září - Obec Košařiska

Komentáře

Transkript

září - Obec Košařiska
narozeným v podzimních měsících.
Hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
INFORMÁTOR OBCE KOŠAŘISKA
- BIULETYN GMINY
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD KOŠAŘISKA PRO INFORMACI OBČANŮ.
ČÍSLO 3/13 ZÁŘÍ 2013.
HUMANITÁRNÍS BÍRK A
Se uskuteční ve dnech 30.10- 01.11.2013 od 8,00hodin do 16,00 hodin
v Obecním úřadě Košařiska. Tel.558 362 821, 558 362 841





Letního
a
zimního
oblečení
/dámské,
pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a
dek
Děkujeme za Vaši pomoc.
INFORMÁTOR obce Košařiska vydává OÚ Košařiska, tel: 558 362 821 evid. Číslo MK ČR E 10219.
Zodpovědná osoba: Ing. František Kufa. Graficky zpracovala Gillová Zuzana.
Náklad 150 ks. Zdarma. Číslo 3/13, září 2013
Pozvání na besedu s občany obce.
Obecní úřad zve občany obce na besedu, která se uskuteční dne
1.11.2013 od 15:30 hod. v budově PZKO Košařiska. Po této
besedě se ještě od 16:30 hod. uskuteční setkání se starostou
obce Hrádek, který se s námi podělí s osobními zážitky z pracovní
návštěvy Indie.
Srdečně všechny zveme.
Ing. František Kufa – starosta
Vážení občané.
Dva měsíce prázdnin máme za sebou, ale také už první měsíc školního
roku. Věřím, že jste si o dovolené odpočinuli a nabrali nových sil do
dalšího období. Děti jsou v dalším ročníku škol a všem jim přeji hodně
úspěchů při studiu a radost ze vzdělávání, ale i z nových vědomostí,
které budou potřebovat ve svém dalším životě.
V předcházejících dvou vydáních Informátoru byly popsány naše záměry
a plány, co bychom chtěli v obci udělat. Určitě i Vy jste svědky toho, že
se v obci něco děje, vše je však závislé na finanční situaci obce, aktivitě
pracovníků i ostatních občanů. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat
všem pracovníkům obce, kteří se přičinili o to, že mnohé práce byly
provedeny včas a v dobré kvalitě a především k prospěchu obce. Týkalo
se to pravidelného udržování zeleně v různých částech obce, dokončení
oplocení místního hřbitova, udržování pořádku na autobusových
zastávkách apod.
Koncem měsíce srpna se začaly provádět práce spojené s výměnou oken
a zateplením základní školy.
Práce měly být zahájeny o dva týdny dříve, ale z jistých příčin byly
opožděny. Přesto věřím, že se všechny práce podaří zdárně a
v požadované kvalitě včas dokončit.
Začátkem měsíce září jsme rovněž začali s rekonstrukcí hasičské
zbrojnice, i zde pevně věřím, že se rekonstrukce podaří zvládnout
v plánovaném čase.
V období prázdnin pokračoval projekt s partnerskou obcí Rajcza, do
kterého se zapojily děti nejen z naší obce. O tomto projektu se můžete
dočíst na jiném místě Informátoru.
V období letošního léta se vyskytly u některých občanů problémy
s dodávkou vody, které nebyly tak velké jako v předcházejících dvou
letech. Přesto žádám všechny obyvatele obce k jejímu hospodárnému
využívání, protože situace může být ještě horší.
Přeji všem krásný podzim a budu se těšit na další společné akce s Vámi.
Ing. František Kufa,
starosta obce
„KVĚTINÁŘSTVÍ
WISZCZOROVÁ“
Od 14.10.2013 přijímám objednávky na dušičkové
kytice, živé chryzantémy, hřbitovní svíčky apod.
Telefon : 723 373 964
Prodej objednávek od 26.10.2013 na adrese :
Mirka Wiszczorová
Milíkov 265 (osada U Štefka nad lesem)
Po dohodě můžeme dovézt objednané zboží ke
hřbitovu v Košařiskách.
CENÍK PB LAHVÍ PLATNÝ OD 17.9.2013
2 kg PB láhev
10 kg PB láhev
33 kg PB láhev
- 90,- Kč
- 320,- Kč
- 1.100,- Kč
Nabídka poradenských služeb v sociální oblasti.
Městský úřad Třinec, odbor sociálních věcí nabízí poradenské služby
v oblasti sociálních dávek pro
osoby zdravotně postižené, pro osoby v hmotné nouzi apod. Dále
poskytuje služby v oblasti sociálních služeb pro seniory, pro osoby
zdravotně postižené, pro osoby bez přístřeší i pro další cílové skupiny.
V neposlední řadě služby pro osoby v tíživých životních situacích,
které spočívají v poskytnutí základního dluhového poradenství,
poradenství v oblasti ubytování při ztrátě bydlení a další.
Pracovnice sociálního odboru budou tyto služby poskytovat u nás
