × × ×
Vitagyn C vaginální krém (na noc)
Cicatridina vaginální čípky (na noc)
1. týden
2. týden
3. týden
4. týden
5. –10. týden
Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne
× × ×
×
×
×
×
×
Aflovag vaginální výplach (ráno)
Schéma terapie:
Objednávejte na
eshop.axonia.cz
Výhradní distributor: Axonia, a.s.,
Bydžovská 185, 190 14 Praha 9 Česká republika

Podobné dokumenty

CELÝ ČLÁNEK VE FORMÁTU

CELÝ ČLÁNEK VE FORMÁTU virionů, které mohou být zdrojem autoinfekce. Jak je uvedeno výše, v transformační zóně se na ektopickém cylindrickém epitelu spontánně inicializuje skvamocelulární metaplazie a to vlivem nižšího v...

Více

HPV (human papilloma virus) - Ústav patologie 1.LF UK a VFN

HPV (human papilloma virus) - Ústav patologie 1.LF UK a VFN Cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN) Dysplazie  Low grade (LSIL = CIN1): - 65% regreduje - 20% persistuje - 15% progreduje do vyššího stupně  High grade (HSIL = CIN2, CIN3, CIS): - HPV 16,...

Více

Informace pro lékaře: Aktuální verze laboratorní příručky

Informace pro lékaře: Aktuální verze laboratorní příručky odběru v kalendářním roce číslem 1 a pokračující bez přerušení až do odběru v daném roce v ordinaci posledního. Toto označení vzorku je uvedeno zároveň na průvodce v kolonce „Označení skel“. Identi...

Více

CYMBALTA, INN-duloxetine

CYMBALTA, INN-duloxetine interindividuální variabilitu (viz bod 5.2). U pacientů, kteří dostatečně nereagují na léčbu dávkou 60 mg, může být prospěšné zvýšení dávky. Odpověď na léčbu by měla být vyhodnocena po dvou měsícíc...

Více

Kolposkopická nomenklatura

Kolposkopická nomenklatura II. představují LOW GRADE–léze)

Více

Sp.zn.sukls211241/2012, sukls211244/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O

Sp.zn.sukls211241/2012, sukls211244/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O estrogenového přípravku zahrnují i informace o riziku žilní trombembolie. Existují důkazy o malém zvýšeném riziku rakoviny prsu v souvislosti s estrogenovou substituční léčbou. Není známo, zda soub...

Více

Cervicitis – léčba a její možnosti

Cervicitis – léčba a její možnosti cervicitidu téměř ve 40 procentech je Chlamydia trachomatis. Mezi další původce patří Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, virus herpes simplex, mykoplasmata nebo i další bakterie způsobuj...

Více