Návrh sousoší představuje dvě figury – postavy – postavu Wolfga

Komentáře

Transkript

Návrh sousoší představuje dvě figury – postavy – postavu Wolfga
Obsah
I.
Seznam všech částí výtvarného návrhu
3
II.
Úvod – předmět soutěžního návrhu
4
III.
Části díla a způsob jeho realizace
4
IV.
Ideový záměr
5
V.
Popis použitých materiálů díla ve finální podobě
5
2
I. Seznam všech částí výtvarného návrhu:
a) Soutěžní model M 1:10
Materiál modelu - polyester, MDF, dřevo a papír.
b) Textová část
c) Zákresy do fotografií - vizualizace:
- Vizualizace 1 - Pohled k obchodnímu domu Centrum (panel 1),
- Vizualizace 2 - Pohled k Mahenovu divadlu (panel 2),
- Vizualizace 3 - Pohled z Kobližné ulice (panel 3),
- Vizualizace 4 - Pomník v noci (panel 4).
d) Výkresová dokumentace:
- 1. Situace 1:500 (panel 1),
- 2. Půdorys 1:25 (panel 2),
- 3. Boční pohled 1:25 (panel 3),
- 4. Schéma konstrukce 1:25 (pro větší vlákno), (panel 4)
- 5. Situace 1:250 (panel 5)
3
II. Úvod – předmět soutěžního návrhu
Předmětem soutěžního návrhu je sochařské dílo věnované Thomasu Alvu Edisonovi.
Tvoří jej dva kovové oblouky, smyčky ve tvaru obráceného písmene "U", brána
směřující k Mahenovu divadlu. Představují sochařsky ztvárněné vlákna žárovky.
Vrcholky oblouků svítí.
III. Části díla a jeho realizace
Dílo sestává ze sochařského objektu Dva objekty tvaru obráceného písmene U.
Jsou umístěny do betonového základu. Uvnitř nosná konstrukce z nerezavějící oceli.
Ukotvení je ve dvou místech každého z ramen – v místě proniku do země a pod
úrovní země v betonovém základu. Kovový odlitek se vyhotoví na základě
pomocného sádrového modelu.
Soutěžní návrh sestává z vlastního sochařského objektu a z pomocných prvků základové konstrukce a světelného zařízení.
Dvě vlákna - kovové oblouky tvaru obráceného písmene "U" vycházejí ve sklonu
z dlažby. Jsou svařena z ocelového plechu s vnitřní příhradovou nosnou konstrukcí.
Povrch je vybroušen a opískován. Plech na povrchu je z patinující oceli se zvýšenou
odolností proti korozi (Corten, Atmofix), vnitřní nosná konstrukce má antikorozní
úpravu. Tvar bude proveden na základě dílenské dokumentace vycházející ze
sádrového modelu a z počítačového modelu.
Konstrukce je kotvena do betonového základu šroubovými spoji přes kotevní desku
přivařenou k nosné konstrukci v podstavách vláken. Kotevní spoje jsou skryty.
Ve vrcholech obou vláken je umístěno světelné zařízení. Je tvořeno svítícími
optickými akrylovými vlákny, vedoucími světlo od zdroje - projektoru. Projektor je
umístěn ve vodotěsné izolované jímce pod terénem.
Do jímky je přivedena
elektrická energie, od projektoru již vedou pouze svazky optických vláken, chráněné
vrstvou z nehořlavého materiálu.
Viditelné svítící části světelných vláken ve vrcholech oblouků jsou překryty
segmentovými průsvitnými kryty. Ty jsou odlity z epoxidu, případně ze skla a jsou
pružně uloženy do silikonového těsnění z důvodu
odlišné
pevnosti a tepelné
roztažnosti materiálů.
4
IV. Ideový záměr
Plastika je věnována slavnému americkému vynálezci Thomasu Alva Edisonovi,
jehož žárovky byly nedlouho po svém objevení poprvé v Evropě užity k osvětlení
divadla právě v Brně - v Mahenově divadle. Na svou dobu to byl pro zdejší prostředí
revoluční počin.
Plastika představuje dvě vlákna žárovky zvedající se vzhůru. Symbolizuje vzepětí
lidského ducha na úsvitu elektrického věku. Tvoří symbolickou bránu do světa
energie, světel a zvuků. Přes den budou transparentní části lámat sluneční světlo,
v noci se rozsvítí akrylová optická vlákna.
Prostorová kompozice vychází z nasměrování vláken na Mahenovo divadlo.
V průhledu z Kobližné ulice působí jako bod zlomu výrazné kompoziční osy. Osu
neukončuje - naznačuje pokračování rušného veřejného prostoru i na Malinovského
náměstí k Domu umění.
Obloukem je možno procházet - brána s okolím
komunikuje, není nedotknutelným solitérem.
V. Popis použitých materiálů díla ve finální podobě
a) kovová část plastiky:
Objekt s povrchem ze surového materiálu s přirozenými projevy působení okolních
vlivů - plech z patinující oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Corten, Atmofix. Plechy jsou svařeny, svary vybroušeny. Na povrchu se během tří až
pěti let vytvoří tmavě matná patina, která zabrání dalšímu postupování koroze.
V těle objektu je nosná ocelová příhradová konstrukce, která rovněž slouží jako
podpůrná kostra pro přikotvení plechu. V patě je přivařena kotevní deska s otvory
pro šrouby kotvení. Nosná konstrukce bude žárově pozinkována. Dimenze a členění
budou stanoveny statickým výpočtem - pro potřeby soutěžního návrhu bylo
provedeno posouzení zobecněného profilu.
Kotvení bude provedeno nerezovými šrouby osazenými v betonovém základě
b) světelná část:
Projektor osazený ve vodotěsné jímce - provedení odolávající vlhkosti. v kompletu
s optickými vlákny. Výhodou je absence elektrických rozvodů v těle plastiky a
možnost dosažení svítících vláken.
5
Kryty světelné části - segmentové odlitky z transparentního plastu (epoxidu) nebo
skla. Kryty budou přichyceny šrouby.
Pro projektor je nutno zavést do izolované jímky elektrický proud.
c) betonový základ a vodotěsná jímka
Základ z prostého betonu v dimenzích stanovených statickým výpočtem na základě
podrobných podkladů o zatížení a o vlastnostech základových půd.
Jímka bude provedena ze železobetonu, bude izolována proti vodě a bude opatřena
těsným poklopem. Poklop bude zamaskován dlažbou
Dlažba bude stejná jako v okolí.
VI. Rozvaha nákladů na dílo včetně instalace
6

