Druhé číslo festivalového Zpravodaje

Komentáře

Transkript

Druhé číslo festivalového Zpravodaje
ZPRAVODAJ
Noviny 6. ročníku Hudebního festivalu Znojmo
ZDARMA
II/2010
Naším největším podporovatelem
je město Znojmo. Děkujeme!
Vážení milovníci opery,
King Arthur je semiopera. Napůl opera
a napůl činohra, to
je základ velkého
díla. Z dnešního pohledu jde o velkolepou show: inspirující
shakespearovské
drama s banální operou i činohrou, árie,
sbory, tance i scénické efekty, to vše
slibuje syntetický žánr nesoucí magické jméno
mytického zakladatele Británie. Je to pohádka
s legendou, autentická banální instrumentace
se špičkovými sólistickými výkony, hvězdné
obsazení hereckých rolí propojující generace
spolu s geniem loci Minoritského kláštera, kde
svou pouť dokončil Přemysl Otakar II.
Osobně bych operu King Arthur označil za
sjezd nositelů Thálií a cen A. Radoka. Na znojemské realizaci se sešla velká herecká jména:
bratři Filip a Michal Čapci, Miloslav Mejzlík,
Kristýna Frejová, Petra Hřebíčková, Ivan
Palúch, Michaela Horká a Tomáš Novotný.
Skvělé je i obsazení operních sólistů: Roman
Janál, Michaela Šrůmová, Lívia Obručník Vénosová, Jaroslav Březina a Jakub Burzynski.
To vše nechť je tou nejpoutavější pozvánkou
na setkání hudbymilovného publika s publikem činoherním na prvním provedení tohoto
světového díla v České republice.
Roman Válek,
umělecký ředitel festivalu
Máme ceny pro přátele
na facebooku!
Až počet přátel na facebooku přesáhne 500,
tak budeme losovat o hodnotné ceny:
předplatné deníku Mladá fronta DNES, víno,
vstupy na festivalové akce…
Na facebooku najdete aktualitky
z festivalového zákulisí, fotografie z koncertů
a další. Díky facebookové stránce festivalu
vám neunikne žádná z akcí.
Kouzelník Merlin převzal klíč od města – v pátek 9. července si přišel festivalový průvod
pro klíč od města. Z rukou místostarosty Keremidského přebírá klíč od města Miloslav Mejzlík,
který ve festivalové semi-opeře hraje kouzelníka Merlina. Nalevo stojí Radovan Král (Osmond)
a napravo Kristýna Frejová (Matylda).
foto: Petr Vokurek
Poprvé v historii festivalu
semi-opera: divadlo a opera
Je to obrovská kulturní událost pro celé Česko
a do Znojma se chystají uznávaní čeští recenzenti nejen od nás, ale také z Rakouska. Česká
premiéra známého díla Král Artuš je v režii
Jany Janěkové a pod dirigentskou taktovkou
Romana Válka. Návštěvníci opery ve Znojmě
poprvé neuvidí „pouze“ operu, ale také divadlo. Je to totiž půl na půl.
Základem je mýtus o vzniku Británie, ale odehrává se tam také milostná zápletka a nechybí
ani vtipné dialogy. Herecké i pěvecké obsazení
je hvězdné. Můžete se těšit na vzrušující šermířské scény, ale také na efekty doprovázející
výjevy s kouzly. Punc znojemské výjimečnosti
celému nastudování dá prostředí Minoritského kláštera, protože celé nádvoří bude takříkajíc „hrát“. Scénograf Jaroslav Milfajt připravil
celou nádhernou scénu tak, že bude rozehrán
celý prostor.
Stručně řečeno: Bude to strhující podívaná,
která se možná už nikdy nebude opakovat. Jak
bývá zvykem u oper v produkci Znojemského
hudebního festivalu, bývají prováděny pouze
na festivalu.
Představení bude poprvé v češtině a operní
árie v angličtině a s českými titulky promítanými na zeď. Král Artuš bude ve Znojmě představen čtyřikrát: v premiéře 17. července, poté ve
třech reprízách – 19., 20. a 22. července. (pet)
Perličky z opery
Opera má řadu prvenství. Poprvé je uvedena
