fitness-training-pdf - Studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje

Komentáře

Transkript

fitness-training-pdf - Studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Německá a Rakouská knihovna v Plzni,
ZČU v Plzni, FPE, Katedra německého jazyka
pořádají
seminář pro studenty, píšící bakalářské a diplomové práce
Fitness-Training
pro bakaláře a diplomanty KNJ FPE ZČU
přednášející
Prof. Dr. habil. Elke Mehnert
Mgr. Michaela Voltrová
Mgr. Julia Wittmann
zveme všechny,
 kteří se tímto úkolem již zabývají nebo v nejbližší době začnou
 kteří se o odborné psaní bakalářských a diplomových prací zajímají
ve čtvrtek 5. 12. 2013
od 15.30 do 17 hod.
videosál Rakouské knihovny, nám. Republiky 12, Plzeň
1. patro
Hlavní témata semináře:











Wie und bis wann kann ich mir ein Thema auswählen?
Kann ich selbst ein Thema vorschlagen? Wie könnte ich ein eigenes Thema finden?
Bis wann und wie kann die Arbeit abgegeben werden?
Was muss in der Arbeit unbedingt stehen? – Struktur der Arbeit
Typographie – welche Schrift, kursiv oder fett usw.
Wie muss ich zitieren?
Was sind Plagiate?
Arbeit mit den Quellen
Wie verläuft die Verteidigung?
Welche Rolle spielt das sprachliche Niveau der Arbeit?
Spezifika der literatur- und sprachwissenschaftlichen Arbeiten
… a mnohá další