v obci v místní knihovně vždy první pondělí v měsíci a to od 14:00 –
16:00 hod.
Do konce roku 2013 se setkání uskuteční v těchto termínech : 7.10.,
4.11., 2.12.
V případě zájmu občanů o tyto služby potom budou i nadále
poskytovány v roce 2014, termíny budou včas upřesněny. Více
informací je možno získat na webových stránkách obce nebo
v kanceláři obecního úřadu.
Za života SDH
Zájezd do obce Rajcza
I letos jsme byli na zájezdu, který pořádala naše obec. Tentokrát jsme
jeli na dožínky do Rajcze v Polsku. Cestou jsme se zastavili v dřevěnce
na Fojtství v Mostech a prohlédli si výstavu přibližující historii stavby
tunelů. A pak už přes Skalité jsme jeli do Rajczi. Cestou nám pan
starosta dělal průvodce a informoval nás o obcích, kterými jsme
projížděli. Po příjezdu do Rajcze nám průvodkyně, která na nás čekala,
ukázala zajímavosti v městečku jako např. studny se slanou vodou,
speciálně vybavenou mateřskou školu, místní zámek a areál, kde se
konají dožínky. Hezký byl dožínkový průvod s krojovanými
účastníky a lidovou kapelou s tanečníky. Očekávali jsme hudební
program, polské soubory apod. Ty však měly vystupovat až po našem
odjezdu, což nás mrzelo. Tak jsme se vrhli na dožínkový raut a
ochutnávali polské speciality. To jsme si opravdu pochutnali. Byl tam
sice i stánek Košařisk, ale ten byl za chvíli vyjeden a vypit. U autobusu
jsme zjistili, že proutěné koše jsme nekoupili pouze my, ale tento
nápad mělo více účastníků zájezdu a zavazadlový prostor v autobuse
byl koši zaplněn. Zájezd se opět vydařil, počasí nám přálo a co bylo
velmi hezké, že jsme se mohli seznámit i s chataři, kterým bylo
umožněno s námi jet. Zbývá poděkovat vedení obce, že nám tento
zájezd zorganizovalo. Doufáme, že bude zase
p ř í š t ě a moc se těšíme.
Dne 28.7.2013 SDH Košařiska uspořádalo již tradiční
pohárovou soutěž dobrovolných hasičů v požárním sportu.
Začala v 15.30 a voda k soutěžní disciplíně se čerpala z
přírodního zdroje. Soutěže se zúčastnily 4 družstva mužů a 1
družstvo žen. Výsledky: 1 místo: SDH Milíkov v čase 38,5
sec., 2 místo: SDH Mosty u Jablunkova s časem 45:22 sec., 3
místo: SDH Písečná v čase 45,56 sec, 4 místo: SDH Horní
Domaslavice– s neplatným pokusem. Družstvo žen SDH
Mosty u Jablunkova dosáhlo času 49,20 sec.
Po ukončení soutěže se konala tradiční Anenská zábava.
Jiří Kapsia, starosta SDH
E + M Koblihovi
Skalitská vareška 2013
Dne 27. července 2013 se naše obec Košařiska poprvé zúčastnila 5.
ročníku soutěže ve vaření kotlíkového guláše „Skalitská vareška“,
kterou organizuje obec Skalité ze Slovenska. Do soutěže bylo
přihlášených 15 družstev jak amatérských, tak pod vedením
profesionálních kuchařů. Každé družstvo vařilo ten nejlepší guláš podle
vlastního receptu a z vlastních surovin. Akce se konala v areálu TJ
Slovan Skalité. Časový limit na vaření guláše byl 4 hodiny i
s přípravou. Družstvo mělo za úkol uvařit minimálně 30 porcí guláše.
Po uplynutí časového limitu pak soutěžící předložili vzorek
k ochutnávce porotě, která vyhodnotila 5 nejlepších gulášů. Naše obec
získala pomyslnou bramborovou medaili, umístili jsme se na krásném 6
místě. Příjemnou atmosféru celé akce umocnilo vystoupení westernové
skupiny Pedro and Bandidas. Celé naše družstvo se příjemně bavilo a
užilo si jeden krásný sobotní den.
VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
V pátek 6.9.2013 se konalo v Místní knihovně obecního úřadu
slavnostní uvítání občánků do života. U této příležitosti bylo pozváno
5 dětí (1 chlapec a 4 děvčata) s rodiči, které se narodily v druhé
polovině roku 2012 a první polovině letošního roku. Po zápisu do
kroniky převzali rodiče dětí pamětní list, malý dárek a maminkám byla
předána kytička.
Chceme tímto poděkovat za hudební doprovod a zpěv žákům zdejší
PZŠ Abigail Mazurové a Macieji Slawińskému.
Na přípravě se podílel výbor pro školní, sociální a kulturní záležitosti.
VOLBY DO PARLAMENTU ČR.
Ve dnech 25. a 26. října 2013 se budou konat mimořádné volby do
Parlamentu ČR.
Volební místnost bude opět umístěna v budově Obecního úřadu
