Petříková - listová zelenina

Komentáře

Transkript

Petříková - listová zelenina
Pěstování zeleniny v ekologické produkci
Agrotechnika listové zeleniny
mechanizace a ochrana jsou součástí dalších prezentací
Doc.Ing. Kristína Petříková, CSc.
24.9.2015
LISTOVÁ A STONKOVÁ ZELENINA
SALÁT HLÁVKOVÝ, LISTOVÝ, LEDOVÝ
ČEKANKA SALÁTOVÁ HLÁVKOVÁ
ŠTĚRBÁK ZAHRADNÍ
FENYKL SLADKÝ
ŠPENÁT SETÝ
PEKINGSKÉ ZELÍ, ČÍNSKÉ ZELÍ
CELER ŘAPÍKATÝ
MANGOLD
REVEŇ VLNITÁ
SALÁT HLÁVKOVÝ (Lactuca sativa var. capitata)
Nároky:
Teplota:nenáročný (do -5°C)
klíčení: 16-20°C (termodormance!)
vysoká teplota, dlouhý den, sucho – vybíhání do květu
Půdy: středně těžké, humózní, propustné
!zasolenost! (nad 0,3 %)
pH nižší než 6 podporuje hnilobu salátu, výskyt nedostatku
Mo
Závlaha: nutná! 80-120 mm; (potřeba vody na kulturu … 160 mm)
10-15 mm/1dávku
OP: nenáročný,
nevhodné předplodiny: saláty (odstup 3-4r.), rostliny z čeledi
brukvovité, brambory,
Předplodinová hodnota: posklizňové zbytky asi 10 t /ha =
20 kg N /ha, 7 kg P2O5, 35 kg K2O;
2 kg MgO
Výživa: II.- III. trať,
nepřehnojovat N! (kumulace-NO3)
1 tuna salátu odčerpá: 2,2 kg N;
4,8 kg K2O;
0,9 kg P2O5;
0,8 kg Ca; 0,5 kg S!
Pěstování:
1.) z předpěstované sadby
* balíčky 4; 5 cm
klíčení - teplota 16-18 °C,
předpěstování: ☼ do 20°C / 15°C
☻ 10°C / 6°C
nad 20 °C větrat!!
Délka předpěstování 9 týdnů pro nejranější výsadby,
3- 4 týdny pro letní
Výsadba:
Balíčky vysazovat plytko
na záhony (š=1,5 m, 4 řádky) od III. – X.
pro kontinuální zásobování → min. 10 výsadeb
spon: 25-30 x 30-35cm; 7 – 11 rostlin
Krytí netkanou textilií
Kultura:
Jarní výsadba: III. – V.
Letní
VI. – VII.
Podzimní
do 20.VIII.
Přezimující
z. X.
Sklizeň: V. –VI.
VII. – IX.
IX. – X.
V.
2.) z přímého výsevu – minimálně
Přímý výsev od 5. – 15.9. je vhodný pro přezimující salát
Ošetřování porostu:
1 kultivace, (1 okopávka)
závlaha
Sklizeň:
včasně ráno, ručně, s probírkou, zchlazení !
(nejvhodnější vakuově)
Výtěžnost u jarní a podzimní kultury 80 % a výše, u letní je nižší
Výnos : 20- 40 t /ha
Uchovávání: 0- 1 °C, 95 – 98 % RVV,
max. 2 týdny
Salát listový (Lactuca sativa var. acephala, syn. crispa)
Kultura listových salátů je méně náročná
8-11 r./m²
Kritéria pro volbu odrůdy
- rezistence k plísni salátové
k mšicím
- nízká náchylnost k hnilobám
Salát ledový (L.sativa var. capitata nidus Jaggeri)
6,5-8 r./ m²
Špenát setý (Spinacea oleracea)
Teploty: opt. 15 – 18 °C, (roste od 5 – 24 °C),
vyvinuté rostliny do -9 °C
vybíhání do květu (sucho, dlouhý den, vysoké teploty, příliš nízké t.)
pro klíčení: t půdy do 15 °C
Půdy: propustné, lehčí, s dostatkem humusu, nezaplevelené
X utužené, kyselé půdy
Náročný na vláhu – závlaha!
OP: vhodný i do polního OP s možností zavlažování
nevhodné předplodiny: víceleté jeteloviny, řepa salátová, fazol,
brambory
Ke snížení napadení : * virusové infekce → porost špenátu prostorově
oddělit od porostu řepy a řepky
* plísně špenátu → nepěstovat v blízkosti
ozimého špenátu
Hnojení:
Odběr živin 1 t produkce: 4,75 kg N; 1,7 kg P2O;
4,8 kg K2O; 1,0 kg Ca,
7 týdnů délka vegetace → N musí být v pohotové formě
špenát má tendenci kumulovat -NO3!!
Pěstování:
Výsev: - pro konzervárny III. - z. IV.; VIII.
ozimý
k. IX. , sklizeň jaro
- pro přímý konzum II.- pol. IV.,
letní:
k. IV. – pol. VII.
podzimní k. VII. – pol. VIII.
sklizeň IV., -pol.VI.
sklizeň pol. VI., -VIII.
sklizeň IX. – X.
Výsev: ↓ 20 mm, HTS 8-11 g
Výsev na záhony ( š=1,8 m)
průmysl. špenát: vzd. řádků 25-30 cm,
200-250 r. /m², výsevek: 27 kg /ha
přímý konzum: vzd. řádků 20-25 cm,
250-300 r. /m² výsevek: 33 kg /ha
Ošetřování:
• větší výskyt laskavce, lebedy – ruční vytrhávání
• ochrana : plíseň špenátu (odolné odrůdy,
nepřemokření půdy)
mšice maková
• závlaha: sucho – závlaha před klíčením do vzcházení
•
vysoká teplota - závlaha již před výsevem
•
- ochlazující efekt
• půda v době růstu špenátu má být vlhká do hloubky 30-40 cm
• průměrné množství závlahy: 60-80 mm
Sklizeň:
1) Pro přímý konzum: listové růžice nebo listy,
ručně, v době od 5. listu, rostliny zchladit!
Uchování: 0°C, 95 - 100% RVV, 10 – 14 dnů
2) Sklizeň pro mrazírny: v pozdějším vývojovém
stadiu, upraveným žacím nakladačem
Výnos: 15 t/ha
Fenykl sladký (Foeniculum vulgare var. azoricum)
