GI-What-flyerA5_Czech Republic.indd

Komentáře

Transkript

GI-What-flyerA5_Czech Republic.indd
GI-WHAT
Gender Issues: Why Hide A Truth?
GI-WHAT je založeno na interdisciplinární snaze o
• odlišení složitosti problematiky rovnosti pohlaví v celé Evropě
• zvýšení povědomí a pochopení různých aspektů problematiky rovnosti pohlaví, včetně rozdílů a po dobností mezi partnery
• formulování strategie k uplatnění výsledků ve vzdělávání dospělých.
Na základě svých zkušeností a kontextu, se partneři zaměří
na místní situaci genderové problematiky pro studenty a zaměstnance: pro studenty v jejich další kariéře po
dosazení titulu, pro uchazeče o zaměstnání a pro profesní růst zaměstnance. Partneři určili šest oblastí, ve kterých
existují otázky rovnosti pohlaví a ve kterých by se mohlo
vzdělávaní dospělých změnit: práce, vzdělávání, sociální
oblast, rodina, kultura, zvyšování povědomí a posílení postavení. Prostřednictvím celoživotního učení partnerství doufá,
že přispěje k větší rovnosti žen ve společnosti.
5 partnerů z Belgie, České republiky, Finska, Španělska, Turecka
CVO Antwerpen (Belgie)
www.cvoAntwerpen.be
Kontakt: Koen DePryck
[email protected]
The municipality and centre of
adult education of Korsnäs (Finsko)
Rovné příležitosti (Česká republika)
www.korsnas.fi
Kontakt: Ann-Sofi Backgren
Kontakt: Monika Drozdová
[email protected]
[email protected]
Centro de Educación de Personas Adultas ‘Ramón y Cajal’ (Španělsko)
ÇUMRA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Turecko)
www.educa.madrid.org/web/cepa.parla
Kontakt: Luis Antonio Sierra Gómez
[email protected]
www.gi-what.eu
Grundtvig learning partnership
2011-GRU-LP-312-CO
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Tato publikace vyjadřuje názory pouze
autora a Komise nenese odpovědnost za použití informací, jež jsou obsahem.
http://cumra.meb.gov.tr
Kontakt: Yavuz Özkan
[email protected]