v ČR. Poprvé bude realizován český překlad
libreta. Král Artuš se poprvé realizuje v kombinaci hudebního a scénického ztvárnění.
Propojení dvou sólistických ansámblů – hereckého a pěveckého – poprvé osloví i činoherní publikum
Zvláštní záštita J. E. Sian MacLeod – mimořádně zplnomocněné velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska v ČR
Mezinárodní účast: Slovensko, Polsko, Maďarsko, Holandsko
Eliška Gončarová
Operní čísla a operní nej
Počet osob účinkujících v opeře ................. 65
Herci ......................................................... 10
Zpěváci ............... 25 (5 sólistů + 20 sboristů)
Hráčů v orchestru ...................................... 29
Dirigent ...................................................... 1
Použitá netkaná textilie na kostýmy ......600 m
Kostýmů .................................................. 160
Rekvizit ................................................... 200
Nejmenší číslo boty na scéně ..................... 38
Největší číslo boty na scéně ....................... 46
Nejmladší účinkující .............................17 let
Nejstarší účinkující ...............................70 let
Kateřina Svobodová
2
Zpravodaj Hudebního festivalu Znojmo ’10
II/2010
hudbaznojmo.cz
TÉMA: Zajímavá a netradiční
koncertní místa
Tato místa se nacházejí přímo ve Znojmě i jeho nedalekém okolí. Mnohá jsou vám již
velice dobře známá, ale letošní ročník festivalu si pro vás opět nalezl místa, která ještě
neznáte. Některá z nich navštívíte pouze s naším festivalem…
„Nováčky“ pro letošní rok jsou kostel sv. Zikmunda v Popicích, sklep Znovínu v Louckém
klášteře a chrám sv. Rostislava ve Znojmě. Na
druhé straně mezi „nestory“ patří např. Althanský palác, Městské divadlo, Štukový sál
Louckého kláštera, kostel sv. Václava, a mnoho dalších míst.
Althanský palác se nachází na Horním náměstí. Patří mezi historické budovy Znojma.
Tento dům zde již stál v dobách Napoleonských. Na jeho nádvoří můžete každoročně
shlédnout koncert Malých géniů a Pavla Šporcla, patrona Hudebního festivalu Znojmo.
Městské divadlo si nedávno významně vylepšilo svůj vzhled včetně nejbližšího okolí. Rekonstruovaný interiér divadla zapůsobí na diváky okamžitě. Do znojemského divadla se již
tradičně vracejí znojemští umělci, aby se vám
představili ve společném koncertu Znojemských hudebníků, letos v úterý 13. července.
Štukový sál se nachází v prostorách prastarého premonstrátského objektu Louckého
kláštera ve znojemské části Louka. V centru
klášterního komplexu je trojlodní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava, který
patří k nejzajímavějším pozdně románským
kostelům v Čechách. Kostel sv. Václava navštíví varhaník Jakubíček na své Tour de varhany
18. července. V současné době je část areálu
používána firmou Znovín Znojmo pro uložení
lahví s vínem, prodejnu vín, pořádání různých
společenských akcí a je zde umístěno malé
muzeum vinařství. Využívaná je pouze asi
jedna pětadvacetina celého obrovského areálu. Většina objektu nečinně chátrá a čeká na
mecenáše, který by ho zachránil. Ve Štukovém
sále můžete v pátek 16. července shlédnout
koncert cimbálové muziky Ženičky a Cimbálové muziky Antonína Stehlíka.
Mezi festivalem objevená unikátní místa patří
také jízdárna Louckého kláštera. Je to místo
s nádhernou akustikou a gigantickými rozměry. Pokud bude pršet, uskuteční se tam opera.
Jinak jste tam mohli shlédnout také slavnostní
zahajovací koncert.
