NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ - MYPA design spol. s r.o.

Komentáře

Transkript

NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ - MYPA design spol. s r.o.
NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ
Investor:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
NAVRHOVANÝ POSTUP, TERMÍNY A CENY JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
č. Výkonová fáze
Ocenění výkonu
podíl
celkem
Termín
(orientační)
1 PŘÍPRAVNÁ FÁZE
- analýza vstupních údajů a požadavků klienta
- analýza podkladů (stavebně – technických výkresů, dispozic, profesních výkresů)
2%
5%
- syntéza vstupních údajů a prostorových poměrů
- návrh nabídkové ceny (limitní)
3%
- návrh smlouvy
2 VÝTVARNĚ – ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH
- doměření řešených prostorů a doplnění podkladů
- vypracování konceptu řešení interiéru na základě funkčních požadavků klienta a prostorových možností
daného interiéru (rozmístnění nábytku volného a vestavěného, svítidel)
- vypracování výtvarně technického návrhu tvarů atypických prvků zařízení a úprav ploch (podlah, stěn,
stropů) ve vymezeném prostoru
5%
20%
45%
20%
3 PROJEKT INTRIÉRU
- zajištění, soupis podkladů od výrobců typových prvků a jejich zanesení do projektu (nábytek, stínící
technika, koberce, rostliny s nádobami, textilie, apod.)
- označení typových a atypických svítidel (kniha svítidel)
- STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST zanesení požadavků odborných profesí (detailní pozice osazení v závislosti
na rozměrech a funkčního využití interiérových prvků – např. u kuchyní, koupelen apod.)
-
osazení vypínačů a zásuvek
-
osazení vývodů vody a odpadů
23%
50%
- barevné řešení (reprezentované 2D pohledy nebo 3D vizualizacemi)
- vypracování výkresové dokumentace atypických prvků (nenahrazuje výrobní dokumentaci)
- doplnění a upřesnění rozměrů atypických prvků nábytku a řešených ploch
- materiálové a konstrukční řešení atypických prvků a úprav ploch
CELKEM – v Kč bez DPH (fyzická osoba osobní účely DPH 15%, právnická osoba DPH 21%)
MYPA design spol. s r.o.
Pražská 1430/36, 102 00 Praha 10
[email protected]
27%
100%
IČ: 25104659
DIČ: CZ25104659
www.mypadesign.cz

Podobné dokumenty

PROJEKTY POSTUP_byt II.cdr

PROJEKTY POSTUP_byt II.cdr [postup projektových prací pro bytové a zakázkové interiéry]

Více

SMLUVNÍ VZTAHY ČSÚ ZVEŘEJŇOVANÉ V ROCE 2014 *)

SMLUVNÍ VZTAHY ČSÚ ZVEŘEJŇOVANÉ V ROCE 2014 *) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb migrace  aplikací SMS‐ÚLOHY a SMS‐DISEMINACE pro prostředí  Oracle forms 11g a optimalizace jejich výkonu ‐ změny 

Více

Allplan GEO

Allplan GEO Vezměte prosím na vědomí, že k neomezenému využívání všech nových funkcí programu Allplan 2015 je zapotřebí grafická karta s podpoou Open GL 3.5 a vyšší, s 1 GB RAM. Allplan 2015 je k dispozici výh...

Více

Technická zpráva – „ Měření tlakové ztráty mřížkou“

Technická zpráva – „ Měření tlakové ztráty mřížkou“ Technická univerzita v Liberci Katedra energetických zařízení Studentská 2, 461 17 Liberec

Více

A MODEL TAXPAYER CHARTER Jako daňový poplatník máte

A MODEL TAXPAYER CHARTER Jako daňový poplatník máte oprávněnost úkonů daňové správy musí být řešeny bez obav daňového poplatníka z postihu a pod nezávislým dohledem.

Více

NÁVRH VYNÁLEZU

NÁVRH VYNÁLEZU účinky. Ovšem tak jako nerosty (horniny, zkameněliny, kameny) mají účinek nejen tělesný, ale i duchovní, mají i rostliny, koření a esenciální oleje rovněž mimo účinků tělesných i účinky duchovní. A...

Více

Vyvíjíte a zkoumáte? Ušetříte na daních

Vyvíjíte a zkoumáte? Ušetříte na daních nechat si zpracovat posudek uplatnitelnosti od technických odborníků. Vyhnete se tak doměření daní, penále a úroku,“ poznamenává Miroslav Palička ze společnosti SmarTech Solutions. Charakteristika ...

Více