Dodatečné informace k Zadávací dokumentaci_č. 1

Komentáře

Transkript

Dodatečné informace k Zadávací dokumentaci_č. 1
DODATEČNÉ INFORMACE
K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
č. 1
PRO ZADÁVACÍ/VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE
NÁZEV ZAKÁZKY:
Rekonstrukce a přístavba 91. budovy
VETERÁN MUZEUM ZLÍN
v areálu bývalých Baťových závodů
na území městské památkové zóny.
ZADAVATEL:
SAMOHÝL MB a.s.
Zlín, Třída Tomáše Bati 532, PSČ 763 02
IČ: 25508407, DIČ: CZ25508407
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – ROP Střední Morava,
Výzva č. 41/2013 – 3.3.2 Podnikatelská infrastuktura a služby.
Zadavatel není veřejným ani dotovaným zadavatelem.
Stránka 1 z 2
Dodatečné informace číslo 1 k dotazům uchazeče:
Dotaz č. 1:
Prosím o zaslání specifikace prvků dveří, oken, rolet, světlíků, skleněných prvků a zámečníka.
Odpověď k dotazu č. 1:
Základní specifikace je uvedená ve VV, podrobná specifikace bude součástí Dokumentace pro provedení stavby (DPS).
Dotaz č. 2:
Prosím ještě o doplnění dokumentace o podrobné popisy výtahů.
Odpověď k dotazu č. 2:
Základní specifikace je uvedená ve VV, podrobná specifikace bude součástí Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
podle vybraného dodavatele výtahu.
Základní specifikace uvedená ve VV:
V1 Lanový výtah pro 5 pater, průjezdný, šachta 3400x4675mm, vč. dveří 2850x2500mm, EW 30 DP1
V2 Autovýtah hydraulický pro 4 patra, průjezdný, šachta 4550x6850mm, vč. dveří 3000x3000mm, EW 30 DP1
V3 Lanový výtah pro 5 pater, průjezdný, šachta 1675x2820mm, vč. dveří 1000x2000mm, EW 30 DP1
Dotaz č. 3:
Posíláme další dotaz týkající se pozinkovaných roštů. Pozinkované rošty, pol. č. 296 v rozpočtu jsou popsány, ale jednotlivé pozice s rozměry ploch chybí. Prosíme o rozměry jednotlivých ploch. Bohužel na základě těchto podkladů nejsme
schopni poskytnout přesnější nabídku.
Odpověď k dotazu č. 3:
Základní specifikace je uvedená ve VV, položka č. 296 - venkovní schodiště:
Pozice Název
Délka
1080
Stupeň SP 340-34/38-3 - 1200x305 - 1194x305
1 194
1081
Stupeň SP 330-34/38-3 - 1320x1200
1 320
1082
Stupeň SP 330-34/38-3 - 1320x1200
1 320
1083
Stupeň SP 330-34/38-3 - 1320x1200
1 320
1084
Stupeň SP 330-34/38-3 - 1715x1200
1 715
1085
Stupeň SP 330-34/38-3 - 1715x1200
1 715
1086
Stupeň SP 330-34/38-3 - 3035x1200
3 035
1087
Stupeň SP 330-34/38-3 - 1200x1200
1 200
1088
Stupeň SP 330-34/38-3 - 1320x1185
1 320
1089
Stupeň SP 330-34/38-3 - 1320x1205
1 320
1090
Stupeň SP 330-34/38-3 - 1440x1200
1 440
Ve Zlíně, dne 14. července 2014
Za zadavatele:
Robert Kocur
administrátor zadávacího/výběrového řízení
Stránka 2 z 2
Šířka
305
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 185
1 205
1 200
Počet
205
12
3
3
3
3
2
1
1
1
1
Hmot/ks
13,3
40,7
40,7
40,7
52,9
52,9
93,6
37
40,2
40,7
44,4
Hmot/celkem
2 724,90
488,5
122,1
122,1
158,7
158,7
187,2
37
40,2
40,7
44,4

Podobné dokumenty