Kostel Nalezení sv. Kříže, nebo jenom kostel sv. Kříže je neoddělitelně spjat s dominikánským řádem a jeho klášterem ve Znojmě.
Tento kostel měl bohatou historii jako poutní
místo, protože vlastnil větší úlomek ze Sv.
Kříže. Poutníci přicházeli nejen z blízkého
Rakouska, ale i z Maďarska. Roku 1555 zničil kostel i s klášterem velký požár. Za oběť
padla i knihovna a klášterní archiv, a ztratil se
i cenný ostatek Sv. Kříže. Zbytky kláštera byly
provizorně opraveny a pro bohoslužby byla
dočasně upravena kapitulní síň, kde se konávala i česká kázání. V roce 1951 byl klášter
obsazen vojskem pohraniční stráže, které zde
po odstěhování a vystěhování obyvatel zřídilo
svá kasárna. V současné době je klášter využíván jako zázemí služeb. V tomto kostele uvidíte slavnostní zakončení Hudebního festivalu
Znojmo ’10.
Znojemský hrad je původní sídlo znojemských údělných přemyslovských knížat a založil ho v 1. pol. 11. století kníže Břetislav.
Na základech středověkého zeměpanského
hradu byl na počátku 18. stol. vybudován barokní zámek. V Sále předků se představí jedna
z největších hvězd festivalu – americký pěvec
a loutnista Joel Frederiksen.
Národní park Podyjí je dosud jediným moravským národním parkem. Byl vyhlášen ke dni
1. července 1991 na ploše 63 km² v nejcennějších oblastech bývalé CHKO Podyjí. Národní
park Podyjí je se svou rozlohou nejmenším
národním parkem v České republice. V závěru
festivalu se tam pravidelně odehrává jazzový
koncert v přírodě, který je spojen s procházkou
a výkladem.
Nádvoří Minoritského kláštera bylo festivalem objeveno před dvěma lety a od té doby
poskytuje útočiště festivalovým operám. Z původního gotického kláštera z poloviny 13. století je dochována část gotického ambitu a torzo chrámové zdi. Od roku 1945 slouží budova
minoritského kláštera muzejním účelům.
Eva Stanislavová
Vybíráme z programu:
Středa 14. července 2010
12.05 Věžní hudba
14.00–18.00 Dětské hudební odpoledne
Horní náměstí
18.00 Malí géniové hrají anglické baroko
Althanský palác/Loucký klášter
21.30 Věžní hudba
Čtvrtek 15. července 2010
12.05 Věžní hudba
19.00 Uherčice Pavlíny Senić
Banketní sál zámku v Uherčicích
19.00 Small Cappella
chrám sv. Rostislava, nám. O. Chlupa
21.30 Věžní hudba
Pátek 16. července 2010
12.05 Věžní hudba
19.00 Cimbál, víno a stará dobrá Anglie
štukový sál Louckého kláštera
21.30 Věžní hudba
Sobota 17. července 2010
12.05 Věžní hudba
21.00 H. Purcell: Král Artuš – premiéra
nádvoří JM muzea/Loucký klášter
v přestávce opery Věžní hudba
Neděle 18. července 2010
11.00 Tour de varhany Znojmo
kostel sv. Václava v Louckém klášteře, kostel
sv. Zikmunda v Popicích, kostel sv. Jakuba
v Konicích
12.05 Věžní hudba
17.00 Dětská opera, nádvoří hotelu Lahofer
19.00 Musica Florea
sklep Znovínu, Loucký klášter
21.30 Věžní hudba
Pondělí 19. července 2010
12.05 Věžní hudba
21.00 H. Purcell: Král Artuš – 1. repríza
nádvoří JM muzea/Loucký klášter
v přestávce opery Věžní hudba
Úterý 20. července 2010
10.00–17.00 Hudba v ulicích II
12.05 Věžní hudba
21.00 H. Purcell: Král Artuš – 2. repríza
nádvoří JM muzea/Loucký klášter
v přestávce opery Věžní hudba
Středa 21. července 2010
12.05 Věžní hudba
19.00 Laureáti Letní školy barokní hudby na
Vranově, Sál předků zámku Vranov nad Dyjí
21.30 Věžní hudba
Čtvrtek 22. července 2010
10.00–17.00 Den festivalových vín
Informační centrum, Horní náměstí
12.05 Věžní hudba
21.00 H. Purcell: Král Artuš – 3. repríza