Podobné dokumenty

Axor Citterio M

Axor Citterio M v této brožurce. Povedeným rozvržením a umístěním jednotlivých prvků se Citteriova vize útulné koupelny stává realitou.

Více

Změna vlastností sklokeramických povlaků v závislosti na druhu

Změna vlastností sklokeramických povlaků v závislosti na druhu Pokud ovšem na konstrukci leží místy nános korozních produktů a nečistot, korozní rychlost procesu se zvyšuje a dochází k degradaci materiálu.

Více

Vertise Flow

Vertise Flow s nižším MOE mohou coby předem vytvrzené podložky/linery pod následnými vrstvami © 2010, Irfan Ahmad

Více

Flat Carbon Europe - ArcelorMittal Europe

Flat Carbon Europe - ArcelorMittal Europe 200 zemí, byla zahájena počátkem května v čínské Šanghaji. Na výstavišti o rozloze 5,3 km² patří k nejpozoruhodnějším budovám národní pavilon Lucemburska, který navrhl architekt Francois Valentiny....

Více

Vývoj nových konstrukčních patinujících ocelí

Vývoj nových konstrukčních patinujících ocelí povlaků ani jinou povrchovou úpravu. Důvodem je nižší ekologická zátěž a nižší cena. Základní specifickou vlastností ocelí se zvýšenou odolnosti proti atmosférické korozi (patinujících ocelí) je je...

Více

HX190WG2

HX190WG2 Použijte samolepicí pásku typu Tesa® 7476 nebo podobného typu, naneste ji na plochu 2,5cm x 5cm (1 palec x 2 palce) plus nějakou délku navíc, pro uchopení pásky pomocí prstů. Přehněte pásku a v pra...

Více