v Košařiskách čp. 88. Veškeré instrukce k volbám sledujte na úřední
desce obecního úřadu a na webových stránkách obce.
Ing. František Kufa – starosta obce
ROZWÓJ OSOBOWOŚCI POPRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄTRANSGRANICZNA PRZYGODA ZE WSPINACZKĄ.
W ramach projektu: „Rozwój osobowości poprzez aktywność
fizyczną- transgraniczna przygoda ze wspinaczką” organizowanego
przez Gminę Rajczę przy współpracy z Gminą Koszarzyska, odbył się
w Mirowie /Polska/ w dniach 8.7.-12.7.2013 obóz wspinaczkowy.
Z naszej strony udział wzięło czterech chłopców i czery dziewczyny w
wieku od 13-16 lat. Szkoda, że zainteresowanie młodzieży naszej gminy
było minimalne i musieliśmy zaprosić młodzież z innych gmin.
Program obozu był fantastyczny, wciągu tygodnia obozowicze
pod dozorem profesionalnych instruktorów zaznajomili się ze
wspinaczką. Skały piaskowcowe w okolicach Mirowa idealnie nadają
się do wspinaczki i pod koniec tygodnia wszystkie dzieci profesjonalnie
wspinały się i wchodziły na stosunkowo trudne skały.
W terminie od 12.8. do 16.8.2013 młodzież z Polski przyjechała do
Czech i razem z naszą grupką wyjechali tym razem do Sloupu u Brna
/Moravský Kras/. Tam również przez tydzień zaznajamiali się z
tajnikami wspinaczki i udoskonalali umiejętności nabyte podczas
obozu w Polsce.
Trzeba podkreślić, że wspinaczka, to nie tylko wspinanie, ale trzeba
nauczyć się dyscypliny, cierpliwości, tolerancji, pracy w kolektywie i
tego wszystiego nasza młodzież się nauczyła.
7.9.2013 odbyły się w gminie Rajcza zawody na ścianie wspinaczkowej,
czeską stronę reprezentowali dwaj chłopcy a mianowicie Viktor
Czepec i David Guzdek.
Wszystkie koszty ponosiła strona polska w ramach projektu, więc
każdy chętny mógł spędzić dwa tygodnie wakacji ze super przygodą
wspinaczkową.
Beata Koždoň – koordynator i opiekun czeskiej grupy
Náš recept:
Na cca 5 litrů hotového guláše budeme potřebovat: vepřové sádlo, 1 kg
jehněčího masa, 1kg cibule, 5 dkg červené mleté papriky, 2 lžičky
kmínu, 1/2 lžičky černého pepře, 1 kg brambor,1/2 kg papriky, 1/2
kg rajčat (lépe loupaných), 100 ml protlaku, celou hlávku česneku, 1
chilli (nemusí být), sůl, majoránku, střídka ze 4 krajíců chleba na
zahuštění, 250ml piva.
Bc. Lenka Gazdová
PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY
Ve zpravodaji Prevence do každé rodiny přečtete nejenom užitečné
cestovní informace, ale zpravodaj upozorňuje i na některá rizika, která
mohou nastat, a doporučuje vhodná bezpečnostní opatření, jak
takovému nebezpečí předcházet. Zpravodaj najdete na stránkách
www.prevencekriminality.cz
Tým pracovníků odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra
Zahájení školního roku –
rozpoczęcie roku szkolnego 2013-2014
Školní rok zahájili v pondělí 2.9.2013 v tělocvičně slavnostními projevy
pan ředitel a pan starosta obce, kteří přivítali naše prvňáčky a popřáli do
nového školního roku všem žákům i zaměstnancům školy mnoho zdaru a
úspěchů.
Witamy wszystkie dzieci po wakacyjnym wypoczynku i życzymy samych
sukcesów oraz satysfakcji w nabywaniu nowych wiadomości i
doświadczeń. Naszym pierwszoklasistom życzymy, by szkoła stała się ich
drugim domem a nauka była przyjemnością.
MATEMATIKA PODLE PROF. MILANA HEJNÉHO
A v čem tkví základ této metody?
"Matematika není o rychlém a správném počítání. Je o kvalitě myšlení.
Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na
trhu práce vaše dítě v budoucnu neprodá. Co je a bude stále více
žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. Naše metoda učí
obojí", vysvětluje autor prof. Milan Hejný.
Doufáme, že se tato metoda brzy stane nezbytnou součástí výuky na
naší škole.
W trakcie tygodnia przygotowawczego nauczycielki naszej szkoły wzięły
udział w szkoleniu nowej metody nauczania matematyki pod
kierownictwem jej autora prof. Milana Hejného. Profesor Milan Hejný
porwał i zauroczył uczestników zarówno interesującą prezentacją, jak i
niezwykle ciepłą osobowością. Metoda ta jest małą rewolucją w
nauczaniu matematyki.

Podobné dokumenty