nádvoří JM muzea/Loucký klášter
v přestávce opery Věžní hudba
Festivalových koncertních míst je celkem 25.
Koncertní místa mimo Znojmo:
Heiligerstein
Státní zámek Moravský Krumlov
Státní zámek Uherčice
Státní zámek Vranov nad Dyjí
Kostel sv. Zikmunda v Popicích
Kostel sv. Jakuba v Konicích
Pátek 23. července 2010
12.05 Věžní hudba
19.00 Oheň a vášeň v anglické loutnové
písni, Sál předků Znojemského hradu
20.30 Módní přehlídka Heleny Bedrnové
nádvoří JM muzea/Loucký klášter
22.00 Noční koncert při svíčkách,
Dům umění
kompletní program na
www.hudbaznojmo.cz
Zpravodaj Hudebního festivalu Znojmo ’10
II/2010
hudbaznojmo.cz
3
U číše vína s princem Bajajou
Ivanem Palúchem
Je nejstarší ze stočlenného týmu připravujícího operu. Před nedávnem oslavil sedmdesátku. Ivan Palúch je slovenský herec a každý z nás ho zná z pohádky Bajaja. Je to bystrý
a vtipný společník a ze všeho nejvíc by si chtěl někam ve Znojmě zajít na guláš a pivo.
Přesto jsme si objednali lahev festivalového vína. Při ochutnávání prohlásil, že je tak
skvělé, že je škoda ho pít.
Jak jste se dostal do znojemského zpracování semi-opery Král Artuš?
Herce si vybírá režisér. Telefonovala mi produkční opery, zda bych nechtěl v této opeře
hrát. Vůbec jsme se ale neznali. Když jsem
přijel, tak jsem se jí ptal, kde na mě přišla,
a dozvěděl jsem se, že se s vnoučaty dívala na
Bajaju, kde si mě všimla. Tak mi volali, jestli
ještě žiju. Řekl jsem, že zatím ano a dohodli
jsme se. Moc mě to totiž lákalo, protože jsem
nikdy nedělal s „operákama“.
Jaký je operní tým?
Neskutečný! Paní režisérka je skvělá. Já jsem
si to neuměl představit, ale ona to má výborně
vymyšlené. Má toho strašně moc. Zatím je s ní
výborná spolupráce, baví se a směje se. Ještě nedošlo k žádné rozepři.
Mladí herci jsou neskutečně skvělí.
Někteří mi pomáhají. Povedlo se
tady to, že je celý soubor výborný.
Jsem nadšený a skutečně nenadsazuji!
Jste Slovák, ale mluvíte se mnou
bez problémů česky…
Ano, nedělá mi to potíže.
Kolika vlastně mluvíte jazyky?
Slovensky, Česky, Anglicky, Srbsky,
Italsky a to znamená i Španělsky.
Jakou řečí budete mluvit v představení?
Česky a někdy i slovensky. Jak mě to
napadne. Angličtina má mnoho dialektů a moje postava mluví, jak se
jí zachce. Když někdy budu mluvit
slovensky, znamená to, že mluvím
dialektem a bude to normální.
Slyšela jsem, že vás provázely při
přípravách opery zdravotní problémy. Už jste v pořádku?
Než jsem odjel do Znojma, tak mi operovali
kloub, takže je to teď trochu těžší, hůř chodím.
Můj spoluhráč Tomáš Novotný mi pomáhá,
třeba mě odvádí ze scény. A děvčata jsou taky
moc skvělá, hezky se o mě starají a taky mi nosí
pivo.
A co vaše zuby?
Byl druhý den ve Znojmě, tak jsem v noci po
zkoušce telefonoval se ženou. Vždy si voláme,
že už jdu po zkoušce v pořádku spát. No a takto při jednom telefonátu mi vypadl zub s celým
můstkem. Takže mi ještě narychlo dělali nové
zuby.
To ale trvá dlouho…
Prezident festivalu to urgoval a zuby jsem měl
Festivalová specialita hotelu Prestige
Skopové kotletky v brendy omáčce
se šalotkovým konfitem a bramborovo-houbovým pai
Skopové kotletky (v celku) nasolíme, opepříme a zprudka opečeme na tuku s rozmarýnem,
rozmačkaným stroužkem česneku a čerstvým rozmarýnem a necháme odpočívat při teplotě
max. 80 stupňů. Na zbylém tuku orestujeme strouhanou kořenovou zeleninu a cibuli, zakápneme brendy a vývarem (nejlépe z ořezu z kotletek, které vznikly při čištění kotletek). Šťávu po