NÁROKY:
* Půdy: obsahující Ca,
nesnáší velké kolísání denních a nočních teplot
* OPTIMÁLNÍ TEPLOTA 15-18 °C
teploty pod 7 °C a nad 25 °C brzdí růst
ve sklizňové zralosti snese -4 °C
dlouhý den a teploty nad 25 °C podporují vybíhání do květu
* V LÉTĚ VYBÍHÁ DO KVĚTU
ZÁVLAHA! max. dávka 15 mm
nedostatek vody → vybíhání do květu, suché hlízy
OP: nevhodné předplodiny zeleniny z č. miříkovité, salát, fazol,
jeteloviny, vojtěška (Sclerotinia)
NÁROČNÝ NA VÝŽIVU, II. trať
Při dobře zásobených půdách hnojení nevyžaduje
PĚSTOVÁNÍ: následná plodina
• ZE SAZENIC:
Podzimní kultura
Výsev: pol. VI. – pol. VII. do 4 cm balíčků
TEPLOTA předpěstování:
15 ° - 20 °C (nebezpečí jarovizace)
Předpěstování 30-40 dní, 4 pravé listy
Výsadba: VII.,
spon: 40 x 25 – 30 cm
nevysazovat hluboko !
Délka kultury: raná……. 78 dní
letní……. 60-65 dní
podzimní……..65-70 dní
Pro kontinuální zásobení trhu je třeba 8 výsadeb,
1. Výsadba III. (textilie), poslední zač. VIII.)
SKLIZEŇ: za 2 ½ - 3 ½ měsíce od výsevu – (do příchodu mrazu)
200-400 g /ks
SKLADOVÁNÍ: 0 – 1 °C, 90-95 % RVV, 5 - 8 týdnů
Kritérium pro volbu odrůd
• Odolnost k vybíhání
• Kulatý tvar hlízy
• Dlouhá doba uchovatelnosti na poli
PEKINGSKÉ ZELÍ (Brassica pekinensis)
Krátká vegetace, vysoký výnos →
půdy s pohotovými živinami, nevysychavé,
hlinité, těžší, závlaha!
● náchylnost k nádorovitosti
● alternária
Teplota: opt. 12 – 16 °C
OP: hnojené okopaniny; od košťálovin 4-letý odstup
X cibule, pór (Phytopthora pori)
Výživa:
1 t odčerpá 3,3 kg N; 1,6 kg P2O; 4 kg K2O
Po sklizni zůstává na poli 40 t/ha poskliz. zbytků = 100 kg N /ha
Kultura jarní: ze sadby
! Jarovizace: při teplotě pod 18°C od nabobtnání semene po dobu 5 týdnů
(tj. po celou dobu předpěstování) !
Podzimní: nejčastější
* přímý výsev: 10- 20.VII. vzd. ř. 50 cm,
výsevek 0,6-0,7 kg /ha
- vyšší spotřeba osiva,
+ lepší zdravotní stav
* ze sadby: 40 – 50 x 30 - 40 cm
Ošetřování:
Plečkování , okopávka, (jednocení 3-5 listů),
závlaha
PP textilie !!!
Ochrana: vnitřní nekróza hlávek …… závlaha večer, rovnoměrná
vlhkost půdy, nepřerostlá sadba
Sklizeň:, z podzimní kultury: IX., X.
Hlávky snesou mráz -5 °C
Výnos: 30-60t / ha
Skladování: (se 3-4 obal. listy, 1,5-2 kg hlávky) od X. ………. do pol. II.
t = 0 – 1°C, RVV= 90-95% (ztráty 35%)
Kritéria pro volbu odrůdy
• Odolnost k vybíhání
• Odolnost k nádorovitosti, alternáriové skvrnitosti, hnilobě
• Vegetační doba
• Skladovatelnost
• Tvar, velikost hlávky
Čínské zelí (Brassica chinensis)
Nároky: jako pekingské zelí
Pěstování: od VI., o 25-30 dní kratší veget. doba než u peking. zelí
• z přímého výsevu
• z předpěstované sadby
spon 0,4 x 0,3-0,4 m
Sklizeň:
ruční, listové růžice
Výnos: 35 – 50 t /ha
CELER ŘAPÍKATÝ
(Apium graveolens var. dulce)
Nároky:
vlhčí klima, hlinité, vododržné půdy
OP: I.-II. trať
Pěstování:
Výsev: k. II. – k. IV., pěstování při teplotě vyšší než 16 °C (nebezpečí
jarovizace)
Výsadba: pol. V., VI. Spon: 50 x 20-30 cm
ZÁVLAHA !!
Sklizeň: od září - postupná ……-5°C
Výnos: 30-50 t /ha Uchovávání: 0-1 °C; 90 % RVV …..5-6 T
REVEŇ VLNITÁ (Rheum
undulatum
syn. R. rhabarbarum)
Nároky:
nenáročná na teplotu, nesnáší zamokřené půdy,
ranost → teplejší oblasti
!vláha! (750 mm /rok)
Výživa: I.trať, 40-60 t/ha
1 t výnosu odčerpá: 4,2 kg N; 1,6 kg P2O5; 6 kg K2O;
3,5 kg Ca
Pěstování:
1.) ze semene
výsev na záhon: VIII., III. spon: 30x10 cm
výsadba:1letých sazenic (jaro, podzim)
1,5-1,8 x 0,60- 0,80 m
Nevýhoda: - nehomogenní porost
2.) Dělením trsů:
na podzim u dvouletých rostlin: 2- 4 části oddenku
tříletých rostlin: 5- 6 části oddenku
část oddenku: = min. ¼ kg, 2- 3 vegetační vrcholy
Výsadba:
jaro, podzim, spon: 1,5- 2 x 0,35 -0,60 m
Ošetřování:
plečkování, závlaha,
od V. odstraňování květních lodyh
Sklizeň:
sklízí se řapíky vytrháváním od 2. – 3. roku po výsadbě
Začátek sklizně: ½ IV. ,
konec sklizně: ½ VI.
sklizeň 1krát za týden
Výnos: okolo 40 t /ha
Skladování: 1°C, 90% RVV……. 3 týdny
Použitá literatura:
Eckhard, G., Reyhaneh, E.: Ökologischer Gemüsebau,
Handbuch für Beratung und Praxis. Bioland Verlags GmbH, 2003: 352 s.
Petříková, K., Hlušek, J. a kolektiv: Zelenina, pěstování, výživa,
ochrana a ekonomika. Profi Press s.r.o. Praha, 2012: 191 s.

