zlatý fond baltických literatur radegast parolek

Komentáře

Transkript

zlatý fond baltických literatur radegast parolek
ZLATÝ FOND
BALTICKÝCH LITERATUR
RADEGAST PAROLEK
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - FILOZOFICKÁ FAKULTA
NAKLADATELSTVÍ BOHEMIKA
PRAHA 2006
/
C -
OBSAH
ÚVOD
Naše literárněvědná a překladatelská baltistika (bilance a výhledy)
5
1/ ČÁST OBECNĚ BALTISTICKÁ
Můj vnitřní svět (Můj metatext)
Pocta Pavlu Trostovi
Žalozpěv za baltské Prusy (za jejich vůdce Herkuse Mantase,
oběšeného křižáky)
Vojtěch Gaja a naše baltistika
Žalozpěv za Lívy (Po přečtení sborníku Llbiešu tautasdziesmas)
Bouřlivý rok 1905 v literaturách Pobaltí
35
36
39
41
47
48
II/ ČÁST LOTYŠSKÁ
Lotyši
Pozdravujeme Rigu (k 800. výročí jejího založení)
Píseň o Janu Husovi (O čem Hus přemýšlel, když roku 1414
odcházel do Kostnice), Jánis Rugěns
Ar kádám domám Jánis Huss 1414. gadá gáje uz Kostnic pilsětu,
Jánis Rugěns
Láčplěsis a jeho tvůrce
Cesta k souhvězdím (Dagdovo tříverší), Jánis Rainis
Tvoje štěstí, Jánis Rainis
Odkaz (na motiv z Rainise)
Změna (na motiv z Rainise)
Miniúvaha (bona fide - na motiv z Rainise)
Z Rainisových výroků a aforismů (z knihy Ten, kdo stoupá)
Měsíc svit svůj spouští, Aspazija
Poetické pohádky Kárlise Skalbeho
Mistr anekdotické novely
Zelené předměstí, Čísi život, Aleksandrs Čaks
Na okraj veršů Austry Skujinové
Čechovovská tradice v románech Reginy Ezerové
Osud Einsteinů, Ojárs Vácietis
Zaklínadlo, lmants Ziedonis
Vzpomínka na paní Annu Baugovou a další lotyšské přátele
Knutsi Skujenieksovi, členu lotyšského PEN-klubu
53
54
57
58
60
65
65
65
65
66
66
68
69
74
79
81
85
91
92
93
97
173
Hymna Česko-lotyšského klubu, Lotyšský překlad
Knutse Skujeniekse
98
III/ ČÁST LITEVSKÁ
K typologii literatur národního obrození ve střední
a východní Evropě
Litvě milované (Arnoldasi Piročkinasovi)
Pozvání k prostřenému stolu litevské poezie
Sruogova ironická tragédie
Dvě slunce, Vincas Mykolaitis-Putinas
Mistr poetické prózy
Štědrý talent
Návrat ptáků, Justinas Marcinkevičius
Podzemní řeky, Algimantas Baltakis
Vlasti, Marcelijus Martinaitis
Vzpomínka na Elenu Červinskienéovou a další
litevské přátele
101
111
113
114
120
121
125
132
133
134
135
IV / ČÁST ESTONSKÁ
Půvabná země Estů (Leo Metsarovi)
Pocta Marii Underové (navržené na Nobelovu cenu)
Vzpomínka na Vladimíra Macuru a další přátele estonské
literatury
139
140
141
V/ PŘÍLOHY
Překlad a vnitřní svět uměleckého díla
Múza mi radí (Má minipoetika)
Pocta Radegastu Parolkovi, Jiří Honzík
K pětaosmdesátinám baltisty Radegasta Parolka, Pavel Štoll
Biografie a bibliografie Radegasta Parolka
Ediční poznámky
174
145
156
157
158
161
169

Podobné dokumenty