chvíli přecedíme, zredukujeme, dochutíme a zahustíme hrudkou másla.
Šalotkový konfit: cukr necháme lehce zkaramelizovat a zalijeme červeným vínem, osolíme
a necháme zredukovat.
Brendy pai: houby orestujeme na cibulce a přidáme plátky uvařených brambor. Přidáme smetanu a vejce, osolíme a opepříme, přidáme muškátový oříšek. Naneseme do formiček a pečeme cca 15 minut.
Vše klademe na talíř dle vlastní fantazie. Kotletky krájíme na 3–4 kousky po kosti. Maso musí
být růžové a šťavnaté!
během několika dnů. Dnes ráno jsem je dostal
a teď se s nimi učím mluvit. Ale kolegové mi
říkali, že zuby ani nepotřebuji, že to není poznat, ale já jsem slyšel, že moje sykavky jsou
omšelé.
Nemoří vás při zkouškách to horko?
Člověk je schopen jakýchkoli obětí, když ví, že
to bude stát za to. Všichni do jednoho věříme,
že to dobře dopadne. I když je to velmi únavné,
ta horka.
Jak vypadá váš den ve Znojmě?
Vstávám v 8.00. V 9.30 pro mě přijedou autem do hotelu a začíná zkouška opery. Nikdo
neví, kdy skončí. Dnes byla do 15.00. Padne
19.00 a my zkoušíme znovu, zhruba do půlnoci. V pauze mezi zkouškami se v hotelu najím
a osprchuju se. Nic víc nestihnu.
Jaká je role Conona, kterou představujete?
Tak ta je pro mě velice dobrá, protože jsem
nejstarší z celého souboru. Je to starý dědek,
bojovník. Má slepou dceru, o kterou se uchází
Artuš. Hraje se to dobře, ale musím se v temporytmu přizpůsobit mladým. Pro mě je to
soukromá premiéra, nikdy jsem nehrál takového dědka, starého cvoka.
Ještě nějaké prvenství máte ve Znojmě?
Poprvé spolupracuji s „operákama“. Zpěváci
jsou vynikající. Kolikrát zapomenu jít na scénu, protože sedím a poslouchám jejich zpěv.
Mám obrovskou radost, že se mi dostalo cti, že
se můžu na tomto díle účastnit.
Po kolikáté jste ve Znojmě?
Poprvé jsem byl ve Znojmě v roce 1958, bylo
mi osmnáct a ještě jsem byl na škole. Seznámil
jsem se tu s Rudlou Hrušínským, který tu natáčel film. Od té doby až teď.
Jaký na vás udělalo dojem?
Je to staré krásné město. Jak jsem starší, ještě
více to na mě působí a je to nádhera. Já takovým
místům říkám „Naprosto mimo katalog“.
Petra Klobasová
Z ohlasů návštěvníků
Páčila sa cimbalová hudba
O znojemskom festivalu sme sa dozvedeli
vďaka našej vnučke, ktorá nás presvedčila, aby
sme sa aj s manželom vyrazili pozrieť na prvý
deň festivalu s hudbou v uliciach. Bývame
v Topoľčanoch, takže cesta do Znojma autom
zabrala skoro tri hodiny, ale rozhodne toho výletu neľutujem. Prechádzali sme sa krásnymi
historickými ulicami Znojma, ochutnali sme
dobré víno a takmer na každom rohu sme sa
zastavili a vypočuli si pár tónov príjemnej muziky rôznych žánrov. Mne sa osobne najviac
páčila cimbalová hudba v podaní skupiny mladých slečien, ktoré zahrali aj pár slovenských
piesní. Hoci sme kedysi s rodinou dovolenkovali na Vranovskej priehrade, v centre Znojma
som bola prvý krát v živote. Mesto ma skutočne
uchvátilo svojou príjemnou atmosférou.
Mária Babčanová, 70 let
Topoľčany Slovensko
4
hudbaznojmo.cz
Zpravodaj Hudebního festivalu Znojmo ’10
II/2010
Napsali o nás
Malí géniové hrají anglické baroko
Český rozhlas Vltava
Koncert malých géniů, který probíhá letos již
5. rokem, je tradičně organizován studenty.
Tentokrát jsou to studentky Gymnázia Dr. Karla Polesného Barbora Buliščaková a Monika
Jilková. „Naším úkolem je shánění malých
géniů a plno dalších věcí, které se kolem toho
točí,“ říkají děvčata. Není vůbec jednoduché
