Oxid dusný 2.5 - Katalog plynů Linde Gas

Komentáře

Transkript

Oxid dusný 2.5 - Katalog plynů Linde Gas
Datový list
Oxid dusný 2.5
Čistota, %obj.: ≥
99,5%
Příměsi: vzduchové složky
5000ml.m-3
≤
-3
(1 ml.m =1 ppm obj.)
Čistota i příměsi měřeny v plynné fázi.
Způsob dodání: Tlakové láhve
Objem [ l ]
Plnicí tlak [ bar ]
Objem náplně při tlaku 1bar [kg]
10
50,8
7,0- 7,5kg
na objednávku
40
50,8
29,2- 30,0kg
na objednávku
Pozn.
Linde Minican® pro N2O 2.5, obsah 21g.
Další velikosti balení a dodávaná množství na poptávku.
Značení lahve dle EN 1089-3: Barva horní zaoblené části
Barva válcové části
modrá
odstín
RAL5010
šedá
odstín
RAL7037
Značení vyražením: OXID DUSNÝ
Typ ventilu:
Typ ventilu: láhev 200bar
G3/8"
G3/8" se stoupací trubicí
Nálepky: Bezpečnostní nálepka dle ČSN EN ISO 7225: 2007 a předpisu ADR pro UN 1070 - OXID DUSNÝ (RAJSKÝ PLYN), s
bezpečnostními značkami, bezpečnostními a rizikovými větami a názvem materiálu
Páska s nápisem "Plná láhev" kolem klobouku
Datový list
strana 2 ze 2
Vlastnosti: Oxid dusný je bezbarvý, slabě sladce vonící plyn.
Je nejedovatý, velmi intenzivně podporuje hoření.
Klasifikace podle zákona č. 356/ 2003 Sb.: O: oxidující.
Chemický vzorec
Molární hmotnost
Relativní hustota plynu
N2O
44,013
(vzduch = 1)
Hustota plynu při 15°C a 101,3kPa
Bod varu při 101,3kPa
Kritický bod
-1
g.mol
1,52
-3
1,873
kg.m
teplota
-88,5
°C
výparné teplo
376,1
teplota
36,4
kJ.kg-1
°C
tlak
7245,0
kPa
hustota
452,0
kg.m
14,57
180
mW.m .K
mg.m-3
360
mg.m-3
Tepelná vodivost
PEL
NPK - P
Vhodné hasivo
-3
-1
-1
lze použít všechna známá hasiva
přizpůsobit látce hořící v okolí
Přepočtové hodnoty: m3 plynu (101,3 kPa, 15°C)
litr kapaliny (101,3 kPa)
kg
1
1,515
1,853
0,660
1
1,223
0,540
0,818
1
Použití: V měřící technice, např. jako provozní plyn pro atomový absorbční spektrometr.
K extrakci éterických olejů.
V polovodičové technice k výrobě integrovaných obvodů.
Bezpečnost: Bezpečnostní list (BL8330/05) podle nařízení EP a Rady (ES) č.1907/ 2006 na vyžádání.
ČSN 07 8304
Jiné formy dodávek: Oxid dusný potravinářský, medicinální.
NIONTIX
Oxid dusný 4.5, 5.0 pro polovodičovou techniku.
Plynné směsi a kalibrační plyny s příměsí oxidu dusného.
Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 Kyje
Tel.: 800 121 121, www.linde-gas.cz
V případě Vašich dotazů je Vám k dispozici odborný personál v našich prodejních centrech a Zákaznickém centru 800 121 121.
Form 1151/5 10.2010
DL 0137/02 z 12.2011

Podobné dokumenty

Datový list

Datový list Nálepky: Bezpečnostní nálepka dle ČSN EN ISO 7225: 2007 a předpisu ADR pro UN 1046 - HELIUM, STLAČENÉ s bezpečnostními značkami, bezpečnostními a rizikovými větami a názvem materiálu Páska s nápise...

Více

Kyslík bez CmHn - Katalog plynů Linde Gas

Kyslík bez CmHn - Katalog plynů Linde Gas Je nejedovatý, velmi intenzivně podporuje hoření. Kyslík tvoří sloučeniny téměř se všemi prvky s vyjímkou inertních plynů. Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/ 2008: Press. Gas, H280; Ox. Gas 1, H...

Více

Helium 4.6 - Katalog plynů Linde Gas

Helium 4.6 - Katalog plynů Linde Gas Nálepky: Bezpečnostní nálepka dle ČSN EN ISO 7225: 2007 a předpisu ADR pro UN 1046 - HELIUM, STLAČENÉ s bezpečnostními značkami, bezpečnostními a rizikovými větami a názvem materiálu Páska s nápise...

Více