Podobné dokumenty

plemena - Katedra genetiky,šlechtění a výživy hospodářských zvířat

plemena - Katedra genetiky,šlechtění a výživy hospodářských zvířat fyziologické (užitkové vlastnosti) – určitá variabilita mezi jedinci plemene. Snaha šlechtitelů o vysoký stupeň homogenity plemene: - vyrovnanost v exteriéru, produkci i kvalitě produktů (vyrovnano...

Více

nápoje/drinks - Aroma Indian Restaurant

nápoje/drinks - Aroma Indian Restaurant Cubes of chicken and potatoes cooked in tomato based, spicy gravy Methi Murg (7) .......................................................................................................................

Více

Komplexní léčba juvenilní revmatoidní artritidy

Komplexní léčba juvenilní revmatoidní artritidy Anamnéza: pacientka onemocněla JIA po překonání silné respirační virusové infekce, poté se u ní objevil kloubní syndrom, otoky i bolesti kloubů kolenních (P,L); hlezenního kloubu (P,L) a zápěstí (P...

Více

Hejduk - Pícniny

Hejduk - Pícniny střídavé hospodaření do Norfolku (c. 1770 ustálen čtyřhonný osevní postup). První korespondence o střídavých osevních postupech na území ČR archiv Nové Hrady (1767)

Více

Caramba - DuPont

Caramba - DuPont Účinná látka: metkonazol 60g/l SL

Více

18_rozsypal_psenice_s50-52 125KB Oct 08 2012 04:04:38 PM

18_rozsypal_psenice_s50-52 125KB Oct 08 2012 04:04:38 PM v polovin listopadu a vytrval až do jara.

Více