každý rok sehnat tolik nových talentovaných
hudebníků, protože je mladých umělců opravdu málo. Dnešní koncert je nejen výjimečný
svým obsazením z řad malých hudebníků, ale
Už samotný fakt, že si znojemský festival dokáže vyprodukovat výpravnou operní inscenaci, není to žádný kostýmovaný koncert, ale
opravdu výpravná operní féerie, svědčí o nárocích, které si pořadatelé před sebe kladou.
V samotném Znojmě má festival spolehlivé zázemí a město jím očividně žije. Auditoria tu bývají plná a co není zanedbatelné, značnou část
publika tu tvoří mládež. Atmosféra festivalu tu
rozhodně není upjatá, ale přátelská, vstřícná,
což vycítíte. Kdyby tomu tak nebylo, tak bych
do Znojma nejezdil.
Vladimír Čech
i jejich národností. Jak už letošní název festivalu napovídá, nese se celý v duchu různých
národností, na které si jen vzpomenete, proto
i tento koncert není výjimkou. Nejen svým složením je koncert malých géniů zajímavý. Mnozí z umělců jsou „malými skladateli“, upravují
skladby světových velikánů. Což vám ostatně
předvedou na koncertě ve středu 14. července
2010 od 18 hodin v Althanském paláci.
Eva Stanislavová
Маленькая капелла
Znojemský deník: Rodinné dvojice
na hudebním festivalu
Maleňkaja kapela poprvé ve Znojmě
Je krásný slunný den a v Novém Šaldorfu se na
dvorku u Stehlíků schází nejrůznější umělci
a hudebníci. Diskutují a přemýšlí při sklence
vína o novém hudebním projektu. U zrodu
Hudebního festivalu Znojmo společně stáli
sourozenci Martina Preissová a Antonín Stehlík. Psal se rok 2004. „Idea hudebního festivalu vznikla u nás doma v Novém Šaldorfu na
dvoře. Můj první manžel Roman Válek začal
jezdit se mnou domů a začal si stýskat, že se
ve Znojmě, co se týká vážné hudby, nic neděje. Díky tomu, že se u nás scházeli muzikanti,
slovo dalo slovo a myšlenku uvedli v život. Takže můžu říct, že jsem byla u vzniku festivalu,“
vzpomíná Martina Preissová.
K vážné hudbě i jiné muzice mají sourozenci
velmi blízko. „Od malička jsme chodili do lidové školy umění. Začal jsem hrát na housle,
ale měl jsem velké gramlavé ruce. Rok nato
jsem přesedlal na basu,“ popisuje její bratr.
„Muzika byla nedílnou součástí našeho života. Hudba byla pro mě i bratra jako náš třetí
sourozenec, protože tatínek byl učitelem v lidové škole,“ říká Preissová, která svůj talent
zúročila ve svém povolání herečky. Znojemský
hudebník je zase profesionálním řidičem.
Sylva Pavlačková
Až do dalekého Ruska se donesla zpráva o našem hudebním festivalu, která nalákala tamní
pravoslavný sbor. Pěvecký soubor z Moskvy
Small Capella vystoupí v rámci Celodenního
zpívání v kapli sv.Václava v úterý 13. července. Vlastní koncert potom proběhne ve čtvrtek
patnáctého v chrámu sv. Rostislava.
Nejenže netradiční hosté představí svůj repertoár, ale budou mít příležitost poznat krásy jižní Moravy a chuť lahodného vína našich
vinařů.
Ve svém současném složení sbor vystupuje
od roku 1998. Už několik let se zúčastňuje
Mezinárodního festivalu amatérských sborů,
Z rozhovoru Wine&Degustation
s Pavlem Šporclem
Kdo u vás doma vybírá víno? Máš nějaký
soukromý archiv?
Ano, mám doma ne moc zaplněný sklípek –
mohu mít všeho všudy 150 lahví z různých
koutů světa. Ale vzhledem k tomu, že po večerech buď hraji na koncertě, nebo cvičím, velice
rychle se z mnohých stávají vína archivní. Naprostou většinu jsem si dovezl z cest, ale občas
také nakupuji na internetu.
Převzal jsi záštitu nad Znojemským festivalem hudby a vína. Co tě k tomu vedlo?
