Průběžné monitorování stavu oleje - ARGO

Komentáře

Transkript

Průběžné monitorování stavu oleje - ARGO
Průběžné monitorování
stavu oleje
Monitor částic OPCom II
Použití
OPCom II kompaktní monitor částic pro průběžné sledování znečištění
hydraulických a mazacích médií.
Charakteristika výkonu
Identifikace změn
Monitory částic oznámí přesně každou změnu ve znečištění systému.
Tak lze při zvýšené koncentraci částic rychle zareagovat a zavést příslušná
protiopatření. Minimalizují se tak následné škody a redukují se náklady.
Vysoký rozsah tlaků
OPCom II je dimenzován pro použití při tlacích až do 420 bar. Lze ho tak
připojit přímo na tlakové vedení.
Intuitivní obsluha
OPCom II má silně osvětlený grafický displej a klávesnici, pomocí
které lze provádět všechna potřebná nastavení. Průvodce nabídkou je
strukturován intuitivně a logicky.
OPCom II
Široké možnosti komunikace
OPCom II předává údaje buď přes sériové rozhraní nebo přes CAN-Bus
(CANopen) . Paralelně lze připojit konfigurovatelné rozhraní 4-20 mA.
Přes digitální výstup lze získat varovnou informaci při dosažení mezních
hodnot. Měření lze zahájit a zastavit v závislosti na čase, ručně nebo
přes digitální vstup. Data jsou navíc ukládána v integrované paměti.
Konstrukční specifikum
OPCom II je osazen dvěma přípojkami minimess, pomocí kterých se
snímač připojuje k hydraulickému obvodu, zpravidla v paralelním
okruhu. El. napájení zajišťuje 8-pólový kulatý konektor se závitem
M12x1. Díky integriované datové paměti je možno provádět zápisy
po delší časové období. Vedle technických funkcí zaujme OPCom II
svou kompaktní konstrukcí a moderním designem.
X: 8-pólový konektor A
Technické parametry
Technické parametry
Princip měření
OPCom II je optický monitor částic a pracuje na světelném extinkčním principu. Tzn částice jsou v měřící komoře pomocí laseru vyhodnocovány z hlediska
velikosti a počtu a to v souladu s ISO 4406:99 nebo SAE AS 4059.
Počítačový software pro zapisování a zobrazování naměřených hodnot
lze zdarma stáhnout z našich internetových stránek www.argo-hytos.
com.
Typový klíč
OPCom II
SPCO 300-1000
Příslušenství
Rozsahy měření
4, 6, 14, 21 µm
Indikace
stupeň čistoty podle ISO 4406:99
a SAE AS 4059
Rozsah koncentrace
ISO 4 … 25 při 10% optické
koincidenci
Napájecí napětí
9 … 33 VDC
Rozsah tlaku
do 420 bar dynamický
Průtok
50 … 400 ml/min
Rozsah teplot
olej: -10…+80°C
okolí: -10 … +60°C
skladování: -20 … +60°C
Stupeň el. krytí
IP 67 (s displejem: IP 65)
Elektrická přípojka
M12 x 1; 8-pólový
Rozhraní
RS-232
analogový výstup 4 … 20 mA
konfigurovatelný digitální výstup varovného signálu, digitální vstup pro zahájenía ukončení měření
Datová paměť
3000 datových záznamů
Kompletní datový kabel,
délka 5 m
SCSO 100-5030
Datový kabel bez konektorů, 5 m dlouhý
Konektorová nástrčka pro připojení
datového kabelu
SCSO 100-5020
Adaptér USB - RS232 sériový
Síťová část pro napájení
PPCO 100-5420
Obsluha
přes tlačítka, PC nebo digitální I/O
SCSO 100-5080
Ethernet Gateway k propojení
OPCom II - LAN
SCSO 100-5100
Kompatibilita kapalin
minerální olej (např. HLP), esterové oleje (např. HEES) a biologické oleje (např. HETG), možno fosfátové estery
Zobrazovací a paměťová jednotka
LubMon Visu
SCSO 900-1000
Přesnost měření
1 třída v kalibrovaném rozsahu
SCSO 100-5010
Přípojka minimess s omezením průtoku
Rozsah tlaků 1: 2 … 50 bar Rozsah tlaků 2: 50 … 400 bar SPCO 300-5050
SPCO 300-5400
Přípojka minimess s regulací proudu SPCO 300-5250
We produce fluid power solutions
ARGO-HYTOS s.r.o. · Dělnická 1306 · 543 15 Vrchlabí · Czech Republic
Tel: +420 499 403 111 · [email protected] · www.argo-hytos.com
Konstrukční změny vyhrazeny
· 100.50-1d · 0611

Podobné dokumenty

LubMon Visu - ARGO

LubMon Visu - ARGO V dalším textu je popsáno, jaké kroky musí být provedeny při prvním uvedení snímače LubMon Visu do provozu.(obj.č.: SCSO 900-1000). Mohou být použity následující komponenty: 1. Příručka LubMon Visu...

Více

Příslušenství akumulátorů Plnicí zařízení pro dusík Typ SLG 4

Příslušenství akumulátorů Plnicí zařízení pro dusík Typ SLG 4 Plnicí zařízení pro dusík SLG 4 je primárně určeno k plnění akumulátorů do objemu 4 l a tlaku 300 bar. Hlavními výhodami zařízení je kompaktní provedení a nízká hmotnost. Zařízení je

Více

Příručka OPCom II - ARGO

Příručka OPCom II - ARGO mez a dalšímu nadměrnému opotřebení funkčních částí stroje, které by jinak vedlo k jeho poškození. Lze zvolit způsob vyhodnocení znečištění kapaliny - vyhodnocení třídy čistoty podle ISO4406:99 neb...

Více

Hydraulické kapaliny

Hydraulické kapaliny pohony a požadavkem na dobrou separaci vody (-10 až +90°C) Obecné hydraulické systémy se silně zatíženými součástmi a požadavkem na dobrou separaci vody (-20 až +90°C) Širší rozsah provozních teplo...

Více

Bio maziva

Bio maziva • Biologicky odbouratelné plastické mazivo na bázi kalciového mýdla odolný vůči vodě vyvinuté pro zařízení s ekologickými omezeními, kde dochází ke ztrátám při používání • Doporučené pro posun při ...

Více

ARKOV_vysokotlake_hadice_a_prislusenstvi

ARKOV_vysokotlake_hadice_a_prislusenstvi hydraulické válce HM1, výroba atypických hydraulických válců, opravy a renovace všech typů hydraulických válců návrhy hydraulických systémů v havarijních případech armujeme hadice i v sobotu a v ne...

Více

LE.0716 ·LE.0817 LE.0827 ·LE.0818 LE.0819 - Argo

LE.0716 ·LE.0817 LE.0827 ·LE.0818 LE.0819 - Argo Multipass-Test (stanovení jemnosti filtrace a kapacity vložky) Stanovení odolnost proti kolapsu při průtoku kapaliny s vysokou viskozitou

Více