Víno. Jsem moc rád za tento festival. Přinesl
nejen krásnou hudbu do nádherného města,
ale spojil také klasickou hudbu s vínem. Na
každém koncertě se totiž prezentuje ochutnávkou některý z regionálních skvostných vinařů.
Tenhle festival má neuvěřitelnou atmosféru,
hraje se většinou venku v krásných prostorách
a zákoutích Znojma. A mají ho na starosti mí
kamarádi. Jsem jeho patronem od druhého
ročníku, moc mne to těší a vždy se nemohu dočkat toho dalšího.
Michal Šetka
v letech 2004 a 2006 zde obsadila Maleňkaja
kapella třetí místo. Jsou rovněž laureáty festivalů „Hedvábná cesta“ v Sudaku na Krymu
a Artiády v Rusku. Kromě domácích pódií vystupovali rovněž na hudebních festivalech ve
Francii. V současné době ve sboru zpívají lidé
nejrůznějšího věku a profesí pod vedením Lii
Borisovny Obshadko.
Eliška Gončarová
Tour de varhany
Martin Jakubíček a jeho cesta od varhan k varhanům… Divák si vybere jeden kostel, nebo
s mistrem putuje od nástroje k nástroji. Je
zajištěn autobus, ale letos bude také cykloprůvodce a hlídání kol.
Na Tour de Varhany se můžete vypravit v neděli 18. července. V 11:00 kostel sv. Václava
v Louckém klášteře, ve 13:30 kostel sv. Zikmunda v Popicích a v 15:00 kostel sv. Jakuba
v Konicích.
Martin Jakubíček spolupracuje s Českým
rozhlasem a televizí a působí jako varhaník
v několika brněnských kostelích. Jako skladatel a aranžér spolupracuje s interprety z nejrůznějších žánrů jako kupříkladu Hradišťan,
Broln, Cimbal Classic, Wabi Daněk, Canticum
Novum nebo Madrigal kvintet. Při své sólové
koncertní činnosti, ve snaze o co nejvyšší autenticitu využívá špičkových kopií nebo originálů klávesových instrumentů.
Eva Stanislavová
Festival vystavuje – výstavu operních
kostýmů si můžete v době konání Hudebního
festivalu Znojmo 2010 zdarma prohlédnout
ve vestibulu Městského úřadu ve Znojmě na
Obrokové ulici. Vystavili jsme pro vás kostýmy
a rekvizity z festivalové opery Acis a Galatea,
Don Giovanni a Dorilla in Tempe. Po festivalu
kostýmy poputují do Městského divadla Znojmo. Petra Klobasová, foto: Marie Šlápotová
Zpravodaj Hudebního festivalu Znojmo ’10 – vydává občanské sdružení Znojemský hudební festival, IČ: 26990253, DIČ: CZ 269 902 53, Hrnčířská 1/246, 669 04 Znojmo-Přímětice, www.hudbaznojmo.cz. Vychází 3x během Hudebního festivalu Znojmo 2010,
2. číslo vychází 14. července 2010, náklad 2000 ks, zdarma, distribuce na festivalových akcích, po městě, na Informačním centru festivalu.
Šéfredaktorka: Petra Klobasová – kontakt: +420 774 443 237, [email protected] Sazba, grafická úprava a tisk: Agentura Bravissimo.
Adresa festivalového informačního centra: Horní náměstí 18, Znojmo.

Podobné dokumenty

první český orientalista a překladatel Tao-te-ťingu. - CCK-ISC

první český orientalista a překladatel Tao-te-ťingu. - CCK-ISC se vší vážností přijímány úvahy, které v návaznosti na spekulace poprvé vyslovené bezmála o dvě stě let dříve, řeší otázku, zda tři obtížně srozumitelná slova ze začátku XIV. kapitoly Tao-te-ťingu,...

Více

Sbírka zákonů ČR - 387/2010 Sb.

Sbírka zákonů ČR - 387/2010 Sb. Štíty jsou zlatě lemovány a konturovány tak, že druhý překrývá první a oba překrývají třetí. V bodech překrytí lemů  na vnějším okraji znaku vyrůstají zpod štítů tři lipové lístky, z nichž prostřed...

Více

Lásky čas... - Studenti pro studenty

Lásky čas... - Studenti pro studenty pilovali dovednosti s tou kulatou věcí, které se říká míč. SU FIT

Více